Műveleti terület / bejárási tilalom?forrás főoldal vissza

péterapó 2007.02.11. 13:41

Bocs ez volt az előzmény

http://www.hunhir.hu/index.php?… Üdv P.

péterapó 2007.02.11. 13:31

Egy kis tisztára mosási kísérlet.

BUDAPESTINYOMOZÓ ÜGYÉSZSÉG1056. Budapest Belgrád rakpart 5.Postacím: 1461. Budapest Pf.65.Telefon:266-5730, BM 15-612

Nyom.1950/2006/1.

H A T Á R O Z A T

A hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt a Túlélés 98 Egyesületfeljelentésére indult bűnügyben a nyomozást a Be. 190. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – mert a cselekmény nem bűncselekmény –

m e g s z ű n t e t e m.

A határozatot a feljelentőnek azzal küldöm meg,hogy ellene a Be. 195.§-ának (1 bekezdése alapján a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Főügyészséghez címzett panaszt jelenthet be,melyet a Budapesti Nyomozó Ügyészségnél célszerű előterjeszteni.

I N D O K O L Á S

A nyomozás adataiból az alábbi tényállást állapítottam meg:Budapest rendőrfőkapitánya a 122-21/1152/2006. .számú intézkedésével a Túlélés 98 Egyesület által 2006.december 8-án 16 órától a Kossuth szobornál tartandó rendezvény vonatkozásában hatáskörének hiányát állapította meg,mivel a Kossuth teret és környékét biztonsági műveleti területté nyilvánították,ezáltal közterületi jellegét elvesztette.Mint ilyen,nem vehető igénybe korlátozás nélkül bárki számára,ezért a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény ott nem tarthatóA rendőrségről szóló 1994.XXXIV.tv.46. §-ának (1) bekezdése felhatalmazza a rendőrséget arra,hogy személy- és létesítménybiztosítási intézkedés keretében útvonalat,közterületet a forgalom elől elzárjon,a forgalmat korlátozza, területet lezárjon és megakadályozhatja,hogy oda bárki belépjen vagy onnan távozzék.

Az Egyesület feljelentése szerint Budapest rendőrfőkapitánya,az országos rendőrfőkapitány,a Rendészeti Biztonsági Szolgálat parancsnoka,valamint a Kossuth téren szolgálatot teljesítő rendőrök a tér indokolatlan lezárásával elkövették a hivatali visszaélés bűntettét,valamint megvalósították a gyülekezési szabadság megsértését, a lelkiismereti és vallásszabadság megsértését,illetőleg a kerékpárút lezárásával és a vaskorlátok elhelyezésévela közúti veszélyeztetés bűntettét.

A gyülekezési szabadság megsértésének bűntettét az követi el,aki mást gyülekezési jogának gyakorlásában erőszakkal,vagy fenyegetéssel jogtalanul akadályoz (Btk. 228/A. §-ának (1) bekezdése), a lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntettét pedig az, aki mást

2

lelkiismereti szabadságában,illetve vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz (Btk.174/A.§.)Esetünkben hiányzik, mind az erőszak,mind pedig a fenyegetés,és a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III..1.) BM rendelet 20. §-ának (2) bekezdése előírja,hogy védett személy utazásának rendezvények biztosítása során,illetve védett létesítmények és épületek környezetében a területet ideiglenesen le lehet zárni, ezért a kifogásolt terület lezárásával ezen bűncselekmények nem valósulhattak meg.

A közúti veszélyeztetés bűntettét az követi el,aki a közúti kozlekedés szabályainak megszegésével más, vagy mások életét vagy testi épségét közvwetlen veszélynek teszi ki (Btk.l86.§-ának (l) bekezdése. Mindebből kiderül, hogy ezen büncselekmény elkövetője csak olyan személy lehet, aki a közuti közlekedési szabályok hatálya alatt áll, mint közuti jármü vezetője.Esetünkben erről nincs szó, tehát a közúti veszélyeztetés büntette nem valósult meg.

A feljelentésnek az a része, mely a Kossuth téren lévő kerékpár út lezárását és a vaskorlátok elhelyezését kifogásolja, elvileg a Btk. 184.§-ának (l )bekezdésébe ütköző a közlekedés biztonsága elleni büncselekmény megállapitására lehet alkalmas.Ezen büncselekményt azt követi el, aki közlekedési utvonal , jármü, üzemi berendezés vagy ezek tartozéka megrongálásával vagy megsemmisitésével,akadály létesitésével ,közlekedési jelzés eltávolitásával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármü vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával ahogy más hasonló módon a vasúti, légi vizi, vagy közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti.A szóban forgó büncselekmény akkor valósul meg, ha a közlekedési útvonalon elhelyezett tárgy miatt nem lehetséges a közlekedés biztonságos lebonyolitása, valamint amennyiben a cselekmény nagy valószinüséggel előidézi mások életének, testi épségének sérelmét, illetve jelentős anyagi kár bekövetkezését.Esetünkben megállapitható, hogy az – amúgy nem jogellenesen végrehajtott – útlezárás és a kihelyezett korlátok mindenki számára jól láthatóak, azok a közlekedésben résztvevőkre reális veszélyt nem jelentenek.Tekintettel minderre , a közlekedésl biztonsága elleni büncselekmény sem valósulhatott meg.

Végezetül a Btk. 225.§-ába ütköző hivatali visszaélés büntettét az a hivatalos személy követi el, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét tullépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél.Ebben az esetben megállapitható , hogy a feljelentő által sérelmezett intézkedésre, azaz a Kossuth tér lezárására és kiüritésére jogszabályi felhatalmazás alapján került sor.Minderre tekintettel a nyomozást büncselekmény hiányában megszüntette.

Buidapest,2007.február 06.

dr.Falvai Zsolt sk. vezető ügyész

ph.

Ez a határozat EURÓPÁBAN született 2007-ben.

Dr.Attika 2007.02.10. 21:49

"hahop"!Nem szégyen gondolkodni csak pl. ebben a témában nem érdemes a gondolatot másokkal megosztani. Miért is?! Azért mert jogászok tudják azt az alkotmányos alapelvet, hogy az állampolgár megtehet mindent, amit a jogszabály nem tilt a közhatalom birtokosa pedig csak azt teheti meg, amire jogszabály felhatalmazza. Gergényit semmilyen jogszabály nem hatalmazta fel a kordon építésére. Ergó nem építtetthette volna. Felépítette. Miért? Azért, mert Fletó erre "felhatalmazta". Ezt másoknaknak nem tudod megmagyarázni, mert nem hiszik el, hogy a magyar "demokráciába" ez belefér. Az élni, dolgozni, alkotni akaró honpolgár azt gondolja, hogy ez valószínűleg jogszabályon alapul és csak köpköd, nemtetszétést fejezi ki. Utóbbi napokban többször villamosoztam a kordon mellett. Egyik alkalommal egy 80 év körüli úriember felállt és- szerintem életében először köpött a villamos padlójára- és azt mondta "Ez szégyen, gyalázat."

hahop (törölt felhasználó) 2007.02.09. 21:32

Nem sikerült beilleszteni kérem a megadott helyen olvassátok el.

hahop (törölt felhasználó) 2007.02.09. 21:31

Tudom, hogy manapság sajnos szégyen gondolkodni, ha az nem a hatalom és egy bizonyos oldal mellett történik, de kérek mindenkit, hogy ezt olvassa el mert szerintem ez a bírói hármas nem túl nagy jövő elé néz e kormány idején. Szerintem gyöngyszem. Ezek után csak azt nem értem miért nem indul azok ellen büntető eljárás akik tudják ma már, hogy intézkedésük e bíró joggyakorlat szerint jogszabálysértő. Mi az oka annak, hogy tudatosan törvénytelenül korlátoznak kiemelten védett alkotmányos jogokat. Elmondom, mi a politika. A legnagyobb baj, hogy a rendőrségen belterjes un. „nem civil agyú” műveletlen, iskolázatlan, készségszintű rendőrök irányítják akik nyilvánvalóan alkalmatlanok feladatuk ellátására. Ez mindig akkor derül ki mikor intézkedni kell/ene. Legutóbb pénteken 7 órán keresztül nem tudták mit kell tenniük, és féltek, rettegtek a döntéshozataltól, amit viszont a baloldali politika, tűkön ülve várt. Ez tuti információ személyes tapasztalat. Ügyészséggel forródrót, hogy tőlük később akár rájuk történő hivatkozással is (tipikus felelősség áthárítás) kiszedjenek belöllük egy állásfoglalást, de az ügyészség nem mond semmit, főleg nem konkrétumot. Mit mondtak, tessék intézkedni azt majd meglátjuk, hogy a törvényes volt e?

Forrás: http://kuruc.info/reszletes.asp?…

hahop (törölt felhasználó) 2007.01.10. 21:13

ATV most van erről az ítéletről riport.

Persze csípi a szemüket.

hahop (törölt felhasználó) 2007.01.08. 08:13

http://nol.hu/cikk/430626/

Tárgyilagos, és korrekt. Feliézi az NBH primitiv pártállami megnyilatkozását.

hahop (törölt felhasználó) 2007.01.05. 20:34

Ez egy másodfokú ítélet itt általában nincsenek személyi adatok csak név és hivatkozás az elsőfokú ítéletre ahol szerepel az ítéletben a személyi adat.

Ebben a konkrét esetben csak annak a személynek a neve olvasható aki ezt megengedte a kurucz.info-nak és akitől származik az irat.

A bírák ugyan azok mint a korábban hivatkozott ítélethozatalnál.

Tisztelt hölgyeim/uraim továbbra is keresem Gergényi Úr évfolyam, osztály vagy csoport társait. (ja és ha valaki megtudná mondani, hogy lehet felkutatni régi népszabadságból cikket mert ott nagyon homály másolatban amikor ebből botrány volt lehozták a GP bizonyítványait, de nem találom a kereső programmal sem. Ez akkor történt kb. amikor Peti ment és jött Feri.)

onom 2007.01.04. 21:12

Nem akarok kötekedni, csak érdeklődnék, hogy a lent megjelölt nyilvánvalóan hiteles forrásban található szabálysértési (nem büntető) ügyre vonatkozóan kiadott jogerős végzés szkennelt képében miért vannak a felmentettek adatai kitakarva?Megjegyzem, a végzés tartalmával kapcsolatban nem akarok kötekedni, csak felmerült bennem ez a kérdés.

hahop (törölt felhasználó) 2007.01.04. 11:36

Ezért szeretek itt élni mert izgalmas :)

hahop (törölt felhasználó) 2007.01.04. 11:34

http://kuruc.info/reszletes.asp?…

Ajajaja.

Hirdetés: (mivel oklevele hiteltelen)

Keresem Gergényi Péter tábornok főiskolai évfolyamtársait, csoport társait, osztálytársait azokat akikkel együtt államvizsgázott az alap főiskolai végzetsége során. Tehát nem a másoddiplomásként megszerzett RTF érdekelne. (azt hiszem, hogy akkor már alezredes vagy talán ezredes volt, amkor megszerezte a szakmai felsőfokú képesítését) Ugyanis ha nincs ilyen akkor nem lehet másoddiplomás végzettsége sem.

Ilyen csak Türkmenisztánban és hasonló országokban történhet na meg nálunk.

Lhotse 2007.01.02. 12:46

Szép, összeszedett, "hivatkozható" végzés. Az ügyészség és a rendőrség elkondolkodtatására. :)

A PKKB eddig zsinórban marasztalt, de nem sokáig ny..hatnak. :) Ez a végzés visszaadhatja a jogászok és egyéb állampolgárok bizalmát az állam intézményeiben. Örvendetes.

Azt azért sajnálom, hogy nem annak aki elk..ta, kell fizetnie a kártéríztéseket, hanem mindannyiunknak...:( Ezt el kellett (lehetett)volna kerülni.

hahop (törölt felhasználó) 2007.01.01. 11:40

Aztata hittem, hogy majd az indulatok alapján ittende ma' lesssz egykéthozzászólás az ítéletre egykét okostól, mert hát ugye ez egy egészen másként szemlélkedő ítéletecske.

For(adalom)rás: kuruc.info

hahop (törölt felhasználó) 2006.12.28. 03:55

Szerintem ezt érdemes elolvasni:

http://kossuthter.com/…23151727.pdf

Kovács_Béla_Sándor 2006.12.23. 11:00

Õ itten a főszerkesztő. :)

guba 2006.12.23. 10:41

Egyetértve azokkal, akik szerint a politikai témák megártanak a kultúrált vitastílusnak, azért megkérdezem:Illenék tudnom ki az a Szilágyi Károly, és miért okoz neki örömet, ha mások nem politizálnak?

péterapó 2006.12.22. 23:37

T.onom!Úgy tűnik az én figyelmemet is elkerülte,hogy milyen végzettséggel bírsz?

Elmesélnéd nekem mi az a -péterapó-stílusú felfogás- ???

Üdv mindenkinek P.

Szilágyi Károly 2006.12.22. 17:54

Örülök, hogy a politizálást - időben - sikerült lezárni. További kellemes időtöltést a fórumon!

bootmaker 2006.12.22. 11:07

Meglehet, bízzuk a moderátorra.

B

Kovács_Béla_Sándor 2006.12.22. 10:45

Igen. Amely hozzászólásaidra emígyen reagáltam, azok tömény kormánypárti agitációt tartalmaztak. Megengedem, hogy ezt magad sem vetted észre. Hogy egy hozzád minden bizonnyal közel, "középen" álló klasszikus szerzőt idézzek: "nem tudod - de teszed".

bootmaker 2006.12.22. 08:09

KBSMár (ha jól számolom ) másodszorra emlited az agitációt.Szerinted mondott itt valaki valamit ami egyik vagy másik pártra utalna, azt reklámozná?Szerintem nem, inkább a jogszabályt (én mint laikus) értelmezgetjük esetleg más-más nézőpontból ami ugye telyesen elfogadott a szakmátokban.Sajna vannak emberek akik durván beszólnak másoknak, inkább azokat kellene figyelmeztetni.

B

Kovács_Béla_Sándor 2006.12.20. 22:49

Persze, persze... De azért leállhatnál az agitációval. Félre ne érts, magam is intenzíven érdeklődöm a közélet iránt, szívesen nyilvánítok róla véleményt, de nem itt.

onom 2006.12.20. 22:28

Kedves Türelmes!Én elég türelmes vagyok, amíg fel nem megy bennem a pumpa a sok hülyeségtől. Ja és még valami, ez nem az én kormányom!!!Én abszolút középen állok, elismerem, ha egyik vagy másik fél hibázik, vagy jól cselekszik, ellentétben azokkal, akik egy oldalról látják vagy akarják láttatni a dolgokat, tényeket.

bootmaker 2006.12.20. 18:55

A rendörség szerint a műveleti terület az ö belső szóhasználatukban szerepel .Azt a területet jelenti amelyet a rendörségi törvény szerint ilyen vagy olyan okból el lehet zárni a közfogalom elől.

Az RTL müsorában nyilatkozta egyrendörségi vezető.

B

Türelmes 2006.12.20. 15:48

Egyjogász 2006.12.20. 14:43

Bocs, ha megkérdezem, de tulajdonképpen tudja valaki, hogy melyik jogszabályban van szabályozva, hogy mi az a "műveleti terület", és mikor lehet egy közterületre azt mondani, hogy az "műveleti terület"?Én a honvédelmi törvényben találtam erről rendelkezést, de az egész másról szól.

T r a v e n 2006.12.20. 14:02

Kedves Hozzászólók!

E témában mindenkinek figyelmébe ajánlom a

nemzetijogvedo.hu

honlapot, ahol jogeseteket, szakmai elemeket lehet figyelemmel kísérni.

onom 2006.12.20. 14:01

KBS!Nos, ha figyelmesebb lennél, tán tudnád, hogy milyen végzettséggel bírok és abból milyen jól megélek:)Te ha jól emlékszem, Pécsett tanulsz még és össze-vissza szoktál írni egyes témákban, bár alig csusszansz le a summáról...Hogy egyetértek valakivel, aki egy kicsit próbál elrugaszkodni egy péterapó-stílusú felfogástól és próbál ember maradni egy "tankos" és visszaélésekkel teli országban, szerintem nem probléma, és pláne nem minősíti a jogi tudásomat.Azért nem nagyon akartam erre a témára reagálni, mert már a korábbi "forradalmi hangulatú napokat" elemezve arra a következtetésre jutottam, hogy jobb csendben maradni, mert némely kollega (???) egy kissé harciasra vette a témát és bosszantó, hogy nem ugyanazt láttuk a tévében. (én láttam tankot is, "kedves, pici kődarabokat dobáló egyéb figurákat, ifjú egyetemistákat, forradalmárokat" is, nemcsak szemét rendőröket, bár megjegyzem, voltak visszaélések, ezt el is ismerem, ellenben más nem ismeri el az előbbi tényeket... )

péterapó 2006.12.20. 13:35

Egy Európai jogállam fővárosában , Budapest Belvárosában az elmúlt három hónapban történteket jól ismerjük.Mindenki önállóan dönthet arról,saját szubjektivitása szerint hogy értékeli a történteket.Mérlegelheti mi okozott nagyobb környezetszennyezést... a Kossuth téri fű letaposása,vagy többezer könnygázgránát a Bajcsyn,Károly kőrúton.

A tisztelet teljes párthovatartozástól független Jogi kérdésem :

A Gyülekezési jog hatálya alá tartozik e, egy a Budapest V.kerület Kossuth térre bejelentett rendezvény tudomásul vétele/ esetleg betiltása?

A második kérdést pontosítanám :

A Kossuth térre bejelentett rendezvény ELBÍRÁLÁSÁNAK ELSZABOTÁLÁSA (Gergényi úr részéről)mMegvalósítja a Btk 225§ szerinti hivatali visszaélés,a Btk228/A. § szerinti gyülekezési szabadság megsértése bűntettét?

Üdv P.

guba 2006.12.20. 12:03

Így van, a joggal való visszaélés a Ptk-ban rögzített, a polgári jogok gyakorlására vonatkozó tilalom. A felhozott példában alkotmányos alapjogok esetleges ütközéséről lehetne beszélni: amennyiben egyesek gyülekezéshez való joga esetlegesen sértheti mások szabad helyváltoztatásához fűződő ill. más alkotmányos alapjogát. Pl. Egy forgalomkorlátozó demonstrációt sem lehet a szabad helyváltoztatás jogára hivatkozva megtiltani. Ezeknek az egyaránt fontos alapjogoknak néha egymás rovására - és kizárólag erre tekintettel egymást korlátozva – kell érvényesülniük.

Lhotse 2006.12.20. 11:29

bootmaker: a "parkrongálásnál" azt hiszem, súlyosabb cselekmények is megvalósultak ott...

Lhotse 2006.12.20. 11:28

Hogy a szakmaiságnál maradjunk, valahogy péterapó véleményét érzem - jogi szempontból - összeszedettebbnek, megalapozottnak. Ez a "joggal való visszaélés" sántít, és "kilóg belőle a kormányszóvivő lólába". Csak duma. Már bocsánat.

Ha mérlegre tesszük az egyes alkotmányban rögzített jogokat, akkor a gyülekezési és szabad véleménynyilvánítási jog olyan erővel kell(ene) bírjon, amit egy tökéletesen másra kitalált jogintézményt segítségül hívva nem hiszem, hogy korlátozni lehetne. Különösen nem egy főiskolát (már bocs, de a jelek szerint legalábbis nem jogot) végzett főkapitánynak.

Remélem, megmaradtam a szakmaiság talaján (nem minősítem a tüntetőket, azokat sem, akik ellen tüntettek), bár ebben az esetben nyilvánvalóan a jogszabályokat használják politikai célokra (félreértés ne essék, a rendőrségről van szó) és ami rosszabb, megrendelésre, vagy rosszul értelmezett megfelelni akarásból ami elítélendő. Tehát ami felháborító és elfogadhatatlan, az a rendőrség magatartása. Akinek pedig fel kell(ene) lépnie ellene, az először is a rendészeti miniszter, aztán a kormány... De nem az mszp, az szdsz, a fidesz, a Kató néni, vagy Gyurcsány...

bootmaker 2006.12.20. 11:12

Guba:Hogy is fejtsem ki hogy ne legyen benne politika. Mondjuk az ha ugy élnek a jogukkal hogy ugyis tudják nem fognak semmit elérni. De csak azért is, mert megvan a kapu, kiskapu, nem számolva a környezettel, azzal hogy mi kárt okoznak.Egy eset, feleségem lerobbant az autóval, félretolták az ut menti füves gazos területre, 3-5 napra rá ott volt a birság parkrongálásért. Ott a téren a belvárosban mindez nem számitott , és ezt nem az RTL hiradóból tudom :)

B

Türelmes 2006.12.20. 10:22
guba 2006.12.20. 10:06

Azt azért kifejthetnéd bootmaker, hogy ez miért is minősülhetne joggal való visszaélésnek?

bootmaker 2006.12.20. 09:56

Igazad van, de ez nálam nem politika, hanem ugymond egy hétköznapi ember véleménye, aki kissé zsörtölödik amikor azt látja, hogy a politiai szabadságjogokra hivatkozva szinte mindent meg lehet csináni és hallja hány miilióba került a helyreállitás.

B

Kovács_Béla_Sándor 2006.12.20. 09:18

Ugye, sem bootmaker, sem onom nem jogász? Politizálni viszont ezen a fórumon nem szokás. Agitálni pláne nem.

onom 2006.12.20. 08:16

Kedves bootmaker!Teljesen egyetértek veled! :)

bootmaker 2006.12.20. 07:54

Péterapó, jogilag biztosan igazad van, de azért azt is figyelembe kellene venni, hogy mi volt ott a téren. Tipikus a joggal való visszaélés. Tiltakozás ürügyén le lehettt "harcolni" tönkretenni elcsúfitani, pikniket tartani.El is határoztam, nyáron a balaton partjára bejelentek egy tüntetést. Sátrat verek fel , fizetnem nem kell érte, odapiszkithatok ahova akarok, a szimpatizánsok ellátnak minden jóval, és ha valakinek nem tetszik akkor én leszek a leghangosabb, hogy korlátozzák a jogaimat.

B

Egyjogász 2006.12.20. 07:46

Az Indexen van egy cikk, két jogász hétfőn próbapert indított a Kossuth térrel kapcsolatban, állítólag csütörtökre várható döntés. Szerintem iránymutató lesz, hogy a Fővársoi Bíróság milyen határozatot hoz.

péterapó 2006.12.20. 00:05

Véleményeteket kérném egy folyamatban lévő bűncselekménnyel kapcsolatosan:

"A Budapesti Rendőr- Főkapitányság 122-21/1152/2006.Ikt.számú végzése ellen, melyben rendezvény bejelentés ügyben hatáskörénekhiányát állapítja meg f e l l e b b e z ü n k

Kérjük a törvénysértő végzést megváltoztatni, a végzést jegyző Gergényi Péter r. vezérőrnagy figyelmét felhívni a jogszabályok betartására.

2006.december 1-n 16.45-kor egy - a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó- Budapesti közterületre vonatkozó nyilvános rendezvényt jelentettünk be a Budapesti Rendőr- Főkapitányságon. A bejelentéssel kapcsolatos ügy intézésére a Gytv.6.§-a alapján a Budapesti Rendőr- Főkapitányság illetékes.

A rendezvény bejelentett helyszínen és időpontban való megtartásának jogszabályi akadálya nem volt (jelenleg sincs)Egy - a polgárok részére kiépített ,és a környezethez méltóan gondozott - nyilvános park azt a célt szolgálja, hogy rendeltetésének megfelelően használhassák. Ahogy az elmúlt évtizedekben is szokták.A Nemzeti emlékhelynek és a Kossuth szobornak nem az a rendeltetése, hogy 50-100 méter távolságból kerítésen keresztül, rendőrsorfal árnyékában lehessen megnézni.Ezen közterületen rendezvény megtartása népképviseleti szerv zavartalan működését semmilyen módon nem akadályozza, vagy veszélyeztetné.A közlekedést nem akadályozza, gyalogjárdával, felfestett kerékpár úttal van körbe véve. Az ügy intézésére illetékes Budapesti Rendőr- Főkapitányság a bejelentésnek a hatósághoz való beérkezésétől számított 48 órán belül nem hozott a rendezvénynek a bejelentésben megjelölt helyszínen, vagy időben való megtartását megtiltó döntést.

Ezt csak úgy tudjuk értékelni, hogy a bejelentésben foglaltakat tudomásul vették".

Idézet a Gergényi úr által jegyzett -végzésből-

" A bejelentett rendezvény a BRFK részéről hatáskör hiánya miatt, a gyülekezési jogról szóló 1989.évi III.tv. alapján az alábbiakra tekintettel nem bírálható el. A bejelentésben megjelölt helyszín kiemelten fontos, hiszen itt található a Magyar Köztársaság Parlamentje. Az Országház biztonságának, épségének megvédése a Rendőrség feladata, melynek során azonban biztosítani kell az ott dolgozó országgyűlési képviselők, közjogi méltóságok munkáját."

*Gergényi úr előtt nyilván ismeretlen, hogy az Országház védelmét jogszabályok alapján a Köztársasági Õrezred végzi.

Úgy tűnik azzal sincs tisztában, országgyűlési képviselők, közjogi méltóságok munkájukat nem a parkban, nem a Kossuth szobornál végzik.

*Élményszámba mennek következő mondatai:

"Az előzőekben foglaltak alapján, a Duna bal partja-Széchenyi alsórakpart és Széchenyi felsőrakpart a Garibaldi utca vonalában –a 2-es villamos sínpályája –Kossuth tér 18.szám vonalában –Duna bal partja által határolt területet biztonsági műveleti területnek nyilvánítottam, elsődlegesen 2006.október 23-tól november 24.napjáig,majd ezt követően a biztonsági műveleti területté nyilvánítást meghosszabbítottam a szükséges ideig, a biztonsági kockázat fennállásáig"

A belőlük levont következtetés a jogtörténet nagyjai közé emeli őt.

"A kialakított biztonsági műveleti területre tekintettel, a bejelentésben megjelölt helyszín tehát nem minősül a jelzett időszakban bárki számára korlátozás nélkül igénybe vehető területnek, így ott a gyülekezési jogról szóló 1989.évi III. törvény ( a továbbiakban Gytv ) hatálya aló tartozó rendezvény nem tartható."

Figyelemre méltó a következő is:

"... bejelentésben meghatározott helyszínen, a Kossuth téren biztonsági műveleti terület került kialakításra, amely alapján a terület elveszítette közterület jellegét, tehát ott rendezvényt tartani nem lehet. "

Úgy tudom, hogy a rendőrség állományát egy jól kiépített egészségügyi hálózat kezeli....

Gergényi úr következő mondata véleményünk szerint már nem jogi, hanem egészségügyi kérdéseket vet fel:

"A biztonsági műveleti terület kialakítása azzal a joghatással, jogkövetkezményekkel jár, hogy a terület elveszti a Gytv.15.§ a)pontja értelmében vett közterület jellegét.A gyülekezési jog fogalmilag kizárólag közterületen gyakorolható szabadságjog, Tekintettel arra, hogy a bejelentett rendezvény helyszíne nem minősül közterületnek, így az nem tartozik a Gytv. hatálya alá. Erre figyelemmel a rendőrség nem rendelkezik hatáskörrel a rendezvény fenti területen és időpontban tartandó elbírálása érdekében."

Tisztelt Főkapitány úr!

Kérjük szíveskedjék érdemi intézkedést tenni a fellebbezésben leírt súlyos jogsértések megszüntetése érdekében, javasolnánk egy soron kívüli munka alkalmassági vizsgálat elrendelését a végzést aláíró személlyel kapcsolatosan.

Budapest 2006.december11. Tisztelettel

*Jogi kérdés:

A Gyülekezési jog hatálya alá tartozik e, egy a Budapest V.kerület Kossuth térre bejelentett rendezvény tudomásul vétele/ esetleg betiltása?

Megvalósítja ez a cselekmény a Btk 225§ szerinti hivatali visszaélés,a Btk228/A. § szerinti gyülekezési szabadság megsértése bűntettét?

Általános kérdés:

Normális ez az ember ???

Üdv P.