vagyonori allas folytatasaforrás főoldal vissza

Lhotse 2007.01.09. 09:41

Ekkor a nyilvántartás tartamáig, vagyis 5, ill. 15 évig is akár, nem kaphat igazolványt.

onom 2007.01.08. 18:27

Igazad van olyan szempontból, hogy mentesülés után -pénzbünti esetén- 3 évig nem lesz vagyonőr.Ámde mi van akkor, ha a hatályos bűnügyi nyt-i tv. alapján valakit szándékos bcs miatt jogerősen elítéltek és 5 évig lesz nyilvántartva?Ekkor már szerintem nem számít, hogy a vagyonőri tv. 3 évet ír. És mi van, ha tovább is nyilvántartják, mint 3 év (lehet 15 év is a mentesülés után)?Nem tudom, hogy értelmezhető ekkor a két tv.

Lhotse 2007.01.08. 11:21

Azt hiszem, elbeszélnk egymás mellett. Az eredeti hozzászólásomban nem mást állítottam, minthogy - bár az illető a pénzbüntetés megfizetésével mentesült a büntetett előélettel járó hátrányok alól, és az erkölcsi bizonyítványában is "tiszta" - mégsem lehet a jogerőtől 3 évig vagyonőr és ez nyilván szomorú számára. Így értettem.

onom 2007.01.04. 14:16

Igen, de a nyt.i tv szerint is legalább 3 év a nyt-i idő, szóval szerintem az idézett 3 év nem azt jelenti, ahogy te gondolod.

Lhotse 2007.01.04. 13:31

OK. DE! "legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig nem teljesíthető." Vagyis tök mindegy, benne van-e a nyilvántartásban, vagy sem, 3 évig mindenképpen parkolópálya.

onom 2007.01.03. 18:12

Én nem a mentesülést értem ezalatt, hanem a külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartás időtartamáig, azaz a külön jogszabály itt szerintem a bűnügyi nyilvántartásról szóló tv, ami az 1999. évi LXXXV. tv.

Lhotse 2007.01.03. 16:27

Csakhogy: 2005. évi CXXXIII. törvénya személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól:

6. § (1) Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység (ideértve a magánnyomozói tevékenység szervezését és irányítását is) - ha e törvény kivételt nem tesz - személyre szóló, a rendőrség által kiadott igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) birtokában végezhető.(3) Ha a kérelmezőt a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam és emberiség elleni bűncselekmény (Btk. X-XI. fejezet), személy elleni erőszakos bűncselekmény (Btk. XII. fejezet, I. cím, II. cím 174-176. §), nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. XIV. fejezet, II. cím 197. §, 198. §, 200. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, V. cím), terrorcselekmény (Btk. 261. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), fegyvercsempészet (Btk. 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével (Btk. 264/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (Btk. 264/B. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), vagy visszaélés kábítószerrel bűncselekmény (Btk. 282-283. §), továbbá vagyon elleni bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet) miatt elítélték vagy vele szemben intézkedést alkalmaztak, az igazolvány kiadása iránti kérelem a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig nem teljesíthető.

Ha a (3) bekezdés hatálya alá tartozik a cselekményed, akkor 3 évig nem kaphatsz igazolványt, vagyis nem lehetsz vagyonőr.

T r a v e n 2007.01.03. 14:21

Kedves Vamp!

Amennyiben a bíróság jogerősen pénzbüntetésre ítélt és ezt megfizetted, akkor szó sincs arról, hogy büntetett előéletű lennél!A bűnügyi nyilvántartásban csak azok szerepelnek, akiket jogerősen, ténylegesen letöltendő szabadságvesztésre ítéltek.Nem is szerepelhetel a bűnügyi nyilvántartásban, tehát semmi nem évülhetett el és így bármikor kérhetel erkölcsi bizonyítványt.

vamp 2006.12.10. 17:08

Tiszteletem, érdeklődni szeretnék, hogy büntetett előélet után (a buntetes penzbirsag )lehetséges -e valamilyen időbeli elévülés folytán folytatni az előző szakmát, ami adott esetben vagyonőri állás.illteve az erkolcsi bizonyitvanybol torlesre kerul a "nyilvantartasunkban szerepel" felirat az elévules utan (már ha van).