Perköltségforrás főoldal vissza

ObudaFan 2012.05.13. 00:23

Nincs illetéke. Költség azért merülhet fel, ha pl. szakértőt kell kirendelni.

demoni 2012.05.12. 20:55

Fellebezés vagy tárgyalástartáskor vannak egyéb költségek közlekedési fellebezésnél,vagy ilyen csak polgári pereknél szokott lenni hogy fizetni kell a fellebezéskor

Véleményem 2012.05.12. 20:33

demoni

Nem fogják súlyosbítani.

demoni 2012.05.12. 16:16

annyiban lehetek hibás hogy mehettem volna 30-40el 60 helyett,de hogy aki megállt azt nem szegett szabályt ezt nem értem,ő nem hibázott? ha fellebbezek ilyenkor van perköltség ha bíróságra megy az ügy? vagy perköltség csak polgári pereknél van,és ha nem sikerül a fellebbezés lehet súlyosbítani a büntetést vagy ezt már nem,helyben hagyják az elsőt vagy esetleg csökkentik!

demoni 2012.05.12. 16:11

amugy csak gondolkodni állt meg mert soha nem volt azon az utszakaszon nem ismerte,ezt a rendőröknek is elmondta,akkor?nem értem az egészet,de nem csak én sokan,amugy olyan útszakaszon állt pár percig gondolkodni mert vissza akart tolatni ugy 150-200 m-re lévő földútra

Kovács_Béla_Sándor 2012.05.12. 16:10

Annak, hogy a másik vezető is szabályt szegett, a kártérítésben lehet szerepe, a szabálysértési felelősségedet nem csökkenti.

demoni 2012.05.12. 16:05

az első határozatot már nem emelheti följebb vagy igen,ugy tudom ezt vagy csökkenti a bíróság vagy helyben hagyja,de emelni?

demoni 2012.05.12. 16:04

véső,leírom egészben!

arról van szó,hogy a szabálytalanul az egész forgalmi sávra leparkoló autó vezetője nem hibás semmibe,nem volt elakadás jelzője sem hogy bajban van,nekem nem volt korlátozásom,nem volt záróvonal,semmilyen kreszt nem szegtem meg,utánna néztem az uttesten való megállás lakot területen kívül szabályszegés,ami 100000ft pénzbirságot von maga után,jó mehettem volna 60 helyett 30al is,csak akkor lehet ha nem tudok visszasorolni vagy lassú menetbe gyorsan reagálni frontálisan belém jön a szembe lévő autó,és azt aki szabálytalanul leparkolt ,1%-ba sem hibás,hát ezt senki nem érti,de én sem,és ha most nem fogadom el és fellebbezek,lehet olyan hogy nagyobb bűntetést fogok kapni mint amit most kihoztak? vagy van ilyenkor valami perküöltség ha elbukom,mert ez nem polgári per! amugy itt van a kresz szabály h hol nem lehet leállni:

Tilos megállni:

be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti;

véső (törölt felhasználó) 2012.05.12. 15:35

miért fellebbeznél, kevesled a büntit ?egész olcsón megúsztad, beledőrrentettél egy állóautóba, valószínű azért állt meg, hogy elkerülje abalesetet,.../alaposan kevered a parkolás és a megállás fogalmát/

demoni 2012.05.12. 15:12

Közlekedési szabályértésért megbüntettek ami nem fedi a valóságot,40000 ft büntetést és 3 hó jogsibevonást kaptam,de ez lehetett volna 100000ft és 1 év jogsielvétel,de nem kaptam maximumot,ha fellebbezek bíróságra megy az ügy de nem polgári peres,ilyenkor van perköltség?

Kovács_Béla_Sándor 2012.04.25. 22:15

A perköltséget az arról döntő határozattal (ítélet vagy végzés) szembeni fellebbezésben lehet vitatni. Ha a határozat jogerős, akkor sehogy.

Dr Bébé 2012.04.25. 14:57

sziasztok

a perköltség kapcsán jutottam el ide.

azt szeretném kérdezni, hogy ha a bíróság már megállapította ítéletében a perköltséget, akkor utólag mit lehet tenni?

gondolom fellebbezni, de erre milyen jogszabályhely utal?

előre is köszönöm

Dr. Lee 2008.04.24. 14:56

Köszönöm,hogy megerősítettél

Kovács_Béla_Sándor 2008.04.24. 14:51

Igen, ilyenkor a "vitássá tett követelésrész" a perköltség.

Dr. Lee 2008.04.24. 14:14

Sziasztok!

Abban az esetben, ha az 1. fokú ítélet ellen csak a perköltség viselése tekintetében fellebbezést nyújtok be, akkor kell-e illetéket fizetni, és ha igen mennyit?Általános szabályt kell alkalmazni?(tehát a vitássá tett perköltség 6%-a?)

Szecsike 2007.01.19. 15:17

Sziasztok!

Hát köszönöm szépen ezt a sok hozzászólást, igaz kihámozni nem nagyon tudom.Ráadásul nagyon elterelődött a szó.Hogy kimondhatja fel a szerződést és ki nem, ebből a szempontból már teljesen lényegtelen, hiszen a bank megtette azt és most követeli a teljes összeget az örököstől.Az autó viszont ugye eltünt és örökös nem kerestetheti azt a rendőrséggel, mert a rendőrség szerint ehhez csak a banknak van joga.Nekem pedig az eredeti kérdésem az volt, hogy kifizettetheti-e a bank az Örökössel a vételárat?Ráadásul már akkor felmondta a bank a szerződést, amikor még a hagyatéki tárgyalásra sor sem került, a közjegyzőnek viszont beleegyezett a hagyatékolásba.

guba 2007.01.13. 18:15

Szerintem nem a lényeges momentumot ragadtad ki, ui. az örököst nem az érdekli, hogy milyen minőségében van joga megszüntetni a szerződést, hanem az, hogy joga van hozzá és nem kell a futamidő végéig fizetnie a részleteket. Emlékeztetnélek egyébként, hogy azt írtad, hogy a lízingcégnek joga van mindazt követelni az örököstől, amit eredetileg az örökhagyótól követelhetett volna.Nos, ez biztos, hogy nem igaz, mert határozott időre kötött bérleti szerződést nem lehet egyoldalúan felmondani, tehát az örökösök az örökhagyó halálának ténye miatt válnak jogosulttá a szerződés egyoldalú felmondására.Csak a pontosság kedvéért egyébként: szerződést nem csak a fél szüntetheti meg.

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.13. 10:38

Ha a megszüntetésre egyoldalúan módja van, az már önmagában is azt jelenti, hogy az örökhagyó helyéte lépett - hiszen szerződést csak fél szüntethet meg.

Az örökös az örtökhagyó jogutódja, átszállnak rá mindazok a kötelmek, amelyeket a Ptk. 323. § nem sorol kivételként.

guba 2007.01.13. 08:37

"Tehát, ha az örökös nem kíván a szerződésbe belépni," - írtad. Ami azt sejtteti, mintha a szerződés jogfolytonossága az örökös elhatározásán múlna. Holott nem. Így aztán a lízingbeadó cég mindazt követelheti az örököstől, amit eredetileg az örökhagyótól követelhetett volna."

Béla!Azon túl, hogy – mint a korábbiakban leírtam – az örökös az örökhagyó tartozásaiért felel, és a szóbanforgó autó a hagyatékban aktívumot és nem passzívumot jelent, egyéb okból sem értek egyet a fenti megállapításoddal.

A lízing atipikus bérlet, és a bérleti jogviszony elemei a döntően jellemzőek. A határozott időre kötött dologbérletnél, éppen az örökösre való tekintettel a tv. lehetőséget ad a szerződés egyoldalú megszüntetésére az örökösnek. Éppen azért, mert nagyon méltánytalan lenne vele szemben, hogy még akár évekig kelljen egy olyan szerződést fenntartania, amely az ő érdekeit adott esetben egyáltalán nem szolgálná.

Így tehát a szerződés fenntartása, ha úgytetszik, éppen az ő elhatározásán múlik.

guba 2007.01.12. 19:19

A lízingbevevő meghalt, ennek folytán a lízingdíjat nem fizette tovább senki, és a lízingbeadó a szerződést felmondta, és kérte kocsi átadását. Mivel ugyanazt a jogesetet olvastuk, induljunk ki abból ami abban van, még ha nem a legpontosabban fogalmaztam is.Alapesetben a legrosszabb döntése a lízingbevevőnek, hogy nem fizeti tovább a díjat, mert tuti biztos hogy az értékesítést követő „méltányos rendezésben” neki lesz követelése a lízingcéggel szemben. Tehát nem követel ő semmit az esetleges örökösökön, hanem eladja a lízingtárgyat, és a befolyt összegből kielégíti magát.

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.12. 17:47

Ja. És ezt hogy kellett volna érteni akkor:„mivel a haláleset folytán a szerződés megszűnt,” - merthogy ezt is te írtad.

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.12. 17:46

Meglehet, félreértettelek, de abban te alaposan közrehatottál.„Tehát, ha az örökös nem kíván a szerződésbe belépni,” - írtad. Ami azt sejtteti, mintha a szerződés jogfolytonossága az örökös elhatározásán múlna. Holott nem. Így aztán a lízingbeadó cég mindazt követelheti az örököstől, amit eredetileg az örökhagyótól követelhetett volna.

guba 2007.01.12. 17:38

Béla!A szerződés nem a l-vevő halálának tényétől szűnt meg, hanem azért mert a bank díjnem fizetés miatt felmondta, és felszólította Sz-nét a kocsi átadására.

guba 2007.01.12. 17:28

Kedves Dr. Attika!Köszönöm, hogy eldöntötte a kérdést. Méginkább értékeltem volna, ha a saját véleményét is hozzáteszi!

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.12. 17:26

Úgy van. Ptk. 323. §


Dr.Attika 2007.01.12. 17:09

Kedves "guba"!Nem jól gondolja. Obudafan véleménye a helytálló.

guba 2007.01.12. 09:36

Ott érzem aggályosnak ezt a gondolatot, hogy a lízingbevevő halálával, az örökös a lízingbeadóval szemben - álláspontom szerint – túlnyomóan jogok örököse. Zárt végű lízing esetén a lízingbevevő a használatért is fizet, ill a tárgy majdani tulajdonjogának megszerzéséének ellenértékét is fizeti a díjban. A díj kettős természetéből adódóan, a szerződés idő előtti megszűnése a l-vevőt sokkal hátrányosabban érinti, mint a l-adót, akinek nagyon erős jogosítványai vannak a díjnemfizetés esetére.Azonnali hatállyal felmondhatja szerződést, tulajdonosként értékesítheti a dolgot, és az erő pozíciójából egyezkedhet a szerencsétlen l-vevővel.Tehát, ha az örökös nem kíván a szerződésbe belépni, azzal a l-adónak kára nem keletkezik (sőt), és azért, mert ő a tulajdonosi minőségéből eredő jogait nem gyakorolta, és ez később a lízingtárgy megsemmisülésével járt, az örökössel szemben követelést nem támaszthatMivel a l-vevő személyének a megváltozásához a l-adónak és az új l-vevőnek a megállapodása is szükséges, véleményem szerint nem automatikus az alanyváltozás, és mivel a haláleset folytán a szerződés megszűnt, a későbbiekben elpusztult dologért a kárfelelősség, már a tulajdonosé.

ObudaFan 2007.01.11. 20:20

Lízingelt tárgy esetén a szerződés lejártáig maga a lízingcég a tulajdonos, így a kocsit magát valószínűleg nem örökölte meg senki. A szerződésbe persze az elhalálozott jogutódja belép, de valóban tartozása csak a hagyaték értékéig terjedhet.

Szecsike 2007.01.11. 06:32

Köszönöm szépen a hozzászólásokat, de nem értem, hogy akkor most mi van?SZJ-né örökölt egy házat és ezt a lizingelt autót. A lizingszerződésben nincs semmi különös, az ügyvéd csak az általános öröklési szabályokra hivatkozva mondja, hogy SZJ-né igenis megörökölte a lakást, az autót és vele együtt a tartozást is, vagyis a automatikusan ő lépett be a lizingszerződésbe.Ez igy van?

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.09. 23:15

Ez csak a hagyaték egészére igaz, az egyes vagyontárgyakra nem.

kea4 2007.01.09. 22:39

Amennyire én tudom, az örökös az esetleges örökölt tartozásokért legfönnebb az örökség erejéig felel, azaz ha egy bármilyen kocsit örökölök, annak a pillanatnyi értékénél nagyobb tartozást nem kaphatok vele - és egy örökséget nem kötelezõ elfogadni sem, ugyancsak tudomásom szerint.

Megjegyzem, nem vagyok jogász.

Üdv:KEA.

Szecsike 2007.01.09. 13:01

Másik kérdés: Ha a bank megnyeri a pert és SZJ-nének valóban ki kell fizetnie ezt az összeget, akkor ennek mi a módja? Kérhet részletfizetést vagy ráterhelik a házára? és ha ráterhelik akkor mi történik? Majd az Õ örököse fogja kifizetni, vagy elárverezhetik a házát?

Szecsike 2007.01.09. 13:00

Helyesbitenék:Az ügyvéd aki elolvasta a papirt azt mondta, hogy mivel SZJ meghalt, igy SZJ-né örökölte meg az autót vele együtt a tartozást is.Szóval Õ ebből a "szabályból" indult ki.Viszont nem tudom, hogy ez érvényes-e egy lizing autóra is?

Szecsike 2007.01.09. 12:56

Persze, ebben igazad is van.Viszont én nem olvastam el a szerződést (mivel az ügyvédnél maradt).A szerződés viszont gondolom semmiben sem különbözik más lizing szerződésektől és nem tudom, hogy általában ilyen pont szokott-e benne szerepelni, hogy mi van akkor ha a szerződő fél elhalálozódik? Az örököse automatikusan megörökli a tartozást is?Viszont akkor a rendőrség miért nem nyomaz SZJ-né kérésére, miért mondja, hogy az autó a banké?Számomra olyan ellentmondásos dolgok ezek!

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.09. 12:28

Az az ügyvéd igencsak előnyben van velünk szemben. Õ "megnézte" a szerződést, mi meg a te hézagos információid alapján találgathatunk. Ha mégis a mi véleményünkre vagy kíváncsi, az olyan, mintha a CT-vizsgálatot a telefondoktorral akarod ellenőriztetni.

Szecsike 2007.01.09. 12:20

Sziasztok!

Egy ügyvéd megnézte a papirokat és azt mondta, hogy SZJ-né igenis megörökölte az autót és a banknak nem kellett vele új szerződést kötnie.Ez valóban igy van?

Szecsike 2006.12.19. 19:45

Szia guba!Most olvasom ezt a fontos információt!!!Ezt komolyan mondod? Ez nagyon jó hir!SZJ-né semmilyen szerződést nem irt alá sem a férje halála előtt, sem utána.Igaz lehet, hogy a banknak nincs jogalapja rajta követelni????Köszi, köszi, köszi.....

guba 2006.12.14. 17:11

Mivel az autó tulajdonosa a bank, Szné nem örökölte meg az autót. Ha nem lépett be a férj helyett a szerződésbe, rajta hiába követel a bank bármit.Casum sentit dominus...

Szecsike 2006.12.13. 06:32

Sziasztok!Egy kis fejlemény:Kiderült, hogy a rendőrség azért nem nyomaz az autó után, mert azt csak a Bank kérésére teheti meg, aki ugye még a mai napig sem kérte. Hogyan lehetséges ez?Ha egy autót nem fizet a vevő, a bank általában vissza szokta vitetni az autót. Hogyan történhetett meg, hogy ezt ezzel az autóval kapcsolatban nem kérte.Sőt mi több: Állitólag 2001 decemberében felmondták a lizingszerződést, viszont 2002 októberében hozzájárultak a hagyatéki tárgyaláson, hogy SZJ-né "megörökölje" az autót. Miért nem kérték már akkor az autó visszaadását? Hogyan történhetett ez meg?Ráadásul ha az autó nem kerül elő, vajon van-e valamiféle biztositása a banknak, hogy mint ellopott autó után kártéritést fizessen?Előre is köszönöm szépen a válaszokat.

Szecsike 2006.11.29. 22:31

Irtam az autó értékét. 1.100.000.Fogalmam sincs, hogy ki ellen indithatnának eljárást. Talán a rendőrség ellen, hogy nem hajlandó nyomozni! :))))Egyébként képtelen vagyok ezt felfogni.

ObudaFan 2006.11.29. 21:52

Mivel nem tudjuk a gépkocsi értékét, fogalmunk sincs a pontos minősítésről, így az elévülési időről. Ha panaszt nyújtasz be a rendőrségen, próbálj meg magasabb értékre hivatkozni. Mindenesetre a bíróságon most ki ellen indíthatnál pert, ha egyszer nem tudod, ki volt az elkövető?

Szecsike 2006.11.29. 11:08

Adjon tanácsot valaki!Nemsokára lejár a határidő és SZJ-né nem tudja, hogy van-e értelme panaszt tennie a rendőrségen a határozat ellen, vagy a biróságon kellene beadnia az ügyet.Egyáltalán foglalkozna még valaki ezzel az üggyel attól függetlenül hogy már eltelt három év?SZJ-né egyébként semmit nem akar azon kivül, hogy kerüljön elő az autó és visszaadhassa azt a banknak.Előre is köszönöm a válaszokat.

Szecsike 2006.11.28. 12:03

Köszönöm szépen a válaszokat, viszont még mindig nem lettem okosabb.Értem én, hogy minek mennyi a büntetési tétele, de SZJ-nét, nem ez érdekli, hanem az, hogy kerüljön elő az autó és azt vissza tudja adni a banknak, ugyanis 3 éven keresztül abban a hiszemben élt, hogy az már a bank tulajdonában van.Hogy ki mit irt alá?Az itt emlitett személyek közül senki nem irt alá semmit. A lizingszerződést SZJ-né néhai férje irta alá, aki már 2002 óta halott.Hogy miért adta oda a fiának?Azért mert neki nincs jogositványa és a fia vitte oda ahová szerette volna.Az autó egyébként jelen pillanatban 1.100.000 ft.-értékü.Egyébként SZJ-né pont ma kapott egy levelet a rendőrségtől, hogy a feljelentését elutasitották. Pontosan az elévülés miatt, merthogy ugye már nem vonható ez ügyben felelősségre senki.SZJ-né nem is akar senkit felelősségre vonni, nem akar senkit a börtönbe küldeni, egyetlen célja csupán, hogy a rendőrség keresse meg az autót és szolgáltassa azt vissza a banknak.Ha büntetni nem tudnak akkor már nem is keresnek? Nem igazán értem!EZek szerint SZJ-nének kell a bankot kifizetnie mint örökösnek?Érdemes-e a rendőrség ellutasitó határozata ellen panaszt tenni? Van -e arra mód, hogy a rendőrség mégis nyomazni kezdjen az autó után?Előre is köszönöm a segitséget.

ObudaFan 2006.11.27. 22:47

Lízingszerződés esetén a tulajdonos a bank, tehát mezei lopásról/sikkasztásról van szó, ami viszont értékhatártól függően évül el, ha olcsó a kocsi, akár 3 év alatt. Tartozás fedezetének elvonása egyébként is csak akkor lehetne, ha gazdasági tevékenysége körébe vette volna az illető a kocsit, ez megint nem állt fenn.

Főlökött 2006.11.27. 18:04

Tisztelettel

Olvasatomban lízingszerződésről van szó, melyre :

a Btk. 297. § 268 (1) Aki a gazdasági tevékenységből származó tartozás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szóval SzJ.né milyen szerződést írt alá? Férjével együtt írta alá, a lízingszerződést? A teljes rendezésig miért adta ki a kezéből a lízing tárgyát képező ingóságot? A lízingszerződésben benne van, hogy a lízing tárgyát, a lízingelő át nem adhatja, tulajdonából nem adhatja ki, a lízingcég tudta és beleegyezése nélkül.

Ha SzJ-átadta közvetlen hozzátartozónak a személygépkocsit, már azza bűncselekményt valósított meg. Azt, hogy a hozátartozó, azzal sajátjaként rendelkezve továbbadta, egy harmadik személynek, a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül, már más bűncselekményről beszélünk, de itt figyelembe kell venni azt, ki miről tudott, mit lehet bizonyítani, s ugye, közvetlen hozzátartozó esetén " nem köteles terhelően nyilatkozni " nem köteles vallomást tenni.

Részletes állásfoglaláshoz-segítséghez, ismerni kellene a teljes tényállást, mert ennek hiányában csak találgatást lehet csak leírni.

Tisztelettel

Szecsike 2006.11.26. 14:18

Köszi szépen, de még mindig nem igazán értem.Én úgy tudom, hogy büntethető lenne SZJ-né fia, ugyanis nem adhatta volna oda másnak a lizing alatt álló autót.Viszont mivel már három év eltelt azóta, igy nem büntethető.Viszont mit jelent az, hogy az elévülés nem érinti a polgári jogi követelést?Tehát a bank követelhet SZJ-nétől?...és SZJ-né nem követelhet senkitől?Az autóját nem kaphatja vissza? Mert ahhoz ugye, hogy visszakapja nyomaznia kellene a rendőrségnek. (körözést kiadni stb)

ObudaFan 2006.11.26. 11:28

Bocs, lehet, hogy tegnap valamit félreolvastam, ha 3 év telt el, akkor a büntethetőség el is évülhetett, ez persze a polgári jogi követelést nem érinti, de így a rendőrség nem fog nyomozni.

Szecsike 2006.11.26. 09:12

Szia Obuda Fan!Köszönöm szépen a válaszodat.A lizingszerződésbe ugye nem SZ-né lépett, hanem az elhúnyt férje.Viszont azt irod, hogy nem évült el sehol. Akkor hogyan lehetne rávenni a rendőrséget, hogy mégis nyomazzon az autó után?

ObudaFan 2006.11.25. 11:31

Ki kell fizetni a banknak, ha a lízingszerződésbe belépett. Nem évült el sehol. A rendőrség SZJ-né ügyében úgy találta, hogy a magatartás nem bűncselekmény, a kocsi ügyében úgy, hogy nincs remény a megtalálására; ettől még a követelés fennáll.

Szecsike 2006.11.25. 09:46

Sziasztok!Van mégegy történetem. A főszereplő ugyanaz a hölgy, Özv. SZJ-né.Szóval a hölgy férje halála után (2002-ben) megörökölte annak suzuki gépkocsiját, amely még lizingelt autó volt. Mivel neki nincs jogositványa odaadta a fiának használatra és hogy őt is tudja ide-oda vinni. A fia viszont 2002 nyarán letétbe adta KE-nek, akitől akkor egy büfét bérelt. ( a letét a büfé bérleti dijára vonatkozott). A bérleti dij tudomásom szerint azóta sem lett kifizetve, viszont SZJ elküldött két embert az autóért, akiknek azonban KE. nem adta oda. Aztán Özv. SZJ-né kapott egy levelet a banktól, hogy mivel nincs fizetve a lizing részlet, adja le az autót a banknak. Ekkor SZJ felhivta telefonon KE-t az autó miatt, akitől azt a választ kaptam, hogy az autó a rendőrségen van. Erre Özv. SZJ-né meg is nyugodott, hogy a rendőrség lefoglalta az autót a bank megbizásából, igy visszakerült az autó a bankhoz. Aztán ez év (2006) áprilisában Özv. SZJ-né kapott egy levelet a Közp.Ker. Biróságtól, hogy a bank feljelentett az autó miatt. Ekkor SZJ újra felhivta KE-t és ekkor KE. azt a választ kapta, hogy az autó valóban a rendőrség udvarán volt, de azzal csak egyszerüen oda parkolt, mert a rendőrség a szomszédságukban van, viszont ismét ment két ember (állitólag) SZJ megbizásából, akik viszont már elvitték tőle az autót. Ekkor Özv. SZJ-né feljelentést tett a rendőrségen az eltünt autó ügyében. A feljelentést fel is vették és az a rendőr akihez került az ügy beidézte Özv. SZJ-nét kihallgatásra. Aztán Özv. SZ-né kapott egy levelet egy másik rendőrségről (ahol KE lakik), hogy az ügyet ejtik, mert már azóta eltelt három év.Ekkor Özv. SZJ-né felhivta azt a rendőrt aki Õt kihallgatta és tőle is azt a választ kapta, hogy Õ is ejteni fogja az ügyet.A kérdés: Akkor most mi lesz? Özv. SZJ-nének ki kell fizetnie az összeget a banknak? Ha a rendőrségen elévült az ügy, akkor a biróságon miért nem? Hogyhogy nem adnak ki körözést az autó ellen mikor eltünt, függetlenül attól, hogy már elmúlt három éve? Nem is tudom, szóval nagyon nem értem ezt az ügyet.Előre is megköszönöm a hozzászóllásokat.

Szecsike 2006.11.21. 17:30

Köszönöm szépen a válaszodat.A biróság egyébként az illetékhivatalt értesitette és igy az illetékhivatal tetette rá a jelzálogot a biróság megbizásából, igy gondolom az illetékhivatalnak kell levetetnie is azt.Egyébként azóta már eltelt öt év. Sajnos nem tudtak róla, hogy ez az összeg rá van terhelve, csak most a hitel kapcsán vették észre.Az öt év eltelte miatti kérdésem az lenne, hogy az igazi adósnál már elévült ez a dolog?

Lhotse 2006.11.21. 16:36

Bocsánatkérést ne várj. Azonban a végrehajtási jogot (gondolom erről van szó) nem a bíróság jegyezteti be az ingatlanra, de ott kell élni végrehajtási kifogással (jelesül, hogy az adós, nem adós :) tehát nem tartozik...). Ezt, - ahogy olvasom - megtette a hölgy. Most már "csak" várni kell a bíróság végzését, aki majd értesíti a földhivatalt is. A három hét ezekben az ügyekben nem idő. Majd ha 3 hónap is elmúlt válasz nélkül, kezdhet a hölgy aggódni...

Szecsike 2006.11.21. 13:38

Sziasztok! Leirnék egy esetet melyről szeretném kikérni a véleményeteket. Szóval: ifj. SZJ és ifj. SZJ-né alperesek voltak egy perben mely pert elveszitettek, ezért a perköltséget nekik kellett volna kifizetniük. A perben SZJ édesapja (id. SZJ.) is részt vett mint tanú. A perköltséget azonban ifj. SZJ és neje nem fizették ki, igy a biróság elküldött egy papirt az illetékhivatalnak, hogy terheljék rá az ingatlanjukra. Ezen a papiron viszont (gondolom tévedésből) nem ifj. SZJ, hanem id. SZJ (az édesapa) adatai szerepeltek, ezért az illetékhivatal az édesapa házára terhelte az összeget, pedig ugye Õ csak tanú volt. Most ott tart az ügy, hogy id. SZJ felesége irt egy levelet a nevezett biróságra (férje ugyanis közben elhúnyt), hogy tévedésből terhelték az összeget a házára és kéri annak levételét. Ennek lassan már három hete de még nem jött válasz az ügyben, pedig özv. SZJ-né el hitelfelvétel közepén van és a tiszta tulajdoni lap hiánya gátolja meg benne, hogy a hitelt felvehesse.Van erről valami véleményetek? Ezt megteheti egy biróság? Legalább irnának egy "bocsánatkérő" levelet és hogy minél előbb intézkedni fognak, de semmi.