özlekedésbiztonsága elleni bcs - e?forrás főoldal vissza

ObudaFan 2006.10.03. 23:24

BH2003. 49II. A közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény nem állapítható meg, ha az elkövetô szándéka nem a veszélyhelyzet elôidézésére, hanem a jármûvezetô testi épségének vagy a halálának az elôidézésére irányul [Btk. 184. § (1) bek.].A Btk. 184. §-ának (1) bekezdésében írt tényállás a bûncselekmény eredményeként a veszélyhelyzet elôidézését határozza meg, vagyis ez a bûncselekmény akkor valósul meg, ha a szándék nem a tényleges sérelem okozására, hanem csak a veszélyhelyzet elôidézésére terjed ki (limitált veszélyeztetési szándék). Ha az elkövetô szándéka testi sérülés vagy halál elôidézésére is kiterjed, nem a közlekedés biztonsága elleni bûntett, hanem testi sértés vagy emberölés megállapításának van helye.Az adott esetben a vádlott szándéka a veszélyhelyzet okozásán túlmenôen, testi sérülés okozására irányult, ezen az alapon tehát helyes volt a halmazat megállapításának mellôzése.Másfelôl a Btk. 184. §-ának (1) bekezdésében meghatározott veszélyeztetési bûncselekmény akkor valósul meg, ha a tényállásszerû elkövetési magatartás következtében olyan helyzet alakul ki, amely nem szükségszerûen ugyan, de nagy valószínûséggel magában rejti a közlekedési baleset lehetôségét, ezáltal a közlekedés biztonsága ha távolról is, de mindenképpen reálisan veszélyeztetett.Az eset egy nem forgalmas közúton történt, a sértett által vezetett gépkocsi belátható közelségében az adott idôszakban más jármú vagy közlekedésben részt vevô nem volt.Miután a sértettet ért sérelem - az elôzôek szerint - a bûncselekmény szempontjából figyelmen kívül marad, a tényállásban nem ismerhetô fel a közlekedés biztonságának reális veszélye.

Isti73 2006.10.03. 18:18

Ha a gépjármű felé dobnak követ, téglát..., akkor ha jól gondolom, nem "a jármű vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával" lehet az elkövetési magatartás, hanem a "más hasonló módon történő elkövetés"?Szerintem a gépjárművezetővel szemben csak utas követheti el.

Egy ismerősöm szerint egy elhagyatott útszakaszon is megvalósul a bcs, mert elmondása szerint ha például a sörösüveg elől, hirtelen kormánymozdulattal kitér és az árokba hajt, akkor közlekedési balesetet szenved. Ezzel egyet értek, de a másik példájával már nem, miszerint ha a felé repülő sörösüveget nem látja, de annak az összetört darabja defektet okoz és ezért következik be a közl.baleset.

ObudaFan 2006.10.03. 17:09

Azért, mert a közúti közlekedés biztonságát azon túl kell veszélyeztetni, hogy a megdobott sofőrrel mi van. Vele szemben ugyanis ilyen esetben nem veszélyeztető, hanem valamilyen sértő bűncselekmény legalább kísérlete állapítható meg, ha komoly az esély, hogy súlyos balesetet szenved. Ha viszont vele szemben nincs szándékos elkövetés, és gondatlan eredmény sincs, akkor lehet közl. b. bcs., ha őt, mint a közúti közlekedés résztvevőjét veszélyezteti egy eldobott sörösüveg, amit rá tekintet nélkül dobtak el.

Isti73 2006.10.03. 13:34

A közl.bizt.elleni bcs jogi tárgya: A vasúti, a légi, a vízi és a közúti közlekedés biztonsága.Közút: minden olyan közterület, amely gyalogosok és járművek közlekedésére szolgál, kivéve a zártpályás villamos és a vasúti pályatestet.

Ha a gépjármű felé dobnak követ, téglát..., akkor ha jól gondolom, nem "a jármű vezetője ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával" lehet az elkövetési magatartás, hanem a "más hasonló módon történő elkövetés"?Szerintem a gépjárművezetővel szemben csak utas követheti el.

Egy ismerősöm szerint egy elhagyatott útszakaszon is megvalósul a bcs, mert elmondása szerint ha például a sörösüveg elől, hirtelen kormánymozdulattal kitér és az árokba hajt, akkor közlekedési balesetet szenved. Ezzel egyet értek, de a másik példájával már nem, miszerint ha a felé repülő sörösüveget nem látja, de annak az összetört darabja defektet okoz és ezért következik be a közl.baleset.

ObudaFan miért nem valósul meg a bcs ha teljesen elhagyatott útszakaszon történik?

Kovács_Béla_Sándor 2006.10.03. 11:19

„A közl.bizt.elli.bcs csak közúton követhető el?”

Mint a korábban idézett tényállásból kiderül, elkövethető vízen, levegőben, vasúton, sőt föld alatt is. De ha autóra gondolsz, akkor a focipályán vagy a marhalegelőn nem, hiszen a "közúti közlekedést" kell veszélyeztetnie.

Isti73 2006.10.03. 08:05

Köszönöm az eddigi válaszokat!

Mikor áll meg a közl.bizt.elleni bcs?

A közl.bizt.elli.bcs csak közúton követhető el?

Kovács_Béla_Sándor 2006.10.02. 22:17

Köszönöm, igazad van. Én csak a gondatlanságra gondoltam.

ObudaFan 2006.10.02. 19:30

Kísérlet megállapítható célzat nélkül, mert bűncselekmény kísérlete eshetőleges szándékkal is elkövethető. Ugyanakkor nem valósul meg a kísérlet sem ebben az esetben, ha teljesen elhagyatott útszakaszon történik mindez. Rongálás az már inkább.

Kovács_Béla_Sándor 2006.10.02. 18:07

Éppen ez az. A dolog természetéből adódóan kísérlet nem állapítható meg célzat nélkül. Vagyis azon áll vagy bukik a vád, hogy a veszélyt a bíróság közetlennek ítéli-e meg.

Isti73 2006.10.02. 18:04

Elkövetési magatartások:

BCS eredménye: A közúti közlekedés biztonságának veszélye

Veszély: Olyan állapot, amely magába foglalja a közlekedési baleset bekövetkezésének veszélyét tehát az eredmény közeli veszélynek tekinthető. Távoli veszély esetén kisérlet állapítható meg.

Kovács_Béla_Sándor 2006.10.02. 12:26

Konkrét helyzete, bírója meg ügyvédje válogatja. Szerintem.

Isti73 2006.10.02. 10:52

Megvalósul-e Közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény?