per ésszerű időn belülforrás főoldal vissza

ObudaFan 2006.04.17. 13:18

Magyar törvényt is sért, de a magyar törvény is elsősorban a Strasbourgi Bíróság elé utalja az ebből eredő jogvitákat, még akkor is, ha magyar bíróság is alkalmazta már az egyezményt.

péterapó 2006.04.17. 11:59

Az Egyezmény az 1993.XXXI.tv-el való kihirdetéssel 1992.november 5-től a belső jog részévé vált.Tehát magyar törvényt is sért aki semmibe veszi a tisztességes eljárást, ésszerű határidőt. (a rendőrség, ügyészség, bíróság is)

péterapó 2006.04.17. 11:52

pocak !

Egy büntetőper ésszerűtlenül hosszú elhúzódása miatt személyhez fűződő jogaid megsértése miatt lindíthatsz kártérítési pert.Célszerű először "csak" a jogsértés megállapítását kérni.( Megyei, Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartoznak az ilyan perek)..ha ezt megitélték...a jogalap birtokában megkóstolhatod alperesedet 1-2 millió Ft nem vagyoni kártérítés iránt.(Ptk 75,76,78,84,)Egy indokolatlanul elhúzódó eljárás sérti emberi méltóságodat is.A tisztességtelen hosszúságú eljárás miatt ...adataid szerepelnek a bűnügyi nyilvántartásban ( büntetőeljárás alatt állók nyilvántartása) ..ha érdekel írj egy privát üzenetet..megírom,hogy tudhatod meg.

Egyébként a Strasbourgi gyakorlat az eljárás idejét a gyanusítástól számolja.Könnyen megállapítják,hogy a részes államok "nem kellő szorgalmatossággal jártak el az ügyben"

Nick Name 2006.04.16. 18:34

A Strassbourgi Bíróság viszont nem az eljárás "abszolút" hosszát fogja vizsgálni, hanem azt, hogy voltak-e oloyan inaktív szakaszok az eljáráson belül, amikor indokolatlanul nem csinált semmit a bíróság.

ObudaFan 2006.04.16. 14:12

A Strasbourgi Bírósághoz fordulj szerintem.

pocak 2006.04.14. 06:25

Köszönöm, Péterapó.Csak ez nekem egy kicsit túl általános.Olyam konkrét jogszabály van-e a büntető ügyekre, mint amit idéztem a polgári esetek kapcsán a Pp-ből?Vagyis milyen jogszabályra hivatkozzam, ha kártérítési igénnyel keresetet kívánok benyújtani büntetőper ésszerű időn kívül eső elhúzódása miatt?Tudom, hogy létezik már a kifogás jogintézménye ez ügyben, mind polgári mind büntető ügyeknél, de én nem a kifogásra gondoltam. Mert az egyrészről csak a folyamatban lévő ügyekre vonatkozik, másrészről csak egy megállapítás az elérhető eredmény, meg talán egy kicsit a bíróság nógatása.Én viszont méltányos elégtételt biztosító kártérítésre gondolok, ahogyan az a Pp. 2. §-ben szerepel.

Tud vki segíteni?

péterapó 2006.04.14. 03:31

Alkotmány 7. § (1) bek.A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.

8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.

70/K. § Az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett igények, továbbá a kötelességek teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők.

pocak 2006.04.13. 13:12

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben a következő áll:

6. cikk - Tisztességes tárgyaláshoz való jog

Bárkinek, akinek a jelen Egyezményben meghatározott jogait és szabadságait megsértették, joga van ahhoz, hogy a hazai hatóság előtt a jogsérelem hatékony orvoslását kérje az esetben is, ha e jogokat hivatalos minőségben eljáró személyek sértették meg.

A Polgári perrendtartásban megtaláltam ennek hazai változatát a polgári jogi perekre nézve:

Pp. 2. § (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. §-ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse.(3) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a fél - az alapvető jogait ért sérelemre hivatkozással - méltányos elégtételt biztosító kártérítésre tarthat igényt, feltéve, hogy a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható.

Van a hazai szabályozásban a büntetőügyekre is hasonló alkalmazás, ahogyan azt az Egyezmény is deklarálja?Tehát ha egy büntetőper húzódik ésszerűtlenül hosszú ideje, lehet ezért kártérítési pert indítani itthon?