Át nem vett ajánlott levélforrás főoldal vissza

péterapó 2006.04.12. 12:58

Örömmel értesültem, hogy lezajlott a kapcsolatfelvétel a rendőrséggel.Tényleg vannak egyre többen akik hivatásukhoz elvártan viselkednek.Egy rossz példát említenék:

Egy Főiskolás leányzót egy nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtott panasz miatt a határozat aláírója feljelentette...ellene nyomozást rendeltek el, gyanúsítottként kihallgatták..."rabosították"Az az fényképeket készítettek és ujjlenyomatot vettek tőle Hódmezővásárhelyen..

Részletesebben:

Fórum- Büntetőjog- Rendőrtiszt agya eldurran...rendőrért kiált!

cseppatengerben 2006.04.12. 09:54

Sziasztok!

Megtörtént a tanúmeghallgatás. Kellemesen csalódtam a rendőrségben, nagyon kedvesek voltak, nem bántak úgy velem mint egy bűnözővel. A Szabálysértésekről szóló tv. 57. § 57. § (1) A tanúvallomást megtagadhatja

Erre hivatkoztam és megszüntették az eljárásat.Mégegyszer köszöm mindenkinek a segítő szándékot és a jó tanácsokat!

csepp

péterapó 2006.04.11. 15:23

Kedves Natalia !

Az Alkotmánybíróság 46/2003. (X. 16.) AB határozatával megállapította, hogy a jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal a mulasztásával, hogy nem szabályozta az erre irányuló törvényekben és más jogszabályokban a hivatalos irat postai kézbesítéséhez fűződő, bírósági és más hatósági eljárásban általánosan érvényesülő vélelem megdöntésének lehetőségét.

Az Alkotmánybíróság felhívja a jogalkotót, hogy feladatának 2004. június hó 30. napjáig tegyen eleget.

Amennyiben a hivatalos iratnak valamilyen részedre kellemetlen jogkövetkezménye van...

A kézbesítés vélelmét támadhatod....

A Szabálysértésekről szóló tv.74. § (1) Az iratokat rendszerint posta útján kell kézbesíteni. A címzett az iratot a hatóságnál is átveheti.(2) Joghatások csak a szabályszerű kézbesítéshez kapcsolódhatnak. A kézbesítés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha annak megtörténtét a jogszabályban jogosultként megjelölt személy aláírásával ellátott tértivevény, illetőleg jegyzőkönyv vagy határozatpéldány igazolja.

Rákosi "elvtárs" országlása idején született a 43/1953. (VIII. 20.) MT rendeleta hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről,melynek

9. § (1) A postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése értelmében visszaküldött iratot - a jelen § (2) és (3) bekezdésének eseteit kivéve - a kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

2004.IV.27-től hatálytalan.

a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

47.§ (5) bekezdése a hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről szóló 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet,et valamint a postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII. 18.) Korm. rendeletet hatályáon kívül helyezzte.

Kérd a szabályszerű kézbesítést....és utána...ha nem értesz egyet a határozattal ellene fellebbezéssel élhetsz.

A Szabálysértési tv-ben valóban benn van még most is az Alkotmánysértő §....ha ezt véletlenül alkalmazzák...Alkotmányjogi panasszal támadhatod a határozatot.

A játék korlátlan....

Üdv. P.

Secret 2006.04.11. 10:26

Igen, még mindig hatályos az 1999. évi LXIX. törvény 74 §-a.S.

ildikó31 2006.04.11. 10:12

Kedves cseppatengerben!

Nem kell félni a tanumeghallgatástól!

Nagyon ügyesen a rendősrség tanúként idéz meg a szabálysértési ügyben, mert így igazmondási kötelezettséged van. Nem tagadhatod meg a tanúvallomást DE!!!!: amennyiben azt kérik, hogy nyilatkozz hogy a kérdéses időben ki vezette a személygépkocsit, akkor még tanúként is nyugodtan mondhatod, hogy sem önmagadra, sem közeli hozzátartozódra nem vagy köteles terhelő vallomást tenni.Ezen a mondaton kívül semmit ne válaszolj a fenti kérdésre, akár mivel is próbálkozik a szabálysértési előadó!!!

cseppatengerben 2006.04.11. 08:51

Kedves péterapó!

Megnéztem az általad idézett 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 74 §-át.

"(3) Az iratokat a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, illetőleg az átvételt megtagadta."

Jól gondolom, hogy akkor még mindig hatályos?

Szép napot!csepp

péterapó 2006.04.10. 21:00

Kedves Natalia !

Különösen ne problémázz a dolgokon.Elég durva, hogy csak két nappal előre kaptad meg az idézést... de ha időd engedi menj el az április 12-i szabálysértési tárgyalásra.

Örüljenek, hogy elmentél, mivel jelenlegi idézésed sem szabályszerű

Meg kell mondaniuk milyen ügyben akarnak tanúként meghallgatni.Egyébként az idézésből már sejtheted milyen ügyben akarnak meghallgatni.

A törvény szerint A tanúvallomást megtagadhatod,haaz eljárás alá vont személy hozzátartozód;aMegtagadhatod, ha magadat vagy hozzátartozójdat bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével vádolnád,.....az ezzel kapcsolatos kérdésben.

....Nem lehet tanúként kihallgatni, aki foglalkozásánál, hivatásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomásával e kötelezettségét megsértené......

ha nem érted a kérdést...monhatod,hogy kérsz egy tolmácsot....

A...ha mégis tanúként nyilatkozol...olvasd el figyelemesen a jegyzőkönyvet ,ha valami nem világos,vagy nem úgy írták le ahogy mondtad

A Szabálysértési törvény szerint62. § (1) bekezdés

Ha a nem magyar anyanyelvű személy az eljárás során az anyanyelvét vagy az általa értett nyelvet kívánja használni, tolmácsot kell igénybe venni.

A tolmács díját és költségeit az állam viseli.

Utána kérhetsz igazolást, hogy megjelentél....és kérheted a felmerült költségeid megtérítését.

"A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság megtéríti. Erre a tanút meghallgatásának befejezésekor figyelmeztetni kell."

Ha olyan dolgot akarnak jegyzőkönyvezni,amit nem mndtál és nincs tolmács...nyugodtan írd rá anyanyelveden, hogy nem tudtad elolvasnio a jegyzőkönyvet,mert kevéssé ismered a magyar nyelvet... Írj a fejleményekről Üdv. P.

monalisa1 2006.04.10. 16:59

Nézd, egy tilosban "felejtett" autó dolga végett a rendőrség még senkit le nem csukott - tehát nem kell annyira félned tőlük!

Lehet hogy az eljáró ügyintéző némileg morc lesz majd, de hát neki nem a szivélyesség/kedveskedés a dolga.

A paragrafusokat bamagolnod nem kell, elég ha hivatkozol arra amit Ildikó írt 04.07. 14:46:24-kor, vagyis nem vagy köteles terhelő vallomást tenni a közeli hozzátartozódra - aki "ugye" az autót éppen akkor vezette/parkoltatta stb.

És magadra sem.

A leveleket meg vagy megkaptad vagy nem, egyik állítást - vagy ellenkezőjét - sem könnyü bizonyítani.

Valószínűleg szabálysértésért kiszabnak X Ft összeget, ha nem sikerül az anonim hozzátartozódra kenni az egészet...

Még ez ellen is lehet majd fellebbezni a bírósághoz, és ott már a rendőrségnek kell bizonyítani a vélt igazát...

Szóval azért fel a fejjel!

cseppatengerben 2006.04.10. 16:21

Sziasztok!

Újabb fejlemények történtek az ügyemben. Ma kaptam egy idézést, miszerint "2006. április hó 12-én 09.00 órakor tartandó szabálysértési tárgyalásra tanúként" megidéznek."Ha a fenti tárgyaláson nem jelenik meg ....... bla-bla-bla....Természetesen elmegyek, de mit mondjak???!!! Tanuljam be a lenti paragrafusokat? Vagy ismerjek el mindent? Gondolom meg fogják kérdezni, hogy miért nem vettem át korábban a leveleket? Erre mit válaszoljak? Joguk van egyáltalán megkérdezni?Még soha nem voltam rendőrségen, még semmi törvényellenes dolgot nem cselekedtem. Biztos rám akarnak majd ijeszteni!

Kérlek benneteket adjatok valami tanácsot!Előre is köszi!csepp

hmarcsi 2006.04.10. 09:43

Bár nem tudom, h mekkora összegű birságot kaptál, de egyszer nekem is volt egy szabálytalan parkolásom, akkor engem 3000 forintra büntettek meg, ugyh nem gondolom azt, h emiatt érdemes lenne hosszadalmas torturába belemenni. És sajnos az, h mások is megállnak ott nem jelenti azt, h az valóban szabályos is.

cseppatengerben 2006.04.10. 07:08

Sziasztok!

Ismét köszönöm Mindenkinek a segítséget!

Akkor mégis van egy kis remény :-) A múlt héten ismét egy postai értesítő várt a postaládámban. Gondoltam most már bemegyek érte, nem halogatom tovább a dolgot. Bontom ki a borítékot, nézem a határozatban szereplő nevet és születési dátumot. A név stimmelt, a születési idő nem :-O Viszont a borítékon az én címem szerepelt :-) Valószínű összekeverhették a leveleket. Kérdés, hogy az én levelemet felvette-e az illető.

Érdekes egy helyzet az biztos..

Üdv.

péterapó 2006.04.08. 21:11

T. cseppatengerben !!!!

A Szabálysértésekről szóló tv.74. § (1) Az iratokat rendszerint posta útján kell kézbesíteni. A címzett az iratot a hatóságnál is átveheti.(2) Joghatások csak a szabályszerű kézbesítéshez kapcsolódhatnak. A kézbesítés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha annak megtörténtét a jogszabályban jogosultként megjelölt személy aláírásával ellátott tértivevény, illetőleg jegyzőkönyv vagy határozatpéldány igazolja.

Rákosi "elvtárs" országlása idején született a 43/1953. (VIII. 20.) MT rendeleta hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről,melynek

9. § (1) A postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése értelmében visszaküldött iratot - a jelen § (2) és (3) bekezdésének eseteit kivéve - a kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

2004.IV.27-től hatálytalan.

a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

47.§ (5) bekezdése a hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről szóló 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet,et valamint a postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII. 18.) Korm. rendeletet hatályáon kívül helyezzte.

Kérd a szabályszerű kézbesítést....és utána...ha nem értesz egyet a határozattal ellene fellebbezéssel élhetsz.

Üdv.

péterapó 2006.04.08. 20:50

Az Alkotmánybíróság 46/2003. (X. 16.) AB határozatával megállapította, hogy a jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal a mulasztásával, hogy nem szabályozta az erre irányuló törvényekben és más jogszabályokban a hivatalos irat postai kézbesítéséhez fűződő, bírósági és más hatósági eljárásban általánosan érvényesülő vélelem megdöntésének lehetőségét.Az Alkotmánybíróság felhívja a jogalkotót, hogy feladatának 2004. június hó 30. napjáig tegyen eleget.

Szerintem ne fizess!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A kézbesítés vélelmét támadhatod....

ildikó31 2006.04.07. 15:38

Kedves monalisa1!

Először is a rendőrség eljárása nem volt korrekt, mert nyilatkoztatni kellett volna cseppatengerben-t, hogy a nevezett időpontban ki vezette az autót!Ha ott nem várta meg a rendőr, és nem a helyszinen bírságolta meg, akkor a nyilatkozat bekérése kötelező.Egyébként elmondanám, hogy nemcsak a közeli hozzátartozóra, hanem saját magára sem köteles terhelő vallomást tenni.Legközelebb is kénytelenek lesznek beérni a rendőrök ezzel az indoklással, ha már nem várják meg!

monalisa1 2006.04.07. 15:06

És ha hasonló eset még nem fordult veled elő, a rendőrség kénytelen lezárni az ügyet.

De legközelebb már nem hiszik el neked, hogy nem te vezetted/parkoltad szabálytalanul azt az autót...

ildikó31 2006.04.07. 14:46

Kedves cseppatengerben!

Nagyon egyszerű a helyzet, amennyiben a rendőrség küldte a levelet. Gondolom szabálysértést állapított meg, és szabálysértési bírságot szabott ki.Írj nekik egy levelet, hogy a nevezett időben egy közeli hozzátartozód vezette az autót, és mivel a jogszabályok erre neked lehetőséget adnak, nem vagy hajlandó terhelő vallomást tenni a hozzátartozódra.

Persze fentiek csak akkor ha még nem tettél semmilyen nyilatkozatot az ügyben!

cseppatengerben 2006.04.07. 11:22

Köszönöm a válaszaitokat. Annyival még kiegészíteném, hogy nem parkolási cégtől jött a levél, hanem a helyi Rendőrkapitányságról.Akkor nincs mit tennem sajnos, fizetek...

És mi van akkor, ha éppen egy fél éves küldöldi tanulmányúton lennék?

Szép napot Mindenkinek!

monalisa1 2006.04.07. 07:50

A második alkalom után át nem vett hivatalos levelet kikézbesítettnek tekintik.

Strucc-politikát azért sem okos folytatni, mert az át nem vétellel az esetleges fellebbezés/ellentmondás lehetőségéről esel el.

A nemfizetéssel pedig lehet, hogy legközelebb már a végrehajtó zörget nálad -és a végrehajtás nem kevés többletköltséget okoz...

Tehát ismerd meg a levél tartalmat, és próbálj a parkolási cégnél részletfizetésre lehetőséget kérni.

Az hogy ott és pont téged írtak fel, ez egyéni pech.

Kála 2006.04.07. 07:50

Pontosítás: ...5. munkanapon...

Kála 2006.04.07. 07:49

Ha tényleg eltelt már egy hónap, akkor nem nagyon számít, hogy bemész-e érte vagy sem, mivel a tértivevényes leveleket a kézbesítés második megkísérlését követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. Tehát a hatóság úgy járhat el, mintha te a levelet átvetted volna.

cseppatengerben 2006.04.07. 06:54

Sziasztok!

Megbüntettek, mert közterületen parkoltam. Egy kicsit bosszant a dolog, mert amióta az eszemet tudom mindig is parkoltak ott autók. Kb egy hónapja hozta is a postás a levelet, azaz csak hozta volna, mert nem voltam otthon. Hagyott egy értesítőt, hogy menjek be a postára és vegyem át személyesen vagy egy általam meghatalmazott személlyel vetessem át a levelet. Nem mentem be érte. Azóta már kaptam 2 újabb értesítőt.Kérdésem, hogy mi történik akkor ha nem megyek be egyáltalán a levélért? Gondolom úgy sem fogom megúszni a büntetést.....

cseppatengerben