Hová mehet be a rendőr (akár erőszakkal is)forrás főoldal vissza

Véleményem 2018.02.09. 01:46

Elolvasva a példákat elgondolkodtató, hogy érdemes e választ segítséget adni ezekre a felvetésre.Ezek a példák iszonyat elcseszettek, részben megválaszolhatók de ezek egyedi összetett és furcsa szituációk amik le lettek írva. A legtöbb esetben az adott helyen felmerült információk és egyéb körülmények alapján születik döntés. De mindenekelőtt egy kis jogszabályi háttér:

A házkutatás

149. § (1) A házkutatás a ház, lakás, egyéb helyiség, az azokhoz tartozó bekerített hely vagy a jármű átkutatása, továbbá az ott elhelyezett információs rendszer vagy ilyen rendszerben tárolt adatokat tartalmazó adathordozó átvizsgálása az eljárás eredményessége érdekében.(2) Házkutatásnak akkor van helye, ha megalapozottan feltehető, hogy az

(3) Házkutatást a bíróság, az ügyész, illetőleg ha az ügyész másképp nem rendelkezik, a nyomozó hatóság rendel el, a bíróság és az ügyész a házkutatás végrehajtásához a nyomozó hatóságot igénybe veheti. A (2) bekezdés b) és c) pontja esetén a házkutatást elrendelő határozatban - ha ez lehetséges - meg kell jelölni azokat a bizonyítási eszközöket, elkobozható, vagy vagyonelkobzás alá eső dolgokat, amelyek megtalálása érdekében a házkutatás szükséges.(4) A házkutatást rendszerint az érintett jelenlétében kell elvégezni, a megkezdése előtt közölni kell vele a házkutatást elrendelő határozatot, és - ha a házkutatás meghatározott, illetőleg ismert bizonyítási eszköz vagy elkobozható dolog, illetőleg személy megtalálására irányul - fel kell őt szólítani, hogy a keresett dolgot adja elő, az információs rendszeren vagy adathordozón tárolt adatot tegye hozzáférhetővé, illetőleg a személyt adja át. Ha az érintett a felszólításra a keresett dolgot előadja, az információs rendszeren vagy adathordozón tárolt adatot hozzáférhetővé teszi, illetőleg a keresett személyt átadja, a házkutatás nem folytatható, kivéve, ha gyanú merül fel arra, hogy a házkutatás során más bizonyítási eszköz, elkobozható vagy vagyonelkobzás alá eső dolog is fellelhető.(5) Ha a házkutatáson az érintett, illetőleg a védője, képviselője vagy megbízott hozzátartozója nincs jelen, az érintett érdekeinek védelmére olyan személyt kell kirendelni, akiről alaposan feltehető, hogy a házkutatással érintett érdekeit megfelelően védi.(6) A közjegyzői vagy ügyvédi irodában, továbbá az egészségügyi intézményben tartandó házkutatást - ha az közjegyzői vagy ügyvédi tevékenységgel összefüggő hivatásbeli titkot, illetőleg egészségügyi adatot tartalmazó irat megtalálására irányul - a vádirat benyújtásáig a bíróság rendeli el. A házkutatás csak az ügyész jelenlétében végezhető.(7) Az ügyész a bíróság határozata nélkül tarthatja a (6) bekezdés szerinti házkutatást, ha a házkutatás késedelmes foganatosítása a (2) bekezdésben felsorolt célok elérését veszélyezteti.(8) A (7) bekezdésben szabályozott esetben a bíróság határozatát utólag be kell szerezni. Ha a bíróság az indítványt elutasítja, a házkutatás eredménye bizonyítékként nem használható fel.

Intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen

39. § (1) A rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatósági határozat nélkül nem léphet be, illetve nem hatolhat be, kivéve

b)bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, megszakítása vagy büntetőeljárás terheltjének elfogása és előállítása céljából;

e)végrehajtási eljárás lefolytatása, illetve az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről szóló törvényben meghatározott szakértői vizsgálat biztonságos és eredményes végrehajtásának biztosítása céljából, ha az abban való közreműködés - jogszabály alapján - a rendőrség számára kötelező;f)az elővezetés végrehajtása érdekében;g)a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott, a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz telepítése, ellenőrzése, karbantartása, valamint eltávolítása céljából;

k)a Bv. tv.-ben meghatározott, az elítélt mozgását nyomon követő elektronikus távfelügyeleti eszköz telepítése, ellenőrzése, karbantartása, valamint eltávolítása céljából.(2) A végrehajtási eljárásban a rendőr kirendelésének törvényességéért a végrehajtást elrendelő szerv vezetője a felelős.(3) A birtokos távollétében történt behatolást követően - a végrehajtási eljárásban való közreműködés kivételével - a rendőrség köteles a birtokost tájékoztatni, és a vagyonvédelem érdekében szükséges intézkedést megtenni.(4) A magánlakásban való tartózkodás csak a feladat végrehajtásához szükséges ideig tarthat.40. § A rendőr a feladata ellátása során - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - beléphet a magánlakásnak nem minősülő egyéb helyre, és ott az intézmény rendjének lehetőség szerinti tiszteletben tartásával intézkedhet.

Az elcseszett példákra kellene ezt alkalmazni...

Első példa: Tanú, gyanúsított előállítható, akár behatolhat. A "bármilyen ürügy" kitudja mit takar, ez alapján nem mehet be a bármilyen ürügy tág értelmezhetetlen fogalom. Kinyitják az ajtót kérdés nyer bebocsátást a rendőr vagy sem... Kár tovább magyarázni mert értelmetlen a példa.Második példa: AZ első példa is épp elég értelmetlen volt így a másodiknak sincs értelme abból a szempontból, hogy kommentálva legyen.Harmadik példa: Szintén enyhén értelmetlen, összefüggéstelen példa, nincs realitása, nem életszerű. Amennyiben mégis az adott szitu dönti el ott élesben mit állapít meg a rendőr. Van bűncselekmény nincs bűncselekmény vagy szabálysértés stb...Negyedik példa: Szintén újabb értelmetlen, nem életszerű példa. Beszélni lehet az ablakon keresztül is. Feljelentett esetleges elkövetőről van szó és elő kell állítani akkor nyilván bemegy érte a rendőr... de a szitunak kevés a valóságtartama. Kellene tudni milyen ügyről van szó, milyen súlya, következménye van, annak mi a büntethetősége stb. Ennek alapján a leírt példa pontatlan mert valóban elegendő lehet csak egy idézés is. Az ügyvéd teljesen felesleges tényező a példában. "letartóztatási parancs a rendőrkapitánytól" ez valami filmes fogalomzavar ami nem pontosan így van Mo.-on.Ötödik példa: Alapvetően hülyeség ez is mint az összes többi. Kit és miért keres a rendőr.. Egy elővezetendő személyt akkor bemehet. Csak úgy nem szoktak keresni és megnézni senkit... így eleve értelmetlen a példa, nem látogatóba vagy nézegetőbe mennek ha mennek rendőrök. A példának nincs értelme. Amennyiben meg rosszul van megfogalmazva a példa és fejben más van mint leírva akkor a jogi hátteret kell megnézni és fejben összerakni mit lehet és mit nem a rendőrnek. A házkutatási parancs teljesen más tészta... talán a filmek hatása lehet az oka és egy laikus fejében ez rögződött csak, ami gondot okoz magyar viszonylatban és a realitás világában.

Összességében értelmetlen minden példa és kérdés, mivel teljes fogalomzavar uralkodik és az életszerűségtől távol áll mind. Ebből kifolyólag nem is lehet megválaszolni, de ennek ellenére egy próbálkozást tettem.

Fluimucil Ábel 2018.02.07. 14:39

A kérdés egyszerű, de a válasz nem feltétlenül. A kérdés tehát, hogy hová mehet be, hová léphet be, hová követelheti a beengedését, hová mehet be akár erőszakkal is külön engedély nélkül, tehát teszem azt házkutatási parancs nélkül?

Mondok egy pár példát.