A Rendőrség eszközei a körözéshez.forrás főoldal vissza

ObudaFan 2006.03.21. 23:57

Btk. 67. § (1) A fôbüntetés elévül:

(2) A kiutasítás végrehajthatósága elévül:

elteltével.(3) A pénzmellékbüntetés három év elteltével évül el.(4) Nem évül el az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerôre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME rendelet 11. és 13. §-ában meghatározott háborús bûntettek miatt kiszabott tizenöt évi szabadságvesztés vagy ennél súlyosabb büntetés, valamint az emberiség elleni egyéb bûncselekmény (XI. fejezet) miatt kiszabott büntetés.68. § (1) A fôbüntetés elévülésének határideje a büntetést kiszabó határozat jogerôre emelkedésének napján, ha pedig a büntetés végrehajtását felfüggesztik, a próbaidô leteltének napján kezdôdik. Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása alatt megszökik, az elévülés határideje a szökés napjával ismét elkezdôdik.(2) A kiutasítás elévülésének határideje, ha fôbüntetés mellett alkalmazzák, a fôbüntetés végrehajtása befejezésének, illetôleg a végrehajthatósága megszûnésének napján, egyéb esetben a határozat jogerôre emelkedésének napján kezdôdik.(3) A pénzmellékbüntetés elévülésének határideje a fôbüntetés végrehajtása befejezésének, illetôleg végrehajthatósága megszûnésének napján, ha pedig a szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztik, a próbaidô leteltének napján kezdôdik.(4) Az elévülést félbeszakítja az elítélt ellen a büntetés végrehajtása végett tett intézkedés. A félbeszakítás napjával az elévülés határideje ismét elkezdôdik.(5) A pénzmellékbüntetés alkalmazása esetén akár a fôbüntetés, akár a mellékbüntetés végrehajtása iránt tett intézkedés mindkét büntetés elévülését félbeszakítja.

bondir 2006.03.21. 11:40

Egyébként a jogerős ítéletek elévülése hogyan alakul, melyik jogszabályok mérvadók erre???

péterapó 2006.03.11. 20:57

javítás:Európában hozzájuthatsz a lopott gépkocsik, tárgyak adataihoz...Magyarországon,melyet szintén Európának mondanak egy használt cikk,vagy műkereskedő a legnagyobb jószándéke ellenére sem győződhet meg a boltjábakerülő cikkek jogtisztaságáról

21/2001. (X. 11.) BM rendeleta körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről ...

péterapó 2006.03.11. 20:55

Még nevetségesebb és pofátlanabb eljárás az, hogy tárgykörözési adat szolgáltatásáért - díjat kell fizetni.

A díj összege 960 forint/tárgy.

A díjat akkor is meg kell fizetni, haa keresett tárgy nyilvános tárgykörözési adatai a kérelemben megadott ismérvek alapján nem találhatóak a nyilvántartásban;

az adatszolgáltatásban közölt nyilvános tárgykörözési adatok megegyeznek a kérelemben megadott adatokkal;az adatszolgáltató szerv megtagadja az adatszolgáltatást.

Azt regélik, hogy a bűnüldözés közérdek.

Az 1950-es évek stílusát idézi : Ha az adatigénylés körözés alatt álló tárgyra vonatkozik, az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő alatt az adatszolgáltató szerv soron kívül megkeresi az adott ügyben eljáró szervet és tájékoztatja az adatigénylés tényéről, céljáról, az adatigénylő személyéről.

Európában hozzájuthatsz a lopott gépkocsik, tárgyak adataihoz...Magyarországon,melyet szintén Európának mondanak egy használt cikk,vagy műkereskedő a legnagyobb jószándéke ellenére sem győződhet meg a boltjába

21/2001. (X. 11.) BM rendeleta körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről ...

Üdv

vendég 2006.03.10. 19:47

Ehhez csak annyit fűznék,hogy itt a neten is a rendőrségi oldalon a kőrözések címszó alatt...nevetséges az adattár!:)Tudok olyanról akit már nemhogy a magyar,de az INTERPOL is kőröz elfogatóparancs van ellene kiadva...és SEHOL nem lehet látni mondjuk minimum a fényképét!Úgy látszik titokban keresgélik.:)))Biztos szájhagyomány útján adják tovább,vagy ilyesemi...:)))esetleg..álmodoznak róla,hogy majd eccer talán önmaga jelentkezik önként,és akkor megoldást nyer a probléma!:)

bondir 2006.03.10. 15:50
ObudaFan 2006.03.09. 20:56

A rendôrség a körözés végrehajtása során az ismeretlen helyen lévô személy, illetve tárgy felkutatása, valamint az ismeretlen személy, illetve holttest személyazonosságának megállapítása érdekében adatgyûjtést végezhet, amelynek keretében

meghallgathatja, valamintha ahhoz az ellenôrizni kívánt személy - illetve gyermekkorú vagy fiatalkorú esetében törvényes képviselôje - elôzetesen írásban hozzájárult, poligráf alkalmazásával is ellenôrizheti;

Szecsike 2006.03.09. 17:32

Azért van ilyen is.Az én párom is napi rendszerességel járt dolgozni.Ki volt adva ellene ugyan a körözés, de még akkor sem tünt fel senkinek, amikor autóvezetés közben megállitották és igazoltatták. Sőt még olyan is volt, hogy megbüntettek mert a gyerek az ölemben volt elül.Aztán egy jó pár rendőrrel még baráti viszonyban is vagyunk, soha nem állt szándékában egyiknek sem letartóztatni. Ha egy kedves ismerős nem hozott volna a lakásunkra idegen rendőröket, sosem vitték volna be.

ildikó31 2006.03.09. 15:11

Kedves bondir!

Szerinted ezek a körözött emberek olyan rendesek ugye, hogy bejelentett munkahellyel rendelkeznek. Napi rendszerességgel járnak dolgozni, és rendes adófizetők??

bondir 2006.03.09. 13:44

Milyen eszközei vannak a Rendőrségnek a körözött személyek felkutatására?Nyilván körözik őket, de vajon egyéb eszközök vannak-e erre? Teszem azt, az APEH rendszerén belül meg tudják nézni, hogy az X ezer körözött közül hányan adóznak munkályuk után, vagy TB esetleg. Logikusnak tűnik, hogy ezzel a módszerrel megtalálhatják ezeket a személyeket a munkahelyükön, már persze, ha belelátnak ezekbe a rendszerekbe.Vagy egyszerüen abból áll az egész, hogy majd csak egyszer fennakad a rostán egy igazoltatáskor?Mi a helyzet a külföldi tartózkodással, akár Unión belül, akár azon kívül? Nyugodtan élhetnek-e a felelősségrevonás elől elmenekült emberek távol innen?Régóta foglalkoztat a téma, mert gyanítom, hogy az utóbbi évek nagy botrányhősei nem fogják azt a sok évet a rács mögött tölteni, ami jár nekik, vagy legalábbis nem akarnák. Mennyi esélyük van arra, hogy ezeket az éveket kibekkelhetik a bűntetés nélkül?