bíró-kontroll?forrás főoldal vissza

forumokra 2005.09.22. 15:47

csak jó lett volna az a bírósági videó... 5 év pereskedés után most szólta el magát a bíró, ahogy ő már a (per tárgyát illető) rendelet készülésekor megmondta a minisztériumi illetékesnek (nevesítette), hogy nem lesz jó a rendelet... A jegyzőkönyvbe természetesen nem diktálta be ezt a kifakadását.És milyen a "véletlen"? Véletlen? Éppen ő tárgyalja az ügyet, ahol a rendeletet betartók kértek az államtól, felügyeleti ügyészségtől segítséget.És most már ne mondja senki, hogy nincs elfogult bíró. És hogy nincs szükség bíró-kontrollra.

forumokra 2005.09.20. 13:09

Azt még mindig nem értem, miért veszélyeztetné a bíró alkotmányos jogait a tárgyalásokat automatikusan rögzítő bírósági-hivatalos videó?Ha van rá jog utcai rejtett kamerás videókkal felvenni engem tudtomon és akaratomon kívül, akkor miért nincs jog a jogosság vizsgálatakor alkalmazni nyíltan videót??

Nick Name 2005.09.19. 05:32

Kedves György,

az értékelésre vonatkozó szabályok a bírák jogállásáról szóló törvényből a következők:

A BÍRÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE47. § (1) A bíró munkáját az e törvényben meghatározott időszakonként, feltételek és okok esetén értékelni kell.(2) A bírósági vezető ítélkező munkáját e törvény szerint kell értékelni, ennek elrendelésére a kinevező jogosult.48. § (1) Az értékelés kiterjed a bíró tevékenységének az anyagi, az eljárási és az ügyviteli jogszabályok alkalmazása szempontjából történő vizsgálatára.(2) A vizsgálat a jogerősen befejezett ügyekben történhet.49. § (1) Az értékelést helyi bírósági bíró és megyei bírósági bíró esetén a megyei bíróság elnöke, az ítélőtábla bírája esetén az ítélőtábla elnöke, a Legfelsőbb Bíróság bírája esetén a Legfelsőbb Bíróság elnöke (a továbbiakban e fejezetben együtt: a bíróság elnöke) rendeli el.(2) Az értékelés elrendelését a bíróval írásban kell közölni.(3) A vizsgálatot a bíróság elnöke vagy az általa kijelölt bíró végzi.50. § (1) A határozatlan időre kinevezett bíró tevékenységét a kinevezést követően két alkalommal, hatévenként kell értékelni. Ha a kinevezés a 11. § (2) bekezdése alapján történt, a bíró tevékenységét a kinevezését követő harmadik év eltelte előtt, azt követően pedig még két alkalommal, hatévenként kell értékelni.(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, soron kívül értékelni kell a bíró tevékenységét, ha

51. § (1) A vizsgálatot és az értékelést az elrendeléstől számított 60 napon belül be kell fejezni.(2) Helyi bíró értékelése esetén a helyi bíróság elnökét a vizsgálatot végző meghallgathatja.(3) A bíróság elnöke összességében értékeli a bíró munkáját. Helyi bírósági bíró esetében figyelembe veszi a helyi bíróság elnökének a véleményét is.(4) Az értékeléshez szükséges ügyek kiválasztásának rendjét, a vizsgálat részletes szempontjait az OIT határozza meg.52. § Az értékelés ismertetésének időpontja előtt legalább 15 nappal az írásbeli értékelést a bírónak át kell adni. Az ismertetésen az értékelést elrendelő bíróság elnökén vagy elnökhelyettesén kívül részt vesz a vizsgált és a vizsgálatot végző bíró, a vizsgált bíró szakterülete szerint illetékes kollégium vezetője és annak a bíróságnak az elnöke, ahol a bíró szolgálatot teljesít. A vizsgált bíró legkésőbb az értékeléskor szóban és írásban észrevételt tehet.53. § (1) Az értékelésben csak tényszerűen megalapozott értékítéletek szerepelhetnek.(2) Az értékelés eredményeként a bíró

értékelést kaphat.(3) Ha a vizsgált bíró vitatja a (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapítást, kérésére az értékelés elrendelője kikéri a kollégium véleményét.(4) A bíró alkalmatlanságának megállapítása esetén - ha azt az értékelés ismertetésétől számított 15 napon belül a bíróság elnöke nem változtatja meg - a bíró jogorvoslatért a bírósághoz fordulhat.54. § (1) Ha bármely okból felmerül, hogy a bírói tevékenység ellátására a bíró tartósan nem képes, a bíróság elnöke őt írásban felszólítja, hogy bírói tisztségéről 30 napon belül mondjon le. A felszólításban röviden meg kell jelölni azokat az okokat, amelyek a bíró alkalmatlanságára utalnak.(2) Ha a bíró a (1) bekezdés szerinti felszólítás ellenére, tisztségéről nem mond le,

55. § (1) Ha a bíró tisztségéről - egészségügyi okból - az 54. §-ban írt felszólításra mond le vagy a bírót tisztségéből egészségügyi alkalmatlanság miatt mentik fel, részére a bírói szolgálati viszonyban töltött idő után, ha a 10 évet nem haladja meg 9 havi, ezt meghaladó bírói szolgálati viszonyban töltött idő esetén 13 havi illetményének megfelelő összeget kell kifizetni.(2) Ha az egészségügyi okból felmentett bíró részére saját jogú nyugellátást állapítanak meg, az (1) bekezdés szerinti juttatás nem illeti meg.56. § (1) A Legfelsőbb Bíróságra beosztott bíró tevékenységét a Legfelsőbb Bíróság elnöke értékeli.(2) Az OIT Hivatalába beosztott bíró hivatali tevékenységét a Hivatal vezetője értékeli.(3) Az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró hivatali munkáját az igazságügyminiszter a köztisztviselőkre irányadó szabályok szerint értékeli.

Azt, hogy egy értékelést megnézz, egyetlen módja van: elvégzed a jogi egyetemet, leszakvizsgázol, elmész bírónak és megpróbálsz az érintett bíró hivatali felettese lenni. Mert egyébként természetesen szigorúan bizalmas.

Zoltán György 2005.09.18. 21:30

Kedves Nick!

„A bírák munkáját rendszeresen értékelik (3,6, és újra 6 év elteltével, illetve azon kívül is bármikor, ha annak indoka merül fel), de természetesen nem az ügyekben érdekelt és ennélfogva óhatatlanul elfogult ügyfél, hanem először egy kinevezett vizsgáló, az általa összeállított anyag alapján a vezetői értékelik ki, és az ő megállapításaik elen a kollégiumhoz lehet fordulni. Így alakul ki a részletes értékelés. Ennek során a vizsgáló kötelessége a tárgyalás-látogatás is, tehát ott a tárgyalás hangvételét, légkörét és stílusát is vizsgálják.”

Ezt most pontosítsuk légyszíves.Hol tudok ilyen értékelést megnézni?Vizsgálónak írhatok, hogy az esetünket vizsgálja meg bátran?

forumokra 2005.09.17. 00:35

Nekem még semmilyen ügyem nem volt bírósággal, ami tapasztalatot írtam az egy általam végignézett (végighallgatott) több évig tartó tárgyalássorozat volt (félévente 1 tárgyalás). Éppen mint a per témájában érdeklődő, de kivülálló(!) személy tapasztaltam olyasmit, amit jobb lett volna ha nem tudok, mert alapjaiban ingott meg a jogba vetett hitem. Nem érzem magamat jogbiztonságban és nem vagyok egyedül. Jövő héten folytatódik ez a per, ez adta beírásom aktualitását, hogy milyen nagy szükség lenne ott bírósági-hatósági videókamerára... Örülnék, ha nem lenne igazam.

JuKids 2005.09.16. 13:09

De akkor az "ügyfél", aki tehát pontosan annyira érintett és elfogult, mint a bíró, miért nem teheti meg ezt? Nem is láthatja a lefolytatott vizsgálat eredményét (pontosabban az indoklást)? Hiábavalónak tűnik az ellenőrzés, ha fekete dobozként működik: én eljárást kezdeményezek, lefolytatják, és tájékoztatnak, hogy nem találtak semmi kivetnivalót. Itt a vége? Ez megint csak nem ösztönöz senkit arra, hogy felelősségteljes döntést hozzon...

JuK

Nick Name 2005.09.16. 12:49

"Tehát a vizsgált bíró nem érintett és nem elfogult?"

Dehogyisnem. Épp ezért ö nem is dönthet, csak ha sérelmesnek tartja az értékelők véleményét, egy szélesebb fórumhoz fordulhat (quasi fellebbezhet).

JuKids 2005.09.16. 09:33

Nick,

kösz a pontosítást. Dolgozom a felülvizsgálaton - már több éjszakát töltöttem "agyalással", és amikor ez elér egy bizonyos pontot, és már újabb nem jut eszembe, akkor ülök le fogalmazni, és ekkor dől belőlem a 40 oldal, lenyomom egy éjszaka alatt. ;-) (Sajnos közben azóta is folyamatos határidős munkáim vannak.)

A következő a "haditerv":

Azért érdekes, amit írsz: "a vizsgált bíró fordulhat a kollégiumhoz [...] Az ügyfél azért nem tehet, mert ahogy írtam, mindenképp érintett és így elfogult." Tehát a vizsgált bíró nem érintett és nem elfogult?

Viszont fentartom, hogy nem tévedett, hanem hazudott a bíró, és jóhiszeműen feltételezem, hogy nem passzióból, hanem meggyőződésből: megítélt, és mivel elítélni nem tudott másként, olyanokról mondta azt, hogy tudomása van, amiről nem volt. Ez nem tévedés. Nem azt állította, hogy ezt vagy azt így képzeli el (ekkor tévedett volna), hanem olyan tényekről, amiről tudomása volt, hogy nincs tudomása, állította azt, hogy tudomása van. ;-) Ez pedig már hazugság. És sajnos a jóhiszeműségem is véget ért ott, amikor egyértelműen a tudomására hoztam, hogy valótlan állított (jóhiszeműen), és ekkor ahelyett, hogy fülét-farkát behúzta volna, elkezdett még nagyobb hazugságokat előadni, egyre átlátszóbb módon. Olvastad Te is.

JuK

rite csillaggal (törölt felhasználó) 2005.09.16. 09:19

az tény hogy akik kritizálják a mai bírósági működést azoknak van némi igazukazonban azt is le kell szögezni hogy van nagyon sok jó bíró de sajnos vannak olyan bírák is akiknek vannak bizonyos hiányosságaikde ez így van más szakmákban is pl. ügyvédcsak a bíró a magyar köztársaság nevében hozza meg az ítéletet és bizony ez nagy felelősség...

Nick Name 2005.09.16. 09:10

JuK,

a szomorú tapasztalatod is az óhatatlan - tehát nem negatív értelemben vett - elfogultságodon alapszik. Mondom ezt annak ellenére, hogy az alapkérdésben egyetértek veled, és szerintem is a bíróság egy hangsúlyozottan bonyolult, nem kitaposott, kevés előzménnyel rendelkező jogi kérdésben tévedett. Ennyi. A bíró nem hazudott, nem azon küzdött éjt nappallá téve, hogy J.K. magyar állampolgárt puszta passzióból tönkretegye, stb. hanem tévedett. Ennek kimondására azonban csak egy felsőbb szintű bíróság lenne jogosult a felülvizsgálati eljárásban, amit Te nem vagy hajlandó megindítani, hanem itt hőbörögsz.

Két félreértéed az előző hozzászólásommal kapcsolatban:

Természetesen nem csak tárgyalás-látogats az értékelő feladata a bíró értékelése sorá, én ezt csak a 23:44-es hozzászólás kapcsán írtam. Emellett természetesen nagyszámú (minimum 50) jogerősen lezért ügyben hozott határozata is a vizsgálat alapját képezi.

Azt természetesen sehol nem írtam, hogy az ügyfél tehet észrevételt az értékelés eredményével kapcsolatban, hiszen az nem is nyivános (a vizsgált bíró fordulhat a kollégiumhoz, ha nem ért egyet az értékelés eredményével). Az ügyfél azért nem tehet, mert ahogy írtam, mindenképp érintett és így elfogult. Pl. ha a brmelyik polgári bíró pernyerteseit kérdeznék meg, akkor bizonyosan a leghülyébb is tökéletesen alkalmas lenne, a pervesztesek szerint meg teljesen alkamatlan. Ugyanígy büntetőben is aszerint alakulna az ügyfelek véleménye, hogy a bíró által hozott határozat számára vagy kedvező vagy kedvezőtlen volt-e, ez azért könnyen belátható.

JuKids 2005.09.16. 08:48

Nick,

mérhetetlen elfogultságom a mérhetetlenül szomorú tapasztalatomból fakad, és Te is tudod nagyon jól, hogy sajnos ez szilárd alapokon áll. Attól, hogy 6 év múlva valaki bemegy a kerületi elnök tárgyalására, és megnézi, hogy milyen a légkör egy többszörös anyagyilkos ;-) tárgyalásán, lövése nem lesz arról (mint nekem az alkotmányos és jogi fogalmakról), hogy hogyan mutyizott annakidején az ügyésszel csakazért, hogy egy család tönkretételével a gyereket védje. Mert én meg (lehet, hogy ez nem fog tetszeni forumokra topictársunknak) olyan bírákkal találkoztam, akik bármilyen nagy nullát hoztak is össze az ügyészek, ők kitaláltak helyettük vádakat.

Azt írod, hogy "a bírák munkáját rendszeresen értékelik [...] bármikor, ha annak indoka merül fel". Tegnap beadtam a kollégiumvezetőnek az indítványomat, hogy nézzen utána a beadványom sorsának, ebben tényekkel (szövegkörnyezetükben tartott idézetekkel) támasztottam alá, hogy a legutóbbi végzésekben a bíróságok "alpári módon hazudoztak" (csak hogy a tényeknél maradjak: jobb szót nem találtam arra, ha a bíró az általa elbírált kérelmemre két hónap után atz állítja, hogy nem is írtam kéreltem). Ez a realista helyzetértékelés (amelynek folyományaként indítványoztam a bírák felmentését is) vajon belefér abba, amit írsz, hogy "az értékelésnek indoka merül fel"? Persze nem a tárgyalásaikat kellene látogatni, hanem elolvasni az önmaguknak és egymásnak ellentmondó végzéseiket, amelyben rendszeresen egymást tömjénezik, holott egészen mást állítanak (az igazság meg valami harmadik dolog)... Remélem, hogy megindul egy ilyen értékelés. Persze nem akarom én (mint óhatatlanul elfogult ügyfél) csinálni, megbízom a vizsgálóban, amíg nem ad rá okot, hogy megvonjam a bizalmamat. Ha pedig - mint írod - az esetleges vizsgálat eredményével kapcsolatban észrevételeket lehet tenni (gondolom az óhatatlanul elfogult ügyfélnek is), az nagyon király. Már várom!

JuK

Nick Name 2005.09.16. 07:12

JuK,

az, hogy Te egyetértesz forumokra hozzászólásával annak alapvetően két oka van:

Ugyanúgy nem tudsz arról sem, hogy a bírák munkáját rendszeresen értékelik (3,6, és újra 6 év elteltével, illetve azon kívül is bármikor, ha annak indoka merül fel), de természetesen nem az ügyekben érdekelt és ennélfogva óhatatlanul elfogult ügyfél, hanem először egy kinevezett vizsgáló, az általa összeállított anyag alapján a vezetői értékelik ki, és az ő megállapításaik elen a kollégiumhoz lehet fordulni. Így alakul ki a részletes értékelés. Ennek során a vizsgáló kötelessége a tárgyalás-látogatás is, tehát ott a tárgyalás hangvételét, légkörét és stílusát is vizsgálják.

JuKids 2005.09.16. 00:04

Tegyük hozzá, hogy - tapasztalatom szerint - ha a vádlott azt kéri a bíróságtól, hogy legyenek szívesek a szakértő által mondottakat jegyzőkönyvbe venni, akkor könnyen azt a választ kaphatja, hogy majd a bíróság eldönti, hogy mit vesznek jegyzőkönyvbe és mit nem. Teljes mértékben egyetértek forumokra esti hozzászólásával, és nem értem, miért sértené ez a "bírói függetlenség alkotmányos jogát". Ami egy nyilvános tárgyaláson elhangzik, az nyilvános - akár még a tévé is közvetíthetné, vagy ki lehetne venni a videótékából, ha valakit érdekel, de nem tud ott lenni. Még a díszterem is korlátozott befogadóképességű - milyen jogon nem láthatja az az érdeklődő a tárgyalást, akit félrelökött a kíváncsi tömeg az ajtóban? Alkotmányos joga, hogy tudja, hogy pontosan mi történik benn - de nem tudhatja meg.

Esetemben másodfokon az hangzott el az ítélet indoklásában, hogy megváltoztatják az elsőfokú ítéletet, és egyenes szándék helyett eshetőleges szándékot állapítanak meg, ezért csökkentik a büntetési tételt, az írásbeli ítéletben viszont az elsőfokú ítéletet mindenben helytállónak értékelték, és "a viszonylag hosszabb időmúlást" jelölték meg enyhítő körülményként - erről a tárgyaláson szó sem volt, és valójában nincs is értelme, mivel a bűncselekmény jellegéből adódóan még az őrizetbevételem után órákkal is elkövettem azt (természetesen ezt én vitatom, de az ítélet szerint így történt). A meghívott vendégeim, köztük a Népszabi újságírója is tanúsíthatja, hogy a szóbeli és írásbeli ítélet szöges ellentétben áll egymással, de hiába, senkit nem érdekel. Csak jó lenne az a videófelvétel! Igenis hasznára válna az igazságszolgáltatásnak, ha lenne kontroll, ugyanis az Alkotmány így fogalmaz: "A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alárendelve" (50. § (3) bekezdés), a jelenlegi felállásban viszont (ismét mondom, csak a saját tapasztalatomat tudom megosztani) néhány bíró úgy képzeli, hogy mivel nincs kontroll, bármit megtehet. Az ügyemben hat bíróval kerültem kapcsolatba, ebből öt ilyen volt (a hatodik az előzetes le(nem)tartóztatásomról döntött).

JuK

forumokra 2005.09.15. 23:44

Maga a bíró által összegzett és magnóra mondott jegyzőkönyv nem írja le a tárgyalás hangvételét, légkörét, stílusát - különösen nem akkor, mikor a pont azzal van a baj. Mikor a tapasztalt ügyész kirohan a teremből, ott már komoly baj van a légkörrel, mely légkör a bírónőn ugyanúgy múlt (sőt ő gerjesztette). Ügyésztől elveszik az ügyet. A következő tárgyalásokra kirendelt "pót"ügyész már meg se mer mukkanni, és simán elveszti a pert. Az ügyész (természetesen?) nem panaszolta be a bírónőt. Tehát láttam egy olyan tárgyalássorozatot, ahol pszichés "kicsináláson" dőlt el a per. Mondhatni, mint a filmekben.

ObudaFan 2005.09.15. 22:38

Tekintettel arra, hogy a tárgyalásról közokiratnak minősülő jegyzőkönyv készül, és ebbe mindent be kell jegyezni, ami a tárgyaláson történik, a felek kérésére akár szó szerint is, így az illető szakmai kollégium tudja értékelni az eljásást. Minden egyéb "felügyelet" a bírói függetlenség alkotmányos jogát sértené.

forumokra 2005.09.15. 21:41

Elnézést, járatlan vagyok a jog minden területében, úgy ygondoltam, hogy kérdésem, úgy általánosságban a bíró-kontrollról bárhol feltehető. Mindenesetre köszönöm a precíz választ.A bírók is emberek, hibázhatnak, kórosan ragaszkodhatnak egy-egy véleményükhöz. Az évekre elhúzódó perekben viszont jószolgálatot tehetne egy tárgyalás jogfelügyelő általi meghallgatása, hasonlóan, mint a pedagógusok időnkénti "ellenőrzése" tanfelügyelői óralátogatások során, illetve orvosok vonatkozásában az osztályvezetői főorvosi kontroll a főorvosi vizitek kapcsán. Ezek a "kontrollok" se a tanárt, se az orvost nem érintik hátrányosan, a szülőkben illetve a betegekben viszont növelik a bizalmat, hogy a tanár ill. az orvos korrektül működik. Bírósági tárgyalást nem lehet felvenni videóra és magnót sem lehet működtetni. Pedig ez még úgy is jó lenne, ha maga a bíróság venné föl videóra a teljes tárgyalást, és amennyiben probléma van a tárgyalás bármely szereplőjével, akkor azt vissza lehetne nézni. Ez lehetne az a tény, bizonyíték, amit utolsó sorodban írsz, hogy ez szükséges a panasztevéshez.

Nick Name 2005.09.15. 05:51

Ennek szerinted mi köze a büntetőjoghoz?

Egyébként a tárgyalás végighallgattatására nincs lehetőség, igazgatási jellegű panasszal az érintett ügyszak kollégium-vezetőjéhez vagy az elnökhöz fordulhatsz, azt azonban tényekkel kell alátámasztani.

forumokra 2005.09.14. 22:21

Évek óta elhúzódó perben áll egy civil társadalmi egyesület. A per tárgya: sorozatos törvénytelen működés miatt kéri a legfőbb ügyészség az feloszlatását. A bíró szemmel láthatóan elfogult az egyesület javára. Kérdezem van-e olyan lehetőség, hogy a soron következő (x-edik) tárgyalásra bejöjjön valaki bírósági illetékes a tárgyalást végighallgatni? (pusztán legyen már egy szem- és fültanuja a tárgyalásnak, a bírónő hozzáállásának) Továbbá kérdezem, hogy hány év pereskedés után lehet kérni, hogy döntésképtelenség miatt cseréljék le a bírót? Köszönök minden választ!