Ártatlanul ültem - kártérités?forrás főoldal vissza

folyami géb 2016.01.29. 19:16

A megalapozatlan ítélet is hiba, hiszen azért kellett hatályon kívül helyezni, és helyette új - remélhetőleg most már megalapozott tényállásjhoz vezető - eljárást lefolytatni. Csak ép nem eljárási szabálysértés, hanem tartalmig, érdemben volt rossz az ítélet. Szvesz ez a te szempontodból éppen a jobbik eset.

innocent123 2016.01.29. 14:21

Hm.. igazad van ráérek, és tényleg megalapozatlanság volt a dolog.. ez akkor csak az én szememben hiba ? :Dköszönöm a válaszod :)

folyami géb 2016.01.28. 20:13

Ha nem volt teljes körű a bizonyítás, az nem eljárási hiba, hanem megalapozatlanság (nyilván a Be. 376. § /1/ bekezdése szerepel a hatályon kívül helyezés okaként). Azért a kártalanításon még ráérsz gondolkodni a felmentés után.

innocent123 2016.01.28. 17:09

Jó estét kívánok !2011 jan 27. én letartóztattak ártatlanul 2rb. rablással vádoltak meg, fél év dutyiba küldtek majd kb 1 év háziőrizetre még most is tart az ügy, az egyikből felmentettek elsőfokon, a másikból 1 év 6 ot kaptam.A másodfokú bíróság az elsőfokú megismétlését rendelte el, itt a bíró felém hajaz, de a sértett csak nem hagyja abba a kamura felismerésemet.. gondolom már nem mer kiszállni az ügyből félvén hogy valami baj lehet ebből neki.. közöm sincs a bcs. hez, na szóval ha felmentenek, számíthatok pénzre ?Mitől függ ez ? Az hogy az elsőfokút ismétlik, eljáráshibát sejtet nem ? "nem volt teljeskörű a bizonyítás" ezt mondta a bírónő.Mitől függ a pénz mennyisége, már ha lesz valami ?..Kérlek segítsetek ! email címem :cidinkes@freemail.hude ezt is nézni fogom !

Tisztelettel : Vértes András

nosmo king 2003.04.02. 11:19

azt már tudom hogy kártalanitás jár!  ('b a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg bünncselekmény elkövetése, illetöleg az, hogy a cselekményt a terhelt követte el.')  engem inkább gyakorlatibb dolgok érdekelnének.  P.L. mekkora összegre számithatok, (biztos van valamilyen gyakorlat vagy tapasztalat e téren)  jár-e kártérités arra az idöre amit már szabadlábon töltöttem de az érvényben maradt korlátozások miatt még vagy másfél évig nem tudtam dolgozni és emiatt másfél evnyi keresettöl estem el.  milyen ügyvédet válasszak, illetve az ügyvéd kiválasztásánál mire figyeljek oda nagyon, hiszen az ügyvédek sem egyformák.  az ügyvédek milyen dijazásért dolgoznak,(kb) itt állitolag nagy a szorás.  az eljárásnak milyen buktatoi vannak, ahol az ember jol bevihetik a sürübe akár a hatalom akár az ügyvéd részéröl.  ezekre kérek hasznos tanácsokat hamár a sitten töltött idöt nem lehet visszacsinálni legalább a legtöbb pénzt tudjam kisajtolni érte.

Nick Name 2003.04.01. 20:56

A kártalanításBe 383. § (1) Kártalanítás jár az előzetes letartóztatásért és az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha

I. a büntetőeljárást azért szüntették meg, mert

II. a bíróság

(2) Nincs helye kártalanításnak, ha a büntetőeljárást a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka (Btk. 28. §) miatt szüntették meg.(3) Az (1) bekezdés esetén sincs helye kártalanításnak, ha a terhelt

384/A. § A kártalanítás módjára és mértékére a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésen kívül okozott kárért való felelősségére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.385. § (1) A terhelt a jogerős felmentő ítélet, a jogerős megszüntető végzés, a perújítás, a felülvizsgálati eljárás vagy a törvényesség érdekében emelt jogorvoslat eredményeképpen hozott jogerős határozat vele történő közlésétől számított hat hónapon belül terjeszthet elő kártalanítási igényt.(2) A kérelemben meg kell jelölni a kártalanítási igény összegét, az igényt megalapozó bizonyítékokat, és csatolni kell az igényt alátámasztó okiratokat.(3) Ha a nyomozást megszüntették, a kártalanítási igényt - a határozat közlésétől számított egy éven belül - annál a bíróságnál kell előterjeszteni, amely az előzetes letartóztatást, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelést elrendelte.(4) Ha a terhelt a kártalanítási eljárás lefolytatása előtt meghal, vagy a határidő eltelte előtt meghal anélkül, hogy igényét előterjesztette volna, örököse az eljárás folytatását kérheti, illetőleg a határidőn belül kártalanítási igényt terjeszthet elő.385/A. § (1) A bíróság a kérelmet a büntetőügy irataival együtt az eljárás lefolytatása végett a kártérítés elbírálására a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak küldi meg. Az iratok megküldését elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.(2) A kártalanítási igény elbírálása során az (1) bekezdés szerinti bíróság az e törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Perrendtartás szabályai szerint jár el. A perben felperesként a terhelt (örökös), alperesként a Magyar Állam képviseletében az igazságügyminiszter vesz részt.(3) A kártalanítási igény elbírálása előtt a bíróság beszerzi az alapügyben eljárt ügyészség nyilatkozatát.(4) A kártalanítást az állam köteles megfizetni.  

nosmo king 2003.03.31. 18:40

több mint hat honapot voltam elözetes letartoztatásban ártatlanul. erröl már papirom is van, ugyanis ügyészi szakban megszüntették az eljárást. homályositsanak fel milyen kártéritésre számithatok, és mire figyeljek oda. mellesleg majd két évig dolgozni sem tudtam emiatt.  nosmo_king@freemail.hu