Alkoholos vezetés utáni kártérités?forrás főoldal vissza

Nick Name 2005.06.15. 17:20

Akkor feltételezem, hogy a LB a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította, amelyben felmentettek. De az nem azt jelenti, hogy a LB indítványozta, eljárásjogilag az új eljárásban akár el is ítélhettek volna.

egyébként vitán felül áll, hogy nem közúton csak a sérülést vagy halált okozó közlekedési bűncselekmény büntetendő.

Igazság csillaga 2005.06.15. 17:09

Az egyik kérdésedre: itt van a jogerős ítélet a kezemben a tanácsban eljáró megyei bíróságtól. /2005. május hóban kelt/

A második kérdésedre: 35/2000. BM rend.31. §. 1 bek. b) pontja, mely 2004.VII. 1 től módosult. /de 2001. -ben hatályos volt/

Nick Name 2005.06.14. 17:15

Két apróság érdekelne:

"De a Legfelsőb Biróság inditványára a másodfokú bíróság bűncselekmény híányában felmentő itéletet hozott."

"Törvényesen is csak három hónap lehetne"

Ezt honnan veszed?

Igazság csillaga 2005.06.14. 16:02

Milyen kártéritési igényt lehet érvényesíteni egy alkohos vezetés vétségében született itélet megsemísétése után. Ugyanis a rendőrség magán területen /TESCO parkoló / állitólagosan elkövetett alkoholos vezetéssel tett indiványt a felelőségre vonásra. Ez meg is történt. De a Legfelsőb Biróság inditványára a másodfokú bíróság bűncselekmény híányában felmentő itéletet hozott.A jogosítványt nem vonták be csak elvették és négy hónapik az okmány irodánál pihent.Törvényesen is csak három hónap lehetne, így meg szerintem egy nap sem, hiszen nem történt büncselekmény. Ezt bár ki tudhatta volna azok közül akik a törvény őreinek nevezik magukat,/ rendőrség, ügyészség, bíróság első és másod fok/ Btk. 188.§Természetesen a pénzbüntetés és bünügyi költség kifizetésre került.Nem vagyoni kár megtérítése? /A huzavona 4 évig tartott/