Önvédelem & co.forrás főoldal vissza

MiklosMuhi 2017.09.14. 13:37

Tisztelt Öreg Tölgy,

köszönöm a válaszát.

Tegyük fel, hogy a táska elvétele úgy történik, hogy T. úr kikapja F. úr kezéből a táskát.

Csodálkozom egy kicsit azon, hogy amikor F. úr kergeti T. urat (hogy a jogos tulajdonát visszavegye), akkor figyelnie kell arra (is), hogy szegény T. urat nehogy elüsse az autó. T. úr akármikor megállhat és alapvetően T. úr saját maga felelős azért, hogy szétnézzen, mielőtt lelép a járdáról.

Tisztelettel,Muhi Miklós

Öreg Tölgy 2017.08.30. 11:06

T. Miklós,

amit leírt, annak semmi köze az önvédelemhez (a magyar jogban: jogos védelemhez), és az önbíráskodáshoz is nagyon kevés.

Jogos védelem jogtalan támadás esetén, addig lehetséges, amíg a támadás tart. Mivel valamennyi példája úgy kezdődik, hogy T. úr a táskát elvette (azt nem írja, hogy milyen módon), és elszaladt vele. A jogos védelem lehetősége ott véget ér, ahogy F-. úr a táskát elvette.

Az önbíráskodás (Btk. 368. §) feltétele az erőszak vagy fenyegetés alkalmazása. Az, hogy T. urat menekülés közben elüti egy autó, nem F. úr által alkalmazott (szándékos) erőszak vagy fenyegetés.

Ezért önbíráskodás eleve csak a 2.3. és a 2.4. esetekben kerülhetne szóba, de ott a büntethetőséget kizárja a Btk. 368. § (3) bekezdése, mely szerint nem valósul meg önbíráskodás, ha az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása az igény érvényesítésének megengedett eszköze. Ez persze nem azt jelenti, hogy visszaveszi a táskáját és utána rommá veri az illetőt.

A birtokvédelem és az elveszett birtok visszaszerzése érdekében is megengedett az erőszak alkalmazása, ha a késedelem a birtokvédelmet meghiúsítaná (Ptk. 5:6. §).

Öszefoglalva: önbírákodás az Ön által írt egyik esetben sem merülhet fel.

Az 1. alatti esetben semmilyen bűncselekmény nincs, F. úr a saját ingóságát vette vissza, azzal, hogy a tolvaj elvette egy rövid időre, a tulajdonjog nem változott meg.

A 2.1. esetben esetleg felmerülhetne gondatlanságból elkövetett testi sértés vagy gondatlan emberölés, feltéve, hogy F. úr látta, hogy T. urat elütheti egy autó, de könnyelműen bízott annak elmaradásában, vagy könnyelműsége folytán nem is látta ezt.

A 2.2.-nél sem merülhet fel semmi, hiszen T. úr nem tudhatta, hogy F. úr rossz fizikai állapotban van, és rosszul lesz, ha szalad.

A 2.3., 2.4.-ről már írtam, az utolsó esetben írt személyi szabadság megsértése pedig azért nem kerülhet szóba, mert a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a Be. 127. § (3) bekezdése alapján bárki elfoghatja, feltéve, hogy mihelyt teheti, a rendőrségnek átadja vagy a rendőrséget értesíti. Így ez kifejezetten jogszerű eljárás.

MiklosMuhi 2017.08.30. 10:04

Tisztelt Felhasználók,

a közelmúltban tudomásomra jutott egy-két büntetőjogi eljárás önbíráskodás meg hasonlók miatt, ahol elgondolkodtam, hogy nem-e önvédelemről van-e inkább szó. Magam is jogász vagyok, de nem Magyarországon tanultam, úgyhogy az itteni törvényeket és joggykorlatot nem ismerem (meg soha nem praktizáltam jogászként).

Vegyük a következő helyzetet. F úr sétál az utcán és T úr elragadja F úr táskáját és elszalad vele.

2.1. T úrat elüti egy autó a következő kereszteződésben. F úr visszaveszi a táskáját és mentőt hív. Történt itt bűncselekmény? Felmerülhet az, hogy F úr okozta a balesetet azzal, hogy T úr után eredet? Külöbözne az eset alapvető megítélése, ha T úr ebbe belehal vagy nem (most az önbírákodás megítélésre gondolok)?

2.2. T úr megpróbál elfutni F úr elől, viszont nem bírja és összeesik. F úr visszaveszi a táskáját és mentőt hív. Történt itt bűncselekmény? Felmerülhet az, hogy F úr okozta rosszullétet azzal, hogy T úr után eredet? Külöbözne az eset alapvető megítélése, ha T úr ebbe belehal vagy nem (most az önbírákodás megítélésre gondolok)?

3. F úr elkapja T urat és visszaveszi a táskáját. T ur nem akaraj visszaadni a táskát és ellenál, amit tetlegességbe torkollik F úrral szemben. F úr megüti T urat (például T úr csuklójánál, jó erősen, hogy engedje el a táskát). F úr élete nem volt veszélyben és T úr élete sem. Történt itt önbíráskodás?

4. Az előző pontban leírtak után F úr lefogja T urat és rendőrt hív (mindegy, milyen módon) és átadja T urat az helyszínre érkező rendőrnek. Történt itt bűncselekmény (személyes szabadság korlátozása)?

Köszönöm a figyelmet és a türelmet.

Tisztelettel,Muhi Miklós