eljárásjogi tájékoztatás kérése bíróságtólforrás főoldal vissza

Dr.Attika 2017.03.22. 05:49

http://jesz.ajk.elte.hu/dobos15.html

Öreg Tölgy 2017.03.22. 05:19

Természetesen a büntetőeljárásról 1896 óta van törvény (1896. évi tc. a büntető perrendtartástól), a jelenlegi előtt az utolsó az 1973. évi I. törvény volt. Ami egyébként egészen 2003-ig hatályban volt, mert az 1998. évi XIX. törvény csak 2003. július 1-én lépett hatályba.

A két törvény időbeli viszonyának meg abszolút semmi jelentősége nincs. Épp azért mond csak annyit a Be., hogy "külön törvény rendelkezik" (és nem jelöli meg szám szerint), mert ha teszem azt holnap vagy bármikor jön egy új ügyvédi törvény, akkor azt kell érteni alatta.

Vadsuhanc 2017.03.21. 13:52

BataG!

Tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy 1998. előtt a Be-ről nem volt törvény? Az mindjárt előbb lesz akkor mint az ügyvédekről szóló törvény :-)

( egyébként szerintem volt ), de ha nincs igazam kövezz meg. ( cca. 1973 ? )

BataG 2017.03.21. 12:17

OK, ... bár ami számomra furcsa azért, hogy az Ütv. az 1998. évi XI. tv., a Be. meg az 1998. évi XIX. tv., tahát a Be. későbbi (nagyobb sorszám, azonos év)... és a firtatott rész indokolása meg azt tartalmazza, hogy "(...) a továbbiakban (...)". Tehát ez a további részletezésra utalna csak?, nem a továbbiakban meghozandó jogszabra?

Öreg Tölgy 2017.03.21. 05:52

A már sokszor szóba került 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről (Ütv.).

BataG 2017.03.20. 22:08

„1998. évi XIX. törvény indokolásaAz 50. §-hozAz ügyvédek, ezen belül a védő kötelességeiről a továbbiakban külön törvény rendelkezik.”Melyik, vagy melyik volt az a törvény í?

BataG 2017.03.20. 06:11

Dr.Attika:Kösz,az alábbi mondatot jólesően olvastam: „ Egyébként az ügyvéd feladatának firtatása büntető és polgári perben történő fellépés kapcsán helyén való. ” Mint gyakorló ügyvédnek, abban mi (lehet) az érdekes ? A szerepkör elvárható határait hogyan lehet meghatározni ?

Ha a védőnek önálló státusza van (- mint alább írod), ebből milyen következtetés vonható le arra, hogy a védő a terhelt/vádlott érdekét mennyiben köteles figyelembe venni; feltárni és figyelembe venni. Hogyan működik ez a gyakorlatban ?

Dr.Attika 2017.03.18. 22:33
Vadsuhanc 2017.03.18. 22:10

Tisztelt Dr. Attika !

Teljesen egyetértünk. Batag a kérdésben azt erőltette, hogy az ügyvédnek a törvény által meghatározottakon túl van-e kötelezettsége!

Röviden, ha én Téged megbízlak azzal, hogy készíts nekem egy gépkocsival kapcsolatos adás-vételi szerződést, amelynek Te eleget teszel, későbbiekben kiderül, hogy a gépkocsi törött, lopott, klónozott stb. Te ezért felelős vagy-e?

Ugye nem. ( szerintem sem mert a megbízás nem erre vonatkozott )

Dr.Attika 2017.03.18. 22:02

Tisztelt Vadsuhanc!A védelemre vonatkozó megbízás arra vonatkozhat, hogy....büntetőeljárásban a védelmet ellássa. Lehet korlátozni a meghatalmazást mondjuk arra, hogy csak nyomozati szakban, csak bírósági szakban, csak az elsőfokú ítélet meghozataláig, de tartalmában sosem. A védő feladatát, kötelezettségeit egyértelműen meghatározza az ügyvédekről, a büntetőeljárásról szóló törvény.Azt még a védenc sem írhatja felül a megbízási szerződésben.

Vadsuhanc 2017.03.18. 21:53

Tisztelt lajcsó!

Én csak megköszönni tudom a tanácsaidat és amit most írtál igazolva is látszik az itt adott válaszaid által.

Ennek ellenére állítom, hogy egy ügyvéd a megbízásban foglaltak szerint jár el és arra vonatkozik a " kötelessége.:-)

lajcsó 2017.03.18. 21:12

Ok. De én a védői munkát/feladatot ettől tágabban értelmezem.

Vadsuhanc 2017.03.18. 21:11

Általam valóban tisztelt lajcsó!

Kérdésem az lenne, hogy egy büntető eljárásban ( jelenleg erről beszélünk ) egy ügyvéd milyen nyomozati cselekményeket foganatosíthat ?

A terhelt ( gyanúsított ) kérésére az ügyvéd felkutat egy tanút nincs joga azt kihallgatni kizárólag a nyomozó hatóság felé ( esetleg bíróság ) indítványozhatja a kihallgatását.

Gondolom én teljesen laikusan és érdeklődve.

Dr.Attika 2017.03.18. 20:55

Lajos!Büntetőeljárásban a védenc semmire nem utasíthatja védőt. A védőnek önálló státusza van a polgári eljárással ellentétben.

lajcsó 2017.03.18. 20:30

"az ügyvédet senki nem kötelezheti, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján történt intézkedési kötelezettségén túl további adatgyűjtést végezzem."Szerintem a megbízó (ügyfél) utasíthatja az ügyvédet további adatgyűjtésre.

Vadsuhanc 2017.03.18. 15:58

BataG

+Kérdésed arra vonatkozott, hogy kötelezhető-e az ügyvéd, hogy " nyomozzon ".

Amit leírtál lehetőség, de az ügyvédet senki nem kötelezheti, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján történt intézkedési kötelezettségén túl további adatgyűjtést végezzem.

Szerintem.

BataG 2017.03.18. 06:35

Be.50. §(2)A védő a védelem érdekében az ügyben tájékozódhat, a jogszabályokban biztosított lehetőségek és feltételek keretei között adatokat szerezhet be és gyűjthet.(3) A terhelt jogait a védője külön is gyakorolhatja, kivéve azokat, amelyek értelemszerűen kizárólag a terheltet illetik.

Vadsuhanc:Amiket írtál, köszönöm.

Gerbera317:Igazad volt.

Vadsuhanc 2017.03.17. 10:33

BataG!

A kirendelt védő és a meghatalmazott védő feladata teljes egészében megegyezik, a törvény nem tesz köztük ilyen tekintetben különbséget, ennek megfelelően.

Lentebb leírtam hivatkozva a törvényi előírásokat.

Ezeken kívül semmilyen más jogszabály nem tartalmaz rendelkezéseket, amelyek a védő számára az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódóan konkrét kötelezettségeket állapítanának meg, következésképpen a védői jogok gyakorlása az ügyvéd belátásától, lelkiismeretétől függ.

A kialakult gyakorlat nem egyenlő a törvényi előírással.

Tisztelettel.

BataG 2017.03.17. 10:09

Kedves Mindenki:Köszönöm a válaszokat és beírásokat.A védői munka, sőt a kirendelt védői munka - jogszabályban rögzített, vagy legalább érezhetően kódoltan megjelenő - értéketésére, ~figyelemmel kísérésére (előírt radarozására) vonatkozó konkrét előírást (vagy annak ~sugallmazását) említő konkrét választ - úgy érzem nem kaptam.Márpedig - a gyakorlatban - úgy vélem elő-előfordul, hogy a (főleg javarészt kirendelt védőként praktizáló) ügyvéd, mint védő ........... háát nem strapálja túlon túl magát, és így a védői szerepkör érdemi betöltöttsége körében - én legalább is úgy látom - rajzolható 1-2 kérdőjel(ecske).Ha a feladatok nincsenek csak az általánosság szintjén megfogalmazva, ... akkor az a laikus számára esetleg csak nehezen fordíthatók le - szvsz - konkrét kérdésekre, hogy pl. ezt-vagy-azt elvárhatóan meg kell-é tennie, elvárható-e vagy sem. És hát ugye a védő meg nyilván nagyságrendekkel tájékozottabb a saját maga előtti lehetőségekről, hogy miért és merre lehet érdemes teperni. Ezért a terhelt/vádlott jó eséllyel fel sem tudja mérni, hogy mi az, amit nem kapott meg a védő, védelem részéről. Kívülről meg csak igen elnagyoltan látszik szerintem.

Gerbera317:A kedves szavakat köszönöm!

Ütv. kapcsán számomra érdekesség - alapos átolvasás, értelmezés, stb hiányában - pl. a 34.§ (3), (4) bek.E szerint:„Ütv. 34. §(3) A hatóság a kirendelt ügyvédet a kirendelés alól felmentheti, ha...c)a terhelt, illetve a képviselt személy alapos okkal kéri a kirendelt ügyvéd felmentését.(4) A (3) bekezdésen alapuló felmentés iránti kérelem elbírálásakor arra kell törekedni, hogy a kirendelt ügyvéd személye az ügy során állandó legyen.”

Vadsuhanc 2017.03.16. 19:17

drbjozsef....

Azért szerintem lajcso jól írta le.

Az 1998. évi XIX. törvény 48.§. (5) bekezdése szerint.... " A védő kirendelése ellen nincs helye jogorvoslatnak, de a terhelt - indokoltan - más védő kirendelését kérheti. A kérelemről az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság dönt, amely előtt az eljárás folyik..." Hogy mit takar az indokolt szó ?

És szerintem a 47.§. (4) bekezdésbe foglaltak is alapot szolgáltatnak,amely azt írja, hogy ...A terhelt a meghatalmazást mind az általa, mind a más által meghatalmazott védőtől megvonhatja..."

Mivel a kirendelés - más által történik - szerintem erre is vonatkozik a terhelt joga, hogy " új védőt kérjen ".

Mondom én mint laikus..... Aztán majd jól kiröhögnek az ügyvédek :-)

drbjozsef 2017.03.16. 17:44

Köszi Vadsuhanc, valami ilyesmire gondoltam.

Vadsuhanc 2017.03.16. 16:53

Olvastam.

Vadsuhanc 2017.03.16. 16:45

Ha a vádlott védelmére meghatalmaz egy ügyvédet, megbízási jogviszony jön létre közöttük. A terhelt megválaszthatja, hogy kit bíz meg védelmével, az ügyvéd pedig visszautasíthatja a szerződési ajánlatot.

Kirendelés esetében a védőt ez a jog nem illeti meg.A szerződésre vonatkozó javaslatot pedig nem a terhelt teszi, hanem az állam, tehát a kirendelés az állam és az ügyvéd között létrejött a vádlott javára történő szerződés.

A védő köteles a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot késedelem nélkül felhasználni, a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, jogaira kioktatni és a terheltet mentő, illetőleg felelősségét enyhítő tények felderítését elősegíteni.” (Be 51§).

1998 évi XI. tv. 3§ (2) bek.: „Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani”.

Hogy ebbe mi tartozik bele ki-ki döntse el maga :-)

drbjozsef 2017.03.16. 16:11

lajcsó,

ez igaz egy polgári perben, de ugyanez a helyzet egy büntetőperben, egy kirendelt védő esetében is?

gerbera317 2017.03.16. 15:25

Kedves BataG, miért van olyan érzésem, hogy - bár szemmel láthatólag tudomásul vetted, hogy létezik pl. az Ütv., de - még csak bele sem kukkatnottál? Vagy gondod van azzal, hol lehet ezeket megtalálni? Hát akkor íme:http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…(Nem árulom el, hogyan találtam rá, legyen ez a mai házi feladatod.)


lajcsó 2017.03.16. 15:09

"Az OK, hogy arra van a védő, de ha az nem csinál semmit ... akkor mi vagyon ?"Az ügyvéd "főnöke" az ügyfél! Az ügyvéd és az ügyfele között megbízási jogviszony jön létre. Tehát, ha jogszabályi hivatkozást akarsz akkor ezen a téren kell kereskedni!

alfateam 2017.03.16. 10:06

Azért ezt egy kicsit gondold végig! Lehet, hogy egy kicsit túlszaladt a fantáziád.:)))

BataG 2017.03.16. 09:02

:)

Konkrét jogszabhely, jogszabályi utasítás van-e nem a védői kötelezettségekre, hanem azok kontrolljára ? Kötelező - jogszabályi alapú - kontrolljára ?

alfateam 2017.03.16. 08:45

Mit szólsz, az ügyvédi törvény megfelel ennek a funkciónak ?!

BataG 2017.03.16. 08:42

Ki ellenőrzi, kontrollálja a védői pozíciót, hogy az érdemben (érdemi tevékenységgel) be van-e töltve ? Feladata-e valakinek, és milyen jogszabhely alapján ?

Vadsuhanc 2017.03.15. 20:05

Burn Out

:-) ( megnyugodtam, hogy nem csak én nem értem a kérdést kapásból.)

Vadsuhanc 2017.03.15. 20:02

gerbera317! -)

Meg kellene nézni néhány Petrocelli-epizódot, és azt lefordítani a magyar viszonyokra.

A kérdéseket ujra( 3-szor ) elolvastam és én is erre a következtetésre jutottam.

BataG!

Az ügyvéd " nyomozhat " csak az általa beszerzett bizonyítékot a büntetőeljárás során törvényesen hogyan használhatja fel ( tárgyaláson közvetlenül )számomra erősen kétséges.

Már ha erre vonatkozik a kérdésed.....

Burn Out 2017.03.15. 19:57

BataG azt gondolja, hogy ha minket össze tud zavarni az értelmetlen kérdéseivel, okfejtéseivel stb., akkor ez a bíróságon is működni fog :)

gerbera317 2017.03.15. 19:39

BataG-től ilyet kérni? :-)

Vadsuhanc 2017.03.15. 19:32

Egyszerűbben nem lehetne leírni a kérdést ?

BataG 2017.03.15. 19:21

„Az eredeti kérdésre visszatérve: olyan jellegű, a kötelező kioktatáson túlmenő tájékoztatási kötelezettsége, amit BataG kérdez, a bíróságnak büntetőeljárásban nincs. Pont arra van a védő.”Az OK, hogy arra van a védő, de ha az nem csinál semmit ... akkor mi vagyon ?

Ha a védő nem a vádlott képviselője, hanem önálló ~ügyfél az eljárás során - és nem származékos jogokkal, vagy jogosultsággal - ... és van ~"fegyveregyenlőség", vagy legalább arányaiban valamiféle hozzá fogható ... akkor abból nekem "az jön le", hogy azért a védő tevékenykedhet, nem csak hozott anyagból, ... és bátran, konstruktívan!Az elvárhatósági szintnek, hogy mi az alja - arra jó lenne valami infó, ... mert az OK, hogy 'mentse fel' a vádlottat, meg enyhítse korlátlanul a büntetést ... de mivel tevékenységének eredménye csak az elsőfokú döntés után mérhető, akkor már esetleg késő a berzenkedés.Kamara, valaki leírja ezt ? Védő jó eséllyel nem fogja azt mondani, hogy amit ő tesz, az kevés, ... kevesebb, mint ami az elvárható minimum. Ki ellenőrzi, kontrollálja a védői pozíciót, hogy az érdemben (érdemi tevékenységgel) be van-e töltve ?

Öreg Tölgy 2017.03.15. 07:36

Elméletileg igen (Be. 112. §).

Az eredeti kérdésre visszatérve: olyan jellegű, a kötelező kioktatáson túlmenő tájékoztatási kötelezettsége, amit BataG kérdez, a bíróságnak büntetőeljárásban nincs. Pont arra van a védő.

ajsaMK 2017.03.15. 06:58

Bizonyítékot biztosan szerezhet be a védő, pl. szakértői véleményt, bár legjobb tudomásom szerint büntető ügyekben erről a bíróságot előzetesen tájékoztatni kell (esetleg a bíróság hozzájárulása is kell?).

gerbera317 2017.03.15. 06:38

„kvázi 'nyomozhat-e'?, megkutathat-e releváns körülményeket, s milyen mértékben, vagy ebben mi a határ?”

Meg kellene nézni néhány Petrocelli-epizódot, és azt lefordítani a magyar viszonyokra.

„S mi az elvárható minimum?”

Például elérni, hogy felmentsék a vádlottat, vagy bűnösség esetén korlátlanul enyhítsék a büntetést?

A nyitókérdésből nekem az jön le, hogy az ügyvédnek a bíróságtól kell megtudnia, mik a jogai és kötelezettségei. Jól értettem? Ilyenkor szokott jönni dr. Attika azzal, hogy "azért van a jogi egyetem, hogy...".

BataG 2017.03.14. 23:36

„Mire alapozod a kérdésed, mi a kérdésed tárgya? ( milyen figyelmeztetés vagy tájékoztatás maradt el ? )”Azt, hogy mire alapozhatom - na azt szeretném megtudni ... hogy van-e ilyen jogalap, ... ezért a kérdés (alap kérdés) maga.Az, hogy kérdezek, kérdeznék ... abból nem következik (szvsz), hogy valamilyen figyelmeztetés vagy tájékoztatás elmaradt (legalább is a a bíróság részéről).Számos kérdés lehet, szerintem - ami felől jobb tájékozódni, valamennyire tájékozottnak lenni, ,,, és a bíróságnak meg esetleg nem feladata kioktatni(felvilágosítani), pláne kér(d)és nélkül.

Egy pár pld.:Érdekelne pl. hogy a védői pozícióban lévő ügyvédnek meddig terjednek a feladatai, és mi az elvárható minimum tőle.Érdekelne pl. hogy - polgárihoz hasonlóan - tájékoztatás a bizonyítási teherről, bizonyítási célokról, lebontva konkrét feladatokra - na az kinek a feladata.Érdekelne, hogy pl. védő - önállóan - meddig mehet el mentő / enyhítő körülmények felkutatásában. Ha van 'fegyveregyenlőség', kvázi 'nyomozhat-e' ?, megkutathat-e releváns körülményeket, s milyen mértékben, vagy ebben mi a határ ? S mi az elvárható minimum ?Stb.

Vadsuhanc 2017.03.14. 14:56

BataG

Kérni mindent lehet !Kötelezően kapni, azt amit kötelező kapni.

Őszintén! Mire alapozod a kérdésed, mi a kérdésed tárgya? ( milyen figyelmeztetés vagy tájékoztatás maradt el ? )

Szerintem kicsit rossz a kérdés.

alfateam 2017.03.14. 11:56

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/…0091202.html

lajcsó 2017.03.14. 11:50

Ha előveszed és figyelmesen elolvasod a Be.-t, akkor magadtól is meg fogod találni!

BataG 2017.03.14. 11:38

OK, de konkrét jogszabhelyet tudnál mondani ?

lajcsó 2017.03.14. 11:00

Van amikor kérés nélkül is megkapja pl. vallomástétel előtt.

BataG 2017.03.14. 10:28

Büntetőperben van-e a B.e.-ben vagy más jogszabályban rögzített jogalap arra, hogy a vádlott a bíróságtól eljárásjogi tájékoztatást, felvilágosítást kérhessen és kaphasson ?Ha igen, mi az ?