bizonyítás közvetlenségeforrás főoldal vissza

Vadsuhanc 2017.03.08. 08:33

1998. évi XIX. törvény 78.§

(2) A bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs törvényben előre meghatározott bizonyító ereje.

A fentiekből következik, hogy az ügyész azt használ fel bizonyítéknak amit Ő gondol az általad megjelölt irat csatolását lehet azért nem látja szükségesnek mert valami kétsége merült fel, annak bizonyító ereje vonatkozásában. ( írom ugy, hogy még nem tudni mi az )De tartom, hogy az ügyésznek nem kötelessége ezt csatolni, ha nem akarja.

A közvetett bizonyíték nem a bizonyítandó, hanem olyan más tényre vonatkozik, amelyből következtetni lehet a bizonyítandó tényre.

A közvetett bizonyítékok elfogadásának előírt szabályai nem léteznek, de ha nincs olyan körülmény amely megcáfolná vagy kétségessé tenné a közvetett bizonyítékokra alapított következtetést akkor az kétséget kizáróan elfogadható.

( Volt nálunk egy bíró, aki a helyszínen rögzített és a vádlottnak tulajdonított ujjnyommal kapcsolatosan nem csak az azonosítást végző szakértőt hallgatta meg, hanem tőle függetlenül egy másikat is az ujjnyom azonosítási eljárásával kapcsolatban és arra, hogy mennyi az esélye annak, hogy az esetleg mástól származik. Volt egy másik bíró, aki egyből elfogadta - a nyomozati iratokhoz csatolt szakértői vélemény alapján, hogy az a vádlottól származik)

BataG 2017.03.08. 07:31

Dr.Attika:?

batka75 2017.03.07. 20:16

Atyaég...

Vadsuhanc 2017.03.07. 10:57

Tőlem aztán jótól tájékozódsz. 15 éves emlékeimben kell kutatnom, amely manapság már nem biztos, hogy helytálló. :-)

Mentségemre legyen mondva leírtam, hogy nem értek hozzá csak jól esett kotnyeleskedni :-)

BataG 2017.03.07. 10:38

Dr.Attika:Büntetőper során bíróság, ügyészség köteles-e a viszonylagosan könnyen elérhető lehető legközvetlenebb bizonyítékot beszerezni, és az alapján dönteni ... vagy - ha úgy gondolja - bőven megelégedhet közvetett bizonyítékkal is ? Van-e e körben valami szabály, kötelező tendálási kötöttség a reálisan látható, és különösebb nehézség nélkül elérhető mind közvetlenebb bizonyíték beszerzésére ?

„Mielőtt válaszolnék válaszolja meg Ön az alábbi kérdést: Mikor tekinthető a közvetett bizonyíték kétséget kizártnak?”Szeretnék, de nem tudok a kérdésére válaszolni. Valószínűleg nincs is rá (jó) válasz, legfeljebb frappáns, ami - feltételezésem szerint - az Ön által érzékeltetni kívánt ~'nehezen megfoghatóságot' csak igazolja.Én mégis reálisnak vélem a kérd(ez)ésem.Az adott esetben egy nem jogerős (polgári) bírósági végzés tényállását emelték be a vádiratba, s csatolták nyomozati iratként az említett (polgári) bírósági akta jelentős részét, ... csak éppen azt az iratok nem, amivel az állítólagos bűncselekmény elkövetésre került... Ezért a kérdés.

BataG 2017.03.07. 10:33

Vadsuhanc:Köszönöm az írottakat.A cél: tájékozódás.

Vadsuhanc 2017.03.07. 08:06

Jajj...

Kérem figyelembe venni, hogy jogilag képzetlen, laikus hozzászóló vagyok.

Vadsuhanc 2017.03.07. 08:04

Batag!

Mi a cél ? A büntetőeljárásban hozott döntés nem kötelezi a polgári ügyben eljáró bíróságot csak annyiban, hogy a hogy a bűnösség kérdésében attól nem térhet el, vagyis nem állapíthatja meg, hogy az elítélt a terhére rótt bűncselekményt nem követte el.

A polgári ügyben tehát nem kell attól tartani, hogy a büntetőügyben esetlegesen felmentik a vádlottat, mert aaz a polgári bíróságot nem köti, így nincs akadálya annak, hogy a per során felmerült valamennyi bizonyíték figyelembevételével a büntető bíróságétól eltérő tényállást állapítson meg.

A büntetőügyben a vádlott elítélése és megbüntetése a cél a polgári perben pedig valamilyen vagyoni vagy személyi jellegű igény érvényesítése.

Ha attól tartasz, hogy a büntető ügyben hozott esetleges felmentő ítélet a polgári peres eljárásban is az alperes felmentését szükségszerűen eredményezi tévedsz

BataG 2017.03.07. 06:56

Vadsuhanc:„A polgári ügyből származó, egy nem jogerős végzésre alapozták a vádat ezt állítod, amely három éve fut?”Lényegében igen.Kettő ilyen végzés tényállására egyébként, de talán ez kevésbé lényeges, ezért nem írtam.Több mint 3 éve fut, igaz volt benne kb 1 év, amíg az eljárás fel volt függesztve.5-6 érdemi tárgyalás volt, 4. bíró.

„A polgári ügyben már három év alatt a nem jogerős végzésről csak született döntés....”Az egyikről igen, kis híján 5 év alatt, de ebben is volt egy ideig felfüggesztés.

„Hogy miért zavaros ? Szerintem a leírtak alapján teljesen életszerűtlen.”Hát, pedig nem tódítok. Iratokat láttam.

Vadsuhanc! Az eredeti kérdésre ha válaszolnál, vagy írnál valamit! Amit "kis adalékként" írtál alább, az - ha nem Te írtad - honnan van ?Csalás, csalási kísérlet a vád. Minden irat adott - a másik aktából. Mégis az eredeti iratot nem csatolta be az ügyészség. Fölmerül a kérdés, miért ? Így megfosztódik a bíróság az eredeti irat tanulmáyozásától..., ami azért lehet informatív. Ezért kérdezem, mennyire kell a mind közvetlenebb forrást választani, beszerezni.Választ kösz.

Vadsuhanc 2017.03.06. 21:54

A polgári ügyből származó, egy nem jogerős végzésre alapozták a vádat ezt állítod, amely három éve fut?

A polgári ügyben már három év alatt a nem jogerős végzésről csak született döntés....

Hogy miért zavaros ? Szerintem a leírtak alapján teljesen életszerűtlen.

BataG 2017.03.06. 21:34

Öreg Tölgy:Köszönöm szépen az eddigieket is. Sokat segített egyéb topikokban, köszönöm.

Vadsuhanc:„... hogy alapozza meg a büntetőeljárást ?”Úgy, hogy a vádiratba beemeltetett az említett határozati tényállás, amit beterjesztettek a bíróságra. Gondolom, ilyen esetben a bíróság már döntési kényszerben van, a büntetőeljárás meg fut, szalad ... az időben előre, ... úgy bő 3 éve, első fokon. Hogy ítélet vagy végzés tényállása alapján, az mennyiben számít ? (Egyébként végzés tényállása alapján.)„Ez nagyon zavaros.”Mi a zavaros (ellentmondásos, okszerűtlennek tűnő) ?

Vadsuhanc 2017.03.06. 20:41

BataG

Most ez komoly amit írtál?

Egy nem jogerős bírósági végzés ( nem is ítélet ) szerinted, hogy alapozza meg a büntetőeljárást ?

Ez nagyon zavaros. Saját ügyed ?

Öreg Tölgy 2017.03.06. 20:40

Bocsánat, tisztelt BataG, de kissé elfáradtam.

BataG 2017.03.06. 20:20

Dr.Attika:Szeretnék, de nem tudok a kérdésére válaszolni. Valószínűleg nincs is rá (jó) válasz, legfeljebb frappáns, ami - feltételezésem szerint - az Ön által érzékeltetni kívánt ~'nehezen megfoghatóságot' csak igazolja.Én mégis reálisnak vélem a kérd(ez)ésem.Az adott esetben egy nem jogerős (polgári) bírósági végzés tényállását emelték be a vádiratba, s csatolták nyomozati iratként az említett (polgári) bírósági akta jelentős részét, ... csak éppen azt az iratok nem, amivel az állítólagos bűncselekmény elkövetésre került... Ezért a kérdés.

Vadsuhanc 2017.03.06. 18:52

Tisztelt Batag!

Nem tudom mire kell ez neked, de tessék kis adalék még.

Az ügyész bíróság előtti tevékenységét, – a vád képviseletét – alapvetően az határozza meg, hogy a vád bizonyítása őt terheli. A tárgyalás során különös gondossággal kell figyelemmel kísérnie a bizonyítási eljárás alakulását, és amennyiben megítélése szerint további, a vádiratban nem szereplő bizonyítási eszközök is alátámaszthatják a vádat, azok beszerzését, megvizsgálását haladéktalanul indítványoznia kell. Ez azért szükséges, mert a perszakban a bíróság feladata az alapos és hiánytalan tényállás megállapítása, azonban ha az ügyész nem indítványozza, nem köteles a vádat alátámasztó, tehát a vádlott terhére szóló bizonyítási eszközök beszerzésére illetve megvizsgálására.

Dr.Attika 2017.03.06. 18:48

BataG!Mielőtt válaszolnék válaszolja meg Ön az alábbi kérdést:

Mikor tekinthető a közvetett bizonyíték kétséget kizártnak?

Vadsuhanc 2017.03.06. 18:29

A vádat képviselő ügyésznek amennyiben elég a rendelkezésre álló bizonyíték akkor elég. Ő így dönt. A bíróságnak meg nem kötelessége a bűncselekmény kivizsgálása. A bíróság az ügyész által elé tárt bizonyítékok alapján dönt, hogy a vád megállja-e a helyét vagy sem.

Hivatalból szerintem nem köteles, ha erre indítvány, kérelem nem került előterjesztésre sem vádat képviselő ügyész, sem a védelem ( de ezt miért is tenné ? ) által.

Kérem figyelembe venni, hogy jogilag képzetlen, laikus hozzászóló vagyok.

BataG 2017.03.06. 18:10

Dr.Attika, Vadsuhanc, Öreg Tölgy:Büntetőper során bíróság, ügyészség köteles-e a viszonylagosan könnyen elérhető lehető legközvetlenebb bizonyítékot beszerezni, és az alapján dönteni ... vagy - ha úgy gondolja - bőven megelégedhet közvetett bizonyítékkal is ? Van-e e körben valami szabály, kötelező tendálási kötöttség a reálisan látható, és különösebb nehézség nélkül elérhető mind közvetlenebb bizonyíték beszerzésére ? Hivatalból ?

BataG 2017.03.06. 16:16

Öreg Tölgy:?

Kovács_Béla_Sándor 2017.03.06. 09:07

Hogy unatkoznánk nélküled...

BataG 2017.03.06. 07:23

?

BataG 2017.03.03. 10:33

Büntetőper során bíróság, ügyészség köteles-e a viszonylagosan könnyen elérhető lehető legközvetlenebb bizonyítékot beszerezni, és az alapján dönteni ... vagy - ha úgy gondolja - bőven megelégedhet közvetett bizonyítékkal is ? Van-e e körben valami szabály, kötelező tendálási kötöttség a reálisan látható, és különösebb nehézség nélkül elérhető mind közvetlenebb bizonyíték beszerzésére ? Hivatalból ?