jkv kijavításaforrás főoldal vissza

Öreg Tölgy 2017.01.06. 06:47

Ez a jogszabály létezik még:

http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

Látható tehát, hogy a bíróság elrendelheti, illetve bizonyos esetekben kérelemre köteles elrendelni a hangfelvétel készítését.Ilyenkor a tárgyaláson jegyzőkönyv nem is készül, csak utólag, a felvétel alapján. Ekkor kell megőrizni a felvételt is három évig.

Az, hogy a jegyzőkönyvvezető bevisz-e magával egy diktafont a saját munkájának segítése végett, azt senki nem tudhatja, ha csak meg nem motozza, az meg azért bajos lenne. Tehát az a hangfelvétel nem létezik.

BataG 2017.01.05. 22:26

És pl.a jkv-vezető - a saját maga kontrolljára - valóban készíthet teljes tárgyalásról hangfelvételt ? Ha jól értem Lajcsó ezt írja. Ezt jogszab megengedi ?Jkv-kijav kérelem esetén mennyire reális, hogy ez alapján döntsön a kjv-kijavításról a bíróság ?

ObudaFan 2017.01.05. 14:59

Lehet jegyzőkönyvezni hangfelvétel útján, de büntetőügyekben nem ez a jellemző.

BataG 2017.01.05. 13:07

Lajcsó:Jogszab ad rá lehetőséget ? S ha igen, jkv-ban benne kell lennie, hogy van (készül, akár időlegesen) ilyen ?

lajcsó 2017.01.05. 12:34

A "belső használtra" készült hangfelvétel nem publikus és szerintem ezt nem is köteles a bíróság a felekkel közölni. Egyszerű segédeszköz a munkavégzéshez.

BataG 2017.01.05. 07:49

Köszönöm.

(Hangfelvétel - nem az ügyfél részére - mikor, és milyen jogszabhely alapján tud készülni ? S hogy valaha készült-e ilyen, az miből derül(het) ki, bíróság köteles-e e körben válaszolni, tájékoztatni, akár külön kérdésre ?)

Öreg Tölgy 2017.01.04. 13:59

Ahogy OF válaszából is kiderül, hangfelvétel - az ügyfél részére hozzáférhetően - akkor készül, ha kéri és fizeti.

lajcsó 2017.01.04. 12:04

"Büntető tárgyaláson biztos, hogy készül hangfelvétel ?"Biztosra nem tudom állítani, de volt olyan ügyem ahol készült. De szerintem az ilyen hangfelvétel nem az ügyfeleknek készült, hanem a pontos jegyzőkönyv érdekében.

Kovács_Béla_Sándor 2017.01.04. 12:03

Büntetőben az a jellemző, hogy gyorsírással vagy gépírással készül a jegyzőkönyv.

Öreg Tölgy 2017.01.04. 08:12

És pont OF válaszából következik, hogy egyáltalán nem feltétlenül készül hangfelvétel, hanem csak ha kérték és a költségét előzetesen megelőlegezték.

ObudaFan 2017.01.04. 06:51

Be. 252. § (2) A bíróság elrendelheti az eljárás egészének vagy egy részének gyorsírással történő feljegyzését, kép- vagy hangfelvevő eszközzel vagy más berendezéssel történő rögzítését. A bíróság ezt elrendeli az ügyész, a vádlott, a védő vagy a sértett indítványára, feltéve, hogy kellő időben terjesztették elő, és a vádlott, a védő vagy a sértett az indítványával egyidejűleg a költséget is előlegezi.

BataG 2017.01.03. 23:04

lajcsó:Büntető tárgyaláson biztos, hogy készül hangfelvétel ?Mi alapján? (Tudnál jogszabhelyet mondani?)

A felvételeket hol tárolják?, az kikérhető, érintettnek visszahallgatható ?

ObudaFan:Köszönöm.

ObudaFan 2017.01.03. 22:14

Be. 254. § (1) Az eljárási cselekményen jelen volt ügyész, vádlott, védő és az eljárásban részt vevő más személy a jegyzőkönyv elkészítésétől számított tizenöt napon belül annak kiegészítését vagy kijavítását indítványozhatja. Erről a bíróság szükség esetén az eljárási cselekményen jelen voltak meghallgatása után határoz, az indítványt - annak elutasítása esetén - a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A kiegészítést és a kijavítást a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírja.(2) Nyilvánvaló név- vagy számelírás és más hasonló elírás esetén a bíróság a jegyzőkönyv kijavítását mind indítványra, mind hivatalból elrendelheti.

lajcsó 2017.01.03. 22:13

A tárgyalásról hangfelvétel is készül, ami alapján a jegyzőkönyvezés során korrigálni lehet a hibákat.

BataG 2017.01.03. 21:37

Büntetőben ez hogyan megy, mehet? Esetleg mi a vonatkozó jogszab(Be.?)hely? BÜSZ? (vagy büntetőre van külön?)

Tárgyaláson a jkv vezető gépel, gépelget ... de szerintem nem tud 10 ujjal gépelni, ... lassabb mint a beszélt nyelv, memóriája meg mindenkinek véges. ... és háát amit tud azt nyilván jó szándékkal leír, de néha kiesnek, hiányoznak részek (tagmondatok), amit nem tudott a leírással követni, s ennek következtében néha félreérthető, sőt ellentétes értelmű amit leír az elhangzottakkal (mondatrészek egyeztetését meg inkább fel sem hozom).Mik ennek elkerülésére a hatékony módszerek, jkv kijavíttatást lehet-e, s mik a határidők, ha jkv-t (későbbi elkészültség okán) kiküldi a bíróság az érintetteknek ?