sértetti iratbetekintés bírósági szakbanforrás főoldal vissza

Öreg Tölgy 2016.09.01. 20:05

Nincs ilyen szabály.

BataG 2016.09.01. 18:58

„~"a sértett csak meghallgatása után tekinthet be az iratokba" ” - ez (kezelőiroda) lehet igaz ?

(elképzelhető, hogy OK, hogy sértett betekintési jogait csak a Be. 60.§ (1) fényében lehet korlátozni (jogszerűen), de

BataG 2016.08.30. 23:53

Köszönöm a válaszokat.

Valóban arra gondoltam, amit KBS ír, hogy ... a sértett - ha vélhetően tanú is lészen - betekinthet-e az iratokba, ... s ha tudott (erősen vélelmezhető) hogy tanúként meg kívánják hallgatni, korlátozható-e ezen az alapon a betekintési joga (pl. meghallgatásáig).

Öreg Tölgy válaszát (Be. 60.§ (1)) értem.

Valójában a kérdés úgy merült fel, hogy kezelőirodán mondtak valami olyasmit, hogy kb. ~"a sértett csak meghallgatása után tekinthet be az iratokba". Nyilván ez nem teljesen van így ... de talán ebből sejthető, hogy a hölgy (kezelőiroda) mifélére gondolhatott.

Van időben bármi megkötés, vagy olyan körülmény, aminek függvényében a sértetti iratbetekintési jog mértéke változik az eljárás során, bírói szakban, esetleg mégis ? (Bár előző választ értem.)

Öreg Tölgy 2016.08.30. 10:24

K.B.S.: te is tudod, arra nincs külön szabályozás. A sértett egy eljárási pozíció, a tanú egy bizonyítási eszköz. Mivel a sértett iratbetekintési joga csak a Be. 60. § (1) bekezdése alapján korlátozható, arra tekintettel nem, hogy majd úgyis kihallgatják tanúként.

lajcsó 2016.08.30. 08:59

A sértett polgári jogi igényt is érvényesíthet. Arra meg Pp. szabályai érvényesek. (Feltéve ha nem ellentétesek a Be. szabályaival.)

Kovács_Béla_Sándor 2016.08.30. 08:16

A kérdező szerintem arra gondol, hogy ha a sértett tanú - hiszen többnyire az - akkor betekinthet-e az iratokba a meghallgatását megelőzően.

Öreg Tölgy 2016.08.30. 07:00

Be. 70/B. § (6) bekezdés: A bírósági eljárásban a vádlott, a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és a felsoroltak képviselője részére - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a másolat kiadása csak a 60. § (1) bekezdésére figyelemmel korlátozható.

A Be. 60. § (1) bekezdés pedig így szól: Az eljárási cselekmények végzésekor az emberi méltóságot, az érintettek személyiségi jogait és a kegyeleti jogot tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell, hogy a magánéletre vonatkozó adatok szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra.

Az persze mindig az adott ügy függvénye, hogy a bíró mit tart ebbe a körbe tartozónak.

Részletek - Büsz. 10.-12. §

http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

BataG 2016.08.29. 18:51

Sértett iratbetekintési jogait mi, hol szabályozza? ... ha átfogó a szabályozás, van-e e témakörre BH, vagy valami részletesebb specifikáció ?

Sértett iratbetekintési jogai időben - sértett esetleges meghallgatásától függően, vagy azt követően változnak-e ? Ha igen, milyen jogszab(hely) alapján ?