"SZÉCSÉNYI ESET"forrás főoldal vissza

Rexor 2005.04.06. 08:46

Ez mi akar lenni?

hunycsa 2005.04.05. 16:52

„SZÉCSÉNYI ESET”

Kisebbségi komplexus, akkut személyiségzavar kezelés hiányában torz személyiségképhez vezet. Szülői felelősség, diagnosztika, viselkedés megváltozása: zárkózottság, visszavonultság, barátok, barátnők hiánya, utaló magatartás. Ebben az esetben már egyszer megnyilvánult nemi erőszak formájában, sokadik de már súlyos figyelmeztető jel.

Büntetőjogi szankcionálása: letöltendő szabadságvesztés

Büntetés végrehajtás és a vizsgálati szak felelőssége

Vizsgálati szak felelőssége:

Vizsgálati szak kiterjesztése előzményekre ok-okozati összefüggések tekintetében.Előzmények tükrében lefolytatott vizsgálat, (valószínűsíthető hogy nem csak pusztán erőszak), utalok itt az indítékra, nevezetesen: kirívó viselkedés /öltözködés/, esetleg utaló magatartás, stb, vagy ezek hiánya, illetve az elkövetés módjára, továbbá ezek összefüggésére.Tehát valószínűsíthető hogy az elkövető torz személyiségképpel rendelkezik, ami gyilkossághoz is vezethet, nem aberráció! Ebben az esetben a letöltött büntetés során bekövetkezett pszichés humán trauma miatt (bezártság, vele szemben foganatosított eljárás vagy magatartás, esetleg személye ellen irányuló cselekmény, amivel szemben végtelen, tehetetlen). Tehát előző cselekmény és annak büntetőjogi következményei illetve a jövőbeni vagy jelen cselekmény között korreláció lehet /van/.

Büntetés végrehajtás felelőssége:Büntetés végrehajtási felelősség kiterjesztése, hogy a büntetés végrehajtásból kifolyólag és azzal összefüggésbe hozhatóan a továbbiakban bűncselekmény elkövetésére ne kerülhessen sor. Továbbá utógondozás /pártfogói hálózat/.Figyelemmel kísérni az elítéltet, „kortörténet” tükrében, hogy a büntetés végrehajtás során a személyisége ne változhasson kórosan negatív irányba. Ebben az esetben a büntetés végrehajtás során, olyan mértékben változott károsan az egyébként is torz személyiségkép hogy a továbbiakban megmaradt torz személyiségkép mellé a büntetés végrehajtástól való olyanmértékű félelem is társul (minek jó esetben indokolatlannak kellene lenni), hogy ez a továbbiakban a büntetőjogi felelősség szándékos elkerülését, legalábbis ennek vélelmét (negligencia) eredményezi akár gyilkosság árán is.

SZÜLÕI FELELÕSSÉG és a KOMPLEXUSOK

Különböző reklámok, médiák, filmek, által sugallt illetve beállított, a társadalom bizonyos rétegeibe beépült normáknak, elvárásoknak, trendeknek, való megfelelési szándék illetve nem megfelelés vezet végül bizonyos bűncselekményekhez, komplexusokhoz, személyiségtorzuláshoz. Például: kissebségi komplexus, oka: lehet morális, státuszbeli, anyagi, alaklélektani, erkölcsi megbecsülés hiánya, elnyomás, stb. Észlelése /diagnosztizálása/ és a kezelésére irányuló cselekvés megkezdése legfőképpen szülői felelősség /feladat/. De nem elhanyagolható az oktató /oktatás/ szerepe sem, illetve felmerülésének időbeli tekintetében a fent említett végrehajtási intézmény sem. Továbbá úgy gondolom, hogy sajnos az oktatás az oktatók nincsenek felkészítve az ilyen irányú problémák, illetve koherens szegmentek megfelelő kezelésére, de szándékot sem nagyon látok az ilyen irányú önképzésre, továbbképzésre. A fent említett büntetés végrehajtási intézményekben pedig az ilyen irányú infrastruktúra adott a börtönpszichológus személyében, csak ennek intézményét hatékonyabbá kell tenni, a szelekció tekintetében.