Illetékesség vizsgálataforrás főoldal vissza

Norbert M Sziraki Design 2015.12.12. 15:51

Trips Egyezmény

70. CikkAz oltalom jelenlegi tárgyai

4. Meghatározott oltalmi tárgyakra vonatkozó bármely olyan cselekményt illetõen, amely a jelenMegállapodással összhangban álló jogszabályok értelmében jogsértõvé válik és amely a WTOEgyezménynek az adott Tag általi elfogadásának idõpontja elõtt megkezdõdött, vagy amelyre vonatkozóanjelentõs beruházást eszközöltek, bármely Tag rendelkezhet a jogosultnak biztosított jogorvoslatokkorlátozásáról és az ilyen cselekményeknek a Megállapodásnak az adott Tagban való hatálybalépése utántörténõ további végzését illetõen. .Ilyen esetekben azonban a Tag köteles rendelkezni arról, hogy a jogosultlegalább igazságos ellenszolgáltatást kapjon.

Norbert M Sziraki Design 2015.12.11. 18:28

Kelvin!

Értem az iróniát :)

De azt is tudom, hogy a jog nem hit kérdése. Habár innen nézve a különböző EU tagállamok írott joga csak demoralizálás. A nemzeti jog felhígítása és rémhírkeltés :D

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.12.06. 18:59

Nem is értem, hogy ezidáig a bíróságot, ügyészséget, rendőrséget, az Atyaúristent stb., hogy hogy nem sikerült meggyőznöd. :)

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.12.06. 18:43

Hátha Neked ettől jobb lesz: Engem meggyőztél, igazad van :DDDD Remélem érzed az iróniát :D

Norbert M Sziraki Design 2015.12.06. 18:23

Kbs!

Ez eredeti szöveg, amit a website-ról idéztem (X éppen ausztria volt). Amiből is egyértelműen következik, hogy az Unió jogában gyűjtőfogalom is az alperes megnevezés; ami magába foglalja a polgári eljárás alperesét és a büntetőjogi terheltet is.(Vagy csak nem abból a "gonosz" természetjogból fakad? :) )

Kovács_Béla_Sándor 2015.12.04. 09:51

Te valamit nagyon félreértettél vagy félrefordítottál.

Norbert M Sziraki Design 2015.12.04. 08:11

Kelvin!

Minden személyeskedés nélkül.

Ez számomra egy Monista képtelenségnek tûnik. Ismervén a nemzetközi jog szokásjogi vetületeit idéznék az European Justice EU jogi felvilágosító oldalárol.

Németország: A szociális bíróságokról szóló törvény (SGG) "183. § hatálya alá nem tartozó felpereseknek és alpereseknek az SGG 184. §-a értelmében minden büntetõügyben díjat kell fizetniük (...)."

x ország: "A jogi eljárások rögzített költségei a büntetõeljárásokban

A büntetõjogi eljárások mindig hivatalból indulnak (az államügyészség kezdeményezésére), és az alperes csak a jogi képviselet költségeit fizeti."

y ország: "Alkalmazható jövedelmi küszöb a büntetõjogi igazságszolgáltatás területén, az alperes esetében

Nincs meghatározott jövedelmi szint. A bíróságok minden olyan esetben ügyvédet jelölnek ki az alperes mellé, amikor a jogi képviselet kötelezõ, és az alperesnek nincs saját ügyvédje."

Szóval ez a demagóg és dekadens vélemény talán turbán viktor tetszésének megfelelõ (ámbár lehet, hogy már a világ ura és õ mond meg mindent mindenkinek), de nem a nyúl viszi a puskát, hanem Ban Ki-moon.

Norbert M Sziraki Design 2015.12.03. 20:43

Kelvin!

Elnézést az idézőjelek hiánya miatt! A neten böngésztem.

kbs!

A büntetőeljárások átadásáról szóló európai egyezmény - ETS 073 - 1972.5.15.Ami egy kerethatározat. Így számomra kötelezőnek tűnik.

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.11.15. 19:00

Csak azt az "apróságot" hagyod le, hogy polgári peres ügyben...

Norbert M Sziraki Design 2015.11.15. 18:43

Alperes: Az érintett fél peres ügyben; az a személy, aki ellen a jogi eljárást indították.

Norbert M Sziraki Design 2015.11.13. 12:22

Second part.

És egy tanulságos videó arról, hogy hogyan próbálták meg elérhetetlenné tenni a Winamp fájlszerverének tartalmát. Mellesleg mivel publikációkat lehetővé tevő website, igy jogvédők is.

https://drive.google.com/…bk5TeW8/view?…

Plusz a publikált Winamp Skinek, ha érdekel valakit. Ezek egy egyedi építésű gépen lettek elkészítve, igy gyengébb hardware-en nehézkesen működhetnek. Változó bitrátájú mp3-nál akadozva működhet. Kompatibilis a legújabb verzióval is (2006 után bizonyos verziókkal adódtak ütközések.)

https://drive.google.com/folderview?…

A törvénnyel is megelégednék, nem kell a joghely azon ügyben, hogy miért nincs áttételi joga/kötelezettsége EU eljárásban EU nemzeti bíróságnak.

Norbert M Sziraki Design 2015.11.13. 11:47

Megkeresem őket.

Magyar bíróság semmit nem mondott ki az ügy tárgyában. Csak az iratok formaiságán vesződtek. Lehet, hogy sok volt nekik a kb. 10 érkeztető pecsét.

Az egyediség bizonyítva van. Minden ami a jogtulajdont illeti, szintén.

A BUE viszont a szerző nevének szokásos módon történő feltüntetését kívánja meg a jogosultság elismeréséhez.

Az Egyetemes szerzői jogi egyezmény még a publikáció dátumának és a (C) jelnek a feltüntetését is.

https://drive.google.com/…UWtYZ00/view?…

https://drive.google.com/…ai1yV0k/view?…

A rendelet kimondja:

"14. cikk

A közösségi formatervezésiminta-oltalomhoz való jog

(1) A közösségi formatervezésiminta-oltalom a szerzőt vagy jogutódját illeti meg."

Mellesleg a Bugatti pur Sang modellek az egyedi design miatt "mindösszesen" 175.000,- € plusz költséggel kerültek forgalomba.

Továbbá azt is kimondja:

"15. cikk

A közösségi formatervezésiminta-oltalomhoz való joggal összefüggő igények

(1) Ha a lajstromozás nélkül oltalomban részesülő közösségi formatervezési mintát a 14. cikk szerint erre jogosulatlan személy hozza nyilvánosságra, illetve támaszt azzal kapcsolatban igényt, vagy ha a minta lajstromozását e személy kéri, illetve azt saját neve alatt lajstromoztatja, a 14. cikk szerint jogosult személy – a számára nyitva álló egyéb jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül – követelheti annak megállapítását, hogy a közösségi formatervezésiminta-oltalom őt illeti meg."

Illetve azt is:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti perindítási jog a lajstromozás alapján oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta közzétételének, illetve a lajstromozás nélkül oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta nyilvánosságra jutásának időpontjától számított három év elteltével elévül. E rendelkezés nem alkalmazható, ha a közösségi formatervezésiminta-oltalomra jogosultsággal nem rendelkező személy a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása, illetve a minta nyilvánosságra jutása, vagy a mintaoltalom reá történő átruházása során rosszhiszeműen járt el."

Márpedig a jogtalan haszonszerzés a hivatal előtt a rosszhiszeműség kritériuma.

2006-ban lett publikálva és 2010-ben tettem feljelentést.

A rosszhiszeműséget alátámasztja a 18.cikkben foglalt kötelezettség megszegése is. Azaz:

18. cikk

A szerző joga nevének feltüntetésére

A szerzőt – a lajstromozás alapján oltalomban részesülő közösségi minta bejelentőjével, illetve a lajstromozott közösségi mintaoltalom jogosultjával azonos módon – megilleti az a jog, hogy a Hivatal előtti eljárásokban vagy a lajstromban őt e minőségében feltüntessék. Ha a formatervezési mintát többen közösen, csoportként alkották meg, a csoport feltüntetése helyettesítheti a szerzők egyenként történő feltüntetését.

Viszont a 17. cikk, esetleges halálomat követően, szinte minden jogosultsággal felruházza a bitorlót. Ami alátámasztja a gyanút az ellenem elkövetett gyilkossági kísérlet tekintetében a VW Group-al szemben.

Paganival nem léptem kapcsolatba. A Bugattival e-mailen, de semmi érdemi.

Norbert M Sziraki Design 2015.11.12. 20:58

Tisztelt Business Law!

Sejtésem szerint Ön egy híresen optimista ember lehet.

Mivel a Bugatti Automobiles S.A.S. és Horatio Pagani ellen tett feljelentés ügyében csak a nyomozó foglalkozott végtelenül cinikus módon ezzel a kérdéssel. Avagy "Ha én rajzolok egy pontot, az nem jogvédett, az nem művészeti alkotás" felszólalással kerülte az érdemi foglalkozást az üggyel.

Egyébként egy(?) jogász majd egy évig, ha nem tovább segített(-tek) összeszedni a lényegesnek tűnő információkat a feljelentéshez, melyet ő fogalmazott meg, én csak a technikai részletekkel egészítettem ki azt.

Ezt követően a feljelentést a rendőrség elutasította, így lett pótmagánvádas eljárás, ahol én voltam kénytelen az ügyészi jogkört gyakorolni és akként eljárni a "peres eljárás" alatt. Miután az általam indítványozott, részben illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz került az ügy, az egész újra egy cinikus "jogtiprássá" változott. Avagy nem az ügy tárgya vált fontossá, hanem az, hogy hány részletben és miért törvényi határidőn belül nyújtottam be a vádindítványt és az egyéb indítványokat. Azaz az ügy tárgyával senki sem foglalkozott, inkább az ügy eltusolásával.

A terv egy túlnyomórészt Adobe Photoshop-on és Ulead Cool 3D-n készült fotómanipulációs alkotás, mely Winamp Skin-ként lett publikálva. Ebbe lett beágyazva egy minimalista dizájnú formatervezési minta, típus orientáltság nélkül. Így egy fotóművészeti alkotás és egy formaterv ötvözete lett, amit egy 5 kockás "lassú filmnek" is tekinthetünk kivitelezése okán.

"Ezzel kepben van mit jelent?"

Igen.

"Es akkor az bizonyitott, hogy Onnek kizarolagos szerzoi joga van a terv felett?"

Ilyennel senki sem foglalkozott. Az már nonszensz kategória lett volna. :(

Talán mert fiatal koromban az utcán vizeltem egy buli után és elcsípett a rendőr, vagy mert szerelemféltésből helyben hagytam valakit sok évvel ezelőtt, vagy mert szívtam már füvet legálisan. Nincs rá válasz.

Egyébként minden általam publikált művészeti alkotás, vagy formaterv kizárólagos jogtulajdonosa vagyok, egy természetes személy képében. A művésznév a különböző rövidítéseivel együtt a saját születési anyakönyvi nevem is. Soha még csak ötletgazdát sem "alkalmaztam", avagy minden saját, egy személy alkotása, terve.

"A Bugatti ceg egy az egyben masolta a design - jat?"

Igen. (Ha azt nem nézzük, hogy a lökhárító felirat más. :D)

Ami egyébként lajstromozás nélküli mintaoltalomban részesült a publikálást követő első három évben. Amely mintára korábban sem elsőbbséget nem jelentettek be, sem pedig lajstromozva nem volt. Csak a publikációt követő egy év elteltével lajstromoztatta azt a VW Groupp/Bugatti. Pagani (Zonda Cinque) és Koenigsegg (Custom Vision) szerzői jogot sértett, habár a formatervet saját néven hozták forgalomba. De a rendelet jogvédelme kiterjed az anyaghasználatra és a felületkialakításra is. Akár külön-külön is.

(Bajban van az EU jog, ha moduláris dizájnról van szó? 5in1.)

Az egész eljárásról és annak következményeiről az jut az eszembe: "Törvény nem marad megtorlatlan"

Köszönöm az ötletet.

Norbert M Sziraki Design 2015.11.12. 12:17

Business Law!

Ameddig én (tudatosan) önszántamból el merek menni, az a közlekedési szabálysértés, mint 60 km/h lakott területen belül, vagy néha padlógáz gyér forgalomban lakott területen kívül.

De egy ilyen hamis vádba nem mennék bele. Még a gyanújába sem. Túl nehéz az élet itt Magyarországon becsületesen is. A bűnözés sajátos opportunista világa pedig egyáltalán nem vonz.

Egy a Be. szerinti törvényes pótmagánvádról van szó, ami mellé a létező összes releváns nemzeti és nemzetközi szellemi tulajdonjog szerint előírt szükséges kellék mellékelve volt, ami a jogvédelmet és a szerzőséget bizonyítja szerzői jog és lajstromozás nélküli közösségi formatervezési mintaoltalom tekintetében.

Tudtommal a büntető bíróságnak egyéb útra terelés keretében polgári peres eljárásra kellett volna utalnia az ügyet, ha az nem büntető eljárásban intézendő, nem pedig megszüntetni az eljárást. Hacsak, nem polgár-szivatás, és szórakozás a dolguk.

"Ne haragudjon, de miert kellene a Magyar Birosagnak athelyezni az ugyet? Eljarhat."

Sajnos nem. Én mint laikus pótmagánvádló nem olvastam el (6/2002/EC rendelet) a "Hivatal eljárása" címtől a törvényt, mivel lajstromozás nélküli a minta. És az ezt követő címet sem, ahol rendelkezik a joghatóságról [82. cikk (1) bekezdés]. Habár a Brüsszel 1-et elkezdtem tanulmányozni, de akkor még abban sem találtam idevágó cikket.

Ha a WTO/TRIPs egyezményt vesszük alapul és a Be. 16. § (1) bekezdés s) pontját, akkor igen. A Berni egyezmény szerint 100%, a Párizsi egyezményt (iparjogvédelem) nem fújom kívülről, de nem ipari járműfelépítményről van szó.

Norbert M Sziraki Design 2015.11.12. 10:18

Kelvin!

Kár. :( Már csak azért is, mert még mindig nincs meg az a joghely, ami arról rendelkezik, hogy miért nem juthat ki a joghatósággal rendelkező külföldi bírósághoz az ügy; ha polgári peres keresettel indul az eljárás, ha büntető feljelentéssel.

Norbert M Sziraki Design 2015.11.12. 10:09

Business Law!

No problem.

Nem vitatkozom és ezt fogja leírni E. COULON hivatalvezető is:

Az Európai Bíróság bírósága a következő ügyekben jár el:

Az Európai Bíróság törvényszéke a következő ügyekben jár el:

Szóval lehet odafordulni, csak el lesz utasítva.

"Nincs mit kovetelnie."

Amit mégis:

minimálisan.

Ha nem vagyok pénzéhes, akkor az összes jogsértő terméket vissza lehet hívatni és meg lehet semmisíteni. De nem tudom, hogy hitvány bűnöző VW Groupnak mik az érdekei.

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.11.12. 10:05

Kiszálltam. :)

Norbert M Sziraki Design 2015.11.12. 08:54

Nem tök mindegy? Úgysem helyezik át külföldre. Onnan kezdve az egész paraszt vakítás. Mert ugye keresetet azt be lehet nyújtani ügyvéd nélkül is ~10% (10.000.000.000,-nál az nem kevés) illetékre, a jogérvényesítés meg mint a kutya vacsorája (csak nem akartam sz@rozni).

A per indítása idején a szellemi tulajdonjog sértés személyhez fűződő jog megsértése volt. Ez így valóban polgárjogi per. De a bűncselekmény az a polgárjog bűnös megsértése, amit a büntetőjog szabályoz és rendelkezik a tárgyában. Mármost a Btk. relevanciája egyértelmű a vagyoni hátrány okozás esetében. És az is, hogy a rendelet nem köti lajstromozáshoz a jogvédelmet. (Ez ügyben sehogy sincs harmonizálva a nemzeti jog.)

De ha teszem azt a bejelentett EU mintaoltalom által védett minta használati jogának költségeit félre tesszük és csak a konkrét kár kamatok nélkül 7.500.000.000,-, amit plusz bevételként szerzett meg a bitorló, akkor ha én ezt lopom, nem polgári peres kártérítés lesz. Habár ilyen alapon lehetne.

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.11.12. 06:39

Megpróbálom nagyon leegyszerűsítve leírni: vannak olyan dolgok, amiket szabályoz a büntetőjog és szabályoz a polgári jog is.

Az általad hivatkozott rendelet polgári jogilag szabályozza a bitorlást, így a büntető ügyben eredményesen nem igazán tudsz rá hivatkozni.

Megjegyzem: a bitorlás lehet polgári per is.Megjegyzem: a kötelezett értelmezhető a magyar jog szerint.Megjegyzem: elég hihetetlen, hogy a "terhelt" is "alperesként" legyen lefordítva.

Javaslatom: írd be google-ba, hogy "bitorlás polgári per", aztán olvasgass.

Norbert M Sziraki Design 2015.11.12. 00:34

Kelvin!

(Megjegyzem: tudtommal, mivel a semmisségi eljárás nem feltétlen büntető eljárás, míg a bitorlás mindig, de egy cikk rendelkezik mindegyik felől, ezért a terhelt is "alperesként" lett megjelölve. Másrészt nagyon nem én fordítottam le a rendelet szövegét. Harmadrészt a "kötelezett" nem értelmezhető a magyar jog szerint.)

Részletesen: A terhelt Achim Anscheid, az alperes pedig a VW Group. [Vagyis kb., mivel a TRIPs egyezmény (aka Berni Uniós Egyezmény) és a rendelet kissé más módon rendelkezik ennek tekintetében. Leginkább azért, mert a formatervezési mintaoltalom nem jogvesztő szerzői jog tekintetében.]

Business Law!

Nem pattogtam, hanem hitetlenkedtem. Mégpedig azon, hogy egy Uniós monopoljogi büntető eljárást, egy nemzeti bíróság szőnyeg alá söpörhet, eltusolhat bármiféle jogkövetkezmény nélkül, ráadásul joghatóság és írott jog felhatalmazása nélkül. Ez valahogy nem hajaz arra a jogelvre, hogy bűncselekmény nem maradhat megtorlatlanul. Ha pedig ez a bíróság bűnpártolása, akkor az se túl becsületes.

(Az pedig, hogy kisbetűvel írtam kbs nevét, az az ő kérése volt korábban.)

Habár nem értem azt, hogy mit jelent a "mint hallgatast az ECJ elott.", de a szomszéd fél heréjét felteszem rá, hogy ez csak akkor járható út, ha az az angol egy uniós hivatal tisztviselője, aki munkakörében mulasztott az ön terhére.

A per tárgya:

Egy szemléltetéssel kezdem, hogy kézzelfoghatóbb legyen. Az első 2011-2014-ig készült és lett publikálva. A második 2015-ben. A lényeg a hátsó sárvédő.

https://www.facebook.com/photo.php?…

https://www.facebook.com/photo.php?…

Az interneten publikált művészeti alkotás, melyben kép a képben alapon benne van egy formaterv, amit bitorlással felhasznált a VW group és Pagani.

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.11.11. 06:42

az általad hivatkozott közösségi rendelet alperesre hivatkozik. a büntetőügyedben ki az "alperes"?

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.11.11. 06:36

oh... jaj....

Norbert M Sziraki Design 2015.11.11. 05:59

kbs!

Be.. Mivel a bitorlás egyébként közvádas eljárásban intézendő bűncselekmény,

Kelvin!

amit a Btk. rendelkezései alapján ítél meg egy jogkövető bíróság. Ahhoz viszont nagyon semmi köze nincs a polgári perrendtartásnak mindaddig, amíg a vagyoni kár ügyében nem hoz döntést, az esetleg egyéb útra terelést követően a polgári bíróság. Azért viszont elnézést kérek, hogy személyes ellenérzésem okán kerülöm a sértett-terhelt kifejezéseket. De ennek ellenére nem szeretem villával enni a levest. :)

Kovács_Béla_Sándor 2015.11.10. 22:02

Be.?

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.11.10. 22:02

Talán nem a Be-t kellett volna párszor átolvasni, hanem mondjuk a Pp-t. :) De ennyivel olvashattad volna az Mt-t, a Btk-t vagy az Alaptörvényt is :D


Norbert M Sziraki Design 2015.11.10. 20:38

kbs!

Ez egy válasz volt a feltett kérdésre. Esetleg egy joghely erről? Mivel a Be.-t párszor végigolvastam és még utalást sem találtam erre. Márpedig a hasamra csapok és jó lesz eljárásjog nem kimondottan törvényes.

Sherlock!

Cinizmussal a bűnözőknél érdemes próbálkozni a szimpátiát kivívni. Mellesleg ilyen alapon ki lehetne írni a fórum mottójának: Meghalt Mátyás király, oda az igazság. A kreatív nem ember, 20.000,- ért meghallgatom a problémád". :)

Másrészt a semmiből nem lesz semmi. A minimalizmus pedig közelít a primitívséghez, lásd: VW Group design általában. Amit viszont nem ezek a botrányos csalók találtak ki. Csak ennek segítségével a frusztrációt mellőzve lehet kiszedni a fakezűek zsebéből a pénzt. Mint az egészséges rákkeltő motorjaik is. Csak egy picit jobban körül kell nézni szerintem.

De ha belegondolok, akkor ez olyan volt, mint ha a kamara fegyelmi főmegbízottjánaknak elárultad volna azt, hogy a szellemi tulajdon jog védelme csak a kisebbségi naiv rokokó festőkre terjed ki és az Orbán vezetéknevűekre.

Kovács_Béla_Sándor 2015.11.10. 10:30

Igen, tudom. :)

Sherlock 2015.11.10. 09:39

Hagyd, ő az a nagytudású, akinek egy winamp pluginjából a bugatti gyártott egy csomó sportkocsit és nem akarnak neki fizetni a formatervekért. Vagy valami ilyesmi.

Kovács_Béla_Sándor 2015.11.10. 07:23

Már mondtam, hogy nincs áttétel. Ha a magyar bíróság azt állapítja meg, hogy nincs joghatósága, akkor idézés kibocsátása nélkül elutasítja a keresetet; ha később észleli, akkor megszünteti a pert.Ne haragudj, de elég furcsa, ha a felperes kifogásolja, miért jár el a magyar bíróság? Hiszen ha úgy gondolja, hogy a magyar bíróságnak nincs joghatósága, akkor miért az előtt indította a pert?

Norbert M Sziraki Design 2015.11.10. 04:58

A kérdés az, hogy milyen jogkörrel jár el az ügyben magyar bíróság? És az, hogy miért nem "helyezik" át az ügyet a törvényben meghatározott állam illetékes bíróságához?

Kovács_Béla_Sándor 2015.11.09. 22:08

Mi a kérdés?

Norbert M Sziraki Design 2015.11.09. 21:58

Hogy ne kelljen keresgélni idézem a vonatkozó joghelyeket.

De előbb egy kérdés. Ha nincs joghatósága (a törvényben meghatározotton kívül) nemzeti bíróságnak, akkor nincs sem illetékessége, sem hatásköre az üggyel kapcsolatban? Persze ez szinte nyilvánvaló, de mégis; a pontos megfogalmazás miatt.

Tehát a 2001. évi XLVIII. törvény 60/A. §-a határozza meg a közösségi mintaoltalmi sértés esetén alkalmazandó jogot.

"A MINTÁK KÖZÖSSÉGI OLTALMÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK

Általános szabályok

60/A. § E törvény alkalmazásában

Ebből kifolyólag a 6/2002/EK rendelet 82. cikke határozza meg, hogy melyik közösségi mintaoltalmi bíróság járhat el, mint joghatósággal rendelkező közösségi mintaoltalmi bíróság.

"81. cikk

Joghatóság bitorlással és a megsemmisítéssel összefüggő ügyekben

(1) A közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróságnak a következő ügyekben van kizárólagos joghatósága:

82. cikk

Nemzetközi joghatóság

(1) E rendelet rendelkezéseire és a joghatóságról és végrehajtásról szóló egyezmény 79. cikk alapján alkalmazandó bármely rendelkezésére is figyelemmel a 81. cikkben említett keresetek és igények tárgyában az eljárást az alperes lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, vagy – ha az alperes a tagállamokban lakóhellyel vagy székhellyel nem rendelkezik – az alperes telephelye szerinti tagállamban."

Aka Deuschland és Italy.

Norbert M Sziraki Design 2015.11.09. 04:39

Rendben. Este leírom.

Elsősorban bugattis.

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.11.08. 23:45

Ez még mindig a Bugattis jogvita lesz.

Kovács_Béla_Sándor 2015.11.08. 23:35

Az, hogy melyik állam bírósága járhat el, nem illetékességi kérdés, hanem joghatósági. Különböző államok bíróságai között áttétel szóba se jöhet.

Nem lenne jobb, ha a konkrét problémádat adnád elő?

Norbert M Sziraki Design 2015.11.08. 23:16

Tisztelt Jogászok!

Ha a bíróság hivatalból vizsgálja az illetékességét és hatáskörét, akkor miért nem kerül áthelyezésre az ügy az illetékes külföldi (EU tagállami) bírósághoz, ha ezt releváns nemzeti jogi joghelyen hivatkozott Uniós jogszabály (Rendelet) írja elő? Persze előzetes döntéshozatali eljárás nélkül.

Nem ez az, ami esetleg másodsorban a Transparency Internationalra tartozik tiszta jófejségből (Már ha valaki esetleg egy ENSZ eljárásba is belebonyolódik? Mert sejtésem szerint ennyire sokat azért nem nyom a latba a szubszidiaritás elve.