BV törvény 68 paragrafusa 17. bekezdéseforrás főoldal vissza

Immaculata 2015.05.28. 06:22

„BV. Tvr. 6. paragrafusát ”

Ez már nincs hatályban.

A hatályos 6. paragrafusa:Törvényességi felügyelet

6. § A büntetések, az intézkedések, a kényszerintézkedések, a rendbírság helyébe lépő elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtása felett az ügyész törvényességi felügyeletet gyakorol, amelynek során az ügyészségről szóló törvény szerinti jogosultságok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Nu, itt meg az ügyészségről szóló törvényre is szükséged lesz.http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

Immaculata 2015.05.28. 05:44

A 7. bekezdéshez szükséged lesz a Btk. 70. paragrafus 3. bekezdésére, ezt is kéred? Mer ott meg a 69. paragrafus 1 bekezdésére is szükséged lesz.A 6. bekezdésnél szükséged lesz a 2. bekezdésre és az 5 bekezdésre. Az 5. bekezdésnél meg a 4. bekezdésre.

A pártfogó felügyelettel kapcsolatos eljárás

68. § (1) A bv. intézet a pártfogó felügyeletnek a feltételes szabadságra bocsátáskor való elrendelése [Btk. 69. § (1) bekezdés b) pont] iránt a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége előtt az 57. § (1) bekezdésében írt előterjesztéssel együtt tesz előterjesztést a büntetés-végrehajtási bíróhoz.(2) A határozat meghozatala előtt a büntetés-végrehajtási bíró - feltéve, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontjáig rendelkezésre álló idő legalább három hónap - pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendelheti el külön magatartási szabály előírása érdekében.(3) A büntetés-végrehajtási bíró a pártfogó felügyelet elrendeléséről a feltételes szabadságra bocsátásról szóló határozattal dönt, ha az elítélt pártfogó felügyeletét rendeli el, külön magatartási szabályt írhat elő.(4) A pártfogó felügyelet kötelező alkalmazása esetén a bv. intézet a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában megtett előterjesztéshez kapcsolódóan a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontja előtt legalább három hónappal előterjesztést tehet a büntetés-végrehajtási bíróhoz - külön magatartási szabály előírása érdekében - pártfogó felügyelői vélemény beszerzése iránt, ha ez az eredményesebb megelőzés érdekében szükséges.(5) A (4) bekezdés szerinti előterjesztés alapján a büntetés-végrehajtási bíró pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendelheti el, és a pártfogó felügyelet alkalmazásának megállapításával külön magatartási szabályt írhat elő.(6)52 A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a (2) és az (5) bekezdés szerinti pártfogó felügyelői vélemény elkészítése érdekében az elítéltet a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontja előtt legalább két hónappal a bv. intézetben meghallgatja, és vele ettől az időponttól kezdődően rendszeresen kapcsolatot tarthat.(7)53 A Btk. 70. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a pártfogó felügyelő vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő jelentést készít, és annak megküldésével a pártfogó felügyelet megszüntetésére tesz javaslatot az ügyésznek.(8) Az ügyész indítványára a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt pártfogó felügyeletét megszünteti, ha a pártfogó felügyelet fele része, de legalább egy év eredményesen eltelt, és annak szükségessége már nem áll fenn. A büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján hozhatja meg a döntést.(9)54 Az ítéletben, vagy a bíróság határozatában előírt külön magatartási szabályok megváltoztatása iránt a pártfogó felügyelő vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő tesz javaslatot a büntetés-végrehajtási bírónak. A külön magatartási szabályok megváltoztatása iránti javaslatnak a pártfogolt kérelme alapján is helye van. Ez utóbbi esetben a büntetés-végrehajtási bíró az iratok alapján hozhatja meg a döntést.(10)55 A pártfogolt kérelme esetén a büntetés-végrehajtási bíró a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőt meghallgathatja, és pártfogó felügyelői véleményt szerezhet be.(11) Az e §-ban szabályozott eljárásokban a bűnügyi költséget az állam viseli.

Btk. 70. § (1) A pártfogó felügyelet tartama azonos

de legfeljebb öt év, életfogytig tartó szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadság esetén legfeljebb tizenöt év.(2) A jóvátételi munka előírása mellett elrendelt pártfogó felügyelet addig tart, amíg a jóvátételi munka végzésére kötelezett a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja, de legfeljebb egy évig.(3) A 69. § (1) bekezdés esetében a pártfogó felügyelet fele részének, de legalább egy év eltelte után a pártfogó felügyelő javasolhatja a pártfogó felügyelet megszüntetését, ha annak szükségessége már nem áll fenn.

69. § (1) Pártfogó felügyelet rendelhető el

ha annak eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése szükséges.

Jocii 2015.05.27. 22:42

elnézést rosszul irtam BV. 68 paragrafus 7. bekezdését keresem...

meg ha lehetne még egy kérdés:

a BV. Tvr. 6. paragrafusát keresném még, hogy ezt hol találom?

köszönöm előre is.!

Jocii 2015.05.27. 22:39

Köszönöm a választ!

folyami géb 2015.05.27. 18:58

A 68. § (17) bekezdését sehol, mert az a paragrafus csak 11 bekezdésből áll. A törvényt itt:

http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

Jocii 2015.05.27. 15:02

A BV törvény 68 paragrafus 17. Bekezdését keresem hogy ezt hol találom, és BV törvénykönyvet hol találom meg. Köszönöm előre is!