Büntethetőség elévülése (érdekes kérdés)forrás főoldal vissza

N.J. 2015.04.16. 10:57

N.J. állásajánlat álláskereső publikáció rendezvény kilépésFórum → büntetőjogrégebbi elöl új hozzászólás

Elévülés+ erkölcsi bizonyítvány

1 2 3 ... 62 63 64 → »

N.J.#e-mail2015.04.07. 08:19

Tisztelt Fórumozók!Egy érdekes kérdésben keresek választ. A tényvázlat lényege a következő. Egy Kft. 2008. évben éves ÁFA bevallási kötelezettséggel bírt amelynek nem tett eleget és pár hónapon belül el is adták a céget. Az adóhatósági ellenőrzés feltárta a kimenő számlákat a bejövőket pedig nem így megállapított 36.000.000,- forint adóhiányt. Fontos megemlíteni azon adótörvényeket amelyek szerint ha az éves bevallásra kötelezett adózó fizetendő ÁFA-ja eléri az 1.000.000,- forintot havi bevallásra kell áttérni. Az adóhatóság feljelentésében akként fogalmazott, hogy a Kft. nem tett eleget a 2008 évi június, július, augusztus és szeptember havi bevallási kötelezettségének és ezzel 36.000.000,- forint kiesést okozott a költségvetésnek. A nyomozás során megfogalmazott gyanúsítás pedig azon képen fogalmazódott, hogy a Kft. nem tett eleget a 2008. éves bevallási kötelezettségének és ezzel a költségvetésnek 36.000.000,- forint kiesést okozott és ekként fogalmaz a vádirat is. Igazságügyi szakértő megállapítja, hogy a vádirati cselekmény esetén az adózónak havi bevallási kötelezettsége volt éves pedig nem. Az igazságügyi szakértő nyilatkozatával az adóhatóság büntető feljelentése is egybecseng amelynek szövege szerint az adózó nem tett eleget a 2008. június, július, augusztus és szeptember havi bevallási kötelezettségének. Az eljárás 7 éve folyik és innentől érdekes az ügy az elévülés tekintetében. Ugyanis a Kft. valóban elmulasztott eleget tenni bevallási kötelezettségének de azon kötelezettségek a havi ÁFA bevallási kötelezettségek voltak. Az elévülés jelen esetben 5 év kezdő napja pedig a cselekmény befejezetté válásának napja. A utolsó havi bevallásának 2008. október 20. napon kellett volna eleget tenni tehát ettől a naptól kezdődik az elévülés amelyet megszakít a hatóságok az elkövetővel ellen az eljárás előbbre vitelét szolgáló cselekmények. Az elévülést megszakító cselekményeknél feltétel az, hogy azon cselekmény kapcsán keletkezzenek a nyomozati cselekmények amely cselekmény azonos az elévüléssel vizsgát cselekménnyel. (tényazonosság követelménye) Véleményem az, hogy nem lehet tényazonos az elkövetett havi bevallási kötelezettség elmulasztása a nyomozati cselekményekkel érintett éves bevallási kötelezettség elmulasztásával. A két kötelezettségének annyira elkülönül egymástól, hogy keletkezésük dátuma és így mulasztásuk is négy hónappal tér el egymástól. Az adóhatóság ugyan havi bevallások elmulasztását fogalmazta meg feljelentésében viszont a feljelentés cselekménye nem szakítja félbe az elévülést. Véleményem az, hogy ez egy vegyes mulasztásos cselekmény. Az elkövető az adójogi kötelezettségét szegi meg és ezzel büntetőjogi felelőssége keletkezik. A kötelezettség megszegése konkrét és körül írható az adójogi törvényekből. Jelen esetben az eljárás minden cselekménye nem az elkövetett kötelezettség megszegéséhez kapcsolódik, hanem egy olyan kötelezettség megszegéséhez amelyre az elkövető nem is volt kötelezett tehát nem is szeghette azt meg.Véleményem az, hogy meg kell állapítani, hogy az elkövetett cselekmény elévülése bekövetkezett.Viszont nem mindenki áll az általam megkérdezettek közül ezen az állásponton. Az ügy elsőfokú döntése másfél hónap múlva várhatóan megszületik. Szeretném az eljáró bíróságok meggyőzni az elévülésről és ebben kérem a szíves segítségét minden Fórumozónak esetlegesen konkrét jogegységi döntésekkel állásfoglalásokkal.Minden hozzászólást előre is köszönök.N.J.