Garázdaság sértettje vagyokforrás főoldal vissza

Öreg Tölgy 2015.02.03. 07:25
spark1993 2015.02.03. 00:05

Még egy kérdés...

Nemrég került tudomásomra, hogy az engem hátulról leütő 2 fiatalember azt mondja (boltostól tudom), hogy azért vertek meg, mert én a buszon kötöszködtem velük - gyakorlatilag szerintük én kötöttem beléjük - most mi van ha ismerőse eljön és hamisan rám vall... akkor az ő szavuk + ismerős elég, hogy engem is garázdává tegyenek, esetleg hamis tanuvá? Úgy gondolom nem kellene hazudniuk mert talán ez hamis vád is leherne - ha engem bevádol a 2 gyerek hogy kötekedtem alaptalanul vagy nem?

Öreg Tölgy 2015.01.30. 07:29

Úgy van, ahogy a 22:03-as hozzászólásodban írtad, de még akkor is van néhány kizáró ok. Igy nem lehet közvetítői eljárás, ha az elkövető

Most ha minden fennáll, amit Te írtál, és semmi nem áll fenn az általam írt kizáró okok közül, akkor engedélyezheti a nyomozás során az ügyészség, vagy a bírói szakban a bíróság a közvetítői eljárást. Ha az eredményes, akkor megszüntetik az eljárást.

Hogy anélkül mit kapnának, azt így lehetetlen megmondani, mert rengeteg dologtól függ: Pl. hogy tényleg fiatalkorúak-e (18 év alatt) vagy hogy milyen az előéletük.

spark1993 2015.01.29. 22:04

Egyébként ezek alapján mire számíthatnak, pénzbüntetés vagy felfüggesztett - esetleg letöltendő?

spark1993 2015.01.29. 22:03

Úgy tudom megbánó tanuvallomás kell a vádemelésig , plusz nekik meg nekem is bele kell mennem a mediációba, az ügyésznek is el kell fogadnia és ő vizsgálja az ügy körülményeit stb...

Öreg Tölgy 2015.01.29. 21:36

Elméletileg igen, csakhogy ahhoz sok minden más is kell, függetlenül a könnyű testi sértés + garázdaság, vagy csak sima súlyos testi sértés bűntett kísérletekénti minősítésétől. Pl. hogy az elkövetők teljes beismerő vallomást tegyenek.

spark1993 2015.01.28. 15:09

Valászínűleg meg fog állni a súlyos testi kísérlete ...

Ugyanis minden ütés fejre jött, első sorban szemre, szájra orra, halántékra ököllel és csak akkor hagyták abba amikor a szomszédom rájuk szólt.... meg rugás is lehetett (földön voltam, nem vagyok benne biztos)

Nekem nem kell nagy jóvá tétel, egy bocsánatkérés meg az, hogy nem tartanak rettegésben az utcán, ennyi kell szóval lehetséges garázdaság + könnyű testi sértés esetén is mediációval rövidre zárni a dolgot?

Öreg Tölgy 2015.01.28. 10:34

A garázdaságnak is van sértettje, mégpedig Köznyugalom úr. :) Ugyhogy pusztán emiatt más már csak azért sem kezdeményezhetne közvetítői eljárást, mert nem a Btk 29. § (1) bekezdésében és a Be 221/A.§ (1) bekezdésében felsorolt az élet, testi épség és az egészség elleni, az emberi szabadság elleni, az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni, a közlekedési, a vagyon elleni, illetve a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekményről van szó.

A posztoló akkor járna igazán jól, ha súlyos testi sértés kísérlete lenne a minősítés, mert arra minden további nélkül jó a közvetítői eljárás, a garázdaság meg eltűnik mellette.

Könnyű testi sértés és garéázdaság halmazata esetén sem kizárt a közvetítés a Be 221/A.§ (1) bekezdés utolsó mondata miatt, de a terhelt kevésbé válik benne érdekeltté.

spark1993 2015.01.27. 23:35

És esetleg valami mediációra van esetleg lehetőség a 2 féllel, mert én vagyok az eset egyedüli szenvedő alanya, a két 16-18 közti fiatal ember hátulról kirugta a lábam alólam a buszmegállóban, majd a földön elvert (nem védekeztem, nem ütöttem vissza)...

De le lehetne zárni ezt az ügyet hamarabb esetleg mediációval, vagy valami hasonló megegyezéssel? Nekem sem hiányzik az eljárás, szeretnék már túllépni rajta....

Garázdaság + Könnyű testi sértés/Súlyos testi sértés kísérlete nem tudom mit állapít meg a nyomozó hatóság!

Kovács_Béla_Sándor 2015.01.27. 19:13

Itt nem állítják, hogy a garázdaságnak lenne sértettje. Ne keverjük össze a vele gyakran halmazatban álló más, személy elleni bűncselekmény sértettjével.

Agent Cooper 2015.01.27. 18:57

Kedves KBS!

A garázdaság, amennyiben valamilyen mértékben személy elleni erőszak formájában nyilvánul meg, általában együtt jár a testi sértés valamelyik formájával. (Esetemben például súlyos testi sértés kísérletével gyanúsították meg az elkövetőket, miután elkészült az orvosszakértői vélemény.) Azonban a Büntető Kollégium abban az esetben is sértettnek tekinti az erőszak alanyát, amennyiben még testi sértés sem valósul meg:„A személy elleni erőszakos magatartás megvalósulhat már a sértett testének egyszerű érintésével is, ha ez a magatartás támadó jellegű. Így lökdösődéssel, rángatással, ütlegeléssel, arculütéssel stb. Ha az ilyen elkövetési módokkal magvalósított garázda magatartás egyéb bűncselekmény törvényi tényállását önállóan nem meríti ki, a garázdaságnak természetes egységben megvalósuló esetéről van szó, akkor is, ha a garázda magatartás több mozzanatból áll. A személy elleni erőszakkal megvalósított garázdasághoz - a garázda magatartás fogalmához - tehát nem tartozik hozzá szükségszerűen a megtámadott személynek bármilyen súlyú testi sértés okozása. Ha viszont az elkövetési mód olyan, hogy a garázda, erőszakos fellépés a sértettnek testi sértést okoz, bűnhalmazat megállapításának lehet helye.”34/2007. BK vélemény

Üdvözlettel: Agent Cooper

Kovács_Béla_Sándor 2015.01.27. 16:43

Garázdaság sértettje?!

Agent Cooper 2015.01.27. 16:33

Kedves spark1993!

Ne aggódjon, a nyomozás sokáig elhúzódhat, mivel egy rendőrségi vizsgálónak egyszerre 30-40 ügye is van. Nekem is van olyan ügyem, ahol a sértettet képviselem, és garázdaság miatt 2013. novemberben indult a nyomozás, de még azt nem zárták le. Szembesítés szinte biztos, hogy lesz, a kérdés csak az, hogy mikor.Sajnos a sértetteket is megviselik az eljárással kapcsolatos huzavona, de túl kell esni rajta, a bírósági szakasz már lényegesen jobb lesz.

Üdvözlettel: Agent Cooper

spark1993 2015.01.26. 15:45

Tisztelt Fórumozók!

Sajnos október közepén volt egy ügyem, garázdaság és könnyű testi sértés áldozata lettem.

A történet a következő, a buszon 2 fiatalember egyik 16-17 a másik 17-18 éves belém kötött, megjegyzéseket tettek rám, majd mikor rájuk szóltam, megfenyegettek veréssel, amire én válaszként azt mondtam, "meg ne próbáljátok, mert következményei lesznek (fel lesztek jelentve)"

Ez után nem szóltunk egymáshoz, én leszálltam a buszról, majd elindultam hazafelé, gondolván, 2 fickó nem fog megtámadni fényes nappal, fiatalok, elmondták a magukét, majd hazamennek, lenyugszanak ... csak nem fognak semmiféle komoly kiváltó indok nélkül megverni!

.... de a két fiatal ember a buszról leszállva utánam jött, hátulról leütött és a földön többször ököllel arcul ütött addig, míg a befele menő buszra váró szomszédom el nem zavart őket! Én hívtam a rendőrséget, a mentőnek kellett engem bevinnie!

A 2 fiatal ember aznap elismerte, megvertek, meg azt ahogy történt, de azt hazudták a rendőröknek, hogy én kötözködtem velük meg azt mondtam bunyózni akarok, azért vertek meg a buszról leszállva.... (persze ha bunyózni akarok és provokálok, akkor hogy van az, hogy hátat fordítok nekik és elindulok haza, hogy leüthessenek védtelenül hátulról)

Behívtak, tanuvallomást tettem, garázdaság vétség miatt indult eljárás ellenük, plusz ehhez jön a könnyű testi sértés! Azt mondta a rendőr (még okt. 28-án tettem vallomást) hogyha ők mást mondanak akkor szembesítés lesz! A nyomozást december 20-án le kellett volna zárni, de nem volt szembesítés, behívták a szomszédom aki "megmentett" tőlük, mást tudtommal nem, mert a neje rendőrségi dolgozó ő látta hogy nem kötekedtem velük a buszon, el is mondta a helyszínen de e miatt nem hívták be tanuskodni!

Azt szeretném megtudni, van-e aggódni valóm, mert így a fő tanum, aki elmondta volna, hogy nem kötekedtem nem lett behívva, ráéadásul az a néhány ember aki mlg a buszon volt a következő megállón szállt le és ők már "szétszéledtek" szóval nem is ismernek sem engem se a fiúkat meg mivel nem hangos szóváltás volt a buszon, nem is valószínűú, hogy hallottak mindent!

Nem tudom azt sem, hogy hogyan tudnék a nyomozás állásának is utána nézni, mert mióta vallomást tettem nem nagyon kaptam papírt a nyomozás lezárásáról, nem kerestek nem kérdeztek semmit az elmúlt 3 hónapban.... gondolom ha a 2 fiatal ember mást vall mint én akkor már szembesítettek volna velük, mert mondta a rendőr, ha mást mondanak akkor fognak, ha beismerik és a lényeg uyganaz akkor nem.... én csak túl akarok lépni az ügyön, bele törődtem, hogy megvertek... csak nagyon nyomaszt az egész ügy őszintén szólva félek is tőle ...pedig nem tettem semmit, áldozat vagyok....