Fiatalkorúak: A büntetőügyeik összevonása?forrás főoldal vissza

Dr. Jégember 2014.12.01. 09:28

Törvény szerint a rablás -mivel csoportosan követték el és súlyosabban minősül- 5-10 év. A lopások emellett bagatell tételűek és társadalomra veszélyességűek (0-3 év)

Hogy mennyit fog kapni érte, azt előre senki nem tudja megmondani, itt van hozzá egy kis segítség számolgatni:

A büntetés kiszabásának elvei

80. § (1) A büntetést az e törvényben meghatározott keretek között, céljának szem előtt tartásával úgy kell kiszabni, hogy az igazodjon a bűncselekmény tárgyi súlyához, a bűnösség fokához, az elkövető társadalomra veszélyességéhez, valamint az egyéb enyhítő és súlyosító körülményekhez.

(2) Határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor a büntetési tétel középmértéke irányadó. A középmérték a büntetési tétel alsó és felső határa összegének fele.

(3) Ha e törvény a büntetés kiszabása esetén a Különös Részben meghatározott büntetési tételek emelését írja elő, a (2) bekezdésben meghatározott számítást a felemelt büntetési tételekre tekintettel kell elvégezni.

(4) Ha a bíróság szabadságvesztést szab ki, a büntetés mértékét a végrehajtás felfüggesztése, illetve a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének a figyelmen kívül hagyásával állapítja meg.

A halmazati büntetés

81. § (1) Bűnhalmazat esetén egy büntetést kell kiszabni.

(2) A halmazati büntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre megállapított büntetési nemek, illetve büntetési tételek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni.

(3) Ha a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül legalább kettő határozott ideig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a büntetési tétel felső határa a legmagasabb büntetési tétel felével emelkedik, de nem érheti el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tételek felső határának együttes tartamát.

(4)17

(5) A mellékbüntetés halmazati büntetés esetében sem haladhatja meg a törvényben meghatározott legmagasabb mértéket, illetve tartamot.

XI. FEJEZET

A FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Alapvető rendelkezések

105. § (1) Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem.

(2) E törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

106. § (1) A fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés célja elsősorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön, és a társadalom hasznos tagjává váljon, erre tekintettel az intézkedés vagy büntetés megválasztásakor a fiatalkorú nevelését és védelmét kell szem előtt tartani.

(2) Fiatalkorúval szemben büntetést akkor kell kiszabni, ha intézkedés alkalmazása nem célravezető. Azzal szemben, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem töltötte be, csak intézkedés alkalmazható.

(3) Fiatalkorúval szemben szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazni vagy szabadságelvonással járó büntetést kiszabni csak akkor lehet, ha az intézkedés vagy a büntetés célja más módon nem érhető el.

A szabadságvesztés

109. § (1) A fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés legrövidebb tartama bármely bűncselekmény esetén egy hónap.

(2) A bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartama

(3) A bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét betöltött fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartama

(4) A büntethetőség elévülése határidejének számításánál és a visszaesőkre vonatkozó rendelkezések szempontjából a (2)-(3) bekezdésben meghatározott időtartamok az irányadóak.

110. § (1) A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fiatalkorúak börtöne, ha

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fiatalkorúak fogháza.

Szóval a csoportos rablás miatt jó pár év kinéz, az előre borítékolhat, hogy pontosan mennyi azt nem tudom megmondani.

Üdv:Dr. Jégember

Csaba96 2014.11.30. 13:54

Dr. Jégember!

Köszönöm az eddigi válaszait!

A legutóbbi válaszából pont az nem derül ki, hogy egy ilyen esetben „mi a minimum és mi a maximum” büntetés amit kaphat (1 év, 5 év, 7,5 év vagy ennél súlyosabb.) az adott fiatalkorú.

Dr. Jégember 2014.11.30. 07:58

Be. 72. § (1) Ha a büntetőügyben több terhelt van, velük szemben rendszerint egyazon eljárást kell folytatni. Ez a rendelkezés a bűnpártolóra és az orgazdára is kiterjed.

(2) Egyesíteni lehet azokat az ügyeket, amelyek együttes elbírálása az eljárás tárgyára vagy az eljárásban részt vevő személyekre tekintettel, illetve egyéb okból célszerű.

Ez általános szabály, vagyis a Be. nem tesz különbséget a terheltek életkorára tekintettel ebben a kérdésben. (Mindegy, hogy fk., vagy felnőtt ellen folyik, lehet egyesíteni)

A rablást tuti nem ússza meg felfüggesztettel az fk. sem, viszont ha egy eljárásban bírálják el a lopásokkal, akkor -mivel a rablás büntetési tétele a legsúlyosabb- abba a két csekélyebb súlyú lopás büntetési tétele "beleolvad". Persze súlyosító lesz a több bcs, de még mindig jobban jár, mintha külön-külön kapna mindegyikben ítéletet.

Üdv:Dr. Jégember

Csaba96 2014.11.29. 21:51

6. A Be. melyik része vonatkozik az ügyek összevonására?

7. Ezeken belül van-e külön szabály, amely kizárólag a fiatalkorúak elleni nyomozati, ügyészi, bírósági szakra vonatkozik?

„Mindhárom eset egyesíthető már a nyomozás során is, de ügyészi és bírói szakban is. A terhelt szempontjából az is a jó ha egyesítik mindhármat. (egy büntetést kap mindenért és a legsúlyosabb rablás kvázi "benyeli" a lopásokét)”

8. Mi lehet egy ilyen ügyben a minimum és mennyi a maximum büntetés?

9. Felüggesztettel megúszhatná-e az adott fiatalkorú?

A kérdéseim továbbra is ELMÉLETIEK!

Dr. Jégember 2014.11.29. 15:17

Mindhárom eset egyesíthető már a nyomozás során is, de ügyészi és bírói szakban is. A terhelt szempontjából az is a jó ha egyesítik mindhármat. (egy büntetést kap mindenért és a legsúlyosabb rablás kvázi "benyeli" a lopásokét)

Fiatalkorúakét is lehet nyugodtan egyesíteni.

A Be. szabályoz minden eljárásjogi kérdést.

Dr. Jégember

Csaba96 2014.11.29. 14:35

Ez a kérdés az "esetembe" kizárólag ELMÉLETI.

3 részben különböző eset a következő:

I. eset:A tulajdonos tudta nélkül eltulajdonít egy mobiltelefonkészüléket, és megpróbál egy másikat is eltulajdonítani de annál rajtakapják.

II. eset:A tulajdonos tudta nélkül eltulajdonít két mobiltelefonkészüléket és megpróbál egy notbookot.

Mind a két esetnél lenne szemtanú, de nem mond semmit. (A szemtanú 15 éves.)

III. eset:Két társával együtt (közűlük az egyik a 15 éves "szemtanú") rablást követnek el.

1. A 1-2. eset egyesíthető vagy sem?

2. Egyesíthető akár mind a 3 eset?

3. Az egyesítés már a nyomozati szakban megtörténhet vagy kizárólag a vádemelést vagy az első első tárgyalás után lehet ügyeket egyesíteni?

4. Egyáltalán fiatalkorúaknál is engedi a törvény a büntetőügyek egyesítését?

5. Az ügyek egyesítését melyik törvény szabályozza?

A válaszukat előre is köszönöm!