Roncsautók műszaki vizsgagyára Tiszaújvárosban?forrás főoldal vissza

ius latratus 2018.02.14. 14:19

Jaj.

ius latratus 2018.02.14. 10:45

Azért az említett kettő kanális sem annyira kanális (pedig azok), hogy egy sértett ember hülyeségeire vevők legyenek...

Supervisiter 2018.02.14. 07:59

Az ötödik évébe lépett a per.Dr. Molnár Marianna bíró - akit az ügytől előzetesen már jogerősen eltiltottak - ezzel mit sem törődve jogellenesen tárgyalást tartott amelynek során a pert s z ü n e t e l t e t i és többszöri kérésemre sem hajlandó folytatni...

Időközben a sorozatos megalapozott fellebbezéseimet sorozatosan jogellenesen utasították el és illetékbírságok fizetésére köteleztek.

Az illetékbírságok kifizetését megtagadtam, amelynek során akadt egy Ítélőtábla amely megállapította, hogy a fellebbezéseim minden tekintetben jogszerűek a hatályos jogszabályokon alapulóak és minden felhívásnak végzésnek a törvényes határidőkön belül maradéktalanul eleget tettem ezért az illetékbírságok megfizetését mellőzte.

Az okirat hamisítás és csalás valamint egy roncsautó "csak" 15 életveszélyes műszaki hibával történő műszaki vizsgán való átengedése továbbra is megengedett törvényes cselekmény...

Supervisiter 2017.09.04. 12:23

Néhány nap múlva lesz NÉGY ÉVE!!!, hogy még mindig nincs első fokú ítélet az ügyben. A Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla Petrocellit is megszégyenítve továbbra is biztosítja csaló alperesek védelmét...A jogszolszolgáltatásuk kiválóan működik...

Supervisiter 2017.01.02. 12:53

A negyedik évéhez érkezett a per és első fokú ítélet még mindig nem született.Az igazságügyi műszaki szakértői vélemény már több mint egy év alatt sem készült el. A Miskolci Törvényszék két bírája és elnöke mindent megtesznek az alperesek védelme érdekében, már a negyedik éve húzzák indokolatlanul a pert.Többször kértem "csak" tizenhat megalapozott indokkal a bírónő kizárását, de nem zárták ki.Kértem soron kívüliséget a bíróság elnökétől de még csak válaszra sem méltatott a mai napig sem.Így nem maradt más mint feljelenteni a két bírót az elnöknél és az elnököt az OBH-nál és a történéseket folyamatosan küldeni Strasbourgba az EJB-nek.Itt tartunk most és be kell látni, hogy a csalás és okirat hamisítás illetve a roncsautó műszaki vizsgáztatása a hatályos jogszabályok ellenére is bíróságilag megengedett és támogatott Magyarországon 2017-ben is...

Supervisiter 2016.11.02. 18:41

Végzésben fenyegetett meg a bíró, ha nem utalok 150.000.- HUF műszaki szakértői díjelőleget, akkor elutasítják a keresetemet. Utalnom kellett mivel írásbeli bírói végzés van arról, ha utalok akkor a Győri ISZKI-t jelölik ki.

dr. Molnár Marianna egyik végzésében az szerepel, hogy kérdéseket intézhetek a műszaki szakértőhöz. Ezt azonnal meg is tettem, hat kérdés formájában.Ma jön a végzés: Nem a Győri ISZKI lett kijelölve az írásbeli bírói végzés ellenére sem, hanem egy a Miskolci Törvényszék holdudvarához tartozó miskolci szakértő, akik ellen előzően többször is tiltakoztam. A bírónő további elfogultságára mi sem jellemzőbb mint az, hogy az én hat kérdésemből egyetlen egy sem került fel a szakértőnek.

Itt tartunk a bíró hazudik: Fenyegetéssel kicsalja a műszaki szakértői díjelőleget aztán ez lesz belőle...Hogy mi lesz a műszaki szakértői vélemény? Azt ugye előre nem kell leírnom...A miskolci szakértő csak olyan dolgokat fog leírni amilyeneket a bírónő kér tőle...Hiába kértem semleges megyéből műszaki szakértő kijelölését. Már a bírók is idáig süllyedtek...

Rexor 2016.10.18. 12:05

Félek egy nagyon mély kútba dobálod a pénzed teljesen feleslegesen.

Supervisiter 2016.10.18. 10:53

A legújabb fejlemények: A kizárási kérelmemet amelyet dr. Molnár Marianna bírónő ellen nyújtottam be, természetesen elutasította dr. Hajkó Zsolt bíró. Sőt írásban meg is fenyegetett, ha még panaszkodni merészelek akkor pénzbírsággal fog sújtani!

A határozat kézbesítése előtt néhány nappal ismételt kizárási kérelmet nyújtottam be, így most jönni fog a pénzbírság, amelyet természetesen nem fogok befizetni.Inkább megyek a börtönbe!

MÉG CSAK TÍZ HÓNAP!!! telt el azóta, hogy a 150.000.- HUF igazságügyi műszaki szakértői díjelőleg a Miskolci Törvényszék elnöki letéti számláján van, de dr. Molnár Marianna az irántam tanúsított személyes bosszúja és gyűlölete által vezérelve TÍZ HÓNAP!!! alatt sem jelölte ki az igazságügyi műszaki szakértőt.Ennyi idő alatt a műszaki szakértői vélemény már akár tízszer is elkészülhetett volna.

Ilyen az igazságszolgáltatás a Miskolci Törvényszéken 2016 október Magyarország...

Supervisiter 2016.09.05. 10:42

Már csaknem kilenc hónap!!! telt el és a bírónő még mindig nem volt képes igazságügyi műszaki szakértő kijelölésére! Vajon meddig húzhatja még így a pert az alperesek védelme érdekében, míg a végzésében megírja: A per elévült és felperesként többszázezer forint per és illetékköltséggel tartozok…(Már van ügyszámom Strasbourgban ez a per úgyis ott fog befejeződni…)

Álmomban úgy döntöttem teljességében megváltozok a jövőt illetően. Teljesen felhagyok a tisztességes, törvénytisztelő életmóddal, mert itt a nagy lehetőség! Törvényesített rendőrileg, ügyészileg, bíróságilag támogatott a csalás az okirat hamisítás a roncsautókat szabadon lehet vizsgáztatni itt a gyors és biztos meggazdagodás lehetősége!Társulni kell Bandival, aki vizsgáztat, Istvánnal a nagyfőnökkel, Lajossal a helyi főrendőrrel. Roncs-Sztár Kft néven futtatni kell a céget és futószalagon az előzetesen kialkudott összegek ellenében ontani a műszaki vizsgákat.Virágzó és gyors meggazdagodást biztosító üzletág ez! Azzal meg egyáltalán nem kell törődni, hogy az esti híradóban hány ilyen friss műszaki vizsgával a közútra kiengedett időzített bomba okoz családi tragédiákat. A kutya sem nézte eddig és talán soha nem is fogja ezt vizsgálni. Aggódni meg egyáltalán nem kell, nincs lebukásveszély. István, Lajos, Katalin, Péter, Klára, Dávid, Ágota, Marianna és a többiek biztosítják a teljes védelmet…Rövidesen könnyen megvehető lesz az ötvenmillás luxusmerci a luxuslakás, luxusnyaralás luxusélet lesz…

Azonban ha már egy-két olyan ember akad, aki minden létező jogi fórumot megjár – az európaiakat is - az ilyen gyalázatos bűnözők és támogatóik ellen, akkor megtörténhet, hogy a névtáblák sokkal hamarabb lekerülnek a hivatali ajtókról, mint az valaha is gondolták volna…

Aztán felébredtem és látom a szomorú magyar valóságot: Bandi, István, Lajos, Katalin, Péter, Klára, Dávid, Ágota, Marianna erejüket megfeszítve küzdenek a hatályos magyar jogszabályok ellen és hivatalból biztosítják a csalók számára a teljes büntetlenséget…150,000.- HUF-t kényszerültem letétbe helyezni a Miskolci Törvényszék Elnöki letéti számláján műszaki szakértői díjelőlegként. Az összeg már csaknem kilenc hónapja!!! a számlán van, de a Győri Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet kijelölése/felkérése az óta sem történt meg. A Tisztelt Bírónő az óta is mindent megtesz a per indokolatlan elhúzódtatására...A roncsautónak az óta már a harmadik tulajdonosa van, aki műszaki vizsga nélkül vásárolta meg, levizsgáztatni azóta sem tudták. Talán azért mert nem találtak egy újabb csaló műszaki vizsgabiztost…...Ez Magyarország a jogállam 2016-ban?Ez a magyar igazságszolgáltatás?

Avagy csak a bűnözők nyílt határozatokkal és végzésekkel is megerősített/bizonyított védelme magas rangú bűnpártoló hivatali hatalmukkal visszaélő rendőrök és győri ügyészek által bírósági jóváhagyással???Azok, akik magas rangú rendőri és ügyészi beosztásukból eredően többször is írásba merészelik adni, hogy a mai Magyarországon 15 azaz tizenöt életveszélyes műszaki hibával a közútra kiengedett roncsautónak adott sikeres „A” minősítésű műszaki vizsga és az adásvételi szerződés meghamisítása nem bűncselekmény, miért és meddig mentesülhetnek még a felelősségre vonás alól?Miért tehetik ezt még büntetlenül?És meddig?

Supervisiter 2016.07.15. 23:18

Még mindig nem történt meg az igazságügyi műszaki szakértő kijelölése. Csaknem hét hónapja húzza az időt a bírónő...Igazságszolgáltatásra még csak ne is gondoljunk, viszont az időhúzással az okirat hamisítónak és a csaló műszaki vizsgabiztosnak a bírónő által biztosított védelmi jogszolgáltatás kiválóan működik...

Supervisiter 2016.03.23. 16:29

Már több mint négy hónap telt el azóta, hogy a bírónő 8 napon belüli 150.000.- HUF igazságügyi műszaki szakértői díjelőleg befizetésére kötelezett a Miskolci Törvényszék Elnöki letéti számlájára. Ez az összeg másnap már a számlán volt és már több mint négy hónapja ott pihen!

Igazságügyi műszaki szakértő kijelölésére többszöri írásbeli kéréseim ellenére a mai napig sem került sor.

Keményen sarkantyúzza a döglött ló már több mint két évtizede mumifikálódott csontvázát a bírónő, amikor igazságügyi műszaki szakértő bevonását tartja szükségesnek. Ez a roncs már vagy húsz éve szétrohadt állapotban volt, úgy tudom, hogy vagy tíz évig állt, nem volt forgalomban.

"Csak 16 megalapozott, megindokolt pontban nyújtottam be kifogást a bírónő ellen a tisztességes eljáráshoz való jogaim sorozatos megsértései miatt akinek a kizárását kértem, de sem a Törvényszék sem az Ítélőtábla még csak válaszra sem hajlandóak méltatni.

Az ügyet amúgy előzetesként elküldtem Strasbourgba is az EJB-nek. Példás gyorsasággal egy hét alatt válaszoltak egy nagy sárga borítékban megküldték a szükséges nyomtatványokat és természetesen már ügyszámot is kaptam. Ez az ügy úgyis Strasbourgban fog befejeződni.

Supervisiter 2016.01.18. 14:40

Mi változott a legutóbbi jelentkezésem óta?Mindössze annyi, hogy 150,000.- HUF-t kényszerültem letétbe helyezni a Miskolci Törvényszék Elnöki letéti számláján. Az összeg már két hónapja a számlán van, de a Győri Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet kijelölése/felkérése azóta sem történt meg. A Tisztelt Bírónő azóta is mindent megtesz a per indokolatlan elhúzódtatására...A roncsautónak azóta már a harmadik tulajdonosa van aki műszaki vizsga nélkül vásárolta meg...A Miskolci Törvényszék pedig már két hónapja nem volt hajlandó megkeresni/felkérni a Győri Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézetet, annak ellenére, hogy az igazságügyi műszaki szakértői díjelőleg már két hónapja a Miskolci Törvényszék Elnöki letéti számláján van.Ez Magyarország a jogállam 2016-ban?Ez a magyar igazságszolgáltatás?Avagy csak a bűnözők nyílt határozatokkal és végzésekkel is megerősített/bizonyított védelme magas rangú bűnpártoló hivatali hatalmukkal visszaélő rendőrök és győri ügyészek által bírósági jóváhagyással???

Időközben az interneten meghirdetett műszaki vizsga nélküli roncsautót újra eladták. Az információim szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe Miskolc közelébe került… Most megismétlődhet a történelem: A II. r. alperes Csóré András műszaki vizsgabiztos ismét büntetlenül sikeres „A” minősítésű műszaki vizsgát adhat neki és a sikeres műszaki vizsgás roncsautó lehet, hogy a sors kifürkészhetetlen akaratából éppen dr. Molnár Marianna bírónővel vagy valakivel a szerettei közül fog akár végzetes közlekedési helyzetben találkozni… Azonban ez a találkozás akár tragikus beláthatatlan következményekkel is járhat…

A sors egyik legnagyobb igazságtalansága, hogy nem tudhatjuk a jövőt…

Az igazi sorsunk az, hogy küzdeni tudjunk az igazságért, de ezt nagyon sokszor éppen azok ellen kell megtenni, akik egykoron az igazságra esküdtek.

Supervisiter 2015.10.13. 09:10

A nyomozást megszüntető rendőrségi határozat ellen a következő szerveknél tettem ajánlott –tértivevényes-elsőbbségi küldeményben a bizonyítékaimat mellékelve bejelentést: 1.: Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal 1067 Budapest, Zichy Jenő utca 14.2.: Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vád előkészítési Főosztály 1055 Budapest, Markó u. 16.3.: Független Rendészeti Panasztestület 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. 4.: Nemzeti Védelmi Szolgálat 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. 5.: Győri Járási Ügyészség 9021 Győr, Szent István u. 15.

Az eredmény: Független Rendészeti Panasztestület és a Nemzeti Védelmi Szolgálat arról értesítettek, hogy a rendőrök által elkövetett bűncselekmények vizsgálatára semmiféle jogkörrel nem rendelkeznek. Tehát a rendőrök ellen nincs olyan szervezet, aki vizsgálatot merészelne indítani vagy ehhez jogkörrel rendelkezne.Hivatalból is megkapta az ügyet a Győri Katonai Ügyészség, ahol azt elsüllyesztették a mai napig sem történt az ügyben vizsgálat...Itt tartunk: Hivatalos okiratok magas rangú rendőrök és a Győri Járási Ügyészség ügyészei által bizonyítják, hogy Magyarországon a roncsautó műszaki vizsgáztatása és az okirat hamisítás - a hatályos jogszabályok ellenére - megengedett és rendőrileg, ügyészileg támogatott bűncselekmény...

Szmiki1974 2015.05.02. 03:13

Saját kérdésem kapcsán vagyok itt(ingatlanos) csak megakadt ezen a szemem autószerelőként. Anno én is vezettem Barkasokat a Postánál, sosem felejtem el, amikor másztam fel vele a Hegyalja úton 1 működő hengerrel, akkora füstöt okádott ki, hogy beterítettem vele az egész környéket.De ezek már akkor is olyan borzalmas műszaki állapotban voltak, hogy hol az egyik fék fogott, hol a másik, menet közben képesek voltak önjavítani, és elrontani magukat.

Amilyen autók megfordulnak nálam, és amilyen vizsgaállomásokat ismerek, talán ez lehet az oka a hatóságok flegmaságának, mivel gyakorlatilag majdnem mindegyik ilyen.Sajnos ma, Magyarországon az, hogy friss műszakival vesz valaki autót, nem garancia semmire, legutóbb egy 30 éves Opel Kadettnál láttam, hogy jópár gömbfej, főfékhenger, stb, még a gyárilag felszerelt állapotúak. És mind hibás volt már.Ha a vizsgakövetelményeknek megfelelően kellett volna felkészíteni az autót, az egészet lehetett volna kidobni a szemétbe.Az NKH rendkívül elnéző dolgozóit vizsgálva ezen nem csodálkozok, köztudott, milyen könnyű hivatásos jogosítványokat megszerezni, én magam is mostanában szereztem, de saját, és a többi közlekedő életének megóvása érdekében inkább nem vezetnék közúton teherautókat.

Supervisiter 2015.05.01. 14:44

Még valamit szeretnék hozzáfűzni: Az életveszélyes műszaki hibák észlelésekor azonnal jeleztem a szerviz/műszaki állomás tulajdonosának a gondokat, sajnos ő nem reagált rá érdemben.

Azt még Petrocelli sem vitatná, hogy a műszaki vizsgaállomás csaló vizsgabiztosa olyan életveszélyes műszaki állapotú roncsautót engedett ki minden felelősségérzet nélkül a közútra, amely tragédiákat is okozhatott volna. Lásd a hátsó fékhatás teljes hiánya, csak a jobb első fék fogott 35%-ban a hibás futómű stb.

Csak annyi kellett volna a részükről, hogy beismerjék amolyan magyar klasszikus módon: Ezt elqrtuk, de helyrehozzuk, sajnos nem így történt...

Akik az eddigiek szerint a csaló műszaki vizsgabiztos pártján állnak azoktól most tisztelettel megkérdezem: - Akkor is ez lenne a véleményük ha ez a roncsautó őket vagy szeretteik közül valakit - a fék és futómű hiba miatt - felszaladt volna a járdára és valakit a falhoz nyomott volna ennek következtében a legjobb esetben tolókocsis lebénultak lennének?

Sajnos a fórumban nem lehetséges fényképeket közzétenni, de ha lehetne szívesen elküldeném a Tisztelt Ügyvéd Uraknak amúgy tájékoztatás és elrettentésképpen..

Supervisiter 2015.05.01. 14:21

A Tisztelt Ügyvéd Úr azt írja: "A műszaki vizsgabázisokon minden egyes autó mért paraméterei rögzítésre kerülnek, maga a mérés is. Ez olyan bizonyíték, amivel szemben elég nehéz ellenbizonyítani."(Álomvilág... kérem nézzen meg egyszer délután egy műszaki vizsgát bizonyos helyeken és olvasson az interneten a mások által írottakból...)

Azóta a következők történtek: A Gy Járási Bíróság öt olyan személyt hallgatott ki tanúként, akik ezen a szakterületen illetékesek, műszaki vizsgabiztos és a helyi NKH szakemberei. Mindannyian egyértelműen minden kétséget kizáróan azt tanúsították, hogy ez a roncsautó semmilyen körülmények között nem kaphatott volna műszaki vizsgát!!! A rendelkezésemre adott és a Gy Járási Bíróságon csatolt képek közül csak hármat említenék: 1.: A jobb oldali hátsó futóműnél ökölnyi kb tíz évvel ezelőtt korróziós lyuk látható. 2.:Az alvázkeret teljesen szétrohadt állapotú. 3.: A gumik életveszélyesen kopottak a többit meg nem sorolom. A tanúk - velem együtt állítják - hogy ez a roncsautó aligha látott közelről vizsgapadot Tiszaújvárosban...Ezek is rögzítésre kerültek volna...???Ezt még Petrocelli sem merészelni felvállalni a csaló vizsgabiztos védelmében...

Ez a roncsautó olyan súlyos műszaki hibákkal kapott műszaki vizsgát, amelyek már korábban, akár tíz évvel ezelőtt is fennálltak, lásd a szétrohadt alvázat és futóművet és az életveszélyesen elkopott gumikat.

Erősen hiányolom az ügyvédi hozzászólásból, hogy a vizsgabiztos jogilag olyan személynek minősül, hogy vele szemben a kártérítés vonatkozásában a Járásbíróság nem járhat el, ezért az ügyet át kellett adni a M Városi Törvényszéknek.

Magyarországon a műszaki vizsgakövetelményeknek minden vizsgahelyen egységesnek kell/kellene lenni.Gy városban a műszaki vizsgabiztos és a NKH szakemberei megdöbbenten nézték, hogy ez a mindössze 15 életveszélyes műszaki hibával rendelkező roncs hogyan kaphatott friss műszaki vizsgát.

Várom M Városi Törvényszék döntését amelyről beszámolók.

A hivatalos hatósági okiratok szerint a műszaki vizsgabiztos munkaviszonya annál a cégnél megszűnt.

Supervisiter 2015.05.01. 14:19

Azóta a következők történtek: A Gy Járási Bíróság öt olyan személyt hallgatott ki tanúként, akik ezen a szakterületen illetékesek, műszaki vizsgabiztos és a helyi NKH szakemberei. Mindannyian egyértelműen minden kétséget kizáróan azt tanúsították, hogy ez a roncsautó semmilyen körülmények között nem kaphatott volna műszaki vizsgát!!! A rendelkezésemre adott és a Gy Járási Bíróságon csatolt képek közül csak hármat említenék: 1.: A jobb oldali hátsó futóműnél ökölnyi kb tíz évvel ezelőtt korróziós lyuk látható. 2.:Az alvázkeret teljesen szétrohadt állapotú. 3.: A gumik életveszélyesen kopottak a többit meg nem sorolom. A tanúk - velem együtt állítják - hogy ez a roncsautó aligha látott közelről vizsgapadot Tiszaújvárosban...Ezek is rögzítésre kerültek volna...???Ezt még Petrocelli sem merészelni felvállalni a csaló vizsgabiztos védelmében...

Ez a roncsautó olyan súlyos műszaki hibákkal kapott műszaki vizsgát, amelyek már korábban, akár tíz évvel ezelőtt is fennálltak, lásd a szétrohadt alvázat és futóművet és az életveszélyesen elkopott gumikat.

Erősen hiányolom az ügyvédi hozzászólásból, hogy a vizsgabiztos jogilag olyan személynek minősül, hogy vele szemben a kártérítés vonatkozásában a Járásbíróság nem járhat el, ezért az ügyet át kellett adni a M Városi Törvényszéknek.

Magyarországon a műszaki vizsgakövetelményeknek minden vizsgahelyen egységesnek kell/kellene lenni.Gy városban a műszaki vizsgabiztos és a NKH szakemberei megdöbbenten nézték, hogy ez a mindössze 15 életveszélyes műszaki hibával rendelkező roncs hogyan kaphatott friss műszaki vizsgát.

Várom M Városi Törvényszék döntését amelyről beszámolók.

A hivatalos hatósági okiratok szerint a műszaki vizsgabiztos munkaviszonya annál a cégnél megszűnt.

guba" 2014.09.14. 08:47

A műszaki vizsgabázisokon minden egyes autó mért paraméterei rögzítésre kerülnek, maga a mérés is. Ez olyan bizonyíték, amivel szemben elég nehéz ellenbizonyítani. Az igazságügyi műszaki szakértői vélemény csak a később elvégzett szemle és vizsgálat eredményeit fogja tükrözni. Az eladó bizonyítékkal alátámasztva hivatkozhat arra, hogy az adásvétel idején a kocsi megfelelt minden előírásnak.

Ha ennek ellenére mégis az bizonyosodna be, hogy a vizsga manipulált volt, a vizsgáztató személy ettől még nem válik az eladó hibás teljesítéséből eredő esetleges követelések kötelezettjévé.

Atis77 2014.09.14. 02:56

Este nem tolnak át semmit du 4ig lehet vizsgázni. Tudom mert az előző vizsgámon tré volt a gumi fékcső, mire visszaértem vele már nem ment az online rendszer.

huntah 2014.09.13. 23:30

Hujjuj, megint magázódunk, talán bizony meg tetszettünk sértődni...Pedig nem kellett volna idáig fajulni az okfejtegetéssel, ha nem homályosítod a helyzet bemutatását, és nem menet közben találsz ki dolgokat, hogy megvédd magad az ártalmatlan kekeckedésemtől. Keresztkérdéseimmel a lényeges részleteket próbáltam felderíteni, de nem igazán sikerült.Természetes, hogy kikéred magadnak a feltételezést, de e történet előadása során egyre csak több és több kérdést hagytál nyitva, így én - szigorúan a logikus gondolkodás keretein belül - megpróbáltam rávilágítani a dologra egy másik aspektusból is. Természetes, hogy érzékenyen érint, és talán az is, hogy nem látod a helyzetet kívülállóként. Kérdezz meg valaki mást, de olyat, aki nem csak bólogat.Az is természetes, hogy önigazolást keresel. Szar érzés lehet azzal szembesülni, hogy volt egy egész sorozatnyi rossz döntésed.

A becsület csorbításáról csak annyit, hogy jelen topic már a címével csorbítja egy bizonyos műhely becsületét, holott, bármennyire is igaznak érzed, az nincs bizonyítva! Nekem sem kellett volna írnom a témához, hogy ne kerüljön folyton a kezdőlapra. Hiba volt, többet nem teszem.Minden jót!

Supervisiter 2014.09.13. 20:52

Kedves huntah!

A megegyezés szerint a műszaki vizsgát és az eredetiség vizsgát T városban az eladó végeztette, amelyre előre elkérte a költségeket.

"A jobb oldali ülés bal oldalánál a motortérben van a beütött alvázszám.""Remek. Meg fogja nézni a szakértő, hogy hol vannak az ehhez legközelebb eső hegesztések. A többi dolgot semmi értelme nézegetnie, hiszen minden ki van javítva."

De bizony, hogy van ugyanis a NKH olyan hibákat is leírt, hogy „ a jobb oldali féltengelycsukló az irányítókarba szinte beleér”…Egyenetlen úttesten a féltengelycsukló eléri az irányítókart…

Esőben a vezetőfülke teljesen beázik, a bal ajtóoszlop deformált korábbi baleset nyoma, ujjnyi rés az ajtó és az ajtóoszlop között.

Három hivatalos hibalista van, amelyen egyértelműen és minden kétséget kizáróan elismerik a NKH vizsgabiztosai, szakértői, hogy a vizsgáztatás során olyan életveszélyes közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hibák álltak fenn, amelyek egyike esetén sem kaphatott volna sikeres műszaki vizsgát.

„A történetet teljesen kívülállóként szemlélve, az eddigiek alapján még annak is lehet realitása, hogy az adásvétel és a majdnem-baleset között Te hegesztetted át az alvázszámot egy roncsra és hogy Te akarod besározni az eladót, a vizsgabázist, és lassan a fél országot.”

Bizony, hogy eltalálta! Egy informatikai célokra használható kis forrasztópákával estem neki és megfeszített több hónapos kemény munkával olvasztottam meg pákával a vasat és hegesztettem bele az alvázszámot… Nagyon nehezen sikerült, így én vagyok az egyedüli, aki képes forrasztóónnal a vasat meghegeszteni…Aztán pedig nekiálltam és fáradságos munkával az égvilágon mindent tönkretettem az autón, amit csak lehetett…Ebből az aljas célzásokból elég!!!

Na én egy bizonyos fokig értem a tréfát, de ez a mocskolódás már nagyon is sértő és nem tűröm el!

Ezért emlékeztetőül: Btk.226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást

A nagy nyilvánosság akkor állapítható meg, ha a cselekmény elkövetésekor nagyobb létszámú személyek vannak jelen, mint az internetes fórumokban vagy megvan a reális lehetőség arra, hogy nagyobb, vagy előre meg nem határozható személy szerezzen tudomást a tényekről.Ide tartozik az elektronikus hírközlő hálózaton, a szórólapon vagy az írott, elektronikus sajtóban megfogalmazott tényállítás is.

Jelentős érdeksérelem olyan hátrány létrejötte, amely a sértett személyi, vagyoni viszonyaival kapcsolatban keletkezik. Ennek az érdeksérelemnek nem feltétlenül a sértettnél kell jelentkeznie, hanem más személy vonatkozásában is előfordulhat.

Alapesetben egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Minősítő körülmény, ha a rágalmazást aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el. Ezen esetekben a büntetés akár két évig terjedő szabadságvesztés.

„Te hegesztetted át az alvázszámot egy roncsra és hogy Te akarod besározni az eladót, a vizsgabázist, és lassan a fél országot.”

Ezeket az aljas mocskolódásokat a legerélyesebben visszautasítom!

Az eladót már nem kell besározni, miként a vizsgabázist sem.

A lassan meg a fél országot besározásával már nyilvánosan álomellenes bűnözőnek vagyok huntah által nyilvánítva!

Ebből elegem van!

Ezért a fórumot legközelebb akkor látogatom, amikor érdemleges dolog történik az ügyben az eljáró hatóságok részéről, vagy már akkor sem.

Mivel a rágalmazás bűncselekménye kizárólag magánindítványra büntethető, ezért a kedves huntah ellen - amennyiben még egy ilyen vagy hasonló a személyemet súlyosan sértő nyilvános kijelentést tesz – a feljelentést azonnal megteszem. (A fórumban könnyen meg lehet állapítani a személyét és egyéb adatait, IP, - amely egy bizonyos programmal pontosan beazonosítható - amelyet a nyomozó hatóságnak ki kell adni.)

Addig is kérem, hogy azonnali hatállyal szüntetesse meg a személyemet súlyosan sértő nyilvános aljas mocskolódásait!

huntah 2014.09.13. 17:00

"minden kétséget kizáróan megállapításra került, hogy súlyos életveszélyes műszaki hibákkal kapott „A” minősítést."

Nem gondoltam, hogy ennyi duma után se értjük egymást. Szerintem T városban azt az autót vizsgáztatták le, aminek a felújítását képekben láttad. Aztán valamikor a T városi műszaki vizsga és a Gy városi újabb átvizsgálás között a roncsautó megkapta a sikeresen vizsgáztatott kocsi alvázszámát.

Kérhetted volna, hogy a közeledben vizsgáztassák a kocsit, az megvan fél óra alatt, megvárhatod, azonnal kifizeted, és senki sehova nem viszi azután. Ha a kocsi ekkor rossz, akkor esetleg láthatnád a vizsgabázis felelősségét. De persze erre ilyen formán már kicsi lett volna az esély.

A már leírt hibák újra és újra ismételgetése nem visz előre minket, egyébként is szerintem én vagyok az egyetlen marha, aki még követi a mesét.

"A jobb oldali ülés bal oldalánál a motortérben van a beütött alvázszám."

Remek. Meg fogja nézni a szakértő, hogy hol vannak az ehhez legközelebb eső hegesztések. A többi dolgot semmi értelme nézegetnie, hiszen minden ki van javítva.

"Mivel az autó az ország másik részében volt ezért nem utaztam el oda megnézni,"

Amikor az autó eléd gurult, akkor azért megnézhetted volna. De Neked, habár 10 évig használtál ilyen autót, nem tűnt fel, hogy valami gubanc van a képsorozatok és a valóság között. Hát, gratulálok.

"olyan életveszélyes műszaki hibát talált és írt le, amelyek a műszaki vizsga időpontjában is egyértelműen bizonyíthatóan fennálltak."

Hát éppen ez az, hogy nem bizonyítható.

"A gumik vonatkozásában az égvilágon semmi ellentmondás nincs: Valóban a négy életveszélyes állapotú gumiabroncs szerepel ezekkel kapott műszaki vizsgát, amelyeket az autó ide hozatala után azonnal újakra cseréltem. A hibajegyzékben ezért szerepel életveszélyes állapotú gumikként és ezért nem szerepel a hatósági vizsgálatok hibajegyzékén, mert ott már az új gumikkal láthatták a hatóságok. Mi nem érthető ebben?"

Ja, hogy két hibajegyzék is van??? Ahaaaa!!! Hát miért nem ezzel kezdted? Vagy inkább, miért írtad, hogy:"A hibalista 2013. októberében készült a helyi szerviz és műszaki vizsgaállomáson"Két napja még csak erről az egy hibalistáról volt szó.Az a hibalista, amit NEM a Gy városi vizsgaállomás írt össze, mikor készült, ki írta és mit tartalmaz? És akkor ehhez képest mit tartalmaz a vizsgaállomás listája? Mert akkor a kettő nyilván különbözik. Vannak esetleg még ezen kívül is további hibalisták?Vagy már megint mellébeszélsz? Ne feledd, vissza lehet olvasni, mit írtál korábban...

A történetet teljesen kívülállóként szemlélve, az eddigiek alapján még annak is lehet realitása, hogy az adásvétel és a majdnem-baleset között Te hegesztetted át az alvázszámot egy roncsra és hogy Te akarod besározni az eladót, a vizsgabázist, és lassan a fél országot.Egészen eddig védeni próbáltam az álláspontodat, de mivel az elég sűrűn változik, így nehezen védhető, sokkal könnyebben támadható...

Supervisiter 2014.09.13. 11:52

Az már az NKH által is minden kétséget kizáróan megállapításra került, hogy súlyos életveszélyes műszaki hibákkal kapott „A” minősítést. A vizsgaállomás felelőssége egyértelműen és minden kétséget kizáróan megállapíthatott.

A teljesség igénye nélkül: A főfékhenger olyan állapotban volt, hogy javítókészlettel sem lehetett megjavítani, új kellett. A fékdobok olyan életveszélyes mértékben elvékonyodottak voltak, hogy újakat kellett venni helyettük, hasonlóképpen a kerékfék munkahengerek is. Hátul egyáltalán nem volt mérhető fékhatás! A tolórúd mindkét gömbfeje életveszélyesen kopott volt, új kellett helyette. A kormányholtjáték megengedhetetlen mértékű volt. Nem sorolom tovább.

A roncsot este hat óra után átnyomták a műszakin.

Egyébként még mindig szeretnék konkrét névvel, címmel olyan szervizt találni ahol 4.500.- HUF/óra alatt megbízható munkát végeznek. Tudom, ne keressek fából vaskarikát…

Supervisiter 2014.09.13. 10:00

Helyesbítés! A jobb oldali ülés bal oldalánál a motortérben van a beütött alvázszám. Az elírásért elnézést kérek.

Supervisiter 2014.09.13. 09:07

Mivel az autó az ország másik részében volt ezért nem utaztam el oda megnézni, megbíztam a küldött képsorozatok alapján abban, hogy az valóban kifogástalan állapotban felkészítve kerül műszaki vizsgára.

A műszaki vizsgaállomás felelőssége egyértelműen és minden kétséget kizáróan megállapított az időközben megkapott NKH szakvélemény több mint egy tucat olyan életveszélyes műszaki hibát talált és írt le, amelyek a műszaki vizsga időpontjában is egyértelműen bizonyíthatóan fennálltak. A jövő hetén sorra kerülő igazságügyi műszaki szakértői vizsgálat is minden bizonnyal ezt fogja bizonyítani.

Barkas alvázszám: Aki ismeri a Barkast - én tíz évig vezettem a Posta Barkasait – az tudja, hogy a bal első ülésnél van beütött alvázszám, alvázplakett ez esetben nincs. Erre kapott eredetiség vizsgát.

A gumik vonatkozásában az égvilágon semmi ellentmondás nincs: Valóban a négy életveszélyes állapotú gumiabroncs szerepel ezekkel kapott műszaki vizsgát, amelyeket az autó ide hozatala után azonnal újakra cseréltem. A hibajegyzékben ezért szerepel életveszélyes állapotú gumikként és ezért nem szerepel a hatósági vizsgálatok hibajegyzékén, mert ott már az új gumikkal láthatták a hatóságok. Mi nem érthető ebben?

A bíróság a már megindult polgári perben az adásvételi szerződés érvénytelenítésének és a kártérítés megállapításának vonatkozásában dönt.

Minden számlákkal igazolt költséget, amely ahhoz kellett, hogy ne vegyék le a rendszámot – bár így utólag jobb lett volna, ha azonnal leveszik – valakiknek meg kell téríteni. Ez lehet az eladó a műszaki vizsgaállomás és a műszaki vizsgabiztos együttesen vagy megosztva a felelősséget. A felelősség mértékének megállapítását egyes személyek vonatkozásában ezt már a büntetőeljárásban eljáró bíróság fogja megállapítani.

Az elkövetett cselekmény az új Btk. 373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

ba) bűnszövetségben,bb) közveszély színhelyén,bc) üzletszerűen,bd) jótékony célú adománygyűjtést színlelvekövetik el.(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

(7) E § alkalmazása szempontjából kárnak kell tekinteni az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékét is.Az ügyben jelenleg is folyamatban van a csalás miatt indult rendőrségi nyomozás.


huntah 2014.09.12. 21:55

"Olyan nagy szorgalommal küldözgette az interneten a szétszedett autóról a képeket, hogy milyen alapossággal készíti fel a műszaki vizsgára az autót, hogy akkor még semmi kétség sem merülhetett fel."

Hagyjuk már az érzelmi részét a dolognak!Hogy nem merült fel kétség, az sajnos csak annyit jelent, hogy így jártál. Használt autót nem veszünk meg anélkül, hogy kicsit megnéznénk azt kívül-belül-alul-felül. Ha magunk nem értünk hozzá eléggé, akkor megkérünk egy autószerelőt, hogy némi juttatásért vessen rá egy pillantást. Megéri.Hiszen a műszaki vizsgán nem voltál ott, a kocsit onnantól fogva nem követted, nem tudhatod, hogy mi történt abban a 9 napban.Pontosan ugyanezért nem lehet a műszaki vizsgaállomás felelősségét keresni. Ők sem követik az autót a kapun való kihajtás után.Ha úgy tetszik, ez olyan, mint az örömlány kéthetes HIV tesztje...

Egy gondolatébresztő felvetés:A Barkason pontosan hol van az alvázszám? Próbáljuk kicsit elemezni, mekkora erőfeszítés lenne alvázszámot cserélni!

"A gyalázatos műszaki vizsga után még kilenc napig a saját céljaira használta az autót és azután hozta el.

Az adásvétel pillanatáig az autó az eladó tulajdona. Ha az átadás-átvétel esetleg nem az adásvételi szerződéssel összhangban történt (értsd: a dátum, az összeg vagy bármi más adat eltér a valóságtól), az a vevő és az eladó közös felelőssége, hiszen az adásvételi szerződést mindketten aláírtátok, tanúk előtt ugye.

"Ekkor kért még 160.000.- HUF-t azzal, hogy ennyit kellett költenie azért, hogy az autó átmenjen a műszaki vizsgán."

"volt mit újra kifizetni, ahhoz, hogy az elrendelt hatósági szemlén ne vegyék le róla a rendszámot."

Az, hogy elsőre kifizetted, szerintem a Te rossz döntéseiden alapul.Az, hogy olyanért fizettél, amit valójában nem végeztek el, az eladó csalása. Ha az ügy lezárul, talán kimondják, hogy átvert.Az, hogy ezekért újra fizettél és hogy mennyit, már megint a Te rossz döntésed volt. A javíttatás megkezdése előtt is tudhattad, hogy valami csalás van a kocsi műszaki állapota körül, és hogy feljelentés(eke)t fogsz tenni. A helyedben, ha már a pénz nem gond, én javíttatás helyett vettem volna egy másik autót, ez úgyis megvárja az ügy lezárását, ami pedig rendszám nélkül is megy.

"A gumik egyetlen hibalistán sem szerepelnek és nem is szerepelhetnek, mert azok az autó elhozatala után azonnal cserélve lettek. A hatóságok már új gumikkal látták az autót."

Most keveredtél ellentmondásba saját magaddal. Íme alább a 08.25-i írásodban szereplő hibalista:

"hibalista a teljesség igénye nélkül: 1.-4: Négy darab fékmunkahenger [...] 15-19.: A gumiabroncsok életveszélyesen kopottak voltak. [...]"

Erre gondoltam, amikor azt írtam, hogy vakítasz (értsd: félrevezetsz).Kicsi logikával pillanatok alatt szétszerelhető a történet, valami nem igaz benne.

"Szeretnék olyan szervizt vagy iparengedéllyel rendelkező autószerelőt találni, aki 4500.- HUF/óra alatt bármilyen javítást vállalna."

V városban, B városban, T városban, Sz városban van ilyen. Titkos helyek ezek :)

"Az árak és a javítási költség: Valamennyi tétel ÁFÁ-s számlákkal igazolt és bizonyított ezeknek bizony ennyi volt az ára."

Senki sem vitatta, hogy ennyi volt.

"ha nem csináltatom meg szakszervizben és nem viszik el az elrendelt hatósági szemlére, akkor levették volna róla a rendszámot, [...] és még további javítások elvégeztetésére köteleztek."

Arra is köteleztek, hogy melyik szervizben javíttasd meg a kocsit? Vagy csak az újabb műszaki vizsga sikerének feltételéül szabták, hogy a kocsi legyen jó? Nagy különbség!

"A felmerült kérdésnek és feltételezésnek valóban lehet alapja: Mi történhetett az alatt a kilenc nap alatt, amíg az eladó az autót a saját céljaira használta? Erre már én is gondoltam, de mindezt bizonyítani is kell. Vajon kicserélhetett-e és ha igen akkor milyen dolgokat?"

Nem hiszem, hogy bárki egy jó autóból nagy munkák árán csinálna egy rosszat. Egy dologgal viszont szoktak trükközni, és ez az alvázszám. Én ezt járnám körbe alaposan, feltételezem, a szekértő is ezzel fogja kezdeni. Ha kimondja, hogy alvázszám manipuláció történt, akkor az autót ne is várd haza, szerintem azonnal lefoglalják, de legalábbis soha többet nem lesz forgalomba helyezhető. Ennyit arról, hogy mennyire volt jó döntés 842eFt-ért elkerülni a rendszámlevételt. Akkor inkább vették volna le, úgy is vizsgálhatja a szakértő, nem?

És akkor szerintem:

Tehát kifizettél 1.3MFt feletti összeget, jártál ezer hivatalban, bíróságon, és még autód sincs...

Supervisiter 2014.09.11. 09:34

Az internetes fórumokban általában elfogadott mód a tegeződés, ha valaki ezt nem szereti az úgy is jelzi, nekem nincs ellene kifogásom.

Szóval ez a derék ember az eladó, bárkit megvezetett volna. Olyan nagy szorgalommal küldözgette az interneten a szétszedett autóról a képeket, hogy milyen alapossággal készíti fel a műszaki vizsgára az autót, hogy akkor még semmi kétség sem merülhetett fel.

A gyalázatos műszaki vizsga után még kilenc napig a saját céljaira használta az autót és azután hozta el. Ekkor kért még 160.000.- HUF-t azzal, hogy ennyit kellett költenie azért, hogy az autó átmenjen a műszaki vizsgán. Egy hibajegyzéken felsorolta a felszámolt dolgokat.

Néhányat megemlítek: Katepox alvázvédő, amely nem került az autóra. Bár a rendőrségi szembesítésen azt állította, hogy ő bizony felhasználta a Katepox alvázvédőt, csak éppen átfestette egy kátrányos másik alvázvédővel. Aki ismeri a Katepox tulajdonságait, az tudja, hogy még évek múlva is fényes fekete a bevonata. Ép elméjű ember nem festi át a fényes fekete bevonatot, egyébként Katepox nincs az autón, de felszámolásra és kifizetésre került, mint ahogy a többi tételek is. Fékdobok: A műszaki vizsgaállomáson szétszedés után derült ki, hogy életveszélyesen elvékonyodott állapotban voltak ezért újak kellettek helyettük. Így kellett kétszer is fizetni az ilyen tételekért. Aztán a gömbfejek az új tolórúd, gumiharangok stb. Szóval volt mit újra kifizetni, ahhoz, hogy az elrendelt hatósági szemlén ne vegyék le róla a rendszámot.

A hibalista 2013. októberében készült a helyi szerviz és műszaki vizsgaállomáson, ahol a sokat tapasztalt szakemberek megdöbbenve látták, hogyan kaphatott „A” minősítésű műszaki vizsgát ez a roncsautó.

A gumik egyetlen hibalistán sem szerepelnek és nem is szerepelhetnek, mert azok az autó elhozatala után azonnal cserélve lettek. A hatóságok már új gumikkal látták az autót.

A szag: Egy állítólag tíz évig mentős ilyen mentődobozzal ad át egy autót, ehhez bizony nagyon vastag bőrnek kell lenni a képén… Természetesen azonnal vadonatúj mentődobozt raktam bele a fertelmes bűzt árasztó mentődobozt gondosan becsomagolva a rendőrségi szembesítéskor visszaadtam neki.

Szerviz óradíj: Szeretnék olyan szervizt vagy iparengedéllyel rendelkező autószerelőt találni, aki 4500.- HUF/óra alatt bármilyen javítást vállalna.(Egyébként két autószerelő rokonom is van, de ennyiért meg sem nézik az autót…) Hol vannak már a régi lelkiismeretes autószerelők?

Az árak és a javítási költség: Valamennyi tétel ÁFÁ-s számlákkal igazolt és bizonyított ezeknek bizony ennyi volt az ára. (A költségekben benne van még a nem említett elektromos hibák javítása és az ezekhez szükséges alkatrészek, fényszóróbetét, világításkapcsoló, tolatólámpa kapcsoló, generátor javítás, akkumulátorhoz megfelelő rögzítés készítése stb.)

A megéri-e vagy sem vonatkozásában, ha nem csináltatom meg szakszervizben és nem viszik el az elrendelt hatósági szemlére, akkor levették volna róla a rendszámot, ezért kellett ennyit kifizetnem ahhoz, hogy végül is „H” minősítést - nem „A”-t – kaphasson és még további javítások elvégeztetésére köteleztek.

A felmerült kérdésnek és feltételezésnek valóban lehet alapja: Mi történhetett az alatt a kilenc nap alatt, amíg az eladó az autót a saját céljaira használta? Erre már én is gondoltam, de mindezt bizonyítani is kell. Vajon kicserélhetett-e és ha igen akkor milyen dolgokat?

A kérdésekre remélhetőleg a jövő héten sorra kerülő igazságügyi műszakértői vizsgálat fog választ adni.

Köszönöm a hozzászólást, de jó is lett volna annyiból, olyan összegből megúszni a dolgot, de sajnos a fizetendő összeg ÁFÁ-s számlákkal bizonyítottan is ilyen tetemes összeg lett.

huntah 2014.09.10. 22:34

Egy időre elveszett a szemem elől ez a téma.Meglehet, hogy én vagyok a fiatalabb, de ilyen történetbe az én csekély élettapasztalatommal sem mentem volna bele, bizalom ide vagy oda.Nem gondolkodtam életkorokon, és a neten egyébként sem nagyon szokás magázódni, de ha esetleg bántó volt, elnézést a tegeződésért.Bár bántó inkább más lehetett, és talán nem kellett volna ilyen sarkosan fogalmaznom, de a lényeget tekintve most is ugyanúgy látom a helyzetet.Elolvastam akkor a topicot az elejétől, próbáltam összerakni a képet, de mindig maradtak benne zavarok. Aztán feladtam, mert gondoltam reménytelen eset.Most megpróbálom újra megérteni a helyzetet.

Egy fontos kérdés: Ez a hibalista a már ismert események sorában mikor készült?

A gumihoz: ha az adásvétel után rögtön új gumik kerültek a kocsira, majd ezeken közlekedve lett majdnem baleset, és ezután lett újra megvizsgálva a kocsi, akkor miért szerepelnek a gumik a listán? (Ez elég zavaros, erre írtam a szép hárítást.)

A fotókhoz: el tudjuk képzelni, láttunk hasonlót, tényleg nem ez a lényeg.

A szaghoz: a mindenkori üzembentartó felelőssége az elsősegélydoboz állapota. És sok minden más is.

Szerviz óradíj: millió autószerelő van, érdeklődni kell, nem elfogadni az első ajánlatot.Sok svindler van, de olyannal nem találkoztam, aki ne szólna ilyen esetben előre, hogy "hé ember, ez nem éri meg!"A lista jórészt a fékekről szól. Egy ilyen autóra a komplett fékrendszer sem kerülhet többe 100eFt-nál. És a munkának egy nap alatt el kell készülnie. Munkadíj legyen 20e.De legyen még 4 új lengéscsillapító is gömbfejekkel, reálisan mondjuk 20eFt, egy embernek fél nap munka, 10eFt munkadíj.Az alváz javításáról már volt is szó, 12eFt, reálisnak tűnik, kicsit keveslem is, tekintve az állapotok elrettentő bemutatását, azt hittem, ennél nagyobb a baj.Na. Szumma 162eFt. Ez is sok, még dízel Barkas javításáért is, de legyen.

Na most hiszed vagy sem, a fenti számokat nem szándékosan alakítottam így. De amikor most ellenőrzésképp visszalapoztam, meglepődve láttam, hogy a korábban kialkudott 300eFt helyett 460eFt lett a vételár, a javítások miatt. Nem gyanús itt valami? A különbözet egy egészen hasonló összeg.

Felmerül a kérdés: az eladó biztosan azt a kocsit adta át, aminek a javíttatását ilyen ügyesen kifizettette? Vagy netán volt a sufniban egy másik azonos színű? Talán még az alvázszámuk is egyezett... Ez feltételezés, de valamiért egyre inkább van egy érzésem, hogy ez a bizonyos másik vizsgázott elsőre.

Végszónak: aki saját maga nem tudna másokat becsapni, ne feltételezze ugyanezt másokról! Ez talán nem újkeletű dolog, csalók mindig is voltak.

Supervisiter 2014.08.25. 09:32

Azzal kezdeném, amit eddig sajnos kihagytam: Négyütemű dízel motorral szerelt gépjárműről van szó, amelyben igenis van olaj és több mint ajánlott, hogy működőképes olajnyomás ellenőrző műszer, vagy lámpa legyen. (Olajnyomás ellenőrző óra az van benne, de nem működik, tehát mintha nem is lett volna. Azt meg le sem írom, hogy egy használt jeladó mennyibe került volna az órához. Így új, lámpás érzékelőt kapott.)

Itt egy kis hibalista a teljesség igénye nélkül: 1.-4: Négy darab fékmunkahenger új csere. 5.: Főfékmunkahenger új csere. 6.: Tolórúd új csere. 7. Bal első lengéscsillapító 2% új csere. 8.: Gömbfejek nem voltak biztosítva. 9.: Első fék eltérés 65%. 10.: Hátul nincs fékerő. 11-12.: Fékdobok elvékonyodtak új csere. 13-14: Mindkét oldalon az alvázkeret szétrohadva fagerenda darabok belerakva és lekittelve. 15-19.: A gumiabroncsok életveszélyesen kopottak voltak. 4 db új csere. 20.: Az akkumulátort csak a két csatlakozó saru fogta. A kisebb hibák felsorolását mellőztem: Időpont: 2013 október 24. Mi kell még?

„A fotók senkit nem érdekelnek, ez nem igazságügyi szakértői iroda, hanem fórum. Elhisszük, amit mondasz, és az alapján próbálunk segíteni. Sajnos egyre kevésbé hihető a történet...”Vajon mi nem hihető az általam eddig írottakban?

Milyen kár, hogy senkit sem érdekelnek a fotók… Ha nem látok valamit akkor honnét tudnék róla elfogulatlanul bármilyen véleményt is mondani???

„-A gumikérdés szép hárítása is mutatja, hogy vakítasz.”

Mi az, hogy „szép áthárítása”? Netán nekem lett volna kötelességem előre megvenni megfelelő állapotú gumikat a műszaki vizsgára?

A szagot illetően: Nem tudom mit szólnál hozzá ha egy esetleges közúti baleset esetén súlyosan vérző sérüléseidet egy ilyen mentődobozból próbálnák ellátni amelyből a felnyitás után fertelmes bűz árad valamilyen rozsdás folyadékban úszva? Garantált szepsis!

„- Tetszettél volna keresni olcsóbb szervizt! Óradíjban én is megjavítom a kocsidat, legfeljebb eltart egy darabig, de úgyis kifizeted... "216.059.- HUF" vagy "842.949.- HUF", úgy tűnik, teljesen mindegy.”Ehhez csak annyit, hogy a sikeres „A” minősítésű műszaki vizsgát kapott roncs „csak” annyira volt roncsállapotban, hogy összességében ilyen összegért kaphatott „H” minősítést.

Magyarországon létezik olyan szerviz, amely 4.500-HUF/óra munkadíj alatt bármilyen munkát is elvállal?Ha igen, hol?

Amiért - a végtelenségig bíztam abban, hogy Magyarországon egyetlen olyan műszaki vizsgabiztos sem akad, aki ilyen roncsautónak „A” minősítéssel sikeres műszaki vizsgát ad - annak az az oka, hogy eddig szinte megszámlálhatatlanul sok autót vizsgáztattam cégeseket és saját autóimat egyaránt. Gy városban garancia ha egy gépjármű „A” minősítést kap, akkor az valóban minden tekintetben kifogástalan műszaki állapotban van! Ezt több évtizedes tapasztalatból biztosan állíthatom.

Ami a felnövésemet illeti, lehet, hogy az életkorunkat és az élettapasztalatainkat illetően a kedves huntah talán még az unokám is lenne… Úgy érzem felnőttem és magamból indultam ki, mert soha senkit nem tudnék becsapni, átverni.

A felelősséget illetően hibás vagyok abban, hogy fizettem ez tény bevállalom. Azonban visszakérdezek: - Ki a nagyobb bolond, aki feltalálta a kényszerzubbonyt, vagy az akinek szüksége van rá? Aki feltalálta, honnan tudta, hogy egy bolondnak mire van szüksége, ha sohasem volt bolond? („- Akinek humora van az mindent megért, akinek nincs az mindenre képes.”)

huntah 2014.08.24. 22:04

"Barkast Wartburg motorral szerelték"

Gyárilag igen, aztán sokan építettek bele különféle négyütemű motorokat. De ez a gondolatmenet egy cseppet sem visz közelebb a megoldáshoz, mivel a motor típusának vagy állapotának az egész történethez semmi köze.

huntah 2014.08.24. 21:57

Jólvan, akkor legyél mindenki áldozata nulla felelősséggel. A hibalistát nem magamnak kértem, hanem azért, hogy a fórum hozzá tudjon szólni.A fotók senkit nem érdekelnek, ez nem igazságügyi szakértői iroda, hanem fórum. Elhisszük, amit mondasz, és az alapján próbálunk segíteni. Sajnos egyre kevésbé hihető a történet...Majd alakítsd ki a végleges álláspontodat, és akkor tedd fel újra a kérdésedet. A gumikérdés szép hárítása is mutatja, hogy vakítasz.Konkrét hibalista és időpontok nélkül zagyvaság az egész eddigi megszólalásod.Senkit nem érdekel az autó szaga, ezeket a dolgokat kihagyhatod a történetből. Megszagoltad, megvetted, ennyi.

Az új gumikkal is valószínűleg átvertek, mert 1db 175/70R13 gumi kb 8eFt. Jelentsd fel őket.

"A szervizt illetően 4.500.- HUF/óra a munkadíj"

Tetszettél volna keresni olcsóbb szervizt! Óradíjban én is megjavítom a kocsidat, legfeljebb eltart egy darabig, de úgyis kifizeted... "216.059.- HUF" vagy "842.949.- HUF", úgy tűnik, teljesen mindegy.

És akkor csak még egy dolog:"A végtelenségig bíztam abban, hogy..."

Akkor nőj fel.

guba" 2014.08.24. 20:11

„Az olajnyomást semmiféle műszer nem jelezte.”

Barkast Wartburg motorral szerelték, amely ugye kétütemű. Kétütemű motor keverék olajzással működik, tehát nincs benne olajszivattyú és így olajnyomás se.Eleve nem dőlhet az olaj a motorból, mert nincsen benne.

Supervisiter 2014.08.24. 19:25

A végtelenségig bíztam abban, hogy Magyarországon sikeres „A”minősítésű műszaki vizsgát csak valóban kifogástalan állapotú gépjármű kaphat.

Az illető magát a város mintapolgáraként tüntette fel állítása szerint 25 évig tűzoltó és 10 évig mentős volt. Azonban lehet, hogy ebből semmi sem igaz.

Interneten szorgalmasan küldte a képeket a szétbontott autóról, hogy az milyen lelkiismeretesen kerül felkészítésre műszaki vizsgára. Így fel sem merült bennem, hogy ez lesz a vége.

A gépkocsit ő hozta el az életveszélyes állapotú gumiabroncsokról azt állította, hogy ezekkel ment át a műszaki vizsgán.

Természetesen azonnal új gumikat vásároltam – ez csaknem 60.000.- HUF volt számlával - és csak azután mentem ki vele a közútra. Az új gumikért személyautóval mentem és itthon raktam fel a felszerelt gumikat. Részemről vadonatúj gumikkal került a forgalomba a gépkocsi.

Felsorolnék néhány apróságot: Az életveszélyes fék és kormány- futómű hibákon kívül a gyújtáskulcsot nem lehetett kivenni, a jobb oldali ajtóhoz nincs kulcs, az akkumulátort csak a két saru tartotta, semmiféle rögzítése nem volt. Az olajnyomást semmiféle műszer nem jelezte. Az utas ülés mögött penetráns bűzt árasztott valami, ami egy piros valamikor mentődoboz volt. (Ezt a rendőrségi szembesítésen gondosan becsomagolva átadtam neki, hogy emlékezzen, nehogy ilyenből kelljen valakit is ellátni. Bár sajnos már nem kötelező tartozék a mentődoboz…)

Nagyon szívesen elküldeném a teljes hibalistát, csak egy e-mail címet kérnék. Még fényképeket is küldenék. Például arról, hogy az alvázkeretbe milyen fageranda dabokat helyezett ez a derék ember és gyenge kittel lekittelte őket. Így ment át a műszakin. 12.000.- HUF volt ezeknek a számlás javítása.Sajnos ide a fórumba nem lehet képeket felrakni.

A feljelentések az eladó és a műszaki állomás vizsgabiztosa ellen történtek.

A szervizt illetően 4.500.- HUF/óra a munkadíj és egy valóságos de mégis „A” minősítésű műszaki vizsgás roncsból csináltak egy „H” minősítésű gépjárművet. Ez került pontosan 216.059.- HUF-ba számlával, vajon mi történt volna ha nem fizetem ki? Ezután vitték hatósági szemlére, ahol „H” minősítést kapott.

huntah 2014.08.24. 17:35

"Vételár: 300.000.- HUF volt közös megegyezés szerint friss műszaki vizsgával. Viszont 460.000.- HUF lett a számla, mert az eladó szerint még annyi mindent javítani kellett rajta a műszaki vizsgára."

Megbocsáss, de ebből hogyan nem vetted észre, hogy csalóval van dolgod? Ennyire kellett neked pont ez az autó???

Azért az "életveszélyes állapotú gumiabroncsokat" neked is észre kellett volna venned, mielőtt útnak indulsz vele. A Kresz ugyanis előírja, hogy ez a sofőr felelőssége. Ha nem büntettek meg szabálysértésért, akkor szerencséd van! És a többi közlekedőnek is, hogy nem jársz az utakon.Vedd észre magad, a történtekben nem kicsi a te felelősséged sem. Örülj, hogy szembejövő kocsival találkoztál, és nem focilabda után futó gyerekkel, mert már rég a börtönből bizonygathatnád az igazadat.

Amúgy egyre jobban érdekel a teljes hibalista.

"rendőrkapitányságnál kétszer is megtettem a bizonyítékokat mellékelve csalás miatt a feljelentést"

Ki ellen?

"5.: Mi a bánatért kellett még százezreket költeni? Csupán azért, mert „mindössze” ennyibe került, hogy a hatósági szemlén „H” minősítést kapjon és ne vonják ki a forgalomból."

Hát te nem vagy normális. Ha valaki kútba ugrást kér tőled az autó javításáért, azt is megteszed?

Én is szervizeltettem már kocsit, de olyan még sosem volt, hogy az eleve túlárazott kocsim értékének a háromszorosát még szervizre költöttem volna.... Nem lehet, hogy egy kicsit átvert a szerviz is? Őket is fel kéne jelenteni, hogy ugyan mi került ennyibe.

Supervisiter 2014.08.24. 08:29

Az alábbiak feltétlen részletesebb leírásra szorulnak, hogy az erőben levő zavart teljességében eloszlassam.

Kezdjük sorban: 1.: A kocsi eladóját és a bizonyos műszaki vizsgaállomás vezetőjét azonnal értesítettem – még 2013 októberében - az észlelt súlyos életveszélyes hibajelenségekről. Mindössze hat kilométert tettem meg, lassan haladtam, amikor szemből folyamatosan jött át a jobb oldalra a velem szembe jövő autó. Félrekaptam a kormányt a fékre léptem a fékpedál beesett az útpadka feldobta a mindössze 2%-os lengéscsillapítójú gépkocsit és szó szerint millimétereken múlt, hogy sikerült elkerülni az összeütközést. Az eset után lépésben azonnal a közeli szerviz és műszaki vizsgaállomásra vittem, ahol a sokat tapasztalt szakemberek megdöbbentek a friss műszakis roncsautó átvizsgálásakor. Nem kevesebb, mint 15 életveszélyes műszaki hibát találtak rajta. Erről is értesítettem az eladót és a műszaki vizsgaállomás tulajdonosát is.

A vizsgaállomás tulajdonosa mindössze annyit tett meg, hogy odarendelte az eladót és mobilon beszélhettünk. Az eladó azt ígérte, hogy a Balatonnál levő – egyébként aligha létező - értékeit eladja és a gépkocsi vételárát abból kifizeti, azután a gépkocsit visszaveszi.

Másik alternatívaként azt kérte, hogy hirdessem meg eladásra a gépkocsit 350.000.- HUF-ért és akkor még ő fizet 100.000.-HUF-t csak ne legyen feljelentés és bírósági per az ügyből.Ebből aztán semmi sem lett mert teljesen elérhetetlenné vált. Többször is értesítettem, hogy kénytelen vagyok feljelenteni, amit aztán meg is tettem. A mobiltelefonján nem volt elérhető a neki küldött ajánlott-tértivevényes-saját kezébe levelet személyesen átvette, de semmilyen formában nem méltatott válaszra. Ezek után tettem meg ellene a rendőrségi és az ügyészségi feljelentéseket. Ezek megtörténtéről is értesítettem, de arra sem válaszolt.

2.: Mivel ezek nem vezettek eredményre, történt a feljelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség igazgatójánál – minden érdemleges eredmény nélkül.

3.: Sértett akkor lehetnék – mint írod - ha csalási ügyben lenne ilyen csalási ügy. Bizony, hogy van az új Btk. 373. § alapján a tiszaújvárosi rendőrkapitányságnál kétszer is megtettem a bizonyítékokat mellékelve csalás miatt a feljelentést. Erre ők átküldték az ügyet Gy városba, ahol csalás miatt azóta is folyamatban van a nyomozás. Ezt Tiszaújvárosban is tudják.

4. Vételár: 300.000.- HUF volt közös megegyezés szerint friss műszaki vizsgával. Viszont 460.000.- HUF lett a számla, mert az eladó szerint még annyi mindent javítani kellett rajta a műszaki vizsgára.

5.: Mi a bánatért kellett még százezreket költeni? Csupán azért, mert „mindössze” ennyibe került, hogy a hatósági szemlén „H” minősítést kapjon és ne vonják ki a forgalomból. A friss műszaki vizsgás autó „csak” ennyire volt roncsállapotban.

Igazad van, ha előre tudom, akkor semmit sem költök rá csak a közlekedésbiztonsági felülvizsgálat díját fizetem ki. Utólag könnyen okos az ember csak a szervizszámla több mint 200.000.- HUF volt.

6.: Honnan tudhattam volna, hogy Magyarországon még akad olyan vizsgabiztos ,aki egy roncsot friss „A” műszaki vizsgával enged ki a forgalomba?

7.: Az ügyet nem szórakozásból, hanem mások tanulságára indítottam el.

8.: Az autót 2013-ban vizsgálták a közlekedési hatóságok az eset még 2013 októberében történt, azóta mindössze hat kilométert tettem meg a gépkocsival. A bizonyítás a kilométeróra állása a hatósági szemle óta csak az oda-vissza kilométerek. Azóta áll ömlik az olaj a motorból és a váltóból. Gy város rendőrségén a nyomozás azóta is folyamatban van.

Köszönöm a hozzászólásodat, remélem, hogy a fentiekkel sikerült az erőben levő zavart teljességében eloszlatni.

huntah 2014.08.23. 20:54

Hali! Néhány ponton zavart érzek az erőben.

Egyrészt, az alap eset annyi, hogy vettél egy autót, amin voltak olyan bajok, amiket a kocsi eladója elhallgatott. Tehát először tőle kellett volna kérni a helyzet megoldását. (Rejtett hiba.) Ha ez nem vezetett volna célra, feljelenthetted volna az eladót, mivel vele voltál/vagy szerződéses viszonyban. Ehelyett feljelentetted a műszaki vizsgaállomást. Az lehet, hogy egy friss műszakis kocsin nem lehetnének ilyen bajok, de attól még ebben az ügyben valóban nem leszel sértett. Hanem egy állampolgár vagy, aki bizonyos információk alapján elindított egy ügyet. Sértett a gépjármű adásvételi csalás ügyben lehetnél, ha lenne olyan ügy.

Másrészt, vettél ugye egy Barkast. Nem írtál vételárat, de mondjuk legyen 250eFt. Feltételezem, hogy azért nem Mercedest vettél, mert nem akartál milliókat költeni autóra. Akkor mégis mi a bánatért kellett 800e felett kiadni a szánalmas vasdarab rendbehozatalára? Abból lehetett volna venni egy normális másik autót, és még mindig lehetne "ütni a vasat" a Barkas ügyében. És még autód is lenne. Szóval értem én, hogy vannak csalók, és értem, hogy jó lenne kiszűrni őket, hogy a becsületes ember ne járjon pórul. De ha fájlalod a csalónak kifizetett Barkas vételárat, akkor nagyon-nagyon nem értem, mire volt jó kifizetni ezt a horribilis javítást.

Hacsak nem eleve "szórakozásból" azért vettél egy egyértelműen szar kocsit, hogy elindíthass egy ilyen ügyet. Már bocs, de akkor talán finanszírozd az úri passziót.

És még valami. 2013-ban vizsgálta az autót a hatóság. Nem írod, de feltételezhető, hogy a közúti eset (ami végül nem lett baleset) a közelmúltban történt. Elég nehéz lesz bizonyítani, hogy mi minden, az autó műszaki állapotát befolyásoló dolog történt vagy nem történt az adásvétel és a közúti eset időpontja között...

Supervisiter 2014.08.23. 19:59

Amennyiben nem velem történt volna az eset és valahol úgy olvasom, gondolhatnék írói képzeletre is. Azonban mindez maga a szomorú magyar valóság 2014-ben!

A roncsautókat este simán átnyomják a műszaki vizsgán, nem baj ha nincs fék, súlyosan műszaki hibás a kormánymű, biztosítatlanok a gömbfejek stb a lényeg a friss műszaki. A jóhiszemű ember megveszi és csak a szerencsén vagy a véletlenen múlik, hogy nem történik tragédia.

Vajon mennyi ideje működik és meddig működhet még zavartalanul az ilyen iparág?

Félő, hogy ilyen hatósági hozzáállás mellett még nagyon-nagyon sokáig. Amikor akad olyan magyar rendőrség, ahol a gyanúsítottakat a saját ügyükben tanúként hallgatják ki, akkor mire is számíthatunk? Biztosan nem arra, hogy önmaguk ellen tanúskodjanak és bevallják, hogy bizony nagyon is megbuktak a műszaki vizsgával. Az én igazamat bizonyító tanúkat és az ezeket igazoló bizonyítékokat vajon miért nem hallgatták ki és miért nem vették figyelembe?

Vajon az egykoron tett mára már nagyon feledésbe merült rendőri eskü szellemében nem lett volna kutya kötelessége a tiszaújvárosi rendőrségnek az én igazamat bizonyító tanúknak is a meghallgatása? A többszázezer forintos károm ellenére még odaírják a határozatba, hogy ellene panasszal nem élhetek, mert úgymond nem vagyok a sértettje.

A budapesti felügyeleti szerv egyik illetékesével folytatott telefonbeszélgetés éppen arról igyekezett meggyőzni, hogy jobb, ha hallgatok a témáról. Miután közöltem, hogy több fórumon is nyilvánosságra hozom félreérthetetlenül tudtomra adta az illetékes, hogy az bizony nagyon ártalmas lehet számomra. Itt tartunk és ezek után nyilvánosan felteszem a kérdést: - Meddig működhet még Tiszaújvárosban az ilyen roncsautók sikeres műszaki vizsgáztatása?A jogállamnak nevezett Magyarországon a sértettnek csak a hallgatáshoz van joga?

Supervisiter 2014.08.14. 14:56

Lehet, hogy darázsfészekbe nyúltam ennek a témának a nyilvánosságra hozatalával. Annál is inkább mivel a magyar joggyakorlatban minden bizonnyal egyedülálló, hogy valaki azért jelenti fel a műszaki vizsgaállomást, mert az sikeres „A” minősítésű műszaki vizsgát adott a megvásárolt- „csak” 15 életveszélyes műszaki hibával rendelkező - gépkocsijának.

Tudjuk, hogy milyen sokan vannak azok, akik sok mindent megtesznek azért, hogy a közúti közlekedésre nem éppen alkalmas gépjárművük sikeres műszaki vizsgát kapjon. Azonban az nagyon is elgondolkoztató, hogy hogyan és miért lehet még hivatalban az a műszaki vizsgabiztos, aki ilyen roncsautót ennyi életveszélyes műszaki hibával átengedett a vizsgán?

A felügyeleti szerv igazgatója panaszbejelentéseimre miért csak azt válaszolta, hogy nincs jogom megtudni, hogy foganatosított-e bármilyen szankciót is a csaló vizsgabiztossal szemben.

Tulajdonképpen mivel is állunk szemben? Este hat óra után már mehetnek a roncsok és jöhetnek ki sikeres műszaki vizsgával? Miért és mennyiért milyen áron?

A tiszaújvárosi rendőrség a vesztegetéssel alaposan gyanúsítható személyeket a saját ügyükben nem gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatja ki. Világos, aligha gondolták, hogy meaculpáznak és töredelmesen bevallják, hogy bizony elfogadtam és adtam valamit csak legyen műszaki vizsga.

Amennyiben a műszaki vizsgaállomásokat ellenőrző felügyeleti szervek csak egy kicsit is közel állnának a feladatuk magaslatához, és a 2014. augusztus 1.-jétől hatályos jogszabályok szerint járnának el minden ilyen esetben az 500.000. – forintos bírság kiszabásával gépkocsinként, akkor minden bizonnyal lenne valamilyen visszatartó ereje az ilyen visszaéléseknek. Azonban eddig még soha sehol nem hallottam, hogy ezt a bírságot valamikor is kiszabták volna, pedig a tiszaújvárosi műszaki vizsgaállomás ezt a bírságot maximálisan kiérdemelné. Minden törvény, jogszabály annyit ér amennyit betartanak, betartatnak belőle.

Érdemes lenne megvizsgálni akár így utólag is, hogy Tiszaújvárosban hány olyan gépjármű kapott sikeres műszaki vizsgát, amely egyáltalán nem felelt meg a forgalomtartás műszaki követelményeinek.

Miféle lelkiismerete van – ha van egyáltalán – az ilyen műszaki vizsgabiztosnak, aki egy ilyen időzített bombát „csak” 15 életveszélyes műszaki hibával kienged a közútra? Lehet, hogy kajánul vigyorogva nézi az esti híradóban, hogy az a gépkocsi, amelynek az előző este sikeres műszaki vizsgát adott tragédiát okozott, amely emberi életeket követelt?

Vajon valaha is vizsgálta-e már Magyarországon valaki, hogy az esti híradókban látható borzalmas tragédiák mögött, hány esetben áll minden kétséget kizáróan a gépjármű bizonyíthatóan rossz műszaki állapota friss műszaki vizsga ellenére?

Félreértés ne essék minden tiszteletem a munkájukat végző becsületes, lelkiismeretes műszaki vizsgabiztosoké, akik csak a valóban kifogástalan állapotú gépjárműveknek adnak műszaki vizsgát. Sajnos a közelmúltban bevezetett kamerás rendszer is csak ennyit ér, mint amennyit ebben az esetben is tapasztalhatunk.

Mindenkinek azt ajánlom, aki friss műszaki vizsgás gépjárművet vásárol, hogy a bizonyosság kedvéért végeztessen el egy megbízható műszaki állomáson egy közlekedésbiztonsági vizsgálatot, ahol ha mindent rendben találnak akkor valóban megfelel a gépjármű a forgalomban tartás követelményeinek. Ez még mindig olcsóbb mint az én esetemben, ahol többszázezer forintba került hogy a Tiszaújvárosban sikeres „A” minősítéssel műszaki vizsgát kapott roncsautó a hatósági műszaki szemlén „H” minősítést kaphasson.

Supervisiter 2014.08.13. 17:06

Még az alábbiakat tenném közzé az ügy pontosabb megismeréséért: A tiszaújvárosi rendőrségi nyomozást megszüntető határozatban ez áll: „- mivel a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése és az eljárás lefolytatásától sem várható eredmény” Továbbá: „…feljelentő a Be. 195. § (2) bekezdése alapján a határozat ellen panasszal nem élhet mivel a bűncselekménynek nem sértettje.”Hogyan lehetséges, hogy a hatalmas csalást az én sérelmemre követték el nagyon jelentős értékben és mégsem én vagyok a sértett? Avagy Tiszaújvárosban kénye-kedve szerint járhat el a rendőrség? Az én igazamat bizonyító személyek tanúkénti kihallgatását megtagadja a gyanúsítottakat a saját ügyükben tanúként hallgatja ki. Ki érti ezt? Én nem.

Bizony nagyon sok eredmény várható az elfogulatlan a minden bizonyítékaimat figyelembe vevő eljárás lefolytatásától. A nyomozást megszüntető határozat ellen – bizonyítékaimat mellékelve - azonnal panasszal éltem Gy város Járási Ügyészségénél. Amennyiben kötelezik a tiszaújvárosi rendőröket az igazamat kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal bizonyító vizsgabiztos és a Gy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség dolgozójának tanúkénti kihallgatására, akkor bizony kénytelen-kelletlen szembesülniük kell azzal, hogy a tiszaújvárosi műszaki vizsgaállomáson igenis súlyosan büntetendő csalást követtek el. Egy valóságos időzített bombát engedett ki a közútra a lelkiismeretlen vizsgabiztos és „ a mint a bagoly nappal” szellemében járt el a tiszaújvárosi rendőrség…

ius latratus 2014.08.13. 17:01

Ja,ezeket én nem tudom.

Supervisiter 2014.08.13. 15:38

A bírósági eljárás polgári perben indult a szerződés érvénytelenségének megállapítása és kártérítés iránt.Gy városban csalás miatt van folyamatban a rendőrségi nyomozás, hogy ebben a tiszaújvárosi műszaki vizsgaállomáson történt csalást vizsgálják-e azt most még nem tudom. A történtek teljességében kimerítik az új Btk. 373. § -ában foglaltakat. Büntetőper csak akkor indulhat ha a rendőrség vádemelési javaslattal zárja le az ügyet és az ügyészség vádat emel.

ius latratus 2014.08.13. 15:09

..."miután a gyanúsítottakat a saját ügyükben tanúként hallgatta ki. A tiszaújvárosi rendőrség..."

Lehet, hogy ez lesz majd a szerencséd.

Kovács_Béla_Sándor 2014.08.13. 14:59

„A bíróság érvényteleníti-e az adásvételi szerződést ”Büntetőeljárásban nem fognak szerződés érvénytelenségéről dönteni.

Kovács_Béla_Sándor 2014.08.13. 14:58

„valamikor is vizsgálni fogja-e valaki, hogy Tiszaújvárosban folyamatosan működik-e ez a műszaki vizsgagyár, vagyis a közúti közlekedésre alkalmatlan gépjárművek sikeres műszaki vizsgáztatása? Gy városban most csalás miatt van folyamatban rendőrségi nyomozás”Kérdésedben a válasz, hiszen már vizsgálják is.

Supervisiter 2014.08.13. 14:12

Tudom az én hibám, hogy vakon megbíztam abban, hogy egy sikeres friss műszaki vizsgás gépjármű valóban kifogástalan műszaki állapotban van. Több évtized alatt ezt szoktam meg, legalábbis Gy városban ez így van. Előzetes közlekedésbiztonsági vizsga, ahol ha vannak hibák felírják és megjavítják. Ezután mehet vizsgára. Az esetemben - hogy csak a legelképesztőbb életveszélyes hibákat említsem – kizárólag csak a jobb első kerékfék fogott, hátul egyáltalán nem volt fék. A főfékhengert és a teljes fékrendszert cserélni kellett. A gömbfejek nem voltak biztosítva. Az egyik lengéscsillapító mindössze 2%-os volt. Életveszélyes állapotú gumiabroncsok. A tolórúd azonnali cserére szorult. A többit nem sorolom. Az erősen elkorrodált alvázkeretbe fagerenda darabokat helyeztek és gyenge kittel lekittelték. Kár, hogy itt nem lehet fényképet mellékelni, mert ha lehetne, akkor szívesen közreadnám a Tiszaújvárosban friss műszaki vizsgás „A” minősítésű gépjárműről a Gy városi szerviz és műszaki vizsgabázison készült döbbenetes hibajegyzéket és fényképeket. Itt tartunk most a csaló vizsgabiztos és az eladó ügyében a tiszaújvárosi rendőrség megszüntette a nyomozást, miután a gyanúsítottakat a saját ügyükben tanúként hallgatta ki. A tiszaújvárosi rendőrség elfogultságára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy az én igazamat bizonyító műszaki vizsgabiztost és a gépjármű kritikus műszaki állapotát felülvizsgáló a Gy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség dolgozójának tanúkénti kihallgatását gondosan mellőzték. Ami az egyiket megilleti, az megilletné a másikat is. Azonban Tiszaújvárosban meglehetősen furcsán értelmeznek bizonyos dolgokat… A hatályos jogszabályok szerint 2014. augusztus 1.-jétől a szervizt 500.000.- forintra meg kellett volna bírságolni minden egyes alkalmatlan autó átengedése után http://www.vezess.hu/…tmegy/45532/. Vajon valamikor is vizsgálni fogja-e valaki, hogy Tiszaújvárosban folyamatosan működik-e ez a műszaki vizsgagyár, vagyis a közúti közlekedésre alkalmatlan gépjárművek sikeres műszaki vizsgáztatása? Gy városban most csalás miatt van folyamatban rendőrségi nyomozás, amelynek az eladó ellen az új Btk. 373.§ alapján vádemelési javaslattal kellene zárulni a bizonyított tények alapján. A bírósági tárgyalás szeptemberben lesz. A bíróság érvényteleníti-e az adásvételi szerződést – amelyen ráadásul nem is a valós időpontokat tüntette fel saját kezűleg az eladó – és kötelezi-e a jármű visszavételére és minden a számlákkal igazolt költségeim megtérítésére? Vajon győzni fog az igazság?

Kovács_Béla_Sándor 2014.08.13. 13:43

Van kérdésed is?Mert tudod, az, hogy emberek követnek el jogsértéseket (csalnak, lopnak, hazudnak), nem akkora újság. Pláne ezen a Fórumon.

Supervisiter 2014.08.12. 20:01

Roncsautók műszaki vizsgagyára Tiszaújvárosban?

2013. szeptemberében Tiszaújvárosban kapott sikeres „A” minősítésű műszaki vizsgát az a Barkas kisteherautó, amelyet én jóhiszeműen megvásároltam. Számomra biztosíték volt a friss műszaki vizsga, amely olyan lett, mint egy borzalmas rémálom. Lassan haladtam, amikor szemből folyamatosan jött át a jobb oldalra a velem szembe jövő autó. Félrekaptam a kormányt a fékre léptem a fékpedál beesett az útpadka feldobta a mindössze 2%-os lengéscsillapítójú gépkocsit és szó szerint millimétereken múlt, hogy sikerült elkerülni az összeütközést. Az eset után lépésben azonnal a közeli szerviz és műszaki vizsgaállomásra vittem, ahol a sokat tapasztalt szakemberek megdöbbentek a friss műszakis roncsautó átvizsgálásakor. Nem kevesebb, mint 15 életveszélyes műszaki hibát találtak rajta. Feljelentettem a tiszaújvárosi vizsgaállomást és a feljelentést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének igazgatójánál is megtettem. Az igazgató úr értesülve a bűncselekményről természetesen semmi érdemlegeset nem tett az ügyben. Ezután kétszer is feljelentést tettem a tiszaújvárosi rendőrkapitányságon, ahonnét visszaküldték az ügyet Gy városba. Feljelentést tettem a Tiszaújvárosi Járási Ügyészségen is de azt is visszaküldték Gy városba. Gy város Járási Ügyészsége utasította a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot vesztegetés miatt a nyomozás lefolytatására. A nyomozás az Audiatur et altera pars szellemét teljességében mellőzve történt. A csaló vizsgabiztost és az eladót a saját ügyükben nem gyanúsítottként hanem tanúként hallgatták ki. (Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát bűncselekmény elkövetésével vádolja.) Azt a vizsgabiztost és azokat a szakembereket akik Gy városban írásban rögzítették a roncsautó tizenöt életveszélyes hibáit valamint az ezt felülvizsgáló Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének munkatársainak tanúkénti meghallgatását gondosan mellőzte a tiszaújvárosi rendőrség. Így az igazam bizonyítására nem adtak lehetőséget. Ahhoz, hogy a friss műszaki vizsgás roncsautót ne kelljen kivonni a forgalomból összesen 842.949.- HUF lett az az összeg, amelyet ki kellett fizetnem. A fülke és a plató alatt szinte minden alkatrészt ki kellett cserélni, teljesen új fékrendszer, új gumik, stb és több mint 200.000.- HUF volt a szervizszámla. Ezután következett az elrendelt hatósági szemle. Ott sem kaphatott „A” minősítést, mivel a motorból és a váltóból folyik az olaj, így „H” minősítést kapott. Ahhoz, hogy ezeket is megszüntessem még mintegy 200.000. –HUF-t kellene kifizetnem, de ezt már nem tudom bevállalni. A roncsautót természetesen este 18 óra után nyomták át a műszaki vizsgán. (A tapasztaltak tudják, hogy minden roncs az esti órákban kerül sikeres vizsgáztatásra…) A csaló vizsgabiztos természetesen azóta is zavartalanul folytathatja a tevékenységét. Az ügy csalási része Gy városban folyamatban van. A bírósági tárgyalást szeptemberre tűzték ki. Esetem intő tanulságul szolgáljon mindazok számára akik - mint korábban én is - azt hiszik, hogy a friss műszaki vizsgás autóval minden rendben van.