bizonyítási teher - kioktatásforrás főoldal vissza

BataG 2014.04.29. 15:37

Köszönöm.Később kérdeznék még.

Agent Cooper 2014.04.29. 14:15

Kedves BataG!

A Be. 44. §-tól az 50. §-ig kizárólag védővel kapcsolatos szabályokat tartalmaz. Az 50. § szabályozza a védő kötelességét (l. előző hozzászólások).Be.=Büntetőeljárási törvény (az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról).A szorgalmazás általában indítványok formájában nyilvánul meg, de ide sorolhatóak az észrevételek, az eljárás többi résztvevője felé intézett kérdések, a nyílt forrású információgyűjtés, a magánnyomoztatás (A védő a védelem érdekében az ügyben tájékozódhat, a jogszabályokban biztosított lehetőségek és feltételek keretei között adatokat szerezhet be és gyűjthet.), az eljárás többi védőivel való egyeztetés.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Angelicasol 2014.04.29. 14:10

Még mindig javaslom, hogy mélyedj el a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) rejtelmeiben, jelesül 44-50. § (főleg a védő kötelességeit soroló 50. §-ban)!

Pl. ha van tudomása tisztázó/mentő körülményekről, akkor lehet indítványt tenni ennek figyelembe vételére (teszem azt van tanú, aki bizonyítja, hogy adott időben tök máshol volt, akkor indítványozhatja a tanú meghallgatását...)

BataG 2014.04.29. 14:00

Köszönöm.

„A védő köteles a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben felhasználni, a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni. Be 50. §”

Ez a 'szorgalmazás' jellemzően hogyan nyilvánul meg. Van valahol szabályozva, hogy a védőnek - kirendelt védőnek - mik a kötelezettségei ? Hol ?

Angelicasol 2014.04.29. 13:47

Amennyiben erre gondolsz (mert szerintem ez a maximum...):

A terhelt jogosult arra, hogy a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyésztől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon. Be 43. §

A védő köteles a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben felhasználni, a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni. Be 50. §

BataG 2014.04.29. 13:44

OK, OK, és persze kösz, ... de akkor mondjuk

a potenciális mentő körülményekről, vagyhogy mi lehet az a körülmény, amire ha sikeresen ellenbizonyít a vádlott, akkor megdől a vád ... ilyesmire sem kell ~kioktatni, felhomályosítani a vádlottat ? (Esetleg, hogy mit mivel tekint(ene) a bíróság ellenbizonyítottnak.)

Ha ezeket a vádlott nem 'látja', nem ismeri fel (s arról akár ezek kioktatás útján való pótlásával a bíróság hivatalból nem gondoskodik, akkor), hogyan tudhat a vádlott érdemben védekezni ? (a ... tudati fegyveregyenlőség hol van ilyenkor?)

Kovács_Béla_Sándor 2014.04.29. 13:28

Ne hülyéskedj! Büntetőeljárásban nincs bizonyítási teher. A vádlottnak aztán végképp semmit nem kell bizonyítania.

Agent Cooper 2014.04.29. 13:28

Kedves BataG!

A büntetőeljárás során a vád képviselője bizonyít, a vádlott védekezni tud. A vádlotton semmilyen bizonyítási teher nincs.A büntetőeljárás teljesen más, mint a polgári, a kettőt nem is lehet értelmesen összehasonlítani, az egyiket a Be., a másikat a Pp. szabályozza.

Üdvözlettel: Agent Cooper

BataG 2014.04.29. 13:02

Büntetőeljárás során köteles-e a bíró kioktatni a vádlottat a bizonyítási teherről ? Ha igen, azt mi írja elő ?

Fel kell-e homályosítania a bíróságnak a vádlottat, hogy pontosan mi a bizonyítandó (ellenbizonyítandó) körülmény ?

Hasonlítható-e a büntetőeljárási kioktatási kötelezettség (ha van ilyen) a bizonyítási teherre, és a bizonyítandókra a polgári peres kioktatási kötelezettséghez ? Mik az eltérések ?