Fiatalkorú bírósági ügye és várható ítéletforrás főoldal vissza

ObudaFan 2014.05.22. 06:34

Ha a próbaidő alatt követte el az újat, akkor mind a kettőt le kell ülje. A kedvezményből nincs kizárva.

Csaba96 2014.05.21. 18:27

Adott egy (akkor 15,5 éves) fiatalkorú akit lopásért jogerősen 7 hónap 5 évre felfüggesztett fiatalkorúak fogházára ítélnek. Azonban később, de még fiatalkorúként (17 éves) elkövet egy rablást, melyért 1 év 6 hónap fiatalkorúak börtönét kap.

Mind a két büntetést le kell ülje? Ha igen. Milyen sorrendbe? Van-e arra lehetőség, hogy feltételesen szabadulhasson? Ha van mód - akkor mennyi idő elteltével?

ObudaFan 2014.05.19. 15:18

„15. Örökölhet-e olyan fiatalkorú aki jogerős büntetését BV intézetbe vagy javítóintézetbe tölti?

16. Elvesztheti-e az örökölt értéket a büntetését töltő fiatalkorú vagy sem?”

Örökölhet, de ha szabadságvesztését tölti, kitagadható.

ObudaFan 2014.05.19. 15:17

„12. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy büntetőeljárásba ítélhetnek meg kártérítést is?”

Igen. Meg ha ott nem ítéltek meg, akkor külön polgári perben is.

„13. A kártérítés behajtható a szülőkön is?”

A kárért felel a kiskorú gondozója, ha a nevelési-gondozási tevékenység felróható elmulasztása vezetett a károkozáshoz.

„14. Amennyiben a részletfizetést engedélyezik, annak mértékét megállapíthatják-e már Elsőfokú (nem jogerős) ítélet után is vagy csak a Másodfokú (jogerős) ítélet kihirdetése után?”

A jogerős ítélet után.

„15. A költség megfizetésének részleteit ki és mi alapján állapítja meg?”

A bíróság és a terhelt jövedelmi-vagyoni helyzete alapján.

„16. Mi van akkor ha engedélyezik a költség részletekben való törlesztését, de a fizetendő összeg maradék nélkül nem osztható 24-el? (pl. 196575 Ft)”

Egyrészt nem kötelező 24 hónapban meghatározni a részletfizetés időtartamát. Másrészt ha nem osztható az összeg a hónapok számával, akkor az utolsó részlet valamivel kevesebb lesz.

„17. Ez az összeg változhat-e abban az esetben ha a Másodfokú eljárásban felmerülő bűnügyi költséget vagy annak bizonyos részét a fiatalkorú elítéltnek kell megtérítenie?”

Hogy micsoda?

Ibolya87 2014.05.19. 10:55

Tisztelt Szakértők!

„Én mondjuk a kártérítéstől jobban félnék, mint a bűnügyi költségtől.”

12. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy büntetőeljárásba ítélhetnek meg kártérítést is?

13. A kártérítés behajtható a szülőkön is?

„A tízezer forintot meghaladó rendbírság és az államot illető bűnügyi költség megfizetésére halasztás, illetőleg részletfizetés a bírósági végrehajtó által foganatosított foglalás után engedélyezhető, ha a foglalási jegyzőkönyvet a végrehajtó a bírósághoz beterjesztette. A bíróság legfeljebb három hónapi halasztást, illetőleg azt engedélyezheti, hogy a költséget két éven belül, részletekben fizesse meg.”

14. Amennyiben a részletfizetést engedélyezik, annak mértékét megállapíthatják-e már Elsőfokú (nem jogerős) ítélet után is vagy csak a Másodfokú (jogerős) ítélet kihirdetése után?

15. A költség megfizetésének részleteit ki és mi alapján állapítja meg?

16. Mi van akkor ha engedélyezik a költség részletekben való törlesztését, de a fizetendő összeg maradék nélkül nem osztható 24-el? (pl. 196575 Ft)

17. Ez az összeg változhat-e abban az esetben ha a Másodfokú eljárásban felmerülő bűnügyi költséget vagy annak bizonyos részét a fiatalkorú elítéltnek kell megtérítenie?

Szilvi96 2014.05.18. 22:26

12. A bűnügyi költség részletfizetésben történő "kiegyenlítésének" összegét csak a jogerős ítélet kihirdetése után lehet meghatározni vagy már az I. fokú (nem jogerős) ítélet kihirdetését követően?

13. A részletfizetés esetén a havonta fizetendő összeget miként állapítják meg?

14. Ez az összeg változhat-e ha a II. fokú bíróság a másodfokú eljárás alatt felmerülő költséget részben vagy teljes egészében az elítéltnek számolja fel?

„Végrehajtják, ha nem lehet, elévül. A szülőtől nem lehet végrehajtani.”

15. Örökölhet-e olyan fiatalkorú aki jogerős büntetését BV intézetbe vagy javítóintézetbe tölti?

16. Elvesztheti-e az örökölt értéket a büntetését töltő fiatalkorú vagy sem?

Sándor69 2014.05.18. 18:06

Tisztelt Sherlock, Tisztelt ObudaFan, Tisztelt Szakértők!

9. A büntetőeljárásban ítélhetnek meg kártérítést vagy sem?

10. A részletfizetés esetén a részletek összegének megszabására csak a jogerős ítélet után van mód, vagy már az I. fokú (nem jogerős) ítélet után is megállapítható?

11. Részletek mértékét ki állapítja meg?

ObudaFan 2014.05.18. 13:20

Az államot illető bűnügyi költség és a rendbírság megfizetését az igazságügyért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő okból egészben vagy részben elengedheti. Az államot illető bűnügyi költség és a rendbírság megfizetésének elengedésére irányuló kérelmet az államot illető bűnügyi költség megfizetésére kötelezett, a rendbírsággal sújtott (a továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett), a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője nyújthatja be. Az elsőfokú bíróság az államot illető bűnügyi költség és a rendbírság megfizetésének elengedésére irányuló kérelmet a fennálló tartozás mértékéről, illetve az addigi befizetés adatairól szóló igazolással, és a büntetőügy irataival (részirattal), ideértve a (4) bekezdés szerint beszerzett adatokat, iratokat is, az esetlegesen rendelkezésre álló bírósági foglalási jegyzőkönyvvel felterjeszti az igazságügyért felelős miniszterhez. A bíróság a felterjesztés előtt a megkeresés szabályai szerint beszerzi a fizetésre kötelezettnek a döntéshez szükséges személyes adatait, ideértve a vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó adatokat is, valamint a fizetésre kötelezett személyi körülményeit, vagyoni és jövedelmi helyzetét feltáró részleges környezettanulmányt, továbbá fogva lévő terhelt esetében az intézeti értékelő véleményt. A részleges környezettanulmányt a pártfogó felügyelő készíti el.

A tízezer forintot meghaladó rendbírság és az államot illető bűnügyi költség megfizetésére halasztás, illetőleg részletfizetés a bírósági végrehajtó által foganatosított foglalás után engedélyezhető, ha a foglalási jegyzőkönyvet a végrehajtó a bírósághoz beterjesztette. A bíróság legfeljebb három hónapi halasztást, illetőleg azt engedélyezheti, hogy a költséget két éven belül, részletekben fizesse meg. A költségmegfizetésére adott halasztás fontos okból egy alkalommal, legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható. A részletfizetés olyan, havonta fizetendő összegben engedélyezhető, amely osztható a pénzbüntetés esetén az ítéletben megállapított napi tétel összegével.

A fenti összeghatár alatti rendbírság és bűnügyi költség megfizetésére kötelezés esetén a tanács elnöke foglalási cselekmény bevárása nélkül, a rendelkezésre álló adatok alapján legfeljebb két hónapi halasztást, illetőleg három hónapi részletfizetést engedélyezhet.

Szilvi96 2014.05.18. 13:00

6. A bűnügyi költséget egy összegben kell megfizetni vagy van mód részletfizetésre is?

7. Erre az összegre megy-e kamat vagy sem?

8. A részletfizetés esetén maximálisan mennyi idő alatt kell kifizetni a megítélt (vagy a kamattal megemelt) összeget?

Sándor69 2014.05.18. 12:48

„Végrehajtják, ha nem lehet, elévül. A szülőtől nem lehet végrehajtani.” Köszönöm a választ!

„Az igazságügyért felelős minisztertől lehet kérni az elengedését is (valahol a be. Végén van), fiatalkorúnál állítólag nem esélytelen. Én mondjuk a kártérítéstől jobban félnék, mint a bűnügyi költségtől.” Ezt a választ is köszönöm!

„Én mondjuk a kártérítéstől jobban félnék, mint a bűnügyi költségtől.”

4. Miért büntetőeljárásnál is állapíthatnak meg kártérítést?

5. A kártérítés összegét, amennyiben a fiatalkorú elítélt nem tudja kifizetni, átterhelhetik a szülőkre?

Sherlock 2014.05.18. 12:23

Az igazságügyért felelős minisztertől lehet kérni az elengedését is (valahol a be. Végén van), fiatalkorúnál állítólag nem esélytelen. Én mondjuk a kártérítéstől jobban félnék, mint a bűnügyi költségtől.

ObudaFan 2014.05.18. 11:19

Végrehajtják, ha nem lehet, elévül. A szülőtől nem lehet végrehajtani.

FMiklós86 2014.05.18. 10:46

Kedves Sándor69:Ajánlom figyelmébe a Jogi Fórumon fent levő alábbi kérdést: http://www.jogiforum.hu/forum/21/38130

Sándor69 2014.05.17. 19:38

Amennyiben egy fiatalkorút elítélnek és az ítéletbe kötelezik az ún. bűnügyi költség megfizetésére.

Az ítéletben előírt bűnügyi költség megfizetése miből és hogyan történik ha:

~~~3. Tarthat(nak)-e a fiatalkorú elítélt szülei attól, hogy ezt a megszabott költséget vagy annak egy részét rajtuk hajtják be? (pl. azért mert nincs a fiatalkorúnak saját jövedelmük)

ObudaFan 2014.04.12. 09:14

többszörös visszaeső az, akit a szándékos bűncselekmény elkövetését megelőzően visszaesőként végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és az utolsó büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől a szabadságvesztéssel fenyegetett újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el;

erőszakos többszörös visszaeső az a többszörös visszaeső, aki mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt követ el.

József1968 2014.04.10. 17:34

1. Mi számít szándékos bűncselekménynek?

2. Ki számít visszaesőnek, többszörös visszaesőnek és erőszakos többszörös visszaesőnek?

„A 16 éves (I. rv.) fiatalkorú ellen:felbujtóként és társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntette, felbujtóként és társtettesként elkövetett rablás bűntette, pénzhamisítás bűntette”

3. Milyen büntetésre számíthat?

„A 17 éves (II. r.v) fiatalkorú ellen:társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett rablás bűntette, garázdaság vétsége, hamis pénz kiadása vétsége”

4. Milyen büntetésre számíthat?

„A 16 éves fiam (III. r.v) elleni vád:bűnsegédként elkövetett súlyos testi sértés bűntette, bűnsegédként elkövetett rablás bűntette, garázdaság vétsége, hamis pénz kiadása vétsége”

5. Milyen büntetésre számíthat?

„A másik 17 éves (IV. r.v) és a 15 éves (V. r.v) fiatalkorú ellen:társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett rablás bűntette, hamis pénz kiadása vétsége”

6. Milyen büntetésre számíthat?

A fiam esetében az ügy érdekessége, hogy maga a súlyos testi sértés és rablás áldozata mondta el többször is, hogy a fiam a testi sértésben nem vet részt sőt megpróbálta a másik 4 támadót megállítani.

ObudaFan 2014.04.08. 15:18

A szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel azzal szemben, aki

Minden más esetben a szabadságvesztés végrehajtása felfüggeszthető.

Nem bocsátható feltételes szabadságra

Minden más esetben feltételesre lehet engedni az elítéltet, kivéve, ha a be nem vonulás miatt kizárták a feltételesből.

A feltételesre vélhetően az elbíráláskor hatályos új Btk. lesz a kedvezőbb, így az alkalmazandó, ami azt jelenti, hogy ha a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nem kizárt, annak legkorábbi időpontja

részének, de legkevesebb három hónapnak a kitöltését követő nap.

Ami lehetséges, hogy fogház fokozatot kapnak esetleg és esetleg visszaesők, és a bűncselekményt még 2013. júl. 1. előtt követték el, akkor lehet, hogy a régi Btk. alapján 2/3 után.

(De természetesen annak eldöntésénél, hogy melyik Btk-t kell alkalmazni, egyáltalán nem ez az egyetlen szempont, így ebben a kérdésben azért jelentős a bizonytalanság.)

József1968 2014.04.08. 07:59

Tisztelt Szakértők!

Először A 16 éves fiam ellen először egy 17 éves fiúval egyetembe garázdaság vétsége miatt indult eljárás még tavaly április közepén (15). Akkor a kihallgatásuk után szabadlábra helyezték őket.

Pár nappal később (ápr. 17.) újabb bűncselekménybe keveredett bele. Két 17 éves, egy 16 éves és egy 15 éves fiatalkorúval együtt. A 16 éves fiúnak érdekében állt aprópénzt papírpénzre "beváltani". Ezt 500 forintosokkal tette meg mind a 4 másik fiatal így a fiam esetében is. Mint később kiderült, hogy mind a 4 beváltott 500 Ft-os hamis volt. Egy kis "maszek" boltba mentek be vásárolni ahol nem volt pénzjegyellenőrző. Miután mind az 5 fiatalkorú az üzletet elhagyta, az eladó újra megnézte a neki az áruért adott 500 forintosokat. Mivel ilyen szempontból nem szakértője a (hamis) pénznek, így megpróbálta a közeli pékségben ellenőriztetni (mivel ott van erre alkalmas szerkezet) erre a kollégáját kérte meg. A kolléga visszatérését követően kiderült számára, hogy tényleg hamisítványok. Értesítették a rendőrséget. A rendőrség kiérkezését követően a hamis pénzt átadták és az 5 fiatalról személyleírást adtak. (De a nevüket nem tudták.)A rendőrség pénzhamisítás bűntette miatt indított eljárást akkor még ismeretlen tettesek ellen.Sajnos ez idő alatt a két 17 éves valamint a 15 éves fiúval együtt elkövettek egy rablást. Ez utóbbiban fiam nem volt tevőleges elkövető, de jelen volt azt meg nem akadályozta. (A rablás sértettje az egyik 17 éves és a 15 éves fiatalkorút névről is ismerte.)A bűncselekményekben résztvevő egyik 17 éves azonos azzal a személlyel akivel összeverekedett.

A rendőrök pár órával később mind az 5 fiatalkorút előállították. A rendőrkapitányságra előállították és ott kihallgatták őket. Súlyos testi sértés bűntette, rablás bűntette és pénzhamisítás bűntette miatt indult ellenük eljárás. A rendőrség indítványozta az 5 fiatal köztük a fiam előzetes letartóztatását melyet az illetékes bíróság 2 nappal később (ápr. 17.) el is rendelt. A rendőrség indítványára az ügyészség támogatásával a fiam és az egyik 17 éves fiú ellen garázdaság vétsége miatt indított eljárást ezzel az üggyel összevonta.

Azóta a vádemelés is megtörtént.A fiam (III. r.v) elleni vád:bűnsegédként elkövetett súlyos testi sértés bűntette, bűnsegédként elkövetett rablás bűntette, garázdaság vétsége, hamis pénz kiadása vétsége

A 17 éves (II. r.v) fiatalkorú ellen:társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett rablás bűntette, garázdaság vétsége, hamis pénz kiadása vétsége

A másik 17 éves és a 15 éves fiatalkorú ellen:társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett rablás bűntette, hamis pénz kiadása vétsége

A 16 éves fiatalkorú ellen:felbujtóként és társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntette, felbujtóként és társtettesként elkövetett rablás bűntette, pénzhamisítás bűntette

1. Milyen mértékű büntetésre számíthat a fiam?

2. Milyen mértékű büntetésre számíthat az a 17 éves fiatalkorú akit garázdasággal is vádolnak?

3. Milyen mértékű büntetésre számíthat a másik 17 illetve a 15 éves fiatalkorú?

4. Milyen mértékű büntetésre számíthat a 16 éves fiatalkorú akit pénzhamisítással is vádolnak?

5. Számíthat-e bármelyikük felfüggesztett büntetésre?

6. Amennyiben letöltendőt kapnak akkor számíthat-e bármelyikük bármilyen kedvezményre (feltételes szabadlábra helyezés)?

7. Feltételes esetén minimum mennyit kell majd a börtönbe/fogházba tölteniük?

A megtisztelő válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: József