Önbíráskodás helyettforrás főoldal vissza

Agent Cooper 2013.09.27. 11:47

Kedves csabahalasz73!

Tapasztalt tűzoltók tudják, hogy általában a tűzvészek is kis füsttel indulnak...

Üdvözlettel: Agent Cooper

csabahalasz73 2013.09.27. 10:23

Kedves Agent Cooper!

A rendőrségen már negyedszer voltam. Mindent bekértek, alátámasztottnak látták, amit mondtam. Majd értesítenek. Nem tudom, hogyan tovább. Az illető büntetlen előéletű és emiatt úgy fogalmaztak, hogy ennek az egésznek nagyobb a füstje, mint a tüze. Hát igen... szép mondás. Csak a rendőrbácsik azt felejtik, el, hogy ha valaki kamerák és tanúk előtt teszi, amit tesz, meg autót rongál másnap, akkor az a "füst" igazából több kárt okoz, mint a "tűz", amiből ered.Ha privát levelezésbe át tudunk menni, lenne más kérdésem is.

Üdvözlettel:csabahalasz73

Agent Cooper 2013.09.24. 02:41

Kedves csabahalasz73!

Nekem sértetti képviselőként soha még csak célzást sem tettek arra rendőrök, hogy nincs idejük, vagy hogy túlságosan leterheltek - pedig biztos azok. Könnyebb egy laikust leszerelni, mint azt, aki pontosan tudja és ismeri a sértett jogait, a nyomozás menetét, a büntetőjogot. Meg Ön teljesen tisztában van azzal, hogy milyen módon lehet majd bizonyítani az elkövető cselekményét, mik lehetnek bizonyítási eszközök?Nyilvánvaló, hogy mérlegelni kell, hogy mi mennyit ér meg, de ha egy ilyen történet nagyon eldurvul, akkor mindenképpen célszerű hozzáértő ügyvédet megbízni.

Üdvözlettel: Agent Cooper

csabahalasz73 2013.09.23. 18:15

Kedves Agent Cooper!

Arra gondol, hogy talán egy ügyvéddel próbáljam meg az ügymenetet felgyorsíttatni?A rendőrség részéről még nem történt továbblépés Szeptember 9 óta. Az illető részéről viszont folyamatos zaklatás, meg egyéb dolgok történtek. Most az üzlettársam autóját rongálta meg - bár ez még nem bizonyított, csak korábbi ígéretét látszik beváltani ezzel, mert már két hete ezzel is fenyegetőzött.Az a rossz, hogy nincs aki megállítsa ezt az illetőt.

Agent Cooper 2013.09.22. 23:06

Kedves csabahalasz73!

Mindenkinek a saját ügye a legfontosabb, ezért számomra nem elfogadható az, hogy így gondolja: „Semmi sem történt még a rendőrök részéről. Megértem: sok az ügyük.”Nem lehet hivatkozási alap az, hogy „nincs időnk”, „sok az ügyünk”, „nagyon leterheltek vagyunk”, stb. Ezért buknak el gyengék, és azért győznek az erősek, mert kiállnak az érdekeik mellett. A rendőrséget jogszabályok kötelezik, és ha a rendőrök nem hajlandóak a kötelezettségeiket teljesíteni, akkor kényszeríteni kell őket erre. Ha Ön nem képes erre, akkor keresnie kell mást, aki képes az érdekeit képviselni. És nem szabad arra várni, hogy egy az egyben majd lejátszhatják ezt a történetet, mert korántsem biztos, hogy lesz rá alkalom, vagy ha mégis, akkor is mindig két esélyes egy ilyen történet.Ezért célszerűbb a törvényes érdekek érvényesítése, és ebben a rendőrség korrekt partner tud lenni, ha megfelelő indítványokat kap.

Üdvözlettel: Agent Cooper

csabahalasz73 2013.09.22. 12:59

Kedves Agent Cooper!

Mióta ez az illető elkezdte a "dolgait" azóta kb 4 naponta járok a rendőrségre. Feljelentettem már: csalásért, zaklatásért, bántalmazásért, rágalmazásért, zsarolásért, életveszélyes fenyegetésért - ezek többségét nagy nyilvánosság előtt vagy biztonsági kamerák előtt tette. Tanú van. A rendőrség már kicsit ki van tőlem. Semmi sem történt még a rendőrök részéről. Megértem: sok az ügyük.Azért írtam ebbe a fórumba, hogy megtudjam, mit tehetek. Milyen jogaim vannak. Erre már pepe28 -tól kaptam választ. Ami értelmezésem szerint azt takarja, hogy vigyázzak magamra, semmiképpen se kezdjek magán megtorló akciókba. Vagy önbíráskodásba. Nem is tenném. Viszont ha lenne konkrét javaslat arra, hogy mit tehetek, akkor azért hálás lennék.

Agent Cooper 2013.09.20. 17:42

Kedves csabahalasz73!

Akkor meg miért nem tesz feljelentést zaklatás miatt?

Üdv: Agent Cooper

csabahalasz73 2013.09.20. 14:10

Kedves Agent Cooper!

A Rendőrség addig semmit sem tesz, amíg vér nem folyik. Most jelenleg csalás miatt nyomoznak az ügyben. Addig viszont ez az illető gyakran "felkeres" váratlanul. Folyamatosan hazudik rólam, amin sokan már nevetnek is, mert szánalmas a mondandója és közeli kapcsolatai révén már a lányom minden lépéséről tud. Ami a legrosszabb az egészben, hogy ezt emberek megtehetik.

Agent Cooper 2013.09.20. 00:36

Kedves csabahalasz73!

Olyan nincs, hogy a a „rendőrség tehetetlen”...

Üdv: Agent Cooper

csabahalasz73 2013.09.19. 19:22

Köszönöm pepe28,Nem tervezem ellene a direkt fellépést, viszont valamilyen engedélyhez nem kötött önvédelmi eszközzel szerintem fel kell készülnöm. A lányomat nem tudom hogy tudom megvédeni...40 évem alatt nem találkoztam még ilyen elvetemült emberrel. Van egy olyan érzésem, hogy az a férfi már csak saját szórakoztatására is csinálja ezt.

pepe28 2013.09.19. 16:17

„JOGOS VÉDELEMPontosítja és szélesíti a jogos védelmi helyzetet.Magyarország új Alaptörvényével összhangban a törvény a súlyos, erőszakos bűncselekményekelleni hatékonyabb fellépés biztosítására kiszélesíti a jogos védelmi helyzetet. . A jogos védelemeddig is megengedett volt, és az Alaptörvény felhatalmazása alapján az új Btk. szerint – ahatályossal szabályozással egyezően – továbbra sem büntetendő az a cselekmény, amely a sajátvagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézet jogtalan támadás elhárításáhozszükséges. Az elkövető akkor sem büntethető, ha az elhárító cselekmény a szükséges mértéketijedtség vagy menthető felindulás miatt túllépi. A jogalkotó ugyanakkor felismerte, hogybizonyos élethelyzetekben az államhatalom által nyújtható védelem nem képes elhárítani azazonnali veszélyt, ezért az új Btk. az eddiginél erőteljesebb önvédelemre ad lehetőséget azokbanaz esetekben, amikor a megtámadott személy joggal feltételezheti, hogy a támadás akár az életeellen is irányulhat. Ilyen eset lehet az, amikor éjjel, vagy fegyveresen, vagy felfegyverkezve (az élet kioltására alkalmas eszközzel) vagy csoportosan (legalább hárman) támadnak valakire, vagyhatolnak be a lakásába, úgyszintén, akinek a lakásához tartozó bekerített helyre fegyverrelhatolnak be. Fontos megjegyezni ezzel összefüggésben, hogy a fegyverhasználat szabályai nemváltoznak, az nem a Büntető Törvénykönyv része.Fontos tudni, hogy a megelőző jogos védelem szabályai nem változnak. Ezek azokat avédekezési formákat jelentik, amelyek a védekező személye, vagy javai ellen irányuló jövőbenitámadás elhárítását célozzák. Ezek akkor jogszerűek, ha az élet kioltására nem alkalmasak. Amegelőző jogos védelem során azonban maga a védekező is kockázatot vállal. Nem zárható kiugyanis az, hogy a jogtalan támadás végül nem következik be, ám az annak eshetőségére történővédekező felkészülés mégis büntetőjogilag tilalmazott eredményre vezet. Jogtalan támadáshiányában a megelőző jogos védelem e kockázatát a védekezőnek kell viselnie.Nem alkalmazható a jogos védelem azokban az esetekben, amikor a védekezés elvilegmegengedett, de nem áll fenn a már említett törvényi vélelem és a védekező úgy oltja ki a támadóéletét, hogy túllépi a védekezés szükséges mértékét, ijedtség vagy menthető felindulás nélkül.(Egyszerűbben: a kertbe, nappal almát lopni bemászó személy a teraszról nem lőhető le jogosvédelem címén).Néhány konkrét példa a jogos védelem eseteire:

sérülést okoz a jogtalan támadónak.Ebben az esetben fennáll a törvényi vélelem és a lakásba éjjel jogtalanul behatolócselekménye úgy tekintendő, mintha az a védekező életének kioltására irányult volna.

megtámadott a nála lévő zsebkéssel a támadót úgy szúrja meg, hogy az a sérülésébebelehal.Fennáll a törvényi vélelem, azaz az éjjel személy ellen támadó cselekményét úgy kelltekinteni, mintha a védekező életének kioltására irányult volna. A jogtalan támadás az életkioltásával is elhárítható, a védekező cselekménye nem büntetendő. c) A délután otthonában televíziót néző személy észleli, hogy három idegen jogtalanulbehatolt a lakásába. Az engedéllyel tartott fegyverével a jogtalan behatolókra lő és ezzelhalálos sérülést okoz az egyik jogtalan támadónak.Ebben az esetben is fennáll a törvényi vélelem és a lakásba csoportosan (hárman)jogtalanul behatolók cselekménye úgy tekintendő, mintha az a védekező életénekkioltására irányult volna.

akarják tulajdonítani. A tulajdonos a kezében lévő hólapáttal a lopás megakadályozásaérdekében fejbe üti a tolvajt, aki az ütés következtében meghal.A törvényi vélelem nem áll fenn. A lakáshoz tartozó bekerített helyre történő behatolástcsak abban az esetben lehet a védekező életének kioltására irányulónak tekinteni, ha azfegyveresen történik. A példabeli esetben a bíróság az eset összes körülményeitmérlegelve fogja vizsgálni, hogy fennállt-e jogos védelmi helyzet, a tulajdonoscselekménye szükséges és arányos volt-e.

halálos áramütést okoz egy tolvajnak.A megelőző védelmi eszközzel szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény az,hogy az élet kioltására nem lehet alkalmas, tehát nem vezethető olyan erősségű áram akerítésbe, ami halált okoz, de pl. olyan erősségű, mint amilyen az állatokat őrzővillanypásztorban van, igen.Amennyiben az emberélet kioltására nem alkalmas erősségű áramütés okoz mégis – másokokkal együtt – halálos kimenetelű eredményt, a bíróság az eset összes körülményeitmérlegelve vizsgálni fogja a körülményeket, illetve, hogy a gazda mindent megtett-e, ami azadott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszközsenkinek ne okozzon sérelmet.”

Hol az önbíráskodás határa?Ha retorzió következne a részedről az önbíráskodás lenne.

Ez a férfi, hogy nyomatékot adjon fenyegetésének, már megtámadott - tanúk előtt - könnyű testi sértést elkövetve - figyelmeztetés gyanánt. Korábban feljelentettem, de a rendőrség tehetetlen.

Garázdaság (271.§)

csabahalasz73 2013.09.19. 14:38

A cégemet felkereste egy férfi, hogy vállakozásához pénzt szeretne, mivel cégem fő profilja ez, ezért azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy el tudjuk-e vállalni. Mivel instabil a project minden szempontból, ezért nem-et mondtam, az ügyvezető (főnököm) javaslatára. Innentől kezdve a férfi zsarol, fenyegeti a családomat. Ez a férfi, hogy nyomatékot adjon fenyegetésének, már megtámadott - tanúk előtt - könnyű testi sértést elkövetve - figyelmeztetés gyanánt. Korábban feljelentettem, de a rendőrség tehetetlen. A lányom életét akarja először kioltani. Mit tegyek, ha nem akarom, hogy bekövetkezzen ez? Hol az önbíráskodás határa? Mi a jogos önvédelem fogalma?