Katonák lesznek a pénzügyőrök az új Btk - ban?forrás főoldal vissza

Dr.Attika 2013.05.15. 12:49

Az 1978. évi IV. törvény (régi Btk.) megalkotásakor azért nem kerültek a katona fogalma alá, mert kifelejtették őket.Egyébként is a fegyveres szervek mostoha gyerekei voltak. A hivatásos pénzügyőröket behívták tartalékos katonai szolgálatra, mint bárki mást. Erről egy régi kollégám mesélte a következőket:Pénzügyőr hadnagy volt, de szakaszvezető katonaként. Behívták mozgósítási gyakorlatra, mint tartalékost. Beöltözve megjelent katonai egyenruhában szakaszvezetői "csontcsillaggal". Beosztották a konyhára rajparancsnokként. Jött a főszemlélő vezérőrnagy. Ő, mint rangidős jelentkezett: Vezérőrnagy Elvtárs! Szücsi hadnagy jelentkezem. A tábornok ránézett, látta a 3 csontcsillagot, majd közölte, hogy ezt a hülyét azonnal szereljék le.

Agent Cooper 2013.05.15. 12:05

Nincs ezzel gond, de akkor ilyen alapon a rendőrség bűnügyi állományát és a polgári titkosszolgálatok hivatásos állományát is illene kivenni. Bár számomra is szimpatikusabb az a megközelítés, hogy az az állami alkalmazott, akinek fegyverhasználati joga van, az katona, attól függetlenül, hogy milyen területen dolgozik.De hát a fináncok mindig is megkülönböztetett figyelmet kaptak...

Dr.Attika 2013.05.15. 11:59

Ugyanez az új Btk-t módosító javaslatban:17. §(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 127. § (1)bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:„(1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, arendőrség, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásoskatasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományútagja.”

Dr.Attika 2013.05.15. 11:05

Gábor!Hab a tortán. A szabálysértésekről szóló módosító javaslatban- egy napon, május 10-én-nyújtották be - benne szerepelnek a katona fogalma alatt.7. §A Szabs. tv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú tagja, a rendőrség,a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonságiszolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományútagja.”8. §

bokros 2013.05.15. 10:23

Istenem, de röhögnék rajta, ha a fináncok a Btk.-ban bekerülnének a katona fogalma alá.Annak idején B.kenesén a katonai jogászként ötleteltünk egy sort még a HSzt. tervezés során aztán ez is kijött belőle egy mellékszálon.Mindenkinek tetszett ( katonai ügyészeknek és bíróknak is) igen jó, meg tényleg meg hurrá. Aztán bement a közig egyeztetésre és a PM-ből az jött vissza, hogy ha a katona urak nem szállnak le az Arnold embereiről, annak költségvetési vonzata is lehet a HM számára.Aztán egyből azt keresték, hogy ki volt az a hülye, aki ezt az ötletet nemcsak, hogy bedobta, de még ki is dolgozta.Majdnem fenyítés lett a vége.

Dr.Attika 2013.05.14. 13:42

Az új Btk. első nekifutásra leszűkítette a katona fogalmát. Második nekifutásra kibővítette a pénzügyőrökkel. Most látni egy kormány által beterjesztett törvényt módosítani kívánó javaslatban, hogy kikerülnek onnan.Mi lehet az oka? Vajon meg akarja szüntetni a törvényhozás a NAV fegyveres szervét?