sikkasztás ez?forrás főoldal vissza

mentaldr. 2013.06.10. 16:05

Lezárta az ügyészség, de nem büncs. hanem bizonyítottság hiányában. Na most jön az én köröm....

Agent Cooper 2013.05.27. 11:50

Kedves pancser12!

Ne keseregjen, hiszen borítékolható volt az eredmény. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha hagyja magát, akkor valahol ezt meg is érdemli.

Üdv: Agent Cooper

pancser12 2013.05.24. 22:40

Megjött az elutasító határozat az ügyészségtől. A csalás megalapozott, mert a keletkezett okiratok, vallomások alapján ezt állapították meg...Vagyis haszonszerzés végett tévedésbe ejtettem a lakással kapcsolatban....és amikor odament a kulccsal és meglátta, hogy az rossz és koszos állapotú,régi bútorokkal és az ajtón nagy lyuk is van, azonnal visszakérte a foglalót, amit én nem adtam, mondván megtekinteném elébb a lakást......

Hát ez alapján akár logikus is lehetne, hogy egy lelakott lakást előre eltervezve más pénzén akarnék felújítani, nade nem ez van...mert előtte és azóta is bérlik, laknak benne, én egy héttel a kulcs átadás előtt aludtam ott, nem volt kosz, a lyuk az a kémlelőnyílás.Egy agyament vallomása, 2 db fotó a takarítószerek és a kanapén hagyott pokrócról,telefonok híváslistája,egy általam irt átvételi elismervény... ennyi elég, hogy elitéljenek? Agyrém, ami itt folyik...És mi lenne, ha tényleg koszos-betört ajtajú lakást adok ki, az eleve bűncselekmény?

ObudaFan 2013.05.12. 18:43

Azért ez így meglehetősen pongyola elhatárolás, a lopásnál sincs jogalap. Csalást tévedésbe ejtéssel vagy tévedésben tartással lehet elkövetni. Ha a lakással, annak az állapotával kapcsolatban a tévedésbe ejtés megállapítható, akkor nem zárható ki elvileg a csalás.

pancser12 2013.05.10. 11:00

A csalást nem az különbözteti meg a sikkasztástól, hogy előbbinél a dolog jogalap nélkül kerül a csalóhoz, sikkasztásnál volt jogalap...?

A lakásbérlet díja, vagy kaució nem elegendő jogalap?

SolnesM 2013.05.10. 08:45

T. Agent Cooper # e-mail 2013.05.08. 11:57 ! A levél megtette a hatását ( még a sikkasztási kitételt se kellett bevetni ). Egy órai gondolkodás után szépen elszámolt. Viszont kibukott egy másik dolog ! Ez a hölgy majd 5 évig vitte az ügyeit ( 4év 8 hónap ) ennek az idős embernek. Ez idő alatt senki nem számoltatta el. Most a végelszámolásnál - ez csak kettő hónapra vonatkozott, fel sejlett, hogy bizony lehetett ott többlet - ha nem is bőven. ez márcsak abból is kiderült hogy a fia nagy mellel újságolta, megoldotta az édesanyja ügyét, felfogad plusz ápoló személyzetet és ezt fedezi még a nyugdíj. Na mármost ha fedezi a plusz költségeket, akkor joggal kérdezzük, hogy visszamenőleg hova lett az a plusz ami most állítólag rendelekezésre áll. Amikor azt mondtam, rendben de írja le, akkor visszakozott !! telefonba lehet hablatyolni !!

Agent Cooper 2013.05.09. 23:09

Kedves pancser12!

Azt hittem, hogy azt már sikerült megértenie, hogy hiába sikkasztás miatt folyik az eljárás, elítélni legfeljebb csalás miatt fogják, úgy is az lesz a meghatározó, ahogy a bíróság a cselekményt megítéli. Sokféleképpen lehet védekezni, de ettől még korántsem biztos, hogy mindegyik mód célravezető is. Ha azt mondja, hogy a kauciót a lakásban keletkezett károk miatt tartotta vissza, azzal fognak visszavágni, hogy semmilyen kár nem keletkezett a lakásban, amit bizonyítani is tudnak. Egyelőre bármilyen magyarázatra létezik egy olyan nézőpont, ami a csalást támaszthatja alá (mármint rendőri fejjel).

Üdv: Agent Cooper

pancser12 2013.05.09. 17:16

Tisztelt Jogászok/Ügyvédek!Kérem válaszoljanak...

pancser12 2013.05.09. 15:14

A letét, az valami hivatalos dolog, nem lenne elegendő elkülönülten tartani, pl. számlán?

Illetve mi van az én kárommal? A lakásban keletkezett-nem keletkezett, ezen túl, biztatási kár? elmaradt haszon( más kivette volna, ha tájékoztatott volna azonnal a kulcs hollétéről)ebből nem rendezhetem, vagy az már sajátomként rendelkezés, és sikkasztás?

Agent Cooper 2013.05.09. 14:35

Kedves luck-666!

A kauciót már rég letétbe helyezhette volna, amikor nem sikerült a jogosultnak visszafizetnie.

Üdv: Agent Cooper

luck-666 2013.05.09. 13:00

T. Agent Cooper !

"A nyomozó hatóságoknak egyelőre adu ász van a kezükben: Ön a pénzt még nem fizette vissza."

De kinek fizesse vissza a kauciót (pancser12) ,a feljelentőnek vagy az áldozatsegítőnek?

SolnesM 2013.05.09. 07:49

Köszönöm még egyszer Agent Cooper !

Igen ezek az un. formai hiányosságok. A levélbe nem írtam határidőt és az átadásnál se lesznek tanúk. Vidék, ritkán talákozunk. Ha nem veszi át, akkor feladom postán. Amúgy egyszerű asszonyságról van szó. Remélem ért a szóból. Különösebben nem akarom feszíteni a húrt, mivel lehetnek még további megbizásaim is. Röviden : egy ház szemmel tartása, természesen díjazás ellenében.

Agent Cooper 2013.05.08. 11:57

Kedves SolnesM!

Mindenképpen tűzzön ki ésszerű határidőt (pl. 5 nap) a teljesítésre, és a felszólítást tanúk jelenlétében adja át, vagy tértivevényes levél formájában küldje meg. Amennyiben a határidő lejártáig nem számol el vagy nem menti ki magát, abban az esetben megteheti a feljelentést.

Üdv: Agent Cooper

SolnesM 2013.05.08. 11:41

Ja a lényeg : szóban elzárkózott, mindenféle kifogásokkal élve. Most látom Ilonkából közben Lívia lett!! és azt a 2013.05.07. 09:18 -i idézetet bele sem tettem. Annyira nem rossz köztünk a viszony : Még !!!

SolnesM 2013.05.08. 11:35

T. Agent Cooper ! köszönöm a választ. A következő levél lesz személyesen átadva:

Horváth Livia !

Kunhalom Árpád u... T. Lívia ! Kérem számoljon el a március és április havi nyugdíjammal a megbízottamnak, Solnes Mesternek 1111 Bp. ..... alatti lakosnak. Április hó végéig a munkabér megilleti. Állítsa össze a márc. 17 utáni költségeket a számlák alapján, a maradékot adja át a megbízottnak. Eddigi gondoskodását megköszönve szeretettel üdvözlöm. Bp. 2013 máj .. aláírások : meghatalmazó sk. , meghatalmazott sk. + két tanú. pár 10 eft -ról van csak szó.

pancser12 2013.05.07. 18:50

Újra felteszem, remélem valaki válaszol arra, hogy miért is nem lehet itt nekem kárigényem?

Mert ha lehet, akkor tekinthettem úgy e 60000ft-ra, mint sajátomra?

Idézek ügyvéd honlapjáról:Sikkasztás: Csak szándékosan követhető el. Kizárja a felelősséget az a tévedés, ha a tettes az idegen dolgot uratlannak vagy saját dolgának tartja.

Agent Cooper 2013.05.07. 17:54

Kedves SolnesM!

Ha a leírtak megfelelnek a valóságnak, akkor az áprilisi és májusi nyugdíj felvevőjének a cselekménye kimerítheti a csalás vagy sikkasztást bűncselekményét. Ha a pénzfelvételre volt jogosultsága, akkor sikkasztást, ha jogosultsága sem volt, akkor csalást követett el.Javaslom, hogy írásban szólítsa fel az elszámolásra határidő kitűzéssel, és amennyiben arra nem reagál, úgy megteheti a feljelentést.

Üdv: Agent Cooper

Agent Cooper 2013.05.07. 17:46

Kedves pancser12!

Biztos lehet benne, hogy attól, hogy nem követett el bűncselekményt, még akár simán el is ítélik, ha nem tudja az ellenkezőjét bizonyítani. A nyomozó hatóságoknak egyelőre adu ász van a kezükben: Ön a pénzt még nem fizette vissza. És mindent el fognak követni azért, hogy bizonyítsák majd a bűnösségét.Nem gondolkodott el még azon, hogy normális esetben tényleg ilyen gyorsan működik-e az igazságszolgáltatás gépezete, vagy esetleg más állhat a háttérben?

Üdv: Agent Cooper

SolnesM 2013.05.07. 09:25

Amúgy tényleg ennyire ráér a rendőrségünk ?? Van két fél között egy vita. Az egyik felvett kb. 100 eft-ot, a másik cserébe kapott használatra egy ingatlant ami nem felel meg neki. Erre mivel nem kapja meg azonnal a pénzét feljelent, ez eddig ok. Na de az hogy a rendőrség komolyan veszi.

Ez szomorú és nevetséges is ! Nem kéne mind a két felet előbb meghallgatni ?? Mielőtt elindítanák az aktatengert ??

SolnesM 2013.05.07. 09:18

Ez az idézet komoly :

„Közlöm önnel, hogy a Be.179.§ (1) bekezd. alapján gyanúsítottként hallgatom ki, mert a rend. álló adatok szerint ön 2013.....körüli időpontban, ...pályaudvaron átvételi elismervénnyel átvett x forintot.....sértettől, az Y város...szám alatti lakás bérlésének tárgyában, majd ezután miután sértett felhívta önt telefonon, hogy a lakás számára nem megfelelő állapotáról és bérleti szándékától elállt, valamint visszakérte öntől az x forintot, annak visszaadását ön megtagadta/nem egészen, de a lakás átvételéhez ragaszkodtam/, és a sértettnek azt máig sem fizette vissza. Elkövetett cselekményével az önre bízott x forint pénzösszeggel-mint idegen dologgal,-a sajátjaként rendelkezett.Fentiek alapján megalapozottan gyan. 1 rendbeli Btk.317.§ (1)bekezdésébe ütk. és a (2)bekezdés I. ford.szerint minősüló kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétségének elkövetésével.” Ennyire ráér a rendőrségünk ???

Akkor nyert ügyem van. van egy vita egy korábbi idős ember gondozóval, aki márc. 31 -ig jogosan vette fel a nyugdíját, de márc. 16-án a helyzet megváltozott. Más lett a gondozó, de a korábbi nyugdíjfelvevő nem hajlandó elszámolni az áprilisi és májusi nyugdíjjal. Én csak annyit írtam neki, hogy Ilonka már májusban ne vegye fel a nyugdíjat, az áprilisival pedig elszámolunk. ha nem hajlandó elszámolni megjegyezhetem, hogy ez sikkasztásnak minősül ??? Természetesen az elszmáltatásra van meghatalmazásom tanúkkal hitelesítve !!

SolnesM 2013.05.07. 09:07

Már itt bekövetkezett az első nagy hiba :

„egy nő hétvégén, hogy sürgős lenne, ezért megtekintés nélkül bérbe vette.Elvonatozott hétfő reggel a városba, ahol élek, az állomáson találkoztunk, átadott 2 havi kauciónak megf. összeget,” látatlanba lakást nem adunk ki és nem veszünk ki !!

pancser 12 indító írása !!

pancser12 2013.05.07. 08:20

Egyetlenegy SMS-t őrzöm, melyet a feljelentés napján küldött, az utolsó -aznapi-telefonos hívása előtt( mely beszélgetés során feltűnően higgadt volt, az előzőekhez képest):"A rendőrségen voltam,levan a lakásban minden fotózva.Holnap ugyanígy ...óra,perc, a ...pályaudvarra a ...ft-ért megyek.A nyomozó mondta, sikkasztásért fel lehet jelenteni ha nem kapom meg a pénzem.A lakásban minden bent van tanuim vannak"A jelentés sz. a tanúkat nem találta meg a nyomozó, a lakáskulcs hollétét nekem tudomásomra nem hozta..nembaj, később zárat cseréltem, a csaptelep egy része ismeretlen helyre került....2 fotó van az aktában, egy a kanapéról, amin hanyagul odavetett pléd van, és egy a felmosó szettről..A lakást az ügy után néhány hétre-átalakítás nélkül- kiadtam,magasabb összegért, természetesen számlával, és mindkét fél megelégedésére-egyelőre-..

pancser12 2013.05.07. 06:40

Később , mint tanú:Feljel.-ben foglaltakat fenntartom,előadom, hogy pancser12 az ügy óta semmilyen formában nem keresett, nem kaptam tőle vissza a pénzt. A lakáskulcsot a feljel. után én a polg hiv. portáján leadtam, ennek tényét is sms-ben elküldtem, nem reagált...nyilván gondolhatta, hogy csak teljesen rendben lévő lakásba költözök be, ez a lakás nem ilyen volt, ezért a bérlettől elálltam, meg hát nem is kötöttünk egymással írásbeli bérleti szerződést.

pancser12 2013.05.07. 06:31

Kedves Agent Cooper!A fejelentés(jegyzőkönyv indul 1,5 órával a felém irányuló tel.hívását követően)ismeretlen tettes ellen akitőm szóbeli megállapodásra kivettem havi ...ft-ért a ...cím lakást, ...-tóldátum, majd Pancser12 tulajdonosnak,mikor a lakás leromlott állapotát észleltem, jeleztem, ő nekem azt mondta, hogy nem adja vissza a pénzem, pedig a lakásban életvitelszerűen nen is tartózkodtam.A sértett vallomása:Az ügyben alábbi sérelmmre elköv.b.cs. elkövetése miatt teszek feljel. ismeretlen tettes ellen,..lakom, albérletben 4 kisgyerekemmel, férjem elhagyott, hamarosan ki kell költöznünk,ezért hirdettem meg, hogy albérletet keresek...jelentkezett egy hölgy, hogy van egy kiadó lakása, akit később én visszahívtam, előadta, hogy a lakás nagyon jó állapotú, azonnal költözhető...vigyem el neki a pénzt, előre megírt átvételi elismervényt adott...ezután azonnal a lakásba mentem,ami nem az elmondásának megfelelő állapotú, koszos, régi rozzant bútorokkal...fel is hívtam őt,hogy adja vissza a pénzt,de ő ezt megtagadta, hogy látnia kell a lakást..én mondtam, nem nyúltam semmihez, fotókat is készítettem a telefonommal a lakás állapotáról, amúgy sem kötöttem szerződést vele a lakásról, úgy gondolom, hogy ...teljesen átvert.Itt a rendőr fényképet mutat, ami alapján kétséket kizáróan felismeri sértett pancser12-t, akinek a pénzt átadta.SMS ben értesítettem, hogy a rendőrségi lépéseket megteszem,és hogy lefotóztam a lakása állapotát(tanúkkal), de erre nem reagált...feljelentésem ismeretlen tettes ellen teszem...kérem az elkövető felkutatását,felelősségre vonását, az okozott kár megtérítését...

Agent Cooper 2013.05.06. 22:37

Kedves pancser12!

Honnan tudja, hogy nem az áll a feljelentésben, hogy azzal az ígérettel csábította el a sértettet és ejtette tévedésbe, hogy amennyiben nem felel meg neki a bérlemény, akkor azonnal visszafizeti a bérleti díjat? És honnan tudja, hogy nincs a sértettnek egy ismerőse vagy hozzátartozója az eljárást folytató kapitányságon, aki esetleg súghatott neki, és aki esetleg még forszírozza is az eljárást...Különben is, minden rendőr tudja, hogy a csalók azzal védekeznek, hogy senkit nem vertek át (azaz hiányzik a tévedésbe ejtés).A nick választásáról jutott eszembe: Nomen est omen.

Üdv: Agent Cooper


pancser12 2013.05.06. 19:30

A tényeknél maradva, ezt találtam:csalás:A cselekmény elkövetési magatartása a tévedésbe ejtés vagy tévedésben tartás.Na ez az, amire az aktámban mégcsak utalás sincs....És nem csak azért mert nem bizonyítható, hanem mert nem tettem..

Agent Cooper 2013.05.06. 16:06

Kedves pancser12!

Az információk pontosabb ismerete alapján pontosítottam a diagnózisomat. De ez nem jelenti azt, hogy azt gondolnám Önről, hogy Ön csaló, mert szerintem attól, hogy - talán nem a legszerencsésebb módon - megpróbálta minimalizálni a veszteségeit, egyáltalán nem követ el bűncselekmény. Viszont erről nem engem kell meggyőznie - és én csak arra próbáltam rávilágítani, hogy ez korántsem lesz egyszerű. Mivel hosszú éveken át magam is nyomoztam (no nem ilyen „komoly” bűncselekményeket), ezért elég jó rálátásom van arra, hogy milyen módon gondolkodnak a nyomozó hatóságok vezetői, illetve hogy milyen motiváló tényezők léteznek...Sajnos Magyarországon a nyomozásoknak meghatározó szerepe van a végkifejletet tekintve, hiszen általánosan a vádra vitt ügyek több mint 95%-ában születik elmarasztaló ítélet. Tehát célszerű minél előbb érdemben védekezni...

Üdv: Agent Cooper

pancser12 2013.05.06. 15:29

Most aztán elkeseredtem, főleg, hogy a topic elején más véleményen voltak.Létező, lakható lakást adok ki, senkit meg nem tévesztettem,még szóban sem, a rezsiről is mindig kicsit magasabbat mondok, a sértett hölgy 2 gyereket vallott be, de látván, hogy három van( de még 1-et otthon is hagyott) aggályomat fejeztem ki a lakás megfelelőségét illetően, de azt mondta, hogy 2 gyereke életvitelszerűen hetes otthonban tartózkodik, nem kényszerítettem a bérlésre. A végén adódó elszámolási viták elegendő jogalap a b.cs-hez? Akkor fölösleges is bármit tenni,kifogásolni, vallani miután esélyes, hogy eldöntötték...A banki papírokon -legalábbis amelyeket készhez kaptam, mindössze annyi az adat, hogy 2012.-ben 3 féle megtakarításom volt X banknál, pillanatnyilag van lekötetlen valamennyi forintom folyószámlán Y banknál- egyéb, részletezve nincs.Ezeken kívül a többi bank visszaküldte nemlegesen.

T. Agent Cooper, Ön nem (volt) nyomozó ? Mert teljesen beletalált abba a feelingbe ami az ügyemet körüllengi.

Agent Cooper 2013.05.06. 14:57

Kedves pancser12!

Hát hogy is mondjam, nagyon úgy tűnik, hogy Ön nem élvezi a hatóságok jóindulatát, és nincs túl jó helyzetben. Indult egy eljárás Ön ellen (és ebből a szempontból irreleváns, hogy majd a későbbiekben nem sikkasztás, hanem üzletszerű csalás lesz a vád), és a nyomozóhatóságok nem arról híresek, hogy a tetteses vagyon elleni bcs.-s ügyet csak úgy megszüntessék... (Főleg ha több B lap is kinéz belőle.)Azt gondolom, hogy mindent el fognak követni, hogy bebizonyítsák, hogy Ön csaló.

Üdv: Agent Cooper

pancser12 2013.05.06. 12:31

5. éve adom ki a vidéki és egyre inkább eladhatratlan ingatlanokat. Az első bérlőm 2 évig, a 2. 1,5 évig volt...A 3. , korábbi munkatársam 400 ezer rezsit hátrahagyva tűnt el ismeretlen helyre, de mielőtt lelépett visszakönyörögte a kauciót, mondván nagy bajban van, majd visszatörleszti...Na itt mentem a rendőrségre, de azt mondták, polgári peres, mert van szerződés...(pedig ez csalás lehetett.) Azóta kínlódás, jönnek mennek a bérlők, van akit ki kellett pakolni, mert fiz. hátraléka volt és már új hirdetést is adott fel, volt aki 1 hét után gondolta meg magát, visszament az előző 3 ezerrel olcsóbb albérletébe, de a bútorait hátrahagyta, mi költöztettük át..természetesen a teljes összeget visszakövetelte...Ekkor a kisebbségi képviselő uzsorázás miatt szállt rám. Ebben az évben az 5. bérlő lakik bent, a sértett a 4. volt, A 3. 3 nap után gondolta meg magát, ő polgári peres úton indított eljárást ellenem jogalap nélküli meggazdagodásért..A 2. egy Debrecenből felköltözött fiatalember volt, kiskorú lánnyal, a rezsit nem voltak hajlandók fizetni, a rendőrség is kiszállt a vita kapcsán, mert ellepték a lakást a kisebbségiek és lincshangulat volt...végül a lány kiskorúsága lett az aduász...Szóval tényleg volt már hasonló történet...És ezek szerint már megállhat akár az üzletszerűség is?

pancser12 2013.05.06. 12:18

Hú, de akkor mért mondta a nyomozó, hogy a csalás az ügyész szerint nem fog megállni... Mindegy is mit mondott, a gyanúsításban( ápr. 30.) sikkasztás van írva,nyomozási határidő május 1.

Mert csak bankban tarthatom a pénzt, a párnámba nem? nem értem...

Agent Cooper 2013.05.06. 12:12

„...az összes hitelintézetnek körlevélben kiadták, hogy csalás miatt adatokat gyűjtenek rólam...” - ergo üzletszerű csalás gyanúja miatt nyomoznak...

Üdv: Agent Cooper

pancser12 2013.05.06. 11:48

Mire gondol?

Agent Cooper 2013.05.06. 11:17

Kedves pancser12!

Nekem van egy olyan gyanúm, hogy hasonló történet már nem csak a feljelentőjével fordult elő...

Üdv: Agent Cooper

pancser12 2013.05.05. 12:28

Polgári pert nem indított, talán mert az Áldozatsegítőktől a teljes összeget másnap megkapta. Viszont a büntetőeljárás ellenem igen, segítség kérésem, kérdéseim továbbra is erre irányulnának...köszönöm

ObudaFan 2013.05.05. 11:14

A köztetek fennálló polgári jogi jogviszonyt az a kérdés nem dönti el, hogy nem valósult meg sikkasztás, vagyis ettől még lehet, hogy tartozol neki, ha az ingatlan objektíve nem volt megfelelő.

pancser12 2013.05.05. 08:58

Abban bízok, hogy ezek alapján mégsem lesz vádemelés..Ha mégis, akkor tegyek vallomást utólag írásban? Nagyjából a korábbiakban leírtakat adnám elő...Ha nem lehet kárigényem( KBS) akkor jogos a követelése,és ebből következik hogy sikkasztottam, vagy a vád független attól, hogy jogosan kéri e vissza a pénzét? Ezesetben mivel tudok védekezni? ui.( a f.book topikot én nyitottam, és a rágalmazást, becsületsértést a sértett követte el a közösségi oldalon, nagyjából a fél város tudja, hogy idézem: én "átvertem,megloptam őt, nem adtam vissza a kaucióját, dohos, koszos lakást adok ki...stb." meg is nevez, és a szakmámat is, mely alapvetően bizalomra épülne... hozzáteszem, 3 hét elteltével sikerült egy messziről jött embernek kiadni, középvezető egy multinál(nem a családok átmeneti otthonából jött), és nincs gondja a lakással)

Kovács_Béla_Sándor 2013.05.01. 18:52

Mi lenne, ha megbíznál egy ügyvédet? Te sem értesz hozzá egyáltalán, a jelek szerint a nyomozó se; egész érdekes dolgokat kihozhattok így magatokban.

pancser12 2013.05.01. 18:49

Agent Cooper!A nyomozótól kaptam ezt a képtelen választ a kérdésre, hogy mért volt szükség az összes bankba,takarékba kiküldeni a gyanúsításomról szóló faxokat...

Eleinte teljes képtelenségnek gondoltam az egész ügyet, de sajnos komoly.Úgy érzem, valahogy védekeznem kellene...Igyekeztem minden lényegesnek tűnő részletről beszámolni..Az nem tudom számít e, hogy a sértettnek a feljelentésekor bemutattak rólam fényképet, ez szerepel is a feljelentésében, de nekem a telefonban azt is mondta, hogy láttam a képét a monitoron, meg más ügyei is vannak...szóval nem csak a fényképet mutatták be.Akkor azonnal a rendőrségre mentem,és ezt is emlitettem az ügyeletesnek, hogy hogyan adhat ki a rendőr ilyen információt, erre a válasza az volt: mért, beletrafált? amit kizártnak tartok. Majd miután megkérdezte az adataim,azt mondta utánanéz a feljelentésnek....vártam, de nem jött vissza, a másik ajtón elment a portás szerint....

Agent Cooper 2013.05.01. 15:11

„de mivel találtak pénzt, a csalás így nem áll meg, "csak" a sikkasztás”Hát ekkora butaságot is ritkán olvas az ember...

Amit le tetszett írni, az se nem csalás, se nem sikkasztás, ha mégis eljárás indult, akkor valami valahol nem stimmel...

Üdv: Agent Cooper

pancser12 2013.05.01. 14:25

Lehet, hogy téves logikailag, de erre jutottam:a rendőrség(ügyésznő)abból indul ki, hogy a pénz VISSZAJÁR, és mivel nem került vissza(most nem részletezem, de ez nem csak rajtam múlott)cirka másfél óra alatt 100 km-re, mert ennyi idő telt el a feljelentése és az első hívása között felém,később sem adtam vissza(lásd első bejegyzésemet a topikban)ezért sajátomként kezeltem, vagyis sikkasztottam.2 ponton látom a "védekezés" lehetőségét:

1. nem jár vissza(kárigény??)2.szándékomban állt visszaadni, 3 nap múlva ezért leutaztam, telefonon ekkor azt mondta, hogy már nem tartozom neki, feljelentett, találkozunk a rendőrségen....kulcsok felől érdeklődtem, ekkor mondta, hogy leadta, és h. látta a képemet a monitoron, s. hogy hogy lehet az ilyen ember mint én.....,stb.Azonnal a rendőrségre mentem, ott elküldtek azzal, hogy ha indul valami eljárás, úgyis értesítenek, addig ne tegyek semmit...ezután a f.bookon posztolgatott rólam, stb., a tanúvallomásában(merthogy ismeretlen tettes ellen indult ellenem eljárás, a nyomozó szerint ez a szokványos), hetek múlva-azután hogy nekem mást mondott,- is kárigényt tart fenn velem szemben, és én őt semmilyen formában nem kerestem. Bevallom ezek után nem szívesen találkoztam volna vele, de minden sértettségem mellett is azt hiszem, minimum rosszhiszeműen járt el...A hatóság pedig mindent elkövet, hogy megálljon a vád, az ügyésszel már egyeztettek, az összes hitelintézetnek körlevélben kiadták, hogy csalás miatt adatokat gyűjtenek rólam...de mivel találtak pénzt, a csalás így nem áll meg, "csak" a sikkasztás....

Nem tudom, hogy mire lehet a védekezést építeni, a nyomozó szerint ebből vádemelés lesz...

Kovács_Béla_Sándor 2013.05.01. 12:56

Mi?!

pancser12 2013.05.01. 10:23

jogos kárigényem nem lehet felé?

Kovács_Béla_Sándor 2013.05.01. 08:41

Nem meríti ki a sikkasztás tényállását, de ha mégis, akkor sem lehet ugyanazt a magatartást kétszeresen értékelni.

pancser12 2013.05.01. 06:10

Átvételi Elismervény(kézzel írva)

Alulírott pancser12 szül:...anyja neve:....mai napon átvettem X forintot , ....(betűvel) Z-tól a .....(cím)alatti lakás bérlésére azzal, hogy ...-ig(dátum) X/2 forint tárgyhavi bérleti díj átutalására kerül sor, ezt követöen bérleti szerződést írunk.(átutalás adatai ...bank,....szlaszám). Az utalás nélkül a bérleti szerződés nem jön létre. Lakáskulcsot átadtam.

aláírás dátum

ObudaFan 2013.04.30. 22:54

Szerintem téves a gyanúsítás. De azért az átvételi elismervényt látni kellene persze.

pancser12 2013.04.30. 21:35

Hát pedig:" Készült Btk.318.§(1)bekezdésbe ütk. és a (2)bekezdés I. ford. szerint minősülő csalás vétségének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folyamatban levő eljárásban Pancser12 gyanúsított kihallgatása alkalmával...helységben...Közlöm önnel, hogy a Be.179.§ (1) bekezd. alapján gyanúsítottként hallgatom ki, mert a rend. álló adatok szerint ön 2013.....körüli időpontban, ...pályaudvaron átvételi elismervénnyel átvett x forintot.....sértettől, az Y város...szám alatti lakás bérlésének tárgyában, majd ezután miután sértett felhívta önt telefonon, hogy a lakás számára nem megfelelő állapotáról és bérleti szándékától elállt, valamint visszakérte öntől az x forintot, annak visszaadását ön megtagadta/nem egészen, de a lakás átvételéhez ragaszkodtam/, és a sértettnek azt máig sem fizette vissza. Elkövetett cselekményével az önre bízott x forint pénzösszeggel-mint idegen dologgal,-a sajátjaként rendelkezett.Fentiek alapján megalapozottan gyan. 1 rendbeli Btk.317.§ (1)bekezdésébe ütk. és a (2)bekezdés I. ford.szerint minősüló kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétségének elkövetésével.

ObudaFan 2013.04.24. 09:49

Legfeljebb a csalás állhatna meg, ha a lakással kapcsolatban átverted volna. De sikkasztás ebből sehogy sem lesz.

Dr.Attika 2013.04.24. 06:58

Lehet élni panasszal a gyanúsítás ellen, de az ügyészség el fogja utasítani.Én sem értem, hogy mi itt a sikkasztás. A bérlő talán elkövethette, ha a lakást eladta vagy bérbe adta másnak.

pancser12 2013.04.23. 20:34

köszönöm, akkor panasszal fogok élni a gyanusítás ellen.

Kovács_Béla_Sándor 2013.04.23. 19:30

Nem áll meg.

pancser12 2013.04.23. 19:07

ma kaptam meg a rendőrségi idézést, sikkasztás ügyében indult ellenem eljárás. Akkor, pénteken amikor leutaztam és felhívtam, elzárkózott, pontosan ezt mondta: maga már nem tartozik nekem, az áldozatsegítok kifizették a pénzt, maga meg majd megy a rendőrségre...a kulcsot átveheti a polg. mesteri hivatalban. Ezek után a facebookon még mocskolódott rólam, erre az ő ismeróse hivta fel a figyelmemet. Lehet, hogy azért áll meg, mert nem követtem el mindent azért, hogy a pénzt visszaadjam?

pazs 2013.04.23. 18:40

Nem sikkasztás. Azért add neki vissza a kauciót.

pancser12 2013.04.23. 18:37

Segítséget kérnék a büntetőjogászoktól.Meghirdettem anyám lakását, mint kiadót, jelentkezett egy nő hétvégén, hogy sürgős lenne, ezért megtekintés nélkül bérbe vette.Elvonatozott hétfő reggel a városba, ahol élek, az állomáson találkoztunk, átadott 2 havi kauciónak megf. összeget, én egy átvételi elismervényt irtam és átadtam a lakás kulcsát. Délután hívott, hogy adjam vissza a pénzt, mert a lakás nem felel meg az igényeinek.Mondtam, hogy pénteken tudok leutazni, akkor visszarendezzük. Utánna tanukat vitt a lakásba, hogy milyen állapotban van, és h. nem vitt el semmit, majd miután még 3-4 szer hívott fel, közöltem vele, h. pénteknél előbb nem tudok lemenni, látatlanban pedig nem adok vissza. Mint pénteken, mikor odautaztam és felhívtam, h. rendezzük a dolgainkat, kiderült,még aznap feljelentett, a kulcsot pedig -a rendőr javaslatára- leadta a polg. mesteri hivatalba.Nekem csak annyit mondott telefonon, h. én nem tartozom neki, már a rendőrségen van az ügy, őt kártalanította az áldozatsegítő.