Hivatalos személy elleni erőszakforrás főoldal vissza

Immaculata (törölt felhasználó) 2013.04.20. 19:23

IV. (de miért nem küldöd meg Kamacsnak, innen már neki is menne. Írd, hogy "Van munka"!)

Az intézkedési kötelezettség

13. § (1) A rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak. Ez a kötelezettség a rendőrt halaszthatatlan esetben szolgálaton kívül is terheli, feltéve, hogy az intézkedés szükségességének időpontjában intézkedésre alkalmas állapotban van.

(2) A rendőr köteles a törvény rendelkezésének megfelelően, részrehajlás nélkül intézkedni.

(3) Ha a rendőrt az intézkedés megtételében tárgy akadályozza, azt eltávolíthatja, vagy az akadályt más módon elháríthatja, az ezzel okozott kárért a rendőrségnek az intézkedés alapjául szolgáló cselekményben vétlen károsultat kártalanítania kell.

Kovács_Béla_Sándor 2013.04.20. 19:14

Köszönöm. Az V. fejezet?

Immaculata (törölt felhasználó) 2013.04.20. 19:06

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről,

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról,

Kovács_Béla_Sándor 2013.04.20. 18:27

Btk. 229. § (8) Aki az (1)-(3) bekezdés szerinti bűncselekményt külön törvényben meghatározott intézkedést végrehajtó rendőr vagy pénzügyőr sérelmére követi el, az (1) bekezdés esetén egy évtől öt évig, a (2) bekezdés esetén két évtől nyolc évig, a (3) bekezdés esetén öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ezmiez?