Készpénzfizető eszközzel visszaélésforrás főoldal vissza

Dr.Attika 2016.09.26. 15:01

"Ha valakinek ellopják a kocsiját, annak is azt mnodják, miért nem vigyázott jobban rá??? Szégyen!"Megtörtént eset.Illető eljön otthonról dolgozni. A háza előtt lévő gépkocsiból még kivesz valami apróságot- tehát reggel a gépkocsija ott van a háza előtti parkolóban. A cég autójával közlekedik a városban, mikor meglátja maga előtt a saját gépkocsiját amit egy vadidegen férfi vezet. Egyedül álló, tehát senki a családtagok közül nem vezetheti. Hívja a rendőrséget, hogy : Ellopták a gépkocsimat, itt halad előttem, küldjenek rendőrt, aki feltartóztatja. (Megadja pontosan a helyszínt.) Diszpécser közli, hogy nem áll módjukban intézkedni amíg be nem jön a rendőrségre és nem tesz feljelentést a gk. ellopása miatt. Mit tehet a sértett? Neki megy a saját gépkocsijának, ezzel sérülést okoz a saját gk-ban, illetve személyi sérülést is okozhat másokban. Követi a saját gépkocsiját, de nyomát is vesztheti. Bemegy feljelentést tenni és bízik abban, hogy a rendőrhatóság felveszi a feljelentését és már nem forró nyomon nyomoz.

kcs1 2016.09.26. 13:51

Üdv!Megtettem a panaszt/fellebbezést. Szabályosan ketté akart harapni az előadó/vizsgáló, kb úgy viselkedett velem mint egy kutyával. Kértem tőle másolatot...."miért nem hozott???" kiáltással elküldött, de ez csak próba volt, elővettem a másolatot, hogy akkor itt írja alá kérem hogy átvette. Aláírta. Azt mondta, na átadom akkor az ügyészségnek és otthagyott. Gyalázat ez a rendőrség.

Öreg Tölgy 2016.09.08. 19:55
kcs1 2016.09.08. 10:46

Nos, Uraim!Talán emlékeztek az ügyemre. Ma voltam kihallgatáson, felvették a jegyzőkönyvet. Az igazságszolgáltatás szégyene. Mikor kisértek ki, azt mondja a nyomozó: majd kap egy levelet, hogy nem történt bűncselekmény és megszüntetik a nyomozást. Mondom, miért? Mert nem tett meg mindent a kártyája biztonsága érdekében, miért nem vigyázott jobban rá! Ezt, így! Hát ilyen létezik???Ha valakinek ellopják a kocsiját, annak is azt mnodják, miért nem vigyázott jobban rá??? Szégyen!

Öreg Tölgy 2016.06.28. 06:54

Persze, mindent csatoljon, ami alátámasztja az állítását.

kcs1 2016.06.27. 08:44

Egy kérdés: csatoljam a feljelentéshez a kinyomtatott pénztári kimutatásokat és pl az útlevelem másolatát vagy elég a feljelentés?

kcs1 2016.06.27. 08:39

Vettem észre hogy pénteken délután fél kettőkor már nem akar egyik sem dolgozni.... A "minek hagyta nála, el kellett volna venni" érv se győzött meg túlságosan hogy "nem bűncselekmény". Közöltem vele, hogy ha az ő kártyája nálam marad, mert mondjuk bemegy a medencébe és érintős/vagy ismerem a pin kódját én meg veszek rajta egy házimozit, akkor biztosan az se bűncselekmény. Erre kis szünet idő után behívott az irodába. Ott immel-ámmal felvette a jegyzőkönyvet, de mondtam hogy dobja ki, beadom írásban. Szemmel láthatóan megnyugodott és lelkemre kötötte hogy soron kívül fogad ma....

Öreg Tölgy 2016.06.25. 13:23

Szerintem pontosan ezt írtam.

Dr.Attika 2016.06.25. 11:46

"Olyan nincs, de mégis van." Pontosan a kérdező által felvázolt gyakorlatot folytatják az ügyeletes tisztek. Ahelyett, hogy jegyzőkönyvbe vennék a feljelentést, ők maguk akarják lebeszélni a feljelentőket a feljelentés megtételétől. Ügyeletes tisztnek egy a dolga a feljelentéskor, hogy azt jegyzőkönyvbe veszi. Nem több.

Öreg Tölgy 2016.06.25. 11:30

Olyan nincs, hogy nem foglalkoznak vele. Ha nem bűncselekmény, ami miatt feljelentést teszel (ezzel egyébként mindig bepróbálkoznak, hátha nem kell dolgozni), akkor is fel kell venni a feljelentést, és majd utána - határozatban - elutasíthatják. Az ellen viszont panaszt lehet előterjeszteni az ügyészhez, és ott már jogértő ember bírálja el.

groszfater@gmail.com 2016.06.25. 11:17

Bemásolnád ezt a "megállapodást"?

Dr.Attika 2016.06.25. 11:07

Tudjuk Okoska, hogy az ilyen megállapodást, szerződést kormány rendelet teszi lehetővé.

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendeleta postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

3. A postai küldemény kézbesítésének általános szabályai9. § (1) A postai küldeményt a címzett vagy e rendelet eltérő rendelkezésének hiányában az egyéb jogosult átvevő részére kell kézbesíteni. Egyéb jogosult átvevőnek a 15. § (4) bekezdése és a 16. § (4) bekezdése szerinti alkalmi átvevő, a 16. § (3) bekezdésében meghatározott helyettes átvevő, a 19. §-ban meghatározott meghatalmazott, valamint a 20. §-ban meghatározott közvetett kézbesítő minősül.(2) A postai küldeményt - a (3)-(6) bekezdésben foglalt kivételekkel - a küldemény címén kell kézbesíteni. A küldemény címe az a cím, melyet a feladó feltüntetett a küldeményen, annak csomagolásán vagy ahhoz tartozó listán.(3) A postai küldeményt a címében feltüntetettől eltérően azon a helyen kell kézbesíteni,.....

groszfater@gmail.com 2016.06.25. 10:54

„ A Belügy és a Posta kötött olyan megállapodást,”Nem megállapodás, hanem kormányrendelet írja elő.

Dr.Attika 2016.06.25. 09:13

Helyes a kétszeres beadás. A postait adja be tértivevénnyel. Meg fog lepődni. A Belügy és a Posta kötött olyan megállapodást, hogy bárhol rendőri szervnek feladott postai levelet nem közvetlenül kézbesítik az adott rendőri szervnek, hanem a posta felküldi az ORFK-ra és az küldi ki az illetékes rendőri szervnek BM futárpostával. Így a kézbesítés akár 2-3 hetet is igénybe vehet.A személyes beadásnál ragaszkodjon aláírt, bélyegzős, dátumos átvételhez.

kcs1 2016.06.25. 08:23

igen, rájöttem. már megírtam, be is viszem meg postán is feladom

Dr.Attika 2016.06.25. 05:58

Felesleges szóban, jegyzőkönyvbe mondva feljelentést tenni. Rendre szabotálják az ügyeletes tisztek az ilyen aktust. Le kell írni, ajánlott levélben postára kell adni. Ekkor bekerül a rendőrségi ügyvitel rendszerébe és előbb-utóbb a rendőrségnek lépnie kell.

kcs1 2016.06.24. 15:45

Éppen erről van szó, mivel tudom hogy bűn, nem teszem meg.

groszfater@gmail.com 2016.06.24. 15:42

„ Jog és törvénytisztelő embernek neveltek.”Akkor itt egy kissé félrecsúszott a nevelésed,

kcs1 2016.06.24. 15:32

Semmi. De tudom ha pl letépem a fejed, aztán a torzódba hugyozok, az valószínű bűn. Érted ez te?

groszfater@gmail.com 2016.06.24. 15:17

Érdekes, két nappal ezelőtt még ezt mondtad:

„nekem pl semmi közöm a joghoz.”

kcs1 2016.06.24. 14:34

igen, ez így van. Jog és törvénytisztelő embernek neveltek.

groszfater@gmail.com 2016.06.24. 14:33

Érdekes, körülötted mindenki lop, csal, hazudik, csak te vagy egyedül becsületes és tisztességes....

kcs1 2016.06.24. 14:22

Nem olyan mulatságos ám.... úgy látszik a héber rend őrei, akarom mondani a rend éber őrei úgy gondolják a munkájuk kimerül azzal hogy 30 helyett 42-vel mentem és most akkor lehet fizetni. Ezért kár rendőröket tartani, fegyverviselési jog és tűzparancs. Aztán mindenki gondolkodjon ha be akar törni. Boszniában minden kapu nyitva, be lehet menni nyugodtan, csak nem biztos hogy kijössz.

Szal mulatságos, de az ilyen rendőrökért kár, a testület szégyene...

groszfater@gmail.com 2016.06.24. 14:14

D,D,D.

kcs1 2016.06.24. 13:51

lehet ügyvéddel megyek vissza...


kcs1 2016.06.24. 13:46

A fejlemények kedves Ügyvéd Urak:

Bementem a rendőrségre, első kérdés: mit akarok én negyed kettőkor pénteken feljelentgetni??? Mindjárt itt a munkaidő vége...Na mégis, minek jöttem? Mondom a tényállást.....Ez nem bűncselekmény, el kellett volna hozni a kártyáját, minek hagyta ott! Meg amúgy is várni kell, nincs itt senki.

Mondom ok, várok. 5 perc múlva szól akivel beszélgettem, hogy jöjjek. Kiderült ő az illetékes.(előtte elküldtem finoman hogy nem az ő pénzéről van szó) Bevitt egy irodába, miért nem írásban adom be???? Gondoltam személyesen jobb. És miért most jut eszembe?? 2016 van! Mondom mert most fogyott el a türelmem! És miért nem szólította fel ajánlott levélben???

Abban maradtunk, hogy hétfőn beadom írásban. Ha érdemben nem foglalkoznak vele, hol tehetek panaszt? Ennyit a rendőrségről...

kcs1 2016.06.23. 08:28

Elismerem, hogy igazuk van, csak túl vagyok egy elsőfokú tárgyaláson és bizony néha megrendül a hitem az igazságszolgáltatásban. Konkrétan pl letagadta hogy házasságunk alatt hozzáfért volna a bankszámlához. Ezt magánlevelezésünk nyomtatott és elektronikus formájában is bizonyítottam, hogy hazudik, ám a bírónő nem vette figyelembe. Feminista. És sok egyéb mást sem. Ez az ügy, még ha azt is hozzák ki, hogy önszánt adtam oda, ha másra nem, arra jó lesz hogy hivatalos formában bizonyítsam, bizony ismeri a pin kódjaim, az összes kártyámnak. Holnap, feljelentem, akkor tudok elszabadulni.

Öreg Tölgy 2016.06.23. 06:55

Én inkább azt mondanám: ha igaza van, ne előlegezze meg a(z esetleges) terhelt védekezését. Majd ha előadta, és kérdezik, akkor reagáljon rá.

Dr.Attika 2016.06.23. 06:03

Nem Önnek kell ezt bizonyítani, hanem az ex-nek. A polgári jog szabályai szerint a tulajdonost (kártya tulajdonost is) megilleti a dolog használata, hasznai szedése joga. A nem tulajdonos csak a tulajdonossal kötött megállapodás vagy egyéb más jogi tény alapján használhatja a dolgot. Az ex-nek kell bizonyítani, hogy volt ilyen megállapodás, illetve jogi tény.

kcs1 2016.06.22. 16:26

viszont tényleg azon gondolkodom hogyan bizonyíthatnám minden kétséget kizárólag hogy nem önként és dalolva adtam oda neki. Bár nincs ember aki ezt elhinné, de még van egy napom kitalálni.

Öreg Tölgy 2016.06.22. 14:57

Csak hogy egyértelmű legyen:

Öreg Tölgy 2016.06.22. 14:51

Nem is rád mondtam. Éppen ezért zavar nagyon, amikor messziről jogásznak látszó hozzászólók jogászinak látszó, de valójában csak laikus ötleteken alapuló szövegekkel vezetik félre a jószándékú érdeklődőt.

kcs1 2016.06.22. 14:07

nekem pl semmi közöm a joghoz. csupán hogy megloptak és kész

Öreg Tölgy 2016.06.22. 13:17

Ez lehet, hogy a "gyakori kérdések"-en elmegyek, de azért itt eddig magasabb volt a színvonal, mint ami most a hamis vád és az ismeretlen tettes elleni feljelentés kapcsán elhangzott (vö. egy laikus elkézzelései a jogról).

kcs1 2016.06.22. 11:13

Lényeg hogy ismerje a pin kódot.

kcs1 2016.06.22. 11:12

Elsiklottál egy apró tény felett. Nevezetesen hogy elfeledkeztem a kártyáról, na ezért nem töröltem a kedvezményezetteket. Mellesleg a kártyámmal akkor is lehet vásárolni ha nem kedvezményezett és az én nevemre kéri a számlát:)

groszfater@gmail.com 2016.06.22. 11:07

Hát,igen, ez nagyon-is logikus, te határozod meg a kedvezményezetteket és most ismeretlen tettes ellen teszel feljelentést...

A rendőrségen teljesen együgyű emberek dolgoznak az meg-sem fordul a fejükben ha te határozod meg a kedvezményezettet akkor miért nem törölteted a nevét -nevüket- ha már nem kedvezményezett ?!

kcs1 2016.06.22. 10:45

Ez jó ötlet...majd csak sugallom ki lehet az illető

capisca 2016.06.22. 10:39

Én csak megjegyeztem. Te életed, te döntésed.

De én személy szerint ismeretlen tettes ellen tenném a feljelentést a rendőrségen a bizonyítékok csatolása mellett.

kcs1 2016.06.22. 10:35

Nem ismered az előzményeket. Tudom bizonyítani hogy nem vagyunk mi olyan jó viszonyban hogy csak úgy osztogassam a pénzem. Eddig egy rendőrségi feljelentés, rendőri intézkedés kérése, kétszer gyámügy...mind ellenem. Egyik esetben sem marasztaltak el. Gondolod életszagú hogy ezek után én csak úgy odaadom neki a kártyám hogy szórd róla a pénzt mint bolond a lisztet?Mellesleg tényleg fogalmam sem volt hogy fej. Ennyi erővel senki ne jelentsen fel senkit, mert mi van ha a bíró nem neki ad igazat és viszontfeljelentés lesz?

capisca 2016.06.22. 10:00

Azért kcs1, ha a feleségedet mondjuk felmentik a vád alól, akkor téged meg feljelenthet hamis vádért.

Ezen el kell gondolkodni. Édes a bosszú, de azért jelen esetben még te is lehetsz priuszos a végén, ha nem jön be a számításod.

kcs1 2016.06.22. 09:55

"Egy bíró sem hiszi el, hogy miközben évek óta pereskedünk és itt-ott feljelent én bőkezűen osztogatom neki a pénzem"

És nem elsősorban a pénzem kell, jó lesz neki egy kis priusz

Burn Out 2016.06.22. 09:40

szerintem közjegyzői fizetési meghagyás útján gyorsabb lenne a pénzt visszakapni. büntetőben arra fog hivatkozni, hogy Te adtad oda neki a kártyát, vagy megengedted, hogy használja és így lehet már nem fogják megállapítani, hogy bűncselekmény történt.

kcs1 2016.06.22. 09:31

Már döntöttem, feljelentem, csak közben pár dolognak utánanéztem. Először is, a csekkes fizetés esetén ugye visszautalja adott bankszámlára a pénztár. Ez pedig az ő számlája. 2014 januárban írattam át az én saját számlámra. Tehát evidens hogy a csekkek összegét ő kapta meg. Egy dolgom volt, fizetett-e csekkel, elévülés előtti szakaszban és szerencsém van, 2013 09 30.-án bőrgyógyász szakrendelés 30e forint értékben amit visszautaltak neki, mert ott csekkes fizetés volt, nem volt kártya terminál. Egy bíró sem hiszi el, hogy miközben évek óta pereskedünk és itt-ott feljelent én bőkezűen osztogatom neki a pénzem. Biztosra akartam menni, ennyi csak!

Dr.Attika 2016.06.22. 09:01

Nem kell ezt bizonyítani. Ha nem az ő nevére lett kiállítva a kártya, akkor annak felhasználása mindenképpen jogellenes.Döntse el, hogy lépni akar az ügyben vagy pedig ilyen részlet kérdésekben vacilál?

kcs1 2016.06.22. 08:04

Már csak azon gondolkodom...az hazudja hogy én adtam neki oda....hogyan tudnám bizonyítani hogy bizony nem?

Dr.Attika 2016.06.22. 07:28

Akkor bőven benne van az 5 éves elévülési időben.

kcs1 2016.06.22. 07:23

Köszönöm, 2013 11 25 az utolsó.

Öreg Tölgy 2016.06.21. 18:20

Ha az utolsó felhasználásra 2013. július 1. előtt került sor, akkor 3 év, ha később, akkor 5 év.

kcs1 2016.06.21. 11:50

Ügyvéd Úr, elévülési ideje van ennek a bcs-nek? 2014 januárjában vettem vissza a kártyámat, azóta türelemmel vártam a pénzemre, viszont csak szóban szólítottam fel az összeg visszafizetésére.

Dr.Attika 2016.06.21. 10:27

Nem lehet közvádra üldözendő bűncselekmény (ez az) feljelentést visszavonni, illetve az ügyészség és más hatóság köteles az eljárást lefolytatni. ha vissza adja az elköltött pénzt az nyomatékos enyhítő körülmény a büntetés kiszabásánál.

kcs1 2016.06.21. 10:04

Természetesen megteszem. Mikor megnéztem a kártyám egyenlegét, meglepődtem, hiszen 4-500 ezer forint felgyűlt már rajta amiből ennyi hiányzik. Azonnal elmentem érte és a hiányzó összeget azóta sem rendezte. A részletes számlalekérdezés pontosan mutatja hol és mikor használta, rendszeresen egy vidéki kisvárosban ahol dolgozik, illetve nőgyógyászati szakrendelésen. A tárgy időszakra pedig útlevelemmel és vízummal bizonyítom hogy még csak Európában sem voltam.

Még egy kérdés: ha rendőrségi feljelentés hatására visszautalja nekem ezen pénzt és kamatait, az ügyészség elállhat a vádemeléstől?

Dr.Attika 2016.06.21. 09:18

Szívesen. tegye meg a feljelentést, aztán majd a rendőrök lépnek.

kcs1 2016.06.21. 08:02

Köszönöm Ügyvéd Úr!

A kedvezményez csupán az szabályozza, kik azok a személyek akiknek a számára fordíthatom. Tehát ha az exem Gipsz Aranka, hiába kérek számlát a testvére Gipsz Amália nevére, azt nem fogadják el. A kártya tulajdonosa én vagyok, bárkit kivehetek vagy felvehetek a kedvezményezettek listájára. Saját pénzemmel én rendelkezem, nem a kedvezményezettek. Véleményem szerint. Az említett időszakban már nem álltunk vagyoni közösségben, a befektetések összegei elosztva és erről jogerős papír is van. Tehát ha a kártyám továbbra is használja és visszaél a lehetőséggel, akkor elkövette.

groszfater@gmail.com 2016.06.21. 07:56

akkor-is ha az elkövető kedvezményezett?

Dr.Attika 2016.06.21. 07:05

Ez esetben álláspontom szerint az exe az alábbi bcs. elkövetését valósíthatta meg: a Btk. 375.§ (5) bekezdésébenszabályozott információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás. Tekintettel arra, hogy 200 ezer forintot felhasznált a kártyáról és ezzel Önnek kárt okozott.

kcs1 2016.06.21. 06:12

Tisztelt Ügyvéd Úr! Az eü kártya egy pin kódos egészségügyi szolgáltatásokat fedező fizetőeszköz, orvosi ellátást, gyógytermékeket, gyógyszereket, meghatározott szolgáltatásokat lehet vele igénybe venni. Egészségpénztári folyószámla tartozik hozzá, amire a számla tulajdonosa is tud utalni illetve a munkáltató is. Lényegében korlátozott bankkártya.

groszfater@gmail.com 2016.06.20. 19:15

http://www.assure-man.hu/…tositas.html

Dr.Attika 2016.06.20. 17:57

Tisztelt Kcs1!Mi ez az un. egészségügyi kártya?

kcs1 2016.06.20. 13:38

Tisztelt Ügyvéd Úr!2012 novemberében elváltam. 2006-ban kaptam a cégemtől egy pénzhelyettesítő eszközt, kártyát. Ez egészségügyi kártya. Erre a cégem minden hónapban jelentős mennyiségű pénzt utalt a vállalati béren kívüli juttatás terhére. Váláskor megegyeztünk az ingóságokban a bankszámlákat elosztottuk felesben stb. Mindent otthagytam. Egy ingatlanon jelen pillanatban vagyonmegosztási per van folyamatban. Válás után 1.5 évvel fogászati beavatkozáshoz kellett volna a kártyám, de nem találtam. Addig szükségem nem volt rá, az átutalások folytatódtak. Az online számlák ellenőrzése során derült ki hogy a volt feleségem továbbra is használja és 200000.- forintnyi összeget felhasznált mivel a csekkfüzet és a kártya is nála maradt. Azt szeretném tudni, követett-e el bűncselekményt ha a nevemre szól a kártya és ő csak kedvezményezett. Tisztelettel.

betu 2015.03.21. 10:52

Üdvözlöm.Párom 8 éve vált el. Volt felesége valószinűleg egy akkor még a vodafonnál dolgozó ismerőse segítségével csinált a párom nevére egy előfizetést 2011-12 tájékán, amin csinált is mostmár(végrehajtás alatt van) 200000 ft-nyi tartozást. Nekünk már csak kitudja hanyadik fizetési felszólítás jött. Tehát a számlák az ő címére. A pénzt behajtani nem tudjuk rajta, milyen lehetőségünk van jogi úton? Feljelentés, vagy bíróság? Talán aláírásba bele tudunk kötni. Előre is köszönöm válaszát. Betu

Stella25 2015.03.18. 20:16

Együtt laktunk, bár nem olyan rég.De külön számlánk volt. Nem adtam neki oda a bankkártyám, hanem elvette, nem is tudtam róla úgy csinálta, mivel nem használtam minden nap. Később gyakorlatilag beismerte. sms el is bizonyítható, ha esetleg banki felvételek már nem lennének.

ObudaFan 2015.03.13. 20:34

Ha házastársak vagy élettársak voltatok, akkor valószínűleg nem sok, mert amellett szól a vélelem, hogy az a pénz közös volt, így ő is levehette.

Stella25 2015.03.11. 17:50

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Olyan ügyben szeretnék kérdezni, hogy kb egy hónapja észrevettem hogy olyan pénzlevételek vannak a bankkártyámon amiket nem Én tettem, tudtam hogy csak az akkori párom lehetett az, persze tagadta de később bevallotta!Ezek után nincs kizárva hogy azelőtt is csinálhatott ilyet!A kérdésem az lenne hogy mi ilyenkor a teendő, és hogy ez milyen következményekkel járhat.Mind az én részemről,mind az ő részéről!Várom válaszát!Előre is köszönöm!

Dr.Attika 2013.01.12. 16:30

Tisztelt Asszonyom!Megértettem a felvetéseit- ide értve a másik topicban leírt "farok fogdosási" részt is- de itt van egy sértetti állítás a jogtalan felhasználásról és egy elkövetői ( pontosabban aggódó nagynéni) állítás a jogos felhasználásról. Nehogy itt,ezen a fórumon döntsük már el, hogy melyik az igaz. Ezt majd eldönti a bíróság. Szemléltettem Önnek, hogy mi a helyzet, ha jogtalan a felhasználás.

kovacs_dora 2013.01.12. 15:40

Tisztelt Ügyvéd Úr!Tulajdonképpen ez az egész annyi, hogy a párom unokatestvére egy idős hölgytől megkapta a kártyájának az adatait azért, hogy vásároljon vele 200 ezer forintig. Azért adta meg neki, mert hamis tanúzásra akarta felkérni. A fiú vásárolt a kártyával kb. 170 ezer forint értékben, erről a hölgy tudott, mivel mindig a vásárlás előtt megbeszélte vele, illetve ő adta meg a kártyájának az adatait. A kártya adatait a hölgy az email címéről küldte el a fiú címére. A rendőrségen viszont a hölgy azt mondta, hogy a fiú lopta ki a tárcájából a kártyát, és írta le az adatokat.Ő tudja az emaillal bizonyítani, hogy a hölgytől kapta az adatokat.

Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását!

Tisztelettel:Kovács Dóra

Dr.Attika 2013.01.12. 15:28

Tisztelt Kovács Dóra!Bemásolom a vonatkozó kommentárt. Nem ismeretes a konkrét tényállásnak több eleme, ezért konkrét válasz sem adható.

Btk. 313/C. §-ához:

Az eredetileg bankkártyával visszaélés bűncselekmény törvényi tényállását az 1994. évi IX. törvény 27. §-a iktatta a Btk.-ba 1994. augusztus 15-i hatállyal annak felismerése folytán, hogy az alapvetően csalásszerű magatartás közvetlenül megtévesztett személy hiányában e törvényi tényállás megfogalmazása nélkül nem igen lenne büntethető cselekmény.

A hatályos törvényszöveget 2003. március hó 1. napjával a 2003. évi II. törvény 26. §-a fogalmazta meg, amely gyakorlatilag a bűncselekmény elkövetési tárgyában hozott változást, továbbá a törvényi tényállást kiegészítette a (7) bekezdéssel, amely a Btk. 313/B. § korábbi (1) bekezdés b) pontjából az elkövetési magatartásként megfogalmazott megszerzést fogalmazta meg, mint büntetendő magatartást. A 2005. évi XCI. tv. 24. §-a pusztán jogtechnikai módosítást végzett akkor, amikor a (7) bekezdés szövegéből elhagyta az alternativitásra utaló azon kitételt, amely szerint e bűncselekmény csak akkor állapítható meg, ha más bűncselekmény nem valósult meg. Mivel a (7) bekezdésben megfogalmazott elkövetési magatartás a specialitás viszonyában áll a magatartás vétségével, ezért az alternativitásra utaló kitétel elhagyása volt szükséges.

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti elkövetési magatartás a hamis vagy hamisított készpénz helyettesítő fizetési eszköz jogtalan haszonszerzés végett történő felhasználását, használatát fogalmazza meg. A felhasználás jellemzően pénz felvételét, illetve áru vagy szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítését jelenti.

Az elkövetési magatartás csak akkor tényállásszerű, ha a felhasználás jogtalan haszonszerzés végett történik.

A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélés második esete, amikor az elkövető a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt jogtalanul használja fel. Ez adott esetben lehet a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosítottja, de lehet más személy is.

Az elkövetési magatartások sorában a harmadik elkövetési módként fogalmazza meg a törvényi tényállás azt az esetet, amikor a bűncselekmény azáltal valósul meg, hogy az elkövető a hamis vagy hamisított vagy jogosulatlanul használt készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő teljesítést elfogadja.

3. A bűncselekmény csak szándékosan követhető el, azonban a bűnösség foka az (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban írt esetekben eltérően is alakulhat. A törvény az (1) bekezdés a) pontja esetében célzatot is tartalmaz, amikor a tényállásszerű magatartáshoz a jogtalan haszonszerzés célzatát feltételként határozza meg. Ebből következően az (1) bekezdés a) pontja kizárólag egyenes szándékkal valósítható meg.

Az (1) bekezdés b) pontja esetében ilyen feltétel nem került meghatározásra, tehát a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan felhasználása önmagában valósítja meg a bűncselekményt.

Kétségtelen tény, hogy a b) pont esetében a törvény jogtalan haszonszerzést nem fogalmaz meg, azonban a jogosulatlan felhasználás az elkövető részéről olyan motivációval történik, hogy valamilyen joghatás kiváltását célozza.

A bűncselekmény a kár bekövetkeztével befejezett.

Az elkövetők oldaláról és a bűncselekmény szempontjából is közömbös, hogy a kár kinek a vagyonában következett be.

4. A bűncselekmény alanya a törvény megfogalmazása szerint bárki lehet, akár a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz birtokosa, aki azt jogosulatlanul használja fel, illetve rajta kívül az a személy, aki a más által hamisított készpénz-helyettesítő fizetési eszközt felhasználja, illetve akár a jogosulatlan felhasználó, akár más által hamis vagy meghamisított készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő fizetést elfogadja.

E bűncselekmény alanya lehet az is, aki saját maga hamisította meg a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, illetve aki a hamis készpénz-helyettesítő fizetési eszközt elkészítette.

5. A bűncselekmény minősített eseteit részben a bűnszövetség és az üzletszerűség, részben pedig az okozott kár nagysága határozza meg, illetve ezek kölcsönhatásában minősül súlyosabban az adott bűncselekmény.

A (8) bekezdés rendelkezése szerint a (2)-(7) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést valamely gazdálkodó szervezet által kibocsátott olyan kártyára követi el, amely a kibocsátó áruja vagy szolgáltatása ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas

A bűncselekmény rendbelisége a károkozásra figyelemmel a károsultak számához, ennek hiányában pedig a sértett pénzintézetek számához igazodik.

kovacs_dora 2013.01.12. 14:54

Tisztelt Fórumozók!Az alábbi kérdést szeretném feltenni. Szóval már egy korábbi témánál megkérdeztem, de konkrét választ nem kaptam rá. Van egy hölgy, aki a párom unokatestvérét fel akarta kérni hamis tanúzásra, illetve (szexuálisan) zaklatta. A fiúnak elküldte a hölgy a bankkártyájának elküldte a bankkártya számát, a lejárati kódot, illetve a hátoldalon található háromjegyű számot. (ezek szükségesek a vásárláshoz)Ezek után felhívta, hogy vásárolhat a kártyájával 200 ezer forintig. A hölgy azt mondta, hogy nyugodtan vásárolhat vele, és meg is mutatta neki, hogy hogyan kell a kártyával vásárolni. Ezt követően a fiú kb. 170 ezer forint értékben vásárolt a kártyával, és a hölgyet mindig tájékoztatta, hogy mit szeretne a kártyával megvásárolni. Ezután eljött a tárgyalás napja, amelyben meg akarta a hölgy a fiút hamis tanúzásra kérni. A fiú elbizonytalanodott, és nem tanúskodott hamisan. Ezután a hölgy megfenyegette, és azt mondta, hogy tönkreteszi. A rendőrségtől kapott egy idézést, amelyben az áll, hogy kisebb értékre, üzletszerűen elkövetett készpénzfizető eszközzel való visszaéléssel vádolják.Kérdésem az lenne, hogy a hölgy küldte el a kártyájának az adatait, hogy így is megáll a visszaélés? Továbbá azt szeretném még kérdezni, hogy mivel ő tudott a vásárlásokról, illetve ő küldte el a kártyájának az adatait, hogy így elképzelhető, hogy megszüntetik úgy az eljárást, hogy mivel a cselekmény nem bűncselekmény, vagy vádat emelnek belőle?

Előre is köszönöm!

Tisztelettel:Kovács Dóra