büntetőjogforrás főoldal vissza

hármaska 2018.02.16. 18:13

Tudna valaki segiteni abban, hogy hol találom dr Tomasovszky László szakértő elérhetőségét? Akáhol keresem, nem találom sajnos. Köszönöm

drbjozsef 2018.02.12. 14:30

Logikai korreláció... hogy sújt minket ez a gyönyörű kurvaélet.

Vadsuhanc 2018.02.12. 14:21

Kedves Larzen!

A kérdésed: .„.." Milyen kritériumok alapján minősül hivatalos irat kézbesítése szabályszerűtlennek/hibásnak természetes személy részére közterületen?..”"

Semmiféle törvény vagy jogszabály nem szabályozza az idézés közterületen való átadásának szabályait.

Egyébként mi az oka, hogy nem akarsz eleget tenni az idéznek, mi az oka, hogy ott nem akarsz megjelenni?

Larzen 2018.02.12. 09:43

Tisztelt Kovács_Béla_Sándor!

Köszönöm, hogy a kevéssé ismert, ámde bölcsességet hordozó anekdotai megközelítéssel igyekezett realitást csepegtetni a párbeszédbe. Egyet tudok érteni abban is, hogy vannak nemcsak kicsit, de nagyon ártatlanok is, még ha nyilvánvalóan a fenti minőség kétséget kizáró bizonyíthatóságára is utalt. Azonban erre a példára alapozva adódik a költői kérdés, miszerint aki elsőosztályú jegyet vált a vasúti szolgáltatás igénybevételekor, az jobban utasnak tekintendő, mint aki csak a másodosztályú jegyért fizetett?

Tisztelt Vadsuhanc!

Nos igen, az Ön által megfogalmazott kritika is erősen próbára teszi a jogbiztonság intézményét, noha abban a helyzetben, amikor valaki az eredményesség kritériumait csak névleg tartva, szimplán a cselekvés folytonosságáért kapja másoktól a betevőt, akkor természetes képződmény, hogy ez az állapot minél inkább konzerválásra kerül annak előnyeit élvezők részéről, függetlenül a rendszerbeli tagozódási helyüktől.

Az érvelését csak részben tartom igaznak, ugyanis a „megküldés” és „kézbesítés” nyilván más fogalmat jelöl önmagában - ezért is szerepel az új törvényben egyértelműen a kézbesíteni szó- , de logikai korreláció áll fenn közöttük a korábban taglalt módon, mindazonáltal a megküldés egy időbeliséget is feltételez véleményem szerint, ami megelőzi a kézbesítést, tehát hamarabb be kell következnie függetlenül attól, hogy később milyen módon és ki által történik a kézbesítés. Elvégre ki hallott már olyat, hogy valaki számára kézbesítésre került volna olyan dolog, amit előtte nem küldtek volna meg?

Az utolsó kérdésem nem véleményezésre, hanem jogszabályi hivatkozással ellátott, dogmatikai szempontokra alapított válaszra tartott igényt, melyre hivatkozással van értelme bármilyen következtetést levonni.

Így gyakorló jogészek számára a kérdés még aktuális:

Milyen kritériumok alapján minősül hivatalos irat kézbesítése szabályszerűtlennek/hibásnak természetes személy részére közterületen?

Gigi350 2018.02.11. 22:51

Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!

Akkor leírnám bővebben.Édesanyám élettársa aláiratot velem egy adásvételi szerződést tanuként(személygépkocsi) úgy hogy az eladóval kitöltötték de csak egy tanu volt ott akkor aznap az édesanyám,ő alá is írta.Sajnos anyu betegség miatt nem sokkal rá elhunyt.Én késöbb írtam alá amikor már az eladó nem volt ott.Közben amiről én nem tudtam akkor még,hogy anyu élettársa átírta a dátumot rajta és mint késöbb kiderűlt az eladó vissza szerette volna kapni az autót és anyu élettársát feljelentette okirathamisításért.Én azért nem mondtam a kihalgatáson igazat mert megkért rá az élettárs,hogy mondjam azt h amikor én tanuként aláírtam akkor ott volt az eladó is.Nem szeretnék magamnak bajt azóta anyu élettársával megromlott a kaocsolatom is ezért döntöttem úgy,hogy inkább elmondom az igazat a bíróságon.Csak félek,hogy ezért a bíróság esetleg elitél.

Vadsuhanc 2018.02.11. 21:37

Gigi350

Azért nem ártana, ha kicsit részleteznéd, hogy pontosan miről van szó. Ki a vádlott, milyen bűncselekmény és miért tettél hamis tanú vallomást. Mert azért nem mindegy.

Kovács_Béla_Sándor 2018.02.11. 21:30

Ha elmondod az igazat, mielőtt még kiderülne, hogy korábban hamisan tanúskodtál, akkor pont nem büntethetnek.

Gigi350 2018.02.11. 20:12

Üdvözlöm!

Szeretném megkérdezni,hogy milyen büntetést szabhat ki rám a bíróság,ha tanuként beidézett a rendőrség egy kihalgatásra ahol nem az igazat mondtam,viszont a bíróságon szeretném elmondani az igazat?Válaszát köszönöm.

Vadsuhanc 2018.02.10. 14:31

Kedves Larzen!

Az a " feneség " a jogszabályokban, hogy egy pontnak vesszőnek kötőjelnek és egy szónak különös jelentősége van. Maguk az Alkotmánybírák sem értenek egyet hivatalos állásfoglalásukban egy jogeset megítélésekor. Mit lehet várni olyan laikusoktól mint mi vagyunk? A rövid bevezető után engedd meg, hogy idézzelek:

„...." Azonban az 1998. évi XIX. törvény 67. § (6) említést tesz arról, hogy „Az írásbeli idézést vagy értesítést zárt iratban kell megküldeni...”"

Megküldeni de nem átadni. Érzed, hogy másról szól? A személyesen átadott idézés nem megküldött idézést jelent.

Ezen törvényhely célja az, hogy az idézés tartalmáról más ne értesülhessen,. Ezért kell zárt borítékban megküldeni. Személyes átadás esetén fel sem merül, hogy az idézés az idézett személyen kívül illetéktelen személyhez jut aki ennek tartalmát a címzett akaratán kívül így megismerheti, hiszen a címzett személy személyesen veszi át.

Utoljára feltett kérdésedet konkrét eset leírása nélkül nem tudom véleményezni egyben biztos vagyok, hogy az általad eddig leírtak szerint veled szemben nem történt szabálytalan kézbesítés.

Kovács_Béla_Sándor 2018.02.10. 13:36

Sándor Györgynek van egy története arról, hogyan lehet a vasúti kalauzt értetlenkedéssel, szerencsétlenkedéssel őrületbe kergetni. A slusszpoén az, hogy a módszernek van egy komoly hátránya: "kell, hogy legyen jegyed, méghozzá nagyon érvényes".

Ez azért jutott eszembe, mert akár szórakoztató is lehet a büntetőeljárásban kekeckedni a rendőrökkel. Csak nagyon ártatlannak kell hozzá lenni.

Larzen 2018.02.10. 08:18

Tisztelt Vadsuhanc!

Köszönöm a helyreigazítását, valóban én voltam figyelmetlen az idézett törvény hatályosságának tekintetében. Azonban az 1998. évi XIX. törvény 67. § (6) említést tesz arról, hogy „Az írásbeli idézést vagy értesítést zárt iratban kell megküldeni. Sajtóhirdetményben az értesítettek neve nem közölhető.” Véleményem szerint a megküldés egy folyamatot jelöl, amiben benne foglaltatik a hivatalos irat feladása, illetőleg annak a nyomozó hatóság kézbesítőjének részére történő átadása/átvétele, majd a címzett részére történő kézbesítése is egyúttal.

Azonban többszöri ismétlésének ellentmondva direkt és indirekt módon is megnyilvánult a szándékok- és viselkedések minősítése, mely értékítélet halmaz a helyes válasz megtalálásához is hozzájárulhat, - hiszen nem gépek vagyunk - viszont mivel már a beszélgetés elején kikötötte saját részéről a minősítés témájának mellőzését, így én sem kívánok erre több szót pazarolni.

Ellenben a válasz tekintetében eredetileg mindössze egy egyszerű ok-okozati érvelésre tartottam számot nemcsak a törvényi és egyéb szabályozás, de a felvázolt helyzet figyelembevételével is, melyet legutóbbi válaszában majdnem hiánytalanul véltem felfedezni, amelyért hálás vagyok.

Ezzel kapcsolatban egy újabb kérdés merült fel:

Milyen kritériumok alapján minősül hivatalos irat kézbesítése szabályszerűtlennek/hibásnak természetes személy részére?

ObudaFan 2018.02.09. 10:33

„Talán elkerülte a figyelmedet, hogy a 2017. évi XC. törvény 867.§ alapján ez a törvény 2018. július 1-jén lép hatályba.Még nem hatályos, de ha én tudom rosszul bocsika.”

Teljes mértékben jól tudod.

Vadsuhanc 2018.02.09. 09:46

Na lemaradt valamiért...

Az idézés át nem vétele bármely kommentár és megjegyzés nélkül is az idézés átvételének megtagadását jelenti.Ezért írtam, hogy az idézés át nem vételével megteremtetted az elővezetés törvényes lehetőségét.

Vadsuhanc 2018.02.09. 09:35

Kedves Larzen!Talán elkerülte a figyelmedet, hogy a 2017. évi XC. törvény 867.§ alapján ez a törvény 2018. július 1-jén lép hatályba.

Még nem hatályos, de ha én tudom rosszul bocsika.

engedd meg, hogy csak az utolsó kérdésedre válaszoljak a többit leírta és azt is, hogy nem kívánom minősíteni senki viselkedését.

„,,,"Ha közterületen egy rendőr az Rtv.-ben foglalt kritériumoknak is eleget téve (köszönés, azonosítás, elvégzendő cselekmény okának és céljának közlése stb.) bármilyen hivatalos irat kézbesítését kísérli meg, keletkezik-e kötelezettsége a magánszemélynek az átvétel/nem átvétel joghatást kiváltó válasz adásának tekintetében, vagy teljesen opcionális a válaszadás lehetősége ?”

Igen.

Tisztelettel

Larzen 2018.02.09. 09:09

Tisztelt Válaszadók!

Először is köszönöm a bejegyzésemre adott észrevételeiket és ráfordított idejüket, másodsorban engedtessék meg, hogy egyenként válaszoljak ezekre:

Kovács_Béla_Sándor

Igen, tudomással bírok afelől, hogy a rendőrség - saját helyzetét megkönnyítendő olykor törvényesen ugyan- szereti szűkíteni az eljárásban résztvevők jogkörét függetlenül az objektív valóság nyújtotta kritériumoktól.

Mindazonáltal adódik a kérdés, hogy amennyiben az eljárás során a rendőrság valakit tanúból gyanúsítottá minősít, erről értesíti-e/kell-e értesítenie a hatóságnak az eljárás folyamán az illetőt, ill. hogyan és mikor lehet erről tudomást szereznie törvényesen?

lajcsó

Megértem, hogy első olvasatra „kekeckedésnek” is tűnhet valakinek a leírtak kicsengése, még akkor is, ha valaki nem ismeri a tágabb előzményeket, noha ez a körülmény érdemi változást nem jelentene az értékítélet megalkotásában.

Azonban úgy gondolom, hogy a leírtak alapján is jól körvonalazható, hogy szándékomban áll és állt átvenni a hivatalos iratot, csak nem szabályszerűtlen módon, hanem úgy, hogy a szabályszerű kézbesítés feltételei fennállnak, úgymint a kölcsönös, hitelt érdemlő azonosíthatóság megléte mindkét fél részéről( hiszen a rendőrnek látszó személyek sem tudták, hogy ki vagyok, elvégre se nem tagadtam, se nem erősítettem meg a személyazonosságomra vonatkozó kérdést, másrészt 2-szeri kérésem ellenére sem mutatkoztak be/igazolták magukat). Ennélfogva olybá tűnik, hogy a „kekeckedés” az állítólagos hatóság alkalmazottai részéről állt fenn.

ObudaFan

Amennyiben jól tudom, a 2017. évi XC. törvény 879. § szerint „Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény.”, melynek Ön 70.§ (1) bekezdését idézte, melyet valószínűleg át is emelt a jogalkotó, noha a kézbesítési lehetőségből csak bizonyos feltételek teljesülése esetén keletkezhet tényleges joghatás kiváltására alkalmas aktus véleményem szerint.Ezzel összefüggésben a 2017. évi XC. törvény 113.§ (2) kimondja, hogy „A papíralapú idézést vagy értesítést zárt iratban kell kézbesíteni. Hirdetményben az értesítettek neve nem közölhető.”Ez alapján szabályszerűtlenségre utal-e az a tény, hogy a rendőrnek látszó egyik személy egy A/4-es lap formátumú, egyértelműen nem zárt állítólagos hivatalos iratot akart átvetetni, amelyet közelebbről nem is láthattam?

Vadsuhanc

Ahogy az előzőekben leírtam, úgy tudom, hogy a 2017. évi XC. törvény 879. § szerint „Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény.”, noha gondolom a jogalkotó egy az egyben átemelte az Ön által idézett rendelkezést. Az értelmezése kapcsán kérdésesnek mutatkozik, hogy ha egy ügyintéző a hivatalos iratok kézbesítésére/átvételi határidőkre vonatkozó szabályok mellőzésével, puszta feltételezésekre alapozva állapítja meg a kihallgatás dátumát, akkor az akadály kialakulását ő idézi elő, még ha a hivatalos irat felvételének ténye is szükségeltetik ennek megállapításához. Másrészt legjobb tudomásom szerint a postán csakis úgy lehet átvenni egy hivatalos iratot, hogy a címzett, vagy meghatalmazottja a hivatalos okmányok felmutatása után aláírással is igazolja személyazonosságát, mely tényről a posta a feladót hivatalos, bizonyító erejű okirattal, ill. tértivevénnyel tájékoztat. Így külön aktus nélkül is igazolást nyert az irat felvételével egyidőben a megjelenésem gátját képző akadály.

Miért gondolja, hogy helytelenül jártam el, ill. Ön hogyan reagált volna a korábban részletezett szituációban?

Úgy vélem, ha átvettem volna az állítólagos idézést, akkor jártam volna el helytelenül, ugyanis hitelesítettem volna egy laikus számára is szabályszerűtlen kézbesítést a korábban leírtak alapján, mely tett megerősíthetett vagy kialakíthatott volna egy helytelen gyakorlatot. Ugyanis jobban belegondolva, ha egy idegen magánszemély, aki odamegy az emberhez közterületen, és köszönés nélkül nekiszegezi a másik magánszemélynek a kérdést, hogy „Maga kicsoda, ill. maga XY?”, jószerivel az ember azon se lepődne meg, ha a megkérdezett bármilyen kommunikáció mellőzésével szó nélkül tovább menne, nemhogy bármilyen joghatást kiváltását célzó aktust lefolytasson. Véleményem szerint itt is hasonló eset történt azzal a különbséggel, hogy többszöri, udvarias szándék történt részemről a minimális azonosíthatóság tisztázása érdekében eredménytelenül.

Ezek alapján ha a rendőrség/ügyintéző következetes lett volna, akkor előrelátóan mindennemű kézbesítési határidőre vonatkozó rendelkezés figyelembevételével tűzte volna ki a kihallgatás időpontját. Ezen túl bizonyítható a szabályszerűtlen kézbesítési kísérlet a videófelvételnek köszönhetően is, melyre alapozva valószínűtlennek tűnik, hogy a rendőrség vállalná az egyértelműen jogszerűtlen hatósági aktus (pl. előállítás) végrehajtásának felelősségét. Noha megértem, hogy a kontúrokat kívánta érzékeltetni velem, melyek kevéssé lehetnek kellemesek történésük/átélésük idején, hiába követheti később felelősségre-vonási eljárás.

Zárásként pedig egy korábbi kérdés pontosítása merült fel:

Ha közterületen egy rendőr az Rtv.-ben foglalt kritériumoknak is eleget téve (köszönés, azonosítás, elvégzendő cselekmény okának és céljának közlése stb.) bármilyen hivatalos irat kézbesítését kísérli meg, keletkezik-e kötelezettsége a magánszemélynek az átvétel/nem átvétel joghatást kiváltó válasz adásának tekintetében, vagy teljesen opcionális a válaszadás lehetősége ?

Tisztelettel,Larzen

Vadsuhanc 2018.02.09. 08:04

facsiga

Első esetben nem a kérdező hibázott vegyük úgy, hogy törvényesen húzta az időt. Az Ő mulasztása ebben az esetben ilyen értelemben nem megállapítható, önhibáján kívül nem jelent meg az idézésben megjelölt helyen és időben. Viszont amikor erről tudomást szerzett értesítenie kellett volna az idézés kibocsátóját.

A legnagyobb hibát viszont ott követte el, hogy amikor személyesen akarták neki átadni az idézést, akkor azt nem vette át. A törvény mint ahogyan ObudaFan is leírta megengedi, hogy az idézést a hatóság személyesen is kézbesítse. A kérdező által leírt kifogások, hogy miért nem vette át az idézést nem állják meg a helyüket és megteremtette az elővezetés feltételeit.

Azt az elején már leírtam, hogy sem a rendőrök sem a kérdező viselkedését nem kívánom minősíteni.

drbjozsef 2018.02.09. 07:38

De, de a tértivevény is napok-hetek míg visszaér a feladóhoz. (Múltkor a közjegyzőhöz két hét volt, mire visszaért. Magyar Posta.), viszont a törvény alant azt írja, hogy nyomban jeleznie kell. Tök mindegy ki miből látja amúgy is. Jelezte? Nem. Akkor elő lesz vezetve, az tuti.

facsiga77 2018.02.09. 00:07

Csak kérdezem, hogy magából a tértivevényből nem derül ki az a körülmény, hogy az idézésre nem tud megjelenni aki azt később veszi át mint az idézésen megjelölt időpont?

Vadsuhanc 2018.02.08. 13:30

Kedves Larzen !

Engedd meg, hogy sem a Te és sem a rendőrök viselkedését ne minősítsem. Szeretném, hogy tisztán láss az ügyben, bár ez az én véleményem, de utána nézhetsz.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 69. § (1) bekezdés alapján ha a terhelt, a tanú vagy a szakértő idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, mihelyt az akadály a tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetőleg az eljárási cselekményről engedély nélkül távozik,

Segítek értelmezni. Amikor az idézést a Postán átvetted a törvény értelmében nyomban jelezned kellett volna a nyomozóhatóságnak, hogy azért nem tudtál megjelenni az idézésre mert a tervezett nyomozati cselekmény kezdőpontja után értesültél az idézésről. Ha ennek a kötelezettségednek nem tettél eleget, akkor a Te mulasztásod állapítható meg, így az elővezetésed elrendelhető.

A második kérdésedre a válasz, hogy nagyon helytelenül jártál el, hogy miért azt egy kicsit hosszú lenne leírnom.Át kellett volna venni az idézést.

Ha a rendőrség következetes valószínűleg az elővezetésed lesz elrendelve, amelynek költségeit neked kell majd kifizetni.

Persze, hozzáteszem az iratok és az ügy pontos ismerete nélkül elég nehéz pontos választ adni.

ObudaFan 2018.02.08. 12:25

Be. 70. § (1) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság hivatalos iratának az érintett személy részére átadása (kézbesítés) történhetszemélyesen,

lajcsó 2018.02.08. 12:24

Nem értem, hogy egy hivatalos irat átvétele ürügyén minek kell kekeckedni? Ha megtagadod az irat átvételét azzal nem lesz jobb neked, ha erre appelálsz!

Kovács_Béla_Sándor 2018.02.08. 11:04

Leszel te még más is, nem csak tanú.

Larzen 2018.02.08. 11:01

Tisztelt Fórumozók!

Hivatalos irat (rendőrség tanúkénti idézése büntetőügyben) kézbesítésével kapcsolatban kérek tanácsot.

Előzményként említendő, hogy fent nevezett hivatalos irat a 2. kézbesítést követő 5. munkanapon felvételre került az arra kijelölt postán január 22-én, azonban a kihallgatás időpontja január 15-re szólt. Így az irat felvétele után nyilván telefonon is történhetett volna az adott ügyintézővel az időpont egyeztetése, de a környezetemben és a fórumokon szerzett tapasztalatokra alapozva (ld.: rendőrök letagadták a beszélgetést, az időpontot önkényesen megváltoztatták, előállítást rendeltek el alaptalanul stb.) a bizonyíthatóság ismérveit is szem előtt tartva várakozás következett, hogy a hatóság újból értesítést küldjön.

Azonban február 7-én egyik ismerősömmel közösen személygépjárművel munkába indulva a lakásunk előtt húzódó szervizúton megjelent szembe jövet egy rendőrautónak látszó jármű, melynek vezetője vad és indokolatlan villogásba kezdett távolsági fényszórójával. Ennek nyugtázására egymás mellé gurultunk gépjárműveinkkel, melyet részünkről a vezetőoldali ablak lehúzása követett. Ezután kipattant 2 rendőrnek látszó személy(kapucnis pulóver, halászmellény, farmer ruházatban stb.), akik a napszaknak megfelelő köszönést és bemutatkozást/azonosítást is mellőzve a "Maga XY? Épp magát kerestük!" in medias res irodalmi nyitást választották. Kérdésemre, hogy kik ők és miért keresnek, azt a kimért választ kaptam, hogy van náluk egy idézés, és át kéne venni, vélhetően melyet az egyik rendőrnek látszó személy a kezében boríték nélküli A/4-es lapként lóbált. Udvariasan kifejezésre juttattam, hogy a hatóság ismeri a címem, így a hivatalos iratok kézbesítéséről szóló rendelkezések alapján küldjék el postán, melyet természetesen át fogok venni a rendelkezésemre álló határidők betartásával. Másrészt kifejtettem, hogy nem tudom, hogy ők kicsodák, hiszen nem igazolták magukat és nem is mutatkoztak be, így az azonosíthatóság minimális követelményeinek hiányában nincs kötelezettségem arra nézve, hogy bármit is átvegyek és aláírjak. Erre a másik rendőrnek látszó személy félig artikuláltan előmozdítva a párbeszédet kérdést tett fel, miszerint "Akkor megtagadja az átvételt?" Az előző párbeszédi rész tanulságait levonva nem bocsátkoztam ismétlésbe, hanem kijelentettem, hogy ilyet nem állítottam, ellenben dolgom van és sietek, emellett ismeretleneknek nem írok alá semmit. Ezen párbeszédről kép-és hangfelvétel készült részemről előzetes tájékoztatás után. Mindezek után a rendőrnek látszó személyek köszönés és bármiféle egyéb közlés nélkül beültek a rendőrkocsinak látszó járművükbe, és továbbhajtottak.

A bevezető után a kérdéseim a következőek:

Válaszukat tisztelettel várva,Larzen

Fluimucil Ábel 2018.02.08. 09:03

Tisztelt Vadsuhanc

Köszönöm a válaszodat. Pontosan erre voltam kíváncsi. Teljesen jó a válaszod, mindent értek most már.

Vadsuhanc 2018.02.08. 08:03

Kedves Fluimucil Ábel!

Kérdésed összetett amelyre a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 39.§. adja meg a választ, amelyet most bemásolok Neked. Sokat segítenél, ha a konkrét problémát adnád elő. Megjegyzem, hogy a rendőri intézkedések ellen panaszt lehet szinte minden esetben előterjeszteni, de a rendőri intézkedést nem lehet akadályozni és a panasznak halasztó hatálya nincs. Tehát az intézkedést tűrni kell, ha azt sérelmesnek találja az intézkedés alá vont panaszt terjeszthet elő.

Intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen

39. § (1) A rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatósági határozat nélkül nem léphet be, illetve nem hatolhat be, kivéve

b)200 bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, megszakítása vagy büntetőeljárás terheltjének elfogása és előállítása céljából;

e)201 végrehajtási eljárás lefolytatása, illetve az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről szóló törvényben meghatározott szakértői vizsgálat biztonságos és eredményes végrehajtásának biztosítása céljából, ha az abban való közreműködés - jogszabály alapján - a rendőrség számára kötelező;

g)202 a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott, a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz telepítése, ellenőrzése, karbantartása, valamint eltávolítása céljából;

k)203 a Bv. tv.-ben meghatározott, az elítélt mozgását nyomon követő elektronikus távfelügyeleti eszköz telepítése, ellenőrzése, karbantartása, valamint eltávolítása céljából.

(2) A végrehajtási eljárásban a rendőr kirendelésének törvényességéért a végrehajtást elrendelő szerv vezetője a felelős.

(3)204 A birtokos távollétében történt behatolást követően - a végrehajtási eljárásban való közreműködés kivételével - a rendőrség köteles a birtokost tájékoztatni, és a vagyonvédelem érdekében szükséges intézkedést megtenni.

(4) A magánlakásban való tartózkodás csak a feladat végrehajtásához szükséges ideig tarthat.

40. § A rendőr a feladata ellátása során - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - beléphet a magánlakásnak nem minősülő egyéb helyre, és ott az intézmény rendjének lehetőség szerinti tiszteletben tartásával intézkedhet.


Fluimucil Ábel 2018.02.08. 07:36

Kérdésem lenne. Hová mehet be a rendőr akár erőszakkal is? A kérdés egyszerű, de a válasz nem feltétlenül. A kérdés tehát, hogy hová mehet be, hová léphet be, hová követelheti a beengedését, hová mehet be akár erőszakkal is külön engedély nélkül, tehát teszem azt házkutatási parancs nélkül?

Mondok egy pár példát.

hármaska 2018.02.04. 09:43

És egyébként pontosan nem tud egy esetleg sem leírni, elmondani, mindig azt mondja, hogy ezek 1-2 percig tartottak mert ő ellenkezett, először azt mondta, hogy az annya nem volt otthon, aztán azt hogy az annya mindig aludt amikor ez volt, és 3 éves keresztül szerinte... Ja és miután elköltözött a lány, még nyaralni is elment velük, és párommal cipeltette magát mert kidörzsölte a lábát a papucs és nem tudott a forró homokon menni. Akkor hogy is van ez?

hármaska 2018.02.04. 09:37

Párom és a nő ebben az időszakban váltott műszakban jártak a kicsi miatt dolgozni, párom névre sokszor estig ott volt, mindig ő várta be aki hazaér, ő járt oda takaritani, mett ez a nő egy igénytelen, főzni se tud, csak az ágyban fekvő tvző személynek, boltba sem képes elmenni és a kislánnyal sem foglalkozik, párom főzött, ő tanította meg ezt a lányt biciglizni mert általános iskolánba se tudott, az annya 6 éves korig pelenkázta a lányt este... Cumisüvegből etette kakaóval 6 évesen, tehát nem is csodálom, ha lelkileg nincs rendben, de ilyet ne találjon ki, holott jelét nem mutatta...

hármaska 2018.02.04. 09:28

Igen, másik ügyvédünk van, az első nem igazán foglalkozott a dologgal, nem is kérdezett a tárgyaláson sem, a mostani pedig sajtostekföl csak az utolsó tárgyalásra tudott eljönni, mert később váltottunk. És nem, nincs semmilyen bizonyíték az ügyben, csak a lány elmondása. Mint mondtam viszont ellene van a családsegítő pszichológusé, és párom 3 szakértői véleménye, a lány mellett csak egyetlen pszichológusi eredmény van, ami szerint lelkileg meggyötört, de most a pszichológusi vallómásból pl kiderül, hogy kérdezte a lányt h volt é már szexuális kapcsolata, orgazmusa, stb, zavarta e valami a szexuális kapcsolatában, és nem zavarta semmi, ezt mondta, a tárgyalásokon is csak lefelé nézett és inkább elsírta magát, mint hogy beszéljen, az anya a bíróságon nem akart vallomást tenni, mondta a bíró, hogy akkor semmissé teszik a rendőrségi vallomását, akkor mondta hogy tesz vallomást, viszont a bíró olvassa már fel a korábbi vallomását mert nem emlékszik... És ha valóban meg is történt, miért próbálkozott felöenni a kapcsolatot vele? Miután elköltözött, miért ült mellé? Az anya azt hazudta, hogy ő nem akarta feljelenteni páromat, csak a lány apja megverte volna, ha nem megy vele, viszont a férfi vallimásában benne van, hogy a nő irt neki a facebookon, hogy mennyen vele feljelenteni.

Burn Out 2018.02.04. 07:37

„most volt az elsőfok, páromat 8 év fegyházra itélték, igazából csak a lány szavára adva. a mi bizonyitésainkat figyelembe se vették... létezik ilyen tényleg? másodfoktól mi várható? addig előzetesben van. hazugságvizsgálat?”

hát ha kapásból 8 évet kapott és előzetesben is van, akkor talán mégis csak történt ott valami. másrészről tuti, hogy van ügyvédetek, vele kellene megbeszélni, mert a többség a számítógép mögül biztos, hogy nem tudja, hogy milyen bizonyítékok kerültek elő a tárgyaláson.

hármaska 2018.02.04. 07:10

Még azt hozzáteszem, hogy párom és a volt nő 1 évig albérletben éltek, majd ott 4 évet ahol mi élünk most. A lány a 3. osztálytól 6. osztályt járta itt, és mivel hogy piszkálták meg kifogták a lányok a suliba, elment az apjához és oda járt tovább, ekkor volt 2013. 12 éves.Azóta a lesopatást egyébként nem is emlitették, és a lány a fejelentéskor is havonta váltogatta a pasijait, a jegye nem romlott az állitolagos molesztálási idő alatt, hanem miután másik iskolába ment ott kezdett romlani, iskolából is azt mondták h senki nem látott rajta semmit, az anyja se, senki, az apja csak annyit mondott, szerinte sokat járt pisilni, és miuátán elköltözött egy évre rá a tatája szülinapján még a párom mellé ült hogy ott egyen, ő szedett neki enni, 2015 júliusában bejelölte páromat a facebookon, miért?ha piszkálta szerinte, ős persze nem jelölte vissza, és hiába próbálgattuk bizonygatni hogy egyáltalán nem olyan, a volt párja is olyanokat hazudott a vallomásba, mintha nem is róla beszélt volna, a munkatársainak is hazudott, telerakta a munkahelyet, két munkatárs tanuskodott is hogy nem olyan párom, meg hogy csak arra megy ki az egész hogy szétszedjenek, meg amiket a nő hazudozott, mindent elmondtak, miért nem akkor jöttek ezzel, amikor tök egyedül élt? miért vártak 7 hónapot a feljelentéssel? és az ügyész is csak körbemagyarázta hogy azért ilyen a lány viselkedése, amit párom tett vele szerintük.. és egy lány szava ennyit ér. mit lehetne tenni?hármaska#e-mailJelentem! 2018.02.03. 18:50

hármaska 2018.02.04. 07:08

Üdvözlök mindenkit! Új vagyok, és bárcsak ne kellene ilyen oldallal foglalkoznom, de sajnos nem úgy hozta az élet.A történetet nem lehet röviden leirni, de megpróbálom.A párom és én 3 éve leszünk együtt, 2015 április óta. Az előző élettársával 2014 augusztusában költöztek szét, a nő löétözött el haza, a nőnek egy előző kapcsolatból lett egy lánya, 2001-ben, és közös lányuk is van, aki 2008-as. A lényeg az, hogy páromat a nevelt lánya bevádolta szexuális bántalmazással, molesztálással. Azt tudni kell hogy a nő, mióta tudja hogy mi együttvagyunk, féltékeny, irigy, ezt hangoztatja a munkatársaknak, mind a hárman egy helyen dolgoztunk. 2016 Februárjában párom éjszakás volt, és a nevelt lány apja kijött hozzánk cirjuszolni, hogy most mondta el a lánya hogy leszopatta nyolc évesen, meg hogy akkor még a közös lányuk nem volt meg.. meg hogy mindek kell neki egy 18 éves, miért nem volt jó a 40 éves, tudniillik köztünk 20 év van, én most 24 vagyok. márciusban feljelentették, tehát nem is azonnal, és itt kezdődött rendőrségi kihallgatások, családtagokat, és szakvélemények. a lány szerint, aki most 16 éves, 2010 és 2013 közti időszakban párom fogdosta, benyult a bugyijába, egyszer melléfeküdt, pordót akart nézetni vele, és szerintem ez kb 25-ször fordult elő. A lánnyal egyébként se az apja, se anyja nem fodlalkozott, az apja vallomásában azt sem tudja hány éves a lány, az anyja sem tud sokat róla.. és elvitték családsegitős pszic.hoz, aki elmondta hogy nem egy megtört gyerek kétép mutattam nem akart foglalkozni az üggyel, randira készült, akaratos, hisztis, elmentek másik pszic.hoz, aki aztmondta hogy életszerűen előadta a dolgokat, lelkileg megtört és visszavezethető az állítására. a páromat vizsgálta igazságügyi orvosszakértő, elmeorvosi szakértő és pszichológus, mindegyik azt állapitotta meg hogy nem képes ilyesmire, nem követte el, nem vonzódik gyerekekhez stb. Ez a lány egyébként hol az apjánál, hol az anyjánál, hol mamájánál lakott, mindig kihasználta a helyzetét, videónk van hogy 13 évesen volt egyéves kapcsolata fiuval, olyan képeket tett fel a 3 face-re ahol mutogatja magát, melleit, és tipikus kis qva.. mindenki tudja is, ráadásul rengeteget hazudik, mamája is azt nyilatkozta, hogy 7. osztályosan elkezdett cigizni, csavarogni, megtanult hazudni és már nem birtak vele..nos elvileg 2015 aug.20-án elmodta a barnőjének, ő elmondta a mamájának, majd amikor kijött az apja az kkor tudta meg, tehát nem kevés ideig nem is tettek semmit, csak miután a mi életünk rendbejött, azthitték terhes vagyok, épp ekkor a lány az anyjánál lakott, és a közös kislány pedig hozzánk akart költözni, mert engem szeret, mint anyátezt hangoztatta is, azóta most van egy 6 hónapos kisfiunk. most volt az elsőfok, páromat 8 év fegyházra itélték, igazából csak a lány szavára adva. a mi bizonyitésainkat figyelembe se vették... létezik ilyen tényleg? másodfoktól mi várható? addig előzetesben van. hazugságvizsgálat?

hármaska 2018.02.04. 07:08

Üdvözlök mindenkit! Új vagyok, és bárcsak ne kellene ilyen oldallal foglalkoznom, de sajnos nem úgy hozta az élet.A történetet nem lehet röviden leirni, de megpróbálom.A párom és én 3 éve leszünk együtt, 2015 április óta. Az előző élettársával 2014 augusztusában költöztek szét, a nő löétözött el haza, a nőnek egy előző kapcsolatból lett egy lánya, 2001-ben, és közös lányuk is van, aki 2008-as. A lényeg az, hogy páromat a nevelt lánya bevádolta szexuális bántalmazással, molesztálással. Azt tudni kell hogy a nő, mióta tudja hogy mi együttvagyunk, féltékeny, irigy, ezt hangoztatja a munkatársaknak, mind a hárman egy helyen dolgoztunk. 2016 Februárjában párom éjszakás volt, és a nevelt lány apja kijött hozzánk cirjuszolni, hogy most mondta el a lánya hogy leszopatta nyolc évesen, meg hogy akkor még a közös lányuk nem volt meg.. meg hogy mindek kell neki egy 18 éves, miért nem volt jó a 40 éves, tudniillik köztünk 20 év van, én most 24 vagyok. márciusban feljelentették, tehát nem is azonnal, és itt kezdődött rendőrségi kihallgatások, családtagokat, és szakvélemények. a lány szerint, aki most 16 éves, 2010 és 2013 közti időszakban párom fogdosta, benyult a bugyijába, egyszer melléfeküdt, pordót akart nézetni vele, és szerintem ez kb 25-ször fordult elő. A lánnyal egyébként se az apja, se anyja nem fodlalkozott, az apja vallomásában azt sem tudja hány éves a lány, az anyja sem tud sokat róla.. és elvitték családsegitős pszic.hoz, aki elmondta hogy nem egy megtört gyerek kétép mutattam nem akart foglalkozni az üggyel, randira készült, akaratos, hisztis, elmentek másik pszic.hoz, aki aztmondta hogy életszerűen előadta a dolgokat, lelkileg megtört és visszavezethető az állítására. a páromat vizsgálta igazságügyi orvosszakértő, elmeorvosi szakértő és pszichológus, mindegyik azt állapitotta meg hogy nem képes ilyesmire, nem követte el, nem vonzódik gyerekekhez stb. Ez a lány egyébként hol az apjánál, hol az anyjánál, hol mamájánál lakott, mindig kihasználta a helyzetét, videónk van hogy 13 évesen volt egyéves kapcsolata fiuval, olyan képeket tett fel a 3 face-re ahol mutogatja magát, melleit, és tipikus kis qva.. mindenki tudja is, ráadásul rengeteget hazudik, mamája is azt nyilatkozta, hogy 7. osztályosan elkezdett cigizni, csavarogni, megtanult hazudni és már nem birtak vele..nos elvileg 2015 aug.20-án elmodta a barnőjének, ő elmondta a mamájának, majd amikor kijött az apja az kkor tudta meg, tehát nem kevés ideig nem is tettek semmit, csak miután a mi életünk rendbejött, azthitték terhes vagyok, épp ekkor a lány az anyjánál lakott, és a közös kislány pedig hozzánk akart költözni, mert engem szeret, mint anyátezt hangoztatta is, azóta most van egy 6 hónapos kisfiunk. most volt az elsőfok, páromat 8 év fegyházra itélték, igazából csak a lány szavára adva. a mi bizonyitésainkat figyelembe se vették... létezik ilyen tényleg? másodfoktól mi várható? addig előzetesben van. hazugságvizsgálat?

ObudaFan 2018.02.01. 06:57

Kizárni nem lehet, de nem valószínű.

Hegebege1 2018.01.31. 19:24

Rosszul fogalmaztam meg a kérdésem. Az lenne a kérdés inkább, hogy az egy év letöltendő miatt sem tették előzetesbe és semmilyen kényszerintézkedést nem foganasítottak vele szemben a másodfoki tárgyalásig hiszen mindig megjelent mind a rendőrségi és bírósági tárgyalásokon. Rendezett életkörülményei vannak. Van állása és természetesen lakása is. És sosem adott arra okot hogy a szőkés elrejtőzés bizonyos pontjai valaha is fenn álltak volna. Tehát a kérdésem az, hogy ezen ügy miatt lerakják e előzetesbe?

Köszönöm a válaszukat!

Kovács_Béla_Sándor 2018.01.31. 18:02

„Kaphat ilyet, hogy van letöltendő büntetése?”Igen.

Hegebege1 2018.01.31. 16:24

Tisztelt Ügyvédek!

Egy olyan büntetőjogi kérdésem lenne, hogy a testvérem sajnálatosan kapott öt év letöltendő börtönbüntetést első fokon de szabadlábon védekezhet a második fokig. És volt még egy későbbi ügye garázdaságból amit később tárgyalnak azaz nemsokára és két teljesen független ügy persze. A vádiratban az ügyész is felfüggesztett büntetést kért a második ügyben. Na most az a kérdésem, hogy mivel van neki az első ügyben öt év letöltendő börtönbüntetése. Ebből a második ügyből tényleg csak felfüggesztett büntetést fog kapni. Kaphat ilyet, hogy van letöltendő büntetése? A testvérem most is szabad lábon védekezik!

Előre is köszönöm a válaszukat!

kérdező 59 2018.01.31. 10:18

Tisztelt Ügyvédek!

Az a kérdésem, hogy nem bevonulós hozzátartozómat az első bv bírói meghallgatáson kizárták a kedvezményekből, utána lekerült Mélykútra, jó magaviseletért már a bv falain kívül találkozhatunk. Most ismét bv bíró elé idézték. Vissza kaphatja az elvont kedvezményeket?

Köszönöm válaszukat!

Zoltán43 2018.01.30. 21:50

Tisztelt Ügyvédek! Kedves fórumozók!

Az alábbi történetben kérnék szépen jogi segítséget. (Későbbi megbízással.)

Kínai házasságkötés 1 év elteltével válni szeretnék (Kínai feleségemtől). A házassági regisztráció Külföldön történt.

Azonban a Kínai feleségem, azzal fenyegetett meg (több alkalommal), hogy a részemre egy év alatt, általa nyújtott pénz támogatást teljes egészében visszakéri.

Az eset érdekessége,hogy nem kölcsönkét küldte nekem a pénzeket (több alkalommal), hanem az életvitelem/életkörülményeim támogatásáért. S mivel,megromlott a házassági kapcsolatom ezért alakult ki e történet.

Mire számíthatok?

Köszönöm: Zoltán

plb1993 2018.01.29. 19:11

Sziasztok!

Tavaly október 31-én járt le a diákigazolványom érvényessége. Egy ismerősöm diákigazolvány-matricáját átphotoshoppoltam a sajátomra, elküldtem a diákszövetkezetemnek, akik elfogadták, így az elmúlt 3 hónapban (november, december) tudtam még diákként dolgozni, azon a helyen ahol már több mint 1 éve vagyok.

Szeretném leszögezni, hogy tudom, hogy helytelen amit tettem, nem is szeretném folytatni ezt tovább, hanem rendes állásban elhelyezkedni.

Viszont nem hagy nyugodni a dolog, több kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban.

Mennyire könnyen tud kiderülni ez az egész dolog?

A májusi adóbevallás során feltűnik a NAV-nál, hogy ezt a 3 havi jövedelmet (összesen kb. 220 ezer Ft) nem becsületes úton szereztem?

Tudtommal a diák jogviszony megszűnése után 45 napig van még TB-m, azaz december 15-ig. Az első TB-t tehát januárban kellett volna fizetnem. A fentebb említett dolog miatt azonban nem mertem, félve a lebukástól. Ha befizetem, akkor nő a lebukás kockázata - lévén, hogy diákmunkásként dolgozom, de mégis magam fizetem a TB-t? Ez a dolog feltűnik a rendszerben?

Ha kiderül, milyen következményekre lehet számítani?

Leszögezem még egyszer: vállalom a felelősséget ezért, sajnos olyan helyzetben voltam, hogy muszáj volt folyamatosan dolgoznom. Ez nem mentség természetesen, én a könnyebb utat választottam. Szeretném abbahagyni és - ahogy szokták mondani - jogkövető magatartást folytatni.

A segítséget előre is köszönöm.

Tszilvi 2018.01.27. 19:45

Kedves Fórumozók!

Segítséget szeretnék kérni egy internetes vásárlás kapcsán.

Ajándékba szerettem volna vásárolni drmartens bakancsot, olyan színben amit itthon nem lehetett megkapni, ezért a martens.com oldalán keresgéltem majd amikor rátaláltam az adott színre cikkszám alapján keresgélve sajnos a www.drmartenshungary.com oldalra dobott az internet.

Megörültem, mert épp akcióban voltak a bakancsok, ezért sajnos elkapkodva gyorsan meg is rendeltem, és bankkártyás kifizetéssel azonnal ki is fizettem 2 bakancsot. Sajnos utólag a kifizetést követően eszméltem rá,hogy bár első ránézésre azt hihető,hogy az eredeti dr martens oldalnak a választható lefordított magyar oldala, de sajnos nem az.01.13-án szombat reggel rendeltem, hétfőn ráeszmélve,hogy valószínűleg ez egy hamisítványt áruló oldal megpróbáltam visszacsinálni a megrendelést, de sajnos nem sikerült. Az oldalon semmilyen ráutalás nincs a cégre, se egy email elérhetőség. A kommunikáció abból áll,hogy egy rendszer üzenetet küldhetek amit valaki valahol talán megkap,sajnos az elküldött üzenetekről sincs semmilyen kézzel fogható bizonyítékom. Mostanra jutottam el odáig,hogy print scrin képet készítek az üzenetkről, hátha kezdhetek valamit még ezzel az üggyel.Természetesen egy üzenetemre sem jön válasz.

A 2 bakancs ugyan megérkezett de nem az amit megrendeltem! 39-es női helyett egy másik színű férfi 39-es bakancsot kaptam. A 46-os férfi cipő helyett pedig 45-ös méretet küldtek, így mindkét bakancs használhatatlan.

Az információm csak annyi a cégről amennyi a csomagon található.Daibo (SGJ-YD) No. 3 YUNXIAO ROad GuangZhoushi GUANGDONG BaiYunQuGuangZhouShi GUANGDONG 510410 CHINA

Segítséget szeretnék kérni,hogy valamilyen módon van-e lehetőségem visszaszerezni a pénzemet vagy legalább a weboldalt (www.drmartenshungary.com) letiltatni,hogy mást ne érjen kár?...vagy futhatok a pénzem után?

Előre is köszönöm a válaszokat.T.Szilvia

Vadsuhanc 2018.01.27. 18:47

Lukki

Te leírtad mit látsz az ügyben, amelyet készséggel elhisz mindenki. Én is.

Olyan dolgokra kérdezel rá, amely dolgokkal kapcsolatosan a tárgyaláson tudsz észrevételeket és indítványokat tenni. Te vagy a jogi képviselőd. 10 éve húzódik az ügy gondolod, hogy itt első olvasásra bárki állást tud foglalni?

Mellesleg - ismételten megjegyezve - a Te általad leírtak alapján és nem az ügy iratai alapján.

Kovács_Béla_Sándor 2018.01.27. 18:41

Rendben, kipanaszkodtad magad. Most már könnyebb?

Lukki 2018.01.27. 18:02

Kedves Fórumozók!

kíváncsi lennék véleményetekre, meglátásaitokra az alábbi üggyel kapcsolatban:

Idestova 10 éve húzódó NAV ügyünk van, nemsokára lesz végre bírósági ítélet.Hosszan és részletesen le tudnám írni az ügyet, de megpróbálom a lehető legtömörebben összefoglalni az eseményeket:

Kutatásfejlesztés projekt - az alvállalkozók fix díj + royalty megállapodást kötöttek a megbízóval. A megbízás tárgya a megbízó fővállalkozó között egy tanulmány volt, ebben technológiai leírás, know how, technológia tervek stb volt.A fővállalkozó és alvállalkozói között a megbízás tárgya a tanulmány volt,de mellette még egy pilot berendezés, amivel a technológia megfelelő működését lehetett demonstrálni.

A megbízó a fővállalkozót kifizette, de a fővállalkozó az alvállalkozóit már nem fizette ki, hibás teljesítésre hivatkozva (ez nem hirtelen történt, hanem a fejlesztés közben nem sikerült a szerződésben foglalt paramétereknek megfelelő pilot berendezést gyártani - környezetvédelmi előírásokat nem tudott teljesíteni a gép, szóval ez rendben is volt így.A fővállalkozó és alvállalkozói között vállalkozói szerződést kötettett, a munka el lett végezve -de áfás számlát nem állított ki az alvállalkozó, mert tudta, hogy nem fogják kifizetni és akkor a számla kiállításával még az ÁFÁ-t is bebukta volna.

Erre jött a NAV (10 évvel ezelőtt), kommandózva, minden szereplőhöz ellátogatva: hogy itt áfa csalás történt (35 mio ft), mert fiktív a teljesítés, így az ÁFA visszaigénylést megtorpedózták a megbízónál.Ezt azzal indokolták, hogy a NAV IT (!) osztálya szerint internetről másolt (!!!) anyag volt a tanulmány és nem minősül K+F-nek.

Ez kész röhej volt, mert igazság szerint ezeket a terveket, anyagokat a mérnökök a feladat során készítették el. A NAV ekkor igazságügyi szakértőket rendelt ki, hogy bizonyítsa igazát, kirendelték az SZTNH-tól két szakértőt.A NAV által kirendelt szakértők megállapították, hogy ez önálló munka eredménye, nem internetről és nem máshonnan másolt, K+F-nek minősül.

Ettől nem zavartatta magát a Tisztelt NAV, innentől azt mondta, hogy azért fiktív, mert nem a felek között ment végbe az ügylet, mert szerintük az alvállalkozók nem voltak képesek ezt az anyagot összerakni.Ezt alátámasztandó az összes alvállalkozót és azok alvállakozóit berendelték, nyilatkoztatták, ekkor kiderült számukra, hogy több, az országban neves, elismert mérnökök, tudósok, gépgyártó cégek dolgoztak a projekten.

Gondoltuk, hogy akkor itt vége lesz talán az ügynek, de nem - a NAV az általuk begyűjtött bizonyítékok ellenére feljelentéssel adta tovább az ügyet.

Elkezdődött a büntetőszakasz,nyomozás, ahol a nyomozók megint mindenkik kihallgattak.

A fővállalkozó ügyvezetőjét váratlanul elkezdték körözni (ő kapcsolatban volt a nyomozókkal, elérhetőséget is adott nekik) majd előzetesbe tették 3 hónapra, ahonnan aztán kiengedték.

Innentől még érdekesebb a sztori:

Kiderült, hogy a NAV kínjában, mert minden légből kapott állításuk megdőlt, kirendelt egy könyvszakértőt.A könyvszakértőnek viszont nem adták oda a teljes anyagot, csak 1 db számlát, amin egy kisebb 1,5 mio ft-os kifizetés volt,amit a Fővállalkozó az egyik alvállalkozójának kifizetett fix díj gyanánt. Tehát nem adták neki oda az összes többi mérnök szerződéseit, nyilatkozatait stb akik dolgoztak az anyagon - és így feltették neki a kérdést, hogy vajon a szakértő szerint a fiktív-e a teljesítés.Erre a szakértői válaszban az van,hogy mivel az általa megkapott anyagban csak 1 db kisértékű számla van, akkor ha nincs más, akkor ez fiktív lehet, mert nem életszerű, hogy 48 mio ft-os teljesítés alatt csak 1,5 mio ft-os alvállalkozói számla van . (mivel a royaltys pontok nem lettek teljesítve így nem lett számla kiállítva és nem is lett kifizetve - csak ezt a szakértő tudomására nem hozták - tök véletlenül.

Aztán erre a szakértői véleményre alapozva kérték meg az előzetest az illetőnek.

A bírósági eljárás során természeten szóba lett hozva és meg lettek hallgatva a mérnökök. Ezután a bíró ugyanannak a szakértőnek elküldte mégegyszer a krédéseket, de ő nem felejtette el becsatolni az alvállalkozói dokumentumokat.A szakértő azt írta le, hogy így más az ügy, a royaltys szerződések alapján az alvállalkozói teljesítések díja életszerű és megfelelő mértékű. De - szó szerint azt írta: "akkor tudnám telkes mértékben határozottan állítani,hogy a teljesítés nem fiktív, ha rendelkezésre állnának a kifzetési dokumentomok és számlák" (amik ugye nincsenek,met nem lett kifizetve).

Mondjuk ez már nagy ugrás, mert előzőleg a szakértő azt állította, hogy fiktív a teljesítés, mivel a tisztelt NAV alkummantotta az összes alvállalkozói szerződést és doksit,most meg már nem mondja hogy fiktív, csak azt, hogy akkor tudná bizonyosan mondani hogy nem fiktív ha...

*

Most lesz bírósági ítélet nemsokára. 3 gyanúsított van - a megbízó cég, a fővállalkozó ügyvezetője és még egy projektfelelős.

Gyakorlatilag kiderült, hogy a NAV, csak hogy bizonyítsa az általa kitalált vádakat, úgy kért szakértői véleményt, az ő fikcióját alátámasztó iratokat adott át a szakértőnek és direkt eltitkolta a lényeget a szakértő elől, aki így ismeretek hiányában írta le, hogy fiktív az ügy.

ja, még egy dolog: az egyik ügyvéd beidéztette a nav IT osztályának vezetőjét aki jegyezte azt a förmedvényt, ahol leírták, hogy a tanulmány "internetről másolt anyag".Megkérdezték, hogy ugyan mutasd már meg, hogy hol láttad ezt az anyagot korábban illetve hol van az interneten.A válasz- hebegés habogás, majd azt mondták, hogy sajnos már elveszették az anyagokat, nem találják... baszki.

Az ügyvédek valami miatt nem verik az asztalt és nem vonják kérdőre az ügyészt, hogy mégis hogy a fenébe képzelték ezt a dolgot, hogy hazudnak és bizonyítékokat koholnak? Ki adott erre utasítást nekik és ki volt személy szerint aki eljárt ebben? Hogy lehet elhinni bármit is a NAV-tól ezek után ebben az ügyben?

Az ügyvédek nem játszanak egy hajóban, mindegyik egymástól független (sztem ez a hiba) és leginkább csak inaktívak és nem csinálnak semmit, várják a bíró ítéletét.

A kérdés az lenne, hogy ebben a helyzetbe szerintetek érdemes-e valamit tenni - vagy csak simán várni az ítéletet?

Egyébként mit szóltok ehhez az eljáráshoz, ez normális, ilyen sokszor van?

köszi szépen,üdv

Kovács_Béla_Sándor 2018.01.22. 09:46

Az majd az ítéletből derül ki.

Jasmine2009 2018.01.22. 09:39

Tisztelt Fórumozók!

Szeretnék kérdezni egy ügyel kapcsoaltban.Idézem :A vádlottat a Btk. 36.§ alapján szabadságvesztésre ítélje, melynek végrehajtási fokozata a 37.§ (1) bekezdése alapján fogház, a büntetés végrehajtását a 85.§ alapján próbaidőre függesze fel és állapítsa meg, hogy a végrehajtás elrendelése esetén a 38.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a vádlott feltételes szabadásgra legkorábban a büntetés kétharmad részének, de legkevesebb három hónapnak a kitöltését követően bocsátható.

Ez mit jelent be fogják zárni az illetőt ???Köszönöm előre is!

abyhun 2018.01.16. 19:23

Sziasztok! Sajnos nem találtam erről semmi konkréti infót és nem is nagyon tudom milyen témában kérdezzem. Külföldről szeretnék rendelni lézer pointert, viszont pár komolytalan oldalon olvastam, hogy illegálisnak minősítették egy adott teljesítmény fölött és akár két év börtön is járhat engedély nélküli birtoklásáért. Erről valaki tudna bővebb tájékoztatást adni? Esetleg a pontos legális paramétereket? Előre is köszönöm a segítséget!

maci1987 2018.01.16. 08:56

*ObudaFan

maci1987 2018.01.16. 08:45

Köszönöm Válaszát Obudafun!

ObudaFan 2018.01.15. 16:57

Igen. A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést és a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő elítélt az évszaknak megfelelő felsőruházatból és lábbeliből egy váltásra valót folyamatosan magánál tarthat. Ha megfelelő saját ruhával nem rendelkezik, lehetővé kell tenni számára, hogy azt a letéti pénzéből megvásárolja vagy a csomagküldésre jogosultaktól megkérje.Ha a saját ruházat a fenti módon nem biztosítható, a bv. intézet a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést és a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő elítéltet kérelmére, segélyként az évszaknak megfelelő polgári ruházattal látja el.

maci1987 2018.01.14. 08:07

Köszönöm a választ Obudafun!Viszont az lenne a kerdesem , hogy a 16/2014 (XII.19) IM rendeletben leirtak alapján köz.é.m.ért polgári ruhàzat az engedélyezett? ezen rendelet ennyivel módositja a foghaz rezsimsz.it vagy ez igy nem igaz?

ObudaFan 2018.01.13. 14:39

Fogház rezsim vonatkozik rá.

maci1987 2018.01.12. 18:28

tisztelt Fórumozók!

valaki megtudná írni, hogy közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre milyen rezsim szabályok vonatkoznak ott pontosan?

Eleonóra24 2017.12.24. 11:26

Az lenne a kérdésem, miből áll, és kb mikorra várható a reintegrációs őrizet tárgyalása? lassan 2 hónapja adta be a kérelmet, és minden szükséges papír benn van már, volt kinn a pártfogó is. Ha engedélyezik, február 2-tól jöhet ki. Köszönöm

Burn Out 2017.12.24. 11:12

abyhun:ha csak ennyi történt, akkor abból nem lesz semmi baja

Dr.Attika 2017.12.24. 07:42

1944-ben egy vidéki községben a csendőrök gyűjtötték be a zsidó lakosokat. Közben a helyi kocsmában italoztak. A lovaik kint voltak a kocsma előtt. Valaki felháborodásában leköpködte a csendőrök lovát. Ezt a tettét többen is látták. Ezért a hősi tettért a háború után beválasztották az antifasiszta liga helyi elnökségébe, mint ellenállót.

abyhun 2017.12.23. 23:22

Sziasztok! Egy barátommal sétáltunk ma az utcán, ő a kerítés felőli oldalon és egy kutya hirtelen ráugatott. Mindketten megijedtünk. Ő mérgében felé köpött. Érdeklődnék, hogy szerintetek mit kaphat ezért? Próbáltam megnyugtatni, hogy szerintem semmit, nem rongált vagy ilyesmi. Viszont ő jogi fórumokon mindenfélét összeolvas és azt mondja, hogy ez megbotránkozató meg garázdaság meg miegyebek, hogyha feljelentik akkor abból baja is lehet, főleg ha kamera felvette. Nyilván senki sem szeret köpetet látni a kerítésén, de szerintem ez nem károkozás.Egy ember látta valószínűleg.Szerintetek ezért mit kaphat?

zsofar 2017.12.23. 05:22

Ezt nem értem én is! December 5 . -i a végzés dátuma.Én December 14.-én voltam bent a nyomozónál beismerő vallomást tenni, és kérni a közvetítői eljárást. így még nem lehet határozat sem.

Dr.Attika 2017.12.22. 21:11

Nem is kell ügyvéd. Erre valók az internetes fórumok.Egyébként ha vagyonelkobzás van, akkor határozat van vagyis a közvetítői eljárás lehetősége megszűnt.

zsofar 2017.12.22. 20:34

Még nincs Ügyvéd! Bízok a közvetítői eljárás sikerében. Írjak fellebbezést, mert azt írták a levélbe, hogy nincs bankszámlaszámom. Pedig kettő is van...

Dr.Attika 2017.12.22. 18:08

Amit a védője tanácsol.

zsofar 2017.12.22. 15:35

Sziasztok!

Van egy büntető eljárás velem szemben egy vállalti kölcsön nem visszafizetése miatt. Csalás vádjával. December 14 a nyomozónál valómást tettem és kértem a közvetítői eljárást. Ma ennek ellenére kaptam egy levelet, hogy vagyonelkobzást rendelnek el. 3. napom van fellebbezni a végzést. Nincs a nevem lakás se autó semmi. Egyéni vállalkozó vagyok Január 1 -től leszek bejelentve. oda várhatom a letiltást. A hitel már intézés alatt van és 30 napon belül meglesz addig mit csináljak?

Zs

drbjozsef 2017.12.15. 08:59

„Mit gondolnak?”

Hát én azt, hogy ejnye.

alfateam 2017.12.15. 08:45

„Mit gondolnak? Olvastam olyat, hogy már egy lökésért is megvádoltak valakit. Tanú nem volt, csak ketten voltunk ott”.Esetleg még egy térfigyelő kamera...

Kosziginy 2017.12.14. 21:00

Tisztelt szakértők!

Történt egy eset velem, kíváncsi vagyok a véleményükre.

Rendelőintézetnél vártam a nyitást. Volt egy csomó időm, ezért a félliteres kólásüvegemet felraktam a postaláda tetejére, ha hűljön. Megérkezett az asszisztens, hogy nyisson, de elkezdet károgni, hogy micsoda emberek vannak, üveget raknak a postaládára, még jó hogy nem pálinkát. Mondtam neki, hogy én raktam oda, meg hogy miért, de nem értem, hogy miért zavarja őt. Folytatta, hogy ez egy rendelő, itt nem lehet ilyeneket csinálni. Mondtam neki, hogy akkor így járt. Csak nem hagyta abba, mikor azt találta mondani, hogy "Biztos az anyja nem nevelte meg.". Na most az anyám éppen haldoklik rákban, kicsit érzékeny vagyok rá. Ezért ráléptem hátulról a cipőjének a sarkára a nőnek. Elkezdett sipítozni, hogy megrúgtam, és feljelent. Mondtam neki, hogy jelentsen fel, és otthagytam.

Mit gondolnak? Olvastam olyat, hogy már egy lökésért is megvádoltak valakit. Tanú nem volt, csak ketten voltunk ott.

ObudaFan 2017.12.11. 14:50

Nem lesz benne az erkölcsiben és a munkáltatónak sem kell megtudnia.

Stim924 2017.12.11. 08:43

Értem, köszönöm.Mennyi idő alatt küldi ki a bíróság a határizatot?Továbbá, értesíti a munkahelyet is? Erkölcsi bizonyítványba bekerül?Köszönöm előre is a válaszát.

Dr.Attika 2017.12.09. 11:47

"A hajhúzás nem kellett volna a részedről. Amiatt felelősségre vonhatnak"Ilyenkor csak a melltartó és bugyi letépés ajánlott. Az nem személy elleni erőszak, hanem rongálás.

ObudaFan 2017.12.08. 21:52

Szabálysértési pénzbírságra.

Stim924 2017.12.08. 17:00

Szeretném a segítségét kérni.Egy gyermekét egyedül nevelő 44 éves anya. Tescoban több termékre olcsóbb termék cimkéjét cserélte. Megvásárolva 24000 Ft-ot fizetett. A teljes érték 61.000 Ft lett volna. Természetesen rendőri intézkedés történt. Felvették a jegyzőkönyvet, melyet a bíróságra küldtek. Nem tartották bennt, hazamehetett. Együttműködő volt a rendőrséggel. Soha semmit nem követett el.Milyen büntetésre lehet számitani.Köszönöm előre is a választ

Dr.Attika 2017.12.08. 16:07

Amikor a cicaharc a jog világába lép.

ObudaFan 2017.12.08. 16:07

A hajhúzás nem kellett volna a részedről. Amiatt felelősségre vonhatnak.

batka75 2017.12.08. 08:35

Olvasmányos...

Lexi55 2017.12.04. 23:29

Jó estét!Segítséget szeretnèk kérni , buliba voltam szombat este és ott volt az exem és a barátnője . Tudni kell azt hogy a volt barátommal én szakitottam aki nagyon szerelmes volt belém (még mindig az) De nekem már nem kellett .A barátnője a buliba nagyon részeg volt és elmentem melette és nekem esett a semmiből ki tépte a hajamat nem is kis mennyiséget , a haj tépestol púp nőtt a fejemre rugdosta a fejemet ellenkezni sem tudtam, segítségemre jött a barátnőm de neki is elkezdte tépni a haját aztán 2-3 fiú próbálta leszedni rólam ami nagyon nehezen ment nekik. Több marék haj jött ki , próbáltam kiszabadulni miközben bántott de nem tudtam és én nem ütöttem meg . Mikor vége lett ennek az egésznek le ült és mondtam neki, hogy a barátja jön mindig utánam és meghuztam a haját idegembe nem reagált semmit eljöttem .A lány ezt féltékenységböl csinálta mivel akkor este beszéltem a volt barátommal és a lány részeg volt ezért nem tudott uralkodni és ezért bántott . De semmi nem történt köztünk tehát nem értem mire volt ez a nagy agresszió , én lennék a hibás ? Aztán nagy dicsekedve mondta mindekinek, hogy itt még nincs vége még fogok kapni .Aztán a szüleim feljelentették , és ahol ez az egész történt egy bárba ahol a kamera felvette ,hogy ennek az egésznek semmi előzménye nem volt , én hozzá se szóltam , nem provokáltam .A rendőrök engem is hibásnak fognak tartani ? Mi lesz ennek a következménye ? Nem igazán mondtak nekem semmit azt mondták kerdezősködni fognak , nem érdekli őket a kamera hanem csak amit mondanak a szemtanúk .Azt még hozzá kell tegyem hogy ennek a lánynak oda jött a barátnője is és az is bántott .

Lexi55 2017.12.04. 23:29

Jó estét!Segítséget szeretnèk kérni , buliba voltam szombat este és ott volt az exem és a barátnője . Tudni kell azt hogy a volt barátommal én szakitottam aki nagyon szerelmes volt belém (még mindig az) De nekem már nem kellett .A barátnője a buliba nagyon részeg volt és elmentem melette és nekem esett a semmiből ki tépte a hajamat nem is kis mennyiséget , a haj tépestol púp nőtt a fejemre rugdosta a fejemet ellenkezni sem tudtam, segítségemre jött a barátnőm de neki is elkezdte tépni a haját aztán 2-3 fiú próbálta leszedni rólam ami nagyon nehezen ment nekik. Több marék haj jött ki , próbáltam kiszabadulni miközben bántott de nem tudtam és én nem ütöttem meg . Mikor vége lett ennek az egésznek le ült és mondtam neki, hogy a barátja jön mindig utánam és meghuztam a haját idegembe nem reagált semmit eljöttem .A lány ezt féltékenységböl csinálta mivel akkor este beszéltem a volt barátommal és a lány részeg volt ezért nem tudott uralkodni és ezért bántott . De semmi nem történt köztünk tehát nem értem mire volt ez a nagy agresszió , én lennék a hibás ? Aztán nagy dicsekedve mondta mindekinek, hogy itt még nincs vége még fogok kapni .Aztán a szüleim feljelentették , és ahol ez az egész történt egy bárba ahol a kamera felvette ,hogy ennek az egésznek semmi előzménye nem volt , én hozzá se szóltam , nem provokáltam .A rendőrök engem is hibásnak fognak tartani ? Mi lesz ennek a következménye ? Nem igazán mondtak nekem semmit azt mondták kerdezősködni fognak , nem érdekli őket a kamera hanem csak amit mondanak a szemtanúk .Azt még hozzá kell tegyem hogy ennek a lánynak oda jött a barátnője is és az is bántott .

Kovács_Béla_Sándor 2017.12.01. 16:15

És épülnek új börtönök, amivel a fogvatartás körülményei javulnak.

ObudaFan 2017.12.01. 13:20

Egyelőre én nem tudok másról, mint hogy a kártalanítások mennek tovább.

kérdező 59 2017.12.01. 13:08

Tisztelt válaszadók!

Állítólag van egy olyan tervezet, hogy a rossz börtönkörülmények miatt évente 4 hónapot elengednek a büntetésből. Romániáról olvastam, hogy havonta 6 napot eltörölnek a büntetésből. A magyar döntéshozók is terveznek hasonlót? Ha igen, lehet tudni, hogy hány napot terveznek havonta elengedni?

Valaki0818 2017.11.12. 09:25

koszonom

ObudaFan 2017.11.11. 14:28

Mert további bizonyítás szükséges, még nem szerezték be az összes bizonyítékot.

Valaki0818 2017.11.11. 09:34

Jo napot. Paragrafusokrol szeretnek kerdezni, ha lehet. Mert tegnap kaptam az ugyeszsegtol egy papirt. es semmit nem ertek belole. A lenyeg, hogy a nyomozast meg hosszabitjak, a Be. 176. (1) bek. alapjan. Be. 176. (4) bek. alapjan panasznak nincs helye. Ennek elmaradasa a vademeles kerdeseben torteno dontest a Be. 164. (2) bek. elharithatatlan akadalya ezert a nyomozas hataridejet a Be. 176. (1) bek. 2. mondatanak I. fordulata alapjan meghosszabitottam. Ez vajon mit jelejnt. Csak annyit ertettem, hogy meghosszabitotta. De miert?

Csibemanó 2017.11.10. 05:24

Köszönöm a gyors választ. Szép napot.

ObudaFan 2017.11.10. 00:34

A rendőrség megszüntetheti az eljárást. Ez ellen a sértett panasszal élhet az ügyészséghez. Az ügyészség határozatával szemben, ha az sem rendeli el az eljárás folytatását, a sértett pótmagánváddal élhet.A leírtakkal a garázdaság megvalósulhat, de nem csoportosan, mert a csoport az legalább 3 fő.

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.09. 21:48

A rendőrség nem ment fel senkit.

Csibemanó 2017.11.09. 21:14

Kedves fórumozók!Kisfiamat ( 8 éves)az iskola aulájaban torkonfogta egy anyuka es húzta vissza, miközben apuka nagyon trágár szavakkal illette az egész osztaly szeme, füle hallatára.Rendőrség felmentette, mert nem volt bűncselekmény szerintük.Kérdésem: Ebben az esetben nem valósul meg a csoportos garázdaság? Igy le lehet rendezni egy ilyen ügyet?Köszönöm a választ

Valaki0818 2017.11.03. 13:16

Jo napot Tisztelt Forumozok. Annyi kerdesem lenne Onokhoz, hogy ha valaki kozvetito eljarast kerelmez, az mennyi ido? A valaszokat elore is koszonom.

ObudaFan 2017.11.02. 11:38

Ha azért nincs munkája, mert a munkavégzésben akadályoztatva van, akkor ez nem bűncselekmény. HA viszont csak úgy nincs munkája, akkor nem enyhítő.Ha az elsőfokú ítélet előtt megfizeti a teljes tartozását, akkor megszüntetik az ügyet.

lexy8888 2017.10.31. 18:32

Korábban az illetékes gyámhatóságra hívták, akkor megegyeztek, hogy fizet, fizetett is amíg tudott, aztán a helyi rendőr hívta be, hogy feljelentette az ex neje.. ez a papír amit most kaptunk lehet annak a következménye.. ilyen formábannkaphat letöltendőt? Enyhítő körülmény, hogy nincs munkája az anyámmal és velem élnközös háztartásban, én még tanulok így csak az anyám keresetéből élünk? Ha ez idő alatt elkezd feladni pénzt akkor is lecsukják ?

ObudaFan 2017.10.31. 18:25

Első alkalommal meg nem fogják lecsukni. A tobbedik feljelentés utan az sem kizárt. A végrehajtási kerelemtol vissza 6 hónapra es folyamatosan kérheti a tartásdíjat.

lexy8888 2017.10.31. 17:36

Elnézést, bemásolásra került az oldalmenü is !

lexy8888 2017.10.31. 17:35

facebookSZOLGÁLTATÁSOKügyvédi szaknévsorügyfél keres ügyvédetállásbörzekonferenciákfórumOptijus — törvénytárszakkönyvekogyk hírlevéljogi szakképzésekADATTÁR1 százalékjogi folyóiratokhír archívumiratmintákkeresőközérdekű adatoklinkgyűjteménytémakörökMELLÉKLETEKadatvédelemBalogh Zsolt György blogjafelsőoktatási jogip-it blogjogi szaknyelvi blogmédiajogmunkajogmunkáltatói blogsportjogsubpoenaversenyjoge-cégeljárássuccessioRÓLUNKimpresszumpartnereinkmédiaajánlatfelhasználási feltételekabout us…

beállítások lexy8888 állásajánlat álláskereső publikáció rendezvény kilépés

KERESÉSFórum → büntetőjog régebbi elöl új hozzászólás

Üdvözletem!Az élettársamnak évek óta nincs munkahelye. Van egy 8 éves lánya, aki után nem fizet több éve gyerektartást. Most kaptunk egy birósági papírról értesítést, amiben valószínüleg az ex feleség feljelentette és bírósági útra vitte az ügyet. Érdekelne, hogy mi lehet az ügynek a legroszabb végkimenetele, lecsukhatják e a páromat ezért. Hozzáteszem előtte mikor tudott fizetett havi szinten, volt hogy többet is, mint ami a havi előírt gyerektartás. Tartották is a kapcsolatot, de mióta elköltöztek 2 éve a falunkból azóta nem is látta a lányát, mivel a kislány közölte, hogy nem kíváncsi az apjára. Ennek tudatában az apja sem kereste őt. Érdekelne, hogy ilyen esetben is érvényes az, hogy 6 hóra visszamenőleg követelhet az ex neje gyerektartást ? A páromnak egyedüli tulajdona egy opel márkájú személygépkocsi. Továbbá hogy valóban lecsukhatják e a páromat ezért ? Köszönöm

alfateam 2017.10.23. 14:51

„Érdemesebb lenne esetleg ügyvédet fogadnunk?”Ha megvan a vádirat keressetek büntetőjogban jártas ügyvédet.

VVBB 2017.10.23. 14:00

Kedves Fórumozók!

Az alábbi történetben szeretnék kérni egy kis segítséget:Egyik délután a férjem elindult az otthonunktól értem a munkahelyemre autóval. Már induláskor észlelte, hogy 4 kamasz gyerek jön szembe, 2 a járdán, 2 pedig a szembejövő sávban. Épp emiatt a megengedett 50 helyett csak 40 km/h-val haladt. A 2, az úton mászkáló gyerek közül az egyik egyszercsak levágta a biciklijét az út szélére, és a másik gyereket játékosan kikergette pont a párom elé, a menetirány szerinti sávba. Vészfékkel megtudott állni a kikergetett gyerek elé, 10 cm-re volt a gyerek az autó előtt. Teljesen elöntötte az agyát az ideg, hiszen majdnem elütött egy gyereket. Mindjárt végigszaladt rajta mekkora baj lehetett volna ebből neki, a gyerek családjának, illetve persze a miénknek is. Félreállt a kocsival, odament a két vétkes gyerekhez, és sűrű káromkodás közepette lekevert nekik 1-1 pofont. Miután látta, hogy a gyerekeknek a megszeppenésen kívül nem lett baja, beült a kocsiba, és eljött értem, persze tök idegesen. Rögtön meg is bánta, miután egy tök átlagos, dolgozó családapa, 2 kisgyereket nevelünk együtt, sosem volt büntetve, még azt sem mondanám, hogy egy agresszív valaki lenne. Nem ismerte a gyerekeket, ha így lett volna, talán még aznap este megkerestük volna a szüleiket. Másnap délután kaptunk egy telefont, hogy hallott-e róla, hogy egy agresszív, kigyúrt (?) vadállat ököllel kétszer úgy megvágta az egyik gyereket, hogy agyrázkódással, és orrcsonttöréssel fekszik a kórházban. A telefonhívás után azonnal elmentünk a rendőrségre, és rögtön vallomást is tett. Ott persze kiderült, hogy a gyerekek még véletlenül sem mondták el, hogy miért kapták a két pofont, csak annyit, hogy egyszer csak megállt egy autó, és kiszállt egy pasi, aki ok nélkül ököllel verte őket. Felvették a vallomását, aztán hazajöttünk. Megtudtuk, hogy kinek a gyerekeiről van szó, így én a tudta nélkül felhívtam az anyukákat. Az egyik régi ismerősöm, teljesen alap dolog volt, hogy elmondom neki, hogy a férjem volt a bűnös, és szeretnénk bocsánatot kérni mindkét anyukától, és a gyerekektől is. A férjem rendkívül megbánta a tettét, itthon sem veri a gyerekeket, eszébe sem jutna ilyesmi. Az ismerős anyuka akkor rögtön azt mondta, hogy ha a fia azzal ment volna haza, hogy majdnem elütötték, és emiatt kapott 1 pofont, még ő is megverte volna rögtön. A másik anyuka számomra ismeretlen, majd 2 órát beszéltem vele telefonon, hamar levágtam, hogy azért sorolja az anyagi körülményeit olyan magas szinten, mert ő pénzt akar kihozni ebből a dologból. Az ő fia volt kórházban, 2 napot megfigyelésen, enyhe agyrázkódása lett, vérzett az orra, és egyik foga kimozdult, vérzett, egyéb baja szerencsére nem lett neki.Valamilyen szinten meg is nyugodtunk, hogy legalább sikerült felvenni velük a kapcsolatot, mert nem szeretett volna a férjem sem gerinctelen paraszt lenni, hogy ne vállalja a tettéért a következményeket, és hogy felajánljuk a családoknak bárminemű segítségünket addig is, ameddig a rendőrség nyomoz, és bíróság lesz belőle. Amivel vádolták még ott bent, az súlyos testi sértés kísérlete. Nem tudom, hogy ilyenkor mi várható, illetve a kórházban ápolt gyerek sérülése minek számít. Már otthon van, és bár az anyukája súlyos lelki megrázkódtatásról beszél, a gyerek vidáman posztolgat közösségi oldalon is. Közben persze az indulataik (érthető módon) nem is csillapodtak, lincselést emlegetnek, a könnyebben sérült gyerek rokonai már gyilkosságról és hasonló dolgokról beszélnek. Nyilván ezeket is szeretnénk elkerülni. A legnagyobb gondjuk az, hogy nem hiszik el az 1 nevelő célzatú pofont. Mi láttunk a gyerekről készült mosolygós képet az egyik közösségi oldalon, órákkal az eset után. Úgy gondolom, hogy ha egy 40 kg-s gyereket az én 90 kg-s, jó erőben lévő, hatalmas tenyerű férjem kétszer ököllel megüt, akkor annak a gyereknek nem csak az orra és a szája vérzett volna, hanem ott esik össze. Ökölcsapásnak egyébként látszólag nyoma sincsen.Azt szeretném megtudni, hogy ilyenkor mi fog történni? Ha a "rosszabbul" járt gyerek sérülése is 8 napon belül gyógyuló, akkor is ugyanúgy folytatódik az eljárás, mert hogy a kórház hivatalból tett feljelentést. A másik gyerek biztos, hogy könnyű testi sértéses, de a feljelentésben nyilván ő is benne van. Volt egy autós a férjem mögött, aki láthatta, hogy miért vészfékezett, nem kerestük meg, de a férjem a vallomásában elmondta.Érdemesebb lenne esetleg ügyvédet fogadnunk?Nyilvánvaló, hogy természetesen vállalja a büntetését, de azért értelemszerűen nem szeretnénk, hogy börtönbe kerüljön, mert hozott egy nagyon rossz döntést.A másik dolog, meg hogy a közösségi oldalakon elég komoly rágalmazások, és fenyegetések hangzanak el, én ezeket képernyőmentéssel elmentettem, mert attól tartunk, hogy esetleg a rokonok megtámadhatják bármikor, például amikor a kisebbik gyereket viszi az óvodába... Érdemes ezt jelenteni a rendőrségnek?Köszönöm szépen a segítséget előre is!

ObudaFan 2017.10.22. 22:40

Gerda90

Azért itt nagyon sok téves előfeltételezésed van.Az a támadás bőven lehet bűncselekmény bármiféle eltulajdonítási szándék nélkül. A teljesség igénye nélkül lehet ebből garázdaság, zaklatás, testi sértés (kísérlete).Ha pedig az a támadás mégis csak eltulajdonítási szándékkal párosult, akkor az sokkal inkább lesz rablás, mint lopás.Egyébként a lopást különösen jelentős értékre kell elkövetni, vagy minősítő körülményekkel is különösen nagy értékre ahhoz, hogy 5-10 éves büntetési tétele legyen, rablásnál azért könnyebben összejöhet némi minősítőkörülménnyel ez a tétel.Ha tényleg 10 éves büntetési tétel van, 3 évig terjedhet az előzetes.Az előzetes alatt arra, hogy a sértett kapcsolattartó legyen, nem sok esély van.Összességében: ha fogva van a vádlott, akkor van védője. Ő meg ismeri az ügyet, őt kell kérdezni. A kérdésed ugyanis igen pontatlannak tűnik, így ennyi információ alapján sajnos aligha lehet hasznos választ adni.

JMóni 2017.10.22. 18:45

Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni. Olyan információhoz jutottam .hogy nov.1-től .kauciót kérnek a telefonokért .az elitéltektől .hogy használhassák. Különben elveszik .tőlük. Kalocsai börtönbe .35000ft kérnek. Nem tudom hogy igaz e ez .valaki tudna segíteni. Hogy tehetik ezt.hogy a kapcsolattartást .nehezítik.és aki nem tud fizetni?. Előre is köszönöm a válaszukat. Üdv Móni

Tboy8607 2017.10.18. 13:51

Mégsem jött válasz :(

alfateam 2017.10.18. 12:15

Jól telenyomtad a fórumit(is). Négy helyen is ugyanazt kérdezed...

Tboy8607 2017.10.18. 12:03

Tisztelt Fórumozók !

Elsőként a helyzetet tárnám fel. 2015.09.11 -vel fejeztem be egy elterelést, amit 2015. 12.23 -án zárt le az ügyészség és halasztva lett a vádemelés az elterelés végeztével. Jelenleg van egy újabb ügyem. 2017.10.17 -én házkutatást tartottak, viszont nem találtak a lakásban, de vizeletemben marihuanat igen. Kérdésre elmondtam, hogy kb. 1 hónapja fogyasztottam utoljára, de nem kérdezték honnan származott kitől vettem. A lényeg viszont az lenne, hogy egy 2017 -ben megtörtént ügy miatt jöttek és az ügyben kérdezősködtek, hogy 2017 -ben vásároltam e kábítószert xy -tól. Erre a saját érdekeimet tekintve nem adtam választ, míg ügyvédemmel nem konzultálok "cím" alatt... Így egyenlőre elestem az enyhítő körülményektől, mivel az általuk feltételezett xy személyre nem tettem terhelő vallomást...

Az elterelés papíron 2015.09.11 és 2017.09.11 között eltelt 2 év, viszont az ügyészség 2015.12.23 -án szüntette meg az eljárást.

A házkutatás megkezdésekor, már papíron volt rögzítve, hogy eljárás van ellenem, mivel telefonos beszélgetés lehallgatása alapján (szerintük a virágnyelv is bizonyíték) többszöri alkalommal vásároltam xy -tól csekély mennyiségű marihuanat saját felhasználásra.....

2011 -ben is volt egy ilyen esetem az is eltereléssel végződött, majd a 2015 -ös szintén.

KÉRDÉSEM:

Előre is köszönöm a segítséget !Üdv!Tboy8607

ObudaFan 2017.10.05. 06:23

Mivel ezek tényállítások, rágalmazás.

L.Z. 2017.10.05. 06:23

Az még lemaradt, elnézést, hogy én egyik közösségi felületen sem vagyok aktiv, nem teszem magam közszemlére videómegosztó oldalakon.

L.Z. 2017.10.05. 06:19

Nem találtam megfelelő részt ezért itt próbálkozok. A kérdés az lenne, hogy az alábbiak becsületsértés vagy rágalmazás?Közösségi videómegosztó oldalon nagy nyilvánosság előtt (3-4000 fő) azt állította egy illető rólam, hogy megfenyegettem, homoszexuális vagyok (csak durvábban), és én vagyok valami oldalnak a tulajdonosa ami róla terjeszt dolgokat. Ezeket a hamis állításokat illusztrálta is fényképemmel, nevemmel, címemmel.Valós dolgot nem állított úgy tudom az lenne a rágalmazás, és ez becsületsértés. Válaszokat köszönöm!

ObudaFan 2017.10.02. 22:00

Büntetőeljárásra garázdaság miatt, meg a kár megtérítésére.

BigBo 2017.10.02. 16:55

Sziasztok!

Segítséget és tanácsot szeretnék kérni.Meg nem nevezett időpontban haverral barátom elég ittas állapotban volt, összeszólalkoztak az egyik szórakozóhelyen bisztiőrrel, majd éles szóváltás következett minek eredményeképpen elküldték őket.Mikor elmentek nem sokkal később dükében a barátom bele ütött a falba kettőt, de az egyik egy üveget talált el. Nem emlékszik, hogy pontosan hol történt - boltot, üzletet vagy esetleg egy kapualjat talált el, azonban a kezén szerzett sérülés alapján ami vágott valószínüleg betörte. Az üveg vékony volt és nem volt beriasztózva a hely - ezért is gondolt arra, hogy eseleg csak egy kapualj lehetett. Tehát pontos helyet nem tudják, és amennyiben történt károkozás az sem volt szándékos.

Eddig nem jött rendőr vagy levél feljelentésről. Mire számíthat?

Választ előre is köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor 2017.10.02. 16:10

Mondod te.

fórum_27 2017.10.02. 15:58

Igen, de itt fojtogatás is történt az nem számít, hogy meg akartál ölni?

Burn Out 2017.10.02. 06:09

könnyű testi sértés magánvádas bűncselekmény. majd a sértett eldönti, hogy tesz-e feljelentést vagy sem.

fórum_27 2017.10.02. 03:11

Köszöntök Mindenkit!

Történt egy eset, amelynek kapcsán egy meg nem nevezett személy könnyű testi sérülést, illetve fojtogatás által keletkezett hipoxiás állapotában többször is eszméletét vesztette. A mentők elszállították a sürgősségi osztályra, ahol a zárójelentésén nem szerepel a nyakán lévő félhold alakú ujjlenyomat, továbbá látlelet sem készült. Viszont színes fotók bizonyítják a nyakán lévő ujjnyomokat, illetve a szemében elpattant kis ér kapcsán még mindig vérben van a szeme. A rendőrség nem tett közvádas feljelentést!!! Ugyanis a sürgősségi osztályon a zárójelentésére nem írták rá a fojtogatás nyomait! Továbbá a helyszínen rendőrök is voltak a mentőkkel párhuzamban, a rendőrségnek másnap keresnie kellett volna a fiút a kórházban, de a mentős nem adta át az információt, a fiú pedig nem volt kommunikatív állapotban! Ezáltal a fiút másnap haza is engedték! A kérdésem arra irányulna, hogy:Egyrészt, hogy lehet az hogy a rendőrség ilyen esetben nem indít feljelentést? Hozzáteszem látták a fotókat! Hogyan lehetne bizonyítani a fojtogatás megtörténtét? Másrészt miért mulasztott a hatóság, a fiút másnap azonnal keresniük kellett volna, mégsem tették, ha akkor ezt nem mulasztják el a rendőrség láthatta volna a fojtogatás nyomait!

gerbera317 2017.08.17. 13:34

Az a rendőrséges mondatod, az kérdés akar lenni? Ha igen, akkor a válasz: igen.

naj1942 2017.08.17. 13:19

Tisztelt Büntetőjog fórumÉrvényes és teljesített adásvételi szerződés van.Azaz a szerződés szerinti ősszeg fizetve.Eladó azzal fenyegetőzik, hogy neki kell a ház és aug 31-én mindent kidobál a lakásból.Etnikum.és nagyon agresszív.Eddig 10 millió forintot fizettem ki és havi törlesztessél2038 ig kell törlesztenem Az eladó a megállapodott ősszegen felül 30 százalékkal többet kér.Ha megjelenik, hívjam a Rendőrséget.naj1942 Édesapa

Molnar9872 2017.08.09. 19:02

Es ilyenkor hogyan es mikor kapja vissza az ember az utlevelet?Mert azt gondolom elveszik a baratsagtalan idegen orszagbeli bevandorlasi tisztek, mikor intezkedni kezdenek...

pazs 2017.08.09. 16:02

Mehet, amerre gondol, esetleg ha a schengeni övezeten kívülről érkezik és van kísérője, még biztosra veszik, hogy átlép a határon (belép Magyarországra).

Molnar9872 2017.08.09. 15:17

Hogyan tortenik egy ilyen haza toloncolas? Mi tortenik az illetovel, amikor a repulo leszall Budapesten?Rendorok / Hatarorok jonnek erte es nagy csinnadrattaval bilincsben elvezetik mint galad gonosztevot, vagy csak leszall a geprol mint mindenki mas azt mehet a dolgara?

Öreg Tölgy 2017.08.09. 13:20

Ginike, tényleg nem akarom bántani, de erre a kérdésére senki nem fog tudni válaszolni, mert nincs semmi értelme. A "titkosított tanú" egyáltalán nincs ott a tárgyaláson, a vádlott meg nem lehet "titkosított tanú", és a többi... Mindez csak az ön képzeletében él így.

Legyen elég annyi, hogy ha tényleg a távollétében ítélték el, elég, ha annyit mond, hogy perújítást kérek, és az alapján a perújítás kötelező.

Ginike 2017.08.09. 12:22

kaphatnek valaszt nagyon fontos lenne

Dr.Attika 2017.08.09. 09:58

Ezért itthon magyar állampolgár nem büntethető.

ObudaFan 2017.08.09. 06:28

Magyarországon ez nem bűncselekmény. A külföldi államban már lehet az.

Molnar9872 2017.08.09. 02:05

Azt szeretnem megtudni, hogy ha valakinek egy nem EU tag allamban lejart a tartozkodasi engedelye es magatol nem akarodzik neki hazamenni es vissza toloncoljak Magyarorszagra, akkor itthon az illeto mire szamithat megerkezesekor?Mi a buntetese ennek? Penzbunti, komolyabb, vagy semmi azt megerkezes utan mehet a dolgara?

Ginike 2017.08.08. 19:27

Oreg Tolgy!ebben segitsen meg.ezt mondta most a baratom.hogy elso targyalason otthon volt mivel elozetes letartoztatasba volt.utana mar kulfoldon tartozkodott ugyhogy a kovetkezo targyalasrol nem is tudott mikor ezt a jogeros iteletett meg hozztak es kiadtak europai biro elfogado parancsra.abbol kapta ezt a 2ev 6honapot bunpartolas miatt.de mivel az elso targyalason tikositott tanu volt es ott elmondta hogy kik azok az igazi elkovetok.en meg arra lennek kivancsi ha valaki titkositott tanu hogy kaphat ennyi evet?ha valaki segit elkapni az elkovetoket

Öreg Tölgy 2017.08.08. 18:58

Azért még emlékszem a "devizagazdálkodás megsértésére", de az ma már jogtörténelem.

Dr.Attika 2017.08.08. 18:42

"Azt sem igazán értem, miféle bűncselekmény lenne..."Hát igen. Változik a világ. Az átkosban már 20 zokniba rejtett Dodo miatt büntetőeljárás indult.

Dr.Attika 2017.08.08. 18:39

Be kell jelenteni, hogy ennyi kp. van nálam. A linkben ott van a nyilatkozat minta is.

alfateam 2017.08.08. 17:39

Jó egy kicsit elnagyoltam, az elkobzás helyett visszatartás az összeg nagyságától függő százalékos bírság

Mi történik, ha az utas nem tesz eleget készpénz-bejelentési kötelezettségének?

A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szabályozó 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény alapján, aki a nyilatkozattételi kötelezettségét tévesen, hiányosan vagy egyáltalán nem teljesíti, annak terhére a nála lévő pénzösszeg 10%, 40%, 60%-nak megfelelő összegű bírság kerül kiszabásra (az összeg nagyságától függően). A bírság helyszínen történő megfizetésével kapcsolatos intézkedéséket a vámhatóság kezdeményezi. Amennyiben a bírság a helyszínen nem kerül megfizetésre, az annak megfelelő összeget a vámhatóság jogosult és köteles visszatartani.

Öreg Tölgy 2017.08.08. 17:27

Azt sem igazán értem, miféle bűncselekmény lenne...

Dr.Attika 2017.08.08. 17:22

Nincs itt semmiféle elkobzás. Nem az USA-ban vagyunk.Olvassa el a linkelt NAV tájékoztatót.

https://www.nav.gov.hu/…_130107.html

alfateam 2017.08.08. 16:10

„Ott helyben elveszik az ember penzet?”A 10 000 ezer euró feletti összeget elkobozzák.

„Ez igy szabalysertes, vagy buncselekmeny?”Az összeghatártól függ

Molnar9872 2017.08.08. 16:06

Ugy tudom, hogy ha valaki magyar allampolgarkent a magyarorszagi repuloteren belep kulfoldrol nem EU tagallambol jovet az EU teruletere, akkor arra vannak szabalyok, hogy mennyi keszpenz lehet nala. Ugy tudom, hogy ez az ertek 10 ezer Euro, vagy azzal egyenerteku egyeb valuta. Ha ennel tobbet talalnak nala, akkor buntetest kap.Hogyan van ez a buntetes, hogyan vannak az ertekhatarok?Ott helyben elveszik az ember penzet?Ez igy szabalysertes, vagy buncselekmeny?

Ginike 2017.08.08. 15:12

koszonom a segitseget

Öreg Tölgy 2017.08.08. 14:41

Perújítást, igen.

Ginike 2017.08.08. 14:39

Akkor ha haza viszik akkor kerhet per ujinditast?

Öreg Tölgy 2017.08.08. 14:12

Az, hogy a távollétében ítélték el, nem hat ki a feltételesre. Ha egyébként nincs kizárva a feltételesből, emiatt nem lesz kizárt, ha viszont ki van zárva a feltételesből, akkor az is marad.

Viszont, ha az eljárás a távollétben folyt, akkor kérhet perújítást.

Ginike 2017.08.08. 13:39

Azt szeretnem meg megtudni ha valakit tavolleteben itelnek el annak is jar a kedvezmeny?

Ginike 2017.08.07. 14:35

igen europai elfogadasi parancs van ellene.es jott a rendorseg es elkertek a szemely igazolvanyat 2 perc mulva vissza jottek es bilincsbe elvittek ebbe a centerbe a home fice altal.mivel otthon tavolletebe iteltek el igy van neki otthon 2ev 6honap.es itt kint Angliaba olyan torveny hozztak be hogy akinek valami gondja volt a torvenyel sajat hazajaba azt mind deportalni vagy is kitiltani akarjak Angliabol.

Öreg Tölgy 2017.08.07. 13:52

Ginike, én itt tudok válaszolni, és annyit tudok mondani, hogy a 2012. évi CLXXX. törvény 28. §-a szerint az európai elfogatóparancs végrehajtásából eredő külföldi fogvatartás teljes időtartamát a Btk.-nak az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítására vonatkozó szabályai szerint, a külföldi fogvatartás jellegére figyelemmel kell beszámítani a bíróság által kiszabott büntetésbe vagy szabadságelvonással járó intézkedésbe.

Ez a törvény, a bíróság ennek alapján jár el.

Ginike 2017.08.07. 12:48

hogy tenyleg beszamitjak neki

Ginike 2017.08.07. 12:28

nagy szuksegem lenne a segitsegukre

Ginike 2017.08.07. 12:02

Kedves Oreg Tolgy irtam onnek e-mailt ott pontosan leirtam mindent

Öreg Tölgy 2017.08.07. 08:40

Ginike: ugyanabban az ügyben igen, be kell számítani.

Molnar9872 2017.08.06. 22:53

Ugy tudom, hogy ha valaki magyar allampolgarkent a magyarorszagi repuloteren belep kulfoldrol nem EU tagallambol jovet az EU teruletere, akkor arra vannak szabalyok, hogy mennyi keszpenz lehet nala. Ugy tudom, hogy ez az ertek 10 ezer Euro, vagy azzal egyenerteku egyeb valuta. Ha ennel tobbet talalnak nala, akkor buntetest kap.Hogyan van ez a buntetes, hogyan vannak az ertekhatarok?Ott helyben elveszik az ember penzet?Ez igy szabalysertes, vagy buncselekmeny?

Ginike 2017.08.06. 21:48

Jo Napot!azt szerettnem megkerdezni hogy a baratom itt kint Angliaba elzartak.es az lenne a kerdesem hogy nem sokara haza szallitjak a bortonbe,hogy az az ido amit itt toltott hogy otthon a bortonbe beszamitjak_e?elore is koszonom a valaszt

Öreg Tölgy 2017.03.03. 07:02

A másik topicban már írtam: az 1 éves büntetésből a feltételes ugrott, lehet kisangyal is a bv.-ben, ez megváltoztathatatlan (illetve csak akkor lenne megváltoztatható, ha utólag mégis bizonyítani tudná, hogy önhibáján kívüli okból nem vonult be önként. Reintegrációs lehetőség meg a követő ítélet miatt soha nem is volt.

A 10 hónapból kaphat (de még nem kapott) feltételest, és ha nem visszaeső, és nem erőszakos bűncselekmény miatt kapta a 10 hónapot, akkor abban még lehet reintegrációs őrizet is. Itt van jelentősége a jó magaviseletnek, bár a be nem vonulás után ez sem lesz könnyű.

moho 2017.03.02. 15:16

Kedves Nickole21!A kedvezményre való jogosultsagot semmiben nem befolyasolja a dicseret vagy barmilyen bvben tanusitott magaviselet!ne remenykedjen ebben,mert a parja abbol az iteletbol nem fog kedvezmenyt kapni!Az meg hogy a masik iteletbol jogosult ra,egyertelmu,hiszen a megkezdest csak egy iteletre nem kezdte meg,ez mindg igy mukodik!nem kiveteles eset az onoke

Nickole21 2017.03.02. 11:36

Kedves NP01! Tegnap a páromat bv biró elé állitották,és igaz az egy évéből nem kapott kedvezményt,de a 10 hónap felfüggjéből adtak neki 3,at,akkor lehet,hogy még van esélyünk további kedvezményre is ez alapján,mert nem gondoltuk,hogy kapni fog...dolgozik bennt a bv-ben és ha jó magaviselete lesz illetve dícséretei talán még kaphatunk valamennyi kedvezményt,ebben bízunk,illetve nem tudom azt mondják, ha összbüntetteti az ítéleteit akkor még úgy is jól járhatunk..talán!

NP01 2017.02.28. 09:49

Tisztelt Nickole21!Amit hallottak, az csak a szokott mese.A kedvezményt biztosan nem fogja visszakapni a párja.Példaképp megemlítem, volt, aki bizonyítottan az USA-ban tartózkodott, amikor a behívót kiküldték neki - a válasz az volt, gondoskodnia kellett volna arról, hogy legyen, aki átveszi a levelet.A R.Ö.-nél - elvileg - nem kizáró ok, hogy nem vonult be, viszont szinte biztosra veheti, hogy a BV bíró el fogja utasítani a kérelmét.

Nickole21 2017.02.28. 08:58

Kedves fórumozok! röviden leírnám a párom történetét.2013-februárjában elkövetett egy lopást,rá egy hónapra előzetbe tették,majd 5 hónap után kiengedték,2014-ben elkezdödtek a tárgyalások,kapott egy 1 év letöltendő börtön büntetést,de mivel volt 10 hó felfüggje ezért automatikusan azt is vissza kapta,mert az idő alatt követte el a büncselekményt,kapott is 3 hónap halasztást,a közös kislányunkra való tekintettel,de nem volnult be és nem kezdte meg a büntetésének letöltését,családfenntartó apa,a kislány még kicsi volt amikor be kellett volna vonulnia,és sajnos most nemrég elvitték munkából haza felé,kérdésem az lenne,hogy van e bármennyi esélyünk arra,hogy a reintegrációt megkapja vagy esetleg a kedvezményből mégse zárják ki? Bv birónál még nem volt,és a párom azt mondja ez 2 ítéletnek számít,egyik a 10 hónap a másik meg az 1 év.Hallottunk már olyat,hogy erőszakos büncselekményes volt az ember és mégis megkapta a reintegrációt,meg olyat is aki többszörösen vissza eső,nem vonult be magától és az is megkapta a kedvezményt,ezért gondolom hátha van esélyünk nekünk is bármilyen formában az enyhítésre,vagy kedvezménnyel,vagy a reintegrációra! Válaszokat előre is köszönöm! Üdv.

Nickole21 2017.02.28. 08:57

Kedves fórumozok! röviden leírnám a párom történetét.2013-februárjában elkövetett egy lopást,rá egy hónapra előzetbe tették,majd 5 hónap után kiengedték,2014-ben elkezdödtek a tárgyalások,kapott egy 1 év letöltendő börtön büntetést,de mivel volt 10 hó felfüggje ezért automatikusan azt is vissza kapta,mert az idő alatt követte el a büncselekményt,kapott is 3 hónap halasztást,a közös kislányunkra való tekintettel,de nem volnult be és nem kezdte meg a büntetésének letöltését,családfenntartó apa,a kislány még kicsi volt amikor be kellett volna vonulnia,és sajnos most nemrég elvitték munkából haza felé,kérdésem az lenne,hogy van e bármennyi esélyünk arra,hogy a reintegrációt megkapja vagy esetleg a kedvezményből mégse zárják ki? Bv birónál még nem volt,és a párom azt mondja ez 2 ítéletnek számít,egyik a 10 hónap a másik meg az 1 év.Hallottunk már olyat,hogy erőszakos büncselekményes volt az ember és mégis megkapta a reintegrációt,meg olyat is aki többszörösen vissza eső,nem vonult be magától és az is megkapta a kedvezményt,ezért gondolom hátha van esélyünk nekünk is bármilyen formában az enyhítésre,vagy kedvezménnyel,vagy a reintegrációra! Válaszokat előre is köszönöm! Üdv.

Andrea89 2016.12.20. 19:56

Sziasztok!lenne egy olyan kèrdèsem hogy az rö-höz kell bejelentet lakcim vagy jo az idèglenes is ha kiengedik?

Öreg Tölgy 2016.12.12. 15:39

Előzetes letartóztatásról - a jövőre nézve - fogalmilag kizárt bármiféle igazolás kiállítása, hiszen az - bármeddig is van meghosszabbítva - ezerféle okból bármikor megszűnhet, vagy hosszabbítás nélkül megszűnik. Úgyhogy még az elrendelő végzés sem igazol semmit; lehet, hogy kiderül belőle, hogy meg van hosszabbítva pl. két hónapra, aztán holnapután megszűnik.

Úgyhogy legfeljebb arról kérhet igazolást a letartóztatott - és nem a hozzátartozója - hogy mennyit volt eddig előzetesben. Ezért szerintem is elég üresen hagyni az adott rublikát.

lajcsó 2016.12.12. 13:27

"hogy milyen módon tudom azt igazolni, hogy az édesapámnak most és egy jó darabig nem lesz jövedelme?"Szerintem ezt nem kell igazolnod. (Ez a rovat üresen marad!) Igazolni a tényleges jövedelmet kell, nem azt ami nincs!

"Kiállítanak az előzetes letartóztatásról valamilyen igazolást?"Ha nem is igazolást de egy (bírósági) határozatot mindenképpen.

RoseElisabeth 2016.12.12. 12:38

Egyetemistaként olyan kínos helyzetbe kerültem, hogy édesapámat előzetes letartóztatásba helyezték. Hamarosan újra le kell adnom a rendszeres szociális ösztöndíj iránti kérelmet, az összes igazolással (egy háztartásban élők, szülők jövedelem igazolása) együtt. A kérdésem arra irányulna, hogy milyen módon tudom azt igazolni, hogy az édesapámnak most és egy jó darabig nem lesz jövedelme? Folyamatosan hosszabbítják meg az előzetest, mivel nem halad a nyomozás. Kiállítanak az előzetes letartóztatásról valamilyen igazolást?Előre is köszönöm a segítséget

Öreg Tölgy 2016.12.12. 06:52

Kedves Anya86!

A büntetés kiszabása számtalan dologtól függ, és nyilván akkor is esetenként valamennyire eltérő. A kérdés az volt, hogy ha két felfüggesztett próbaideje alatt áll valaki, akkor mi történhet.

Ebből egyetlen dolog biztos: az, hogy újabb felfüggesztettet a próbaidő alatt elkövetett cselekmény miatt nem kaphat. Minden más elvileg lehetséges, így a pénzbüntetés, közérdekű munka is. Ennek a gyakorlati esélyét azonban minden, a gyanúsított terhére eső körülmény, így a további büntetett előélete is csökkenti, de önmagában nem zárja ki.

Anya86 2016.12.11. 18:59

Tisztelt Öreg Tölgy!Azt a választ kaptam Öntöl,h 2 felfüggesztet mellett a mostani cselekményért kaphat pénzbüntetést,közérdekü munkát.Kérdésem az ,ha büntetett előéletü az illető akkor is van esélye ilyen itéletre?Köszönöm válaszát!

Öreg Tölgy 2016.12.08. 17:26

A hangfelvételt elfogadják, a tanúkat nem darabra mérik és minél több a bizonyíték, annál jobb.

Egyébiránt a becsületsértés csak akkor bűncselekmény, ha a becsület csorbítására alkalmas kifejezés a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben áll összefüggésben, avagy nagy nyilvánosság előtt kerül rá sor.Utóbbi - ha csak 3 tanú van - akkor biztos nem valósult meg.

véneceb 2016.12.08. 10:32

A következő dologban szeretnék segiteget kerni.Elhunyt Édesapám élettársa egy vita során (ki akár semmizni az oroksegbol)A múltkori találkozás és tárgyalási kísérlet alkalmával olyanokat mondott amik maximálisan kimerítik a becsületsértés fogalmat.Erről hangfelvételt készítettem telefonnal.Tisztában vagyok azzal,hogy ezzel személyiségi jogot sertek.Viszont úgy tudom hogy ezt a bíróság bizonyos esetekben elfogadja. Pl akkor,ha csak ez a módja van a bizonyitasnak.Egyébként 3an vagyunk rá tanúk o pedig egyedülValóban elfogadják a hangfelvételt bizonyítéknak vagy elég csak a 3 tanú?Esetleg mindkettőt ?

Öreg Tölgy 2016.12.08. 06:23

Kedves Kattalyn,

az a baj, hogy a bv. törvény 176.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az elítélt havonta egyszer kaphat csomagot, és extra csomag a jutalmazás formái között sem szerepel.

Inkább a párjának kellene panasszal élnie az intézkedés ellen, azzal, hogy a borítékban elférő táska nem volt csomag. Arról pedig a bv.-nek határozatot kell hoznia, és ha elutasítják, annak kérhető a bírósági felülvizsgálata.

Kattalyn 2016.12.07. 19:47

Filc anyagú kis táska,elírtam bocsánat

Kattalyn 2016.12.07. 19:34

Sziasztok!

Nagy sírás után irok Nektek,hátha vki tud hasonlóról.Küldtem levelet párommal s volt benne ajándék Mikulásra.Egy kis film táska Mikulás is ki van vágva belőle.Belefért a levélbe a postai elsőbbségibe,s reggel bedobtak a posta előtti levél ládába.Ma hívott párom,Higy csomagnak minősítették igy ebben a hónapban nem mehet be csomagja.Mit lehet tenni?Esetleg kérni extra csomag beküldését?

ursa 2016.12.06. 05:17

Senki nem tud semmit ?Nem hiszem el hogy nem . Sajnos ez a baj mindenhol leráznak ....(((

ursa 2016.12.01. 18:48

Jó estét mindenkinek!

Egyszer már írtam ide még tavasszal,a téma az volt hogy az interneten értékesitettem szerettem volna eladni nem müködő pendrivot amiről kiderült hogy nem is pendrive hanem adapter szóval átvertek mikor vettem,müködöképteleneket adtam el a hirdetésbe benne is volt ez hogy nem müködik.ja igen az volt kulcstartó mert hupikék törpös figura volt ,tehát azért kulcstartó .Aztán apeh vásárlás volt ,elvitték az egészet az artisjus kiszabott egy 108 ezres bírságot hiába mondom hogy nem jó nemérdekli őket nem akar meghallani .Az apeh ekkor még nem csinált semmit ,de márkahamistás ügybe ők is vizsgáltak.Majd szeptember elején jött meg a teljes határozatt az artisjus 42900 ft kér a márkahamisitás miatt13300ft kér más illetékes és az apeh 10000ft büntettet meg mert nem fizettem az artisjusnak összesen ekkor volt 66000ft probáltam felebezni de a Kecskeméti bíróság elutasitotta tárgyalás nélkül adtak igazat az apehnak hogy meg sem halgattak ,elég durva de demokráciáról papolnak ebben az országban állandoan.Pedig bizonyitani tudom hogy nem jó .az apeh határozatott nem fogadtam el mert abba nincs benen hogy rossz ,meg a hirdetése ,persze hogy nincs mert úgy bukik az egész úgy kezelik mintha minden jó lett volna teljesen jó pendrivok kifogástalanok. Most meg az artisjus az eredeti ő által kiszabott dijat kéri ami 108ezer ft Egyszerüen nem tudok mit tenni ez több mint 130 ezer ft a semmiért ,ügyvédek meg félnek az apehtől én nem de nem is engedik hogy pereljek hát durva . Várom a válaszokat nyugodtan írjon ide bárki ha van valami ötlet.??

Dr.Attika 2016.12.01. 11:55

Tisztelt csovanyos!Írjon egy levelet.Adja fel tértivevényes levélben és az ügyészség már ismeri a "procedúrát" és bizonyosan állást is foglal.

csovanyos 2016.12.01. 11:09

Tisztelt Fórumozók!

Ügyészségtől állásfoglalást szeretnék kérni egy büntetés végrehajtási esetben. Mi a hivatalos procedúra menete?

Üdvözlettel,

Öreg Tölgy 2016.11.30. 15:39

Tisztelt AlieNHUN!

Akkor írjuk le egész pontosan: a beismerésnek a vádemelésig kell történnie, de ha az megvan, akkor a közvetítői eljárás engedélyezhető a bíróság által, a bírósági szakaszban is.

Öreg Tölgy 2016.11.30. 15:37

Kedves Kattalyn,

a biztonsági fokozat nehezebb kérdés, mert elég sok olyan körülményen alapszik, ami nem változtatható utólag (pl. az elkövetett cselekmény jellege, eddig magatartás stb.). Annyit tudok mondani, hogy folyamatos jó magatartás és a külső kapcsolatok ápolása, erősítése mellett kell kérelmezni a Befogadási és Fogvatartási Bizottságtól az alacsonyabb biztonsági kockázati csoportba sorolást, és az e körben hozott határozat az általános szabályok szerint bíróságon felülvizsgálható.

AlieNHUN 2016.11.30. 06:36

Akkor most én értettem félre :) hogy a vádemelésig lehet...

Hát remélem a bíróságnak is leesik, hogy irreális a story :)

Köszi a választ mégegyszer

Kattalyn 2016.11.29. 10:53

Kedves Öreg Tölgy!A kockázati besorolást kérdezném,hogy hogyan enyhíthető,mert most. a legszigorúbban van férjem.Köszönöm

Öreg Tölgy 2016.11.28. 20:35

Nincs ellentmondás aközött, amit az ügyvéd mond, meg amit én. Én is azt mondtam: a bíróságtól majd újra kérheted, az pedig a vádemelés után van.

Az is igaz, hogy a tanúkat nem darabszámra mérik, tehát egy vallomás is lehet hitelesebb kettőnél, vagy akárhánynál. Csak az a tapasztalatom, hogy egy-egy vallomásnak a vallomástevő általi megítélése nem mindig esik egybe a bíróéval.

AlieNHUN 2016.11.28. 17:09

"Viszont ha megvan a vádemelésig a beismerés, a bíróságtól még újra kérheted a közvetítőit. Az ügyészség közlekedési bűncselekményeknél nem nagyon szokta engedni, mert azt mondják, hogy ilyenkor a járművezetéstől eltiltás soha nem mellőzhető, de a bírói gyakorlat azért nem ilyen szigorú és sablonos."

Az ügyvédem azt mondta, mivel már kértük a közvetítőit, ezért már nem lehet, és most várjuk a vádemelést.

Ha tárgyalásra kerül az ügy, van rá esély, hogy a 2 az 1el szemben ellenére, logikusan végiggondolja a bíróság a dolgot, és nem kaszálnak el egyből? Mert ha értelmesen végiggondolják, akkor rájönnek, hogy a vádló storyja nem valószerű...

Dr.Attika 2016.11.28. 16:50

Illetve az is lényeges, hogy a külföldi bíróság által alkalmazott büntetőeljárási jog sérti-e a magyar büntetőeljárási törvény alapelvi rendelkezéseit. Nem kell messze menni. Ausztria büntetőeljárási törvénye nem követeli meg, hogy a német nyelvet nem beszélő terhelt esetében védő részvétele kötelező. Rendre nem is rendelnek ki védőt, ha nincs meghatalmazott védő. A magyar be. viszont ezt megköveteli, ha a terhelt nem beszéli a magyar nyelvet. Emiatt az osztrák ítéletek elismerését rendre megtagadja a magyar bíróság.

ObudaFan 2016.11.28. 16:40

Az attól függ. Ha a külföldi ítélet magyarországi hatályát megállapítja a magyar bíróság, akkor igen. Ez pedig függ attól, hogy a folyamatban volt eljárás a magyar szabályokkal nincs-e szöges ellentétben, az ott megállapított tényállás a magyar jog szerint bűncselekmény-e, a kiszabott büntetés a magyar joggal összhangban van-e.

Anya86 2016.11.28. 15:52
Öreg Tölgy 2016.11.28. 07:38

Tisztelt kérdezők,köszönöm a bizalmat, de egyszerű fórumozó vagyok, aki a szabadidejében írogat, ilyen mennyiségben sajnos nincs kapacításom válaszolni, főleg majd hét közben. Röviden:

barby2013 – Nem tudom, mit jelent az, hogy 2010-es és 2015-ös ügy! Elkövetést vagy elítélést? Igazából két fontos kérdés van: az első ügyben mikor volt az elsőfokú ítélet (nem a jogerő, hanem az elsőfok!!!), illetve a második ügyben elbírált cselekményt mikor követte el. Ha a kifosztás elkövetése korábbi, mint az önbíráskodásban hozott elsőfokú ítélet, akkor jár az összbüntetés, egyébként nem. Összbüntetésnél legalább a rövidebb büntetés egyharmadának meg kell maradnia, ezért a leírt esetben 3 év 8 hó lehet a legrövidebb összbüntetés, és kb. annyi is várható – ha jár, azaz, ha megvan az a feltétel, amit az előbb írtam.

Kattalyn – nem tudom, biztonsági fokozat alatt mit ért? A biztonsági kockázati besorolást, vagy a végrehajtási fokozatot? A kettő nem ugyanaz!

Mazsi78 – azt nem mondhatja, hogy nem megy tanúskodni, mert fél (egyébként nem is lenne helyes, mert azt is eredményezhetné, hogy az elkövetőt nem lehet elítélni, így csak bátorítja a bűnözésre). Lehet kérni különböző tanúvédelmi eszközöket (adatok zárt kezelése, szembesítés mellőzése stb.), bár ez ebben az esetben kevesebbet ér, hiszen az elkövető tudja, hol lakik az édesanyja. Azt mondjuk most is kérném, hogy külön fülkéből ún. felismerésre bemutatást csináljanak, és ne kelljen az elkövető szemébe mondania, hogy ő volt az. Azért azt megjegyzem, hogy az élet nem egy amerikai film, ha már van egy terhelő nyomozati vallomás, akkor hiába kényszerítik a tanút, visszavonni nem lehet, a megváltoztatását pedig meg kell indokolni, ami a gyakorlatan szinte lehetetlen. Ha pedig a tanú meghal, akkor a nyomozati vallomását a bíróság felolvassa, és az ugyanúgy felhasználható. Ezért Magyarországon sem megverni, sem megölni „nem érdemes” a tanút (sőt, csak rájuk terelné a gyanút), ezt egy kicsit is intelligensebb bűnöző nagyon jól tudja.

Anya86 – ennyire még ne szaladjunk előre, hiszen ha még ítélet sincs, akkor a végrehajtás módjáról nem lehet mondani semmit. Annyi biztos, hogy a felfüggesztett próbaideje alatti elkövetés nem zárja ki a feltételes szabadságra bocsátást és – önmagában – más kedvezményeket sem, viszont, ha most is szabadságvesztésre ítélik, a felfüggesztetteket végre kell hajtani. Az is biztos, hogy újabb felfüggesztettet nem kaphat, pénzbüntetést, közérdekű munkát viszont igen. Sajnos azonban tartok tőle, ha előzetesbe került, az nem csak csekély mennyiségű kábítószer birtoklása miatt történhetett.

Nathanial – ez eddig csak egy buta beszélgetés, max. egy kölcsönösen elkövetett becsületsértés szabálysértése. Bűncselekményt senki nem követett el vele, bár az apja közelebb áll hozzá a pénzköveteléssel, azonban még nem az, mert az adott esetben a feljelentéssel fenyegetés komolytalan. Ön nem megöléssel fenyegetett, hanem csak a halálát kívánta, ami nem szép dolog, de nem zaklatás. Szerintem most kellene befejezni, ha az apja nem áll le, akkor lehet gondolkodni a teendőkről, de reagálni nem kellene rá. Attól meg nem kell félni, hogy feljelenti, az egyrészt pénzbe kerül, másrészt nem vezetne neki semmire.

Nathanial 2016.11.27. 23:55

Kedves Öreg Tölgy!

Segítségét szeretném kérni az alábbi kérdésemmel kapcsolatban:

Édesapámmal évek óta nagyon rossz a kapcsolatom. A mai napon sikerült csúnyán összekapnunk. Ennek fő oka az volt, hogy Nővéremnek Édesanyámról olyan megjegyzéseket tett, amelyeket, már nem akartam annyiban hagyni. Mivel évek óta nem beszélek vele, így sms-ben tettem meg az első lépést annak érdekében, hogy hagyja Édesanyámat is béként és Engem is. Az 1. sms-ben csak a normál "hagyjon békén minket, nem vagyunk rá kíváncsiak" dolgokat írtam és, hogy meg fogom változtatni a vezetéknevemet, mert nem méltó arra, hogy viseljem. Majd válaszában ezeket kaptam: "úgyis gáz vagy, ezért nőies név menne hozzád". Erre nagyon berágtam és a válaszomban ennyit írtam: "remélem mihamarabb mehetek a temetésére". Válasza: "ez szép, elteszem hátha én fogom felolvasni. azért ez gáz buzigyerek". Én válaszom: "amilyen mocskos alkoholista vagy én csendben maradnék. Te fogsz hamarabb megdögleni."

Most azzal fenyegetőzik, hogy feljelent. De még megjegyezte, hogy ha fizetek neki 1 milliót készpénzben, akkor nem tesz feljelentést.

Ebben kérném a segítségét. Milyen alapon jelenthetne fel? Én nem tehetném meg zsarolásért vagy becsületsértésért? Elvégre én nem azt írtam, hogy megölöm vagy bármi, eszem ágában sincs, csak utaltam arra, hogy amennyit iszik ő fog hamarabb elmenni. Kicsit megijedtem és ideges is voltam.

Kérem segítsen.Köszönöm a választ!

Anya86 2016.11.27. 19:36

Kedves Öreg Tölgy!Véleményét szeretném kérni az alábbi ügyben. Az illető büntetett előéletü.Két felfüggesztett büntetése van érvényben.2 év börtönbüntetés 2 évre felfüggesztve/mentesül 2016.11.26/1 év 6 hónap fogházbüntetés 3 évre felfüggesztve/2018.02,19/Sajnos 2016.szept. előzetes letartóztatásra került csekély mennyiségü kábitószer birtoklása miatt.Mire számithatunk? Kedvezmény,összbüntetés,fokozatváltás jár -e?Köszönöm válaszát!

mazsi78 2016.11.27. 18:58

Kedves Öreg Tölgy!

A segítségét szeretném kérni,egy sürgős esetben.Anyukám története: 2016 okt... 16 órakor Anyukámat az otthonánál megkereste egy úriember ,hogy szeretné megvenni a házát ha eladó.(Eladó lesz,mert apukám meghalt,és anyukám egyedül nem nagyon akar sokáig ott lakni),anyukám mondta neki,hogy az lesz,de most nem tud beszélni,mert menni kell neki orvoshoz,azt hiszem számot cseréltek és utána mind a ketten elmentek a dolgukra.Anyukám 18 körül arra ment haza,hogy egy teherautó áll az udvaron ,a kapunk nyitva és embereket nem látott,de ő beállt a kapuba kocsival,és hívta a rendőrséget.A tettesek hátul elmenekültek,de a telepakolt kocsit ott hagyták .A rendőrség a kocsiban talált számlát amin név volt,ujj lenyomatott vettek,dns mintát,stb.Később anyukám azonositotta azt a férfit a fotón amit a rendőrők hoztak számlán szereplő név alapján ő volt ott korábban ,hogy megszeretné venni a házat.Aztán később mégegyszer be kellett menni anyunak a rendőrségre,hogy válassza ki 3 vagy 4 kép közül azt a férfit.Anyukám felismerte ugyanazt.Most telefonáltak neki a rendőrségtől,hogy elfogták a férfit,de ő tagadja,hogy a betörés előtt 16 órakor ott volt és ezért Anyukámat újra behívják szembesitésre.Az lenne a kérdésem,hogy mondhatja Anyukám azt ,hogy nem megy,mert fél. (Tudják,hogy hol lakik,ez a legnagyobb probléma.)Egyedül él és,azóta riasztót szereltetett be távfelügyelettel , és este sötétben már nem nagyon tartozkodik a házon kivül.De munkából hazafele még megtalálhatják,Budapest szélén lakik, szomszédja nincs .Azt még szívesen megtenné,hogy friss fotóval újra azonosítja,de nem nagyon szeretne vele találkozni!Nagyon szépen köszönöm a segítséget!Üdv: Mazsi78

Kattalyn 2016.11.27. 17:22

Kedves Öreg Tölgy!

Köszönöm a segítségét!Utána próbálok járni,Higy mind a 2 itèletből kizárták e.Biztonsági fokozat enyhítésében tudna tippeket adni?

barby2013 2016.11.27. 16:33

Kedves Öreg Tölgy!Olyan kerdesem lenne párom bevonult 2014.07.14.En 2èv 6honapra amiböl Nm volt kedvezmény.ezt az itèletet letöltöte 2016.10.10vel .egyböl áthelyeztèk előzetes letartózttasba.mivel volt egy folyamatban legöregebb ugye.amiből kapott 2ev.10honap letöltendő börtönt.az elsö úgy önbíráskodás 2010es a másik kifosztas 2015os úgy.Az lenne a kérdés jár e neki öszbüntetes és ha igen Menyit vesz le a bíró.előre is kõszönõm válaszát

Öreg Tölgy 2016.11.27. 15:48

Az biztos, hogy az első ügyből nem engednek el, mert az összbüntetés lényege éppen az, hogy a rövidebb büntetésből engednek, a hosszabból nem. Ez az út tehát nem járható.

A feltételes kapcsán az tiszta sor, hogy mivel a 3 évre nem vonult be, kizárták a feltételesből. De amit írt, hogy a második ügyben 2014. március 25-re szólt a behívó, és csak 2016. április 25-én került be a két ügyből egyszerre, akkor ott is kellett lenni egy feltételes szabadságot kizáró bv. bírói végzésnek!

Akkor pedig nincs mit tenni, mert ha valakit a bv. bíró az összbüntetés valamennyi alapítéletében kizárt - be nem vonulás miatt - a feltételesből, akkor a mostani szabályok szerint sem mehet feltételesre az összbüntetésből sem.

Ez csak akkor lenne másképp, ha a második ügyben nem zárták volna ki a feltételesből, de hát arra sem vonult be több mint két évig!

Sajnos, ez nem úgy működik, hogy van 4 év 8 hónapom, de kell otthon a kenyérkereső, ezért nem megyek be. A be nem vonulásnak ez a kockázata, ezt bizony az utolsó napi ki kell tölteni.

Javaslom, ha a Btk. szerint nem visszaeső, és egyik elítélés sem személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt történt, inkább a reintegrációs őrizetet célozza meg, akkor mégiscsak 10 hónapot otthon lehet és dolgozni járhat (lábpereccel). Azt megelőzően pedig az enyhébb végrehajtási fokozatot, ami sok könnyebbséggel jár és esetleg rövid eltávozást is kaphat.

Kattalyn 2016.11.27. 11:49

Kedves Öreg Tölgy! Az első ítéletre a behívó 2013.11.06ára szólt,amit édesanyja vett át.a második ítéletre a behívó 2014.03.25ére szólt,amit szintèn édesanyja vett àt.Férjemet 2016.04.25én jelentették fel,s vitték be elfogató paranccsal.Debreceni törvènyszék bv csoportja 2016.05.19ei végzèsében az első ítéletből feltételes szabadságra bocsátást megtagadta,a be nem vonulás miatt,ezt bv bíró hozta meg.Ezen párom is jelen volt,ezen a meghallgatáson.Majd 2016.09.06án az összebüntetèsről a berettyóújfalui bíróság hozott ítéletet,mely szerint a második ügy 2/3át elengedik,de az első ügy alapitéletét változatlanul megtartja. Telintettel a a törvényszék ítéletére,2016.05.09eire,igy a bíróság figyelembe veszi és az elítéltet feltételes szabadságra nem bocsátjhato.Az összbüntetéses papírt most kaptuk meg,mert 09.01-11.01ig kiadatása volt francia országba,igy csak most tudta átvenni.Szeretném,ha az első ügyből is engednének el vagy megkapná a feltételest.az 3 év letöltendő,a második 1,8 év.igy most 3,7 évre összbüntették.Lehet ezzel igy mit kezdeni?Nagyon jo lenne a kevesebb idő!Van egy 4 éves gyermekünk,emiatt nem vonult be,mert ő volt a kenyér kereső,de nem szeretnénk nélkülözni sokáig,ha lenne rá mód!

Öreg Tölgy 2016.11.27. 10:19

Nem kell kapkodni, a törvény hatályba lépésének nincs jelentősége, mert ha bár benn van, akkor a mulasztásra még 2017. január 1. előtt került sor.

Pár dolgot pontosítson, kérem:

Köszönöm.

Kattalyn 2016.11.27. 08:39

Kedves Öreg Tölgy!Ugy volt,hogy 2 ügyből van letöltendő.Az elsőből kapott behívót novemberben,a másidiknak a jogerőse következő év februárban keletkezett.Őt áprilisban feljelentés alapján elfogták.Most szeptemberben lett összbüntetve e két ügyből,s az első ügyből nem kapott kedvezményt és a feltételest is elvették,mivel nem ment be önszántából.Igy akkor tehát hova lehetne fellebbezni nagyon gyorsan,h a törvény hatályba lépése előtt cselekedjünk?

Öreg Tölgy 2016.11.27. 07:39

Kedves Kattalyn,

Sajnos, ha már az összbüntetésre hívták be, akkor nincs mit tenni. Ha csak egy szabadságvesztés letöltésére hívták be, és csak utána foglalták összbüntetésbe, akkor valóban nem kizárt a feltételes az összbüntetésből, mert az ezt kimondó rendelkezés csak 2017. január 1-én lép hatályba, és korábban a 82. BKv. épp az ellenkezőjét mondta.

Kattalyn 2016.11.26. 23:15

Tisztelt Öreg Tölgy!

Férjem az összbüntetésben kizárták a feltételesből.Nem vonult be időre,szóval önhibára vonatkozva kizárták,a jogerős ítéletei én pedig nem volt ilyen megszabása. A kérdésem az lenne,hogy akkor mit lehetne tenni,hogy az összbüntetésben megkaphassuk a feltételest?Milyen kérvény és azt hova cimezzük?Egyáltalán lehet e tenni vmit?Itt olvastam hogy egyik nem vonja maga után a másikat,szóval ha ítéletben nem volt kizárt,akkor összben a nem bevonulására hivatkozva nem lenne muszáj kizárniuk a feltételesből.Tudna segíteni?Köszönöm!

AlieNHUN 2016.11.25. 10:11

Ahhaa, akkor azért ilyen nyugodt az ügyvéd, gondolom a bírósági közvetítőire alapoz :)Mivel már megvolt a beismerő így nekem sok dolgom addig nincs.

Köszönöm a választ ;)

További szép napot

Öreg Tölgy 2016.11.25. 06:26

Ja bocs, félreértettem, azt hittem, azért utasították el a közvetítőit, mert nem volt beismerés. Mondjuk fellebbezés sem nagyon lehetett, mert az csak bírósági szak van, legfeljebb panasz.

Viszont ha megvan a vádemelésig a beismerés, a bíróságtól még újra kérheted a közvetítőit. Az ügyészség közlekedési bűncselekményeknél nem nagyon szokta engedni, mert azt mondják, hogy ilyenkor a járművezetéstől eltiltás soha nem mellőzhető, de a bírói gyakorlat azért nem ilyen szigorú és sablonos.

Öreg Tölgy 2016.11.25. 06:26

Ja bocs, félreértettem, azt hittem, azért utasították el a közvetítőit, mert nem volt beismerés. Mondjuk fellebbezés sem nagyon lehetett, mert az csak bírósági szak van, legfeljebb panasz.

Viszont ha megvan a vádemelésig a beismerés, a bíróságtól még újra kérheted a közvetítőit. Az ügyészség közlekedési bűncselekményeknél nem nagyon szokta engedni, mert azt mondják, hogy ilyenkor a járművezetéstől eltiltás soha nem mellőzhető, de a bírói gyakorlat azért nem ilyen szigorú és sablonos.

AlieNHUN 2016.11.24. 21:19

Elutasították fellebbezésre is a közvetítőit, ergo már megvolt a beismerő... Csak az ügyészség keresztülhúzta a közvetítőit és itt maradtam egy beismerővel...

Öreg Tölgy 2016.11.24. 20:41

AienHUN,

a vádemelésig el kell dönteni: ha addig beismerő vallomást kell tenni, akkor lehet közvetítői, ha addig nem teszed meg, akkor mindenképp érdemi elbírálás lesz. Ez utólag nem módosítható.

A vallomás-változtatásra vonatkozó kérdésed így elvontan nem válaszolható meg. Attól függ, mit és mire változtat meg, és milyen indokot ad rá.

Öreg Tölgy 2016.11.24. 20:35

Azért, mert áttették az ügyet magánvádas eljárásba. Ha megnyeri - azaz elítélik az elkövetőt - akkor kötelezik a megfizetésre. Mondjuk a lefejelés felveti a súlyos testi sértés kísérletét.

laca272 2016.11.24. 20:14

Jó napot kívánok !Egy kérdésem lenne feléjük. A párom volt párja le fejeltea gyerek előtt úgy ,hogy felszakadt a homloka. Fel jelentést tett a rendőrségen .Most jött meg neki a papír mi szerint idézem "Testi sértés vétsége miatt ....... ellen indított bűntetőűgyben fel hívja a magánvádlót-feljelentőt-,hogy bűntetőeljárás megindítása íránti beadvány 10000 ft büntető eljárási illetéket a végzés kézbesítésétől számított 8 napon belül illetékbélyeggel rójon le. Ez mit jelent? Miért kéne neki fizetni-e? Válaszukat előre is köszönöm!

AlieNHUN 2016.11.24. 19:22

Tisztelt fórumozók,

Közúti veszélyeztetés miatt büntető eljárás alatt vagyok. A "sértett" és a tanúja hazudnak. De mivel egyedül voltam, ugye az ő szavuk a mérvadó, akkor is ha még a rendőr is megmondta a gyanusítotti kihallgatáson, hogy vicc az egész, mert irreális a "sértett" storyja.

Miután a "sértettet" behívták kihallgatásra, rájött hogy ez mégse olyan jó buli, mert utazgatnia kell, úgyhogy a közvetítői eljárást támogatta egyből...Viszont a bűncselekmény jellegére való tekintettel az ügyész elutasította, majd a fellebbezést ugyanezen okból a fővárosi ügyészség is elutasította... Na most ugyebár a közvetítőihez beismerő vallomás kellett, így lényegében úgy gondolom igen szar helyzetben vagyok, bár az ügyvédem elég nyugodt :/Jelenleg arra várunk h vádat emeljenek.

Kérdésem az volna, hogy számít-e ha pl. a "sértett" és a tanúja módosít a vallomásán, és az mivel járna számukra, illetve egyéb más lehetőség fenn áll-e?

Válaszukat előre is köszönöm :)

Szilárd21 2016.11.24. 02:01

Hálás köszönet! :))

Öreg Tölgy 2016.11.23. 20:12

Nézd meg a 115. §-t is. A (2) bekezdés a) - c) pontjában írt három szabályt egyszerre kell nézni.

(2)1 Enyhébb végrehajtási fokozat nem jelölhető ki, ha

Tehát a 4 évből - ha mondjuk kétharmad után feltételesre bocsátható az illető, akkor 2 év 8 hó a letöltendő, ennek a felének, azaz - az előzetest, házi őrizetet is beszámítva - 1 év 4 hó után kérhető az enyhébb fokozat.

De!!! A hat hónapot mindenképpen le kell tölteni börtönfokozatban. Tehát pl., ha az elítélt peches, és mondjuk 2 évet tölt előzetesben, akkor 2 év 6 hónap után kérhet enyhébb fokozatot. Így előfordulhat az is, hogy egyáltalán nem.

Szilárd21 2016.11.23. 16:27

Kiegészítve:

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatására irányuló eljárás52. § (1) A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása, valamint az enyhébb fokozat kijelöléséről szóló határozat hatályon kívül helyezése iránt a bv. intézet tesz előterjesztést a büntetés-végrehajtási bíróhoz.(2) A szabadságvesztés enyhébb végrehajtási fokozatának kijelölését leghamarabb az elítélt befogadását követő hat hónap elteltével az elítélt vagy védője is kezdeményezheti. A kérelmet a bv. intézet - értékelő véleményével és javaslatával - tizenöt napon belül továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz. Ha az enyhébb fokozat kijelölését e törvény kizárja, vagy az egy éven belül ismételten előterjesztett kérelem új körülményre nem hivatkozik, az értékelő vélemény és a javaslat elkészítését a bv. intézet mellőzheti.

Itt ugye fél évet olvasok, mint írtam is, csak egyszer ezt vitattam másokkal, és akkor azt kaptam, hogy a valóságot nem ez fedi. Most ismét újra előkerült a kérdés, és nem vagyok biztos magamban. Mert ha pl. abba belegondolok, hogy valaki kap 4 év börtönt nyilván nem már az első fél évben fogházas lesz... és én el is tudom képzelni, hogy a gyakorlat más, csak valami alátámasztó irományt szeretnék látni, ami által hiteles tanácsot tudok adni! :)

Szilárd21 2016.11.23. 16:19

Kedves szakértők!

Ha valaki börtönben van, mennyi idő után kérvényezhető a fokozatváltás fogházba?

Mert van egy jogi része ahol 6 hónapot olvasok, de úgy emlékszem a gyakorlatban más a helyzet mint ha valami x/y idő után...

Esetleg erre egy jogi hivatkozást kaphatok?

Köszönöm szépen előre is!

Hector10 2016.11.22. 14:45

Tisztelt Hozzáértők!Sértettként kérdésem a nyomozást felfüggesztő határozat indokolására vonatkozik. Az ff határozatot az elkövető ismeretlen helyen történő tartózkodása miatt hozták, tartalmaz egy rövid történeti tényállást, valamint idézem: "nevezett hatóságunk előtt nem ismert helyen tartózkodik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Amennyiben az elévülési határidőn belül az elkövető tartózkodási helye megállapítást nyerne úgy ellene az eljárást folyamatba helyezem..."Kérdésem: - azt hogy adtak-e ki ellene elfogatóparancsot, nem kell beleírni a határozatba?

Nem találtam jogszabályi hivatkozást, úgy tűnik inkább a szokásjog alapján részletezik az indokolást.Nekem nem egyértelmű a Be.: az ismeretlen helyen tartózkodó gyanúsított ellen elfogatóparancs ADHATÓ ki. Mi alapján lehet mérlegelni, hogy kiadják vagy sem?Nagyon köszönöm a segítséget.

Öreg Tölgy 2016.11.21. 21:58

Akkor, ha a második ítéletben elbírált bűncselekményt az első ítélet jogerőre emelkedése előtt követte el.

Öreg Tölgy 2016.11.21. 07:01

Ás akkor még egy javítás: fogház esetén 1 hónap kedvezmény.

Öreg Tölgy 2016.11.21. 07:00

Még annyi kiegészítés, hogy ha a 3 hónapot még a régi Btk. (1978. évi IV. törvény) alapján kapta (gyanítom, ez valami elrendelt felfüggesztett lehet), akkor mégis lehet fogház esetén 3 hónap, börtön esetén kb. 23 nap feltételes kedvezmény, úgyhogy ebben az esetben ennyivel korábbra jöhet a szabadulás.

Öreg Tölgy 2016.11.21. 06:56

Akkor így már tisztább a kép. Ahogy mondtam, a 3 hónapból nem lehet semmi kedvezményt adni, mert túl rövid hozzá. Az 1 év 2 hónapból kb. 4 hó 20 nap a feltételes szabadság, előtte lehetne 10 hónap reintegráció, de 6 hónapot mindenképp le kell tölteni. Tehát az a dolgok menete, hogy

Tehát - feltételezve, hogy az 1 év 2 hónapból nem volt előzetesben - akkor jövő októberben kerülhet legközelebb haza. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy sem a reintegrációs őrizet, sem a feltételes szabadság NEM JÁR, csak adható, és - ha az ítélet nem zárta ki a feltételest - a bv. bíró dönt róla. Az nem túl jó jel, hogy ezek szerint az 1 év 4 hónapból nem kapott feltételest, nem tudom mit történt, a magatartásával volt gond, nem vonult be, vagy eleve kizárt volt a feltételesből.

Öreg Tölgy 2016.11.20. 20:44

Nem ez, biztosan nincs így, csak most már végképp fonalat vesztettem. Tehát ha volt egy 1 év 4 hónap, egy 3 hónap és egy 1 év 2 hónap, akkor - ha az ítéletben nem zárták ki - kaphat (vagy kaphatott volna) feltételest az 1 év 4 hónapból, utána letölti a 3 hónapot (abból nincs feltételes, mert túl rövid hozzá), majd jón az 1 év 2 hó, amiből kaphat reintegrációs őrizetet és utána feltételest is. Akkor az 1 év 4 hónapból és az 1 év 2 hónapból kapott feltételes egyszerre kezdheti meg.

Öreg Tölgy 2016.11.20. 12:49

Ezt az utolsó okfejtést nem igazán értem, de a kérdésre a válasz:

Ha az egymás után töltött büntetések között van olyan, amelyből az elítélt feltételes szabadságra bocsátható, akkor azt a kedvezményt megkaphatja, annak nem akadálya a "követő szabadságvesztés". Más kérdés, hogy a feltételest csak akkor kezdheti meg, ha a követő büntetést kitölti vagy abból is feltételesre bocsátják.

Burn Out 2016.11.20. 09:36

ebből így nem derül ki, hogy a bűncselekmények elkövetésére a legkorábbi elsőfokú ítélet kihirdetését megelőzően került-e sor, az pedig feltétele az összbüntetésnek

barbyca 2016.11.16. 17:37

Tisztelt fórumozók.

Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy egyik nap az ismerősöméknél voltam és a rendőrség kijött lefoglalta a műszaki cikkeket /laptop,telefonok/ ezáltal az én telefonomat is elvitték,mivel az asztalon volt hiába mondtam hogy az az én tulajdonom... Papírt nem kaptam róla..A kérdésem az lenne hogy ez jogos volt-e? úgy hogy nincs közöm semmihezHogyan tudom visszaigényelni?És tehetek-e emiatt feljelentést ellenük?

A válaszokat előre is köszönöm

Dr.Attika 2016.11.03. 07:53

A helyi jegyzőnek kellene ezt észlelni. A gépjármű kereskedelmi tevékenység telephely engedély köteles tevékenység. Ennek engedélyezése pedig a jegyző hatásköre. Próbálkozzon a jegyzőnél.

kilagi 2016.11.02. 20:35

Köszönöm szépen válaszát. Mégis mennyi idő amíg az ilyen turpisságokat lefüleli a NAV?(anélkül hogy egy átvert vevő a hatósághoz fordulna) Mert ez a személy már kb. 6 éve csinálja ezt az üzletet és bizony egyre "pofátlanabbul", egyre több pénz forog benne. A lelkiismeretem, a kötelességem és az igazságérzetem meg nem hagy nyugodni. Nem akarok direkt kiszúrni senkivel,de reménykedem, hogy a NAV magától is megtalálja. Bár az én helyzetemen az sem javít sokat, de akkor már jobb lenne minél előbb és nem kéne néznem még évekig ezt!?

Dr.Attika 2016.11.02. 19:14

Tisztelt Kérdező!Attól függ, hogy mi a foglalkozása. Ha hivatalos személy, akkor köteles feljelentést tenni, ha bűncselekmény elkövetését észleli. Szerintem várjon ki. Az ilyen illegális "kereskedéseket" előbb-utóbb felszámolja a NAV. A vevők többsége át van verve és ők jelzik majd a hatóságoknak.

kilagi 2016.11.02. 15:05

Tisztelt Fórumozók.Tanácsot kérnék. A szomszédom évek óta folytat olyan tevékenységet, ami szerintem illegális. Konkrétan autókkal üzletel. Külföldről hozza be, külföldi papírokkal árulja,és adja el. A nevén cégbejegyzés nincs, és udvarát használja telephelynek, melyről papírja szintén nincs. (Nem is lehetne, hszen végrehajtási eljárás van ellene már régóta) Egyre jobban belemerül ebbe a dologba, egyszer csak azt vettem észre, hogy a kezdeti 1-1 autó után, már vagy 5-6 eladásra szánt autó is áll az udvarban, és nem is olyan kicsik ezek az autók. Az ezzel járó zaj(motorpörgetés, javítgatás, kopácsolgatás) még nem is zavarna, nem is ez a baj. Hanem: Helyesen tenném, ha bejelenteném az Apeh-nak ezt a tevékenységet? Ugyanis munakörömből adódóan félek, megrónának engem is, ha kiderülne, hogy tudtam a dolgoról, de nem szóltam semmit...De a szomszédom sem akarom, hogy haragudjon...Mit csináljak?

Zsofi89 2016.10.29. 16:29

Jo estet!Azt szeretnem kerdezni hogy a paromnak van koveto itelete akkor megkapja a reintegracios orizetet attol fuggetlenul?elore is koszonom

lajcsó 2016.10.29. 10:31

Mellékbüntetésként 10 000-szer le kell írnia azt, hogy "soha többé nem látogatok az interneten fétis jellegű testépítő nőket birkózó, férfiakat emelgető pózban ábrázoló videókat tartalmazó oldalt"!:D :D :D

Burn Out 2016.10.29. 05:12

biztos, hogy illegális és minimum 2-8 évig tartó fegyház jár érte, illetve örökre eltiltják az internet használattól és felkerül a helyi bíróságon is a perverz internet-felhasználók szégyenfalára...

Érdeklődő01 2016.10.29. 01:09

Tisztelt fórumozók.

Ha az egyik családtagom látogat egy szerintem fétis jellegű testépítő nőket birkózó, férfiakat emelgető pózban ábrázoló videókat tartalmazó oldalt, az legális?

http://saradas.org/index.php?…

Ezen oldalról lenne szó. A tűzfalnál vettem észre, hogy idejár.

Öreg Tölgy 2016.10.23. 06:58

Az az ügyvéd vagy hazudik, és valójában bűnöző, vagy te értettél félre valamit, és reintegrációs őrizetről beszélt, azt végül is, ha első ízben ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre, maga is el tudja intézni, 200 ezer forint nélkül, csak 3 hónapot kell letöltenie.

lajcsó 2016.10.22. 18:16

Ez kb.olyan mintha jogerős ítélet után helyeznék előzetesbe!Remélem érted!

jannylee80 2016.10.22. 17:36

Üdvözlök mindenkit!

Az lenne a kérdésem, hogy édesapám most került be fogházba ittas vezetés miatt Baracskára 1 évre, egészségi állapota nem a legjobb a kérdésem, hogy van e lehetőség házi őrizetet kérni vagy bármi megoldás amivel ki lehet hozni? bent kapott az egyik rabtól egy ügyvéd számát aki azt állítja 200e forintért elintézi, hogy házi őrizetbe tegyék és dolgozni is eljárhat de ez nekem gyanús inkább lehúzásnak tűnik.

válaszokat előre is köszönöm!

János

Dr.Attika 2016.10.20. 19:31

Megnéztem a videót. A büntető tanács előtt tárgyaltam már védőként. Biztos vagyok benne, hogy döntésük megalapozott volt. Viszont alapszabály: katonai büntetőeljárásban női védőt nem hatalmazunk meg. A terhelt elkövette ezt a nagy hibát. A katonai büntetőeljárásban azért vannak egyenruhát viselő bírák, ügyészek, mert a katonai- ideértve a büntetés-végrehajtást is- élethelyzeteket ők ismerik a legjobban. No most a védő is legyen katonaviselt férfi.

NP01 2016.10.20. 19:00

Tisztelt Öreg Tölgy!

Teljesen érthető az Ön álláspontja, bár valljuk be, nem túl valószínű, hogy ilyesmi megtörténjen; de elég, ha egyetlen eset van. Sajnos, ez az egész dolog nem kiforrott, még az eltelt 1,5 év alatt sem - ezt mutatja az is, hogy a BV dolgozók közül egy őrmester jobban tudja az erre vonatkozó jogszabályokat, mint egy osztályvezető-helyettes.

Viszont -elnézést kérve - Dr.Attikának ellent kell mondjak. Az intézetekben lévő elítéltek jelentős része visszaeső, aki már ott is azzal van elfoglalva, hogy mit és hogyan fog csinálni a következő bűncselekménye alkalmával, illetve, kin milyen bosszút fog állni. Szintén élnék egy példával: emberünk milliókkal a zsebében szabadul - fegyőrök megverték, pert megnyerte- kedvezménnyel. Nem egész három hónappal később elkapják, mert kereskedelmi mennyiségű kábítószert hoz be az országba...

Azt kell mondjam, az elítéltekkel foglakozó BV dolgozókat is megértem. Illető pénzbírságért tölti fogházbüntetését. Kedvezménye, lehetősége RÖ-re nincs. Fogdára nem rakható. Milyen lehetősége van az őrszemélyzetnek, hogy "kordában tartsa"? Semmilyen. És, ha az ilyen emberből, aki minden szabályra ... , mert megteheti, több van... Nos, én nem tudnám ezt a munkát végezni.Szeretnék a figyelmébe ajánlani egy videót. Leszerelése után ismertem meg őt. Az elítélt rokonai - hála a titkos adatkezelésnek - megkeresték; most egy kb. 10 centis fejszenyom van a homlokán...

Öreg Tölgy 2016.10.20. 18:31

Kedves NP01,

megint nagyon jók a példák, mutatják a rossz törvényből fakadó rengetege ellentmondást.

Az első esetben, aki rablásért kapott 3 évet, abból nem kaphatott volna RÖ-t, mert hiába az első végrehajtandója, de erőszakos bűncselekmény miatt kapta. Az elrendelt felfüggesztettből meg kaphatott, igaz, 6 helyett csak kevesebb mint 3 hónapot. Ha nem 8 hónap lett volna a felfüggesztett, hanem kevesebb, akkor annyit sem, 4 hónapnál meg semmit.

És most képzeljük el, hogy a három évet lopásért kapta volna, a felfüggesztett 8 hónapot meg súlyos testi sértésért. Akkor a 3 év az első végrehajtandó, nem is erőszakos bűncselekmény, mehetne RÖ-re, de azért nem, mert van még hátra letöltendő büntetés, a felfüggesztettből meg azért nem, mert személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt kapta.

Dr.Attika 2016.10.20. 18:17

Az utolsó hat hónapot álláspontom szerint mindegyik fogvatartottnak ilyen regisztrációs őrizetben eltöltve kellene engedélyezni. Hogy miért "szabotálja" a bv intézetek többsége, számomra talány.Kedden történt. A bíróságon polgári ügyben várakozom. A tárgyalóterem mellett volt a bv. váró. Jön egy bv-s zászlós kezében kenyér és hideg élelem csomagok. Vele együtt érkezik egy másik bv-s tiszthelyettes egy előzetesen fogvatartottal. Kérdezi az utóbbi, hogy "Hol jártál?" Válasz: Hoztam moslékot a moslékoknak.Ha kevesebb fogva tartott lenne, akkor kevesebb "mosléknak", kevesebb "moslékot kellene hozniuk a büntetés-végrehajtási tiszthelyetteseknek, zászlósoknak.

NP01 2016.10.20. 17:56

Bár hozzáteszem: volt egy ember, aki nemi erőszak miatt volt bent; a bíró engedélyezte (!) a RÖ-t. Szinte már kint volt, amikor az ügyészi fellebbezés miatt rájött valaki, hogy mi tényállás....

NP01 2016.10.20. 08:32

Tisztelt Öreg Tölgy!Az első kérdésére nem tudom, mi lehet a válasz; a másodikra példa az ismerősöm volt, amit a példában elsőként említettem. Több, mint 3 évet letöltött rablás miatt, utána - emlékeim szerint garázdaság volt az elrendelt felfüggesztettje - a 8 hónapos ítéletéből kapta meg a RÖ-t.

Öreg Tölgy 2016.10.19. 21:42

Kedves NP01,

ne szabadkozzon, nagyon jó a meglátása, a gyakorlat is valahol erre keresi a megoldást. Csak épp furcsa, hogy ezek után nem az első ízben kiszabott (végrehajtandó) szabadságvesztésből engedélyezik a RÖ-t.

Kérdés, mi van akkor, ha pl. a végrehajtandó szabadságvesztést lopás miatt kapta az elítélt, az eredetileg felfüggesztettet pedig súlyos testi sértés miatt? Vagy mi van akkor, ha a felfüggesztett büntetés 4 hónap, a végrehajtandó meg 1 v 6 hó?

NP01 2016.10.19. 14:24

Tisztelt Öreg Tölgy!Továbbra is elnézését kérem, hogy laikusként, de a tapasztalataimra hivatkozva írok.Ahogy írta is, "kivéve, ha további szabadságvesztést kell végrehajtani".Ha az elrendelt felfüggesztettet a fő ítélet után tölti, és ebből kéri a RÖ-t, akkor nincs kizáró ok, mivel első alkalommal ítélték letöltendőre, és nincs "követő ítélet"...

Öreg Tölgy 2016.10.19. 13:55

A gond abból van viszont, hogy ha az elrendelt felfüggesztettet ez után tölti, akkor bejön a "kivéve, ha további szabadságvesztést kell végrehajtani".

A törvény rossz, mert a szó szerinti értelmezés esetén egy bizonyos személyi körre kizárja a RÖ alkalmazhatóságát.

Szilárd21 2016.10.19. 09:21

Igen, pont azért tudtunk mi is élni vele, mint amit első példának írt! :)

És igen ez a bűvös mondtad amit írt: akit első alkalommal ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre!!!

Köszönöm! :)

NP01 2016.10.19. 08:50

Tisztelt Szilárd21!Engedje meg, hogy "bele kotnyeleskedjek".Reintegrációs őrizettel kapcsolatban a törvény egyértelműen fogalmaz:

Első bűntényes kitétel nem szerepel sehol.Viszont:

Kizáró ok, ha

Vegyünk két élő példát.

X.Y. rablásért letöltötte a büntetését, majd más, nem Btk. 459 § 26.-ba ütköző cselekmény miatt töltötte az elrendelt felfüggesztettet.Mivel a rablás büntetést kitöltötte, a másik ítélet elrendelt felfüggesztett volt, és mivel X.Y. előtte nem volt letöltendő börtönbüntetésre ítélve,és mivel nem volt több végrehajtandó szabadságvesztése, megkapta a reintegrációs őrizetet.

X.Y.2. közel 20 évvel ezelőtt volt börtönben, a törvény erejénél fogva mentesítésben részesült. Mivel más bcs. miatt került vissza, büntetlen előéletűként ítélték el, szintén nem Btk. 459 § 26.-ba ütköző cselekmény miatt. A reintegrációs őrizetre mégsem volt jogosult, a fentiek miatt.

Szilárd21 2016.10.18. 18:58

Kedves Szakértők!

Egy újabb kérdéssel jöttem.

Mit is jelent az a fogalom, hogy: Első bűntényes?

RÖ kapcsán, szeretnék másoknak segíteni, saját példával élve, nekünk volt egy felfüggesztettünk, és hozzá egy másik bünti, így került be ismerősöm a börtönbe. Mi beadtuk, a Rö-re a kérelmet ÜGYVÉDDEL, és nem volt kizáró ok, még is itt is és sok helyen azt írják, hogy ez kizáró! Most akkor ez hogy is van? Mert nekünk nem dobták vissza, és ugyan úgy BV bíró elé került az ügy.

Előre is köszönöm az útbaigazítást!

Szép napot!

matthiasi 2016.09.21. 09:12

Üdv ! Van egy ingatlan, elhagyatott, évek óta nem lakják.. Az egyik leendő örökös lezárta, a lakást, a másik feltörte.. Mi ez ?

Bűncselekmény ?Szabálysértés ?

Még annyit nem azt a zárat amit az egyik önhatalmúlag lezárt, hanem a 4 ajtó közül egy másikat.

Mind a két fél felmenője a tulajnak. Elviekben a tulajon kívül senki sem emelhet kifogást , jól vélem ?

Még annyit, hogy a feltörő egyben a tulaj gondozója !

Attila111111 (törölt felhasználó) 2016.09.19. 09:59

http://www.jogiforum.hu/ugyved

Attila111111 (törölt felhasználó) 2016.09.19. 09:57

Szerintem egy normális ember nem a "súgáshoz" fog rohanni még az erőltetett reklámok ellenére sem, hanem kikeres innen a fórumról egy ügyvédet, persze azért lokálisan ez erősen helyfüggő is.

Burn Out 2016.09.19. 08:01

Súgás biztos nagyon pöpec ügyvédeket ajánlhat :)

Dr.Attika 2016.09.19. 07:07

Burn Out!Olvasd el légy szíves a Súgás ajánlatát. Ő budapesti jogászokat ajánl én vidékieket.

Öreg Tölgy 2016.09.19. 06:27

Meg kell célozni az önbíráskodást. Persze, ha mindenét elvették, nem csak amennyit ő vett el a párodtól, akkor nem fog menni.

Burn Out 2016.09.18. 21:38

a bántalmazás alatt is epilepsziás volt. lesz ideje gondolkodni. nem, nem tudod kihozni, max. ha álarcban berontasz az intézetbe és kiszabadítod. szerinted meg tudod csinálni?! :)

Mesy13 2016.09.18. 21:16

Segítség!!A páromnak ellopták a tárcáját,és a papírjait.Tudta ki vette el,de az illetö nem adta vissza.A párom es barátja feljeresték álarcban.A párom leütötte,a másik srác a földön rugdosta.Sulyos testi sértés lett.A másik srác elvette a sértett övtáskáját.A párom feladta magát,és elismerte e testi sértést,de a rablást nem.Mégis megkapta az 1 hónapot,és most a 60 napot.Természetesen fellebbezünk.Írtam befogadóit is.Milyen lehetőségeink vannak?Ki tudom hozni?Nagyon félek,mert súlyos epilepsziás.Ezidő alatt 2 rohama is volt.

Burn Out 2016.09.14. 06:34

Attika: pontosan kire gondolsz? :)

Dr.Attika 2016.09.14. 06:32

Vidéki büntetőjogászokat ajánlunk.

Öreg Tölgy 2016.08.14. 22:26

Kedves Orsi,

most még az előzőt is sikerült felülmúlnia. Ha tart az eljárás, akkor perújítás fel sem merülhet, hiszen azt csak a jogerős ítélet után lehet kérni (addig mi ellen is kérné?). A büntetőeljárás minden egyes eljárási cselekménye pedig félbeszakítja az elévülést, azaz az 5 év mindig újrakezdődik.

Ha arra gondol - az előző kérdéséből gondolom - hogy folyik valakivel szemben az eljárás, még nincs jogerős ítélet, és e közben derül ki, hogy más volt az elkövető, akkor ezzel a másik személlyel szemben bizony folyt az elévülés, tehát az elévülési idő elteltével nem vonható felelősségre. Ez persze nem zárja ki, hogy az (ezek szerint) tévesen megvádolt vádlott hivatkozzon rá.

Szilárd21 2016.08.14. 21:09

Tudom hülye kérdés volt! :D

Kovács_Béla_Sándor 2016.08.14. 20:56

Á, dehogy. Csak pajkosság...

Burn Out 2016.08.14. 19:59

az

Szilárd21 2016.08.14. 19:44

Kedves Szakértők,

Ismét egy továbbított kérdésem lenne:

A fegyveres rablás erőszakos bűncselekménynek számít, ugye?

Köszönöm válaszukat!

Öreg Tölgy 2016.08.04. 07:48

Ha az kerül hivatalosan megállapításra, hogy az illető feketén bizniszelt, de az Apeh (helyesen: NAV) kimosta, akkor a feketén bizniszelőt is elmarasztalják és azt is, aki a NAV-tól kimosta.

A névtelen bejelentő ellen akkor indul(hat) eljárás, ha valótlan tényeket jelentett be.

tetrazol 2016.08.03. 11:38

Szóval, ha az illető feketén bizniszel és érkezik emiatt az Apehhoz egy névtelen bejelentés és az illető valahogy (ismertsége révén) kimossa magát, akkor ha jól értem a névtelen bejelető szívja meg???

drbjozsef 2016.08.03. 10:50

Ha Önnek nincs neve, akkor lehetséges, hogy igen.

tetrazol 2016.08.03. 08:29

Köszönöm! És ha az illetőnél nem találnak szabálytalanságot(ami kizárt, de lehet hogy van besúgó ismerőse az Apehnál), akkor engem "elővehetnek" azért, mert szándékosan, rosszhiszeműen jártam el vagy/és valótlan információt közöltem?

Dr.Attika 2016.08.03. 07:17

Arra kell ügyelni, hogy a névtelen bejelentés "hivatalos bejelentésnek minősüljön, legalább írógéppel írja. (Hivatkozás: Bacsó Péter, Tanú című film.)

tetrazol 2016.08.02. 20:07

Üdv. A következő kérdésbenkérném tanácsukat. Ha névtelen közérdekű bejelentést teszek az APEHnál hogy feltehetően egy személy illegális tevékenységet folytat akkor utánanéznek a dolognak? Ha netalán bebizonyosodna, hogy nem történik ilyen tevékyenység, vagy van engedélye(ami biztos hogy nincs, csak hátha van ismerőse az apehnál)akkor nekem abból lehet bajom, hogy rosszhiszeműen jártam el és valótlan információkat közöltem?

ObudaFan 2016.08.02. 13:47

A sikkasztáshoz azt kellene igazolni, hogy ő tulajdonította el ezeket a tárgyakat. Márpedig az eddig leírtak alapján azokat bárki ellophatta. A hűtlen kezeléshez is valamilyen szándékos magatartást (legalább eshetőleges szándékot) igazolni kell.

offlife2015 2016.08.02. 12:03

És egyebek? Sikkasztás, vagy hűtlen kezelés? Köszönöm az eddigi választ Öreg Tölgy!

Öreg Tölgy 2016.07.29. 08:23

Önmagában a hiány miatt semmilyennel. Azért polgári jogi felelőssége van.

Kovács_Béla_Sándor 2016.07.28. 15:05

Nem mindegy neked a minősítés?

offlife2015 2016.07.28. 14:36

Tisztelt Szakértők,

Olyan tőlem okosabb emberek segítségét keresem, akik járatosak valamilyen szinten büntetőjogban.

Van egy ismerősöm, aki egyedül dolgozott egy kis boltban. Leltár során kiderült, hogy egy nagyobb összegű leltárhiánya van. A felelősség kizárólagosan őt terheli. A munkavállaló és a munkáltató kft között született egy szóbeli megegyezés, mely szerint a tartozást havi részletekben a kft házi pénztárába befizetve törleszti, amennyiben nem, úgy a munkáltató büntetőjogi feljelentést tesz. A munkaviszonyt persze a leltárt követő napon megszüntették.

Kérdésem az lenne, hogy milyen váddal tehet feljelentést a munkáltató?

Köszönöm a válaszokat!

Öreg Tölgy 2016.07.26. 05:51

Szerintem, ha a BKv 2. pontja azt mondja, hogy az adott jogszabályi rendelkezésen alapuló alapítéleti kizárás nem zárja ki az összbüntetésből való feltételesre bocsátást, akkor az csak úgy értelmezhető, hogy az összbüntetésbe foglalás "hatálytalanította"a korábbi kizárást.

Persze, valójában nem ez történik, és nem is kell hatályon kívül helyezni a bv. bírói döntést. A főszabály ugye az, hogy ha az elítélt akár egy alapítéletben ki van zárva - a Btk. alapján - a feltételesből, akkor az összbüntetésben is ki kell zárni. A BKv. viszont azt mondja ki, hogy ha csak a be nem vonulás miatt a bv. bíró zárja ki az elítéltet a feltételesből (és az ítélet maga nem), akkor a helyébe lépő összbüntetésben nem kell kizárni.

Dr.Attika 2016.07.25. 09:30

Ebben a Bkv-ben- elég kacifántos a megfogalmazás -értelmezésem szerint azt mondta ki, hogy a korábban a Bv. bíró által feltételesből kizárás be nem vonulás miattnem érinti az összbüntetésben foglalt ítélet feltételesre vonatkozó rendelkezését. Tehát a perbíróság az összbüntetésben ezzel nem foglalkozik. Azt nem olvasom ki, hogy az eddig megvont feltételes kedvezményt hatálytalanítaná. De elfogadom az érvelésed a Bkv. 82-re hivatkozva, ha ilyen ügyem lesz.

Öreg Tölgy 2016.07.24. 12:32

Nem kell nekem levezetni, már a Kúria megtette (82. számú BKv.): http://www.lb.hu/…llvel/82-bkv

Dr.Attika 2016.07.24. 07:56

Öreg Tölgy!Védőügyvédként magam is a terheltekre kedvezőbb jogértelmezést helyezem előtérbe. Érdekelne, hogy miből vezeted le, hogy az összbüntetésbe foglalt ítélet hatályon kívül helyezi a bv. bíró által hozott- be nem vonulás miatt- feltételesből kizáró határozatot.

Szilárd21 2016.07.23. 23:29

Kedves Öreg Tölgy,

Pont ezért kérdeztem, mert a pártfogó szerint lehet menni ő mondta ezt a BV ügyész állásfoglalását. De nekem a törvény miatt volt pont fura. :)

Köszönöm a választ!Szép napot!

B.Fatime 2016.07.23. 20:10

Kedves Öreg Tölgy!Nagyon szépen köszönöm a válaszát, amely számunkra igazán jó hír. Nincs újabb ügyben kizárva a feltételes szabadlábra helyezésből, csak is azért, mert nem vonult be időben. Ezért is gondoltuk, hogy összbüntetés esetében talán visszakaphatja a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét.További szép estét és kellemes hétvégét kívánok!

Öreg Tölgy 2016.07.23. 19:59

Az 1998. évi XII. törvény 16. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint nem utazhat külföldre (tehát az EU-ba sem), akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig. A feltételes szabadság a végrehajtás része. Nehezen tudom elképzelni, hogy ezt bármiféle bv. ügyészi állásfoglalás felülírja.

Öreg Tölgy 2016.07.23. 19:56

Kedves B. Fatime! Itt tudok Önnek válaszolni. Valóban, jól nézett utána. Ha nem magában az ítéletben zártak ki valakit a feltételes lehetőségéből, hanem utólag, a bv. bíró, a bevonulás elmulasztása miatt, és utóbb azt a büntetést összbüntetésbe foglalják, akkor ismét megnyílik a feltételes lehetősége (hacsak nincs az újabb ügyben is kizárva abból).

Szilárd21 2016.07.23. 18:55

Kedves Szakértők,

Egy olyan kérdésem lenne, hogy valóban a BV ügyésznek van egy állásfoglalása arról, hogy az EU-ban feltételes alatt lehet "közlekedni"/kiutazni?

De inkább úgy teszem fel a kérdést, jelen pillanatban feltételes alatt, a kiutazás megengedett? :)

Köszönöm válaszukat! Szép napot!

Öreg Tölgy 2016.07.20. 12:51

Viszont a kedvezmény lehetőségét visszaadná.

Dr.Attika 2016.07.20. 06:28

Tisztelt B Fatime!A 2011-es elkövetési elítélés kapcsán ha elítélik a fiát és összbüntetésbe foglalják a büntetést az nem elvesz a "puttonyból", hanem hozzáad.

B.Fatime 2016.07.19. 22:20

Tisztelt SzakértőK!Fiam jelenleg börtönbüntetését tölti. Sajnos a kedvezményt a korábbi szabadulásra elveszítette, mert nem vonult be időben. Közel két évet töltött már le a büntetéséből és még 2 év van hátra, ez idő alatt megkapta az enyhe fokozatot és a jó magaviseletért a fogház fokozatot is. A kérdésem az lenne, hogy jelenleg folyik egy tárgyalás 2011.-es ügy, és ha büntetést kapna ezen a tárgyaláson, azzal az összbüntetést megkapná-e és ezzel egyideüleg a kedvezményét visszakaphatná-e?

Öreg Tölgy 2016.07.11. 06:58

Az nem jegyzék, hanem jegyyzőkönyv! A jegyyzék az, ami a tárgyaló ajtaján vagy az ajtaja mellett ki van függesztve, és az aznapi tárgyalásokat tartalmazza.

8 napon belül kérni kell a jegyzőkönyv kijavítását, részletesen leírva, hogy mit kifogásolsz és mit kérsz helyette jegyzőkönyvbe foglalni. Erről a bíróságnak végzéssel kell döntenie, és ha nem tetszik, fellebbezni lehet ellene.

Panda2016 2016.07.10. 18:08

Kedves Szakertok!

Segitseguket szeretnem kerni,van e barmilyen jogorvoslati lehetoseg abban az esetben ,hogyha a targyalasi jegyzekkel nem ertunk egyet.Ferjem elsofoku targyalasarol ami Nyiregyhazan volt, megkaptuk a jegyzetet es elegge elkeserito ,hogy nem azt tartalmazza teljes egeszeben ami a targyalason elhangzott.Tobb tanu is volt aki egyben sertett is ,viszont nem ugy van leirva ahogyan az elhangzott,teljesen a ferjem ellen van minden . Vegig ultem az osszes targyalast ,es mintha ossze lenne ollozva ... Ha nem lettem volna ott el sem hinnem ... . Es hamarosan lesz a masodfok.Szives segitseguket elore is koszonom!

ursa 2016.07.07. 11:06

a kérdés az hogy mit tud velem csinálni,tehát neki nincs nagy jogköré hatalma pénzt behajtani,perelnie kell ?.Közben előkerült egy pendrive amit nem foglaltak le kiderült nem is pendrive hanem usb 2 csatlakozó csak. És ez az artisjus volt aki kiszabta a bírságot ,az apeh külön vizsgálja ott még nincs lezárva az ügy .

elfmage999 2016.07.05. 16:32

mi a kérdés?

Azt piszmognak amit akarnak, aztán majd nem lesz semmi ebből ahogy nézem.

ursa 2016.07.05. 10:46

Nem biztos hogy jó helyre írok de a történet röviden : Hirdetést adtam fel már több mint 4 hónapja amiben eladásra kináltam nem működő hibás pendrivokat ár alatt. Az apeh kijött mindent megvettek 6800 ft volt összesen a 10 pendrive és 7 memoriakártya. Az artisjus kiszabott rám büntetést az adatárolók jogdija miatt ,de a rossz pendrivokon nem is lehet adatot tárolni ,ja igen a hirdetésembe is benne volt kulcstratóként árulom ezek ilyen állatos pendrivok voltak. Az apeh még nem zárta le az ügyet most márka hamisitást vizsgálják.

Öreg Tölgy 2016.07.03. 18:28

Bírói engedély nem kell, megalapozott gyanú igen (nem feltétlenül a lakás tulajdonosával vagy használójával szemben). m

pondro 2016.07.03. 17:29

Kinek és mi alapján lehet hazkutatást tartani.Kell e hozzá birói engedély ésalapos gyanú?

Öreg Tölgy 2016.06.26. 11:19

Mivel az új büntetés a 2.ügyben, és a korábbi összbüntetés hatályon kívül helyezése egyaránt a perújítás során hozott ítélet része, az pedig nem jogerős, ezért jelenleg még a korábbi összbüntetés hatályon kívül helyezése sem jogerős. Jelenleg tehát ugyanúgy a korábbi két ítélet és az összbüntetés a jogerős és végrehajtható ítélet.

Majd ha jogerőre emelkedik a perújítási ügyben hozott ítélet, akkor lesz hatályon kívül helyezve az összbüntetés, marad a 3 éves és az új büntetés, és azokból lesz egy új összbüntetés.

Szilárd21 2016.06.26. 10:35

Ami miatt kérdeztem:

"A páromnak két ítélete van az egyik 3 év a másik 4, 5 év mind kettő céges dolog miatt , 2012 júniusától van bent , ezt összbűntették még 2012 ban 6 évre. Közben mi beadtuk a 2. ítéletére a perújítást 2013ben mert az távollétes volt , azóta még most született elsőfokú ítélet áprilisban csökkentették 1 évvel az ítéletet, szóban jelezte az ügyvéd a fellebbezést , az ügyész tudomásul vette az ítéletet, tegnap a párom megkapta az ítéletindoklást (az ügyvéd még nem , azt mondta valószínű kedden fogja ). Szóval az ítélet indoklásban az áll a 4, 5 éves büntetést hatályon kívül helyezték. A párom teljesen belelkesedett hogy őt így ke kell engedni mert a 3 éveset leülte . Viszont beszéltem tegnap erről az ügyvéddel azt mondta nem lehet kérni a házi őrizetet stb semmit, mert ő az összbüntetését üli. Tehát van két ítélet azt összbűntetik majd az egyiket újratárgyalják , majd hatályon kívül helyezik hogyan ülheti az összbüntetést? hogy én sem értem ... másodfokúig miért nem engedik ki?"

Köszönöm az illető nevében is!Szóval akkor a bíróság dönt, hogy mehet vagy marad?

Öreg Tölgy 2016.06.26. 06:19

Tehát: a perújításnak nincs halasztó hatálya, mint ahogy semmiféle rendkívüli jogorvoslatnak sincs halasztó hatálya. A bíróság dönthet a végrehajtás felfüggesztéséről.

Immaculata 2016.06.25. 21:31

:) Büntetőjog. Tehát Be. :)

A bíróság az alapügyben hozott bármely rendelkezés végrehajtását felfüggesztheti, illetőleg félbeszakíthatja, vagy a szükséges kényszerintézkedést elrendelheti.

Immaculata 2016.06.25. 21:16

Pp. 267. §.(2) Ha a perújítás sikere valószínűnek mutatkozik, a bíróság a megtámadott ítélet végrehajtását, közbenső ítélet elleni perújítás esetében pedig a per tárgyalásának folytatását hivatalból is felfüggesztheti; a feleket - ha a tárgyaláson jelen vannak - a felfüggesztés tárgyában meg kell hallgatni. A bíróság a felfüggesztés tárgyában hozott határozatát utóbb megváltoztathatja.

Szilárd21 2016.06.25. 20:29

Kedves Szakértők,

Egy kérdésem lenne, a perújítás halasztó hatállyal bír?

Köszönöm előre a választ, még jövök egy újabb kérdéssel lehet, ha választ kapok!

Szép napot!

gabriella25 2016.06.17. 13:16

sziasztokolyan problémám lenne h kaptam beidézést szabálysértés miatt2012 évi II.törvény 177§ b. pontba ütközö és a szerinti szabálysértés elleni és csalás szabálysértés elkövetése miattbüntetett elö életem vanmire számithatok??segitsetek

folyami géb 2016.06.16. 21:24

Ilyen előzmények után én már nem nagyon trükköznék. A védővel kapcsolatban: másik kirendelt védőt nem érdemes kérni, mert azzal ugyanúgy járna. Meghatalmazni meg nyugodtan meghatalmazhat mást, ahhoz a bírónak semmi köze, csak idejében adja be a meghatalmazását. Július 11-ig még belefér.

dandik 2016.06.16. 21:00

Meg azt szeretnem megkerdezni haza megyek jelenleg kulfoldpn vagyok de mondjuk veletlenul beteg lennek es a targyalas napjan kuldenek egy faxot arrol hogy hol szalltam meg es az orvosi papirrol kijonnek ellenorizni es adhat ki ellenem elfogato parancsot? Nem vagyok rossz ember csak szeretnem a masik ugyvedet es ha mar eleve igy all az ugyhoz a biro akkor nem sok eselyt latok arra hogy bele menne egy ugyved cserebe. De ehhez az ugyvedhez ragaszkodom nincs jogom hozza hogy az kepviseljen akit szeretnek?

folyami géb 2016.06.16. 20:25

Hatalmazzon meg egy olyat, aki ráér. Maga fizet, az a minimum, hogy érjen rá.

dandik 2016.06.16. 18:29

Tisztelt ugyved ur van kirendelt vedom de nem ertjuk meg egymast szeretnek egy masik ugyvedet de annak mikor nekem lenne a targyalas nem er ra. Hogy oldjam meg mivel kulfoldon tartozkodom mar kertem halasztast levelben hogy kirugnak a munkahelyrol is ha el megyek 1 hetre es a gyerekkel ismet nehez helyzetbe kerulunk de nem erdekelte a birot. Mivel nem erkezett valasz igy telefonaltam es a biro azt uzente elfogato parancsot ad ki ha nem jelenek meg. Most hogy oldjam meg hogy a masik ugyved legyen?

ObudaFan 2016.06.16. 18:13

Nincs illeteke.

bolygató 2016.06.16. 13:23

Garázdaság miatt indult büntetőügyben kirendelt igazságügyi orvosszakértői díj végzése ellen szeretnék fellebbezni. Mennyi az illeték, ha van?

dandik 2016.06.10. 15:42

Nagyon szepen koszonom a valaszat tisztelt Ügyvéd Úr!

folyami géb 2016.06.10. 15:26
dandik 2016.06.10. 12:47

Tisztelt Ugyved Ur az egyik ugyben csalas megkaptam a vegzest borton buntetes de 2 evre felfuggesztve targyalas mellozesevel. Ezt ertem az volnava kerdesem hogy 200000 ft vagyon elkobzast ker plussz 50 ezer koltsegek hogy 15 napon belul fizessem meg erre lehetkerni reszlet fizetest? Ezt csak ugy kerdezem ha valaki nemtudja egyaltalan visszafizetni akkor megszunik a felfuggesztett es bortonbe kell neki menni?

folyami géb 2016.06.09. 06:45

Azt ugyan nehezen értem, hogy pl. annak kimondásához, hogy mekkora rész kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra az illető, miért kell a konkrét ügyet ismerni, és mit tud tenni annak kapcsán a védő, de a végeredményt tekintve a válasz jó.

Egyébként különösen a kirendelt védők nagy örömmel szokták venni a hozzátartozók megkereséseit, és időt-pénzt nem kímélve részletes, az ügyek mélyreható ismeretében megtett, közérthető felvilágosítással szoktak mindenkinek szolgálni, bármikor is keressék őket.

Dr.Attika 2016.06.08. 20:37

Megfogadom a tanácsodat. Nem szorgalmazom tovább, hogy a szabadságvesztésüket töltőket ne hagyják cserbe hozzátartozójuk és a konkrét helyzetet ismerő és tenni is tudó ügyvéd helyett fórumokon kapott nem biztos, hogy érthető tanácsokkal nyugtassák meg magukat.

folyami géb 2016.06.08. 19:28

Nagyon nem akartam, de most már muszáj szólnom.

Attika! Nagyon visszatetsző, hogy mostanában, ha bárki feltesz bármilyen normális jogkérdést, te azonnal megjelensz, és közlöd, hogy kérdezze meg az ügyvédjét. Ezért már az egyik kérdezőtől is megkaptad a magadét, de úgy látszik, nem használt. Nem mondom, konkrét ügyekre vonatkozó, különösen pertaktikai kérdéseket nem lehet és nem is helyes itt megválaszolni, de miért nem lehetne választ adni egy egyszerű, nem tényállás-függő, tisztán jogkérdésre, mint ez? Ennyi erővel az egész fórum helyett ki lehetne írni, hogy ha kérdése van, kérdezze meg az ügyvédjét, aztán le is lehet kapcsolni a honlapot. Gondolkodj már el ezen, és ha valamelyik kérdésre nincs mondandód, akkor ne írj semmit, de ne rombold a fórumot.

JMóni: Akkor bocsátható valaki feltételes szabadságra, ha nincs benne az ítélet rendelkező részében, hogy "feltételes szabadságra nem bocsátható", és a bv. bíró sem hozott ilyen végzést be nem vonulás miatt. Minden més esetben a feltételes szabadság időpontja attól függ, hogy melyik Btk. alapján ítélték el a barátját. Ha a régi Btk. (1978. évi IV. törvény) alapján, akkor a büntetés háromnegyed részének letöltése után kerülhet feltételes szabadságra. Ha az új Btk. alapján (2012. évi C. törvény), akkor a kétharmad része után, és ez benne van az ítélet rendelkező részében is.

Mindkét esetben 6 hónappal korábban reintegrációs őrizetbe kerülhet, ha nem erőszakos jellegű bűncselekmény miatt ítélték el.

Dr.Attika 2016.06.08. 10:14

Kedves JMóni!A barátja ügyvédje pontos választ tud adni a kérdésére.

JMóni 2016.06.08. 06:52

Kedves szakértő! Azzal a kérdéssel fordulok önhöz , hogy a barátom 2év 6 hónap börtön büntetést kapott, mennyi kedvezménnyel szabadulhat ,Soha nem volt még büntetve ,semmi féle szabálysértése nem volt .Van e rá lehetőség , bizonyos idő után akár a házi őrizetnek, akár szabadlábra helyezésnek .Vagy egyáltalán lehetőség kérelmet beadni,és mennyi idő után.Testi sértésért került börtönbe.Válaszát köszönöm.

Szilárd21 2016.05.25. 18:08

Kedves Szakértők!

Egy újabb SOS kérdés, olyan létezik, hogy egy fokozatváltást a fogvatartott nélkül megtartsanak?

Felvázolva:07.04. feltételes szabadulás06.04. fokozat váltással szabadulás (fogház, ha megkapja)

06.02. Tárgyalás egy másik városban szállításban06.10. Tárgyalás egy másik városban szállításban

Magyarul szabadulhatna 06.04., de 2 hét pluszban rájön, mert szállításban van. Szóval mondhatni elég furán jött ki.

Ezért kérdeztem, hogy ilyen létezik, hogy nélküle megtárgyalnák? Mert pl. a RÖ-nél a feltételest fogvatartott nélkül tárgyalják meg, bár nyilván nem fogják a "szabadult" embert a BV-be visszahívni.

Előre is köszönöm a válaszukat!

folyami géb 2016.05.09. 06:28

A lehetősség feltétlenül előbbre kerül 1 hónappal, de azt nem hiszem, hogy a most engedélyezett egynegyed kedvezmény automatikusan átszállna egyharmadosra. Az érintett a fokozatváltásos meghallgatáson feltétlenül kérdezzen rá a bv. bírónál, hogy kell-e valamit még tennie, hogy a feltételest is a kétharmad lejárta után engedélyezzék.

Szilárd21 2016.05.06. 23:04

Kedves Szakértők,

Ismét egy kérdésem lenne:A feltételes kedvezmény tárgyalás megtörtént, szerencsére sikerrel. De még bent van a fogház kérelem, amit pár hét múlva tárgyalnak. Ugye ha azt megkapja, attól a már megtárgyalt feltételes dátuma megváltozhat?

Ez nem tudom mért jutott eszembe, mert tuti felülírhatja az elképzeléseimben! :) Hiszen mint már itt megbeszéltük, a régi törvény alapján lett ítélve, így a fogház -1 hónapot levenne nekünk. Csak azért ez az aggodalom, mert úgy képzeltem el, hogy előbb fogház, majd kedvezmény tárgyalás... de fordítva történik...

Előre is köszönöm a megerősítést! :)Legyen szép napjuk!

folyami géb 2016.03.15. 07:47

Akkkor biztos fk. fogházként szabták ki, de mire elrendelték a végrehajtást és mire elkezdte a büntetést tölteni az illető, addigra betöltötte a 21. évét, és a végrehajtási fokozatot utólag átalakították a felnőttekre vonatkozó szabályok szerint.

Akkor bizonyosan igaz, amit az alapkérdésben írtál, azaz, ha enyhébb fokozatba kerül, előbbre jön a feltételes szabadság esedékessége is.

Szilárd21 2016.03.14. 17:51

Az ítéletben igen fogház van írva fiatalkorúak fogháza, de amúgy börtön fokozatban.

Összevonva nem volt, mert a másik ítélet amit már feltételesen leült, kedvezménytárgyalás is volt már arra akkoriban. Szóval külön kezelik ezt a kettőt.

Szóval ismét köszönöm! :)))) Legyen szép napja!

folyami géb 2016.03.14. 17:13

Hát ha 2010.-ben emelkedett jogerőre, akkor csak a régi Btk. lehet, mert az új csak 2013. július 1-től hatályos. Viszont ha eleve fogházfokozat volt kiszabva, akkor abból már nem kerülhetett még enyhébb fokozatba.

A 2014-es ügyben feltehetően mindkét Btk. alkalmazható volt (és a kedvezőbbet kellett alkalmazni), de annak nincs jelentősége, ha az 1 évet nem foglalták összbüntetésbe (a 2014-essel ne is lehet, mást meg nem írtál), akkor csak az számít, hogy azt melyik törvény alapján szabták ki, a feltételest büntetésenként külön-külön kell számítani.

Szilárd21 2016.03.14. 16:43

Kedves folyami géb, közben találtam egy vádiratot amiben ott van ez az egy év felfüggesztett amiről kérdeztem. következő áll benne, tőszavakban:

Ezáltal mivel 2010-es ügy volt, így nagy eséllyel akkor azt a 1978. törvény szerint megmaradt? Vagy ilyenkor ha 2014.-ben egy másik büntetés mellé megkapja, akkor már változtat a helyzeten? Vagy ez még semmire nem ad választ? :))

Szilárd21 2016.03.14. 15:43

Köszönöm folyami géb ismét, hasznos volt a válasz! :)

Dr. Attika, igen ezt én is tapasztalom, hogy vannak ilyen agymenések aminek semmi alapja sincsen... És valóban még javaslat sem született... de a hír már járja, ezt én is hallottam! :) De én már arról is hallottam, hogy a pápa jön idén és kegyelmet oszt!, hogy amnesztia lesz stb... :) szóval mennek ezek a hülyeségek, aminek ha van is némi realitása, de a fáradság az utánajárásnak nincs meg...

Vannak olyan dolgok amire ha rákeresünk már választ is kaphatunk, és jobb esetben meg is értjük. Persze vannak dolgok amit megtalálunk, de értelmezni/megérteni nehéz. Ilyenkor jön a saját ügyvéd, vagy a jogifórum, amikor esetleg segítséget kérhetünk. De hogy pl. mint írta az 1 éves reintegrációt pillanatok alatt ellehet vetni, ha az ember csak egy kicsit utána is nézne, persze ehhez kell egy hozzátartozó, aki jobb esetben valóban tud keresni, értelmezni, és megfelelő segítséghez fordulni, ha értelmezési nehézségekbe botlik! :)

Szóval tényleg köszönök mindent! :)

Dr.Attika 2016.03.14. 15:30

"Vagy ez csak egy börtönbeli okos gondolat? (ahol tudjuk, hogy mindenki "ügyvéd") :))"

Igen és ez megnehezíti a börtönben lévő védenccel kapcsolatos védői tevékenységet.Pl. valamelyik börtönokos kitalálja bent és terjeszti, hogy a reintegrációs őrizetet egy évre emelték. Védenc ír, hogy, akkor már neki is aktuális. Védő visszaír, hogy ez még csak terv, még törvényjavaslat szintjén sincs.

folyami géb 2016.03.14. 14:44

Ez akkor van így, Szilárd, ha a büntetést a régi Btk. alapján (1978. évi IV. törvény) szabták ki. A régi Btk. szerint ugyanis a feltételes szabadság legkorábbi időpontja a szabadságvesztés fokozatához igazodott. Fegyháznál a négyötöd, börtönnél a háromnegyed, fogháznál a kétharmad rész letöltése után lehetett leghamarabb engedélyezni. Ebből következik az is, hogy ha a végrehajtás alatt került enyhébb fokozatba az elítélt, akkor előbbre került a feltételes legkorábbi időpontja is (hacsak nem volt eleve kizárt).

A mostani Btk. (a 2012. évi C. törvény) azonban már az előélethez igazítja a feltételes legkorábbi időpontját (ha nem kizárt, akkor visszaesőnél a háromnegyed, nem visszaesőnél kétharmad rész letöltése után). Így ha az új Btk. alapján elítélt kerül enyhébb fokozatba, a feltételes időpontja nem kerül előbbre, hiszen az már nincs összefüggésben a végrehajtási fokozattal.

Tehát a kérdésedre a válasz: ha a bíróság az 1978. évi IV. törvényt alkalmazta az ítéletében, akkor igaz, amit írtál, ha a 2012. évi C. törvényt, akkor nem.

Szilárd21 2016.03.14. 11:57

Kedves szakértők,

Abban az esetben, ha van 1 év börtön büntetés, amivel kedvezménnyel 9 hónap után lehet szabadulni feltételesen (3/4-es kedvezmény), majd ha történik egy fokozatváltás fogházra 6 hónap után akkor a kedvezmény mértéke nő 3/4-ről 2/3-ra? Az-az lehet nyerni mínusz 1 hónapot?

Vagy ez csak egy börtönbeli okos gondolat? (ahol tudjuk, hogy mindenki "ügyvéd") :))

Amennyiben igen, erről esetleg tudnának nekem egy törvényt linkelni/másolni?

Nagyon szépen köszönöm a segítséget!

searchforjustice 2016.03.12. 23:21

Gondoljunk bele, mivan ha nem fénymásolatot kér A gyanúsított?

Akkor:Február 23. a nyomozást befejezikmárcius 2-3-4. iratismertetésen mindenki megnézi az iratokatmárcius 7. nyomozás megszüntető határozat B gyanúsított vonatkozásában és lábjegyzet hogy A ellen vádemelési javaslat.

Szépen el lett volna sumákolva az egész :)

searchforjustice 2016.03.12. 23:17

Az időrend miatt gondolom, hogy annyira nem stimmel.A Be. "A nyomozás iratainak megismerése" része a nyomozás BEFEJEZÉSE utáni részre teszi az iratismertetést.A nyomozás szakaszait is úgy említik és tanítják mindenhol, hogy nyomozás befejezése (pl megszüntetés vagy vádemelési javaslat) ÉS UTÁNA iratismertetés.

Maga a metodika nem tetszik, várható volt hogy B ellen megszüntetik és A ellen továbbnyomják.

Köztudomású tény, hogy az ellen emelnek vádat az ügyészek aki ellen akarnak, a rendőrség meg asszisztál mindenhez :)

Kovács_Béla_Sándor 2016.03.12. 14:09

Miért ne lenne rendben? Gondolom, nem a B. vagy, mert akkor tetszene.

searchforjustice 2016.03.12. 12:35

Tisztelt Ügyvéd Urak és Hölgyek!

Önök szerint ez így rendben van? Mert szerintem nem.Február 23.a nyomozó hatóság értesíti "A" és "B" gyanúsítottakat hogy az Ön ellen fenti számon folytatott nyomozást hatóságunk befejezte ... Be. 193. § (2) alapján iratismertetés. Ez a szöveg "A" és "B" esetében is, tehát ekkor mindketten gyanúsítottak!A sértettet is értesítik aznap, hogy "az Ön sérelmére elkövetett bűncselekmény vonatkozásában a nyomozást befejeztük" ... Be. 193. § (6) iratismertetés.

"A" gyanúsított az iratokat megtekintheti márc 2."B" gyanúsított az iratokat megtekintheti márc 3.Sértett mire jogosult megtekintheti márc 4.

"A" gyanúsított teljes fénymásolatot kér.Se "B" gyanúsított se a sértett semmilyen indítványt vagy észrevételt nem tesz.

Március 7.a nyomozó hatóság (a nyomozás befejezése és iratismertetés után!) határozatot hoz "B" gyanúsított esetében a nyomozás megszüntetéséről - Be. 190. § (1) b) alapján - és ugyanebben a határozatban annyit ír, hogy "A" gyanúsított ellen vádemelési javaslattal megküldi az ügyészségnek az iratokat.

Március 9.nyomozó hatóság megküldi a fénymásolatot "A" gyanúsítottnak

A fenti március 7.-i határozatból külön se "A" gyanúsított se a sértett nem kapott, csak a fénymásolati példányban bújt meg.

Szerintem ez így nem rendben!Tisztelettel kérdezném az Önök véleményét!

dandik 2016.03.11. 10:32

meg most kaptam meg a vadiratott is abbol hogy valaszoljak van 10 nap ezt csak azert irtam le hogy hogy all az ugy koszonom

dandik 2016.03.11. 10:30

Tisztelt Ugyved Ur kiserteku uzletszeru csalassal vadolnak azt szeretnem megkerdezni sajnos nem talaltam ugyvedet mert jelenleg nem tartozkodom magyarorszagon az ugyvednek meg meghatalmazas kell (nincs kozeli hozzatartozo magyarorszagon) jelenleg dolgozom kerhetnem a targyalas elhalasztasat olyan indokkal hogy nemtudok haza utazni mert nem engednek el a munkahelyrol mert itt azt mondta a munkaltatom ha elmegyek kirug kesobb mehetek de most nem, ha kerhetem akkor mennyi idore szokta elhalasztani a birsag, es utana kerhetem a kozvetitoi eljarast akkor mar nem lenne problema haza mennem, mukodne ez igy, kerem segitsen?

ObudaFan 2016.03.09. 17:28

Hat nagyjabol igy.

dandik 2016.03.09. 10:52

Tisztelt Ugyved Ur hogy van egy ugy menete en laikus vagyok tehat lehet nem jol irom le tehat van a vadirat kozvetitoi eljaras ha valaki keri ha megadjak az jo ha elutasitjak akkor lehet fellebbezni, ha megint elutasitjak gondolom akkor lesz az elso foku targyalas utana lehet a masodfoku targyalas es vege

ObudaFan 2016.03.09. 07:02

„a 2 es 3 rendu vadlott nem jelenik meg akkor is lefolyik a targyalas vagy elhalasztjak mas idopontra tuzik ki?”

Attól függ, hogy kérik-e a tárgyalás távollétükben való megtartását és ha igen, a bíró ezt engedi-e.

dandik 2016.03.08. 16:14

marcius vege fele visszakuldom a levelet kb mikor varhato elso targyalas ha kerem rendeljenek ki ugyvedet

dandik 2016.03.08. 16:09

azt szeretnem meg megtudni hogy en vagyok az elso rendu vadlott engem akkarnak bortonbe csukni, a 2 es 3 rendu csak felfuggesztesre kapott javaslatott. a 2 es 3 rendu vadlott nem jelenik meg akkor is lefolyik a targyalas vagy elhalasztjak mas idopontra tuzik ki?

dandik 2016.03.08. 15:58

azt irjak 15 napon belul jelolje meg bizonyitasi eszkozeit ez mit jelent pontosan, a masik a 15 napon belul az azt jelenti hogy nem baj ha a 14 napon adom fel a levelet, vagy azt hogy 15 napon belul meg kell kapnia a valaszt?

dandik 2016.03.08. 15:51

Tisztelt Ugyved Ur ha nincs lehetoseg ugyvedet fogadni akkor kirendelnek egy ugyvedet ha kerem az lenne a keresem en nem tartozkodom magyarorszagon nekem eleg elmenni a targyalasra vagy elotte meg haza kell mennem az ugyveddel felvenni a kapcsolatot? ha nemtudom vele fel venni szemelyesen akkor mi tortenik a kirendelt ugyvednek nekem kell adni meghatalmazast?

klaca68 2016.03.07. 21:43

Az jó lenne, mert abból remélhetőleg az is kiderülne, hogy akkor a vallomásában nem mondott igazat.

klaca68 2016.03.07. 18:29

A feleségem és a kislányom volt itthon, mikor nálunk járt, én dolgoztum. Esti órákba jött, a fiam szerint nem vol nálunk más. Mikor a koliból jött haza, akkor beszélték meg a buszon, hogy megcsinalja neki a videót. Az utcánkba lakik, kb 500 m tőlünk, lejött akkor, csak megmutatta melyik zene legyen, kb hány képet akar. Fiam mondta, másnapra válogassa ki, pontosan melyik kep legyen, sorrend, milyen szöveg. Másnap este ismét jött, persze nem csinálta meg, amit mondott neki, így itt nálunk a mi gépünkön szedegette össze. Megbeszélték, másnapra kész lesz, hozzon valamit, amire rámenti. Másnap este megvolt, még valamit kellett módositani, de kész volt, lementette, odaadta. Pénzt nem kért érte. Visszament fiam koliba, 2 v 3 nap mulva írt neki fb, hogy módosítani kellene pár képet, mert márkanevek miatt mozi nem engedi lejátszani, és ezt miért nem mondta neki a fiam. Hát azért mert ő se tudta. Itt irkálta neki a vádaskodást, miért foglakozik ilyesmivel, ha nem ért hozzá, meg ilyesmi, és most menjen valaki máshoz de az pénzért csinálja... nos sztem itt a fiam se finomkodott, mondta neki vizsgái vannak, nem fog eźért haza szaladgálni koliból...ennybe maradt, fiamat törölte ismerősök közül, utána nem hallott semmit az ügyről. Üzeneteket törölte fiam, azt mondja nem érdekelte tovább. Most azt vallja a feljelentő, hogy járt ugyan nálunk, de a fiam nem akart neki segíteni, ezért nem is lépett be a fb-be.

klaca68 2016.03.07. 08:57

Hú, ez most nagyon gáz. Tehát ha azt találják a gépünkön, hogy volt 2-3 belépés az Ő fiókjába, és azt vallja, hogy nem Ő tette, hanem a fiam, akkor ez már elég ahhoz, hogy a fiam legyen a gyanusitott?

Kovács_Béla_Sándor 2016.03.07. 08:06

Te magad mondtad, hogy a sértett rávallott a fiadra. Az is bizonyíték ám, különösen, ha egybevág a lefoglalt számítógépből nyert adatokkal.Nem tudom érted-e? Az igaz, amit a kollégák mondanak, hogy tudni illik, ha többen használják ugyanazt a gépet, internetkapcsolatot, és mindegyikük tagadja, hogy a kifogásolt magatartást ő tanúsította - hogy ő lépett be a sértett FB-profiljába - akkor nem lesz kit büntetni. De ha van egy további bizonyíték, pl. a sértett vallomása, amely a használók közül az egyikre mutat. Az már egészen más helyzet.

klaca68 2016.03.07. 07:00

Azt, hogy van-e más bizonyíték, nem tudjuk, nem mondtak ezzel kapcsolatban semmit. Ez mikor derül ki?

lajcsó 2016.03.06. 20:15

"tettek egy olyan kijelentést is, hogy mivel az internet az én nevemen van, a gyanusitott lehet hogy én leszek"Ezt valószínűleg viccből mondták.

Kovács_Béla_Sándor 2016.03.06. 20:13

Minimum a sértett tanúvallomása ott van még. Meg ki tudja, még mi.

klaca68 2016.03.06. 17:51

Igen, azt már jeleztük, hogy panasszal élünk a lefoglalás miatt, főleg mert a feleségem telefonját is elvitték, pedig nem is okostelefon, nincs rajta wifi se,de ezt a rendőrök nem tudták megállapitani a lefoglaláskor. Fodrászként nagyon sok fontos telefonszám van mentve a telefonba, a kártyán nincsenek rajta. Pénteken voltunk bent meghallgatáson tanuként, ezt elmondtuk, de nem reagáltak, csak annyit majd ha a szakértő végez, visszakapja. Mi elmondtuk, amit tudunk, de az nem sok. Arra vonatkoztak a kérdések, melyik eszközt ki használja. Azt is elmondtuk, hogy kb 30-40 személyt tudunk megnevezni, aki az elmúlt 1 évben a számitógépünkhöz leült, és még több, aki a wifinkün felcsatlakozott. A feljeletővel semmilyen kapcsolatunk nincs, névleg ismerjük, fiam is csak felületesen. Megkérte, hogy segítsen, ez lett belőle. Egyébként tettek egy olyan kijelentést is, hogy mivel az internet az én nevemen van, a gyanusitott lehet hogy én leszek.Ezt se értem, de magam miatt kevésbé aggódom, mintba fiamért.

lajcsó 2016.03.06. 16:12

"Viszont attól is félek, hogy szándékosan bele akarják rángatni valamibe, és ha kiderül, már késő lesz.Megtörténhet ez? Mit javasol?"Nem lehet kizárni, de meg kell várni a végét!

"A fiam úgy emlékszik, hogy a telefonján, a tabletjén is belépett nálunk a mi wifinken, viszont a számítógépünkről is belépett, arra mentette a képeket."Itt bizonyára a feljelentőről van szó. Ha a fiad ennyire emlékszik akkor az esetleges (tanúkénti) kihallgatása során ennyit mondjon! Amire nem emlékszik arra nem köteles válaszolni, illetve mondhatja, hogy "arra nem emlékszem". Persze ügyvéd nem ártana, ha lenne mellette!

elfmage999 2016.03.06. 15:50

klaca68:

Senki nem köteles azonnal kérdésekre válaszolni, így ha beidézik a gyereket tanúként/gyanúsítottként akkor szépen el kell mondani, hogy szeretne vallomást tenni, de mindegyik kérdésénél (ami nem hót egyértelmű), annyit kell válaszolni, hogy jelenleg nem tud erre választ adni (de szeretne csak meg kell nézni a feljegyzéseit, stb).Lesz egy új időpont 2 hét- 1 hónap múlva és arra már lehet menni felkészülten.

Ha megvannak a kérdések akkor lehet elgondolkodni rajta hogy mivel is tudhatják megfogni a srácot, és hogy ebben hol lehet a gödör.

Szóval szerintem amíg nem írnak addig nem érdemes semmit lépni.A laptop és számítógép lefoglalás miatt panaszt érdemes volna tenni, mert ahogy nézem a lefoglalt eszközökkel kapcsolatban szóban elhajtottak titeket.Legyen valami nyoma hogy ez probléma nektek, mert akkor erre valószínű megkapjátok a nyomozás érdekeire való hivatkozást, de talán nem sikkad el annyira mint szoktak ezek. (sic)

klaca68 2016.03.06. 12:36

Köszönöm válaszát Ügyvéd Úr!Egyenlőre nem fogadtunk Ügyvédet,mert a fiam nem engedi. Határozottan állitja, hogy nem csinált semmit, és én hiszek neki. Mindig is komoly gondolkodasú volt, rendes barátokkal. Sajnos nem állunk anyagilad fényesen, a feleségemmel sokat dolgozunk, hogy a lakáshitel mellett a fiunk egyetemi tanulmányait fedezni tudjuk, és a kislányunk is nagyon tehetséges, de ez is kíván anyagi támogatást. Ezért is nem engedi, hogy ügyvédhez forduljak, mig nem tudjuk, hogy ténylegesen vádolják e valamivel.Viszont attól is félek, hogy szándékosan bele akarják rángatni valamibe, és ha kiderül, már késő lesz.Megtörténhet ez? Mit javasol?

lajcsó 2016.03.06. 09:16

"A számitógépet az egész család használja, a feleségem, a 9 éves kislányom, és én is. Sőt a barátok rokonok is időnként."Ezen ok miatt a nyomzás általában véget szokott érni, hacsak nincs egyértelmű bizonyíték konkrétan a fiad ellen. Ha a fiad tagad és ellene nincs semmilyen konkrét egyéb bizonyíték, akkor szerintem az eljárás megszüntelése esélyes.

lajcsó 2016.03.06. 09:08

"Nem értem, mit jelent az, hogy a belépés körülményeit vizsgálják."Melyik gépről,mikor, hogyan, stb."Egyáltalán hogy lehet azt 1 év után vizsgálni egy számitógépen?"Pl. a facebook felajánlja a belépési kód számítógépre való mentését (mentési hely: Vezérlőpult>Hitelesítőadat-kezelő) ami a törlésig a számítógépen marad, vagy a belépésnek lehet egyéb nyoma is a számítógépen."És meddid tarthat mindez?"Ezt nem lehet megmondani. Ameddig anyomozás érdeke megkívánja.

klaca68 2016.03.05. 17:13

Tisztelt Ügyvéd úr!A számitógépet az egész család használja, a feleségem, a 9 éves kislányom, és én is. Sőt a barátok rokonok is időnként. A fiam ritkábban, neki van laptopja, amit csak Ő használ. Azt is elvitték, de arról biztosan nem volt belépés. Nem értem, mit jelent az, hogy a belépés körülményeit vizsgálják. Egyáltalán hogy lehet azt 1 év után vizsgálni egy számitógépen? És meddid tarthat mindez? A fiamnak szüksége lenne a tanulmányaihoz a laptopra, de hiába sürgettük, csak elhajtottak minket, hogy várjunk.

folyami géb 2016.03.05. 14:08

Már most sem vagy az, és nem is voltál, egy percig sem.

Szesztus 2016.03.05. 13:26

Üdvözlök Mindenkit!Önbíráskodásért kaptam 60 óra közmunkát. Elvégeztem. Már végleg büntetett előéletű leszek? Ez nem évül el?

folyami géb 2016.03.04. 12:47

Itt viszont a 2016. április 15-öt ki kell várnod. Még másfél hónap.

pevj22 2016.03.03. 15:23

Tisztelt Fórumozók!

Az lenne a kérdésem, hogy fiatalkoromban elkövettem egy lopást sajnos ami miatt elítéltek, az lenne a kérdésem hogy, így jelentkezhetek e rendőrséghez?

Az ügy részletei:

Jogerő dátuma 2008.04.14Szankció típusa: FK.felfügg.szab.vesztés(szándékos bcs.)Főbüntetés: 2 HO FK.FOGH.2 ÉVRE FELFÜGG.PÁRTFOGÓ FELYÜGY.Mentesítés 2008.04.14Selejtezés 2016.04.14

A jelentkezéshez szükséges a környezettanulmány mely során ezt is megnézik, viszont ha 2016.04.15.-én jelentkezek akkor már elméletileg felvehetnek?

Jelenleg Katonaként dolgozom ott nem volt vele probléma,

Válaszát előre is köszönöm!

klaca68 2016.03.03. 08:20

A számitógépet az egész család használja, a feleségem, a 9 éves kislányom, és én is. Sőt a barátok rokonok is időnként. A fiam ritkábban, neki van laptopja, amit csak Ő használ. Azt is elvitték, de arról biztosan nem volt belépés. Nem értem, mit jelent az, hogy a belépés körülményeit vizsgálják. Egyáltalán hogy lehet azt 1 év után vizsgálni egy számitógépen? És meddid tarthat mindez? A fiamnak szüksége lenne a tanulmányaihoz a laptopra, de hiába sürgettük, csak elhajtottak minket, hogy várjunk.

lajcsó 2016.03.02. 22:45

"Abban az esetben, ha a szakértő megállapítja, hogy a mi gépünkön volt belépés, ami egyébként biztos, akkor sem fogják rögtön gyanusitani?"Legfeljebb akkor, ha kizárólag ő használta a gépet. Ha többen is használhatták a gépet akkor már nehezebb dolga van a nyomozóhatóságnak. De nem csupán a gépet vizsgálják, hanem főleg a belépés körülményeit.

klaca68 2016.03.02. 17:41

Van arra valamilyen szabályozás, hogy mennyi időn belül kell a szakértőinvizsgálatot elvégezni? A rendőrségen nem mondtak rá semmit.

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.23. 12:07

Nem azt kell megmondania egyértelműen. Hanem az ellenkezőjét. Ha nem tudja, akkor bizonyítatlan marad a körülmény.

klaca68 2016.02.23. 12:02

És a szakértő megtudja egyértelműen állapitani, hogy nem a mi gépünkön történt, amivel gyanusitják?

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.23. 11:00

Lehet, hogy már most is gyanúsítják. De az nem vád.

klaca68 2016.02.23. 08:25

Köszönö válaszát!Abban az esetben, ha a szakértő megállapítja, hogy a mi gépünkön volt belépés, ami egyébként biztos, akkor sem fogják rögtön gyanusitani?

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.23. 07:41

Soha nem a terheltnek kell bizonyítania. (Egyébként egyelőre nem vádolják.)

klaca68 2016.02.23. 07:00

Üdvözlet!

Én is segítséget szeretnék kérni.

Történetünk: Van egy 21 éves fiam, egyetemen programtervezést tanul. Jó 1 éve egy régi ismerőse megkérte itthon, hogy segítsen neki összeállítani egy kis videót azokból a képekből, amin a barátnőjével van, zenei aláfestéssel. Lánykérésre készült, moziban akarta lejátszani a kisfilmet. Lejött nálunk, ott kiválogatták a képeket az e-mailjéből, facobookjából szedte össze. Fiam el is készítette, ahogy kérte. Utána visszament a kollégiumba, vizsgaidőszak volt, nem jött haza 3 hétig. Közben kiderült, hogy a mozi nem engedi levetíteni, mert olyan képek is voltak benne, amelyeken valamilyen márkajel is szerepelt. Ezeket a képeket ki kellett volna venni, de a fiam már nem tudott neki segíteni, mást kellett megkérnie, aki viszont nem dolgozott ingyen. Ugyanakkor a fiamat hibáztatta miért nem szólt, hogy ezeket a képeket ne tegyék bele.

Most megjelent nálunk pár napja a rendőrség házkutatást tartani, és lefoglalni az internetezésre alkalmas eszközöket. Kiderült, hogy az illető feljelentést tett, hogy valaki belépett a facebookjába abba az időszakba, mikor nálunk is volt, megváltoztatta a jelszavát, és feltöltött helyette dolgokat. A vizsgálat során a mi ip címünket is kiadták, és a feljelentő azt mondta, nem volt tőlünk belépése. A fiam úgy emlékszik, hogy a telefonján, a tabletjén is belépett nálunk a mi wifinken, viszont a számítógépünkről is belépett, arra mentette a képeket.

Persze már nincsenek rajta, mert azóta új program van rátelepítve.

Most mit csináljunk? Hogy bizonyítsuk be, hogy nem a fiunk csinálta, amivel vádolják?

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.18. 11:26

Az a lényeg szempontjából mindegy.

aequumF1 2016.02.18. 10:02

A kihallgatási jegyzőkönyveben a tévedésbe ejtettek: a lakók, míg az ügyészségi határozatban már az albérlők.

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.18. 09:41

Csak nem kereszteli át őket...

aequumF1 2016.02.18. 07:46

A feljelentésben megnevezett szereplőket a hatóság megváltoztathatja?

aequumF1 2016.02.17. 20:45

Az órának azért van jelentősége, mert a lejárt hitelességűre nem bocsájtottak ki számlát, azt a fogyasztást a főmérőre terhelték. Lenyúlási szándékom sosem volt, csupán vártam, várok a számlára.

folyami géb 2016.02.17. 15:19

Ezt elég nehéz hosszabb időn át elképzelni, de nem is értem, hogy jön ide. Ha te átveszed az albérlótól a pénzt a költségfizetésre, de nem oda fizeted be, hanem lenyúlod, akkor teljesen mindegy, hiteles volt-e az óra vagy sem.

aequumF1 2016.02.17. 11:13

Mi van abban az esetben, ha -szerintem- akadályoztatva voltam a mérő cseréjében, hitelesítésében, teljesítésben?

aequumF1 2016.02.17. 11:10

Ezt így meg lehet tenni, mármint eltérni a leírt feljelentéstől?

folyami géb 2016.02.17. 11:04

Hát ez sajnos már egész más helyzet, bár szerintem ez sem csalás, hanem sikkasztás. Ahhoz azt kell bizonyítania a vádhatóságnak, hogy az albérlő kifejezetten azzal a meghatározott céllal adott át pénzt, hogy abból a vízdíjat fizesd be.

aequumF1 2016.02.17. 07:21

Mostani írás szerint az albérlőket tartottam tévedésben és tőlük beszedtem a vízdíjat, amit megtartottam. A társasház felé nem számoltam el.

folyami géb 2016.02.17. 06:50

Valószínüleg az ügyészség rájött, hogy ami a gyanúsításban volt, az nem bűncselekmény. Mi az a más tényállás?

aequumF1 2016.02.16. 18:31

Tisztelt Hozzáértők, Szakértők!

A panaszt elutasították, de más tényállásra hivatkoznak, mint ami a rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyvben rögzítésre került.Azt írják: jogorvoslatnak nincs helye.

Most akkor mi a helyzet, időközben megváltozott a gyanúsítás ténye?

aequumF1 2016.02.08. 16:49

Köszönöm, ezek szerint nyugodtan aludhatok.

folyami géb 2016.02.08. 16:04

A csalás feltétele az is, hogy a tévedésbe ejtés (vagy tartás) és az okozott kár között oksági összefüggés legyen, azaz a sértett a tévedésbe ejtés (tartás) következtében maga tegyen olyan rendelkezést, aminek következtében az elkövető jogtalan haszonhoz jut, a sértett pedig kárt szenved.

Igy legfeljebb lopás kerülhetne szóba, de azt meg elég nehz passzív magatartással (mulasztással) elkövetni. Úgyhogy maximálisan egyetértek K.B.S.-sel.

aequumF1 2016.02.08. 13:42

Az eljárás ellen panasszal éltem. Nagy valószínűséggel megszüntetik?

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.08. 13:24

Röviden: hülyeség. Bővebben: nagy hülyeség.

aequumF1 2016.02.08. 11:38

A gyanúsítás a következő: a mellékmérő hitelesítése lejárt, fogyasztás történt rajta, melyet a főmérőre számláztak, a lakók lettek tévedésbe ejtve.

aequumF1 2016.02.08. 07:19

Bocs, az utolsó bejegyzésemet rosszul, félreérthetően fogalmaztam: " Még nem tudom pontosan mi a vád, azért kérdeztem több dolgot." Csalás a gyanúsítás, csak azt nem tudom pontosan, hogy ezt mivel követtem el, mivel a feljelentést, annak szövegét még nem ismerem.

folyami géb 2016.02.07. 21:28

Már nem az első jogerős ítélet számít, hanem az időben legelső elsőfokú ítélet.

Egyébként, ha ennek megfelel, akkor lehet a 3. és 4.-et összbüntetni (feltéve, hogy mindkettő végrehajtandó szabadásvesztés lesz, és lesz még belőlük hátra végrehajtandó rész).

Sőt, ha a 3. és 4.-et az 1. vagy a 2. előtt követte el, akkor még az is összbüntethető lehet. Ha meg mindkető előtt, akkor a kedvezőbbel (azaz a hosszabbal) kell kérni az összbüntetést.

Szilárd21 2016.02.07. 21:11

Kedves szakértők! :)

Egy újabb kérdésem lenne:

4 ügyünk van ebből kettő már ítélet, amit "töltünk" nevezzük így őket:

Az összbünetésnél úgy van, hogy az első jogerős ítélet előtt elkövetett dolgot lehet csak összbüntetni.Nekünk az 1. és a 2.-nál nem lehetett mivel az után elkövetett.

Abban az esetben, ha mi ezt most pár hónapon belül "leüljük" akkor a két folyamatban lévőnél az esély meglehet az összbüntetésre?A 3. folyamatban lévő dologban várható előbb ítélet majd, de a 4. folyamatban lévő az a 3. előtt elkövetett.

Ezt is ismét elég bonyolultan fejeztem ki...Vagy is jogilag valami kizáró?

Köszönöm előre is a választ! Szép estét!

aequumF1 2016.02.07. 17:16

Még nem tudom pontosan mi a vád, azért kérdeztem több dolgot.

aequumF1 2016.02.07. 17:14

Rendőrség. Nem hamis a mérőóra, a "vizesek" hitelesítették, plombálták le annak idején, és abban a pici helyiségben éppen rossz a tartály, tehát még méretlen fogyasztás sem történt.

folyami géb 2016.02.07. 17:12

De bűnsegéde lehet az órát felszerelő személy is, természetesen ő is csak akkor, ha tudja, hogy az óra nem vagy hamisan mér.

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.07. 17:04

:) Akartam mondani. És az követi el, aki méretlenül fogyaszt. Feltéve, hogy tud róla. Mert a lopásnak gondatlan alakzata nincs.Nem büntetőügy ez, egyszerű polgári jogi igény.Milyen "hatóságról" beszélsz tulajdonképpen?

folyami géb 2016.02.07. 17:01

Aequum!

Az első érdemi kérdésed így szólt: "Köszönöm. Egy kicsit tovább folytatva: Ha valaki bérbe adja az ingatlanát és közben nem fizeti a közös költséget, ez kimeríti a 373.§(1)-et?"

Azért a közös költség nem fizetése és - a feljelentés szerint - hamis mérőóra felszerelése és a víz ingyen vételezése egy kicsit más. Mondjuk - ha igaz - ez sem csalás, hanem lopás.

aequumF1 2016.02.07. 16:50

Sajnos nem.

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.07. 16:12

Továbbra is azt hiszem, viccelsz.

aequumF1 2016.02.07. 12:42

Az ingatlan közben nem lett eladva, igaz csak a vízóra van a nevemen.

aequumF1 2016.02.07. 12:38

Igen.

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.07. 12:30

Húsz év után?

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.07. 12:29

Meggyanúsítottak? Csalással?

aequumF1 2016.02.07. 12:06

Nem én, a hatóság gondolja, állítja ezt, hogy bűncselekményt követtem el.

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.07. 11:56

Az a vicc, hogy szerinted ez lehet bűncselekmény.

aequumF1 2016.02.07. 11:51

Ez nem vicc. Számomra is most vált ismertté. Az akkori szerelést nem én végeztem, a vízmű akkori plombája sértetlen.

Kovács_Béla_Sándor 2016.02.07. 11:36

Viccelsz.

aequumF1 2016.02.07. 11:14

Tisztelt Hozzáértők!

Korábban már érdeklődtem a Btk.373.§(1)-el kapcsolatban, az ott feltett kérdéseimre választ is kaptam.Viszont további kérdésem lenne ezzel kapcsolatban; a történet: a '90-es évek eleje, hogy a lakásba vízórát szereltek, majd a kilencvenes évek végén elköltöztem onnét. Most derült ki, hogy az akkor beszerelt vízóra nem méri a lakás teljes fogyasztását. Ez kimeríti a fenti paragrafust?

Választ megköszönve.

folyami géb 2016.02.05. 11:27

Én is köszönöm a javításokat: valóban, az első kérdés evsz-re vonatkozott (ettől függetlenül a válasz jó), és RÖ-höz tényleg csak 3 hónap kell 1 évnél nem hosszabb büntetés esetén.

Szilárd21 2016.02.05. 11:11

Az utóbbi dolognál az evsz-t kérdeztem, de szerintem ott akkor így kizárt, ahogy írta is. De így legalább világosabbá vált Ön számára is a helyzet. :)

Amúgy a RÖ-nél ha egy évet nem meghaladó a büntetés akkor 3 hónapot kell a büntetésbe beleülni.

Hálás köszönet, hogy segített értelmezni! :)

folyami géb 2016.02.05. 10:52

Na így már értem, csak 8 hónapból nem 5 hó, hanem 5 hó 10 nap a kétharmados feltételes. Arra bizony nem engedélyezhető reintgerációs őrizet. Ennek peedig az az oka, hogy az a büntetés olyan rövid, hogy ha még reintegrációs őrizetet is enegedélyeznének, egy percet sem kellene benn tölteni. Az meg nem büntetés, és nem is lenne miből visszaintegrálódni a társadalomba.

A második kérdést is pontosan értem. Amiből idéztél, az a 3/2002. BJE büntető jogegységi határozat, és amit írtál az is igaz: a felfüggesztett szabadságvesztés összbüntetésbe foglalható, ha elrendelték a végrehajtását, és a végrehajtás folyamatos. Az is igaz, hogy amit leírtál, az folyamatos töltés.

De ettől függetlenül - ezek mellett - él az a Btk 93. § (1) bekezdésében írt feltétel is, hogy akkor foglahatók összbüntetésbe a szabadságvesztések, ha a a terhelt valamennyi bűncselekményt a lgkorábban meghozott elsőfokő ítélet kelte előtt követte el.

Itt ez bizos nincs meg, mert akkor a később cselekmlny nem eredményezte volna a felfüggesztett végrehajtásának az elrendelését. Ezért felfügggesztett szabadságvesztés és az azt végrehajtani rendelő büntetés összbüntetésbe foglalása egymáással mindig fogalmilag kizárt.

Szilárd21 2016.02.05. 09:13

Még lenne egy kérdésem, ez közben most jutott eszembe, ez viszont már saját kérdés :)

Nekünk a jelenlegi büntetésünk ami miatt a börtönben ül hozzátartozóm 1 év 6 hónap melyet kedvezménnyel leült feltételesen 1 év után, volt neki még egy felfüggesztettből adódó büntetése amit hozzá tettek az pedig 1 év.

Az egy évet (1 év 6 hónap) mint írtam leülte októberben. Megkezdte a felfüggesztettet leülését amivel ha jól tudom júliusban szabadulhat feltételesen kedvezménnyel ha megadják (bízunk benne, hogy itt is megadják).

Találtam az összbüntetésről egy irományt:

"csak végrehajtandó szabadságvesztések foglalhatók összbüntetésbe. Ha azonban a felfüggesztett szabadságvesztést utóbb végre kell hajtani, akkor azt az összbüntetésbe foglalás szempontjából végrehajtandó szabadságvesztésnek kell tekinteni, tehát összbüntetésbe foglalható.

Összbüntetésbe foglalásra addig kerülhet sor, ameddig egyik büntetést sem hajtották még végre, illetve ha a büntetések végrehajtása folyamatos."

Nekünk mondhatni a végrehajtás akkor folyamatos? Vagy mi már nem kérhetjük az összbüntetést? (bár nem tudom utólag ezt lehet-e)

A felfüggesztettnél most tartunk a 4. hónapnál.

Lehet ezt nagyon bonyolultan írtam le... Bár remélem érti mire gondolok. :)

Amennyiben kérhető lenne, az milyen "kedvezményt" jelenthetne?

Még egyszer köszönöm a választ erre is! :)Szép napot!

Szilárd21 2016.02.05. 08:12

Köszönöm!

Igazából, másnak szeretném ezt megtudakolni, nagyon részleteket sem tudok, csak annyit, hogy 8 hónapos ítéletet mondtak amivel kedvezménnyel 5 hónap után szabadulhat az illető.

De akkor ezek szerint így is fura, ha mondhatjuk így! És a lényeg ha nincs meg a 6 hónap akkor nem is jár.

Igazából sok sortársnak próbálok, alap dolgokban segíteni, de ami olyan azt itt kérdezem meg mert mindig kielégítendő választ kapok! :) Úgy hogy még egyszer köszönöm!

folyami géb 2016.02.05. 07:05

Javítás: nem a feltételest, az előzetest számítottad le (feltehetően).

folyami géb 2016.02.05. 07:04

Már hogy úgy érted, hogy a büntetésből kell 5 hónapot kitölteni, és utána letelik a 2/3 vagy 3/4, ezért mehetne feltételesre?

Mert ha igen, akkor el nem tudom képzelni, milyen büntetés lehet, aminek 5 hónap a kétharamda vagy a háromnegyede, szerintem nem az egészet vetted alapul, hanem leszámítottad belüle a feltételest.

Ahhoz, hogy a kérdésedre válaszolni lehessen, a következő adaokra vvan szükség:

Addig is két információ:

Szilárd21 2016.02.04. 21:46

Kedves Szakértők!

Abban az esetben ha van egy ítélet mellyel feltételesen 5 hónappal lehet szabadulni, abban az esetben ott az EVSZ kérhető?

( Olvastam, hogy: fogház és börtön fokozatban alkalmazható, ha az elítélt a szabadságvesztésből a feltételes szabadságra bocsátásig esedékes időtartam felét, fogház fokozatban legalább 3 hónapot, börtön fokozatban legalább 6 hónapot letöltött)

Ha nincs meg legalább a 6 hónap abban az esetben akkor nem is jár? Vagy rosszul értelmezem? :)

Köszönöm előre is!Szép estét kívánok!

aequumF1 2016.02.03. 20:07

Elnézést, csak "civilnek" kicsit nehezebben érthető.

Köszönöm a segítséget!

folyami géb 2016.02.03. 20:02

Az előbb írtam le a véleményem. Attól, hogy a feljelentést egy közös képviselő tette, ez nem változik meg.

aequumF1 2016.02.03. 17:00

Ennek ellenére a közös képviselő büntető feljelentése megáll?

folyami géb 2016.02.03. 16:31

Bizonyosan nem, mert a károkozásnak oksági összefüggésben kell lennie a tévedésbe ejtéssel vagy tartással. Eleve kérdéses, hogy a közös költség nem fizetése kár-e, és ha igen, kinek, de az bizonyosan, hogy nem a bérbeadás folytán áll elő.

aequumF1 2016.02.03. 15:15

Köszönöm. Egy kicsit tovább folytatva: Ha valaki bérbe adja az ingatlanát és közben nem fizeti a közös költséget, ez kimeríti a 373.§(1)-et?

folyami géb 2016.02.03. 14:55

Ha az a kérdés, hogy a tévedésbe ejtett vagy tartott személynek azonosnak kell-e lennie a károsulttal, akkor a válasz: nem.

aequumF1 2016.02.03. 14:18

Kedves Hozzáértők!

A Btk 373.§ (1) bekezdésben meghatározottak egy és ugyanazon személyre vonatkoznak /mármint a sértetti oldalon/?

Segítséget megköszönöm.

belobelo 2016.02.03. 12:04

Tisztelt szakértők!4 hónapja kaptam egy levelet a budapesti ügyészségtől, hogy egy a nevemre érkező külfölről érkező (hollandia) postai levélküldeményt lefoglaltak amiben előtalálásra került 5gramm ismeretlen eredetű fehér gyanta szerű anyag amit leteszteltek, és az amfetaminként azonosította. ez ellen 8napon belül panaszt tettem, megírtam hogy fogalmam sincs mi lehet ez, én nem rendeltem senkitől semmi ilyesmit, és kértem őket hogy nyomozzák ki. azóta nem is hallottam felőlük egészen mostanáig. a minap a postaládámban egy újabb levél fogadott, a feladója a budapesti repülőtéri bűnügyi igazgatósága. gondoltam, hogy valami előrelépeé van már az ügyben, de nem. Kibontva az levelet, az fogadott hogy több mint 8hónapja! szintén lefoglaltak egy nevemre külföldről -immáron angliából- érkező levélküldeményt amiben bruttó 5gramm marihuanat azonosítottak. a levélben még szerepel, hogy ez nem éri el a csekély mennyiség felső határát, annak csupán 15%-a. A levélben még szerepel hogy a fentiek alapján megalapozottan gyanusítható vagyok a btk. 178. paragrafus 1 bekezdésébe ütköző de az 5. bekezdés a. pontja szerint minősülő kábítószer birtoklás vétség elkövetésével. Kérdésem az lenne: Ezt a két külön lefoglalást egybe veszik majd ha be kell mennem a rendőrségre kihallgatás céljából? Kábítószereket nem fogyasztok, azok a testemből semmiképpen sem mutathatóak ki ha netalántán teszt alá vetnek. Ha mégis bűnösnek találnak, tapasztalatok alapján milyen és mennyi büntetésre számíthatok? 6éve volt egy ügy amiben kis értékben elkövetett sikkasztásért 60ezer forint pénzbírságot kaptam mint másodrendű vádlott.

válaszukat nagyon megköszönném, ügyvédre sajnos nincs pénzem, így is budapesttől 100x km-re lakom, így még a felutazás is nehézségeket okoz anyagilag.

Üdv. belo

ObudaFan 2016.01.19. 19:40

Értesítenek, ha megszüntetik és főszabály szerint ebben az esetben pórmagánvádlóként felléphetsz. Sajnos ez normális ügymenet.

Kérdező0202 2016.01.19. 18:38

Kedves Jogi Tanácsadók!

Még nyár elején tettem feljelentést X. Y. ellen, aki ellenem zaklatást és más bűncselekményeket követett el. A rendőrségi nyomozás ezt bebizonyította (szeptemberben), majd ezek miatt az ügyészség vádat emelt X.Y. ellen (szept. végén.) Azóta semmilyen levelet nem kaptunk az ügyről. Normális ügymenet ez? Mi úgy tudtuk a vádemelés után tárgyalás lesz. Mikorra várható ez vajon? Mennyi az ügyintézési idő a tárgyalás kitűzésére a bíróságnak? Vagy értesítésünk nélkül megszüntették az egyébként újból fenyegetőző X.Y. ellen az eljárást? Lehetséges ilyen?

Szilárd21 2016.01.17. 14:30

Nagyon szépen köszönöm a választ!

ObudaFan 2016.01.17. 13:00

Szilárd21

Ha fegyelmi indul, és esetleg a vétkességét állapítják meg, akkor lehet fellebbezni. Magánelzárás esetén a bv. bíróhoz, kisebb büntetés esetén az intézetparancsnokhoz.Nekem az a tapasztalatom, hogy a hasonló ügyekben oda is és vissza is nagyon nehéz a bizonyítás, ritkán lehet bent lelkes tanúkat találni. Általában célszerű védőt meghatalmazni.

ObudaFan 2016.01.17. 12:58

cncsanyika

Ha nem voltál még büntetve, akkor talán pénzbüntetéssel megúszható.

Szilárd21 2016.01.16. 16:21

Szép napot!

Abban az esetben, ha a börtönben emberek irigységből kikezdenek valakit, majd a munkáltatót is fúrják, aki persze a már évek óta bent lévő embernek hisz, és odáig fajul a dolog, hogy nem hisznek a hozzátartozómnak, és azzal fenyegetik, hogy leveszik munkáról, hogy fegyelmit kap. Hogy a kedvezmények ugranak... RÖ kapcsán jött ez nálunk, gondolom innen ered az irigység.Hozzátartozómról azt kell tudni, hogy kiveszi mindenben a részét, hiszen azzal csak az idő megy gyorsabban. Itt értem, hogy plusz takarításokat vállal, menekülteknél mikor még pár hónappal ezelőtt, takarított, szakkört tart, stb stb. És még is elhiszi róla egy BV dolgozó, hogy nem csinál munka közben semmit, és ezért még ő is elakarja lehetetleníteni? Akinek 5 dicsérete van, ilyen rövid idő alatt?

Önök szerint mit lehet tenni? A nevelőnek márt szólt, érdemben semmit nem csinált. Rettegünk, hogy a RÖ kapcsán begyűlik egy fegyelmi más irigységéből adódóan! Ne agy isten valamit elrejtenek a cucca között, akkor még meg is büntetik?! :(

Kaphatok valami tanácsot, hogy abban a fura világban ami oda bent van, mit lehet ilyenkor tenni, ami segíthetne?

Köszönöm!

cncsanyika 2016.01.12. 10:32

Heló, egy barátommal itasan elkövetünk egy kisértékü betörést.érték max 10ezerforint lehetett.mire számithatunk? Választ elöre köszönöm

cncsanyika 2016.01.12. 10:32

Heló, egy barátommal itasan elkövetünk egy kisértékü betörést.érték max 10ezerforint lehetett.mire számithatunk? Választ elöre köszönöm

Szilárd21 2016.01.11. 19:50

Köszönöm szépen! :)

folyami géb 2016.01.11. 19:31

Nem. Sem a gyorshajtás, sem a pénzbírság be nem fizetése nem bűncselekmény.

Szilárd21 2016.01.11. 19:05

Kedves Szakértők,

Feltételes alatt elkövetett gyorshajtási bírság és annak be nem fizetése vonhatja maga után, hogy a feltételest megszüntetik?

Erre van esetleg valami jogszabályi hivatkozás? Vagy ez a Btk. 40. §?

Köszönöm előre is!

nancy198312 2016.01.06. 19:18

Tisztelt Jogászok!

Olyan kérdésben fordulok hozzátok, hogy a párom tavaly nyáron Németországban egy biciklis csoport mellett haladt el, és amikor visszanézett a tükörben látta, hogy az egyikük ezt követően elesik. Ezért visszament. Megkérdezte a biciklist, hogy jól van-e, vitt Neki vizet, mivel Ők és Ő sem beszélt németül, de nem volt sem a kocsin, sem a biciklisen sérülés ezért eljött a helyszínről, mivel Ő nem ment Neki a biciklisnek. Nemrég megkereste a német rendőrség, hogy szeretnék kérni, hogy menjen be, ... ezt követően mi kinti magyar ügyvéddel egyeztettünk, akik odáig jutottak, hogy azt a választ kapták a rendőrségről, hogy ez baleset volt, és csonttörést szenvedett az illető, valamint párom ellen cserbenhagyás, közúti veszélyeztetés, és gondatlan testi sértés miatt van eljárás folyamatban , és lehetőség van a rendőrségnél egy Neki is megfelelő időpontban vallomástételre, amennyiben nem él a vallomástétel megtagadásának jogával. Január végén tudna párom visszamenni Németországba , és szeretne élni a vallomástétellel, de mivel a felkért ügyvéddel sajnos ezen információkon kívűl nem tudunk kommunikálni, ezért szeretném kérdezni hogy tud-e valaki segíteni a német büntetőjog területén mire számíthat párom ez esetben?A német rendőrségtől 2 telefonhíváson kívül, amiben egyeztették, hogy később tud megjelenni, másfajta megkeresés nem történt, írásban sem kapott semmit a párom, sem postán, sem más módon. Ha bemegy vallomást tenni ügyvéd nélkül, mivel nem beszél németül( csak angol, spanyol, és magyar), kirendelnek mellé egy tolmácsot, illetve ügyvédet ha szükséges? ( sajnos valószínűleg a most megbízott ügyvéd nem kezeli megfelelően az ügyet). Nagyon megköszönném ha valaki érdemi infóval tudna szolgálni Nekem Valaki vagy esetleg van Nürnberg környékén magyarul beszélő ügyvéd ismerőse, mert a bizonytalanságban vagyunk már november óta ..... :( Köszönöm.

Belatata 2016.01.04. 07:03

Tisztelt DrAttika és ObudaFan!

A cég akitől a követelést kvázi előbb megvásároltam (08.04) mint ahogy ő megvette volna, pár nappal később (08.12.) jogutódja lett a követelésnek, és a Bíróság ki is mondta, hogy 08.12.-től ő a jogutód. A bírósághoz nem került becsatolásra a két cég közötti jogutódlási megállapodás, mely 09.23-án keletkezett. Most fellebbezést adok be, és ebben hivatkozom a később keletkezett jogutódlási megállapodásra (mely ügyvéd által ellenjegyzett), illetve az időközben az engedményező jogutódlásának megállapítására, illetve arra, hogy a szerződés nem érvénytelen. Remélem jól csinálom. Köszönöm a válaszokat.

Dr.Attika 2015.12.23. 12:10

Itt nem is az engedményezés érvénytelenségét állapította meg a bíróság véleményem szerint, hanem annak joghatályának hiányát. A "nemo plus juris" jogelv alapján.

ObudaFan 2015.12.23. 11:04

Belatata

Pedig ez nem teszi érvénytelenné az engedményezést, ha az engedményezőnek van reális esélye arra, hogy a követelést megszerezze.

Belatata 2015.12.21. 19:05

Tisztelt Fórumozók!

megvásároltam egy követelést, melynél elutasította a jogutódlásom megállapítását a bíróság, mivel a követelés még nem volt az eladó tulajdonába amikor eladta. Természetesen én ebben a pillanatban ki is fizettem. A bíróság le is írja, hogy nem volt a követelés jogosultja az eladó, így nem is rendelkezhetett volna róla. Azóta ezzel a céggel megromlott a viszonyom. Hogyan tudom érvényesíteni bírósági úton, hogy a kifizetett követelésemet megkapjam? Köszönöm a válaszokat.

Ata777 2015.12.21. 18:14

Tisztelt Dr. Attika Úr!

Köszönöm szépen a válaszokat!

Dr.Attika 2015.12.21. 18:09

Tisztelt Ata777!Ahhoz, hogy egy cselekmény bűncselekménynek minősüljön három dolog szükséges.

Ezen három feltételt vizsgálva az Ön által leírt cselekmény álláspontom szerint nem bűncselekmény.

Ata777 2015.12.21. 17:34

Tisztelt Dr. Attika Úr!

Értem, de akkor ez most bűncselekmény, vagy sem? Mert ha azt mondja, hogy nem, akkor lenyelem, de ha azt, hogy igen, és van értelme feljelentést tenni, akkor megteszem a feljelentést. Csak valóban nem akarom magamat belevinni egy olyan eljárásba, aminek kimenetele kétes.

Dr.Attika 2015.12.21. 17:15

Tisztelt Ata777!Nehéz kérdés. Leírok egy Hofi Géza katonai élményt, amit megosztott előadásain.Laktanyában egy művésznő lépett fel. A nézőtéren valaki bekiabált.

A művésznő kicsit megilletődött, de folytatta az éneklést.Erre az őrmester megállította az előadást és kérdezte:

Erre több százan válaszoltak: Én, én, én..Kénytelen voltam vulgárisan előadni, mert így érthető az )n problémája. Indítana Ön egy ilyen eljárást, amiben az Ön kislánya úgy szerepelne, hogy : Az interneten X.Y. azt tette közzé, hogy Y.Z-t megb...ná.

Ata777 2015.12.20. 19:36

Tisztelt jogászok!

Az egy éves kislányom netes fotója alá valaki azt írta, hogy közösülne vele, persze sokkal durvábban fogalmazott. Azt szeretném kérdezni, hogy ez bűncselekmény-e? Mert egy barát azt mondta, hogy nem, és felesleges is feljelentést tennem, mert nem foglalkozna vele a rendőrség.

Előre is köszönöm a válaszokat!

folyami géb 2015.12.18. 19:09

A felhasználástól.

Dr.Attika 2015.08.23. 07:57

Nagyon szívesen.

kriszpadi 2015.08.22. 21:23

Köszönöm az infókat Dr.Attika!Már továbbítottam is az ügyvéd elérhetőségét.

Bea1 2015.08.21. 15:41

a baleset után... nyílván így gondolja...

Dr.Attika 2015.08.21. 15:34

A halála után?

Kata_25 2015.08.21. 11:53

Üdvözletem!

A bíróság ez év június 30-án pénzbüntetésre ítélt.A hivatalos iratokat levélben megkaptam, de a csekket, amin rendezni tudnám a tartozásomat, még nem. A bíró a tárgyaláson azt mondta, aug.1-ig be kell fizetnem a tételt, különben fogházba kell mennem.Kell-e/tudok-e valamit tenni a saját érdekemben?Ha igen, akkor mit.

Köszönöm előre is.

Dr.Attika 2015.08.21. 10:19

"Mondott a baratjanak az elhunyt feleseg barmit is a halala utan?"

Ezt a baromságot komolyan gondoltad? Mit mondott volna a halála után?

Dr.Attika 2015.08.21. 06:35

Üdvözletem!Főszabály szerint az elkövetés helye szerinti hatóság, tehát Zala megye-i jár el. Helyi ügyvédet célszerű megbízni. Van is egy a fórumon rendszeresen hozzászólók között.Keresse meg őt. Minden további kérdést ügyvéddel célszerű tisztázni.Dr. Bokros Gábor ügyvéd. Dr. Bokros Ügyvédi Iroda 8961 Lenti Pf: 51 www. drbokros.hu. Tel/fax: (36 92) 551 270, 551-271. Mobil: (36 30) 3398.

kriszpadi 2015.08.20. 22:09

Üdvözletem!Egy ismerősöm ügyével kapcsolatban kérnék tanácsot, akivel nemrégiben történt, hogy gépkocsijával főúton haladva lesodródott az útról, majd súlyos balesetet szenvedett. Ő maga alig sérült, viszont mellette utazó felesége kómába került majd 2 hétre rá elhunyt.A banális szerencsétlen véletlen baleset Zala megyében történt, az ismerősöm Pest megyei lakos.Ha jól gondolom, ez a gondatlanságból elkövetett halált okozó vétség vagy ehhez hasonló (nem értek jognyelven) dolog kerekedhet ki belőle.Konkrét kérdés, hogy ilyen esetben zalai vagy pest megyei ügyvédet érdemes-e felfogadni? Melyik megyei bíróság az illetékes?Általánosságban tudna valaki részletesebben tájékoztatni, hogy egy ilyen eset után miként zajlik az egész jogi procedúra?Előre is köszönettelP.K.

groszfater@gmail.com 2015.08.08. 22:12

„Es mi volt az alap problema, mely a pofonhoz vezetett?”Azon vitatkoztak össze melyikőjük görbítette el a macska farkát...

Agent Cooper 2015.08.08. 21:16

Tisztelt Bibe48!

A büntetőeljárás jogerős lezárultát követően lehet arra a kérdésre válaszolni, hogy kaphat-e erkölcsit. Az pedig valószínűleg nem idén lesz.A bűncselekményből ítélve (ami helyesen kisebb értékre elkövetett csalás/lopás/sikkasztás vétsége) nagy valószínűséggel kaphat majd erkölcsit.

Tisztelettel: Agent Cooper

Bibe48 2015.08.08. 08:34

2014.12.03-tol büntető eljárás van ellenem kísértékben elkövetett bűntett vétsége miatt,az ügy még nyomozati szakaszban van a nyomozás 09.07-én zárul.kaphatok-e tiszta erkölcsit?

Agent Cooper 2015.08.07. 16:27

Tisztelt Nyúlné!

Egyetértek, nem esélytelen, hogy ebből a történetből vesztesként fog kijönni. Talán még nem késő egy látleletet felvetetni, ha látszanak a sérülések nyomai...

Tisztelettel: Agent Cooper

groszfater@gmail.com 2015.08.06. 15:07

Joggal vagy elégedetlen az eredménnyel, kettő az egy ellen felállás eléggé sportszerűtlen. Ez lehet az oka annak is nincs hitelesített dokumentumod az eredményről.(értsd látlelet)Kérj visszavágót sportszerű körülmények között és akkor számíthatsz hosszantartó gyógyulásra.

folyami géb 2015.07.26. 12:39

Hadd röhögjön egyet az ügyvéd is. Ő ráadásul pénzért teszi! :)

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.07.25. 21:47

Talán csak meg kellene tanulni kérdezni és egy tényállást leírni.

Ronesz 2015.07.25. 21:44

Látom igaza volt havernak,ne röhögtessem a jogi fórummal,fogad ügyvédet.Igaza volt.Szasztok!

folyami géb 2015.07.25. 21:16

Szerintem terrorcselekmeny. Mégiscsak vissza kellene állítani a halálbüntetést.

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.07.25. 21:04

Nem, nem értem, kérlek fejtsd ki és taníts. Úgy néz ki, hogy ebben tanulatlan vagyok. :)

Kovács_Béla_Sándor 2015.07.25. 21:01

„Önkormányzati tulajdonú egyesületről”Jujj!

Ronesz 2015.07.25. 20:54

Örülnék ha értelmes válasz jönne,mert ameddig 500E egy lehülyézés,addig itt sztem jelentős a kár.Teljes részleteket mem mondhatok itt,csupán próbálok nekik segíteni mert én végignéztem ahogyan a becsületüket aljasul szétszedték.Önkormányzati tulajdonú egyesületről beszélünk,ahonnan ráadásul fizetést is kaptak,ott a vagyoni kár is.Már ne haragudj ezt nem szokták megúszni,pláne bírói ítélettel ellátva...Érted miért lehet államellenes?

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.07.25. 20:09

puccs, bűnszervezet, előre megfontolt aljas szándék, nyereségvágy, puccs, mint államellenes bűncselekmény, gyűlöletbeszéd....

hú ez így egyszerre... nagyon sokat tévézel? milyen egyesületről van szó? nemzetközi hackerszövetség, vagy óvodai homokvárépítő klub?

Ronesz 2015.07.25. 19:52

Tiszteletem Mindenkinek!Érdeklődöm hogy az alábbi cselekmény milyen bűncselekménynek minősül?Van egy Egyesület,és annak a vezetése.Van az egyesületben három tag akinek nem tetszik a vezetés,összefognak ellenük a háttérben.A lakosság köreiben rossz hírnevüket keltve,félrevezetve az Egyesület "befektetőjét",leváltatják a vezetőséget és a helyükre ülnek.A vezetők bírósághoz fordulnak,és a bíróság polgári perben megállapítja jogerősen hogy szabálytalanul lettek leváltva,leváltásuk semmis.A volt vezetőség puccs áldozata lett,igazolható a jó hírnév megsértése,bűnszervezetben,előre megfontolt aljas szándékból,nyereségvágyból.Minek minősül az eset?Puccs,mint államellenes bűncselekmény,vagy gyűlöletbeszéd?Kérném a véleményeteket.Még annyi,hogy a vezetőség szabálytalan leváltásával -ahogy tudom- jelentős becsületbeli kár keletkezett,eredeti állapot az Egyesületben nem állítható vissza.

morgocska 2015.07.20. 16:35

folyami géb

Szia köszönöm a választ ez egy bírósági eljárási illeték megtudtam akkor mi a helyzet?

folyami géb 2015.07.20. 16:29

Morgocska,

nem mindegy, hogy bűnügyi költség megfizetéséről, vagy pénzbüntetésről (pénmellékbüntetésről) van-e szó.

Mondjuk a feltételest egyik sem befolyásolja, ha azt kiérdemli, megkaphatja, függetlenül attól, befizette-e a pénzt.

Viszont ha pénzbüntetésről vagy pénzmellékbüntetésről van szó, akkor azt meg nem fizetése esetén - az ítéletben meghatározott átváltoztatéási kulcs szerint - külön le kell ülni. Ha bűnügyi költségől van szó, az csak egy polgári jogi jellegű tartozás; azaz vagy be tudja hajtani a végrehajtó, vagy nem, de az nem eredményezhet további szabadságelvonást.

Kovács_Béla_Sándor 2015.07.20. 12:04

„A rendőrök semmi biztatót nem mondtak nem veszik figyelembe”Nekik nem is kell. Majd a bíróság.

morgocska 2015.07.20. 00:09

Tisztelt forumozok!Szeretnek megkerdezni egy dolgot.Van egy kedves ismerosom aki csalas miatt lett elitelve mar bortonbe is vonult.X idot kapott viszont jart melle egy szep kis buntetes perkoltseg neven.A kerdes az ha ezt az osszeget nem tudjak kifizetni akkor az ismerosomnek vegig kell ulnie az X idot es a penzbuntetes fejeben meg plusz idot vagy igy is feltetelesre engedhetik hanincs kifizetve ez az osszeg?ugy tudom 10 honap az engedmeny.Valaki tudna ebben tanacsot adni?elore is koszonom

misi39 2015.07.19. 22:28

A rendőrök semmi biztatót nem mondtak nem veszik figyelembe hogy én vittem be a kórházban azt sem hogy ittas volt mert zebrán volt.

misi39 2015.07.19. 22:20

Tisztelt Fórumozók.A büntetést illetve a kártérítést lehet-e részletben fizetni?

Kovács_Béla_Sándor 2015.07.19. 09:07

„mert hatarozottan figyelembe kell venni.”Határozottan - csak az nem biztos, hogy közrehatásnak fog minősülni. Ahhoz okozati összefüggés kell.

Kovács_Béla_Sándor 2015.07.18. 16:06

Az legfeljebb károsulti közrehatás, de a gyalogos büntetőjogi felelősségét nem alapozza meg.

Kovács_Béla_Sándor 2015.07.18. 12:39

Nocsak? Tilos ittasan gyalogolni? :)

Kovács_Béla_Sándor 2015.07.17. 11:05

Nem a pénzbüntetés lesz ott sok, hanem a kártérítés.

misi39 2015.07.16. 23:04

Tisztelt fórumozók Okoztam egy sajnálatos balesetet érdeklődök van-e valakinek saját tapasztalata ha felfogadok jogi képviselőt ebben az ügyben pénzbeni illetve jogosítvány bevonási ideje mérsékelhető-e vagy amit a jogi képviselő kér munkadíjat ugyan ott leszek. Piros lámpánál álltam zöld jelzésre balra nagy ívbe kanyarodtam nekem jobbról balra a zebrán szintén zöld jelzésen gyalogos haladt át a nap lemenőben volt erősen tűzött kb-18 óra volt mikor észrevettem a gyalogost fékeztem és megálltam az autóm lökhárítója megütötte a lábát kezét rátette a motorháztetőre és elborult. Egy másik gyalogossal leültettük egy padra megkérdeztem tőle hívjak mentőt? nem nem pihenek mondta 15-20 percig vártunk kétszer háromszor próbáltuk fölállítani fájlalta a lábát. Hívtam a mentőket elmondtam mi történt megkérdeztem melyik az ügyeletes kórház bevigyem vagy küldenek mentőt mondta a diszpécser ha már itt vagyok gyorsabb lesz.Bevittük a kórházba rötgent követően közölte az orvos sajnos eltört a sípcsontja lehet műteni is kell.Rendőrök megérkezését követően a szonda nálam 0.00 volt a gyalogos úriembernél 0.96. Visszamentünk a helyszínre és a rendőrök helyszíneltek.

ObudaFan 2015.07.16. 06:47

Ha az eljárásban részt vesz, idézésekre megjelenik, a bizonyítékokat nem próbálja meg eltüntetni, akkor vélhetően szabadlábon védekezhet majd. Azért elfoglaltsága elég sok lesz ezzel az üggyel, így nem lesz könnyű megoldani, hogy a munkahelye ne tudjon róla.

Immaculata 2015.07.15. 14:54

„ az mellettem szól, hogy feleségem mindössze 8-szor fizetett ”

Az pont nem, mert vezetőként intézkedtél, valamelyest részt vettél a cég vezetésében.

Ballag 2015.07.15. 14:49

Csak bból következtetek, hogy nagy a baj, mert a cég fent van a 180 napnál nagyobb adótartozók listáján, ahova 100 milliós tételtől lehet bekerülni.Véleménye szerint az mellettem szól, hogy feleségem mindössze 8-szor fizetett be a számlára. Sohasem mi utaltunk, hanem Ők utaltak az otthonukból,az Ő felesége fizette be a többi pénzeket az autókra. Abban is biztos vagyok, hogy rengetegszer utánozták az aláírásomat. Aláírtam az elején nem tagadom a 8 kocsira, de nem ennyiszer. Autókereskedőkkel sohasem találkoztam valamint büntetlen előéletú vagyok.

Köszönöm válaszát

Ballag 2015.07.15. 14:39

Obudafan ,

Egy ilyen per mennyi ideig tart el??? Az első negyedéi ÁFA-bfeizetésnél láttam, hogy baj van. Ekkor szóltam nekik, hogy valami nem stimel. Konkrétan megfenyegettek, hogy ne ugráljak, mert bajom lesz és bírjam ki még, mert a cég felszámolásba megy. Onnétól fogva nem írtam alá semmit. Szerintem a bizonylat tömböket is helyettem írták alá.Ön szeint védekezhetek szabad lábon? És ez kihatással lesz a jelenlegi munkahelyemre, vagyis meg tudják?

Köszönöm válaszát

ObudaFan 2015.07.15. 13:52

Ballag

Hát az attól függ, hogy mi lesz bizonyítható és mi nem. A minimum a közokirat-hamisítás, mert a nevedre vetted ezt a céget. De azért nehéz lesz azt elhinni, hogy úgy vetted a céget a nevedre, hogy fogalmad sem volt arról, hogy ezt esetleg nem korrekt módon használják fel. Ha pedig megállapítják, hogy a költségvetési csalásban részt vettél, jóval nagyobb a baj. A 100 milliós tartozásból még nem következik, hogy ilyen mértékű a költségvetési csalás is, de ha nagyságrendileg igen, akkor itt a végrehajtandó szabadságvesztés az reálisnak tűnik.

Ballag 2015.07.14. 20:11

Előbbihez. Nem az idős néni keresett meg, hanem a veje

Ballag 2015.07.14. 19:51

Tisztelt Fórumozók ,

2012. máciusában elkövettem életem legnagyobb hibáját. A házban lakó idős néni, akivel jóban voltam megkeresett, hogy mivel Ő nem alapíthat céget, így alapítsak egy kft-t, mert most lehetősge lenne behozni 8 darab autót Franciaországból. Én meg persze belementem. Megnyitottam számlát. Hozzá internet-elérhetősget. Persze áradtam neki. Mondta, hogy szól, ha kell menni befizetni. Feleségem el is ment befizetni rá eurot 7-8 alkalommal. Ők két negyedéven keresztül odaadtak a pénzt könyvelőre, ÁFA-befizetésre, telephely- bérlésre meg bankszámla díjra. És ezen felül adtak 200 eurót nekem, hogy elvállaltam. Majd a céget 9 hónap múlva végelszámolásra vitték ( gondolom azért, mert a NAV utólagos ellenőrzére szúrta ki a céget ). Cég felszámolóhoz került. Majd a végelszámolás felszámolásba fordult. Mondták nekem, hogy minden rendben, ne aggódjak. 2014. januárjában jött a határozat, hogy a céget átviszgálták. A határozatban nem volt elmarasztaló szöveg. Irat egy darab nem lett átadva ( mint útólag kiderült ). Nem volt benne elmarasztaló határozat. Erre mai napon pénzügyi nyomozók jöttek házkutatásra. minősített költségvetési csalás miatt nyomoznak és ekkor adobtam egy hátast, több, mint 100 millió adótartozása van a cégnek.Mint kiderült hátam mögött felesége rendszeresen befizetett a cég számlájára, úgy, hogy mi ezt nem tudtuk és ezt utalták tovább autók megvételére. Rengeteg autót behoztak, nem csak 8-t.Balek vagyok tudom.Kérdésem a következő: Én nem írtam alá semmit, a banki kivonaton 8 alkalommal szerepel, hogy a feleségem a befizető. A többit Ők fizették be. Átutalásokat nem én kezeltem, nem vettem részt a cég írányításában. Egy számlatömböt aláírattak velem. Autókkal nem tudom, hogy mi történt.Tehát kérdés:Milyen büntetés jár körülbelül nekem, ha elindul az eljárás? Nem vagyok büntetett előéletű. Polgári foglalkozásom van, panelben lakom.Szóval így vagyunk

Dr.Attika 2015.07.14. 18:58

Nem az a lényeg, hogy mennyit kap hanem az, hogy a 4,7 millió forintra elő lett-e terjesztve polgári jogi igény a társasház részéről. Ha nem, akkor azt sürgősen pótolni kell.Ebben az esetben a büntető bíróság a bűnösség megállapítása, büntetés kiszabása mellett kötelezi a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére is. Ki most a közös képviselő? Van egyáltalán? ha igen, akkor be kell küldeni a bíróságra és írjon egy mondatos beadványt, hogy "Az okozott 4,7 millió forint kár megtérítésére kérem kötelezni a vádlottat." ha szakértő állapította meg az összeget, akkor a bíróság vélhetően meg is ítéli a büntetőeljárásban.

folyami géb 2015.07.14. 11:35

4,7 millió a törvéyi szóhasználat szerint ún. nagyobb érték, aminek a büntetési tétele főszabályként 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztés, de kiszabható közérdekű munka vagy pénzbüntetéss is. Ha a lenyúlás rendszeresen, több kisebb összegben történt, akkor az üzletszerű elkövetés felviszi ezt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésre. A két évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető.

A per hossza számtalan, előre nem látható tényezőtől függ (vádlottak száma, tanúk száma, megjelnési fegyelmük, kell-e új szakértő stb.), hogy azt előre megmondani hasraütés lenne. Annál többet nemmenrnél mondani, minthgy legalább egy hónap, de jó eséllyel nem több mint 10 év. :)

pötyike77 2015.07.14. 11:02

Közös képviselőnk 4,7M ft-ot sikkasztott a társasházunk közös pénzéből, mellyel kapcsolatban októberben kezdődik a büntető per.

Az összeget vádelemelés előtt a nyomozati szakban független szakértő állapította meg.

Szeretném kérdezni, milyen büntető tétel vár rá minimum-maximum ezügyben?

Kb milyen hosszú perre lehet számítani?Csak a nyomozati rész 2,5 év volt.

Nagyon köszönöm előre is!

folyami géb 2015.07.14. 07:14

Itt is csak azt tudnám válaszolni, amit a gyakorikerdesek.hu-n.

Szilárd21 2015.07.13. 20:57

Ismerősöm július 23. előzetesbe került, egy ügye miatt, neki volt, egy már meglévő büntetése amit az előzetesbe tétel után augusztusba lett volna esedékes (bevonulás)...

Úgy tudom, hogy az előzetesben töltött, idő nem számít bele, a régi büntetésbe, az majd akkor számít valamit, ha az az ügy tárgyalásra kerül.

Van nálam egy papírja, amiben az áll hogy:

"... 01 év 06 hónap börtön fokozatú büntetését tölti. Feltételes szabadságra, 2015.10.04-én bocsátható. Büntetést kiülve 2016.04.03-án szabadul. Végrehajtásra vár 01 év börtön..."

Szeretnénk beadni a feles kedvezményt, és szeretnék számolni, hogy akkor mikor szabadulhatna, de nem tudom, hogy végül is most ezek alapján milyen dátumtól számoljak. És hogy ezek alapján, ha az 1,6 évre és az 1 évre rátesszük a feles kedvezményt mi a szabadulás dátuma...

Remélem, nem lett nagyon zavaros...

Köszönöm előre is a segítséget, már ha ezt vissza lehet fejteni! :)

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.07.11. 21:04

Szerintem meglehet igényelni, max. majd visszatartják és ha lejár a feltételes akkor megkapja. (Na bumm, személyit írtam... nagy ügy...)

Sammy17 2015.07.11. 20:34

Tisztelt Kelvin!Ha nem tud érdemben válaszolni arra,amit kérdeztem,kérem ne tegye!Nem személyi,hanem útlevél és tisztában vagyok a sürgősségi felárral is,ám nem ezt kérdeztem.

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.07.11. 17:31

„Olyan bosszantó,mert már rég vége lehetne,ha betartja a bíróság a határidőket...” - nem kellene bosszankodni, ha a fia nem csinált volna semmit sem.

Plusz illetékért kérni kell, hogy gyorsabban készüljön el a személyi.

Sammy17 2015.07.11. 14:17

Üdv!Augusztus 10-én ér véget a fiamnak a feltételese.Mivel utána amint lehet,menne külföldre dolgozni(konkrét helyre),amihez ugyebár kellene az útlevél(nem elég a személyi),minél hamarabb meg szeretnénk csináltatni azt.Van arra lehetőség,hogy már most júliusban megigényeljük?Mivel 30 napon belül készül el,így valószínűleg egyébként sem adnák ki aug.10 előtt,így nyernénk egy kis időt.Vagy ez már az igénylésnél kiderülhet,ujjlenyomatvételkor,vagy ilyesmi?Olyan bosszantó,mert már rég vége lehetne,ha betartja a bíróság a határidőket...

ObudaFan 2015.07.10. 22:33

rojiblanco

Ha most kifizeted a büntit, akkor nem kell leülnöd.

rojiblanco 2015.07.09. 18:56

Köszönöm a válaszokat!"A bíróság az átváltoztatásról - kérelem hiányában - tárgyalás tartása nélkül határoz." Közben már rájöttem, hogy a végzésen csak az szerepel, hogy részletfizetés nem lehetséges. Akkor egyben ki tudom még?

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.07.09. 18:31

Elég életszerűtlen a történet... mi történt valójában?

Dr.Attika 2015.07.09. 18:22

Itt valószínűleg helyszíni bírság kiszabása történt. Az iratokat birtokló készségesen elismerte az elkövetést, magát a talált (lopott) okmánnyal igazolta. Ebben az esetben elképzelhető, hogy csak az elzárást kiszabó tárgyalásra idéző végzés érkezik meg, de annak meg kellett volna érkezni, mielőtt kiszabták a 6 napot. nem véletlenül van az a szabály, hogy okmány elvesztését, ellopását be kell jelenteni a hatóságnak. mi van, ha a személyi okmányokat egy gyilkosság helyszínén találják meg? Akár fél év előzetes letartóztatás is kinézhet, mire tisztázódik a dolog.

Kovács_Béla_Sándor 2015.07.09. 16:02

Az még rendben lenne, hogy valaki ellopta az irataidat, és vissza él vele. De hogy azt is elintézte, hogy a postádat ne kapd meg, az már mégis csak furcsa.

Egyébként kifizeted a bírságot, és kész!

rojiblanco 2015.07.09. 14:42

Üdv! A történet úgy kezdődött, hogy elhagytam az irataimat (személyi, lakcímkártya), amit nem jelentettem be és nem is csináltam újat, mivel nem tartottam fontosnak és szükségem sem nagyon volt rá, mivel egyrészt otthonról dolgozok és nem sokat járok ki, másrészt meg van útlevelem. Na most kaptam egy levelet a bíróságról, hogy mivel nem fizettem be egy 30.000 forintos büntetést, így 6 nap elzárásra változtatták meg. Fellebbezésnek nincs helye, tárgyalás tartása nélkül határoztak. Én nem csináltam semmit, gondolom a személyimmel élt vissza valaki. Ezzel nincs is gond, vállaltam volna a felelősséget a hibámért és kifizettem volna a bírságot, ha tudok róla. Erről viszont még egy levelet sem kaptam, semmit. Tudok valamit tenni, vagy mindenképpen elzárás lesz a vége?

Anita0227 2015.07.08. 09:02

Köszönömszépen

folyami géb 2015.07.08. 07:21

Ez azért lehet, mert a NYOMOZÁS JELEN ÁLLÁSA szerint az ügyészség azt megalapozottnak látta annak gyanúját, hogy történt bűncselelmény, de annak nem, hogy azt a feljelentett személy követte el.

Ettől függetlenül lehet még gyanúsított később a feljelentett személy, vagy más is.

Azt már a másik topicban leírtuk, hogy még biztos, hogy nem vádemelésről van szó, valamit félre kellett, hogy értsél.

Anita0227 2015.07.07. 21:27

Tisztelt Fórumozók, Ügyvédek! Olyan kérdést tennék fel, hogy tettem egy buntetofeljelentést konkrét személyekre vonatkozolag, amiben elindult a nyomozás, de az ugyeszseg ismeretlen személyt nevezett meg a biroság fele. Miert lehet ez mikor konkrét személyre tettem a feljelentést??? mi ebböl a jogi következtetés?Köszönöm a segitséget elöre is.

rangerboy 2015.06.26. 23:56

Kedves Ügyvédek!

Egy olyan kérdéssel fordulok a forum használóihoz, akiknek már van esetlegesen tapasztalatuk ebben, és persze a Tisztelt Ügyvédekhez, akik pedig tanácsot tudnának nekem adni.

Van egy levél, amelyek az én nevemre küldtek ki és arra a cimre, ahová be voltam jelentkezve, ideiglenes lakcimen.A levelet 2013. február, március környékén kaphattam meg, azonban már 2013 január óta elhagytam az a lakcimet. A kiküldött levél internetes számla aktiválásához szolgáló adatokat tartalmazott ( a hivatal minden évben csak egyszer küld ki egy értesítőt postán- mivel azonban aktiválták az internetes számlát, így postai levelet egyáltalán nem küldenek-). Ezt a számlát aktiválták is 2013.-ban, azonban a levél nem jutott el hozzám, így nem is én aktiváltam. A számlát letiltattam most 2015. júniusában, ugyanis mindeddig nem voltam a hivatalnál illetékes, és vártam a 2015. februári, márciusi levelet.

Utánanéztem, és elvileg levéltitok megsértése miatt feljelentést tehetek, melyek mindenképpen meg is akarok tenni, mert az egy dolog, hogy nem adja oda a levelet, de miért aktivál olyan számlát, amihez semmi köze. Ezzen már biztosan megsértett valamilyen jogszabályt, esetlegesen törvényt.

Irtam, hogy küldjék meg nekem a levél másolatát, illetve, hogy mikor és mely IP címről lett aktiválva a internetszámla, valamint milyen lekérdezéseket eszközöltek a 2 év alatt, mert ezeket mellékelném a feljelentésemhez. Sajnos erre még nem kaptam választ. Gondolom a feljelentés miatt a rendőrség ugyis kikérheti ezeket az információkat, vagy nem?Mi a szabályozás az internetes felületeknél? Gondolom mindent rögzit egy naplózási fájl (lekérdezés ideje, be-kilépés, IP cím..... főleg az IP cím tudná megadni azt, hogy ki és hol aktiválta, vagyis azt akire gyanakszom, és akinek a cimére ment.

Valószinúleg azért nem kaphattam meg, mert peres eljárással vagyok az illetővel, és gondolom igy kiváncsiskodott utánam vagy valami.

A kérdésem hogy mit és hogyan érdemes erre reagálnom. Miként jelentsem fel? Levéltitok megsértése? Valami más miatt még megtehetem? pl. hogy aktiválta, mikor az nem is az övé. személyes adatokkal való visszaélés miatt -egyébként az internetes számla tartalmazza a nevet, cimet, biztosítási számot, jogviszonyokat? Ezek olyan adatok mihez neki egyáltalán, de semmi köze sincs. Milyen szabályokat sértett meg, amelyek miatt feljelenthetem?

Ilyen esetekben mi a gyakoribb? pénzbüntetés, vagy szabadságvesztés? És mennyi idő?

Várom a jogi tanácsokat.

köszönettelrangerboy

vansboy 2015.06.16. 18:28

Tisztelt tanácsadók ! Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, tételezzük fel van egy ember és annak egy barátja aki diák munkát vállal és kérdőíveket kell különböző boltokba aláíratni és az az adott ember szívességből bemegy az egyik boltba és oda adja a kérdőívet mire a tulaj megkérdezi a nevét és azt, hogy ennél és ennél dolgozik amire az emberünk igennel felel pedig igazából nem dolgozik ott. Vonhat-e valami büntetést maga után ez, ha nem okozott semmiféle kárt a boltnak és az emberünknek semmi haszna nem származott ebből az akcióból, hiszen csak szívességből tette ?Válaszát előre is köszönöm !

Dizzy 2015.06.16. 08:27

Tisztelt tanácsadók tudna nekem valaki segíteni az alábbi kérdésemben? Előre is köszönöm segítségüket üdv tisztelettel

Dizzy 2015.06.14. 17:29

Tisztelt tanácsadók! Olyan kérdéssel fordulnék önökhöz hogy párom jelenleg börtönbüntetését tölti és a feltételes szabadlábra bocsátás meghallgatása később lenne mint ahogy a reintegrációs őrizetbe helyezése ha azt is megkapná, tehát ezt a kettőt együtt megkaphatná vagy kérelmezhetné előtte? Vagy pedig meg kellene várnia a feltételes meghallgatást es csak utanna, de akkor a reintegrációs mar nem hat hónap lenne. Remélem valamennyire érthető voltam köszönöm mielőbbi válaszukat tisztelettel

muvesz50 2015.06.14. 13:00

Tisztelt tanácsadó !Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben az ellopott faházamra valaki azt állítja hogy ő készítette, én pedig feljelentem hamistanúzásért, akkor köteles lesz-e szerződéssel vagy számlával igazolni, hogy valóban ő készítette ? Mert a rendőrség nem kér tőle igazolást, hiába kérem már másfél éve, mert azóta folyik az ügy. Ha állítja, hogy ő készítette anyám megrendelésére, akkor ugye neki kell igazolnia ezt szerződéssel, vagy számlával ? Mert én nem tudom igazolni, hogy nem ő csinálta, hiszen nem ő csinálta, ezért anyám dolgai között semmit nem találtam erről az emberről. Akiről találtam, az pedig 20 év után ugye letagadta, pedig kézírásos papírt találtam a nevével, címével (és nem anyám kézírása), valamint kézzel egy kis alaprajzot. Mivel nem ismerte el, ezért a másikat ismerték el faházkészítőnek(persze csak Mekk Eloek, nem ez a szakmája).

Továbbá hogyan lehet szándékos lopást átminősíteni szándékos rongálássá ? Hogyan leht egy lopás rongálás ? Hiszen valamit vagy ellopnak, vagy megrongálnak.

És hogyan lehet olyan faházat értékbecslővel felértékeltetni (persze nevetséges összegre) 2015-ben, amit a tettes bevallása szerint 2013-ban eltüzelt ? Ön szerint milyen rendőrségi és ügyészségi eljárások ezek ? Mert én mélységesen fel vagyok háborodva.

Jutka70 2015.06.13. 11:17

Üdv.

Elnézést ha nem jól írtam, egy gondnokság alatt lévö személy, kölcsön adta a kártyáját, hogy használjam vaterázás céljából, kézpénzt és egyéb tárgyakért cserébe, legutobb volt egy vita, mert ő levette azt a pénzt ami engem iletett volna, most rendőrséggel fenyeget, azt szeretném kérdezni hogy milyen büntetés várható érte? Szabadságvesztés eseteg polgári peres ügy? További szép napot. Üdv

Kovács_Béla_Sándor 2015.06.13. 10:35

„Elnézést nem értem.”Ez az, hogy én sem...

Immaculata 2015.06.13. 10:26

Jutka70

Te a gondnoka vagy?

Jutka70 2015.06.13. 09:09

Üdvözlöm.

Elnézést nem értem.

Kovács_Béla_Sándor 2015.06.13. 09:07

„milyen büntetés járhat érte?”Még két év a hetedikben.

Jutka70 2015.06.13. 08:15

Jó napot kívánok.Azt szeretném kérdezni, egy ismerösömmel, aki gondnokság alatt áll, kölcsön adta szóba, és több tanúm van rá a bakkártyáját, és legtöbször én, de volt amikor ő is vett le pénzt, de egy bankártya volt csak, most azzal fenyeget hogy feljelent, mert volt rajta egy összeg amit ő levett, és én meg számon kértem rajta. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen büntetés járhat érte? Köszönöm szépen, további szép napot. Üdv

folyami géb 2015.06.10. 06:49

Tudom, hogy mindenki, aki ellen büntetőeljárás folyik, bármit megtenne, hogy tudja, mi lesz az ügy vége. Főleg, akiknél ez nem mindenapos dolg és nagy a tét.

De kérlek, hidd el, hogy erre felelősen egyetlen jogász sem válaszolhat: annyi mindentől függ, hogy a végkimenetel előre megjósolhatatlan.

Először is biztos keletkezett már néhány száz vagy ezer oldal nyomozati anyag, ebben rengeteg minden lehet, aminek jelentősége van. Másrészt a dolgok jelentős része még a tárgyaláson fog majd történni, azt honnan tudhatnánk, hogy mit fog 17 vádlott és gonodolom méég több tanú mondani, és abból mit szűr le a bíróság.

Úgyhogy csak a két utolsó konkrét kérdésre tudok felelősen válaszolni:

Gyakorlatilag kizárt, hogy egy ekkora ügy egy tárgyaláson befejezhető legyen. A leírt cselekmény büntetési tételére és a bűnsegédi minősítésre figyelemmel nem kizárt a felfüggesztett, de mint mondtam, ez sok mindentől függ.

Missy326 2015.06.08. 22:54

Üdvölöm!Sajnos elég komoly problémám van. 2013. Februárjában a TEK-esek vittek be a Teve utcába. Bunszervezetben elkövetett bordélyház fentartasa bűntett miatt. Két nőnek dolgoztunk, 9en. Telefonokat kezeltünk. Bejövő hívásokat, ahol magunkat a különböző helyeken dolgozó, illetve a képeken szereplő prostitúáltaknak adtuk ki magunkat. A telefonálót tajekoztettuk az árakról és a helyszínekel kapcsolatban. Az egész borzasztóan bonyolult. Utóbb kiderült, ,hogy nem két nőnek, hanem négy embernek dolgoztunk, akik nem csak visszaesők, hanem egyéb ezzel az üggyel kapcsolatosan is több bűntettet elkövetők. Pénzmosás, adócsalás, stb. Nekünk bűnsegédi minősítésünk van. Valóban nem tudtunk a többi dologról, sem a többi vezetőről. Mindannyian büntetlen előéletűek vagyunk, azóta normális törvény tisztelő életet élünk. Most kaptunk vádiratot. Az ügyész határozott idejű szabadságvesztést kért, fegyházban mindenkire, egyöntetűen. Kérdésem a következő: Mire számíthatok? 17 vádlottnál elképzelhető, hogy egy tárgyalás elég az első fokú ítéletez? Megúszhatom tenyleges szabadságvesztés nélkül? Köszönöm a választ

ObudaFan 2015.06.04. 15:02

Mondjuk olyan tényállás nincs, hogy tulajdon elleni erőszak, de nyilván akkor valamilyen vagyon elleni bűncselekményre gondolsz és vélhetően nincs súlyosabb biztonsági fokozatban. Írjon egy egyszerű kérelmet a fogvatartott az intézet parancsnokának, hogy szeretne a temetésen részt venni.

czakkata2 2015.06.03. 14:06

Tisztelt Ügyvéd Úr!Kérdésem a következő lenne.Van egy elitélt,akinek édesapja sajnos elhalálozott.Szeretném megtudni hogy milyen mód lenne arra hogy a temetésre az emberi méltósága mellett megtartva jelenhessen meg bilincs illetve őrök kisérete nélkül. tulajdon elleni erőszak kísérlete miatt tölti büntetését időben bevonult a letöltés megkezdése alkalmával, tehát nem egy gyilkos,vagy közveszélyes bűnöző. Sajnos ügyvédre nincs pénzem magam intéznék minden papír benyújtást, ha ehez kaphatnék egy kis kiinduló pontot. A kórházban mondták hogy létezik mód erre,csak sajnos mindenhol falakba ütközöm!Válaszát,és segítségét előre is köszönöm.

wers 2015.04.17. 09:33

„Revidiáltam álláspontomat” tényleg érdekel, melyiket

Dr.Attika 2015.04.17. 08:38

Revidiáltam álláspontomat, mert kaptam egy emailt, melyben megkértek erre.

Mimi Truelove 2015.04.17. 02:00

Tisztelt Fórumozók!

Szeretnèm megtudni, hogy jelenleg hány éves kortól hány éves korig számít fiatalkorúnak valaki? A fiatalkorúak bűnözéséről kell egy prezentációt tartanom és ahogy olvasgatok a témáról azt látom, hogy van ahol azt írják, hogy 14-18 év között számít fiatalkorúnak valaki viszont van, ahol azt, hogy 12-18 év között. A két információ megzavart, nem szeretnèk valótlant állítani az előadás során, ezért is fordulok Önökhöz.

Előre is köszönöm a választ!

Üdvözlettel:

Mimi

wers 2015.04.16. 17:34

Vajon mit írhatott Dr.Attika 2014.11.21. 15:33-kor?

groszfater@gmail.com 2015.04.16. 16:54

Dr.Attika#e-mail2014.11.21. 15:33

Álláspontom az, hogy a jogi fórum mára elérte, hogy csak passzív olvasásra alkalmas jogászok vonatkozásában.Hozzá többé nem szólok csak passzívan olvasgatom.

Hát-igen, legalább ilyen tartalmú mondatokat kell-(lene)megfogalmazni a kérdezőnek...

tibold55 2015.04.16. 16:33

Ja és a kérdésemre nem tudott válaszolni hogy a nyomozónak ki kell e adni a kamera felvételt vagy nem???

tibold55 2015.04.16. 16:30

csak kíváncsi vagyok hogy mi a hiba?

Dr.Attika 2015.04.16. 16:20

Nem azt állítom, hogy nem tud írni, hanem azt, hogy helyesen nem tud írni.

tibold55 2015.04.16. 16:17

kedves Dr.Attika maga aszt állítsa hogy nem tudok írni?

Dr.Attika 2015.04.16. 16:03

Tisztelt tibold55!Van ügyvédje, tehát őt kérdezze. Az ügyvédek etikai kódexe szerint ebben az esetben nem nyilváníthatunk jogi véleményt. Annyit megtehetek, hogy felhívom a figyelmét a magyar nyelv helyesírási szabályainak elsajátítására és alkalmazására. Aki helyesen tud írni az ilyen primitív bűncselekményt nem tud elkövetni.

tibold55 2015.04.16. 15:26

Tisztelt Ügyvéd úr illetve fórumozok. érdeklődni szeretnék hogy van nekem egy zsarolási vád ellenem és az elittő aszt állítja hogy én zsaroltam de ebben az időben én nem is láttam mivel én máshol dolgoztam és egy térfigyelő kamerának rögzítenie kellet hogy ott voltam abban az időben mivel ahol dolgozom ott van térfigyelő de eszt mondtam az ügyvédemnek és neki aszt mondta a nyomozó hogy ő nem adhatja ki az információt hogy rajta vagyok e a kamerát vagy nem és az érdekelne hogy helyesen jár e el a nyomozó tudna valaki segíteni???

Szilárd21 2015.04.12. 19:43

Kedves szakértők!

Aki a büntetését tölti, de még van folyamatban lévő ügye, olyan létezik, hogy a már jelenleg ült büntetésére feles kedvezményt kérni?

Vagy, a folyamatban lévő ügyek ezt a fajta kedvezményt kizárják?Egyáltalán a már meglévő büntetésre utólag lehet kérni felezést?

Köszönöm a válaszukat!

Sherlock 2015.04.12. 11:44

Semleges.

kero77 2015.04.12. 10:58

Tisztelt Fórumozók!

Kaptam egy levelet az ügyészségről amiben az àll hogy 60 nappal meghosszabbítottàk a határidőt.

Az Indoklàs a következő:

A hatàrozat rendelkező részében megjelölt folyamatban lévő bünügyben a vàdemelés feltételeinek megàllapításához tovàbbi nyomozati cselekmények elvégzése szükséges amelyeket csak a meghisszabított határidőben lehet foganatosítani ezért indokolt a hatàridő meghosszabbítàsa.

A kérdésem az lenne hogy ez jó vagy rossz rám való tekintetben.

Köszön a vàlaszokat előre is!

folyami géb 2015.04.08. 22:18

Betty0507,

ha bevonul rendesen, akkor kaphat mindenféle törvényes kedvezményt.

Angyal1978 2015.04.08. 21:50

Tisztelt ObudaFan!

Nagyon köszönöm eddigi válaszait.Sokat gondolkodtam,de nemigen van ötletem arra,hogy mégis hogyan lehet bizonyítani,hogy nem kapott behívót? Önként ment be,nem vitték,mert úgy számolta,hogy már lejárhatott a határidő.Úgy tudom,hogy ez a kis papíros csak egy levelezőlap-szerű nyomtatvány,és nem lehet utánajárni,mint pl egy ajánlott levélnek.Jók az információim?Nem tudom mivel lehetne hitelesen meggyőzni egy bírót a történtek valódiságáról.Üdvözlettel: Angyal

Bence22 2015.04.08. 20:23

Tisztelt Fórumozók!

Még 2011-ben valamikor eltűnt egy elég komoly szintetizátorom (értéke 180,000 Ft). Évekkel később, a múlt hónapban került tudomásomra, hogy ki vihette el tőlem. Az illető közeli ismerősöm, de nem rokonom. Vádaskodás nélkül, de finom gyanúval élve a következők lennének a kérdéseim a tisztelt hozzáértőkhöz:

Mivel kis értékben elkövetett lopásról van szó, mennyi az elévülési ideje?

Mivel a bűncselekmény elkövetési ideje a régi BTK hatája alatt történt, az akkori törvények a vonatkozóak? És ha igen, akkor mennyi időről van szó az elévülés esetében (3 vagy 5 év?)

Az elévülési idő az esetleges feljelentés, vagy az eltűnés napjától számít? Vagyis tudok még tenni feljelentést ez ügyben, egyáltalán lépni valamit?

Sajnos bizonyítani semmiképp nem tudom, hogy valóban enyém volt a hangszer, mivel már rég nyoma veszett, és sajnos azóta a tartozékai is elkallódtak. Megjegyzem, hogy én is használtan vettem még régebben.

Természetesen alaptalanul nem szeretnék rátámadni az illetőre, viszont egy képem is van róla, hogy az engem ért kár után pár hónappal egy együttesben (gyanúsan) az én hangszeremmel játszanak.

Ha esetlegesen még van mit tenni, mi ilyenkor a legcélszerűbb lépés?

Sajnos a jogi témában nem vagyok annyira hozzáértő. Nagyon szépen köszönöm előre is az esetleges észrevételeiket/segítségeiket!

Betty0507 2015.04.08. 10:54

Üdvözlöm!

Az lenne a kérdésem,hogy a férjemet kábítószerrel való kereskedés miatt 1év 10hónap börtönbüntetésre ítélték, amit 3év próbaidőre felfüggesztettek.Sajnos a próbaidő letelte előtt elítélték egy másik ügyből kifolyólag, ahol a másodfokú bíróság természetesen elrendelte a korábban kiszabott 1év 10h. börtönbüntetést.Kérdésem az lenne, hogy így az ítélet utólagos elrendelése esetén számíthat-e majd kedvezményre illetve az esetleges fokozat minősítésre vagy ebből kizárják?A másodfokú bíróság nem zárta ki.

Tisztelettel köszönöm előre válaszát

ObudaFan 2015.04.06. 18:52

zingarina

Próbára bocsátásra, vay pénzbüntetésre. HAmis magánokirat felhasználása. Nem valószínű, hogy a büntetőeljárásban eljáró hatóságok értesítenék az egyetemet.

ObudaFan 2015.04.06. 18:50

Vlilla

Ha már nem állnak fenn az előzetes feltételei. Tudni kellene, hogy milyen okból helyezték előzetesbe.

ObudaFan 2015.04.06. 18:46

Angyal1978

Ha nem tudja igazolni, hogy nem önhibájából nem vonult be, akkor nemfogja visszakapni a kedvezményt.Reintegrációs őrizetre ettől még lehet jogosult, legkorábban a büntetése letöltése előtt 6 hónappal.EVSZ-re viszont nem jogosult.

folyami géb 2015.04.06. 16:29

Ere tényleg nem lehet mást válaszolni, mint hogy minél több dicséret és lehhetőleg munka, mert ezzzel bizonyítható, hogy a büntetés így is elérheti a célját.

Dizzy 2015.04.03. 17:23

Üdvözlöm lenne egy kérdésem a reintegrációs őrizetről, vagy amit most április elsejével hoztak be a hat hónappal hamarabbi szabadulasról, hogy azzal tisztában vagyok hogy kik vehetik igénybe és milyen feltételekkek, csak az lenne a kérdésem hogy dicséretek és munka a börtönben kell-e pluszban hozzá és ha igen mennyi dicséretet es munka előre is köszönöm válaszát

tibold55 2015.03.28. 20:17

helló egy olyan kérdésem lenne hogy ha valakit zsarolással vádolnak és megkapja az előzetest és utána meg kapja a 30 napot is és 1 hét után pedig át szállítják a rendőrségre és ott kell leülni az a 30 napot ez mit jelent valaki segítene??

Vlilla 2015.03.28. 20:03

Milyen okok kellenek?Az nem eleg ok ha 21honapja van vki garazdasag miatt előzetesbe??Ami 0-3ev ügy.

zingarina 2015.03.28. 17:37

Kedves Sándor!

Az ideiglenes (papíralapú) diákigazolványommal okirat hamisítást követtem el (beszkenneltem, megváltoztattam adatokat: dátumot, levelező tagozatról nappalisra írtam át és kinyomtattam) BKV kedvezmény igénybevételének céljából (anyagi nehézségek miatt). A BKK munkatársa észrevette, kihívta a rendőröket és előállítottak. Gyorsított eljárást kértem, együttműködő voltam és mindent bevallottam, megbánást tanúsítottam. Büntetlen előéletű vagyok. Milyen büntetésre számíthatok? Ez magán- vagy közokirat hamisításnak minősül? A legjobban az aggaszt, hogy végzős vagyok és nagyon szeretném befejezni a tanulmányaimat. A nyomozó azt mondta, hogy valószínűsíti, hogy nem kap az iskola értesítőt a vétségemről, illetve a rendőrség nem küld levelet, mert nem szükséges nyomozni, tekintve, hogy bevallottam a hamisítást. Az eljárás, tárgyalás során erre van esély? Ezért kirúghatnak az egyetemről?

Válaszát előre is köszönöm.Z.

Angyal1978 2015.03.28. 17:32

Üdvözlöm!Korábban már írtam,hogy a párom két évet kapott.Feltételesből kizárták,mert nem vonult be időben.a kérdésem az lenne,hogy ha jó a magaviselete és nincs gond,akkor ezt később kérvényezheti és módosíthatják?Ha igen,akkor mikor érdemes próbálkoznia?A másik kérdésem az lenne,hogy az időben be nem vonulása ellenére ő is kérheti a házi őrizetet?Ha igen azt mikortól?Ha nem túl nagy kérés,akkor még egy kérdés a végére: az EVSZ-től is elesett?Válaszát köszönöm

Dini83 2015.03.28. 16:18

Tisztelt Ugyved ur illetve forumozok!Folyik ellenem egy bunteto jogi ugy az exbaratnom feljelentesevel (ami konnyu vagy sulyos testi sertes - ez egyelore meg nem tisztazott) az Egyesult Kiralysagban.Az elet ugy hozta hogy a buntetoper lezartaval (az eredmenytol fuggetlenul,vagyis bunos vagyok-e vagy sem) hazakoltozom Magyarorszagra.A kerdesem ,ha bunosnek talalnak akkor fizetnem kell a perkoltseget,?Karteritest a sertettnek plusz kozmunka stb... ezek folyamata erdekelne ha mar hazakoltoztem...illetve milyen aranyba az otthoni fizetesekhez merten vagy Nagy Britannia fizetesekhez kepest fogjak vonni,illetve hogy egyeltalan vonhatjak-e vagy letezik-e elevules stb?Felre ne ertsen ,nem menekulni akarok ,ezert is varom meg a targyalas veget.valaszat elore is koszonomTisztelettel

Vlilla 2015.03.28. 16:05

Ha megtudhatnam milyen okok amivel szabadlabrahelyezhető.Mar 21honapja elozetesbe ul sima garazdasag miatt aminek buntetesi felsőhatara 3ev.Amit kapott nemjogerosen 30honap amit mar kiult a kedvezmenyevel!Lehetseges meg hogy benttartjak mindig?

zingarina 2015.03.28. 14:03

Kedves Sándor!

Az ideiglenes (papíralapú) diákigazolványommal okirat hamisítást követtem el (beszkenneltem, megváltoztattam adatokat: dátumot, levelező tagozatról nappalisra írtam át és kinyomtattam) BKV kedvezmény igénybevételének céljából (anyagi nehézségek miatt). A BKK munkatársa észrevette, kihívta a rendőröket és előállítottak. Gyorsított eljárást kértem, együttműködő voltam és mindent bevallottam, megbánást tanúsítottam. Büntetlen előéletű vagyok. Milyen büntetésre számíthatok? Ez magán- vagy közokirat hamisításnak minősül? A legjobban az aggaszt, hogy végzős vagyok és nagyon szeretném befejezni a tanulmányaimat. A nyomozó azt mondta, hogy valószínűsíti, hogy nem kap az iskola értesítőt a vétségemről, illetve a rendőrség nem küld levelet, mert nem szükséges nyomozni, tekintve, hogy bevallottam a hamisítást. Az eljárás, tárgyalás során erre van esély? Ezért kirúghatnak az egyetemről?

Válaszát előre is köszönöm.Z.

alexkati 2015.03.28. 13:51

Kedves "Folyami Géb"!Tanácsot szeretnék Öntől kérni. A problémám, hogy 2014. augusztusában a keszthelyi Mcdonalds étteremben hagytam a pénztárcámat. Mire rájöttem a dologra és visszamentem, hogy esetleg leadták, addigra a pénztárca eltűnt. Az étteremben felvétel készült az esetről, így kiderült, hogy ki vette el a pénztárcát. A pénztárcában 50.000 Ft volt. A rendőrségen kérdezték, hogy ha visszakapom az összeget, akkor elállok-e a feljelentéstől. Mondtam, hogy igen. Most kaptam egy Határozatot, miszerint a hölgy nehéz anyagi körülmények között él, és hogy az 50.000 Ft olyan csekély összeg, hogy ennek eltulajdonítása nem veszélyes a társadalomra nézve. A hölgy külföldön dolgozik, én itthon egy iskolában. Szerintem egy napon nem lehet említeni az ő fizetését és az enyémet, de az ő autóját sem az én 17 éves autómmal. Mit tehetek?

folyami géb 2015.03.28. 12:55

Elméletileg bármikor, akár tárgyaláson kívül is. Persze annak oka kell, hogy legyen.

Vlilla 2015.03.26. 21:30

Egy olyan kérdésem lenne hogy tárgyalás napolásánál szabadlábra helyezhető e vagy házi őrizetbe valaki??Vagy ez csak az itélet hirdetés után történhet meg?

Véleményem 2015.03.26. 00:21

zsolesz7706

Az ismerős "elbukja" a kedvezményeket a korábbi szabadulást.A nagy valószínűséget % pontosságra nem írják meg itt, mert ki tudja... vagy bent tartják vagy nem. a lényeg, hogy köröztetni fogják idővel és akkor meg lesz az ismerős.

zsolesz7706 2015.03.25. 07:29

Kedves Sándor!Tehát akkor ha most be megy az emberünk a helyi rendőrségre akkor nagy valószínűséggel ott is tartják igaz?

Kovács_Béla_Sándor 2015.03.25. 07:25

Lehet.Amúgy nem minősül szökésnek. De a pár nap miatt 8-10 hónappal többet ülhet, mint amennyit muszáj.

zsolesz7706 2015.03.25. 07:17

Sziasztok!A kérdésem az lenne?Egyik ismerősömnek tegnap be kellet volna vonulnia börtönbe 32 hónapra Pálhalmára.Ezt nem tette meg családi okok miatt szüksége lenne még 2-3 napra hogy úgy vonulhasson be hogy ne maradjon a családja fedél nélkül.Ergo nem akar megszökni a büntetése alól.A fő gond az az hogy ma mennie kellene a rendőrségre egy kihallgatásra ahol szintén gyanúsított de fél be menni.A kérdés az az igazából hogy a rendőrség látja azt már hogy az emberünknek tegnap be kellett volna vonulnia már a Bv-be?

ezel4352 2015.03.25. 06:33

Sziasztok!A kérdésem az lenne?Egyik ismerősömnek tegnap be kellet volna vonulnia börtönbe 32 hónapra Pálhalmára.Ezt nem tette meg családi okok miatt szüksége lenne még 2-3 napra hogy úgy vonulhasson be hogy ne maradjon a családja fedél nélkül.Ergo nem akar megszökni a büntetése alól.A fő gond az az hogy ma mennie kellene a rendőrségre egy kihallgatásra ahol szintén gyanúsított de fél be menni.A kérdés az az igazából hogy a rendőrség látja azt már hogy az emberünknek tegnap be kellett volna vonulnia már a Bv-be?

Véleményem 2015.03.24. 17:13

gigica

Érdekes, de lehet jogszerű.

gigica 2015.03.24. 12:21

olyan kérdésem lenne hogy a fiam ellen nyomozás indunlt 2012 szep-ben gépjármü jogtalan elvitelében nem ő volt az elkővető csak vele volt és azt se tudta hogy az auto lopot gyanusitottként kihalgatták 2012 ez a jegyzőkőnyv eltünt .ma voltunk az ügyésznél mert 2012 dec otta semmi nem tőrtént most ujra vallomást kell tenie ez igy jogszerü

folyami géb 2015.03.23. 16:32

Annál is inkább igaza van az előttem szólónak,mert "ügyből" nem lehet összebüntetést kapni, csak (bizonyos) büntetésekből.

lajcsó 2015.03.23. 15:05

"lenne e rá lehetőségem, hogy a 2 ügyből összbüntetést kapjak."Előbb legyenek olyan jogerős ítéletek amelyekben büntetést szabnak ki veled szemben.

Véleményem 2015.03.23. 14:36

tibold55

Tényleg ügyvéd kell. Itt párhuzamosan elmélkedhet a sztoriról ügyvédekkel és egyéb jogban jártas nem jártas emberekkel, de már ez idő alatt is kellene egy ügyvéd ha még nem rendeltek ki hivatalból... Ez talán fontosabb lenne, személyesen keresni egyet, mint itt osztogatni a sztorit.

tibold55 2015.03.22. 20:25

jó napot. én érdeklődni szeretnék mivel történt egy kis problémám és anyámnak szeretnék egy jó ügyvédet fogadni mivel eléggé be lettünk csapva az ügy ügy kezdődött hogy az egyik este én apám után mentem és láttam hogy találkozott egy nővel és szóltam anyámnak és oda mentünk és rajta kaptuk őket egy félre érthetetlen helyzetbe és a nő sírva könyörgött anyámnak hogy fogadjon el tőle egy borítékot és akkor felejtsék el a dolgot és had éljen ő apámmal mert szeretik egy mást titokban és úgy is elfognak szökni sajnos anyám belement a dologba és a nő otthon az férjének aszt mondta hogy ő csak kényszerből találkozott apámmal és apám erőszakoskodott vele és szexuálisan erőszakoskodott vele és anyám meg életveszelyesen zsarolta és szolt a rendőröknek és egy pár napra rá apám készült költözni a nővel és anyám ment átvenni a borítékot akkor a kommandó kapta el és apámat is és még engem is mivel apámmal voltam egy helyen és én tanú vagyok az ügyben és ez a nő hazudik mindent hogy a férje előtt ne bukjon le és aszt szeretném kérdezni hogy ilyenkor mit lehet tenni???? és tanuk is vannak hogy apámmal többször is találkozott ez a nő ő pedig tagad mindent és apámék előzetesben vannak most is és hogy hogyan tudnánk be bizonyítani hogy nekünk van igazunk és ő hazudik valaki tudna segíteni? köszönöm

Öcsi84 2015.03.21. 09:53

Üdvözlöm! Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz, hogy 2010-ben elkövettem 1 bűncselekményt majd 2013-ban is elkövettem egyet. A 2010-es bűncselekményből most hoznak ítéletet 2015.Májusában. A 2013-as ügyemet most zárták le 2015. Márciusában, amit fel küldtek vádemelésre. Az lenne a kérdésem, hogy lenne e rá lehetőségem, hogy a 2 ügyből összbüntetést kapjak. Köszönöm megtisztelő válaszát.

Agent Cooper 2015.03.20. 15:50

Kedves katy81!

A fogvatartott szállításába nem lehet beleszólásuk.

Üdvözlettel: Agent Cooper

katy81 2015.03.19. 12:40

üdvözlöm,kérdésem az lenne hozzátartozom egy év börtönbüntetését tölti,mely ügyben perfelujitást kezdeményeztünk amit megiskaptunk,büntetését tiszalökön tölti de tárgyalása szegeden lessz,ugy tudom ilyenkor 2hét szállitásba van,de mi ezt nem szeretnénk hanem célszállitást kérelmeznénk kérdésem az lenne ez lehetséges e és ha igen hogyan kihez forduljak ez ügyben válaszát köszönöm ....

folyami géb 2015.03.15. 11:35

Külön-külön.

Szilárd21 2015.03.15. 11:23

Kedves Szakértők,

Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha valakinek volt egy felfüggesztett börtön büntetése ez idő alatt elkövetett valamit amire ugye már kapott büntetést amit le kell ülni de ehhez hozzá vették azt az időt ami a felfüggesztésből ered. De ilyen esetben mikor valaki üli le külön - külön üli le azt az időt? Pl kapott a felfüggesztett miatt 1,6 hónapot és kapott az új ügyért 1 évet. Akkor ilyen esetben előbb üli le a felfüggesztettet majd az újabb bűnét? Vagy ilyenkor ezt egybe kell venni?

Köszönöm! :)

Kelvin (törölt felhasználó) 2015.03.12. 07:55

Nérócska: olyan szinten egyértelmű, hogy miért vettek ujjlenyomatot, hogy csak bele kellene gondolnod és tudnád a választ. Ha találtak ott több ujjlenyomatot, akkor meg kell tudni állapítani, hogy az kitől származik, az elkövetőtől vagy tőled. A két személy persze lehet különböző és lehet ugyanaz is. A válaszba nem tettem indokolatlanul sok kérdő- és felkiáltó jelet. Bízom benne, hogy ezek indokolatlan használata miatt is érthető a válasz :)

ObudaFan 2015.03.12. 07:45

Nérócska

Ha még csak tanúként hallgattak ki, akkor mi a probléma?

ObudaFan 2015.03.12. 07:41

Salpi

Mármint szeretnél miatta feljelentést tenni? Mert akkor te tedd meg.

Nérócska 2015.03.11. 11:45

Tisztelt Fórumozók!Azért fordulok ide ,mert nem igazán értem,ami velem történt ,annak így kellett történi-e!Tavaly decemberbe az ismeröseim,ki utaztak az osztrákokhoz,és rám bízták a házukat .Régóta ismerjük egymást !Az elutazásuk után nem sokkal a házba betörtek,én egyből jelentettem a betörést ,illetve telefonon értesítettem a tulajt ,aki egyből haza indult!A történtehez meg kell jegyeznem,hogy a volt párom rendőr,és már több ízbe feljelentett,a kapcsolatunk nem túl jó!!!Vissza térve a történethez ,a házba körülnéztem,de nem nyultam semmihez!!A bejelentésem után néhány perccel megérkezett a járőr,illetve a volt férjem hívót,hogy én jelentettem-e betörést??Mondta ,hogy ne nyújak semmihez!Majd néhány perc elteltével ő is megérkezett,illetve a helyszínelök.Abba az időszakba a környéken több betörés is volt!A rendörök ,tőlem nem kérték a személyim,sem a lakcím kártyám,csak felírták az adataim!3 órát ültem a helyszínelésen.Tudtak fel venni láb lenyomatott ,mely egy férfi-é volt.A helyszínelés után ott maradtam,mivel az ajtó annyira megrongálodott ,hogy nem tudtam becsuni,és megvártam a tulajt,aki még az nap be ment tanu valomást tenni!El telt 3 hónap engem egyszer se hívtak be kihalgatásra,kivéve most,DE rossz helyre küldték az idézést ,szerencse hogy a postás ismer ,és így kaptam meg!!!!!Illetve aki beidézett rendőrrel nem is találkoztam,hanem egyből ujj lenyomatott vettek tőlem!!!!!Nem kérdeztek semmit ,nem kérték a személyes okmányaimat!Semmilyen hívatalos papírt nem kaptam arról ,ami akkor és ott történt!!!Képet nem készítettek !!Nagyon megalázó volt!!!!Nem tudom mi a hívatalos eljárás ,ilyen esettbe ??Szeretném kérni ha valaki ,hogy ez így jogos hívatalos eljárás volt-e a rendőrség részéről?????Azzal engedett ki a rendőr ,aki levette az ujjlenyomataim,hogy kérek-e igazolást a munka helyemre??Mondtam hogy nem!!Ha tudna nekem választ adni,azt nagyon megköszöném!!!

Sovány 2015.03.08. 20:34

Tisztel Fórum!

Sajnos uj munkahelyemen nagyot hibáztam!ismerősőmtől átvettem(kifizetem) a rossz termékét,hogy majd ben jóváírom és én majd bent ajándék kártyán levásárolom!Valamin személyzetivel kiirattam egy készüléket amely szine miatt nem tetszett de kifizettem,és jóváírtam nem a személyzeti öszeggemmel amely a végén kiderült hogy a betanításom alatt blokkmásolattal írtunk mindig jóvá,és én is így éve megtettem és megvettem egy drágább terméket,amely most kiderült,válaltam a hibám,de elmondtam hogy így tanítotak be hogy a személyzetivel nem szereik a jováirást,így blokkmásolatot alkalmaztunk,és most az állásomat elveszítetem,holnap derül ki hogy lesz-e ebből rendőrségi ügyem!Kérdésem csak annyi lenne nem tagadok le semmit mert vállalom a felelőségem,de megkérdezném hogy ebben az esetbencsak én vagyok a hibás,azok nem akik ugyan azt tették,kérhetek egy teljes felülvizsgálatot,ha rendőrségre kerülne az ügy?Vagy ebben az esetben csak engem okolhatnak?Milyen büntetésre számíthaok ez ügyben?Kérem segítsenek!

Salpi 2015.03.07. 16:34

Szép napot!

Kérdés: Ha barátnőm polgári perében a másik fél által tett írásos beadványban rám nézve le van írva olyan tényállás amit egy általam kezdeményezett büntető ügyben hamis vádként minősített a bíróság, akkor a polgári bíróságnak kell hivatalból továbbítania az anyagot vagy nekem kell kérni, hogy továbbítsa, vagy mi a teendő, hogy ne maradjon büntetlen a dolog.

Üdvözlettel:

Kovács_Béla_Sándor 2015.03.03. 14:36

Ekkora pénznél már sanszos.

somaki 2015.03.03. 11:42

Tisztelt Jogi Fórum!

Egy közeli ismerősömnél kiderült, hogy a munkahelyén kb. 7 évre visszamenőleg rábizonyították, hogy pénz lopott/ sikkasztott a cégtől. Sajnos pontos információm nincs az összeget illetően, de nagyon sokról van szó, több millió forint, legutóbb úgy értesültem, hogy 16 millió.Valószínű nem egyedül követte el ezt a bűncselekményt, 2 munkatársával együtt. Ismerősöm büntetlen előéletű és közreműködik a nyomozásban.Annyit tudok, hogy bizonyos összeget vissza kell fizetnie és azt is hallottam, hogy letöltendő börtönbüntetést is kapni fog. A kérdésem annyi lenne, hogy ilyen nagy összegű sikkasztásnál elkerülhetetlen a letöltendő börtönbüntetés és ha tényleg be kell mennie, mennyi a minimum, amit kaphat? Köszönöm a választ.

buborka13 2015.03.02. 19:46

Helló! érdeklődni szeretnék büntető ügyben egy ugyet mikor es milyen feltetelekkel lehet atvinni masik megyebe es kerni az ugy ujratargyalasat?az a helyzet, hogy másodfokon is született egy végzés a törvényszék előtt és az ügyészség nem fog fellebbezni, de a család nem tudja elfogadni a végzést ami született. a vád halálos közúti baleset gondatlan okozása volt.a bizonyítékok egyértelműen alátámasztják a vádlott bűnösségét, mégis felmentették egy teljesen elfogadhatatlan stílusú végzésben.. egy joghoz nem értő személynek is kilóg a lóláb.. videó felvétel is található a bizonyítékok között amin minden látszik. a kérdés az lenne hogy a családnak milyen egyéb jogorvoslati lehetősége van még? milyen fellebbviteli szervhez fordulhatnak? a választ előre is köszönöm!!

Agent Cooper 2015.03.02. 18:49

Kedves kovacsmici!

Nem az a meghatározó, hogy a csalás nagyobb súlyú (egyébként a két bűncselekmény büntetési tétele megegyezik), hanem az, hogy egyrészt az együttműködő gyanúsítottal szemben akár meg is szüntethetik az eljárást a Be. szerint, - főleg egy olyan esetben, ahol a bűncselekményt üzletszerűen, és minimum bűnszövetségben követik el, - másrészt az ilyen jellegű bűncselekmények megítélése valóban súlyosabb.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Öreg Tölgy 2015.03.02. 18:31

Nem akarom elkeseríteni, de elméletileg bármeddig. A megismételt eljárásban nincs felső határ, mibel a nem jogerős ítéletet hatályon kívül helyezték, még az sem. A felfüggesztettel sem lehet összbüntetés.

Vlilla 2015.03.02. 15:59

Tisztelt Jogi Fórum! Párom már 20.hónapja van előzetes letartóztatásban.Nem jogerősen 30 hónapot kapott de hatályon kívül helyezték.Ezt a büntetését már álitólag március végén kiüli.De van neki 10 hónap felfügesztetje is.Szeretném megtudni az ő esetében lehetséges összbüntetés?Meddig tarthatják előzetes letartóztatásba még?

Kovács_Béla_Sándor 2015.03.02. 15:39

Mi a jelentősége annak, hogy melyik bűncselekmény nagyobb súlyú?

kovacsmici 2015.03.02. 15:15

Köszönöm a gyors választ!Igen...vígan meg lehet élni mások bajából, reményt árulva :(Az is kiderült, hogy másokat is beszervezett erre a tevékenységre. Azért a csalás és a többi áldásos ténykedés nagyobb súlyú, mint az okirathamisítás?

Agent Cooper 2015.03.02. 13:52

Kedves kovacsmici!

Csalás és közokirat-hamisítás valósulhatott meg. Ha Ön tett hamis nyilatkozatot, akkor önmagát is feljelenti. Egyébként meg úgy tűnik, hogy ebből a "bizniszből" elég jól meg lehet élni.

Üdvözlettel: Agent Cooper

kovacsmici 2015.03.02. 04:17

Tisztelt Jogi Fórum!Egy ismerősöm interneten talált petesejt "adományozót". Az adományozó előleget kért és kapott (bankszámlára utalással), erről papír nincs. A közjegyző előtti nyilatkozat a rokonságról (ami természetesen nem áll fönn)elkészülte után az adományozó eltűnt. Az ismerősöm ekkor nyomozni kezdett, és talált más károsultakat is, a hölggyel többen így jártak. Más annyival szerencsésebb, hogy készült kölcsönadási szerződés is. 50 - 150e Ft közötti összegekről van szó, az adományozás nem történt meg. A hölgy béranyakereső-kínáló oldalakon is hirdet. Tehetnek-e ellene valamit, kimeríti-e ez a csalás tényállását, vagy mivel maga a donáció - az anoním donáció kivételével - tiltott, ezért inkább maradjanak csöndben?

muvesz50 2015.03.02. 01:06

Öreg tölgy és Business Law nagyon szépen köszönöm a válaszokat, sokat segítettek. Üdvözlettel, Ditty

Öreg Tölgy 2015.03.01. 07:30

A titokban készített hangfelvétel felhazsnálható, mert a bírói gyakorlat szerint az igazság kiderítéséhez nagyobb érdek fűződik, mint a terhelt személyiségi jogainak megóvásához. A manipulációt - ha erre gyanú van - a felvétel szakértői vizsgálatával lehet ellenőrizni.

A szellemi fogyatékosságot, ha jól értem, a II. rendű vdlottal kapcsolaztban említette. Egy vádlott vallomását mindig értékelni kell (csakúgy, mint az I. rendűét), akkor is, ha szellemi fogyatékos, őszintén szólva még a gyámkirendelést sem nagyon értem (kivéve, ha a vádlott egyben fiatalkorú is). Egyszóval szabálytalanság bizonyosan nem történt.

Javaslom, az ismerőse inkább érdemben próbállja cáfolni a vádat, ne eljárásjogi kifogásokat keressen, mert ebből a szempontból sem vagyunk még Amerika.

muvesz50 2015.03.01. 01:10

Tisztelt Jogi Fórum! Egy ismerősömet bűncselekménnyel vádolják és az egyedüli bizonyíték egy (feljelentő által titokban készített) magnófelvétel. Érdeklődöm, hogy a bíróság elfogad-e egy titokban készített magnófelvételt, hiszen ez sérti a vádlott személyiségi jogait, továbbá manipulálható is.Kérheti-e a védő ennek a bizonyításból való kizárását ?Másik kérdésem, hogy a születésétől szellemi fogyatékos hozzátartozónak figyelembe vehető a vallomása II. r. vádlottként? Nem szabálytalan kihallgatni egy szellemi fogyatékos embert úgy, hogy akkor rendeltek ki mellé egy vadidegen gyámot? Köszönettel, Ditty

Dizzy 2015.02.24. 18:25

Nagyon szépen köszönöm

Agent Cooper 2015.02.24. 18:12

Én is úgy számoltam, hogy a 16. hónaptól lehetséges a reintegrációs őrizet, mivel 22 hónap a büntetés kétharmad része. Ezért érdemes már a 14. hónap környékén előterjeszteni a kérelmet.A reintegrációs őrizetnek az elítélt vonatkozásában nincs költsége.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Dizzy 2015.02.24. 17:46

Azt még had kérdezzem meg , hogy ennek a reintegrációs őrizetnek van valamilyen költsége?

Dizzy 2015.02.24. 12:59

Tisztelt Ő. T. Igen nem volt pontos mert ez úgy jött ki hogy az előzetes is benne van mar azért ennyi de köszönöm válaszukat sokat segitettek

Öreg Tölgy 2015.02.24. 07:03

Bocsáss meg, kedves A.C.,

de a "legfeljebb hat hónappal...helyezhető" kitétel számomra azt jelenti, hogy maximum a feltételes előtti hat hónapot töltheti reintegrációs őrizetben az elítélt. Ha a hat hónap a legrövidebb lehetséges idő lenne, akkor a "lealább hat hónappal" kellene szerepelni.

Dizzy leírása sem teljesen pontos, mert 34 hónapból kétharmados kedvezmény esetén ennél kissé többet - kb. 22 hó 20 napot - kell letölteni.

A többivel egyetértek. :)

Agent Cooper 2015.02.24. 00:03

Kedves Dizzy!

Az Önök esetében bő egy év után, már érdemes kérelmezni a reintegrációs őrizetet. Vagy az elítélt, vagy az elítélt érdekében eljáró ügyvéd kérelmezheti a reintegrációs őrizetet.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Dizzy 2015.02.23. 22:41

Bocsánat még annyit kérdeznék hogy ezt mikor kell vagy érdemes kérelmezni a büntetés letöltése felénél vagy az még korai

Agent Cooper 2015.02.23. 22:34

Így van, illetve a bíróságnak rendelkeznie kellett a feltételes szabadon bocsátás legkorábbi időpontjáról.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Dizzy 2015.02.23. 22:27

Nagyon köszönöm a gyors választ sokat segített már csak annyi kérdésem lenne hogy a kedvezményekről való kizárást az utolsó bíróság papírjában találom ugye ahol az ítéletet is kimondták? Köszönöm tisztslettel

Agent Cooper 2015.02.23. 22:15

Kedves Dizzy!

Amennyiben a párját nem zárták ki a kedvezményekből, abban az esetben a 14. hónapot követően lesz lehetőség a reintegrációs őrizetbe helyezésére, mivel a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége előtt legfeljebb hat hónappal az elítélt reintegrációs őrizetbe helyezhető. (Tehát nem feltétlenül a büntetésének utolsó hat hónapjában, hanem jóval korábban kerülhet reintegrációs őrizetbe.) Viszont ez a lehetőség nem automatikus, hanem kérelem esetén a büntetés-végrehajtási intézmény előterjesztése alapján dönt a büntetés-végrehajtási bíró.

Dizzy 2015.02.23. 20:16

Tisztelt jogi fórum! Olyan kérdésben szeretném a segítségét kérni amit behoztak rendeletet hogy a büntetés utolsó hat hónapját házi őrizetben láb bilincsben lehet letölteni vonatkozik-e a páromra és igénybe vehető-e ez ? neki ez az első büntetése két év tíz hónapot kapott abból húsz hónapot kell leülnie és kábítószer birtoklásáért kapta nem erőszakos bűncselekményért, időbe be is vonult es jó magaviseletű. Válaszát előre is köszönöm tisztelettel

Angyal1978 2015.02.23. 18:53

Nagyon köszönöm a segítséget! :) :(

Öreg Tölgy 2015.02.23. 18:14

Bizony-bizony. A gyermekek után meg semmiféle "rövidítési" kedvezmény bizonyosan nincs.

Agent Cooper 2015.02.23. 18:04

Kedves Angyal1978!

Jól gondolja!A Bvtv. 87. § szerint:"(1) Az elítéltet a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből ki kell zárni, ha a határozott ideig tartó szabadságvesztés letöltését önhibájából határidőben nem kezdte meg.(2) Az elítéltet erre a következményre a szabadságvesztés megkezdésére kiadott felhívásban, halasztás engedélyezése esetén a határozatban figyelmeztetni kell."

Üdvözlettel: Agent Cooper

Angyal1978 2015.02.22. 20:30

Üdvözlöm!Én a párom miatt szeretnék kérdést feltenni.Néhány évvel ezelőtt még a volt nejével követett el egy bűncselekményt,amiért az asszony 4évet,míg a párom 2-t kapott.Van egy közös gyerekük,és az asszony első házasságából egy másik,aki sajátjaként nevelt fel a párom.Két tárgyalás után kapott jogerősen 2évet.Akkor mindjárt kért 3hónap halasztást,hogy félbemaradt dolgait rendezhesse.A 3hónap letelte után nem kapott külön értesítést arról,hogy mikor kellene napra pontosan bevonulnia,ezért napokig keresték.Dolgai végeztével a tárgyalástól számított 4.hónapban önként ment be.A napokban volt a meghallgatása,ahol is közölték vele,hogy a gyerekek után járó kedvezményeket nem kapja meg.Ami lényegesen lerövidíthetné az idejét.A kérdésem az lenne,hogy miért nem?Betudható annak,hogy nem tudta mikor kell és így későn ment be?Vagy esetleg még túl korán kérvényezte ezt,hiszen alig két hónapja van bent?Ez nem jár alanyi jogon minden elítélnek,ha kiskorú gyermekei vannak?Válaszát előre is köszönöm!!

attak100 2015.02.21. 14:20

Jo napot.Segitseget szeretnek kerni.Mi van akkor ha a rendorseg nem tud idezest kuldeni nekem mert nem ismerik a cimemet?

Dizzy 2015.02.17. 17:45

Hát az nem kevés idő, köszönöm gyors válaszát

ObudaFan 2015.02.17. 17:02

Tapasztalatom szerint 1-2 hónap.

Dizzy 2015.02.16. 16:12

Tisztelt jogi fórum! Olyan kérdéssel fordulnék önökhöz, hogy mennyi átfutási ideje van egy áthelyezési kérelemnek egyik börtönből a másikba. Előre is köszönöm válaszát tisztelettel

Dizzy 2015.02.16. 15:26

Tisztelt jogi fórum egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyi az átfutási ideje es az elbírálása egy áthelyezési kérelemnek,börtönből egy másikba, es hogy meddig "ülhetnek" rajta még továbbítják és hogy erre van-e valami szabály előre is köszönöm válaszát tisztelettel

Agent Cooper 2015.02.16. 13:22

Tisztelt lacko2107!

Ennyi információ alapján sajnos csak annyit lehet mondani, hogy vagy elítélik vagy nem.

Tisztelettel: Agent Cooper

lacko2107 2015.02.13. 21:30

Tisztelt jogi fórum! Azzal kérdéssel fordulnék önökhöz. Egy házibuliba kocsival mentem és igaz már ittasan de elindultam gyalog,ott volt egy srác aki egész este nem ivott és utánam jött a saját autómmal ezt többen is tanusítják h ott velünk nem ivott.Elvitt egy darabig de kiszálltam viszont a kocsit totál kárra törte ittasan úgy h ott sem voltam! Most gépjármü tiltott átengedése miatt gyanusítanak valószinüleg elment kocsikázni és máshol ihatott! az lenne a kérdésem h mire számíthatok

Agent Cooper 2014.09.24. 14:09

Kedves airgabri!

Akkor nincs mitől félnie. Bár azért néha a rendőrség sincs mindig a helyzete magaslatán.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Agent Cooper 2014.09.23. 19:26

Kedves airgabri!

Ha a történet úgy igaz, akkor semmit sem fog kapni. De csak akkor...

Üdvözlettel: Agent Cooper

Dr.Attika 2014.09.22. 18:18

Milyen lézer ez? Ha haditechnikai alkalmazásra is alkalmas, akkor súlyosabb a büntetőjogi felelősség.

kaskri 2014.09.19. 22:15

Tisztelt Jogi Fórum!3év6hónap börtönbüntetésre ítéltek gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt, amelyből 6 hónapot töltöttem elözetes letartóztatásban, és a büntetés 2/3-ának letöltése után leszek feltételesen szabadlábra helyezhető az ítélet szerint. 2014.07.19- én vált jogerőssé az ítélet. 2014.08. hó végén kaptam meg a felhívást a büntetés letöltésének megkezdésére, amelynek időpontja 2014.09.23-a. Menet közben 2014.09.09-én meghatalmazott védő útján terjesztettem elö halasztási kérelmet egészségügyi okok miatt. A mai napon 2014.09.19-én kaptam egy végzést, miszerint a bíró Igazságügyi Orvosszakértö véleményét kéri a kérelem elbírálásához.A kérdésem az lenne, hogy halasztó hatálya van-e ennek a végzésnek a büntetés kezdésére vagy sem? Egyértelműen a végzésben ez nincs feltüntetve, de a 9/2002.(IV.9.) IM rendelet 21.paragrafus 3. bekezdése értelmében, akár lehet is értelmezésem szerint. Nagyon megköszönném a mihamarabbi segítségüket ez ügyben, mert abszolult tanácstalan vagyok!

Előre is köszönettel!

panka654 2014.09.19. 13:18

Tisztelt Ügyvéd Nő/Úr!

Felsőoktatási diákigazolványomra középiskolai matricát tettem, az ellenőr elkapott a vonaton. Az igazolványomat visszaadta majd megbüntetett, a büntetést 3 napon belül megtérítettem. Majd feljelentettek, kihallgatás során nem ismertem el a hamisítást, azonban a nyomozónak volt egy fénymásolata az igazolványomról, amin jól kivehető a matrica. ( nem tudom mikor és hol készült a másolat) Nemsokára megyeb bíróságra, és a kérdésem az lenne , hogy ez a fénymásolat mennyire bizonyító erő?Illetve ha a bíróságon elismerem, a hamisítást akkor számíthatok enyhébb büntetésre? Mekkora büntetést szabhatnak ki? Nem voltam még soha bünetve és a MÁVnak is megtérítettem a kárt.

Válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Anna

CsakEgyKérdés 2014.09.14. 18:53

Köszönöm szépen a gyors választ!

ObudaFan 2014.09.14. 13:22

Ha már gyanúsítottként idézik, akkor szerintem már gyakorolhatja is a gyanúsított jogait. De a gyakorlatban ez nem probléma, az első kihallgatáson ugyanis a hatóság közölni fogja, hogy mivel gyanúsítja őt pontosan, és ezt követően jelezheti, hogy előbb szeretné azokat az iratokat megkapni másolatban, aminek a kézhezvételére jogosult, és csak egy későbbi időpontban tesz vallomást.

CsakEgyKérdés 2014.09.13. 18:03

Kedves Fórumozók!

Pár kérdéssel fordulnék a hozzáértőkhöz.A válaszokat előre is köszönöm!

1.

A gyanúsítotti jogok (valamennyi, különösen tájékoztatáshoz való jog, iratmásolat kéréséhez való jog) a gyanúsítotti kihallgatásáról szóló idézés kibocsátásától fogva illetik meg a terheltet, vagy csak az első kihallgatásától?

2.

Abban az esetben, ha a nyomozati iratok részét képező valamely irat az első gyanúsítotti kihallgatás előtt keletkezett, és annak megismerésére a terhelt jogosult, akkor kérhet iratmásolatot még az első gyanúsítotti kihallgatása előtt, vagy sem?

3.

Az idézésben a Be. 67. § (5) bekezdése alapján felhívták a terhelt figyelmét, hogy az üggyel kapcsolatos iratain kívül a bizonyításnál felhasználható feljegyzéseit, vagy tárgyait vigye magával. Azonban "csupán" annyi a probléma, hogy az idézésben a cselekmény minősítésén kívül semmilyen konkrét utalás nincs, ami alapján be lehetne határolni, hogy konkrétan milyen cselekményről is van szó.

Köszönöm szépen a segítséget!

Udzsat 2014.09.12. 18:19

ObudaFan!

Nagyon szépen köszönöm a választ!

ObudaFan 2014.09.12. 14:01

A felülvizsgálat és a perújítás nem zárja ki egymást, mind a kettőnek teljesen más feltételei vannak.Az EJEB-hez fordulás 6 hónapos határideje vitatott lehet, és esetileg eldöntendő, hogy mitől számít, vitás, hogy a felülvizsgálat mennyire tekintendő abban az eljárásban megfelelő hatékony nemzeti jogorvoslatnak.Amit írsz, az az elfogultsági kifogás sikeréhez nagyon kevés.

Udzsat 2014.09.11. 19:25

Segítséget szeretnék kérni. A kérdésem a következő: akit másodfokon, jogerősen elítéltek büntetőügyben, lehetősége van-e felülvizsgálati kérelemre(okok vannak rá). Ha ezt elutasítják, ill. elfogadják, de az ítélet továbbra is erősen kedvezőtlen, lehet-e perújítást kérni. Tehát, hogy a felülvizsgálati kérelem és a perújítás nem zárják-e ki egymást. Továbbá ezek után a strasbourgi bírósághoz való forduláshoz úgy hiszem, van egy határidő,amit be kell tartani. Ez mikortól számít? A másodfokú ítélettől, vagy a továbbiak(előbb leírtak) lezárása után. Lehet-e új pert kérni bírósági elfogultság figyelembe nem vétele miatt (az elítélt nagybátyja nagy hírű, befolyásos bíró, professzor stb, de ellenség, megtagadták az elítéltet, születésétől fogva. Az ő működési területén voltak a tárgyalások). Új tanú van, új bizonyíték van. Ezen kívül csak az elítéltre terhelő dolgokkal foglalkozott a bíróság, az enyhítő körülményekkel nem. Az előbb felsorolt utat szeretném végigjárni, de nem tudom, hogy ez ily módon járható-e.Köszönöm a válaszokat előre is.

Szilárd21 2014.09.01. 12:25

A Büntetés-végrehajtási Intézetnél, én érdeklődhetek, hogy megtörtént e kapcsolattartói papírom regisztrációja, telefonon?

Vagy, hogy tudom, meg hogy megkaptam az engedélyt?

Írni szeretnék a fogvatartottnak egy levelet, így 40 nap után...

Kovács_Béla_Sándor 2014.08.22. 15:45

A leírt magatartás szerintem is csak olyan Btk. magatartások alá húzható be, amelyek magánvádasak. Akkor pedig a vádképviseletről a sértettnek kell gondoskodnia.A rendőrség természetesen átadta a bíróságnak az ügy iratait, a feljelentést, de azok nem pótolják a sértett előadását, a formális vádat.

Magánvádas eljárásban a feljelentés illetéke valóban 10 000,- Ft. Bélyegben kell benyújtani, lehet azon az okiraton, amelyen válaszolsz a bíróság kérdéseire. Ha elítélik a terheltet, akkor természetesen ezt is meg kell neked térítenie.

Ha a bíróság szerint az ügyben nyomozati cselekményekre is szükség lesz, akkor azt a rendőrség fogja elvégezni.

BZsolt_2 2014.08.22. 11:33

Tisztelt Sándor!

Köszönöm, a kritikát, megkövetem magam, elnézést kérek. Amennyiben az ominózus mondatot figyelmen kívül hagyjuk, kaphatnék egy kicsit bővebb információt is?

Kovács_Béla_Sándor 2014.08.22. 09:53

„ez jelenleg hazánkban normális eljárási mód?”Ezt nem kellene. Úgy általában sem a háborgás a célravezető magatartás.

BZsolt_2 2014.08.21. 21:36

Tiszteletem!

A segítségüket szeretném kérni.A történet röviden: Július hónapban a nyugati pályaudvaron a szabályosan pórázon láb mellett ülő, komoly 5 kg-s termetű kiskutyámat megtámadta egy Staffordshire terrier keverék kutya. A kutya gazdája a helyszínen volt, gyakorlatilag semmit nem segített, de sikerül a kutyámat megmenteni gyakorlatilag komoly sérülés nélkül. A védelmezése közben a barátnőm kezén lett egy kisebb harapás, nekem a fülem sérül meg kicsit. Mivel a rendőrség igen közel volt a járőröknél jeleztük, hogy feljelentést kívánunk tenni a kutya gazdája ellen, mivel a kutyán nem volt szájkosár és a helyzetben póráz sem. A rendőrök jelentést írtak, jött a mentő, ellátták a barátnőmet, kutyust vittük az orvoshoz. A másik féltől is elkértek minden iratot és őt is kihallgatták. A másik kutya szerencsére menhelyről kihozott volt, így volt oltási könyve, chip száma. Ez után persze még rohangálás az ÁNTSZ-hez és járványügyhöz, mert nekik nem elég az oltás igazolása, a másik kutyát meg akarták figyelni. Persze a másik személy, az ÁNTSZ-t telefonba már arról tájékoztatta, hogy a kutya a 4-es úton kiugrott az autóból, elütőtték, Ő meg eltemette. A rendőrök azt mondták nekünk nem kell feljelentést tenni, a rendőrség ezt saját hatáskörben megteszi. Amennyiben mi is akarunk, akkor bírósághoz kell fordulni és ott kell ezt kezdeményezni. Pár napra rá, beszéltem az ügy előadójával, Ő is megerősítette, hogy nincs szükség feljelenésre. A mai napon a Pesti Központi Bíróságtól jött egy tájékoztató levél.Mely szerint:

A fentieke felül a 1990. évi XCIII. törvény (ltv.) 54§ (4) bekezdésére szerinti leletezés terhe mellett - az (ltv.) 52§ (1) és (2) bekezdése alapján rójak le 10.000 forint eljárási illetéket. Természetesen ha nem fizetem be, majd a NAV behajtja.

Sajnos az egészet nem értem. Megtámadták a kutyusom teljesen indokolatlanul (a másik kutyának és "gazdának" semmilyen sérülése nem történt), mivel a másik kutya rosszul volt szocializálva. A védelme közben mi megsérültünk. A gazdát feljelentettük a helyszínen, az intézkedő rendőrök jelentést írtak. Most magánvádi eljárásban nekem kell bizonyítékokat gyűjtenem és nekem kell fizetnem? Mindezt úgy, hogy a rendőrőrs mellett történt az esemény amit még kamerákon is láttak. A jelentésből és az alapján készült feljelentésből nekem példányom sincs. Legyenek szívesek írják meg nekem, hogy ez jelenleg hazánkban normális eljárási mód?Persze ha viszavonom a feljelentést, semmit nem kell fizetnem és semmi sem történik. A történet még "vicces" része, hogy a levélben azt már nem írták, mégis hova kellene illetéket fizetnem.

Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségüket.

Tisztelettel:

Bátai Zsolt

Kovács_Béla_Sándor 2014.08.21. 16:33

Nem az a kérdés, hogy "fenntarthatja-e", hanem az, hogy megszüntetheti a munkaviszonyát.

groszfater@gmail.com 2014.08.21. 15:40

Igen, fenn, büncselekmény címszóval.

Hoffy 2014.07.31. 14:10

Tiszteletem!

Köszönöm a választ az igazság, hogy sokkal többet tudok de hiába. Itt részletesen leírtam és sok tanu jelentkezett. Http://segitsegkeres.atw.hu azthiszem marad strausbourg.:-( én végig csinálom.

Hoffy 2014.07.31. 14:10

Tiszteletem!

Köszönöm a választ az igazság, hogy sokkal többet tudok de hiába. Itt részletesen leírtam és sok tanu jelentkezett. Http://segitsegkeres.atw.hu azthiszem marad strausbourg.:-( én végig csinálom.

Véleményem 2014.07.31. 01:29

Hoffy

A másik topicban válaszoltam. Az itt leírt sztori teljesen más fekvésű... akár az előttem szóló kommentjét is oszthatnám tovább...

19 éve jogtalanul élni nem egyszerű... eddig nem bukott ki az valami csoda. érdekes...Nyilván kell kapnia büntetést súlyos testi sértés miatt. Egy ügyvéddel kellene konzultálni ha úgy gondolja, hogy az ügy nem úgy halad ahogy kellene. A fórumról ezt megoldani kizárt. ( Az ellentmondások és az nonszesz történet miatt. )A drogos részhez ügyhöz gondolom köze nincs, csak tudomása van valamiről amik alapján leírt valamit ide és szájról szájra terjedt, majd megszületett ez az írás.Hasonlóan az emberölős rész is, a csecsemő kínzásos rész is, a különböző ügyek büntető eljárási szakasza is olyan dolgok amik Önt nem érintik csak "tud" valamit valamiről valahogyan...

ius latratus 2014.07.30. 16:52

Agyhalál.

Hoffy 2014.07.30. 16:27

Tiszteletem!

Egy 19 éve hazánkba jogtalanul itt élő afrikaival harcolok aki szétverte a karomat és kórházba is kerültem ezért. Ma két csavar van benne. Jogszerű e, hogy a súlyos testi sértésért amit egyébként kamera rögzített és megvan a felvétel is. Ne kapjon semmi büntetést, vagyis megússza? Ugyanis 2 évre rá kiírták a tárgyalást amit azóta 3 szor is elnapoltak különböző indokokkal? Hol léphetek fel a bírósággal szembe?Valamint bizonyított, hogy drogot árul és a rendőrség eddig minden esetbe megvédte és ejtette az ügyet.Ezen kívül egy esetben megölt itt hazánkba egy másik afrikait és a másikat súlyosan megsebesítette. Ott már bírósági szakba van az ügy vagy már lehet, hogy ítélet is született, ezt nem tudom, de ő azt vallotta, hogy megtámadták és jogos önvédelem. Viszont amikor hazament ott egy ismerősének azt mondta, hogy mivel drogot adott el nekik és nem fizettek ezért példát akart statuálni és szándékosan ölte meg a másik sajnos nem hallt meg! Ezen információkat kész ez a személy a bíróságon is elmondani, csak nem tudjuk kideríteni, hogy hol volt a tárgyalás és mi lett az eredménye? Természetesen az afrikai hazánkba ismert nevét tudjuk.Valamint van egy csecsemő kínzásos ügye is. Remélem ezt végig viszik.

Köszönöm a válaszokat.

barbirobika 2014.07.25. 13:34

tisztelt ügyvéd ur

azzal a kérdéssel fordulok önhoz a párom a2 év 6 honap letöltedö börtön büntetést kapot másod foku biroságon kedvezvezményböl kizárva.na mosz a kérdésem az lenne van e valami esély a kedvezményre.ö töbszöros visza esö a vád avgy nem is udom hogy hivják magán laksértés önbiráskodás könyutesti sértés.elöre is köszönöm válaszát

ObudaFan 2014.07.23. 21:00

Hát, ez így sem lett érthetőbb. Látni kellene az iratokat.

nizu 2014.07.23. 16:47

Jó napot!

Beidéztek egy 500.000 Ft-os csalási és okirat hamísítási, (ami végülis nem történt meg)ügyben gyanúsítottként, vallomást tettem, mindent elmondtam... és most ismét beidéztek! Miért, illetve mit kaphatok? Köszönöm a segítséget?

foci2006 2014.07.22. 19:04

Kedve ObudaFanA fokozat váltás lehetőségét az idő.rövidsége miatt vették el!

ObudaFan 2014.07.22. 07:24

Szupercsiki

Csak akkor képviselheti, ha az anya meghatalmazást ad neki erre.

ObudaFan 2014.07.22. 07:23

Boldizsár23

Ha az illető büntetlen előéletű, akkor amit leírtál, az nagyjából egy próbára bocsátás szerintem.

ObudaFan 2014.07.22. 07:22

foci2006

Már hogyan vették el a fokozatváltás lehetőségét?

foci2006 2014.07.21. 19:24

Kedves hozzáértők!

Az lenne a kérdésem, hogy a büntetés végrehajtás nyilvántartási osztály hibái ellen mit lehet tenni?Egy ítélete kétszer akarnak leültetni valakivel.Papírokat egy hónapos késéssel kézbesítették.Ezzel hátrányos helyzetbe hozták az ismerősöm. El vették tőle a fokozatváltás lehetőségét.Ötlet?

Ha valakit érdekel a panaszra írt idióta választ szívesen el küldöm.Köszönöm a választMinden jót

Boldizsár23 2014.07.18. 18:37

Tisztelt ObudaFan!

Nagyon szépen köszönöm a választ.

Még egy kérdésem van, hogy személyi szabadság megsértése, mondjuk rendszeresen könnyű testi sértéssel együtt, milyen büntetést vonhat maga után.

Üdvözlettel:Boldizsár39

Szupercsiki 2014.07.18. 16:48

Tisztelt Jogászok !

Képviselheti-e kiskorú gyermekét a bíróságon azon Apa,akinek -házasságának felbontása utan- két gyermekét a bíróság jogerősen a volt feleségének ítélte ? Nem történt megállapodás a volt hátastársak között a szülői felügyeleti jog közösen történő gyakorlásáról ,ill.bíróság erről nem rendelkezett, tehát ilyen esetben a kizárólagos felügyeleti joggal azon szülő rendelkezik ,akinél a gyerekeket a bíróság elhelyezte.Ezen idő alatt a másik fél felügyeleti joga szünetel !

Az Apa ellen büntetőeljárás folyik -kiskorú veszélyeztetése-miatt.

ObudaFan 2014.07.18. 16:19

Személyi szabadság megsértése biztosan, és valamilyen testi sértés. Mivel elképzelhető, hogy csak könnyű testi sértés, így 30 napon belül kellene megtenni a feljelentést.Szerintem távoltartást a legcélszerűbben polgári nemperes eljárásban a bíróságtól kellene kérni.

Boldizsár23 2014.07.18. 13:26

Tisztelt Jogászok!

Adott egy édesanya, aki egyedül nevelte fel két fiú gyermekét.

A kisebbik 22 éves, normálisan él, tanul és dolgozik, az édesanyjának a támasza.

A nagyobbik 25 éves, otthagyta az iskolát. Hébe-hóba dolgozik, de sajnos füvezik, s olykor más droghoz is hozzájut mint fogyasztó.

Ennek következtében torzult a személyisége. Többször is fizikailag bántalmazta az öccsét és az édesanyját is.

Legutóbb az édesanyját bezárta a szobába, egy óráig nem engedte ki, majd megakadályozta, hogy kijöjjön onnan. Megütötte, látható sebek, hámsérülések vannak az édesanyjának a karján, testén.

Az évek óta tartó sorozatos traumák miatt az édesanyjának az egészsége is aggasztóan romlott.

Az édesanyja kérte az öccsével együtt, hogy az elkövető költözzön el a lakásból, ha szüksége van rá, bármiben segítik, de távozzon el.

Nem hajlandó, viszont a fizikai és lelki támadások, fenyegetések, a szabályos lelki gyötrés az édesanyjával szemben ciklikusan, úgy 1-2 hetente visszatérőek.

Azt javasoltam, hogy az édesanyja azonnal vetessen látleletet, és tegyen feljelentést.

Kérdésem:

A fent leírtak alapján milyen bűncselekmények valósultak meg.

Milyen büntetés várható.

Van-e mód a távol tartás megítélésére, ha még mindig be van jelentkezve az édesanyja tulajdonában álló lakásba?

Lehet-e kérni, hogy kényszerelvonóra küldjék.

Köszönettel:Boldizsár23

ObudaFan 2014.07.13. 13:28

1966ba

Felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés lehet belőle.

ObudaFan 2014.07.13. 13:27

1972

Már dolgozhatsz.

ObudaFan 2014.07.13. 13:26

Ha a folyamatban lévő ügy első fokon van még folyamatban, akkor lehet.

1966ba 2014.07.13. 10:55

Koszonom a kedves valaszt!Es akkor most mi fog tortenni?Ujra kihalgatnak es a sertettet is?Vagy keszulhetek arra hogy bortonbezarnak?Egyebkent nem ertem miert hosszabitottak meg a nyomozast,Nem volt eleg bizonyitek vagy mi oka lehet?Egyebkent a holgy aki feljelentet onkent penzert adta ide az iratait,de mivel nem tudtam neki fizetni a megbeszelt jutalekot feljelentett.Es ugy allitotta be az ugyet mintha en kucsaltam volna tole az adatokat.

Rawel 2014.07.13. 10:12

Elsőfokú ítélet, mely egyben jogerős is, 2014 április. Folyamatban lévő ügy elkövetési idő 2013 június. Lehet ezeket összbüntetni, ha a folyamatban lévő ügyből letöltendő büntetés lesz?

Anyarigó 2014.07.13. 00:11

1966ba1998. évi XIX.Tv. ( Be.)AZ ÜGYÉSZ

Az ügyész feladata

28. § (1) Az ügyész a közvádló.

(2) Az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomozást végeztet vagy nyomoz. Az ügyész vádat emel, és képviseli a vádat a bíróság előtt.176. § (1) A nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, és be kell fejezni. Ha a nyomozás elrendelésétől, illetve megindulásától két hónap eltelt, indokolt esetben a nyomozás határidejét az ügyész két hónappal, ha ez a határidő letelt, a megyei főügyész legfeljebb a büntetőeljárás megindításától számított egy évig meghosszabbíthatja.

1972 2014.07.12. 20:18

Tisztelt Ügyvédek!2010-03-30-án lőfegyverrel lőszerrel való visszaélés miatt egy év börtönbüntetésre ítéltek, két évre felfüggesztették a végrehajtást.Továbbá a biróság előzetes mentesítésben részesített.A kérdésem az lenne,hogy dolgozhatok e már vagyonőrként.Válaszát előre is köszönöm.

1966ba 2014.07.12. 17:58

Kedves forum!Csalas ugyeben kihalgatot a rendorseg aprilis 8-an,majus elejen hivtak a rendorsegtol hogy a nyomozast lezartak es atadtak az ugyeszsegnek.Tegnap kaptam levelet az ugyeszsegtol hogy oktober 22-ig meghosszabitjak a nyomozast.Nem ertem hogy miert hosszabitottak meg a nyomozast ha egyszer lezartak?100 ezer forint ertekben kovettem el a csalast,ezt el is ismertem de az en es a karosult vallomasa nem eggyezik.Soha nem voltam buntetve es nagyon felek hogy milyen buntetest kapok.Egyebkent ez uzletszeruen elkovetet csalasnak szamit!Kerem segitsenek.Koszonom.

ObudaFan 2014.07.12. 16:18

Rawel

Az új Btk. szerint már nem a jogerős, hanem az elsőfokú ítélet időpontja számít, tehát azt kellene ismerni.

ObudaFan 2014.07.12. 16:16

Tomi09

Másolatot azt kérhetsz.

Tomi09 2014.07.10. 11:06

Egy kérdésem lenne, jogaim érvényesítésével kapcsolatban.Egy büntetőügyben tanúként akarnak meghallgatni az adóhatóságnál. Már egyszer az ügy kezdetekor a munkahelyemen ezt megtették és a tanúvallomásom aláírását követően nem adtak nekem példányt a vallomásomról, kérésem ellenére.Szeretném megkérdezni hogy a következő vallomásomkor jogom van e felolvastatni előző vallomásomat, illetve van e jogom a 2. vallomásomról saját példányt kérni, hogy mégis mit írok alá.

köszönöm,Tamás

Rawel 2014.07.10. 09:04

Üdvözlöm!

Köszönöm a választ.Még egy kérdésem lenne:Folyamatban van egy ügy, amiből még vádemelés sem volt, elkövetési idő 2013. júniusHa esetlegesen letöltendő büntetést kapna, a mostani 2014. februárban elkövetett cselekményt és a tavaly elkövetett - jelenleg folyamatban levő - ügyet lehet összbüntetni?Kicsit összeszedettebben leírve:

Elkövetési idő: 2013. június, 2014. február.2014-es februári elkövetésből 2014. áprilisban letöltendő büntetés, 2013 júniusi ügy még folyamatban, ha írélet lesz esetlegesen, akkor majd csak ez időpontok után.Ezt a kettőt lehet majd esetleg összbüntetésben kérni?Köszönettel

ObudaFan 2014.07.10. 07:21

Azokra lehet.

Rawel 2014.07.09. 19:01

Üdvözlöm!Összbüntetéssel kapcsolatban érdeklődnék.Elkövetési idő:2012 január és 2012 március. Jogerős ítélet 2012 június és 2012 október. Ítélet: mindkét esetben felfüggesztett fogház. 2014 februárban elkövetett cselekmény miatt jogerős ítélet letöltendő fogház és a felfüggesztett îtéletek is végrehajtandóvá vált. Kérdésem az lenne,hogy az elsô két büntetésre lehet -e összbüntetést kérni?Köszönettel

Agent Cooper 2014.06.30. 23:01

Kedves Rounders!

Csoportosan elkövetett garázdaság miatt várható felelősségre vonás. Mostanában az ilyesmiért letöltendő szabadságvesztést is kiszabnak.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Véleményem 2014.06.30. 18:26

Vádról nem volt szó, konkrét bűncselekményről sem, meg még szabálysértésről sem. Lényegi dolog nem vehető ki hajasbaba írásából.

Kelvin (törölt felhasználó) 2014.06.30. 14:40

csak úgy néz ki, hogy részegen beismert az ismerőse pár bűncselekményt, aztán most próbálnak kitalálni valamit

ObudaFan 2014.06.30. 13:03

Mi a vád pontosan? Nem hiszem, hogy ez lenne.

hajasbaba 2014.06.30. 12:11

talán azért nem érti mert olyanokat is mondot hogy oriások és sárkányok kergetik

Véleményem 2014.06.30. 11:16

hajasbaba

Nem látom értelmét ezt a témát tovább fejtegetni. Teljesen értelmetlen a semmiről beszélgetni itt, meg tolmácsolni egy nesze semmi fogd meg jól történetet.

Az illető akiről szó van, fogja meg magát sétáljon be az illetékes rendőrkapitányságra, őrsre és kérdezze meg, hogy érintett e valamilyen eljárásban. Talán meg is mondják. Aztán ha van valami konkrétum akkor lehet tovább fórumozgatni.

hajasbaba 2014.06.30. 06:34

és az mikor derül ki hogy eljárnak e ellene??Ez az embert sokszor kérdezték elötte hogy csinált e valamit de ö azt mondta sokszor hogy nem csak az egyik lehuzta fölön fogva lehordta mindenek egy másik pedig megrángata hogy mit csinált igy elkezdet hazudgálni sok mindent amit szerinte se vetek komolyan olyan hölyeségek voltak csak akkor mivan ha mégis elhiték ??

Kelvin (törölt felhasználó) 2014.06.29. 23:42

Egyáltalán nem kizárt, hogy egy ittas személy túlzott bizalmaskodását kihasználva, tényleges bűncselekmények elkövetéséről szerezzen egy rendőr tudomást. Főleg úgy, hogy tegyük fel az ittas személy elmond olyan körülményeket, információkat, amiről csak az elkövető tudhatott.Ha ilyen információkról tudomást szerez egy rendőr, akkor igenis el kell(ene) járnia.Abban viszont egyetértek Véleményemmel, hogy az egész írás mellőz mindenféle konkrétumot, így csak elméleti válaszokat lehet adni. Így meg lehet érvelni mindegyik álláspont mellett.

Véleményem 2014.06.29. 23:30

hajasbaba

Az igazoltatás okát nem tudjuk, meg azt sem hogy milyen jellegű értékű lopásról van szó stb... sok minden nem derül ki ebből az írásból sem.

Egy sima igazoltatás során aminek különösebb indoka nem volt, nem hinném, hogy egy erősen ittas szavaira bármilyen szinten is adnának... bár lehet, de hát az írásból nem derül ki milyen lopásról van szó.Az irományban említett ember részeg, így nem derül ki mit írhattak fel az igazoltatás során. Feltételezés amire nem lehet adni. Kihallgatás is mire fel lett volna... Hivatalból mégis milyen bűncselekmény miatt indulhatna eljárás, mikor ebből az írásból nem derül ki semmi egyrészt, másrészt pedig akkor az embert jegyzőkönyvileg csak meghallgatják. De ittassága miatt meg a helyzet is ahogy le van írva kizárt, hogy itt valami komoly dologról lenne szó.

Ha véletlen folytán mégis indult valami eljárás ami nem igaz a részeg emberke állításai szerint akkor természetesen vissza nyal fagyi és bünti van.

De továbbra is jelzem, hogy semmilyen konkrétumról nincs szó, ez olyan légből kapott semmilyen információkra alapozott történet. se füle se farka...

Kelvin (törölt felhasználó) 2014.06.29. 22:16

javára legyen írva, hogy csak a részeg ember mond igazat :)hivatalból indíthat a rendőrség büntetőeljárást, aztán majd akkor kiderülhet, hogy hazudott-e, vagy sem.

hajasbaba 2014.06.29. 22:07

ha valaki valotlant mond egy igazoltatás sorén pl:hogy lopt és mondja hol mit kikel , ezt fel irják de kihalgatás nem volt nem tesz senki feljelentést akor ök hivatalbol járnak el ök tesznek fel jelentést?Javára legyen irva hogy csutka részeg volt.Alá irt valamit de nem tudja mit mi lehetet aamit aláirt önnök szerint?? ha kiderül hogy hazudot megbüntetik?

Rounders 2014.06.29. 20:31

Tisztelt Jogi fórumozók!

A kérdés feltevése előtt inkább leirom a történteket, hogy egyszerübben tudjanak választ adni.

Odamentem egy baráti társasághoz, mivel kerestem az ők barátját, illedelmesen megkérdeztem, hogy nem e tudjátok , hogy merre találom meg őt. Ezt követően a baráti társaság (nevezzük x személynek) x tagja elkezdett lögdösni és hogy mit képzelek magamról , erre mondom neki hogy én csak egy kérdést tettem fel illedelmesen , erre állon ütött ököllel. Ekkor még nem ütöttem vissza mert ők 6an voltak mi meg 2 en. Ezt követően az ütés helyszinétől kb10 lépés távolságra arrébb mentem, ahol ott volt két haverom, és ezt követően 3an visszamentünk(kb maximum 1-2perc mulva) ahhoz a bozonyos társasághoz, lögdösni kezdtek , ekkor az x személyt én is állon ütöttem, ezt követően a barátai az én barátaimnak támadtak és úgymond tömegverekedés alakult ki, ők már borosüvegeket is a kezükbe vettek és avval támadtak, ők is ütöttek meg mi is ütöttünk, viszont csak kézzel míg náluk borosüveg is volt. Ezt követően kijöttek a rendőrök, és mindenkit bevittek csoportos garázdaság miatt...Én az estét a fogdában töltöttem, viszont a barátaimat nem tették fogdába.A helyszinen volt kamera, és azt mondták, hogy azt kielemzik.Senkisem sérült meg komolyabban, mentőkre nem volt szükség.FEljelentést senki sem tett.A kérdésem az lenne, hogy milyen büntetésre számíthatunk, illetve van e módomban bármi olyan jogi lépés ami segíthet , hogy felmentsenek?

Véleményem 2014.06.29. 19:42

hajasbaba

Már az első kérdés is zavaros volt... Mégis kapott rá egy választ.

Most a hosszabb irományra ha kap választ akkor Agent Cooper vagy bárki más nagy látnok, mert hogy ebből az értelmetlenségből számomra nem derül ki szinte semmi konkrétum meg más sem a millió helyesírási hiba mellett, hogy mi a fenét szeretne a kérdező vagy miről beszél, ír....

Javaslom, hogy pontos értelmes mondatokkal fogalmazva újra fusson neki, vagy várjon egy csodára hogy kap valamilyen választ erre a valamilyen irományra.

havrilla 2014.06.29. 11:10

Üdvözlettel!

2 kérdésem lenne a szakértőkhöz:

Meddig kell a rendőrségnek megőrizni a nyomozati anyagot?A lejárat után hová kerülnek a jegyzőkönyvek?

Ha a végrehajtás során ( már megy a fizetni való levonása, vagy már meg is történt ) a bíróság visszavonja a kiállított vh-ban szereplő összeg nagyrészét (90 % !esetemben ) , akkor van-e a bíróságnak teendője, intézkedési kötelezettsége az új összeg tekintetében? Gondolok arra, hogy pl. automatikusan új vh. lapot kell-e kiállítani és elküldenie a végrehajtónak? Vagy nincs semmi dolga a visszavont, tévesen kiállított vh-val kapcsolatban? Megállapítja, hogy tévedett és ezzel kész? Vagy intézkednie köteles a helyes végrehajtás érdekében? Van-e erre határidő? Ha nekem kell kérni a helyes végrehajtást, akkor van-e határidő?Befejezett-e a bírósági végrehajtás a tévedés megállapítása után?Meddig tudom perelni a bíróságot a téves vh kiállítás miatt?

A válaszokat előre is köszönöm! Azt is megköszönném, ha a válaszokat közvetlenül az email címemre kapnám.

Tisztelettel:

Havrilla Istvánihavrilla@gmail.com

hajasbaba 2014.06.28. 13:43

üdv ha tudna valaki segiteni a lentebb elmondotakbanköszönettel:hajasbaba

hajasbaba 2014.06.25. 23:07

tisztelet forumozzok tisztelt agent cooper köszönöm válaszát még asz lenne a kérdésem hogy ezt a beszélgetést halván,elmondta a járöröknek hogy saját magárol iletve meg is nevzte a töbi eembert akiket megvádolt és mondta hogy mikor és mit csináltak amit fel is irtak persze erössen itas állapotban volt oly anyira hogy felre beszélt halucinált. Elötte sokszor mondta hogy nem csinált semmit csak ugy gondolta ha ilyeneket mond akkor elhiszik mert azt nem hiték hogy nem tett büncselekményt.Közben felveték az setet telora és alá is irt valamit de nem tudja mit és miért??? Mert soha nem követett nam követetek el semilyen büncselekményt,(csak ahoogy elmondta lehet ök el hitték), Mint hogy azt se tudja hogy ö tett feljelentést ha lehet ilyet vagy a járörök jelenteték fel öt öket hivatalbol ??????Ennek már böven elmult 30 napja.csak most zavarja hogyg ondja lehet ebböl hogy félre vezete a járöröket vagy nyomoznak az esetek után és ráhuznak valamit vagy jmegbüntetik nagy pénzre.Mire lehet ebböl számitani???

Agent Cooper 2014.06.25. 21:37

Kedves hajasbaba!

Elvileg bármelyik szolgálatban lévő járőrnél tehet feljelentést, gyakorlatilag azonban legtöbb esetben a járőr meg fogja kérni, hogy menjen el egy rendőrkapitányságra (őrsre) megtenni a feljelentését. Egy emberölés esetén azonnal fog intézkedni, viszont ha egy lopás miatt szeretne feljelentést tenni úgy, hogy az elkövetőről semmilyen információval nem rendelkezik, abban az esetben kérni fogja, hogy a kapitányságon tegyen feljelentést.

Üdvözlettel: Agent Cooper

hajasbaba 2014.06.24. 20:25

tisztelt forumozok hallotam egy beszélgetést és kiváncsi lettem az a kérdésem hogy feljelentst tenni csak az örsön lehet?Vagy a járörröknél is, ön magát és másokat erössen itassan szinte már halucinálva lehet e????És milyen papirokat lehet aláirni a járürüknél???

ObudaFan 2014.06.23. 13:43

Ha az objektív felelősség alapján kiszabott közigazgatási bírságról van szó, akkor nincs helye közérdekű munkára átváltoztatásnak.

nehezkes 2014.06.21. 14:06

Szeretném megkérdezni, hogy gépjárművemmel figyelmen kívül hagytam a kötelező haladási irány táblát egy napon belül két alkalommal, ezért kétszer 50 000Ft. bírságot szabtak ki, ez vajon jogszerű?A másik kérdésem, van 2 hónapja minimálbérre bejelentett munkahelyem, előtte 2 évig nyugdíj előtti ellátásban részesültem (havi nettó 32 000Ft.), kérhetem-e a bírság közmunkával való kiváltását?Ez alatt az idő alatt munkaviszonyomat meg kell szüntetni?

Várom válaszát.KöszönettelIstván.

nehezkes 2014.06.20. 19:26

Szeretném megkérdezni, hogy gépjárművemmel figyelmen kívül hagytam a kötelező haladási irány táblát egy napon belül két alkalommal, ezért kétszer 50 000Ft. bírságot szabtak ki, ez vajon jogszerű?A másik kérdésem, van 2 hónapja minimálbérre bejelentett munkahelyem, előtte 2 évig nyugdíj előtti ellátásban részesültem (havi nettó 32 000Ft.), kérhetem-e a bírság közmunkával való kiváltását?Ez alatt az idő alatt munkaviszonyomat meg kell szüntetni?Köszönettelnehezkes@gmail.com.

ObudaFan 2014.06.17. 21:54

Mármint hol találtál te egy napernyőt? És ha nem volt vele célod, miért sétálgattál vele?NEm feltétlenül ez tűnik a legcélszerűbb védekezésnek.

xxx44 2014.06.17. 14:31

Jó napot. segítségére,illetve tanácsára lenne szükségem A vád ellenem Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja 2012.évi C, törvény 370§ 1 bek ütk. és a 2. bekezdés a) pontja és ebben szeretném az ön segítségét kérni h mire számítsak. Amit tudni kell h folyamatban levőben van 1 fel függesztetem de nem ebből az ügyből hanem testi sértésből.. 1-2 év van vissza ugye most azzal vádolnak h loptam...1 naperőről van szó amire nem tartottam igény,a strand tulajdona de nem elloptam hanem találtam és semmi szándékom nem volt vele,sétáltam 1 utcába mikor a rendőrök igazoltattak mivel állítólag a parton dolgozó biztonsági őr telefonált nekik h lógok el vele ehhez kapcsolódó minden érdemleges információra szükségem lenne illetve a védelmemet segítő információra h mi lenne ilyenkor a teendő első körben? A segítségért bármit megtennék annyira fontos lenne de csak egy köszönöm van tiszta szívből..nagyon rosszul érint a dolog mert ezzel nem vádolhatnak meg...sosem nélkülöztem,munkám van..

katka51(2) (törölt felhasználó) 2014.06.14. 09:53

Kedves Kovács Béla Sándor!Köszönöm, de nem kell, hogy sajnálj! Nem ilyen szándékkal írtam. azért írtam, hogy ilyen is van. Többször kértem tanácsot, és kaptam is, attól ha Te nem találtad, még létezik.A többi hozzászóló, tanácsot kérő esetében meghallgattad a másik felet is? Gondolod ráérő időmben történeteket gyártok? Soha nem hallottál még arról, hogy tévednek a hatóságok? Arról sem, hogy a legfőbb bizonyíték ilyen esetben a gépkocsi szemle? A kérdések költőiek voltak nem szükséges, hogy válaszolj rájuk.Szép napot kívánok!

Kovács_Béla_Sándor 2014.06.13. 15:49

Egyébként ebben a rovatban, ezzel a nickkel semmiféle bejegyzésed nincs idén januárban. Sőt, ebbe a rovatba senki nem írt tavaly augusztus és idén március között.

Kovács_Béla_Sándor 2014.06.13. 15:47

Azt mondták már, hogy az ilyen bejegyzéseknek semmi értelme? Az ügy iratait, részleteit nem ismerjük, te szükségszerűen elfogult vagy, a másik fél nem szólalhatott meg, stb. Úgyis mindenki azt hisz, amit akar.Persze, ha csak az a cél, hogy sajnáljunk, akkor rendben van. Én sajnállak.

katka51(2) (törölt felhasználó) 2014.06.13. 10:49

Kedves Fórumozók!Az ügyem tanulságait mindenki vonja le, ahogyan ő látja, mindenesetre én leírom ide, mivel tanulságos.AGENT COOPER-NEK köszönöm a tanácsait és véleményét, bár úgy történt volna minden ahogyan ő helyesnek látta, ahogy szerinte történnie kellett volna.Az ügyem januárban kezdődött amikor megvádoltak azzal, hogy a lányom lakása előtti parkolóban meghúztam egy másik kocsit.Nem én tettem, a jelzett időben nem parkoltam ott, nem is váltam azon a hétvégén a lányomnál.Rendőrségi feljelentés lett belőle, mivel egy "rendes" szomszéd a negyedikről látni vélte a balesetet, mely január 11.én történt. Én nem vállaltam az elkövetést, ennek ellenére 90 ezer forintra büntettek. Kifogást nyújtottam be, mely előtt kikértem az eljárás jegyzőkönyveit, mely teli volt ellentmondással.Pl. a tanú 11-én látta a balesetet, a kocsi tulajdonosa, 12.-én parkolt le egy gépkocsi mellé, mely ugyan olyan márkájú mint az enyém, ekkor a gépkocsija még sérülésmentes volt.Az ügyet a szabálysértési hatóság átadta a bíróságnak. A bírónő szemmel láthatóan a tárgyaláson olvasta el futólag az okmányokat, szemlét sem a rendőrség, sem a bíróság nem tartott fontosnak.Megjegyzem én akartam a biztosítómmal készíttetni, de ott azt mondták fölöslegesen költök rá, mert a rendőrség úgyis készíteni fog.Nem készített. Én mivel még soha nem volt szabálysértési ügyem, teljesen naiv és járatlan voltam a dologban. A vége az lett, hogy Bírónő kegyet gyakorolt és 50 ezer forintra csökkentette a bírságot, bár előtte megkérdezte, bírok-e közmunkát végezni. Szóval mindenkire rábízom a dolog tanulságainak levonását. Én sírtam egész délután, hogy velem ilyen megtörténhetett, egy olyan országban, ahol 42 évet közszolgaként dolgoztam, megbüntettek azért amit nem követtem el.Minden kétséget kizáróan nem bizonyosodott be, hogy én voltam az elkövető és a bíróságon nem oldódtak fel az ellentétek.További szép napot mindenkinek!

Agent Cooper 2014.06.05. 04:13

Kedves Mirella2010!

A családi körülmények, az őszinte megbánás, a büntetlen előélet enyhítő körülmények lehetnek.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Mirella2010 2014.06.03. 11:58

Kedves Agent Cooper!Köszönöm a válaszát!A februári ügyben már ügyésznél van az ügy, a tavaly őszi ügy miatt megyek most kihallgatásra.Csodálkoztam is,hogy a későbbi ügy jóval hamarabb lezajlik,mint a tavaly őszi.Ebben az esetben is tudhatnak már a februári ügyemről? Mi lehet esetleg enyhítő körülmény? Értem ez alatt esetleg, család, anyagi helyzet,megbánás?Ez előtt a két eset előtt soha nem követtem el semmit,és nagyon megbántam amit tettem. Nagyon meg vagyok ilyedve,hisz kicsi gyermekem van.Válaszát előre is köszönöm!Üdvözlettel: Mirella2010

Agent Cooper 2014.06.03. 11:42

Kedves Mirella2010!

A bűnügyi nyilvántartásban található adatokból látják az Ön korábbi cselekményét, teljesen felesleges tagadnia. Büntetést majd a bíróságtól kap, könnyen lehet akár elzárás is.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Mirella2010 2014.06.03. 10:14

Üdvözletem!A következő kérdésben szeretnék segítséget kérni.Februárban, és előtte ősszel egy ismerősömtől eltulajdonítottam 10.000,- és 2.000,-Ft készpénzt,februárban rendőrségi ügy volt belőle,kihallgattak.Mindent beismertem,a februárban elvett pénz a helyszínen meg lett,a sértett visszakapta.Közvetítői eljárásban megállapodás született,mely alapján az ősszel elvett pénzt megfizettem a sértettnek,az ügyet az eljáró jogász továbbította az ügyészségnek azzal a javaslattal,hogy ejtsék a vádat vagy enyhítsék a büntetést.Sajnos,viszont tavaly ősszel volt egy bolti lopásom,közel 10.000,-Ft értékben,melynél eltávolítottam a termékről a csipogót.A helyszínen a tárgy meg lett, kár nem esett benne,mindent beismertem, együttműködő voltam.Ez ügyben most kaptam idézést kihallgatásra.A februári ügynél két különböző ember,második a kihallgató volt,kérdezte,hogy volt-e már más hasonló ügyem.Én elmondtam a bolti lopást,amelyre konkrétan legyintettek,és nem foglalkoztak vele,sehova nem jegyezték fel.A közvetítői tárgyaláson nem kérdeztek rá.A kérdésem az lenne,ha a mostani kihallgatáson rákérdeznek,hogy volt-e már más ügyem,elmondjam a februári esetet,vagy ne említsem?Két különböző rendőrkapitányságról van szó. Mindkét tettemet nagyon megbántam,elkeseredésemben tettem,és a meghurcoltatások után,plusz a lelkiismeret furdalás végett soha többet nem követek el ilyen nagy hibát.Sajnos, február óta munkanélküli vagyok,és kisgyermekem van.Nem is értem magamat,hogy miért nem gondoltam legalább rá a tettek elkövetésekor.A kihallgatáson mire számíthatok,ott már kiszabják a büntetést? Milyen büntetésre számíthatok?A választ, segítséget előre köszönöm!Üdvözlettel: Mirella2010

Dr.Attika 2013.08.18. 06:36

Az ÍT hoz majd jogerős ítéletet. nyilvános ülés van? Ha igen ott már nincs halasztásra lehetőség. Ha helyben hagyja az első fokú döntést, akkor ott be kell jelenteni a 3 hónapos halasztási kérelmet. Azt megszokták adni, tehát várhatóan január közepén kell bevonulni.

anonymus73 2013.08.17. 22:03

Dr. Attika köszi a gyors választ. 3 évig volt lakhelyelhagyási,számomra ez is fura hogy Pont az ítélet előtt oldották fel ezt a kényszerintézkedést. Október közepén lesz ítélőtábla. De majd szeretne kérni halasztást hogy az ünnepre való tekintettel, 2 kiskorú gyerek..stb. Megteheti? Kaphat? Ha igen, mennyit? Köszönöm.

Dr.Attika 2013.08.17. 16:11

Miért ne szállhatna, ha nincs kényszer intézkedés hatálya alatt. A kerítés bcs. rendbeliségét nem a prostituáltak száma határozza meg, hanem a "megszerzés" száma.

anonymus73 2013.08.17. 15:23

Eljárási, vagy mérlegelési hiba? Amikor a bíró nem a vádban ad ítéletet,mert az nem volt bizonyítható. Ismerősöm 6 rendbeli kerítés bűntettéért(jegyzőkönyvből tudom hogy csak 4 érintett van)2 év 8 hónap!! Nem túlzás? Ítélőtábla következik, szabadlábon védekezik. Nyaralni mennének Mallorcára! Felszállhat egyáltalán a gépre?

paxy 2013.08.12. 19:55

Frigusz!

A teljes idő felénél lehet fogházasítást kérni, illetve az EVSZ-t (enyhébb végrehajtási szabály). Utóbbinál börtönös marad, az ahhoz fűződő kedvezménnyel, viszont kb kéthetente hétvégén otthon lehet, a fogházasításnál viszont nagyobb a kedvezmény, ellenben időközben kevesebbet van otthon. 7 év börtön esetében 21 hónap a kedvezmény, de ha fogházasítják, akkor 28 hónap. Az ítélet felétől, magaviselet függvényében 5-10 nap jutalom eltávozás is benézhet, évi 1-2 alkalommal. Ezeken felül ha a szükség úgy hozza, 10-30 nap büntetés-félbeszakítás is kérhető, viszont azt utólag le kell még tölteni. Ezt temetés, családi helyzet miatt adják általában.

Frigusz 2013.08.10. 19:14

ÉDESAPÁM EMBERÖLÉSI KÍSÉRLET MIATTI BÜNTETÉSÉT TÖLTI AMI 7 ÉV LETÖLTENDŐ BÖRTÖN 7 ÉV KÖZÜGYEKTŐL ELTILTVA 2011 JANUÁR 13.-A ÓTA ÉS 2016 ÁPRILISA A SZABADON BOCSÁJTHATÓSÁGA.ELSŐ BŰNTÉNYES ILLETVE 61 ÉVES KÉRDÉSEM AZ LENNE DÁTUMILAG MIKOR LEHET BEADNI A FOGHÁZASÍTÁSÁT(NAGYON JÓ A MAGAVISELETE)ÉS EZ MILYEN KEDVEZMÉNYEKKEL FOG JÁRNI HA EZ VONATKOZIK RÁ?ÉS HA JÁR AKKOR ÉVES SZINTEN MENNYIT ENGEDNEK NEKI EL?VÁLASZÁT ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!!!!

Gabicsek 2013.08.09. 00:02

A tanú, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el.

Ha valaki úgy nyilatkozott, hogy nem emlékszik rá, az közel sem biztos, hogy ezt elköveti.

A gyakorlat azt mutatja, hogy egy éven belül már kellett volna kapnia idézést.

Gabicsek 2013.08.08. 00:34

Nem biztos, hogy közli, de ha tavaly nyáron jogerősen befejeződött az alapügy, elvileg azért egy év alatt már kapott volna idézést hamis tanuzásért.

lajcsó 2013.08.05. 09:40

"tehát segítségért senki ne jöjjön ide."Nyugodtan jöjjön bárki segítségért, csak legyen tisztában a fórum korlátaival (pl. a válaszadás az iratok és a tényállás ismeretének hiányában történik; a feltett kérdésre nem biztos, hogy jogász válaszol, mivel bárki regisztrálhat a fórumra; alaposabb utánjárás az egyéb (fizetett) munkáinktól veszi el az időt stb.)

Sherlock 2013.08.04. 20:41

Pontosan.

paxy 2013.08.04. 20:07

"úri kedvünk"...ennyi. tehát segítségért senki ne jöjjön ide. Amihez én értek,és abban valaki segítséget kér,legjobb tudásom szerint segítek. Ezek után én az Ön helyében nem is tennék a hsz-em alá saját cégajánlást.Ha "úri kedve" nem úgy tartaná,simán rám vernének maga miatt egy életfogytot a semmiért?És mindezt úgy hogy Ön képvisel..szép.. "úri kedv"= pénz+minimális szaktudás?

Immaculata (törölt felhasználó) 2013.08.04. 15:00

:)

ObudaFan 2013.08.04. 13:58

„Én nemrég egy ennél sokkal súlyosabb bűncselekmény tárgyában kértem tanácsot,és semmi értelmes tanács,vélemény nem jött. Egy ilyen pitiáner dologban amit mindenki elkövet egyszer kétszer (naná hogy a barátnőm igazolványával utazom,ki az a hülye,aki ne tenné meg)abban bezzeg egyből használható és megnyugtató szavak jönnek visszajelzésként. No de kérem...milyen ügyvédek Önök?”

Olyanok, akik a szabadidőnkben, ingyen szívességből válaszolgatunk itt.Ennélfogva arra válaszolunk, amibe keresgélés nélkül belebotlunk és amire úri kedvünk tartja, hogy válaszoljunk.

lilien0123 2013.08.03. 17:51

Paxy miért vagy ilyen?Lehet,hogy épp a te kérdésed pont akkor nem olvasták el vagy bármi.Sajnálom a te ügyedet is,senki nem jókedvéből informálódik.

Szilvia0801 köszi a tanácsot!Én sem fogom soha megérteni,hogy miért nem lehet emberi módon elintézni ilyen tényleg piti ügyeket..Mondanom sem kell a kalauz modorát és stílusát...

Szilvia0801 2013.08.03. 17:09

Lilien!

Beszéld le róla a barátnődet, hogy hazudjon. Mindketten tudjátok, hogy "elvileg" ez a kártya a személyi igazolvánnyal érvényes. Az más dolog, hogy általában nem kérik hozzá. Tehát nem mondhatja, hogy kölcsönadta mert hiába nem fényképes attól még az adatok nem stimmelnek.Maradjatok az elcseréltük véletlenül verziónál.

A magánvéleményem pedig az, hogy a kalauznak elvben igaza volt de lehetett volna lojálisabb is. Például ír egy jegyzőkönyvet, és másnap bemutatjátok mindketten az igazolványokat a MÁV-nak.Sosem fogom az ilyen fölényeskedést megérteni. Beteg embereken példát statuálni...

paxy 2013.08.03. 16:38

Én nemrég egy ennél sokkal súlyosabb bűncselekmény tárgyában kértem tanácsot,és semmi értelmes tanács,vélemény nem jött. Egy ilyen pitiáner dologban amit mindenki elkövet egyszer kétszer (naná hogy a barátnőm igazolványával utazom,ki az a hülye,aki ne tenné meg)abban bezzeg egyből használható és megnyugtató szavak jönnek visszajelzésként. No de kérem...milyen ügyvédek Önök?

ObudaFan 2013.08.03. 11:00

Ha azt állapítják meg, hogy elkövették a bűncselekményt, de nem voltak még büntetve, akkor vélhetően megrovást vagy próbára bocsátást.

lilien0123 2013.08.02. 17:00

Üdvözlet Mindenkinek!

Segítséget szeretnék kérni hozzáértőtől ebben a kérdésben:Az ügy nagy vonalakban:Barátnőmmel véletlenül elcseréltük a 90%-os igazolványunkat,amit a Máv-nál használhatunk.Én utaztam csak,a kalauz leszállítatott és kihivta a rendőrséget,hogy elkoboztam más okiratát és visszaéltem vele.

Azóta már én is és a barátnőm is többször voltunk kihallgatáson,ahová együtt is mentünk,most a barátnőm is gyanusított lett,pedig mondtuk,hogy ez csak fatális véletlen volt.A rendőr azt mondta,ők nem határozhatnak,csak egy ügyész és szerinte csak ügyészi megrovásban részesülünk.Azóta viszont a barátnőm a második vallomásában azt mondta,hogy kölcsön adta az igazolványát..

Kérdésem az volna,milyen határozatot(büntetést)kaphatunk ilyen vétségért???Egyikünk sem büntetett előitéletű.

Előre is megköszönném tisztelt válaszát a hozzáértőnek!

Szilvia0801 2013.08.02. 12:12

Majd mondvacsinált ürüggyel kirúgják más miatt...

Agent Cooper 2013.08.02. 12:08

Kedves Kinga3!

Tanúként igazmondási kötelezettsége van, így minden kérdésre őszintén, legjobb tudása szerint kell válaszolnia. Amennyiben bármit is elhallgat, az hamis tanúzásnak minősülhet, amennyiben kiderül. Ha nem szeretné, hogy az eljárás során az intézmény vezetői az Ön vallomását azonosíthassák, akkor kérje adatainak zárt kezelését. Sajnos ez sem teljes garancia, viszont tanúvallomása miatt jogszerűen nem bocsáthatják el.Úgy gondolom, hogy nincs mitől félnie.

Üdv: Agent Cooper

k.zsanii 2013.08.02. 11:45

Kedves Fórumozók!Azt szeretném megkérdezni,hogyha valaki ellen eljárás van érvényben (de az a valaki még nem kapott semmiféle értesítést az ügyről, sem írott,sem személyes megkeresés formájában), akkor elhagyhatja-e az országot munkavállalás céljából?Nem lesz ellene körözés kiadva?Nem kell hazautaznia?

Az ügy a következő lenne: Egy fiatal nőt feljelentett a volt élettársa, amiért a közösen vásárolt, ám a férfi nevére számlázott laptopot magával vitte elköltözésekor, valamint kicsikarta a nő a férfi nyakát.Tudom,hogy elég nevetségesen hangzó, kis pitiáner ügynek tűnik, mégis elég bosszantó tud lenni.

Licy 2013.08.01. 13:08

Tisztelt Agent Cooper!

Az ítéletei a következők:egyik ügyből kifolyólag másodfokon kapott 10 hót + visszakapta az 1 év 10 hó felfüggesztettjét ami jogerős lett, másik ügyből pedig másodfokon 10 hót illetve 6 hó felfüggesztettet ami szintén jogerős lett. Mindkét ügy lopás valamely formája nem tudom pontosan melyik. Egy összbüntetést már csináltak annál elvettek úgy tudom 6 hónapot, ez volt a másik összbüntetése amiből 5 hónapot vettek el és átminősítették fegyházassá. Tudomásom szerint külön csinálnak egyet a két ítéletből illetve külön a két felfüggesztettből. Eddig mindegyik ítélete börtönfokozatos volt. Nem tudom ebből már megtudja-e mondani, de ha ennél is pontosabb kell akkor jövő héten megkérdem és leírom. Remélem tud tanácsot adni mert még mindig nagyon ideges vagyok! Mennyi esélyünk van hogy sikerül a fellebbezés??

Agent Cooper 2013.08.01. 11:54

Kedves Licy!

Látni kellene az összbüntetési ítéletet, mert anélkül ezt nem lehet megítélni. A bíróság döntése lehet helyes is, de abban az esetben is lehetséges a fellebbezés, csak értelmetlen arra hivatkozni, hogy törvénytelen ítéletet hozott a bíróság.Az összbüntetés kiszabása szempontjából különösebb relevanciája nincs a dicséreteknek és a kifogástalan magatartásnak, annak majd a feltételes szabadságra bocsátás során lesz jelentősége.

Üdvözlettel: Agent Cooper

Licy 2013.07.31. 21:55

Tiszteletem!

Az lenne a kérdésem, ha mindkét ítélet börtön fokozat volt, akkor összbüntetésnél átváltoztathatják-e fegyház fokozatra, ugyanis ez történt. Fellebbeztünk mert úgy gondoljuk ez lehetetlen, valamit biztosan elrontottak, ugyanis csak dicséretei vannak az ismerősömnek, illetve dolgozik és kifogástalan a magatartása is! (A teljes büntetése 4 év amit most összbűntetnek, van 2 letöltendő és 2 felfüggesztett amit szintén letöltendőre váltóztattak még tárgyaláson). Kérem szakértő válaszát mert nagyon elvagyok keseredve!

Előre is köszönöm!

Attila2 2013.07.29. 15:01

Kedves ObudaFan!

Köszönöm szépen válaszát!

ObudaFan 2013.07.26. 13:55

Attila2

Nem történt bűncselekmény.

ObudaFan 2013.07.26. 13:54

amika6

Azt, hogy nem rokon.Az esélyekről látatlanban aligha lehet nyilatkozni.

Attila2 2013.07.26. 12:45

Üdvözlök mindenkit!

Egy közeli hölgy ismerősöm késő este sétálni indult.Egy gyanús kinézetű férfi elhaladt mellette,majd az ismerősöm hallotta,hogy megáll,nem hallotta a lépéseket.Továbbment,a férfi állt és nézte tovább.Átment a túloldalra és kicsivel később,mikor már nem volt ott a férfi,visszafordult és hazasietett,mert szerencséjére(vagy szerencsétlenségére,hiszen kifigyelhették lakhelyét),az utcájában volt és hazasiethetett.Ekkor észrevette a túloldalon a férfit,aki egy bokor mögé bújva figyelte őt.Valószínűleg látta,melyik lépcsőházba ment be.Azóta fél egyedül kimozdulni sötétben.Mit lehet ilyen esetben tenni?Elkövetett-e az említett ezzel bármilyen bűncselekményt?Lehet-e ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni?Személyleírást tudna adni róla.És ha lehet is mindezeket,érdemes-e?Lehet,hogy így nem látná többé,de a feljelentéssel magára vonná haragját.

Előre is köszönöm szépen a válaszokat!

Dr.Attika 2013.07.25. 17:11

Tiszteletem!Fel kell keresni egy ügyvédet. Az biztosan tudja a megoldást.

amika6 2013.07.25. 14:41

Tiszteletem!

Következő kérdésem lenne, ismerősöm előzetes letartóztatásban van, az édesanyja a kapcsolattartó, de szeretné ha egy jó barátja is az lenne. Megkapták tőle a kapcsolattartói papírt amit ki kell tölteni, de ebben van egy olyan rovat hogy rokonsági fok.Mivel nem rokon hanem barát, akkor ide mit írjunk be? mennyi esély van hogy megkapja a kapcsolattartás jogát? várom szíves válaszátAm

awd1 2013.07.24. 01:26

Tisztelt szakértők,Már feltettem a kérdésem vagyonőrös topicban,de sajnos nem kaptam rá választ,remélem hogy itt tud valaki segíteni.Tehát a kérdésem az lenne, hogy 2007-ben elkezdem dolgozni személy-és vagyonőrként. 2 évig dolgoztam benne,majd külföldre költöztem. Az akkori kamarai tagságom 2010 áprilisáig volt érvényes. Ezután (valószinűleg) a kamara bejelentette a rendőrségnek, hogy lejárt a tagságom, viszont az igazolvány a mai napig nem juttattam vissza (bevallom, nem tudtam róla, hogy vissza kell). Állítólag a régi lakcímemre,ahol a szüleim laknak érkezett a rendőrségtől levél ezzel kapcsolatban (természetesen büntetéssel fűszerezve), apám neve ugyanaz mint az enyém.Azt szeretném tudni,hogy ez közigazgatási vagy szabálysértési eljárás lesz,milyen büntetést lehet érte kapni, és lehet -e hivatkozni a rendőrség rosszhiszemű vagy nem körültekintő eljárására (előbbire akkor h megnézték a lakcímnyilvántartást amiben látható volt, hogy azon a lakcímen lakik egy ugyanolyan nevű személy,aki biztos,hogy nem én vagyok, utóbbira pedig ha egyáltalán nem nézték meg a lakcímnyilvántartást,így nem fedezték fel,hogy nem lakok már régen egy lakcímen a szüleimmel)Előre is köszönöm a válaszokat:AWD

vadász1971 2013.07.18. 17:39

Köszönöm a választ tisztelt ObudaFan!!!

ObudaFan 2013.07.18. 16:07

Ha nem voltál még büntetve, akkor legfeljebb pénzbüntetést, abból sem súlyosat. De a mérték a jövedelmi-vagyoni helyzetedtől is függ.

vadász1971 2013.07.17. 22:43

Üdvözletem!!

A segítségükre lenne szükségem.Szabálysértési érték alatt dolog elleni erőszakkal elkövetett lopással vagyok jelen pillanatban alaposan gyanúsítható. Az érték 39900 ft a kár 3500 ft.Beismerő vallomást nem tettem ,mert tagadom bűnösségem. A rajtam keresett árú nem került elő és a videó felvételeken se látszik annak eltulajdonítása . Csak a hatóság a felvételen látható mozgásból következteti hogy megtörtént a cselekmény. A gyomozó tovább küldte az ügyészségre,ahonnan már harmadszor küldik vissza további nyomozásra -amire persze már nincs lehetőség mert mindent megtettek- ha bebizonyosodik a bűnösségem-ami elég kétséges-Az lenne a kérdésem ilyen esetben mi a gyakorlat ???? Maximum mennyi pénzbüntetést kaphatok, és milyen elmarasztalást???Soha nem voltam büntetve.A választ előre is köszönöm!!!

ObudaFan 2013.07.17. 12:31

Ezt látatlanban nem lehet megmondani.

paxy 2013.07.17. 10:27

Azért itt kérdezek,hogy egyáltalán kell e ügyvédet fogadnia,mert a nyomozónő azt mondta,lehet hogy el sem jut addig a dolog hogy tárgyalás legyen belőle.

paxy 2013.07.17. 10:24

Mivel a fiam apját nem akarom börtönbe juttatni,mert a fiam imádja,és egy 7 éves gyerek ne járjon beszélőre a börtönbe,ezért nem tettem magáninditványt egyik vádban sem. Vittek el mintát a poharak tartalmából,amiből a gyerekem ivott,volt házkutatás. Ha negativ lesz a tartalma,kizárható a szándékosság.De még akkor is ott van,hogy ittas állapotban volt s igy a fiam szervezetébe valahogy belekerült az ő felügyelete alatt a frontin.Mivel benzo abban van és szed is frontint.Én próbálnék segiteni neki hogy max felfüggesztett legyen mert nem tudnék a fiam szemébe nézni ha az apja börtönbe kerülne. Köszönöm a választ.

WWallace 2013.07.16. 22:06

Ezt így tényleg nehéz megmondani, még ha segíteni is akar az ember. Lehet mondjuk egy szexuális erőszak kísérlete és kiskorú veszélyeztetése. De lehet más is. Mihez kellene egyébként az ügyvéd? Nekem nem úgy tűnik, mintha magánvádas bűncselekmény merült volna fel.

paxy 2013.07.16. 21:37

Sajnos hiába bíznék meg egy ingatlanos adás-vételre szakosodott ügyvédet emiatt,mert a hozzá nem értés nagyon rosszul tud elsülni. Volt benne részem. Errefelé meg igazán jó Büntetőjogi ügyvéd nincsen,de tényleg. És ha valaki mindjárt tanácsot szeretne kapni,akkor itt van ez a fórum,legalábbis azt hinné az ember.Tudom,ingyen senki sem szeret tanácsot osztogatni,de akkor az Isten szerelmére,miért jönnek fel erre a fórumra,ha nem segíteni?

Kovács_Béla_Sándor 2013.07.16. 19:31

OFF„nincs sok ügyvéd”Mi ezt egy kicsit másként látjuk. :)ON

paxy 2013.07.16. 19:21

Tisztelt Dr.Attika!

Köszönöm minden részletre kiterjedő válaszát, de a kérdést azért tettem fel, mert ez egy jogi fórum. Nos nem biztos, hogy van nekem egyetlen fillérem is ügyvédre, s ha van is, azért egy normális válasz egy fórum keretei belül simán elférne. Ha nem, akkor ez nem fórum, hanem reklám oldal. Egyébként sem vagyok budapesti, tehát nekem hiába ajánlgatnak ügyvédeket, itt vidéken nincs sok ügyvéd, az is drága, máshonnan meg drága az utazásuk hozzám. Nem pláne nem mindegyik ért is az általam vázolt ügyhöz. De mondom, csak tanácsért jöttem ide, amire látom nehéz bárkinek is válaszolni.

ObudaFan, köszönöm válaszát!

paxy

ObudaFan 2013.07.16. 11:13

paxy

Azt én sem gondolom, hogy emiatt előzetesbe kerülne. Viszont a kapcsolattartás újraszabályozására igencsak van indok.

Dr.Attika 2013.07.15. 18:35

Tisztelt "paxy"!Egy meghatalmazott ügyvéd nagyon gyorsan válaszol Önnek megismerve az ügyben keletkezett összes iratot.

Kovács_Béla_Sándor 2013.07.15. 08:35

„nincs a btk-ban olyan minősítő körülmény”Nincs.

paxy 2013.07.15. 07:10

Valaki válaszolhatna legyenek szivesek mert ez komoly ügy ,és biztos van aki ért ehhez. Üdv: paxi

panka654 2013.07.14. 23:20

Tisztelt Címzett!

abban kérném a segítséget, hogy 2013.06.25-én (tehát az új btk hatályba lépése előtt) történt egy olyan eset, hogy a volt élet társammal (van közös gyerek is) külön költöztünk.

Egy évig laktunk együtt, mindketten az ő lakcímére voltunk bejelentve.

A költözés során a teljesen körbekerített udvarban megfogta a telefonomat amit kb.60.0000. ft -ért vettem egy éve, (de ennek az értéke már csak 20.000. ft.) és földhöz vágta, úgy hogy annak kijelzője teljesen betörött, így használhatatlanná vált. Más jogsértést nem követett el. (Nem bántalamzott, stb.)

A rendőrség elöször bűnügyben folytatott nyomozást, majd "mivel a cselekmény nem bűncselekmén, hanem szabálysértés" ezért megszüntette az ügyet, és szabálysértésben rendelt el új nyomozást.

Az lenne a kérdésem, hogy nincs a btk-ban olyan minősítő körülmény, hogy ha közvetlen családtag követi el a rongálást, akkor az értékhatártól függetlenül büncselekmény lesz? (pl. mint lopásnál, ha egy lakó közösségbe tartózkodó személy követi el)

Ez biztosan szabálysértés lesz?

Segítségüket előre is köszönöm!

domino1989 2013.07.11. 07:11

Üdvözlök mindenkit. Azt elfelejtettem tegnap előtt odaírni hogy előzetes letartóztatásban lévő eseteknél...DE! Tegnap találtam valamit: BVTVR: 1979 évi 11 törvényerejű rendelet 118. paragrafus 1 bekezdés d pont előzetesben legalább havi 2 alkalommal látogató és csomag fogadható.....Ezek szerint a gyakorlat nagyban eltér ettől. Ez hogyan lehetséges..?? Köszönöm szépen.

Agent Cooper 2013.07.10. 00:10

Kedves berkaba!

Így igaz, a rendőrségen tehet feljelentést. Az e-mailt pedig mindenképpen csatolja, lehetőleg elektronikus formában is. Az, hogy a biztosítója fizet-e vagy sem, az a biztosításától függ.Amennyiben a végzés anonimizált, úgy nyugodtan terjeszthető.

Üdvölettel: Agent Cooper

paxy 2013.07.09. 22:32

Tisztelt Ügyvédek!Hétvégi felügyeletre odaadtam a 7 éves kisfiamat a volt férjemnek. Amikor mentem érte,a volt férjem erősen ittas állapotban volt,a kisfiam pedig aludt. Akkor a volt férjem megpróbált megerőszakolni,s rendőrt hivtam.Amikor aztán a rendőrök az otthonomba akartak visszavinni szivességből,a gyerekemet alig tudtuk felkelteni,és ébredés után kába volt,szédelgett. Bevittük az ügyeletre, s a vérében kimutatták egy nyugtató gyógyszer hatóanyagát gyorsteszttel. Az igazságügyi orvosszakértő véleménye még kb 3 hét,de ha az is kimutatja a valószínűleg frontint,mivel azt szed a volt férjem,akkor mire számíthat,mert nekem azt mondták a rendőrségen ma,hogy ez évekig is elhúzódhat és ő végig szabadlábon lehet.Mi lehet a büntetése,vagy hogy zajlik egy ilyen? Köszönettel: paxy

domino1989 2013.07.09. 18:37

Elnézést lehet ,hogy rossz helyre írtam. Még csak az imént regisztráltam. A kérdésem az lenne, hogy igaz e a hír, miszerint július 1-től minden b.v.-ben havi 2 látogatás lehetséges??? (ami alanyi jogon jár, nem jutalom beszélőről van szó)Több hozzátartozótól is hallottam de az interneten nem találok választ. Kérem valaki segítsen. Köszönöm előre is.

berkaba 2013.07.08. 10:42

Tisztelt Agent Cooper!

Köszönöm megtisztelő válaszát. A villanyszerelőt talán egy esetben meg tudjuk fogni. E-mailben írta, hogy ellopták az autóját az anyaggal együtt. A rendőrségen ilyen esetben tehetek feljelentést ismeretlen tettes ellen (gondolom) és ők megindítják az eljárást, ami nagy valószínűséggel eljut a "mesterhez" is. Talán ilyen esetben a biztosító is térít, de ezt még nem tudom.A fűtésszerelővel kapcsolatosan már született egy végzés, ami a neten fellelhető. Ezt sem lehet "terjeszteni"?

Köszönettel: berkaba

feketejanos66 2013.07.06. 09:33

Sziasztok!

Kérdésem az lenne , meg áll e volt nejem ellen lopás vádja ha hat hónapja nem hajlandó vissza adni a jogtalanul általa elvitt személyes laptopomat ,fénymérőmet,stb több százezer forint, amik amúgy munkámhoz is kellenének illetve személyes okmányaimat pl adóbevallás hitelszerződések stb.Valamint édesapám aki meghalt fotóit amik pótolhatatlanok és az én házasság előtti és gyermekkori képeimet amik ugyancsak pótolhatatlanok.

köszönöm

rangerboy 2013.07.06. 08:24

Kedves Agent Coper!

Tud valaszolni a kerdesemre amit korabban tettem fel. Kellene a valasza hogy mi van abban az esetben!

KöszönettelRangerboy

Agent Cooper 2013.07.06. 01:13

Kedves berkaba!

Bizonyos esetekben lehet feljelentést tenni (például amikor a felvett pénzzel eltűnt a „mester”), bizonyos esetben polgári úton lehet érvényesíteni jogokat (például a fűtésszerelőnél a szavatosságot).A közösségi oldalakon történő névleközlés a hozzájárulás miatt jogellenes, sérti a személyiségi jogokat!Sajnos nem mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb...

Üdv: Agent Cooper

berkaba 2013.07.04. 11:17

Tisztelt Jogász Hölgyek/Urak!

Teljes elkeseredésemben fordulok Önökhöz. Lakásfelújítást végzünk közel két éve, amely alatt annyi szabálytalansággal, visszaéléssel, lopással találkoztunk, hogy már szeretnénk ezt valahogyan honorálni a kedves "elkövetőknek".

Gipszkartonos: adtunk neki előleget anyagra, nem dolgozott (amit csinált azt is többszöröséért kellett javítani) és eltűnt a pénzzel együtt.Fűtésszerelő: cserélte a radiátorokat (adott számlát!) majd amikor probléma merült fel, gyakorlatilag azt mondta, hogy nem rendeltetésszerű használat és nem gondoljuk, hogy a garancia örök (5 hónap eltelte után eresztett a fűtőtest)Tegnapi napon a villanyszerelőnk jelentette be, hogy ellopták az autóját a múlt héten az összes anyagunkkal együtt (75e Ft) ezért nem tudja mi lesz, azóta nem érjük el.Mit lehet az ilyen "szakemberekkel" csinálni?Fel lehet őket valamilyen formában a rendőrségen jelenteni?Sok esetben láttuk azt, hogy közösségi oldalakon leközlik a nevüket, hogy milyen csalásokat követtek el. Ez jogilag támadható? Sajnos az összegeket nem fogjuk már visszakapni, ebben biztos vagyok, viszont szeretném, ha mások nem futnának a csapdájukba.

Köszönettel: berkaba

ObudaFan 2013.07.03. 17:33

Büntetik, ha önhibából eredő ittas állapotban volt.Visszaesőnek számít.

Dr.Attika 2013.07.03. 17:27

Ha valaki ittasan felnyom a falon egy 117 éves lányt, akkor az nem bűncselekmény, mert az elkövető nem büntethető kóros elmeállapot miatt.

Gabi2002 2013.07.01. 20:39

Tisztelt Ügyvédek!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz hogy fiamat 2012 február 3. án elitélték akkor 20 évesen de kiskoruként letöltendö 15 hónap fogházra és 10 hónap kedvezmény 2012 április 17. én vonult be ezt az itéletet emberölési kisérletért kapta. A Tököly fiatalkoruak fogházában volt 2013 február 3.áig ekkor született egy ujj itélet nagykorusitásával amely a 15 hónapot 17 hónap börtönre módositották amit jelenleg Dunaujvárosban tölt kértünk egy visszaminösitést fogházra de ezt elutasitották ami alapján julius 7. én szabadult volna de igy csak szeptember 1 , nem volt semmilyen megrovása csak dicsérete .és a kérdésem az lenne hogy egy két héten belül lesz kedvezménytárgyalása van e lehetöség arra hogy szeptember 1 elött kiengedik a jelenlegi uj törvény vonatkozik e rá hogy esetleg hamarbb szabadulna mint szeptember 1?

szemir1 2013.06.29. 02:24

Tisztelt Szakértő!A következő kérdéssel fordulok Önhöz.Egy önbíráskodás bűntettének kisérletével vádolnak. Egyik ismerősöm, ( Sz.A.) kölcsön adott 5M ft-ot egy illetőnek, ( O.K.) amire fedezetként egy váltó lett kiállitva. az idő telt, O.K. viszont nem adta vissza a pénzt. Sz.A. birosági eljárást inditatott, amit meg is itéltek neki, igy végrehajthato lett volna a követelés. Ez után keresett meg engem, 2009 ben kölcsön adtam 500e ft-ot Sz.A. nevű ismerősömnek, amit ő arra kért, hogy kifizesse a végrehajtói díjat. Ezt az összeget mint utolag kiderült, nem arra költötte. Mikor már én is kértem volna vissza a pénzt, azt mondta, hogy keressem meg O.K.-t, és kérjem tőle, mert neki tartozik. 1. re eredménytelenül tértem haza, ez után együtt mentünk Sz.A.-val. A 2.esetnél Sz. A. Kiabált az adósával, és 1x tenyérrel megütötte. A helyszinre hivott rendőrök él nem tett az ados feljelentést, ez csak egy pofon volt. Ez után haza mentünk, és én le is tettem a pénzemről. 1ére erre, én bevonultam szerződéses katonának, és ekkor jött a felszólitás, ( még próbaidő ) alatt, hogy feljelentettek. Mint kiderült az akkori eset után Sz.A. Többször behajtókat küldött az adósára, és erre besokalt, feljelentett mindenkit.Az ügy jelenleg is folyamatban van, az ügyés 2 év felfüggesztett börtönb. kér.Én viszont vissza szeretnék menni katonának, mert azért szereltem le probaidő alatt, hogy ebből ne legyen bent bajom.Kérdezem, hogy van ennek reális esélye? Illetve mennyi az elévülési ideje, ha el is itélnének mégha csak próbaidőre is. Befolyásolhatja ez a fedhetetlenségi státuszom?Tudom, ennyi információbol nehéz leszűrni, de mégis a tapasztalataiból következtetve érdekelne a véleménye.

Válaszát köszönöm!

lajcsó 2013.06.27. 18:30

Fordulj az illetékes jogi segítő szolgálathoz (megyei kormányhivatalon belül működik)!

h.mano 2013.06.27. 17:03

Kedves Mindenki!

Sürgősen pártfogó ügyvédre lenne szükségem, a lakásmaffiával szemben!

Ha tud valaki ezen a területen tapasztalt, MEGBÍZHATÓ ügyvédet, kérem jelezze!

Köszönettel

rangerboy 2013.06.20. 08:21

Kedves Agent cooper vagy aki hozzá tud szólni!

Az a kérdésem, hogyha jön papír, akkor lehet kérni, hogy Magyarországon álljak bíróság elé?Hogyan kell ilyen esetben eljárni, hova irni, vagy meg kell várni míg jön az idézés? Ön szerint mire számíthatok büntetlen előélettel, és nagyon megbántam már. Már szinte élni sincs kedvem, hogy ez megtörtént.

Teljesen más kérdés: amikor a rendőrségen felvették a vallomásom, vagyis, hogy én loptam el a 600 euro értékű dolgot , akkor az bizonyíték én ellenem, hogy elkövettem a dolgot. Az továbbadják az ügyészségnek, aztán majd bírósági idézés jön. (ha nem így van javítson ki).A kérdésem arra vonatkozik, hogy bizonyítható, hogy az nem az én aláírásom, akkor mit tudnak velem tenni? Ilyenkor az nem az én vallomásom, és érvénytelen, nem? Még hogyha tudják is, hogy én tettem (ahol dolgoztam), nem tudnának velem mit kezdeni, nem? Kérem irja meg hogy ez bíróságon hogy zajlana. Ilyen esetben mi történne!

Különálló kérdés: abban a hónapban amikor eljöttem, összevesztem a főnökkel, és másnap hazajöttem. A hegyről lejövetel után volt a rendőrség. 12 nap fizetésemet (600 euro) nem kaptam meg. Magyarországon akkor is ki kellene fizetniük, hogyha loptam, nem? Mivel visszakapták a lopott tárgyat, megtérítettem a kárt, vagy az még nem jelenti megtérítésnek, hanem fizetni kellene valamennyit, de mennyi lenne ilyen értéknél az összeg? Nem kaptam fizut, ez is jó a bíróságon, hogy még nyertek vele, hiszen ingyen dolgoztam, vagy adott esetben feljelenthetném őket, hogy fizut nem kaptam. Irja meg, hogy erre ilyenkor mi a protokoll.

Kérem, hogy egyenként válaszolja meg a kérdéseimet. (összegezve)Mit tehetnek, hogyha az aláírás nem az enyém, mégha én is követtem el a lopást!Mit tehetek, hogy nem kaptam fizetést!Hogy kérvényezhetem a magyarországi bíróság elé állást.

Agent Cooper 2013.06.14. 16:05

Kedves MKitti!

Amit a nyomozóhatóság bizonyítani tud, azt értelmetlen tagadni, ráadásul a bíróság az ilyen magatartást könnyen a megbánás hiányaként értelmezheti. És nem mellékesen a terhelt szavahihetőségét is aláássa. Tehát el kell vinni azért a balhét, ami jól bizonyított. Fontos, hogy az első vallomás logikus, emocionális legyen, mert minden további vallomásnak erre kell épülnie. Tehát mindenképpen jól felkészülten kell elmenni a kihallgatásra.

A lányokkal szemben elképzelhető valamiféle intézkedés (megrovás, próbára bocsátás) vagy kisebb büntetés (leginkább pénzbüntetés), de pontosabb várhatóságot a gyanúsítás ismeretében lehetne körvonalazni.

Üdv: Agent Cooper

MKitti 2013.06.12. 14:09

Drága Agent Cooper! Köszönöm a megnyugtató soraidat,tényleg hálás vagyok. A következő helyzet állt elő: A kínai ellen eljárás indult a bejelentés alapján,már 2 kolléganőmet behívták tanúskodni,engem még nem. Viszont így tutira kivizsgálják az ügyet,az egész kínai maffia ránk fog vadászni,no ez túlzás talán,de a kínai szájából konkrétan elhangzott hogy a családunknak baj lesz ha ő most lebukik az apehnál. Másrészt viszont ellenünk is ott a bizonyíték. Tanács? Előre is köszi. Ja és egyébként mi lányok kaphatunk valamit ezért,és ha igen ,mit?

Agent Cooper 2013.06.12. 10:52

Kedves katakiss30!

Az, hogy ha elítélik az elkövetőket, hogy milyen büntetést kapnak, sok körülménytől függ. Egy azonban biztos, hogy akinek felfüggesztett büntetése van, annak elítélése esetén a felfüggesztett büntetést is le kell töltenie, és a cselekményét is súlyosabban ítélik meg.Ugyan érdeklődhet az ügyészségen, de egyelőre sok értelme nincs, ráadásul a következő iratot feltehetően a bíróságtól fogja megkapni. Ha szeptember végéig semmit se kap, akkor már érdeklődhet.Ennél a bűncselekménynél a vádat az ügyész képviseli, megbízhat ügyvédet sértetti képviselettel (de csak ha nem okoz gondot az anyagi fedezete akkor ajánlott), de ez nem kötelező.

Üdvözlettel: Agent Cooper

rangerboy 2013.06.12. 10:40

Csak azt nem értem, hogy eddig miért nem jött semmi. Ha a cím megvan, akkor a svájciak felveszik a kapcsolatot a magyarral és akkor magyaországon utánam néznének,nem?Ön szerint lehetséges, hogy svájc lefolytatott valamit, de a bevonásom és a magyar hatóság bevonása nélkül, amelyben azt hozta, hogy kiutasít?Ez esetben akkor oda nem mehetek, mert felelősségre vonnak, de máshova, például ausztriába mehetek dolgozni?Magyarországon mit hoznak lopás esetén, ami megtérült? pénzbüntetés, felfüggesztett?

Kőrőzést erre kiadhattak a svájci hatóságok?Bár levelet nem kaptam, hogy jelenjek meg itt és ekkor.

Agent Cooper 2013.06.12. 10:28

Kedves rangerboy!

Miután az ügynek három állam az érintettje, ezért gyorsaságot ne várjon. A nemzetközi bűnügyi együttműködés nem a kapkodás talaja. De még nem nyugodhat meg hosszú ideig, annak meg örüljön, hogy eddig nem történt semmi.Olyan sok tényező befolyásol egy ilyen ügyet, hogy amíg valamelyik hatóság meg nem szólítja, addig még bármit tippelni is bátorság...

Üdv: Agent Cooper

Agent Cooper 2013.06.12. 10:23

Kedves MKitti!

Szerintem korántsem reménytelen a helyzet, nem szabad megijedni, mert egy ilyen szituációban az nem segít. Jó tanácsot adott a rendőr, én sem gondolom, hogy jelenleg ebből többet lehetne kihozni. Sok olyan momentum van, ami annyira gyengíti a kínai verzióját, hogy számomra kétségessé teszi, hogy tesz-e egyáltalán feljelentést.Ugyanis ha egy visszaélést felfedezett, akkor az teljesen életszerűtlen, hogy azokat az alkalmazottakat tovább foglalkoztatja, akik "meglopták". Miért nem tett azonnal feljelentést?Egyébiránt meg ki gondolná azt, hogy ésszerű viselkedés egy eladótól, hogy magától nem ad számlát úgy, hogy tudja, hogy minden mozdulatát kamera rögzíti?Az aláírt papír miatt sem kell aggódni különösebben, mert a foglalkozás körében okozott kár megtérítésére a munkaügyi szabályok vonatkoznak, és hacsak a kínai nem bűncselekményre hivatkozik, akkor megtámadható a "papír". Bűncselekményre meg akkor hivatkozhat, ha van büntetőeljárás. De szerintem nem lesz, a jogsértő emberek általában kerülik az igazságszolgáltatást, mert nem akarják magukra felhívni a figyelmet.Dióhéjban kb. ennyi, jó kis lecke volt Önnek, de tegye túl magát rajta, és ne aggódjon!

Üdv: Agent Cooper

katakiss30 2013.06.12. 09:32

Üdvözlöm! Érdeklődni szeretnék, folyamatban van egy ügy amiben én vagyok a sértett. Az elkövetők elleni vád garázdaság( nyílvános rendezvényen rángattak, cibáltak,hangosan rágalmaztak engem és még akkor 17 éves fiamat. Őt is rángatták. Az autónkból kiakartak rángatni. Több tanú is van.)Rendőrségi nyomozás, tanuk kihallgatása megtörtént, az ügyészség tovább adta az ügyet vádemelési javaslattal a bíróságra garázdaság vétségével. Az érdekelne, hogy kb milyen büntetésre számíthatnak. Az egyik illető büntetett előéletű, a történtekkor felfüggesztett büntetése még élt, számos rendőrségi ügye volt már.A másik fél még nem volt büntetve. Hozzá teszem, hogy a kapcsolatunk családi (féltestvér).Akihallgatás során mindent tagadtak, még azt állították, hogy én voltam a kezdeményező. A tanuk vallomásában természetesen minden benne van, úgy ahogy történt. Április közepén kaptam az ügyészségtől a levelet, de azóta még nem történt semmi. Érdeklődjem vajon az ügyészségen? Még csak annyit szeretnék kérdezni, ha bírósági tárgyalásra kerül a sor akkor ügyvédet kell-e fogadjak, vagy az ügyész képviseli az ügyet? Elnézést, ha a kérdéseim kicsit bután hangzanak, de még nem voltam ilyen helyzetben és nem is tudom, hogy ilyenkor mi lenne a szokásos eljárás. Előre is köszönöm válaszát Kata

rangerboy 2013.06.11. 17:27

Kérdésem volna, hogy mi történik abban az estben ha egy illető svájban lopást követett el. A rendőrség ausztria területén vette fel papírt, majd a papír aláírása után távozhatott. (a papíron az szerepelt hogy 600 euro értékűt tárgyat lopott. A tárgyat ott hagyta az elkövető)Az a kérdésem, hogy az elkövető magyar állapolgár számíthat valamire akár magyarországon, akár ausztriában, ha bejelentik a munkahelyén?? Az eset 2012 decemberében történt, és azóta semmilyen levél,vagy rendőrségi megkeresés sem történt az elkövető lakcímén, pedig szélyigazolványát leméásolták az osztrák rendőrők, amelyet valószínúleg a felvett aláírt jegyzőkönyvvel továbbítottak svájnak (a személyi száma alapján ha svájc keresné az illetőt, akkor a rendőrség utána nézett volna a személy személyi száma alapján a lakcímének és felkeresték volna, nem??).Tehát ha ellenőrzik valahol a személyt, közút,..., akkor azok látják, hogy őt keresi svájc 600 euros lopásért, és beviszik, vagy csak akkor vonják felelősségre, ha svájc területén igazoltatják,és tudják meg, hogy keresik őt?Összegezve: lebukott, átadta a lopott tárgyat, papírt vettek fel, de elengedték az ausztria hatóságok, december óta pedig semmilyen rendőri megkeresés, levél vagy bármi sem volt.

Magyarország kiadná svájcnak? Ausztria szintén kiadná?

köszönöm válaszát.Horváth zoltán

MKitti 2013.06.10. 19:30

Kedves Agent Cooper! Ahogy visszaolvasgatom ,több helyen elég használható dolgokat írtál. Légy szíves olvasd el a történetemet,és írj Nekem tanácsot,vagy hogy egyáltalán mire számíthatok ebben az ügyben. Köszönöm.

Doooly 2013.06.10. 14:11

Ezek szerint előzetes letartóztatásban lévő személynél ilyen lehetőség nincs is?Köszönöm a választ!

ObudaFan 2013.06.10. 07:47

A bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból a szabadlábon lévő vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével végzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekű munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kiutasítást - katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését is -, továbbá intézkedésként próbára bocsátást, megrovást alkalmaz az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény esetén, ha

Doooly 2013.06.09. 18:57

ObudaFan!Lehet, hogy arra gondolok... az pontosan micsoda, megkérdzehetem?:)

MKitti 2013.06.09. 18:22

A vakbelemet 2 éve vették ki ,laparoszkópos műtét volt,közben megsértették a vastagbelemet,aminek következtében rengeteg vért veszítettem. Ahhoz hogy elállítsák,besűrítették a vérem,2 hétre rá vérrög keletkezett,és tüdőembóliát kaptam. Csak azért írtam le,mert ez számomra nem vicc,én csak tanácsot szerettem volna kérni,illetve útmutatást.Ha ebben nem tud segíteni Tisztelt Ügyvéd Úr,kérem mellőzze az efféle sértő megjegyzéseket. Köszönettel: Kitti.

Doooly 2013.06.09. 18:17

Én konkrétan így hallottam, ahogy leírtam. De sajnos nem nagyon értek hozzá...

Kovács_Béla_Sándor 2013.06.09. 10:01

OFFA vakbeledet is online akarod kivetetni?ON

MKitti 2013.06.09. 09:00

Köszönöm a hasznos tanácsokat.Többre számítottam egy ilyen jogi fórumon. Tisztelettel:Kitti.

Kovács_Béla_Sándor 2013.06.08. 22:56

„a tárgyalás mellőzéses eljárásban hozott végzésre”

Vagy a tárgyalásról lemondásra. De jobb lenne, ha inkább a valódi kérdést tenné fel.

ObudaFan 2013.06.08. 22:45

Tárgyalás nélkül legfeljebb jogorvoslati szakban hoznak ítéletet. De szerintem te inkább a tárgyalás mellőzéses eljárásban hozott végzésre gondolsz, nem?

Doooly 2013.06.08. 20:35

Tisztelt fórumozók!Valaki tudna esetleg nekem tájékoztatást adni, hogy mi is az a tárgyalás nélküli ítélet?Köszönöm előre is!

Kovács_Béla_Sándor 2013.06.08. 12:26

„ha már valóban megy a hivatalos formula, akkor természetesen kell az ügyvéd. Addig felesleges. ”

Nem. Régesrég kellett volna egy ügyvéd. Ha nem sajnáltatok volna rá harmincezer forintot, akkor most nem lenne veletek szemben egy hárommilliós tartozást igazoló, teljes bizonyító erejű magánokirat.

MKitti 2013.06.08. 11:36

Értem én, de egyelőre csak egy infó kellene a várható büntetés mértékéről, ha eljut odáig a dolog. Ugyanakkor még az sem biztos, hogy a feljelentés megtörtént, bár sanszos. Szóval még csak infó kellene, s ha már valóban megy a hivatalos formula, akkor természetesen kell az ügyvéd. Addig felesleges. Köszönöm előre is a választ.Kitty

Kovács_Béla_Sándor 2013.06.08. 09:34

Jézusom. Nem kellene megbízni egy ügyvédet? Lehetne közösen is akár.

MKitti 2013.06.08. 09:28

Köszönöm a válaszokat. Íme a körülmények részletesebben:

Egy kínai üzletben dolgoztam 3 kolléganőmmel.Tavaly szeptemberben a főnökünk, a kínai behívott a konyhába ,és arra utasított minket,hogy blokk nélkül adjunk el árut azoknak akiket ismerünk.Viszont azt is mondta,vigyázzunk,le ne bukjunk az apeh ill,más hivatal előtt. Mi így is tettünk,hisz féltettük az állásunk,errefelé nem nagyon van álláslehetőség. Múlt héten azonban kapott egy e-mailt a főnököm,amelyben az állt,hogy tud-e a főnökség arról,hogy mi blokk nélkül adjuk az árut?Egy vásárló küldte az e-mail-t neki. Erre a főnök nagyon dühös lett, azt kiabálta hogy miért nem vigyáztunk eléggé,mert Őt most majd megbüntetik,és bezárhatja a boltot stb.. Éktelen haragra gerjedt,mi sírtunk .Azt mondta,ezt a balhét mi fogjuk elvinni,mert a kamerafelvételeken nem látszik hogy mi bevisszük neki a pénzt,csak az hogy blokk nélkül ütöttük az összeget,majd a pénzt behelyeztük a kasszába.Azt mondta,most rögtön kihívja a rendőrséget,ha nem írunk alá egy papírt neki 3 000 000 ft tartozásról. Azzal fenyegetett hogy soha nem találunk munkát és börtönbe juttat minket ,és a családunknak is keresztbe tesz. Hát ezt persze félig kínaiul félig magyarul kiabálta úgyhogy eléggé kétségbeestünk,és aláírtuk a papírt. Ő diktálta le. Az áll benne hogy károkozás miatt 3 millió forintot kifizetünk neki e hó végéig.Aztán dolgoztunk tovább,nem rúgott ki minket. Mi felhívtunk egy nyomozó ismerőst és találkoztunk vele, megkérdeztük,most mi lesz,vagy mit tegyünk. Hát mindjárt úgy kezdte hogy a papír aláírása előtt kellett volna felhívnunk,de annyira féltünk,hogy ilyen eszünkbe sem jutott. Végül azt javasolta, tegyünk bejelentést(nem feljelentést),amelyben le lesz írva hogy mi történt. Így is tettünk, a bejelentés megtörtént,és mi felmondtunk. A kérdésem az lenne hogy ha a kínai most feljelent minket( ő nem tud a bejelentésről),akkor mi történhet ,mivel tudunk védekezni, hiszen az ő kezében ott a kamerafelvétel,és az aláírt papír.A kamerafelvételen a kasszába kerül a pénz,az igaz,de akkor még mindig ott a papír.Szóval ez volna "dióhéjban" a történet. Most itt állunk, s várjuk mi fog történni, miközben azért ez idegileg rendesen felőröl- Ezért várok egy olyan választ, amiből megtudhatom, mire lehet számítani.Kitti

Agent Cooper 2013.06.07. 22:45

Kedves Mkitti!

A bűncselekmény egy három évi szabadságvesztéssel fenyegetett bűntett, a büntetés a pénzbüntetéstől a felfüggesztett szabadságvesztésig a legvalószínűbb, de erről a körülmények ismerete nélkül pontosabban nem lehet jósolni.

Üdv: Agent Cooper

MKitti 2013.06.07. 19:36

Kedves fórumozók! Ha bárki tud ebben nekem érdemben válaszolni,ne habozzon. Köszönöm. Kitti

MKitti 2013.06.07. 13:46

Köszönöm válaszát. Nem tért ki rá, milyen büntetést szabhatnak ki.

Kovács_Béla_Sándor 2013.06.07. 08:20

Éppen eljuthat. De elvileg azt, aki nem bűnös, nem ítélik el. Elvileg.

(Azt, hogy mi bizonyított, mi nem, a bíróság fogja eldönteni. A terheltek szerint soha semmi nem bizonyított.)

MKitti 2013.06.06. 20:59

Tisztelt Ügyvéd Úr/Nő !

Kérdésem lenne hogy ha csak részben bizonyított sikkasztásról van szó, és az összegszerűség sem bizonyított akkor eljuthat e az ügy a bíróságig,illetve ha igen,akkor milyen büntetést szabhatnak ki büntetlen előélet mellett.A lehetséges vád szerint egy millió,a bizonyítékok alapján 10 000(tízezer) forint sincs. Előre is köszönöm válaszát. Tisztelettel: MKitti

Kovács_Béla_Sándor 2013.06.05. 09:46

Diki, ez így nagyon zavaros. Célszerű lenne védőt megbízni.

Egyébként akkor is fel lehet használni egy okiratot bizonyítékként, ha nem jogszerűen jutottál hozzá. Másrészt büntetőügyekben a hatóság feladata a tényállás felderítés, nem neked kell bizonyítani. Már az is elég lehet, ha hivatkozol rá, hogy tudomásod van ilyen iratokról, a hatóság majd beszerzi őket.

Kovács_Béla_Sándor 2013.06.05. 09:44

„Közben amivel meggyanúsítottak már kikerült a hatályos Btk-ból.”Nem a magatartásod bűncselekményjellege szűnt meg vélhetően, hanem csak az elnevezése, esetleg a minősítése. (Azelőtt adócsalás volt, most meg költségvetési csalás.)

diki4273 2013.06.05. 05:20

Tisztelt Ügyvéd úr!Problémám az, hogy egy csaló áldozata lettem, aki ráadásul feljelentett. Nyomozni kezdtünk utána. És az általa maga után hagyott kórházi zárójelentést, és rendőrségi meghallgatási papírjait láttuk a főbérlőjénél. Ezekből kiderül hogy pszichiátriai kezelés alatt kellene állnia. Igazunkat bizonyítani tudnánk ezekkel a papírokkal. Bűncselekmény ha ezeket lefénymásoljuk? Vagy, hogy egyáltalán megnéztük. Kérném mielőbbi válaszát. Tisztelettel: Anikó

Doooly 2013.06.01. 10:40

Jónapot!Olyan kérdésem lenne, hogy az, hogy valaki 5-15 évet kaphat, azt jelenti h min. 5 évet ki kell szabni neki?Vagy ha a bíró úgy látja, kiszabhat mondjuk 3 évet is?

BrummBrumm 2013.05.29. 18:55

Igen, nyomozási bíró.A NAV 2010. októberben meggyanúsított, nyomozott, az ügyész 2012. novemberben megszüntette a nyomozást. Most 2013. májusban a nyomozási bíró "a megszüntetett nyomozás folytatását" a gyanúsítottal szemben végzéssel elrendelte.

Törvényes ez?

Közben amivel meggyanúsítottak már kikerült a hatályos Btk-ból.

Köszömöm a választ!

ObudaFan 2013.05.28. 23:23

Azt írtad, hogy a bíróság rendelte el. Nyomozási bíró?

BrummBrumm 2013.05.28. 12:50

T. Szakértő!Az alábbiakat nem értem:1.) Két éven túl lehet még tovább nyomozni?2.) Meddig lehet még meghosszabbítani a nyomozás határidejét?3.) Nyomozati cselekményt lehet még foganatosítani, vagy vádat kell emelni? Kétszer volt már iratismertetés, egyszer lezárták az ügyet (a dárumokat az előző hozzászólásomban leírtam).4.) A nyomozás most ismét folyik? Eljárás alatt állok újra?5.) A nyomozóhatóság mit tehet még velem szemben?

Köszönöm a választ!

ObudaFan 2013.05.28. 11:30

Ez ellen közvetlen fellebbezésnek nincs helye, majd az érdemi határozat elleni fellebbezésben lehet ezt támadni esetleg.

BrummBrumm 2013.05.27. 16:50

Szeretnék információt kérni arról, hogy a nyomozás határideje a valóságban mennyi lehet.A Be-t olvastam.Gyanúsítás: 2010. október 06.Hosszabbítgatások után a nyomozást 2012. szeptember 10-én magszüntették a Be. 190. § (1) bek. b.) alapján.A feljelentő is és én is panasszal éltem. Mindkettőt elutasították 2012. november 25-én.A bíróság végzésben elrendelte a nyomozás folytatását 2013.májusban. Fellebbezek? Mire hivatkozzak?Meddig tarthat még a nyomozás, tekintve, hogy a gyanúsítás 2010. októberben történt.

ObudaFan 2013.05.22. 23:42

A költségmentességet azt korábban lehetett volna kérni. LEhet kérni, hogy az igazságügy-miniszter mentesítsen ez alól (nincs nagy esély), vagy lehet kérni az elsőfokú bíróságtól részletfizetést, 2000 Ft illetéket le kell róni. (Ha ítélet után rögtön kérted volna, nem kellene.)

V005 2013.05.22. 13:40

Kedves fórumozók!

Az öcsém 3 hónapja van börtönben közúti veszélyeztetés bűntettével. Első és másodfokon is 3 év 6 hónap büntetést kapott. Mekkora eséllyel indulunk a legfelsőbb bíróságra enyhítésért? Van értelme? S vajon milyen anyagi vonzata lesz?És még valami, az új törvény szerint rá is vonatkozni fog a 4 hónapos kedvezmény?

A választ előre is köszönöm!

csonti79 2013.05.22. 08:58

Halálos kimenetelű közúti balesetnél perköltséget kell fizetnem. Kérhetek -e részletfizetést, vagy költségmentesítést és hogyan kell ezt megtennem?

aequumF1 2013.05.17. 07:30

Lehet, hogy magamra maradtam?...

aequumF1 2013.05.16. 17:47

Ez mit jelent?Mehetek a s.hivatalba?

Kovács_Béla_Sándor 2013.05.16. 17:34

Istenem...

aequumF1 2013.05.16. 17:30

Elnézést kérek, de a példa szerintem nem igazán jó, ugyanis erőszakról szó sem volt, mindkét fél akarta, inkább. Abszolút nem óhajtok jogászkodni, csak egy kicsit beleolvastam a Btk-ba, ill. Be-be.A határozat valóban úgy fogalmaz, hogy az enyém az ingatlan, de, mint azt korábban írtam, nevezetesen megkeresés a rendőrségről a bíróság felé. Abban szerepel úgy, hogy a feljelentő az ingatlantulajdonos. No erre gondoltam, mivel a határozat indokolásban különös tekintettel hivatkozik a feljelentésre.

Kovács_Béla_Sándor 2013.05.16. 14:06

Egyébként a határozat éppen azt írja, hogy a tiéd az ingatlan. Kinek is kellene megtanulnia értelmezni a magyar szöveget?

Kovács_Béla_Sándor 2013.05.16. 14:03

Ettől még sem hamis vádat nem követ el, sem a hatóságot nem vezeti félre szükségszerűen. (V.ö.: ha feljelentelek, hogy a tulajdonomban lévő ingatlanban megerőszakoltad az anyósomat, akkor nem az lesz a lényeg, hogy tényleg enyém-e a ház, és tényleg az anyósom volt-e az áldozat.)

Valami jobb mentséget kellene találnod, a jogászkodás nem segít.

aequumF1 2013.05.16. 09:33

Ha és amennyiben a feljelentő nyilvánvalóan hamis adatot közöl feljelentésében, nevezetesen az ingatlan az ő tulajdona, ahol a cselekmény történt, - ténylegesen semmi köze hozzá, nincs tulajdonrésze -, továbbá a cselekmény tárgyát saját tulajdonaként jelöli meg, - holott erre vonatkozóan még nincs jogerős döntés -, ebben az esetben a nyomozóhatóságnak nem kellene hivatalból eljárnia vele szemben. Hamis vád, hatóság félrevezetése ügyében, hivatalból?

aequumF1 2013.05.16. 08:18

Szomorú és egyben elgondolkodtató, hogy ez így van, ilyen cselekmények megtörténhetnek! Még "tiszteletet" is elvárnak mind ezért, pedig azt jobb kiérdemelni, annak van igazi értelme, nem a kiköveteltnek.

Agent Cooper 2013.05.16. 08:05

Az még csak hagyján, hogy rendkívül nehéz bizonyítása, de a nyomozás lefolytatása az ügyészség hatáskörébe tartozik. És az eljárás általában a feljelentés elutasításával véget is ér, mert panasszal a felettes ügyészséghez lehet fordulni, pótmagánvádra meg nincs lehetőség. Ha az ügyészség úgy ítéli meg, hogy egy cselekmény nem hivatali visszaélés, akkor az ellen nincs apelláta :)Én még nem is találkoztam olyan esettel, amikor kizárólag hivatali visszaélés miatt folytatott volna az ügyészség eljárást ügyésszel szemben. (Bár biztos volt ilyen, de akkor valószínűleg a cél az adott ügyész kicsinálása lehetett.)

Üdv: Agent Cooper

aequumF1 2013.05.16. 08:04

Az aktában megtalálható iratokat kellett volna csak MAGYAR nyelven olvasni és értelmezni, szerintem.

lajcsó 2013.05.16. 07:51

"Vele szemben nincs szankció?" De van. Úgy hívják, hogy hivatali visszaélés bűntette. Viszont a bizonyítása rendkívül nehéz.

aequumF1 2013.05.16. 06:28

Amit leírtál, alapesetben igaz, egyet is értek vele, de! De olvasd el légyszíves még egyszer, hogy mit írtam.

Gabicsek 2013.05.15. 21:47

Az a dolga, ha valaki megalapozottan gyanúsítható bűncselekmény elkövetésével, hogy gyanúsítottként hallgassa ki.

aequumF1 2013.05.15. 20:43

Tisztelt Szakértők!

A következőben szeretném hozzáértők véleményét, válaszát kérni: napjainkban, nálunk megtehető mindenféle következmény nélkül, hogy egy ügyész, mert neki tele van a hócipője az elöljáróival, azért kitoljon másokkal, olyan ügyben rendeljen el gyanúsítotti kihallgatást, amely cselekmény egyértelműen nem bűncselekmény, ezt ő is tudja, mégis bűntelen embert rabosíttat! Vele szemben nincs szankció?

bettina17 2013.05.14. 16:41

Párom 8 hónap bőrtönt és 6 hónap fogházat kapott.Február 21-én kezdte meg büntetését ,önként vonult be.Mikor szabadulhat leghamarabb?

bettina17 2013.05.14. 15:51

Párom 8 hónap börtönt és 6 hónap fogházat kapott.Itéletét február 21-én kezdte meg önként vonult b .mikor szabadulhat legkorábban?

Kriszti72 2013.05.14. 13:41

Kedves Fórumozók. Tartás elmulasztása miatt a jövő hónapban tárgyalát tartanak, és engem mint sértettet tanúként idéztek.Az lenne a kérdésem mire számíthatok, hogyan zajlik egy ilyen tárgyalás? Fontos lenne a válasz.

aequumF1 2013.05.14. 12:28

Tisztelt Agent Cooper!

Tudna abban segíteni, hogy felvillantja előttem az Ön által említett lehetőségeket, jogokat, indítványok tárházát? Előre is köszönöm!

Agent Cooper 2013.05.14. 11:20

Kedves pancser12!

A csalás és sikkasztás sokkal közelebb áll egymáshoz, mint a lopás és a sikkasztás. Bár gondolom, hogy ez nem vigasztalja.

Üdv: Agent Cooper

Agent Cooper 2013.05.14. 11:19

Kedves aequumF1!

Az ügyészség színvonalát ismerve nem is volt másfajta válasz várható. Viszont abszolút nem osztom az ügyészség álláspontját, hogy a jogi minősítésen nem múlik a gyanúsítás, hiszen elég komoly tényállásbeli különbség van a két cselekmény között. (Korántsem mindegy, hogy a dolgot elvette, vagy jogszerűen került a birtokába, azért ekkorát egy nyomozóhatóság nem tévedhet...)Sajnos azt kell, hogy mondjam Önnek, hogy az offenzív hozzáállása a hatóságokat segíti, legyen sokkal kezdeményezőbb, tegyen indítványokat minél előbb, használja ki azokat a lehetőségeket, jogokat, amik mint terhelt megilletik!

Üdv: Agent Cooper

pancser12 2013.05.13. 16:03

bár nálam csalásból lett sikkasztás, de még az üzletszerű csalás a legvalószínűbb...sztem a lopás sem kizárt ..várom az ügyészség levelét.

pancser12 2013.05.13. 16:01

Üdv.a táborban...

aequumF1 2013.05.13. 15:45

Tisztelt Agent Cooper!

Megszületett a panaszom elbírálása tekintetében az ügyészségi határozat. A rendőrségi gyanúsítást, miszerint „loptam”, sikkasztásra javítja és elutasítja a panaszt.Az indokolásban ezt írja: Rendőrkapitányság közölte a gyanúsítottal, hogy 1 rendbeli nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettével megalapozottan gyanúsítható azon tényállás alapján, miszerint nevezett ekkor és ekkor a tulajdonát képező lakóház zárt, bekerített udvarában tárolt és a sértett tulajdonában lévő ingóságokat beleegyezése nélkül használatba adta egy ismerősének, ezzel sajátjaként rendelkezett az ingóságokkal. A panasz azért nem alapos, mert megvizsgálta az iratokat és a rendelkezésre álló bizonyítékok (különösen a feljelentés, tanúkihallgatások, okirati bizonyíték, lefoglalás) alapján gyanúsított megalapozottan gyanúsítható sikkasztás bűntettével. A nyomozóhatóság a kihallgatás során tévesen minősítette ugyan a cselekményt lopás bűntettének, ugyanis az bizonyíthatósága esetén sikkasztás bűntettének megállapítására alkalmas, azonban ennek ellenére a kihallgatás megalapozott és törvényes volt. Írja az ügyész.Most már végképpen nem értem, a terület az én birtokomban és használatomban van, az ingóságok tekintetében még nincs jogerős döntés, nem adtam el az ingóságokat, még csak nem is használatra, csak megőrzésre, mégis -most már- sikkasztottam?

snyper 2013.05.08. 01:28

Kedves Obudafanannyit még elfelejtettem az előző írásomból, hogy még lenne egy valószinüleg 2010-es rendőrségi ügy, a kamarai tagság lejárta után nem adtam le a személy -és vagyonőri igazolványomat.A többihez hozzátartozik, hogy a bankhiteles, a mobiltelefonos és a providentes ügyben kizárólag ilyen EOS fajta behajtó (magukat végrehajtónak feltüntető) cégek kerestek eddig.A diákhitel tartozással az APEH pont akkor talált meg (ill. a volt munkáltatómat) amikor leázrtam a munkaviszonyomat, tehát már nem tudott levonni a fizetésemből.A koccanás ügyben kapott birságot kétszer megpróbálta levonni a megyei önkormányzat a minuszos bankszámlámról, természetesen sikertelenül, azóta csend van.A hamis meghatalmazásos ügyben viszont megvolt a rendőrségen a gyanusitás, és a rabosítás is, valamint iratismertetésre is kaptam meghívást, de arra nem mentem el, az ügyet vádemelési javaslattal az ügyészségre továbbították. Ezzel kapcsolatban azóta teljes a csend.A személy -és vagyonőri igazolvány témában párszor ugyan küldött a rendőrség levelet, de mindannyiszor vissza lett nekik küldve azzal, hogy rég nem lakok ott.Engem az utóbbi három érdekelne, szeretnék biztos lenni abban, hogy semmi probléma nem érhet már ezekkel kapcsolatban, valamint azt szeretném tudni, hogy milyen szankciókkal járhat az ha a külföldi állampolgár gyermekemet nem anyakönyveztetem Magyarországon (ill. az itteni nagykövetségen/konzulátuson).Előre is köszönöm

ObudaFan 2013.05.07. 22:03

Ha volt is itt csalás, akkor is elévült.

snyper 2013.05.07. 20:08

Kedves JogászokOlyan kérdésem lenne, hogy milyen büntetést szabhatnak ki rám a következő cselekményekért. - 2007-ben: mobiltelefonszámla (+ járulékos költségek) meg nem fizetése kb 150000 Ft értékben - 2007-ben: folyószámlahitel felvétele majd vissza nem fizetése kb 100000 Ft értékben - 2008-ban: diákhitel felmondása DHK által, vissza nem fizetése kb 1.500.000 Ft értékben - 2009-ben: provident hitel felvétele majd vissza nem fizetése kb 50000 Ft értékben - 2009-ben: autóval (nem saját autó, felelősség elismerve, csak anyagi kár) koccanás okozása, a helyszini birság meg nem fizetése 5000 Ft értékben - 2009-ben: más bankszámlájáról hamis meghatalmazással pénzfelvétel 150000 Ft értékben - 2010-ben: APEH bírság kiszabása adóbevallás benyujtásának elmulasztása miatt. - 2012-ben: a külföldön született gyermekem (a gyerek külföldi állampolgár)magyarországi anyakönyvezésének elmulasztása.2009-től külföldön élek, a lakcímemet a kiköltözés előtt néhány nappal szabályosan kijelentettem.Azóta többször is jártam Magyarországon, repülővel és kocsival is, soha senki nem kötekedett, pedig a reptéren mindig kérték a személyimet. Lehetséges hogy ez a néhány ügy elévült, vagy csak egyszerüen vannak sokkal fontosabbak is, az enyémmel meg nem foglalkoznak.Előre is köszönöm a válaszokat

Kovács_Béla_Sándor 2013.05.07. 14:40

Ha lejárt, akkor lejárt.

nikili 2013.05.07. 14:37

2 hónap előzetesben 2,5 hónap házi őrizetben. nem érkezett papír sem hosszabbításról, sem megszüntetésről. elhagyhatja a lakást?

Kovács_Béla_Sándor 2013.05.07. 13:08

„előzetes letartóztatása, melyet 2,5 hónapja házi őrizetben tölt. ”Ha én tudtam volna, hogy ilyet lehet!

nikili 2013.05.07. 11:20

Tisztelt Ügyvédek!

A mai napon jár le egy ismerősöm előzetes letartóztatása, melyet 2,5 hónapja házi őrizetben tölt. Azonban mindezidáig nem érkezett még határozat sem a meghosszabbításról sem a megszüntetésről, bár ma még nem volt ellenőrzés nála. A kérdésem az lenne, ha semmilyen papír nem érkezik "automatikusan" feloldódik a házi őrizet? Köszönöm a segítségüket.

aequumF1 2013.05.06. 15:21

Tisztelt Agent Cooper!

Köszönöm megtisztelő bizalmát és figyelmét. Köszönöm, hogy idejéből ennyit rám pazarolt.

Köszönettel:

aequumF1

Agent Cooper 2013.05.06. 14:48

Kedves aequumF1!

Alapvetően fontos, hogy a büntetőeljárás során azokkal a nyomozati cselekményekkel, határozatokkal szemben panasszal éljünk, amikkel nem értünk egyet, és amelyek esetében ez nem kizárt. Sajnos nem tudom megmondani Önnek, hogy mit kellene még csinálnia, mert részleteiben nem ismerem az ügyet, nem tudom, hogy milyen jegyzőkönyvekkel rendelkezik, milyen indítványokat tett, stb. Egy fórum csupán arra alkalmas, hogy néhány alapvető dologra rávilágítson, de itt nem lehet stratégiát felépíteni, ez az Ön feladata.Amit a SZIG-ről írt nagyon valószínű, életszerű, de ezt egy okmányszakértő minden bizonnyal meg tudná erősíteni vagy cáfolná.

Üdvözlettel: Agent Cooper

aequumF1 2013.05.06. 14:27

Tisztelt Agent Cooper!

Elnézést kérve, bátorkodom feltenni ismételten korábbi kérdésemet, remélve segítségét:

Abszolút nem vagyok járatos a Btk-ban, a rendőrségen elmondtam a történteket, az eljárással szemben panaszt jelentettem be - ügyészség -, ezeken kívül kihez kellene fordulnom? A SZIG-gel kapcsolatban tudna-e közelebbivel segíteni?

Agent Cooper 2013.05.06. 12:28

Mire gondol? Amit nem követett el, azért milyen büntetést szeretne??

Agent Cooper 2013.05.06. 11:48

Nem követhetett el bűncselekményt.

lacka87 2013.05.04. 11:13

Segítséget kérnek abban hogy kaptam 18 nap közmunkát amit mar átváltottak le töltendőre, halasztást kertem a bevonulasomra de letudnám jelenleg dolgozni mert mar megváltozott a munkahelyem ahol van szabadidőm, ha ledolgozom a halasztási idő alatt akkor lekel ülnöm vagy elfogadjak hogy ledolgoztam.

gizi39 2013.05.03. 09:21

Kedves ObudaFan és Agent Cooper!

Köszönöm szépen a választ! :-)

gizi39

aequumF1 2013.05.03. 07:18

Tisztelt Agent Cooper!

Abszolút nem vagyok járatos a Btk-ban, a rendőrségen elmondtam a történteket, az eljárással szemben panaszt jelentettem be - ügyészség -, ezeken kívül kihez kellene fordulnom? A SZIG-gel kapcsolatban tudna-e közelebbivel segíteni?

Agent Cooper 2013.05.03. 00:01

Kedves gizi39!

Szexuális zaklatásnak (szexuális abúzusnak vagy abúzusnak) általában a nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekményeket nevezzük. Ez a fogalom lényegesen különbözik országonként, nálunk enyhébb a megítélése, mint például az Egyesült Államokban (na ott aztán ez a történet biztos, hogy szexuális zaklatás lenne). A leírt eset sokak számára szexuális zaklatás, sokak számára nem az, viszont nehezen tudom elképzelni, hogy túl sokan megértenék a tanár magatartását. ObudaFan nagyon helyesen jegyzi meg, hogy megállhat a kiskorú veszélyeztetése, és szerintem számos bíró simán elmarasztaló ítéletet hozott volna - talán nem is megalapozatlanul.Ez szerintem nem pedofília, viszont egy tanár semmilyen körülmények között ne „szeressen” bele a tizenhárom éves tanítványába, és legfőképpen ne valljon szerelmet. Ez butaság.Ellenben a szülők magatartása előtt le a kalappal, szerintem a legeslegjobb megoldást választották, respect!

Üdv: Agent Cooper

Agent Cooper 2013.05.02. 23:36

Kedves aequumF1!

A kérdéseire létezik optimista válasz (amit akár nevezhetünk idealista válasznak is), és létezik realista válasz. Én azt tanácsolnám Önnek, hogy ne legyen idealista, sokkal inkább realista. Az igazság, igazságosság önmagában jogilag nem feltétlenül értelmezhető fogalom. Amit Ön - jó esetben - megkaphat, az az eljárás igazságossága. De sok esetben ezért is meg kell küzdeni.És sajnos a gyengék általában elbuknak, viszont az erősek sem győznek mindig.

Üdvözlettel: Agent Cooper

ObudaFan 2013.05.02. 23:02

Ilyen büntetőjogi fogalmak nincsenek (illetve zaklatás az van, csak egészen mást jelent), egy csók pedig még nem megrontás. Esetleg lehetne kiskorú veszélyeztetése, de azt is kétlem.

gizi39 2013.05.02. 22:06

Nem találtam cím szerint témát a kérdésemhez. Régóta töprengek az alábbi történeten.

Egy ismerősöm kislányával történt sok éve. Több napos kirándulásra vitte a gyerekeket egy 25 éves tanár. Az egyik este kihívta az egyik 13 éves kislányt, és szerelmet vallott neki, meg is csókolta. A kislány amúgy, mint a korabeli kislányok közül sokan, plátói szerelmet táplált a tanár iránt, talán ezért is lett a következménye a kis kalandnak, hogy traumaként élte meg, sokat sírt. A tanár bocsánatot kért, hogy nem akart neki traumát okozni. De hát megtörtént. A szülők nagyon szépen, tapintatosan kivezették a kislányt ebből az állapotból. Nem tettek feljelentést.Engem azért érdekel, hogy pedofiliának, szexuális zaklatásnak számít-e az ilyen eset.

Köszönettel: gizi39

aequumF1 2013.05.02. 21:02

Tisztelt Agent Cooper!

Előfordulhatott-e a 90-es évek közepén, hogy egyazon rendőrségen kiállított azonos betűjelű személyi igazolványok tekintetében a 12 ezres sorozatszámmal hátrébb állót cirka másfél évvel korábban kiadják?

aequumF1 2013.05.02. 16:40

Tisztelt Agent Cooper!

Ilyen környezetben az előterjesztett panaszom csak alapos lehet és megszünteti az eljárást az ügyészség vagy tévednék?

Agent Cooper 2013.05.02. 15:21

Kedves aequumF1!

Csak ismételni tudom magam, ne várja, hogy a hatóságok maguktól belássák azt, hogy hibáztak (még ha tényleg hibáztak is).

Üdvözlettel: Agent Cooper

aequumF1 2013.05.02. 14:17

Tisztelt Agent Cooper!

Időközben a következőket derítettem ki az üggyel kapcsolatban:Az ügy jelenlegi tényleges ügyintézője, előadója X napon megkeresést ír, küld a bíróságra, melyben megkérdezi, hogy a kérdéses ítélet jogerőre emelkedett-e? A megkeresésben leírja, hogy milyen ügyben és milyen feljelentés alapján teszi ezt. Idézném: örököstársam „feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki” ekkor és ekkor „a tulajdonát képező” helység, utca házszám „alatti lakóház bekerített, zárt udvarába engedély nélkül behatolt és onnan munkagépeket tulajdonított el.” Lopással okozott kár összege:…Ft, (ami lényegesen több, mint a teljes ingólista összértéke, holott a gyanúsításban az összes ingóság negyede szerepel, megjegyzem, hogy a kihallgatási jkv.-ban szintén más összeg lett feltüntetve, kevesebb az átiratban lévőnél, de még mindig több az ítéletben szereplőnél). A megkeresés X+4. napon érkezik a bíróságra, válasz keltezése ugyanezen napon, melyben kicsit „kiszínezve”, de közlik, hogy a kérdéses ítélet fellebbezés folytán még nem jogerős. Válasz átvéve a rendőrség részéről X+7. napon. A gyanúsításra és kihallgatásra (idézést nem is kaptam, más ügyben voltam a rendőrségen) X+11. napon került sor. ( A helyszínen nem voltunk, tényleg kettő akta volt ott az asztalon és nem a jogszabályok voltak benne. Nekem kellett elmagyarázni a kihallgatónak, hogy mit jelent az osztályos öröklés. A bírósági tárgyaláson ugyanarról az eseményről a négy szereplő, írd és mond, hatféle verziót adott elő, amit a bíró kisebb csupán problémának titulált. Szerintem sem stimmel valami, ugyanis nagyon le akarják „nyomni” a torkomon.)Ezt követően megkerestem az átiraton szereplő előadót, hogy milyen eljárás ez? Közölte, hogy valóban ő az ügy jelenlegi előadója, csak éppen nem ő, hanem egy másik rendőr végezte a kihallgatást, egyébként az ügy sok hónapig egy harmadik előadónál volt. A kihallgatást pedig az ügyészség kérte, majd „megnyugtatott”, hogy a panaszom miatt egyébként is az ügyészségre küldte az ügyet.A tények: Az ingatlanhoz örököstársamnak semmi köze, nem tulajdona még részben sem. Az ítélet nem jogerős, melyről hivatalosan is (nem csak az általam közöltekből) tudomása van az eljárónak. Mégis meggyanúsít, rabosít!

Agent Cooper 2013.05.02. 13:33

Kedves aequumF1!

Amennyiben jól értem, akkor az ingóságokért folyik a polgári per, tehát az ingóságok tulajdonosának tekinti magát. Ha ez így van, akkor milyen dolog az, hogy még csak panaszt sem tesz, amikor a hatóságok azt lefoglalják? Ön szerint ezt a magatartást a bíróság majd miként fogja értékelni?„Úgy észleltem, hogy a foglalás nem az én aktámban történt, mivel az még nagyon „vékony”, az eljárás során egy másik vaskosabb aktát is lapozgatott az eljáró rendőr.” - Ne kombináljon, legyen benne biztos, hogy az eljáró rendőr semmilyen aktát nem vitt magával (még az is lehet, hogy a jogszabályokat lapozgatta). Vagy ha mégis, akkor is Ön honnan tudhatja, hogy milyen vastag is az az akta? Ami nála kellett, hogy legyen, az a határozat, valamint a jegyzőkönyv előre megírt része, ki tudja (és kit érdekel?), hogy mi volt a többi papír. Különben is, azt Ön sem gondolhatja komolyan, hogy egy ügyben két nyomozás indul...Amit a lefoglalásról ír, abból az következik, hogy a nyomozóhatóság Önt nem tekinti tulajdonosnak, és a tárolási helyszín használója, mint birtokos, szenvedte el a lefoglalást. Egyébiránt ha Ön bármiféle aktát is látott, akkor ez most azt jelenti, hogy a helyszínen volt a lefoglaláskor?Az önbizalma meg csak ne fogyjon el, mert még szükség lesz rá. Viszont egy cselekmény értékelésekor nem az a meghatározó, hogy Ön mit gondol. A végén úgyis az számít jogilag bűncselekménynek, amit bíró annak ítél...Megint nem értek valamit, hamis vagy hamisított okirat felhasználása bűncselekmény, ami a felhasználás időpontjában válik azzá. (Maga a hamis magánokirat készítése nem bűncselekmény, viszont a felhasználása az, és ebből a szempontból irreleváns, hogy az okirat mikor készült.) Valami itt nem stimmel.Sok-sok éven át nyomoztam, mielőtt nyugállományba vonultam, ezért látok sok mindent "belülről". Régen el sem tudtam volna képzelni, hogy valaha majd a másik oldalon dolgozzak, ma már azt nem, hogy újra ott.

Üdv: Agent Cooper

aequumF1 2013.05.02. 08:03

Tisztelt Agent Cooper!

Amennyiben jól értem, akkor panaszt kellene előterjesztenem a lefoglalással kapcsolatban? Úgy észleltem, hogy a foglalás nem az én aktámban történt, mivel az még nagyon „vékony”, az eljárás során egy másik vaskosabb aktát is lapozgatott az eljáró rendőr. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy nem hivatalos tudomásom szerint a biztonságos tárolási helyszín használóját előzetesen értesítették, hogy szeretnék lefoglalni az ingóságokat, de engem nem.Tanácsát, reagálását olvasva még az a kevés önbizalomnak nevezett is kezd elszállni belőlem! Eljuthat vádemelésig egy olyan ügy, ami szerintem nem bűncselekmény? Mert meggyőződésem szerint nem loptam.Előző bejegyzésem utolsó mondatában rosszul fogalmaztam, mivel alapesetben úgy kellene működni a dolgoknak, ahogyan Ön fogalmaz, miszerint a hazugsággal szemben könnyebb védekezni, mint az igazsággal szemben. Ezt osztom én is, általánosságban, de! Ismerni és tapasztani kellett volna az eddigi történteket, mégpedig: valótlant állít az ellenérdekű fél, hamis okiratot terjeszt a bíró elé, amelyre viszonylag rövid idő alatt rávilágítok a tárgyaláson (a bíróban is kérdőjel vetődik fel ekkor), ellenérdekű jogi képviselő előadja, hogy ez egyébként most már nem számít, mivel dátum szerint már ”régi” az írás. További bizonyítási indítványom van ezzel kapcsolatban, amire (jogi képviselő és bíró „összekacsintása” után) a bíró kinevet –szó szerint- és elutasítja annak előterjesztését, inkább gyorsan ítéletet hoz. No ezért írtam, hogy a hazugsággal szemben nehéz.Nem tudom kérdezhetek-e ilyet, illetve mennyire publikus mindez, de számomra az látszik, hogy Ön eléggé járatos a Btk. útvesztőjében, tehát kérdezném, hogy Ön mindezt belülről látja, ismeri?

Agent Cooper 2013.05.01. 13:47

Kedves aequumF1!

Az azonnali nyomozati cselekmények (pl. házkutatás, lefoglalás) foganatosítását nem kell megelőzni előzetes értesítésnek. A lefoglalás során valaki biztos, hogy jelen volt, akiről a nyomozóhatóság feltételezhette, hogy megfelelő módon képviseli az Ön érdekeit, vagy az is lehetséges, hogy közvetlenül volt a lefoglalás szenvedője. Ha tudomása van valamiről, akkor annak a relevanciája, hogy ezt "hivatalosan" tudja vagy más módon, abból a szempontból teljesen jelentéktelen, hogy a nyomozati cselekménnyel szemben nem jelentett be panaszt, amit értékelhetnek úgy, hogy a nyomozati cselekmény eredményét hallgatólagosan tudomásul vette. Az megint más kérdés, hogy a házkutatási határozatból kellett volna-e Önnek kapnia, vagy sem.Az nyomozati iratokba jelenleg nem tekinthet be, de mielőtt a nyomozóhatóság vádemelési javaslattal megküldi az ügyészségnek, az úgynevezett iratismertetés során megismerheti majd, illetve térítésmentesen kaphat egy másolati példányt is. Az ügyészségnél tehet panaszt az eljáró rendőri szervvel szemben, az ilyen panaszokat kb. 97-98%-ban utasítja el az ügyészség.Attól, hogy névlegesen ismeretlen tettes ellen tesznek feljelentést, nem mentesíti őket a büntetés alól, ha tartalmilag konkrét személyt jelentenek fel (már amennyiben ez az eljárás nem jut el a jogerős elmarasztaló ítéletig).Nem értek Önnel egyet, hazugsággal szemben sokkal könnyebb védekezni, mint az igazsággal szemben.

Üdv: Agent Cooper

aequumF1 2013.05.01. 10:28

Tisztelt Agent Cooper!

A foglalás tudtom és előzetes értesítésem nélkül, távollétemben történt, utólag sem tájékoztattak róla, hivatalosan nincs tudomásom ezen eseményről.Az iratokba jelenleg betekinthetek? Az eljáró rendőri szervet bepanaszolhatom a tettükért? Amit jelenleg tudok, hogy a feljelentést természetesen ismeretlen tettes ellen tették. Egyébként tényleg csak állagmegóvás érdekében történt az elszállítás, semmi más elképzelésem nem volt és nincs is. Tiszteletben tartom a törvényeket, de a hazugsággal szemben nehéz...

Agent Cooper 2013.05.01. 10:05

Kedves aequumF1!

A lefoglalás ellen is panasszal lehet élni. Viszont amennyiben a helyben lefoglalt tárgyakat Ön elviszi, úgy már bűncselekményt (zártörés vétsége) követ el (ezért javasolt, hogy ne nagyon piszkálja azokat). Valószínűleg egyelőre nem tud mást csinálni a másik oldal, minthogy megvárják azt, hogy Ön mikor hibázik.Ugyanis könnyen elképzelhető, hogy a feljelentéssel bűncselekményt követtek el (hamis vád vagy hatóság félrevezetése), amennyiben tudtak a fellebbezésről, de ennek ellenére jogerős ítéletként mellékelték az elsőfokú döntést feljelentéshez. Persze az is elképzelhető, hogy a nyomozóhatóság hibázott, de ez az iratismertetés előtt nem biztos, hogy kiderül.

Üdv: Agent Cooper

aequumF1 2013.05.01. 09:26

Tisztelt Agent Cooper!

Első fokon nem hoztak olyan döntést, hogy ideiglenesen ki kellene adnom bármit is, ennek ellenére a rendőrség részéről korábban az őrzési helyen lefoglalták az ingóságokat, sőt olyat is, aminek semmi köze ezen ügyhöz.

Agent Cooper 2013.05.01. 07:56

Kedves aequumF1!

Amennyiben az ingóságok iránti perben másodfokon is veszít, úgy valóban ki kell adnia az ingóságokat. Az első fokú ítéletben nem rendelkeztek az ingóságok kiadásáról ideiglenes intézkedésként? Mondjuk ebben az esetben is először a végrehajtást illett volna kezdeményezni... Nem tudom, hogy hogy rendelhettek el büntetőeljárást, mindenesetre azt gondolom, hogy meg kell szüntetni.

Üdvözlettel: Agent Cooper

thrulik 2013.05.01. 00:11

Üdvözletem!Érdeklődnék,hogy ha a hiteles autómat kölcsön adtam hogy tudjam fizetni a bankot,és nem fizetik és vissza sem hozzák az autót,hogy tegyem meg a feljelentést a rendőrségen,hogy ne vádoljanak csalással,mivel azt mondták,hogy lizinges autót nem lehet kölcsön adni.Viszont ha nem teszek feljelentést akkor talán még rosszabb vége lesz az ügynek!Kérem tanácsoljanak valamit!Előre is köszönöm

aequumF1 2013.04.30. 19:47

Tisztelt Agent Cooper!

A panasz előterjesztését követően vallomást tettem, melyben az első bejegyzésben szereplőket adtam elő, mert hisz ez történt. Amennyiben kedvezőtlen döntés születik, kihez, milyen fórumhoz fordulhatok?Egyébként jól látja, valóban a megszerzésre játszanak.

Agent Cooper 2013.04.30. 10:22

Kedves aequumF1!

Önmagában kevés, ha panasszal élt, a panaszt szükséges alátámasztani, különben egészen biztos, hogy vizsgálat nélkül elutasítják. Szerintem arra megy ki a játék, hogy lefoglalhassák az ingóságokat, majd azt a "tulajdonosnak" kiadják. Szerintem a sajnálkozás önmagában kevés lesz ahhoz, hogy egy ilyen ügyből jól kijöjjön...

Üdv: Agent Cooper

aequumF1 2013.04.30. 09:03

Tisztelt Agent Cooper!

A hátszél létezésével tisztában vagyok, mivel a tárgyalás és elsőfokú ítélet során is tapasztaltam. De akkor milyen ország a miénk? Mindezt meg lehet tenni fényes nappal? Milyen fórumhoz lehet fordulni eséllyel az igazság, de legalább a jog érvényesítése tekintetében? Ugyan panasszal éltem a gyanúsítás ellen, de ismerve a helyi körülményeket, kapcsolatokat...

Agent Cooper 2013.04.30. 08:52

Kedves aequumF1!

Ezen én is meg vagyok lepődve, annak fényében meg különösképpen, hogy ismerem a nyomozóhatóságok "nyomozási kedvét". Egyetlen elfogadható magyarázat létezik, a feljelentés erős hátszelet kapott...

Üdv: Agent Cooper

aequumF1 2013.04.30. 08:48

Tisztelt Agent Cooper!

Az ingóságok már azelőtt az ingatlanon voltak (mondhatni kezdetektől), hogy a hagyatéki eljárás megkezdődött. Ezért is vagyok meglepődve, hogy egyáltalán elrendelték a nyomozást a feljelentésre, a gyanúsításon meg végképpen.

Agent Cooper 2013.04.30. 08:41

Kedves aequumF1!

Amennyiben az ingóságok jogszerűen az Ön birtokában voltak, úgy lopást el sem követhetett. A védekezése életszerű, bár az ügy részleteinek ismerete nélkül azért nehéz lenne megtippelni a végkimenetelt.

Üdv: Agent Cooper

aequumF1 2013.04.30. 08:25

Tisztelt Szakértők!A következő esetben szeretnék kérni szakvéleményt: Osztályos egyezség során jogerősen örököltem egy (szülői) ingatlant 1/1 részben. Az ingatlanban és ingatlanon található ingóságokról a hagyatékátadó irat nem tett említést. A következő évben örököstársam pert kezdeményezett velem szemben az ingatlanon lévő néhány ingóság vonatkozásában. Az elmúlt időszakban több betörés történt az ingatlanba, a szabadban tárolt ingóságokat is megrongálták, azokról részegységeket tulajdonítottak el. A biztonság és állagmegóvás érdekében egy-két ingóságot elszállíttattam, hogy legalább tovább ne „fogyjanak” (az elszállítás időpontja az elsőfokú ítélet keltezése után történt). A bíróság első fokon úgy döntött, hogy ezeket ki kell adnom örököstársamnak, melyet vitatok, ezért a döntést megfellebbeztem. Másodfokú, jogerős döntés még nincs. Most a rendőrség meggyanúsít lopással, - úgy, hogy előtte meg sem hallgatott – Btk. 316. § (1). Az ingóságokat nem tüntettem el, nem adtam el, csak őrzött helyre szállíttattam.Kérdésem: Tényleg loptam?

Agent Cooper 2013.04.29. 12:09

Kedves nikili!

Szerintem az teljesen mindegy, hogy mi mit tartunk indokoltnak, a lényeg úgyis az, hogy a bíró milyen személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést tart indokoltnak...

Üdv: A. Cooper

nikili 2013.04.29. 11:36

Jó napot!

Mi a véleményük, üzletszerűen, nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette miatt 2 hónap előzetes, 2 hónap házi őrizet, teljes beismerés, kár egy részének megtérülése, rendezett egzisztencális körülmények (főiskola, jómódú családi háttér) teljes együttműködés a nyomozás ideje alatt a hatóságokkal, indokoltnak tartják majd a házi őrizet meghosszabbítását? Köszönöm a előre is a véleményüket.

Agent Cooper 2013.04.25. 11:06

A középsőben természetesen Btk. 316. § (2) d)

Agent Cooper 2013.04.25. 11:05

Az első esetben szabálysértés, a második kettőben bcs.

A. C.

Tallér 2013.04.25. 10:41

Köszönöm a gyors válaszát Ügyvéd Úr!

Akkor alapesetre a 2012 évi II. törvény 177.§ és az 1979 évi 5. törvényerejű rendelet 28.§ alkalmazandó?

A csipogó része az tiszta.

Kovács_Béla_Sándor 2013.04.25. 07:40

Ha eltávolítja a csipogót, akkor értéktől függetlenül. Alapesetben 50K-tól.

Tallér 2013.04.25. 07:30

Tisztelt Fórumozók!

A kérdésem az lenne, hogy jelenleg milyen értékhatárokkal minősül bűncselekménynek a LOPÁS?

Ruházati üzletben dolgozom mint Biztonsági őr ahol áruvédelmi eszközt /festékpatronos csipogót/ is használnak meghatározott ár/érték felett. A tegnapi műszakomban a kolléganőm úgy tájékoztatott, hogy 5000 ft-tól már bűncselekmény.

Én próbáltam utánanézni, de csak arról találtam információt (BTK , Szabálysértési törvény) , hogy 50000 Ft - ig szabálysértésnek minősül.

zellerman 2013.04.20. 07:10

Az elkövető a rendőrségen beismerő vallomást tett.Az a furcsa hogy tavaly szeptemberben a rendőrség lezárta a nyomozást,elkülte az ügyészségnek az iratokat és azóta csend van.Ha létezik hogy hivatalosan vagy nem hivatalosan vádalkuzott a rendőrséggel és megszüntetik ellene az eljárást a hugomnak küldenek erről valamilyen papírt?

Véleményem 2013.04.19. 21:05

zellerman

Sok mindent lehet mondani... Mindent nem kell elhinni...

Poruljárt_Attila 2013.04.19. 20:54

Legalábbis hivatalosan, az írott jogban nincs. Aztán a gyakorlat ismét más kérdés.Szerintem ez így helyesebb.

Kovács_Béla_Sándor 2013.04.19. 20:49

Magyarországon nincs vádalku.

zellerman 2013.04.19. 19:43

Tisztelt fórumozok!A hugomat a volt barátja többször bántalmazta.Mielőtt szétmentek úgy megverte hogy eltört a keze és az orra.Korházba került a kezét műteni kellett.Büntetőeljárás indult ellene súlyos testi sértés miatt.A napokban összefutott a hugommal és azt mondta neki hogy szanálták az ügyet nem lesz elitélve mert vádalkut kötött a rendőrséggel.Feldobott(ezt a szót használta) egy 3 fős betörő bandát.Kérdésem az lenne hogy valóban megtörténhet-e az hogy megússza felelősségre vonás nélkül az ügyet vagy csak hantázott?

Gabicsek 2013.03.27. 19:06

„Meg lehet-e tenni, hogy egy 9 hónapos szopós kisbabától elvietik az anyját és pillanatok alatt bezárják.”

Meg lehet tenni, ha bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható.

A többi olyan zagyva, ha ötször olvasom át, akkor sem értem.

HercGabo 2013.03.26. 19:26

Meg lehet-e tenni, hogy egy 9 hónapos szopós kisbabától elvietik az anyját és pillanatok alatt bezárják. 2010 szepteber 16 án egy névtelen bejelentő bejeletést tett információja van arról, hogy az anya nap mint nap bántalmazza az egyik gyerekét. 2012 07 hoban kiskorú veszélyeztetéssel vádólták meg. Ami egyáltalán nem igaz soha nem bántotta a gyerekeit. 2010 oktoberében az anyát brutálisan bántalmazta az akkori élettársa, hogy a mainapig nem sokra emlékszik visssza akkor a rendörség egyáltalán nem vette védelem alá az anyát és gyerekeit az élattárs elől. Az eset után nem volt más választása ki ment Angliába a rokonaihoz. Én 2011 ben ismerkedtem meg vele azóta meg lett a kisbabánk a 9 hónapos amiről már szó volt, és most brutálisan meg vert asszonyból bűnözöt csinálta és 2013.02.27 óta előzetesben van. A párom adot egy címet és tegnap beszéltem is velük elmondtam a problémát a bejelentőre mindjárt azt mondták, hogy a volt férj lehetet, mivel az a gyerek volt a kedvence és az anyát is azzal a gyerekkel rágalmazta meg vagy is azt a gyereket bántalmazta én ezt fel is vázoltam levélbe a bíróságnak egyáltalán el fogják olvasni és utánna fognak ennek járni a bíróságon vagy felesleges az egész én próbálok segíteni a páromnak mert tudom, hogy ártatlan a megérzésem mindég jok szoktak lenni soha nem hagytak még cserben, vagy kihez lehetne ezeket az információkat bekűldeni, amugy Nagykátán van az ügy. Arra is rákérdeztem, hogy lehet kártérítést kérni de ehez kihez kell fordúlni sajnos munka nélkülin vagyok és semmim sincs ilyen esetben van aki tud segíteni van ingyen ügyvéd. Mer, hogy mocskos játékot játszanak a bárommal az biztos. Meg teszek érte minden ő nem érdemel ilyet. A válásom után ő mentet meg. A bírókat senki nem vizsgálja felűl? Ők azt tehetnek amit akarnak?

ObudaFan 2013.03.20. 16:08

Mégis mekkora értékre?Várható vagyonelkobzás.

Mercedes01 2013.03.19. 19:30

Tiszteletem!Kérdezni szeretném,hogy akit Áfa jogtalan visszaigényléssel ,és fiktív számla előállításával vádolnak,többszörösen halmozottan,szervezetben elkövetve. Milyen idejű ,büntetésre számíthatnak? És vagyon elkobzás is lehetséges? Család tagjaikat is vizsgálják ilyenkor?

Melcsyke 2013.03.19. 12:39

Obudafan nagyon szépen köszönöm a válaszát! Már most telik le a 2 hét és még semmi!Nem értem mi lehet a baj!

ObudaFan 2013.03.19. 12:37

Egy-két hét.

Melcsyke 2013.03.19. 12:22

Jó napot!Március 6.án ki lett kérve a biróságtól a tárgyalásról szóló jegyzőkönyv!Azt szeretném megkérdezni,hogy ez mennyi idő mire kipostázzák?Előre is köszönöm a válaszokat!Tisztelettel:Melcsyke

Agent Cooper 2013.03.14. 10:42

Kedves moko!

Az Ön által kapott nyomozati iratokban kell lennie egy Iratjegyzéknek, amelyben pontosan (lapszám szerint) fel van tüntetve a nyomozati anyag összes irata.Amennyiben nem adnak másolatot a videóról, úgy készítsen Ön (pl. videókamerával) az iratismertetés során.

Üdv: Agent Cooper

moko 2013.03.14. 10:19

Tiszteletem!

A kérdésem a következő lenne iratismertetéskor mindenből kell kapni az iratokból egy másolatot.Az észrevételem az ,hogy nincs darabszám feltüntetve sehol ,hogy hány darab másolatot kaptam,így tulajdonképpen utólag újabb iratok kerülhetnek bele amiről nem tudok és nem tudom azt ellenőrizni.A másik ,hogy szerepel egy videó felvétel amiről akartak adni egy másolatot de a a számítógépük nem volt erre alkalmas .így a parancsnok rögtön tárgyi bizonyítéknak nyilvánította és azt mondta ,hogy így nem adhat másolatot csak maximum megnézni lehet a kérdésem ez szabályos ez így??

ObudaFan 2013.03.05. 12:37

Hogy összbüntetésként mennyi lesz ebből, azt megjósolni sem lehet. Eleve csak akkor van helye összbüntetésbe foglalásnak, ha az összes bűncselekményt a legelső jogerős ítélet előtt követte el.

Melcsyke 2013.03.05. 10:22

Tisztelt Obodafan!Még annyit kérnék,hogy ha esetleg kitudná számolni,hogy ebből az itéletekből mennyit kellene ténylegesen leülnőm akkor megköszönöm!Ezek foglalható összbüntetésbe,mert a jogerős itélet előtt történt a felfügesztett börtönbüntetés és a lopás(amiből még nem volt tárgyalás)!A kérdés,hogy összbüntetéssel,és kezvezményekkel mikor szabadulhatok legkorábban!?

Előre is köszönöm válaszát!!

moko 2013.03.05. 09:44

Igazság szerint nem is az elmenetellel van a gond,hanem az a felháborító,hogy engem akárhogy rángathatnak és kötelezhetnek.Míg a hatóság a rájuk is vonatkozó szabályokat nem betartva, következmények nélkül mindent megtehet.

Theuvb92 2013.03.05. 02:12

rendben köszönöm annyi kérdésem még lenne hogy mivel se egy ügyiratszámot se semmit nem tudok ez úgy zajlik hogy hazamegyek és kifizetem a rendőrségen vagy hogyan működik?

ObudaFan 2013.03.04. 21:48

Ha idézett, akkor el kell menni. Szerintem teljesen felesleges most ezt reklamálni.

moko 2013.03.04. 20:15

Nagyon köszönöm a választ.Én nem kaptam az ügyészségtől értesítést de a gyomozó viszont beidézett meghallgatásra .Ilyenkor mi a teendő,mit kell csinálnom???Kérem adjon tanácsot ,védőm nincs mert kis horderejű az ügy .

Nagyon köszönöm a válaszát előre is!!!

Dr.Attika 2013.03.04. 17:28

Nem értesíteni kell, hanem a meghosszabbító határozatot részére kézbesíteni kell. Ha nincs meghosszabbító határozat nyomozás sincs tovább. Volt már rá példa, hogy meghosszabbító határozat nem volt. Gyanúsított, védő határidőn túl kihallgatásra lett invitálva. Védői reklamálásra valahonnan előkerült egy meghosszabbító határozat.

moko 2013.03.04. 17:11

Tiszteletem!

A kérdésem a következő lenne .A nyomozás meghosszabbításáról az ügyészségnek minden esetben kell a terheltet levélben értesítenie???? Vagy létezik ,hogy nem értesítik.

A választ előre is köszönöm!!

Agent Cooper 2013.03.04. 15:09

Kedves Theuvb92!

Amennyiben a pénzbírságot megfizeti, úgy az elzárást nem lehet foganatosítani. (A lényeg az, hogy vagy fizet, vagy leüli.)

Üdv: Agent Cooper

ObudaFan 2013.03.04. 13:17

h.htimi

Nem tagadhatod meg. Kérheted a bíróságot, hogy írásban is tehess tanúvallomást, de ha ezt a bíróság nem engedélyezi, akkor meg kell jelenned.

ObudaFan 2013.03.04. 13:15

Melcsyke

Nem feltétlenül.

ObudaFan 2013.03.04. 13:14

xita

Az attól függ, ki is vagy te ebben az eljárásban. HA te vagy a terhelt, vagy a sértett (vagy az ügyész, de akkor nem kérdeznél ilyet), akkor igen.

h.htimi 2013.03.04. 11:07

Jó napot!Egy kis segítségre lenne szükségem. 2007-ben az akkori párom csoportos rablás áldozata lett. Engem tanúként idéztek be, bár a bekövetkezett eseménykor én nem voltam jelen. 2007 óta legalább 6 tárgyaláson kellet megjelennem amiken idáig jelen is voltam. Az a tárgyalások nagy része elmaradt mert a vádlottak ügyvédei nem jelentek meg. Most 2013-ban új bíróval tárgyalják az ügyet és idén is már két idézést kaptam ez ügyben. Az elsőn nem tudtam megjelenni mert veszélyeztetett terhesként feküdtem itthon ezt jeleztem is a bíróságnak nem volt gond. Most viszont már megvan a baba ezért nem tudok és nem is szeretnék megjelenni a májusi tárgyaláson. Kérdésem a következő lenne: a fenn említett információk alapján megtagadhatom-e az idézést, vagy milyen lehetőségeim vannak? Borzasztóan unom, hogy már évek óta megjelenek a tárgyaláson és érdemben változás nem történik.A segítséget előre is köszönöm:

xita 2013.03.04. 09:58

Szeretném megkérdezni, hogy büntetőügyben, az első fokú ítéletet (első fokú ítélet megfellebbezésre került) köteles-e a bíróság részemre megküldeni, és ha igen, hány napos határidővel?Köszönöm.

Theuvb92 2013.03.03. 22:00

Üdv.Nekem olyan problémám van ,hogy tavaly megbűntettek 30.000 Ft-ra mert volt nálam egy kisbicska meg elvileg nem igazoltam magam ami nem igaz de ez mindegy..Mivel tanultam nem tudtam kifizetni aztán kiköltöztem Angliába el is felejtettem a büntetést azonban nemrég hívtak, hogy 15 nap elzárást kaptam! Az lenne a kérdésem , hogy ezt utólag ki lehet-e rendezni vagy ez már végleges? És hogy ha már nem lehet kifizetni akkor otthon elfogatóparancs van-e ellenem vagy ha hazamegyek nem lesz gond?előre is köszönöm a választ

Melcsyke 2013.03.02. 10:06

Köszönöm Obudafan a válaszát!Igen nyilvános ülés volt a másodfokú tárgyalás!A másodfokú tárgyalás után nem kaptuk még meg a papirokat,mert mi is arra várunk!De a behivó már 18.án megérkezett,hogy március 6.án jelentkezzen a Nagy Ignác utcában 9 órakor!Még annyi lenne a kérdésem,hogy ha a másodfokú tárgyaláson beismerő vallomást tett akkor nem kellett volna új vizsgálatott elinditani és új időpontot kitűzni a tárgyalásra,hogy ügyésznő is jelen legyen?

ObudaFan 2013.03.01. 22:35

Látni kellene az iratokat, de másodfokon elég valószínű, hogy nyilvános ülés volt, ahol az ügyész részvétele nem kötelező. A vallomástétellel kapcsolatos jogokat pedig már az elsőfokú tárgyaláson megismerhette a vádlott, ráadásul ez egyébként sem lenne felülvizsgálati ok.

Melcsyke 2013.03.01. 13:59

Jó napot!Szeretnék egy kis segitséget kérni!Az élettársamat megvádolták lopás kisérletével és 2 év 6 hónap börtönbüntetésre itélték elsőfokon.Az ügyvédünk fellebezett az itélet ellen és 2013.01.30 kitüzték a másodfokú tárgyalást! Az ügyésznő helybenhagyta az elsőfokú itéletet és nem kivánt részt venni a másodfókú tárgyaláson!A párom a tárgyalás megkezdésével jelentette,hogy beismerő vallomást szeretne tenni!Amikor a párom elmondta a beismerő vallomását azt mondta a birónő,hogy most találta ki!Igy helyben hagyta ő is az elsőfokú itéletet!Az ügyvédünk azt mondta,hogy birónő több eljárási hibát vétet!Szeretném megkérdezni,hogy ezek valójában súlyos hibáknak minősül-e:elsőfokú tárgyaláson a birónő behivatott egy tanút és négyszem közt kihallgatta,a másodfokú tárgyaláson a hibák tovább folytatódtak,megkezdödött a tárgyalás és a jogainkat senki nem olvasta fel,az ügyvédünk közölte,hogy a jog szerint a birónő ügyész jelenléte nélkül nem hallgathatott volna ki,és igy új tárgyalást kellett volna kitűznie,és amit a párom beismerővallomásként elmondott ki kellett volna,hogy vizsgálják !A kérdésem az lenne,hogy a fővárosi biróságnak elég lehet-e ezek a hibák ,hogy visszadobják másodfokra??Mennyire erre az esély,hogy visszadobják másodfokra?Előre is köszönöm a válaszokat!

Hepé 2013.02.04. 16:08

Sokkal jobban hangzik az biztos.Mire tippelsz, mi lesz? Bírod az online fogadásokat. :)

Sherlock 2013.02.03. 14:32

Felfüggesztettet fogsz kapni. Most jobb?

Hepé 2013.02.03. 13:32

Mi van abban az esetben, ha nincs bizonyíték, azaz összességében a közvetett bizonyítékok zárt logikai láncolatán kívül nincs semmi. Az egész elméleti, valamit feltételezés, az életszerütlenségre alapozva. Mindezektől függetlenül a tényleges elkövető nincs a vádiratban. Viszont van folyamatban 4 ugyanilyen ügy ellene, bírói szakban amiben terhelt.

Természetesen a bizonyîtékok számítanak, de ha annyira nem egyértelmű a dolog, miért nem adhatna a bíró felfüggesztettet emberségből?

Rafina67 2013.02.03. 13:10

Kedves Hepé!

A bizonyítékok számítanak nem az érzelmek.A bíró csak azt veheti figyelembe, ami bizonyítva van.Ezt meg kell értened.Minden jót!R

ObudaFan 2013.02.03. 11:24

Katika87

Összbüntetésnek nincs helye, ha az egyik büntetést már kitöltötte.

Hepé 2013.02.02. 19:01

?Megállt a tudomány?

Gabicsek 2013.02.01. 20:47

Katika87!Ne reménykedj, nem fogják kiengedni, hogy halasszon.

zellerman 2013.02.01. 16:01

Üdv. mindenkinek!Pár napja kaptam egy idézést egy londoni bíróságtól emberölés(homicide) ügyben kellene megjelennem tanuskodni.Eszem ágában sincs elutazni oda.A kérdésem az lenne hogy megbüntethetnek-e engem e miatt?

Hepé 2013.02.01. 15:45

Köszönöm a válaszod Rafina.Amúgy abban az estben (feltételezem nem egyedi), hogyha ordít az ügyről, valójában a cég másik tulajdonosa áll a dolgok mögött, de az ügyvezető nem beszélt rá, mert tart tőle és igazából stróman. Tudja ezt mindenki, de semmi nincs papíron. Számít ez az ítélethozatalban?

Katika87 2013.02.01. 15:42

Elnézést kérek,nem pontosan írtam le a dolgokat!A párom mikor megkapta az 5 évet akkor már nem is engedték ki!Nem az ügyész nem fellebbezett(szerencsére)Az enyhébb ítéletben csak reménykedünk,mivel a fogadott ügyvédünk biztat!A páromnak 5 kiskoru gyermeke van akiket az anyósom nevel ebből 2 fogyatékos és még ráadásul az anyósomnak sulyos betegsége is van!Ezeket orvosi papírokkal tudjuk igazolni!Így hogy a párom már megkezdte letölteni büntetését már nem is reménykedhetünk hogy kiengedik hogy egy-két hónapot halasszon?

Katika87 2013.02.01. 15:41

Jó napot!Én összbüntetéssel kapcsolatban szeretnék választ kapni!Az élettársam idén tavasszal szabadult 4 év 6 hónapot ült...viszont még ebben az évben októberben elítélték egy 6 éves ügyből,amiért 5 évet kapott azonnal le is tartóztatták már a tárgyalás után.És ebben az ügyben érdeklődnék,hogy lehet-e ilyen esetben összbüntetés ha az előzőt már letöltötte de viszont ugyanebben az évben visszakerült?Szeretnék erről egy kicsit többet tudni,előre is köszönöm!

zellerman 2013.02.01. 13:43

????

Tallér 2013.02.01. 13:28

Akkor erre mit mond:

„Kisebb értékre elkövetett a lopás, ha az eltulajdonított dolog értéke meghaladja a szabálysértési értékhatárt, de nem haladja meg a kétszázezer forintot.A szabálysértési és kisebb értékre elkövetett lopás vétség. Vétség esetén a lopás megvalósulhat bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal, helységbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve, hamis vagy lopott kulcs használatával, lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére, zsebtolvajlás útján.”

Forrás: http://www.drkovacstamas.hu/lopas

Kovács_Béla_Sándor 2013.02.01. 13:00

Na, küszködjön veled tovább valaki más!

Tallér 2013.02.01. 11:50

Akkor hadd kérdezzem meg, hogy

Mi értelme van a Szabálysértési értékhatárnak?

Ha a szabálysértési értékre elkövetett lopás a vétség ön szerint!

Továbbá idézem a Btk. 138/A § -t: /2009 -es állapotnak megfelelően/

„138/A. § E törvény alkalmazásában az érték, a kár, a vagyoni hátrány, valamint az adóbevétel, illetőleg a vámbevételcsökkenése

„316. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a lopást kisebb értékre, vagy a szabálysértési értékreelkövetett lopást

okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,e)

bemenve,

j)követik el.”

Nézzük csak: /2009-es időállapot szerint/

A 138/A § a) bekezdése alapján a Btk. 316 § (2) azt mondja, hogy

A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a lopást kisebb értékre, vagy a szabálysértési értékreelkövetett lopást

az a)-j) pontok alapján követik el.

Tehát a vádirat azt mondja, hogy az eltulajdonított érték 1 rb. esetben 28.020 Ft és ha még hozzáadom az 5000 Ft rongálási kárt még akkor is "csak" 33.020 Ft azaz VÉTSÉG!!!

Továbbá a Btk. 316 § (4) bek. b) pontjának megfelelően csak akkor bűntett a lopás, ha a 316 § (4) bek. b) 2-5. alatt felsorolt tárgyakra követik el a kisebb értékű lopást!!!!

Rafina67 2013.02.01. 09:14

Kedves Hepé!

Az idő múlása és az elkövetés óta tanúsított magatartás fontos tényező a büntetés kiszabásánál.

Még az is lehet, hogy felfüggesztett, de inkább azt gondolom, hogy lesz kb két év letöltendő.

Minden jót!R

Kovács_Béla_Sándor 2013.02.01. 07:19

Akkor vétség, ha az érték szerint szabálysértés lenne.

Tallér 2013.01.31. 21:57

Jó igaz, de én azt látom, hogy a Btk. 316. § (2) a)-d). alapján a vétség is lehet dolog elleni erőszakkal elkövetett. Ha a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás az csak bűntett vagy súlyosabb lehet akkor a (2) bekezdés a)-d). pontjait miért a vétség alatt sorolja fel a Btk. ?

Most jön képbe a 316. § (4) bek. b) pontjának 2-5. szakasza ugyanis ha ezek valamelyike nem áll fenn akkor az vétség, de ha a 2-5. közül az egyik is fennáll akkor aláírom, hogy bűntett az érték függvényében.

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.31. 19:02

(Hagyjuk a tiszteletköröket, itt a pertu a főszabály.)

Te is látod, hogy a kisebb értékre elkövetett lopás bűntett, ha dolog elleni erőszakkal követik el. [316. § (4) b) 1.a

És ott van még a másik négy minősítő körülmény 2-5.

A második eset kísérlet (nagyon jóindulatú bíróságnál csak rongálás), az érték kérdéses.

Tallér 2013.01.31. 18:50

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Ha a Btk. 138/A § dönti el érték alapján, illetve ha a Btk. 316. § (2) bekezdése alapján a vétség is lehet dolog elleni erőszakkal elkövetett.

Miért lehet, hogy az érték alapján vétség mégis bűntett a vád?Melyek azok a minősítő körülmények?

Ha a Btk. 316. § (4) bekezdésének 2. , 3. , 4. és 5. pontjai a további minősítő körülmények akkor ez esetben szerintem az

1 rb. élelmiszerüzletből/boltból üditő,sör rekesszel és pár üveg bor (Szekszárdi Kékoportó Rosé, Soprono Kékfrankos, Merlot) érték:28.020 Ft rongálási kár 5000 Ft esetének vétségnél kellett volna megállnia mint vád?!

1 rb. újságos pavilon ahol 5000 Ft rongálási kár keletkezett és egy szál gyufa nem lett onnan kiemelve így szerintem még ennek is inkább vétségnek kéne lennie?!

zellerman 2013.01.31. 18:28

Üdvözlök mindenkit!Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.2011-ben egy londoni étteremben dolgoztam szakácsként.A konyhában történt egy késelés.Az egyik pincér többször mellkason szúrta a barátnőjét egy konyhakéssel.A hölgy pár nappal később a kórházban meghalt.Az eset után a rendőrségen mindenkit kihallgattak,elmondtam mi történt.Azóta visszajöttem kis hazánkba és nem hallottam semmit az ügyről.Ma kaptam egy idézést Angliából az egyik londoni bíróságtól március elejére.Az idézésen az áll hogy emberölés(homicide).Én ezen az idézésen nem akarok és nem is tudok megjelenni.Fenyegetnek a levélben hogy bírság és elővezetés lehet ha nem jelenek meg.Valóban lehet ebből gondom ha nem utazok ki Angliába?

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.31. 17:40

Az érték szerinti miősítést. DE van ott még pár más minősítő körülmény is.

Tallér 2013.01.31. 17:18

Üdvözlök mindenkit!

Lopás bűncselekményének esetén a Btk. 138/A § alapján kell megállapítani a minősítést (vétség/bűntett)?

Hepé 2013.01.31. 13:53

Üdvözletem!

A büntetés kiszabásánál mekkora jelentősége van az idő múlásának? 2-8-ba esik és az elkövetéstől 8 év telt el. Kinézhet felfüggesztett érte (költségvetési csalás, akkor még adócsalás volt a meghat.), a terhelt bűntetlen előéletű, az összeg épphog átlépi az 50 milliót?

Rafina67 2013.01.28. 14:37

Ennél pontosabban kéne leírni a történteket.

Dr.Attika 2013.01.28. 14:36

Pontosítsa már a kérdését legyen oly kedves."csak rongálási kár keletkezik lopási kár nélkül akkor az az eset "csak" lopás vétsége minősítést kaphat vagy nem?"

"Lopási kár: 28.020 Ft"

Mind a kettőt Ön írta. van vagy nincs "lopási kár"?Lopás esetén egyébként mindíg van károkozás is.

Tallér 2013.01.28. 13:25

Sziasztok!

Kérdéseim:

Infó:

Lopási kár: 28.020 FtÍtélethozatal: 2009

skyy 2013.01.27. 18:18

Üdv

Nagyon szépen köszönöm a segítséget.

Jövő héten megkeresem az ügyvédet, és megbeszélem vele a dolgokat.

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.27. 11:13

Sőt, ha a gyereknek a belátási képessége megvolt - ez nincs korhoz kötve - akkor még meg is fordul a bizonyítási teher a szülők felelőssége kérdésében.

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.27. 11:08

Ami azért nem ördöngősség.

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.27. 11:08

Ptk. 347. § (1) Akinek belátási képessége hiányzik vagy fogyatékos, felelősségre nem vonható. Helyette gondozója felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy a felügyelet ellátása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Dr.Attika 2013.01.27. 09:12

Mondjuk a Ptk. 347.§-a.

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.27. 09:05

„Büntetőjogilag a másik két fiúcska ugyan nem büntethető, de a szüleik helytállni kötelesek az általuk okozott kárérért.”Erre hivatkozhatnál egy jogszabályhelyet.

Rafina67 2013.01.27. 09:01

Sky!Ha a gyerek a cselekmény elkövetése idején már betöltötte a 14. életévét, akkor büntethető.Büntetőjogilag a másik két fiúcska ugyan nem büntethető, de a szüleik helytállni kötelesek az általuk okozott kárérért.Az okozott kár megtérítése a három szülő dolga. Ők szépen összeadják a bringában keletkezett kár összegét.A három gyerek közül még ha tévedésben volt is csak a te fiad büntethető. Álláspontom szerint ha tényleg nem ő a vétkes, mert tévedésben volt abban a tekintetben, hogy a szétszedett bringa kinek a tulajdona.A tévedését viszont csak eljárásban lehet bizonyítani.Nevelési szempontból, jó ha kiderül az igazság bármi is legyen az, mert az megerősíti a jogkövető magatartás attitűdöt a kamaszokban, ha látják, hogy a jogrend igazságos.A bűnügyi költség azt terheli, akit a bíróság elmarasztal.Minden jót!R

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.25. 18:13

Ezeket ki mondta neked?

skyy 2013.01.25. 17:55

Tehát ha jól értelmezem:

Mivel a kirendelt ügyvéddel nem én beszéltem, hanem a feleségem, ezért keressem fel és kérjem a tárgyalás lefolytatását?

Mert akkor nem csak tőlem követelhetik a 60.000 ft-os kárt, hanem a másik két gyerek szüleitől is.

Ha ezt a tárgyalást lefolytatják akkor milyen költségek terhelődnének még ránk?Bírósági költség?Mert az ügyvédnő szerint igen és nem kevés összeg amit nekem kellene még ezen felül megfizetnem.

skyy 2013.01.25. 17:43

Sziasztok

Köszönöm a hozzászólásokat.A hatóság azt állapította meg hogy 3-an követték el.

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.24. 23:23

13 éves gyerek nem vétőképes, kártérítési felelőssége sincs. Nem értem, miért kellene kockáztatni a marasztaló ítéletet vagy akár csak kitenni a gyereket a büntetőeljárásnak. Hiszen a kárfelelősség még akkor is megáll, ha a vád nem.

Rafina67 2013.01.24. 22:27

Kedves skyy!

A három gyerek szüleinek közösen kell megtéríteniük a kárt, de mivel egyetemleges a felelősségük, ezért ha az egyik fizeti az egészet ő a többitől kérheti a rájuk eső részt. Ha behajtásra kerül sor akkor attól hajtják be, akitől lehet.A fiad neked így mesélte és mit bizonyított be a hatóság?Ha nem tárgyalják a dolgot sosem derül ki, hogy a fiad tévedésben volt.

Minden jót!R(A kirendelt ügyvédnek így kevesebb munka és majdnem ez ugyan annyi pénz.)

Rafina67 2013.01.24. 22:22

Kedves dawson1989!

Beszéljen a pártfogójával arról, hogy milyen igazolást kell benyújtania a külföldi munkaviszonyáról.Minden jót!R

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.24. 20:55

A kárt akkor is meg kell fizetni, ha elítélik a gyereket. Akkor nem jobb közvetítői eljárást kérni, kifizetni a kárt - és legalább a büntetést megúszni?

skyy 2013.01.24. 19:49

Sziasztok,

Tanácsot szeretnék kérni:Az eset tavaly nyáron történt.14 éves gyermekemet két 13 éves barátja lehívta a tárolójukba biciklit szerelni, később kiderült, hogy más biciklijéről szereltek át a fiam barátjának a biciklijére alkatrészeket, illetve annyira tönkretették más biciklijét, hogy szinte helyrehozhatatlan.

Rendőrségi feljelentést tettek a szétszedett biciklis szülők.60.000 ft a kár.De mivel a gyermekem és barátai akkor 13 éves voltak ezért őket csak figyelmeztetésben részesítették, ellenben az én fiamtól ujjlenyomatot vettek, stb...

Kirendeltek ügyvédet, aki azt mondta mindenbe egyezzünk bele és akkor semmi nyoma nem fog maradni ennek az ügynek, de a kárt mivel csak a fiam volt egyedül 14 éves ezt mind nekünk kell megtéríteni.Az ügyvéd hölgy azt is javasolta ne menjünk tovább mert akkor bírósági tárgyalás lesz és akkor még rosszabbul járunk mert akkor még a bírósági költségeket is nekünk kell megfizetnünk.

Tudnátok valami ötletet javasolni?

Köszönettel

dawson1989 2013.01.21. 21:58

Tisztelt forumozók !!Elnézést de a fórumon nem találtam rá választ Ha felfügesztett börtön büntetés kap valaki és kap pártfogót és ugye ott bizonyos időközönként meg kel jelenni.de ha valaki külföldön akar dolgozni és onnan maximum háromhavonta jöhet haza akkor eben nem fogják korlátozni őt ?? és megengedik hogy háromhavonta találkozzanak válaszokat előre is köszönöm !!

ObudaFan 2013.01.08. 22:48

„A kérdező tájékoztatást kért, nem pedig magyar ügyvédtől felelősség vállalást.”

Ne viccelj már. Ügyvédként nem adhatsz tájékoztatást olyan jogról, amit nem ismersz. Már ha nem akarsz egy fegyelmi eljárást.

„Sablonos válaszod indított a hozzászólásra.”

Még az a szerencse, hogy a te hozzászólásod annyival előbbre vitte a témát.

kaméleon 2013.01.08. 21:15

„Ezek a "fránya" ügyvédek már csak ilyenek. Pénzért hajlandóak csak szolgáltatást nyújtani.”

Már csak az nem világos, hogy miért pont azon a fórumon szaporodnak egyre Attika „pénzt, pénzt, pénzt” bántó véleménynyilvánításai, ahol a tanácsaikkal deklaráltan ingyen, önzetlenül segítenek jó szándékú jogászok/emberek a szabadidejükben. (Ha elkezdenénk visszakeresni, nem egy erről szóló kioktatást találnánk, amit a tanácsok elmaradása, vagy elégtelensége miatt háborgó kérdezőknek írtak már.)

„Az, amit önzetlenül teszünk másokért, nem válik hasznunkra, nem segíti elő szellemi fejlődésünket. Ha elősegítené szellemi fejlődésünket, akkor hasznunkra válna. Ha hasznunkra válik, akkor a cselekvés nem önzetlen.”Ma már nem vagyunk olyan szigorúak, mint a régi bölcsek. A világon semmi baj nincs azzal, ha egy forgalmas oldalon azért ad valaki ellenszolgáltatás nélkül tanácsokat, mert ettől később fizetős ügyfelet is remél. (Ha beismerik, ha nem.) Hosszabb időszak írásaiból nagyon jól lehet következtetni az adott ügyvéd tudására és hozzáállására is, ez csak jó nekünk is, ha ügyvédet keresünk. Pénzért. Viszont, nem valószínű, hogy olyan beszólásokkal, mint pár éve M. dr-é is volt pl. („tudom a megoldást, pénzért az irodámban átvehető” :)), vagy, a többiek felhívásával, hogy egy kérdezőnek itt ne válaszoljanak, mert náluk már merészelt érdeklődni, de nem hálálta meg a választ, stb., bizalmat és ügyfelet lehetne szerezni. Sőt! Gondolom, az adott úr sem véletlenül adta itt fel egy idő után.

taticska 2013.01.08. 19:56

Azért nem vesszenek ám össze!!!Tisztában vagyok azzal hogy minden pénz kérdése nem kell gúnyolódni!!!Csupán egyetlen mondatra akartam választ kapni!Gondoltam jogi fórum kérdezni bátran lehet és valaki talán tud valamit mondani!Gondolom az ügyvédek tudják hogy kb merre lehet keresni az ilyen dolgokat a neten vagy talán tudnak ilyen dolgokról!!

Dr.Attika 2013.01.08. 19:37

Még annyit ObudaFan. Miután Neked címezték a kérdést sem KBS, sem én addig nem válaszoltunk, amíg Te nem válaszoltál. Sablonos válaszod indított a hozzászólásra.

Dr.Attika 2013.01.08. 19:33

És nem azt írtam, hogy ismerem az osztrák jogot, hanem, hogy ismertethetem - nyilván a kérdésre szűkítve, a kapott válasz alapján- a kérdező felé.

Dr.Attika 2013.01.08. 19:30

A kérdező tájékoztatást kért, nem pedig magyar ügyvédtől felelősség vállalást.Te lepasszoltad a" nem ismerem az osztrák jogot" válasszal. Én azt akartam szemléltetni, hogy ellenérték fejében megismerhetővé tehető az osztrák jog.

ObudaFan 2013.01.08. 19:05

Szerintem pénzért sem vállalhatsz felelősséget olyan joganyagról, amit nem ismersz, hanem csak megkérdeztél róla valakit.

Dr.Attika 2013.01.08. 18:22

Pénzért megkeresem azt a Budapesten székelő ügyvédi irodát, amelynek tulajdonosa a magyar kamarai bejegyzés mellett a bécsi ügyvédi kamarának is tagja, Ausztriában is praktizáló büntető jogász és egy konzultáció keretében megkapom a választ. Volt már vele dolgom. 350,- EUR konzultációs díj fejében kimerítő jogi tanácsot adott ügyfelem rokonának Ausztriában elkövetett bűncselekménye és várható következményei vonatkozásában.

Tehát pénzért ismertethetem az osztrák jogot.

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.08. 17:10

Ami azt illeti, ha nem ismerem az osztrák jogot, akkor pénzért sem ismerem. (V.ö.:"Tud úszni? És ha megfizetem?")

Dr.Attika 2013.01.08. 16:39

Ezek a "fránya" ügyvédek már csak ilyenek. Pénzért hajlandóak csak szolgáltatást nyújtani. A "fránya" hentes is csak pénzért adja a disznó karajt.

taticska 2013.01.08. 15:39

ők sem valami segítő készek mint senki más ahogy látom hát ilyen világban élünk sajna

ObudaFan 2013.01.08. 12:53

Ezt egy osztrák ügyvédtől kellene megkérdezni.

taticska 2013.01.08. 08:34

Tisztelt obuda fan!!!!Látom hogy ön ügyvéd kérem segítsen egy kicsit!!!Olyan kérdésem lenne hogy ausztriánban hogy működik ez ha elkészül a vádirat utána mikorra várható a tárgyalás?hány nap vagy hónap?mert bárhol keresek sehol nem találom erre a választ!!!!Kérem segítsen kicsit ha tud!

ObudaFan 2013.01.04. 19:46

Meg nem tudjuk, az a kísérlet minek a kísérlete, meg nem tudjuk, mi mindennel szakadhatott meg az elévülés, így ezt látatlanban megválaszolni nem lehet.

pappcs 2013.01.04. 14:06

A leírásból ítélve, itt dolog elleni erőszakkal, szabálysértési értékre elkövetett lopás vétsége áll fenn. Nem emelték fel 30 ezerre az értékhatárt 2009 januártól, hanem 2012 áprilistól emelték 50 ezerre.

Tallér 2013.01.04. 13:44

Tisztelt ObudaFan!

A vádirat alapján:

1.cselekmény:Eltulajdonított áru értéke 28.020 Ft -ra lett megállapítva 5.000 Ft rongálási kár mellett.

2.cselekmény:Kísérlet, csak rongálási kár keletkezett 5.000 Ft

Ha jól tudom 2009 Január 1-vel emelkedett a szabálysértési értékhatár 30.000 Ft-ra.

Így a bíróságnak 2 rb. VÉTSÉG minősítéssel kellett volna kimondania az ítéletet a vádirat szerinti BŰNTETT minősítés helyett.

Ha jól tudom, így a bűncselekmény elkövetéséhez képest már nem is hozhattak volna ellenem ítéletet több mint 5 év eltelte után büntethetőség elévülése miatt!Ebből következőleg ejteniük kellett volna ellenem a vádat.

Kérem javítson ki ha tévednék.

ObudaFan 2013.01.04. 11:31

Jymi

Gyanúsítottként bármikor jelezheted, hogy vallomást szeretnél tenni, illetve írásban is benyújthatod a vallomásodat. Most az egy más kérdés, hogy célszerű-e, ennek a megítéléséhez ismerni kellene az ügyet.A többi kérdésre a válaszhoz pedig látni kellene a lefoglalásról szóló határozatot, hogy mennyire lettek, nem lettek tételesen átvéve az iratok.

ObudaFan 2013.01.04. 11:28
Tallér 2013.01.04. 07:08

Sziasztok!

Röviden a kérdéseim:

Bűneset: 2003 Július 22.Ítélet 2009 Január 30. - 50 napi Közérdekű munka - mely jogerős 2009 Február 2.

Jymi 2013.01.03. 23:26

Érdeklődnék, hogy mi a törvény büntető eljárásról rendőrségi szakaszban.2012. január 4-én kezdődött egy eljárás, ami miatt engem őrizetbe vettek, és 72 óra után 147 napig voltam házi őrizetbe. A másodfokú bíróság kiengedett, mert irat ellenes adat közlés történt az ügyész részéről.

Viszont én arra lennék kíváncsi, hogy engem nem kellene kihallgatni?Amikor januárba bevittek akkor egy 30 percben meg hallgattak, de azóta semmit nem kaptam. Csak mindig az ügyész hosszabbított a nyomozási határidőt, amit most már csak a fő ügyész tehet majd meg, mert eltelt egy év ha jol tudom?

A jogszabályokat leírnák nekem, vagy azok törvényi számát.Mit tehetek akkor, ha a tőlem elvitt eszközökről, és iratokról a mai napig nem készült tételes jegyzőkönyv?

Megpróbáltam pár iratot visszakapni, de csak egy telefonos megkeresést kaptam, hogy azok nincsenek ott, pedig az utolsó oldalig mindent elvittek közel 8 év irat anyagát kb. 8000 oldalt.Tehetek e feljelentést mert eltűntek dolgaim amik nekem fontosak?

Legfőbb kérdés, van e Önök között olyan ügyvéd aki korrekt és vállaja az ügyeket. Sajnos eddig közel 1 milliót vett ki pár ügyvéd a zsebemből, de én írtam a fellebbezéseket és mindent az ügyemben.

Várom válaszuk

john.k 2013.01.02. 23:52

Köszönöm Kovács Úr a gyors választ.Magyarán akkor nem tudok panasszal élni.Max az eljáró bíró zokon veszi és....Nem mellesleg soha nem tuom miért marad el a tárgyalás.Jön egy telefon a leírótól pár nappal előtte.és közli hogy a bíró nem tudja megtartani a tárgyalást.Bosszantó,mert külföldön élek,és több százezer forintomba van egy hazaút.Felháborító hogy nyolcadrendű vádlottként egy 5.éve tartó nevetséges ügy miatt így el lehet lehetetleníteni valakit!

Kovács_Béla_Sándor 2013.01.02. 22:49

Az elnöknek lehet panaszt tenni az elhúzódás miatt. De arról sokszor éppen a terheltek tehetnek.

john.k 2013.01.02. 22:16

Tisztelt Fórumozók!

Érdeklődnék hogy egy tárgyalási szakban levő büntető ügy meddig húzódhat el?Egy ötödik éve tartó ügyben fordulhatunk valahová panasszal (az eljáró bírón kívül)?Előre is köszönöm a válaszokat.

Attila2012 2012.12.29. 12:43

Tisztelt ObudaFan!

Bizonyíték: 1 Tanú,és a párom!!Illetve telefonlehallgatásokkal, illetve az hogy önbiráskodik e mellett,mert amikor csomagot feladta nekem a párom a volt ura elment a postára és visszakérte !!!

Ha előzetesbe leteszik nem engedik ki ugye?? És lehet kérni olyat ha szembesitik akkor ck ablakon keresztül illetve fotüra mutat akkor az jólesz?? Mert félti a kisbabát és magát engem én meg párom és a kisbabát illetve a mozgássérült édesapámat aki 100%-os rokkant!!

Nem tudom,de én ugy tudom tudomásom szerint amikor van bizonyiték akkor már nem engedik ki,igaz?? Mennyit kapna érte?? Ne felejtsük el egyszer már a nyomozók elakarték vinni valamiért és 8-10 évet akartak rásózni de nem találtak nála bizonyitékokat ellene,igy nem tartóztatták el,de azt se feledjük hogy fegyverrel fenyeget minket én meg már ki vagyok akadva ha én feljelentem és a párom is ne hogy kiengedjék!!

Előre is Köszönöm a segitségét!

ObudaFan 2012.12.28. 21:10

Vagy távoltartás, vagy előzetes, a kettő együtt nem megy. De a kérdés itt nem ez, hanem hogy mi bizonyítható ebből az egészből. Ezt viszont interneten keresztül senki nem fogja tudni megítélni.

Attila2012 2012.12.27. 23:47

Tisztelt Emberek!

A Segitségüket és a tapasztalataikat szeretném kérni!!!

A Párom és az exe közös lakásban laknak!Van 3 gyerek!!Na most azért lakik ott még egyenlőre mert még nem találtam megfelelő lakást számunkra, azaz hogy a kisbabának meglegyen minden és akinek nem sok pénze van annak nem könnyű!!

Párom volt férje elkezdett fenyegetőzni stb.... mára már odáig fajult a dolog,hogy a szomszéd hölgy megy át hozzájuk és sajnos azt mondta az exe ha elmer jönni hozzám vagy én elmegyek hozzájuk,akkor megöli a kisbabát a páromat a másik lányát engem és a beteg édesapámat is és aztán saját magával is végez!!

Mit tegyek? A RENDŐRSÉGNÉL FELEJELENTEM ÉS VAN RÁ BIZONYITÉK ERŐS VALLOMÁS és mivel a KISBABA ÉLETE IS VESZÉLYBEN VAN RÁADÁSUL A PÁROM ÉS A BETEG ÉDESAPÁMÉ,aki 100%-os Mozgássérült, a RENDŐRSÉG ELRENDELI AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁSÁT????MERT AZZAL FENYEGET PONTOSABBAN A PÁROM volt férje hogy vagy késsel összeszurkálja őket engem és édesapám vagy fegyverrel de neki mindegy de nem hadja hogy Boldog legyek a párommal!! A RENDŐRSÉG AKKOR NEM ENGEDI KI A Gyanúsítottat???Így főleg hogy előre kitervelt aljas indokból bűncselekményre készülne,megfélemliti,zsarolja és lelki terrorban tartja a párom és a kisbabát is..lépnék én csak nem akarok kockáztatni mert azt üzente amint meglát ott egy redőrt neki mindegy és kivégzi a babát és a párom is!!!:(:(:(Illetve sorolhatnám,fenyegetés testi épség veszélyeztetése,zsarolás,megfélemlités,önbiráskodás!! A kérdésem csupán az lenne ha feljelentem akkor ugye nem engedik ki már hanem előzetes letartóztatásba teszik a volt férjét és Távolságtartási Végzést adnak ellene ahová kérjük!!Igaz???

Szeretném ha mindenki hozzászólna ehhez mert egyszerűen kétségben vagyok esve és mivel itt voltak az ünnepek nehezen lehet mozogni,azaz utazgatni 250 km-reket!!

KÖSZÖNÖM ELŐRE IS!! :(:(:(KÉREK MINDNEKIT SEGÍTSEN NEKÜNK!!KÖSZÖNJÜK !!!!

ObudaFan 2012.12.03. 13:16

Akkor valószínűleg nem azért vagy gyanúsított, mert nem oda vitted a gyereket, hanem mert nem biztosítod a kapcsolattartást.

Ria72 2012.12.03. 11:47

Arról van szó, h KK. veszélyeztetése miatt vagyok feljelentve. Kihallgatás is volt már.A kisebb gyermekem is elmúlt már 14 éves és nem mentek egy ideje a másik szülőjükhöz.Ugyan ez volt kiskorukban (kb10 éve)Most én vagyok feljelentve, és azért vádolnak, mert ha kiskorukban ide vittem volna őket pszichológushoz( amit a gyermekjóléti szolgálat rendelt el )- szóval itt rendszeres terápiát kaptak volna és akkor nem lenne ez ami most van, hogy nem mennek.De én elvittem egy nagy városba, ahol szerintem még komolyabb szakemberek is vannak. Jobban bíztam bennük.Viszont ott nem rendeltek el rendszeres terápiát.De a két időszak között ez szóba sem került, mert rábeszélnem őket és mentek.Most van a rendőrségi ügy, miszerint én vagyok a hibás, mert arra vezetik vissza hogy ennek az az oka, hogy én nem ide vittem pszichológushoz őket.Ezért kérdeztem, hogy engem ezért megbüntethetnek-e.(már bírságolt is a gyhiv.)Őket is behívták a gyhiv.ba,és a rendőrségre is de nem mentek.,de más időpontba kellesz menni.Vagy ha szakértői vizsgálatra elvinném őket, azt elfogadnák-e?Mire lehet számítani, ilyen nagy gyerekeket már bűntethetnek, és engem is?

Rafina67 2012.12.02. 14:30

Kedves Ria!

Kérlek, írd ezt le pontosan.Valószínűsítem hogy nem büntetőeljárásról van szó.Ki és mit írt neked, miért kezdtél most ezzel az üggyel foglalkozni? Beidéztek valahová?Miért kellet a gyerekeket pszichológushoz vinni és milyen régen?Ha szakértői vizsgálatra nem vitted oda őket akkor rendbírsággal sújthatnak, mert annak a helyét is idejét is kijelölik neked. De ez néhány hónapja lehetett. Mit jelent a régen?Az amit leírtál nagyon kevés, így nem lehet pontos választ adni.Üdv.

ObudaFan 2012.12.01. 10:29

Hogy micsoda? Mi a vád?

Ria72 2012.12.01. 09:30

T. Jogi Fórum!

Büntethetnek-e engem azért, mert régen a gyermekeimet pszichológushoz kellett vinnem, és én akkor nem a helyi pszichológushoz, hanem a megyeszékhelyen lévő kórházban működő pszichológushoz vittem el.(ingyenes volt)

Akkor nem gondoltam, hogy ez olyan nagy baj, sajnos ez egy kisváros ahol már rólam egy alaptalan rossz pletyka keringett, és e miatt nem tudtam bízni bennük.

Bíróságra fog kerülni az ügy, és ezzel vádolnak többek között, és figyelembe sem veszik a pszic.szakvéleményét.Köszönettel: R.I.A.