Adatok jogellenes tárolása a Bűnügyi Nyilvántartásbanforrás főoldal vissza

Tallér 2012.09.23. 16:59

Tisztelt Sherlock!

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján lehet, hogy nincs jogellenesség, de 2009-ben volt hatályos jogszabályok alapján szerintem meg van!

Egy a lényeg:

Megvárom a BNYH -tól a levelet és attól függően dől el a további ügymenet. Egy biztos nem hagyom annyiban bebizonyítom az igazamat.

Én elköszöntem. Kellemes hétvégét! - Már ami még hátra van belőle.

Sherlock 2012.09.23. 16:51

Mégegyszer leírom: itt nincs ellentmondás, sem jogellenesség, hiába akarod belemagyarázni.

Tallér 2012.09.23. 16:24

Tisztelt Sherlock!

A jogerős itélet napján hatályos jogszabályok szövegbeli tartalma alapján jogellenesnek tartom, hogy benne vagyok a nyilvántartásban.Nem beszélve arról, hogy 2009 Február 2-án az itélet jogerőre emelkedésének napján a Btk. 100. § (1) és (2) bekezdése alapján mentesültem azon hátrányos jogkövetkezmények alól amelyeket az elítéléshez jogszabály fűz, ideértve az itélet jogerőre emelkedésének napján hatályos 1999 évi LXXXV. törvényt is!!!Így a további hátrányos jogkövetkezményben sem részesülhetek!!!

Még szerencse, hogy a jogalkotók csak jogilag fogalmazzák a paragrafusokat és nyelvtanilag nem!

Sherlock 2012.09.23. 16:00

Rájuk meg ágazati jogszabály vonatkozik, úgyhogy megint más eset. Helyes hogy nem lehet biztonsági őr aki ezek közül valamelyiket elkövette(egyik sem cukorkalopás):

állam elleni bűncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. 166-168. §, 170. § (2)-(6) bek., 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bek. b) pont és (3)-(4) bek.], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bek. b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés (Btk. 218. §), közveszélyokozás [Btk. 259. § (1)-(3) bek.], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282-282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 316-324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bek. a) pont és (4)-(5) bek.

Vársz 5 évet és pikpakk biztiőr leszel.

Tallér 2012.09.23. 15:52

Tisztelt Sherlock!

Meghatározott munkakörök esetén pl.: Bankőr, Fegyveres Biztonsági őr.

Sherlock 2012.09.23. 15:43

Miért nem mindegy?

Tallér 2012.09.23. 14:53

Kedves Sherlock!

Ha csak erkölcsiről lenne szó akkor le...nám, de ha Hatósági Bizonyítvány kell akkor nem mindegy.

Sherlock 2012.09.23. 14:12

Kevered a szezont a fazonnal. Az hogy nem jelenik meg valami az erkölcsiben(mentesítés) nem kapcsolódik a nyilvántartáshoz.

Tallér 2012.09.23. 13:13

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nem akarok tudálékos lenni elvégre Ön az ügyvéd, de akkor hadd kérdezzem meg, hogy:

A törvény az jogszabály?

Az 1999. évi LXXXV. törvény és a 2009 évi XLVII. törvény is törvény?

Összegezve:

Ami törvény az jogszabály is egyben. Ennek megfelelően az 1999 évi LXXXV. törvény és a 2009 évi XLVII. törvény is törvény azaz JOGSZABÁLY!

Mivel az engem érintő ítélet 2009 Február 2-án lett jogerős így csak az 1999 évi LXXXV. törvény az amely alapján törvénybeütközően és jogellenesen tárolják az adataimat az ítélet jogerőre emelkedése azaz a mentesítéstől számítva a Btk. 2009 Február 2-án hatályos változatával szemben.Valamint a "- törvény eltérő rendelkezése hiányában -" csak a 2009 évi XLVII. törvény hatálybalépésével került bele a Btk. 100. § (1) és (2) bekezdésébe. Így egyértelmű a jogellenesség!

Poruljárt_Attila 2012.09.23. 11:43

elvileg törölni kellene, igen, csak hát ez is olyan dolog,amit az életben nem tudsz ellenőrizni, ők viszont majd bolondok lesznek törölni egy egyszer már begyűjtött adatot, ne viccelj! ne légy ennyire naiv!

Kovács_Béla_Sándor 2012.09.23. 11:36

És azt ki mondta, hogy a mentesítés után törölni kell az adataidat?

Tallér 2012.09.23. 07:50

Tisztelt Fórumozók!Ha a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságtól az alábbi választ kaptam az adataimnak a nyilvántartásból való törlésére elektronikus úton benyújtott kérelemre:

"A bűnügyi nyilvántartási rendszerben szereplő adataival kapcsolatban 2012. szeptember 6-án és 7-én a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság részére megküldött emailjeit köszönettel megkaptuk.Tájékoztatom, hogy a hivatkozott emaileket az Ön által a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság ügyfélszolgálatán 2012. szeptember 5-én az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre hivatkozással benyújtott kérelem teljesítése keretében, a kért adatokról szóló tájékoztatással egyidejűleg (postai úton) válaszoljuk meg."

Az alábbi részét:

" az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre hivatkozással benyújtott kérelem teljesítése keretében"

.. hogyan értelmezhetem?

A lényeg:Benyújtottam egy kérelmet mely szerint a 2009 Február 2-án hatályos Btk. 100. § (1) és (2) bekezdésére, illetve a Btk. 102. § (1) bekezdésének, annak a) pontjának tekintetében mind az 1999. évi LXXXV. törvény amely akkor még hatályos volt, mind a 2009 évi XLVII. törvény törvénybeütközően és jogellenesen tároltatja az adataimat 2009 Február 2 -a, az itélet jogerőre emelkedésének napjától.

Idézem az érintett Btk. 2009 Február 2 - án hatályos változatát:

100. §(1) A mentesítés folytán az elítélt mentesül azon hátrányos következmények alól, amelyeket az elítéléshez jogszabály fűz(2) A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és nem tartozik számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült.(3) ....

102. §(1) A törvény erejénél fogva áll be a mentesítésközérdekű munka, pénzbüntetés és főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetés esetén az ítélet jogerőre emelkedésének napján.