ügyvédet keresek!forrás főoldal vissza

fruzsi 2004.10.29. 17:17

dr. Dósa Marianna ügyvédjelöltje vagyok. az ügyvédnő egy megbeszélés után elvállalná az ügyét. jelentkezzen: 06703185875-ös számon

hotdog 2004.10.27. 09:56

Kedves Jogászok!Az alábbi esethez keresek ügyvédet, aki végig vinné az ügyet sikerdíj fejében. Ha valaki vállalná vagy ismer olyan ügyvédet, aki vállalná, kérem jelezze itt a fórumon.Köszönöm.

Íme a sztori:

Édesapám 1990-ben elhunyt. Vidéki házát hárman örököltük meg, 1/2 részben második felesége, 1/4 -1/4 részben féltestvérem és én. Az özvegy javára haszonélvezeti jog lett bejegyezve. A házat apám egyik ismerőse, aki ügyvéd, bérbe vette. A bérleti díjból nem kértem semmit. A bérlővel megállapodtam, hogy az akkor még kiskorú féltestvérem támogatására részemet adja oda az apám özvegyének. Az ingatlannal ezek rendezése után nem foglalkoztam, de évente fizettem a kommunális adó rám eső részét. A bérlővel ritkán találkoztam, akkor ő mindig tájékoztatott, hogy minden rendben van. Akkoriban apám özvegye egy ízben szóban felvetette, hogy el akarja adni a részét, erre én szóban jeleztem, hogy ha aktuális lesz, igényt tartok rá és élnék elővásárlási jogommal. Azóta 10 év telt el.

A napokban telefonon megkeresett a bérlő és jelezte, hogy a fél ingatlant már megvette(!) és jó lenne, ha lemondanék a féltestvérem 1/4 részére eső elővásárlási jogomról, mert azt is megvenné. Közöltem vele, hogy nem kívánok lemondani elővásárlási jogomról, mint ahogy soha nem is mondtam le. Erre ő megfenyegetett, hogy beperel és a bíróság neki fog igazat adni, mert nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezik. Mivel meglepődtem az ő tulajdonosi mivoltán, elballagtam a földhivatalba és iratbetekintést kértem az ingatlan iratanyagába. Az iratokból tudtam meg,hogy az özvegy eladta az ingatlan 1/2 részét a bérlőnek 1994-ben. Megtaláltam az adás-vételi szerződést és azt a papírt is amiben lemondtam az elővásárlási jogomról csak az aláírás nem stimmelt mivel nem én írtam alá. Az iratokról hiteles másolatokat készíttettem . A Földhivatal anno elsőre nem jegyezte be a tulajdonjogot, elutasította azt, felszólította a vevőt az én lemondó nyilatkozatom vagy az erre felszólító levél tértivevényének beadására( 1995 júniusi dátum). Néhány nappal későbbi dátummal került beadásra a szükséges lemondó nyilatkozat a vevő által, ( erről külön irat is van) de hamis aláírással, tanúk aláírása nélkül. A lemondó nyilatkozat nem volt ügyvéd álatal ellenjegyezve és ennek ellenére a földhivatal elfogadta azt. A Földhivatal az adás-vételről hozott határozatból nekem egy példányt sem küldött, ez a határozat alján is látható, nem szerepelek a "kapják még" sorban sem. Így erről az ügyletről semmit nem tudtam a mai napig. Hivatalos iratot máig nem kaptam erről.

2004. október 15-én, pénteken kaptam egy tértivevényes levelet ettől a magát 1/2 részben tulajdonosnak valló egyéntől (korábbi bérlő), melyben a féltestvéremmel közösen felszólítanak, hogy 8 napon belül mondjak le az 1/4 részre vonatkozó elővásárlási jogomról, mert ha nem reagálok, azt lemondásnak tekintik. Tulajdonostársak között nincs elővételi jog. Valami más lehet a dolog mögött.Semmiképpen nem akarom elfogadottnak tekinteni ezt a tulajdonosváltást. Ezt válaszomban is jeleztem.

Úgy gondolom, legalább kártérítés jár nekem, amiért kiforgattak valamiből, ráadásul a területileg illetékes földhivatal, mulasztásával "asszisztált" a csalás megvalósításához illetve a tájékoztatásom elmulasztásával az elévüléshez.

A napokban küldött felszólító levélen lévő aláírásból kitűnik, hogy ugyanaz a személy írta alá anno helyettem az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatot. ( az azonosság laikus szemnek is nyilvánvaló).

A hamisítás miatt feljelentést tettem a rendőrségen.Jelenleg itt tart a történet.