Házi őrizetforrás főoldal vissza

Gabicsek 2012.09.21. 18:10

Attika!

Itt az összes 1990-es törvény. Ilyet nem láttam, de nézd meg te is:

http://www.1000ev.hu/index.php?…

ObudaFan 2012.09.21. 16:36

Attika, merre vagy? Itt egy újabb "szegény öreg" házi őrizetben:

http://www.origo.hu/…u-belat.html

pazs 2012.07.27. 15:39

guba": köszi :) na majd legközelebb nem 20 perccel kerüljük el egymást.

Dr.Attika 2012.07.27. 13:42

Most, hogy Pozsonyban előkerült a Csatáry ítélete érdekes vélemények láttak napvilágot. Állítólag van egy magyar törvény 1990-ből, miszerint a korábban halálbüntetésről rendelkező, de végre nem hajtott ítéleteket életfogytiglani fegyházra változtatja a törvényhozó. Tud valaki erről a törvényről? Ha igen meg tudja adni a számát?

Dr.Attika 2012.07.25. 10:03

Zoltika!Az édesanyja temetésén történő részvételtől nem tiltható el. A Be. 138/A . § rendelkezik arról, honnan tiltható ki. A temető ebben nem szerepel.

guba" 2012.07.23. 21:04

Lájkollak Pazs! :) (Kár, hogy decemberben elkerültük egymást.)

zoltika 2012.07.23. 20:16

Nem.Csak nem találtam jobb helyet kérdésemnek. De nagyon szeretnék helytálló választ kapni, mielőbb.Köszi

Dr.Attika 2012.07.23. 20:10

Hogy jön ez a Csatáry ügyhöz? Talán ebben is részt vett?

zoltika 2012.07.23. 18:46

Tisztelt Fórumozók!Az utóbbi időben, sajnos családunkhoz nem méltó bántalmazások történtek családunkban.Bátyámat, a tőle külön háztartásban élő, felnőtt fia több ízben bántalmazta. A helyi hatóságok távol tartást rendeltek el.Nemrég meghalt a bátyám felesége. A bántalmazó részt vehet e bátyám közelében, az édesanyja temetésén?Kérheti e arra a napra a távol tartás felfüggesztését?Ha igen, milyen feltételekkel, esetleg rendőri kíséretteljelenhet e meg? Milyen törvényi előírás rendelkezik erről?Az egész család retteg, hogy ott kegyeletsértő módon, esetleg a család többi tagját is bántalmazva fog viselkedni.

Tisztelettel, Lívia

pazs 2012.07.23. 10:41

Kedves Dr.Attika,

nem kértem, hogy dolgozz helyettem.

De tudod mit, elnézést, hogy ismét megpróbáltam részt venni a társalgásban, amit te vélsz irányítani ex katedra kijelentésekkel. Pláne hogy holmi gyakorlati érvekkel próbáltam (ha már a jogiról többször bebizonyítottad, hgoy nem vagy rá fogékony). Többet nem fordul elő.

Dr.Attika 2012.07.23. 10:10

Neked van velük dolgod, fogadtasd el Te.

pazs 2012.07.23. 10:05

„Csehszlovákia jogutódjai Csehország és Szlovákia”

Ezt fogadtasd el a magasságos cseh illetve szlovák hivatalokkal is, akik magukat még a közjegyői okiratok felülhitelesítésének mellőzését lehetővé tevő csehszlovák-magyar kétoldaló egyezmény viszonylatában sem hajlandók Csehszlovákia jogutódjának tekinteni (és mehetek apostille-lal ellátatni a közjegyzői iratokat a kedvükért).

Kovács_Béla_Sándor 2012.07.23. 09:12

Akkor nincs mese, agyon kell lőni az öreget. Vagy akasszák föl inkább?

Dr.Attika 2012.07.23. 07:25

ESBROECK-ügy C-436/04.

A probléma az volt, hogy amikor Norvégia a kérdéses ítéletet hozta, rá mégnem vonatkozott a Schengeni Végrehajtási Egyezmény, ugyanis csak 2001. márci-us 25-től kell azt alkalmaznia. Ennek megfelelően az első kérdés az volt, hogy abelga bíróság alkalmazhatja-e az 54. cikket olyan esetre, amikor ugyanazért a cse-lekményért valakit már a norvég büntetőbíróság elítélt, és a kiszabott büntetéstvagy intézkedést már végrehajtották, miközben az 54.cikket Norvégiában az ítéletmeghozatala idején még nem kellett alkalmazni?

Az első kérdésre igenlő választ adott a Bíróság. Ez azt jelenti, hogy alkalmaznikell az 54. cikket olyan esetre is, amikor az első ítéletet hozó államban még azSMVE nem is volt hatályban. Az újabb eljárásban ugyanis az állam köteles az elvalkalmazása valamennyi feltételét megvizsgálni. Az SMVE 54. cikkének a másodikeljárást lefolytató alkalmazásához az szükséges, hogy az SMVE ebben az időpont-ban a második részes államban legyen hatályos.

Norvégia nem volt tagállam- ma sem az- a SMVE renelkezéseit sem kellett alkalmazni.

Norvégiát nyugodtan behelyettesítheted Csehszlovákia helyére.Most folyik az új eljárás, tehát Mo. SMVE "tag".

Következtetés ua. mint a ESBROECK ügyben.

Dr.Attika 2012.07.23. 06:51

Viszont Szlovákia igen. Csehszlovákia jogutódjai Csehország és Szlovákia. Ezért a 48-as ítéletet tagállami ítéletnek kell tekinteni.

ObudaFan 2012.07.22. 23:16

Vagy nem küldi ki előzetes döntéshozatalra, mert acte claire. Csehszlovákia sosem volt uniós tagállam.

Dr.Attika 2012.07.22. 19:46

Majd meglátjuk. Ha bírósági szakba kerül az ügy, akkor vagy ez alapján dönt a bíróság vagy kiküldi előzetesre.Szerintem ez alapján megszüntetik az eljárást csak még a fokozott nyomás miatt nem merik.

ObudaFan 2012.07.22. 18:58

Az ítéletet nyilván be kell szerezni, mert bizonyíték. De szerintem a Bourquain ítélet itt nem alkalmazható.

Dr.Attika 2012.07.22. 18:54

Vonatkozik az.Egyébként az ügyészség is az ítéletre vár,amit a szlovákoknak kell megküldeniük az 1991. évi LXI. tv. 91. cikke alapján. Állítólag a büntetés-végrehajtási lap már meg van.

ObudaFan 2012.07.22. 15:12

Ismerem az ítéletet, de szerintem nem vonatkozik erre az ügyre a lent írtak miatt.

Dr.Attika 2012.07.22. 15:08

Már, hogyne érne sokat.Ez az ítélet pontosan vonatkozik jelen ügyre. Azért olvasd el az ítéletet és a főtanácsnoki véleményt is.

ObudaFan 2012.07.22. 15:06

Mielőtt az Esbroeck ügyre hivatkoznál, a második bekezdést épp azért írtam az előző hozzászólásban, mert ez a lényeges különbség. :)

ObudaFan 2012.07.22. 14:57

Sejtettem, hogy felhozod, de nem sokat ér. Az SMVE szerint a tagállamok által hozott ítéletekre vonatkozik a ne bis in idem. 1948-ban még nem létezett az EU legelső jogelődje sem, így tagállamai sem voltak, és Csehszlovákia nevű tagállama azóta sem volt az EU-nak soha.Az EUB által többször (Gözütok és Brügge, Gasparini, stb. ügyek) kifejtett kölcsönös elismerés elve abból ered, hogy az EU hasonló jogfelfogású államok közössége. Ez az 1948-as Csehszlovákiáról az EU mai tagjai viszonylatában nem feltétlenül mondható el.

Dr.Attika 2012.07.22. 14:44

Olvasd ezt el légyszíves.http://europa.eu/…sesAction.do?…

ObudaFan 2012.07.22. 14:19

Szerintem meg egyértelműen nem alkalmazandó.


Dr.Attika 2012.07.22. 14:04

Az ítélet létezik, de nem hajtható végre. A "ne bis in idem" alkalmazandó.

ObudaFan 2012.07.22. 11:14

Ez az ítélet a magyar jog szerint nem létezik. És éppen a gyanúsított érdekében nem létezik, mert rajta ez nem hajtható végre. Ha viszont nem létezik, akkor le kell folytatni az eljárást.

Dr.Attika 2012.07.20. 19:17

ObudaFan!Nem erről beszélgettünk. A "parancsra tette" kapcsán beszélgettünk a bizonyítási teherről és ekapcsán folytunk bele a büntetőeljárás megindíthatóság, megszüntetés vagy felmentő ítélet hozatalának a hatályos Be. szabályozásába, akkor ha már a cselekményt jogerősen elbírálták e konkrét ügyben valamelyik bíróság.

Én egyébként jogászként azt mondom, hogy ez az ember bűnös abban a bűncselekmény elkövetésében, amit a csehszlovák bíróság 1948-ban jogerősen megállapított.Itt a vita arról folyik, hogy ugyanezen bűncselekmény miatt felelősségre vonható vagy sem a mai Magyarországban.

ObudaFan 2012.07.20. 19:07

Dr.Attika

Hát, ugye, eddig arról beszélgettünk, hogy parancsra tette volna, és ezért szerinted nem lenne büntethető. Most, hogy ez az érved csődöt mondott, jön a következő, in medias res. Sokkal ezzel sem mész többre, mert az a külföldi ítélet, aminek a hatályát nem lehet elismerni, nem tekinthető úgy a magyar törvény szempontjából, mint ügyet elbíráló ítélet.

De jól értem, szerinted akkor simán végre kellene hajtani az 1948-as ítéletet? :)

Dr.Attika 2012.07.20. 18:49

Béla!Nagyon jól tudod, hogy a büntetőjogban nincs helye kiterjesztő értelmezésnek. A törvény egyértelműen fogalmaz. "Ne bis idem" jogelv, amit az általam citált szabály is megfogalmaz. Ez pedig azt jelenti, hogy "A felülvizsgálat joga mellett azonban ott van a jogbiztonsághoz való igény is, ami azt jelenti, hogy ha egy ügyben már jogerős ítélet született, ugyanazon tényállás és bizonyítékok alapján a terhelt ellen ne lehessen újabb büntetőeljárást folytatni, és büntetőjogi felelősségét megállapítani." - idézet Dr. Róth Erika- Dr. Farkas Ákos.Na most, ha a neten rákeresel erre az ügyre, akkor találsz korábbi évekről olyan okiratokat, amelyek szerint ugyanazon tényt állítják a tanuk, mint 1948-ban.Tegyük fel, hogy te védenéd Csatáry-t. Nem erre hivatkoznál először?Ez lesz az eljárás vége és ezt már az ügyészség is tudja, de nem mer egyenlőre megszüntető határozatot hozni, mert félnek a rájuk zúduló támadástól. Nem véletlenül ezt az ifjú ügyészségi szóvivő hölgyet nyilatkoztatják.

Kovács_Béla_Sándor 2012.07.20. 18:21

Nem lehet ilyen kiterjesztően értelmezni. Nyilván olyan elbírálásról van szó, amelyet a magyar állam elismer. Ellenkező esetben a delikvens elsikkasztja az MNB aranytartalékát; gyorsan kiugrik az Unga-Bunga-szigetekre, elítélteti magát 1000$ pénzbüntetésre, aztán ha itthon vegzálni akarják, csak megmutatja az ítéletet, mely szerint ez a cselekményt egyszer már elbírálták.

Dr.Attika 2012.07.20. 18:07

Béla! nem azt mondja a törvény, hogy magyar bíróságnak kell elbírálni, hanem azt, hogy elbírálták. Ez azt jelenti, hogy bárhol , bármelyik bíróság.

Dr.Attika 2012.07.20. 18:01

A Csehszlovák Népbíróság bírálta el 1948-ban. Erről van is állítólag egy végrehajtási lap.

Kovács_Béla_Sándor 2012.07.20. 17:52

Mikor bírálta el a terhelt cselekményét magyar bíróság?

Dr.Attika 2012.07.20. 17:46

ObudaFan!Nincs elzárva az ügyészség a bizonyítástól. Viszont van hivatalos büntetés-végrehajtási lap a birtokukban, miszerint ezt az embert 1948-ban jogerősen halálra ítélték. Ezek után milyen jogalapon indítanak ellene büntetőeljárást ugyanaazon tények alapján?Mit mond a ma hatályos Be.?6. § (1)..(3) Büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, vagy felmentő ítéletet kell hozni, ha......

ObudaFan 2012.07.20. 16:23

Dr.Attika

Még ha ez így lenne és még ha számítana, akkor sem jelentené azt, hogy az ügyészség el lenne zárva a bizonyítástól.

ObudaFan 2012.07.20. 16:22

„Akkor most ítéljünk el mindenkit aki anno vagy most fegyvert vesz a kezébe?”

Nem, a nemzetközi jog sem ezt mondja. De aki a civil lakosságot irtja, azt igen.

wers 2012.07.20. 14:49

„hogyan lehet "szabályosan" háborúzni”

Igen, ez az, amit folyton felrúgnak, átírják.Vegyi fegyverek, atombomba, és a 21. század számítástechnikai fejlődése során kifejlesztett új csoda fegyverek... el sem hinnénk. Az, hogy mi itt a távolból eszmét cserélünk, valahol a hadifejlesztéseknek köszönhetjük, a mobiltelefon, a számítógép, a hálozatok, mind-mind hadifejlesztésnek indult.

pazs 2012.07.20. 14:35

wers: persze hogy nem fekete-fehér és én is háborúellenes vagyok, na de az elmúlt pár ezer vagy pár száz évben azért kialakultak erre szabályok, mármint hogy hogyan lehet "szabályosan" háborúzni, ezekről már könyveket írtak tele és esetjog is bőven rendelkezésre áll.

wers 2012.07.20. 14:28

:) „"Menjen maga a picsába!”"

Ezt is végrehajtottad?

wers 2012.07.20. 14:27

„hogyan tudja azt bárki bizonyítani, hogy NEM adott ki parancsot arra, hogy teszem azt, erőszakolják meg a nőket”Azért ez akkor, amíg vannak tanuk, többnyire bizonyítható

Dr.Attika 2012.07.20. 14:25

Az alárendelt kérheti, hogy az általa aggályosnak tartott parancsot az elöljáró írásban erősítse meg. Viszont a szabályzat azt mondja, hogy ez, és az írásba foglalás elmaradása nem késleltetheti a végrehajtást. Én egyszer kértem az írásba foglalást. A parancs kiadója röviden és velősen annyit mondott, hogy "Menjen maga a picsába!"

wers 2012.07.20. 14:24

„az emberiesség elleni és a háborús bűncselekmények ”És hol a határ? Meddig háború, és mikortól emberiesség elleni, és honnan bűn?Mert szerintem maga a háború is bűn és semmi köze az emberieséghez.Meddig megbocsátható, ha valaki elveszi mások életét. Esetleg önvédelem? De hisz a sorkatonák első imája: ölja, hogy téged ne öljenek meg.

Én nem szívesen lennék a bíró helyben. Mert tény, zsidók százezreit gyilkolták meg, végezték ki emberhez nem méltó módon. És többszázezer civil, asszonyok, gyerekek haltak meg ártatlanul. Ebben nagyon sokan aktívan részt vettek. Akkor most ítéljünk el mindenkit aki anno vagy most fegyvert vesz a kezébe?Nem vitatkozni akarok, isten ments, csak azért ez nem olyan fekete-fehér téma.

pazs 2012.07.20. 14:13

Dr.Attika, és még ha nem is ennyi évtized távlatában lennénk, hogyan tudja azt bárki bizonyítani, hogy NEM adott ki parancsot arra, hogy teszem azt, erőszakolják meg a nőket? Nem akarom elhinni, hogy elég annyit mondani, hogy parancsra tettem és kínlódjon a nemleges bizonyítással a másik fél.

wers: az emberiesség elleni és a háborús bűncselekmények esetében a parancsra tettem-nek viszonylag kevés jelentősége van.

wers 2012.07.20. 14:03

„Ebben az ügyben a hírek szerint az a gyanú, hogy nem is a parancs szerint járt el”

És ezt hogyan lehet bizonyítani hiteltérdemlően 68 év távlatából?A szóbeli parancs is parancs. Annak nincs nyoma. A tanuk gyanítom már nem élnek, vagy kisgyerekek voltak. ha meg élnek, 85 - 90 évesek, ki tudja mire hogyan emlékeznek vissza, és lehet-e alapozni rájuk.

Még véletlen se higyjétek, védeni akarnék egy háborús bűnöst, csak úgy gondolom, mindkét oldal igazát nehéz bizonyítani.

Dr.Attika 2012.07.20. 14:02

ObudaFan!Nem tudom, hogy voltál-e katona? Ha igen, akkor tudnod kell, hogy a parancs kiadásának tényét nem a parancsot végrehajtónak, hanem a kiadónak kell bizonyítania. A parancs végrehajtása annak kiadását vélelmezi.Jelen esetben, ha Csatáry azt mondja, hogy arra kapott parancsot, akkor azt valósnak kell elfogadni, amíg az ellenkezője nem bizonyítható.

Dr.Attika 2012.07.20. 13:51

ObudaFan!Ennek az ügynek a jogi ténye az, hogy ezt az embert 1948-ban halálra ítélte a Csehszlovák bíróság a most felhozott tényállás alapján. Tehát már ellene ugyanezen tényállás alapján büntetőeljárás nem indítható. A 48-as ítélet meg nem végrehajtható. A vége úgyis eljárás megszüntetése lesz. Akkor meg miért futja köreit az ügyészség?

kfgabri!Keretlegénynek muszáj volt lenni, mert azok sorozottak voltak. Kegyetlenkedni nem volt kötelező.

ObudaFan 2012.07.20. 13:37

Dr.Attika

Ebben az ügyben a hírek szerint az a gyanú, hogy nem is a parancs szerint járt el. Éppen ezért ez lehet egy érdekes kérdés, csak nem biztos, hogy ebben az ügyben.

kfgabri 2012.07.20. 13:35

Arról se feledkezzünk meg, hogy nem volt kötelező keretlegénykedni, sem nyilaskodni.Határoljuk el a mezei katonát a nyilastól.

wers 2012.07.20. 12:38

Érdekes kérdés, a délszláv háború alatt tény, hogy pl. parancsba adták a szerb katonáknak, hogy az elfoglalt területeken a nőket, lányokat meg kell erőszakolniuk. Ez volt a parancs. Az, hogy ezt ki milyen brutalitással, kegyetlenséggel hajtotta végre, az egyéni hozzáállás volt. Az nem volt parancsban, hogy ezt a meggyilkolt férj holtteste mellett a gyerek szeme láttára kell végrehajtani.Ez is olyan kérdés, ahol vékony szál a határ, meddig parancsvégrehajtás, és mikortól egyéntől vezérelt a tett.

Dr.Attika 2012.07.20. 12:27

A Magyar Néphadsereg szolgálati szabályzata a parancs vonatkozásában azt tartalmazta, hogy "A parancs szent, az megfellebbezhetetlen, annak bírálata tilos."Kérdés: Egy katonának a szolgálati szabályzatot kell-e követni vagy a büntetőjogi felróhatóság és beszámíthatóság szabályrendszerét?

kfgabri 2012.07.20. 07:33

A legjobb pedig az, hogy ezek a nem nácik még el is magyarázzák maguknak, hogy ők emberségesek, azonban, ha olyan embertársuk tömegmészárlásáról van szó, akiket sikk utálni, ennek az emberség szublimál, máris mennyiségi és minőségi vita lesz belőle részükről.Bár nem tudom, hogy ha mindezt a nácik követték el, nekik pedig ez nincs ellenükre, akkor miben különböznek tőlük?

kfgabri 2012.07.20. 07:21

Óbuda: pappcs szerint zsidókat ölni nem emberölés (egyébként sem haltak meg). A gáz nem gáz volt, a marhavagon pedig luxusút, ja és tombolán nyerték.

Kovács_Béla_Sándor 2012.07.20. 00:10

Hallottad: "parancsra tette" - még azt is, amit nem is tett.

ObudaFan 2012.07.19. 22:44

Még arra vagyok kíváncsi, hogy a kognitív disszonancia redukciója hogyan működik azon polgártársainknál, akik minden emberölést halállal, de minimum tényleges életfogytiglannal büntetnének, míg a hasonló esetekben viszont nem vegzálnák a szegény öreg bácsit.

ObudaFan 2012.07.19. 19:32

„A nácizást kikérem magamnak!”

Semmi okod rá. Puszta ténymegállapítás volt KBS részéről.

pappcs 2012.07.19. 19:19

http://kuruc.info/r/6/98920/

Na akkor olvassuk el ezt is. Holokauszttagadás büntette miatt 1 év hat hónap börtön felfüggesztve 3 évre.Na de ami most jön:Magatartási szabályként előírták neki, hogy látogasson el háromszor egy emlékhelyre és írja meg a véleményét.Tehát mit is jelent ez: Ha nem megy el és nem ír, akkor a magatartási szabályok megszegése miatt letöltendőre változtatták a büntetést. ha meg elmegy és megírja a véleményét, miszerint nem úgy volt a holokauszt mint ahogy azt a történészek leírják, újra elítélik ugyanazért, sőt, mivel a felfüggesztett ideje alatt követte el, így le kell ülnie az előzőt is.Ha kisanygal módjára megírja, hogy az a véleménye, hogy igen, szegény zsidókat lemészárolták, meg 6 millió, meg egyéb, akkor megússza. Nagyon ravasz. Így próbálják meg ráerőszakolni a dolgokat az emberekre, ha nem az a véleményed mint a többi agymosottnak, akkor mehetsz a sittre! Ennyit a véleménynyilvánítás jogáról és a szólásszabadságról ebben az országban.

A bíróról is megvan a véleményem, jó, a btk szerint ez a büntetés jár érte, rendben van. (a bíró csak jogalkalmazó, nem jogalkotó, de azt se tudták eddig megmagyarázni, hogy a holokauszt tagadás miért is veszélyes a társadalomra, és miért is került be a btk be) Na de az, hogy ilyen képtelen dolgot ír elő egy ítélet, az felháborító.

pappcs 2012.07.19. 18:41

A zsidókat.

pazs 2012.07.19. 17:57

Amúgy kiket védünk kitartóan?

pazs 2012.07.19. 17:56

Ez egy érv?

Senkit nem azért náciznak le, mert ellentétes véleményen van (mármint mihez képest ellentétes? itt elvileg arról beszélünk, hogy a terhelt életkora kizárja-e a büntetőeljárást és/vagy bármilyen kényszerintézkedést).

pappcs 2012.07.19. 17:51

Mi előnyötök van abból, hogy ilyen kitartóan véditek őket? ... Jah, eről nem lehet beszélni nyilvánosan...

Kovács_Béla_Sándor 2012.07.19. 17:49

Szerintem ez a nemrég kitiltott troll, csak profilt váltott. Meg kell hagyni, nem tehetségtelen.

pappcs 2012.07.19. 17:48

kfgabri Ha nem csak cionista szennyirodalmat olvasnál, hanem nemzeti érzelmű, szélsőjobboldali médiát is, akkor te is látnád, mennyit ártottak ezek nekünk eddig.

Kovács_Béla_Sándor 2012.07.19. 17:13

Mindig Mórickát dicsérte meg a tanító néni nem őt. És a Woody Alan viccein sokkal többen nevetnek, mint az övéin.

kfgabri 2012.07.19. 16:15

mesélj már egy konkrét eseményt, ami a Te életedben egy vallását gyakorló hús-vér zsidó ember miatt következett be.

pappcs 2012.07.19. 15:45

"Mondjuk, mert a halálos ítélet nem hajtható végre? (Nem beszélve arról, hogy egy már nem létező állam bírósága hozta. Apropó: ti, nácik mióta ismeritek el legitimnek a volt kommunista országok bíróságainak ítéleteit?)" Akkor mi van ha nem hajtható végre? Attól még az ítélet megszületett és most meg ugyanazért akarják előszedni.

A nácizást kikérem magamnak! Mi nem nácik vagyunk, hanem magyar emberek, akiket nem hagynak élni a zsidók!

Aki itt nem a beidomított szöveget mondja, hanem esetleg ellentétes véleménye van, az már náci?! De tudjátok mit? Még anno gyurcsány megmondta, akinek nem tettszik el lehet menni! Van saját hazájuk a zsidóknak, menjenek oda és éljenek békével! De nem, nekik ez nem jó, ők mindent gyarmatosítani akarnak! Nincs nehéz dolguk, mert politikusaink mellettük állnak, ha meg kiderül a disznóság a hozzád hasonló ügyvédek azonnal kihúzzák őket a guanóból! 97 éve embert perbe fogni, na még jó, hogy nem teszik előzetesbe! gyomorforgató!

wers 2012.07.19. 15:12

Már csak azt nem értem, hogy ez a bizonyos Efraim Zuroff miért várt 67 évet a feljelentésig. Hol volt eddig.A másik, hogy tényleg lehet objektíven, tényekre alaozva 68 év után bármit bizonyítani, akár azt, hogy az ő parancsa volt, akár azt, hogy ő is parancsba kapta?

ObudaFan 2012.07.19. 15:08

Egyszer te is próbálkozz meg vele.

guba" 2012.07.19. 14:32

„Azt pedig el kellene már felejteni, hogy ha egy náci tömeggyilkos ügye kerül terítékre, akkor az egyik társaság kezd hangosan kiabálni, hogy de hát ez egy szegény öregember, ha meg egy kommunista sortűzperben történik valami, akkor a másik.”

Olyan jól áll neked ez a bölcs objektivitás. :)

Kovács_Béla_Sándor 2012.07.19. 13:18

:) Milyen igaz.Szerencsére az általad hivatkozott egyik társaság meglehetősen kis létszámú - bár nagyon hangos. A másikban viszont mintha aggasztóan sokan lennének. Ha nem is olyan hangosak.

ObudaFan 2012.07.19. 13:14

„Bocsánat, lemaradtam valamiről, és esetleg a rendőrség, ügyészség, Wiesenthal Központ ítéletet is hirdetett az ügyben? Mert ha nem, akkor ő bizony jelenleg egy öreg ember, akit

vagy nagyon későn ért el az igazságszolgáltatás vagy nagyon csúnyán tönkreteszik utolsó éveit.”

Ez sajnos így van, csak ezzel már túl sokat nem lehet kezdeni utólag. Arra pedig az életkora nyilván nem indok ilyen súlyú cselekmény gyanúja esetén, hogy a büntetőeljárást ne folytassa le a hatóság.

Azt pedig el kellene már felejteni, hogy ha egy náci tömeggyilkos ügye kerül terítékre, akkor az egyik társaság kezd hangosan kiabálni, hogy de hát ez egy szegény öregember, ha meg egy kommunista sortűzperben történik valami, akkor a másik. Nem kell tömeggyilkosságban részt venni, és akkor nem lesz ilyen probléma.

ObudaFan 2012.07.19. 13:08

„Írtok itt arról, hogy tízezer embert ölt meg. ”

Erről nem írt senki, legfeljebb arról, hogy a gyanú szerint tette ezt.

Te viszont folyamatosan arról írsz, hogy ez nem probléma, ezzel viszont te saját magad felett mondasz ítéletet.

Kovács_Béla_Sándor 2012.07.19. 13:00

Mondjuk, mert a halálos ítélet nem hajtható végre? (Nem beszélve arról, hogy egy már nem létező állam bírósága hozta. Apropó: ti, nácik mióta ismeritek el legitimnek a volt kommunista országok bíróságainak ítéleteit?)

Kovács_Béla_Sándor 2012.07.19. 13:00

Mondjuk, mert a halálos ítélet nem hajtható végre? (Nem beszélve arról, hogy egy már nem létező állam bírósága hozta. Apropó: ti, nácik mióta ismeritek el legitimnek a volt kommunista országok bíróságainak ítéleteit?)

pappcs 2012.07.19. 12:24

Amúgy meg ha egyszer már halálra ítélték, akkor mire fel akarják elítélni megint ugyan azért?...

pappcs 2012.07.19. 12:23

Milyen érdekes, hogy a kurucinforól nem linkelitek be a cikkeket.. az, hogy a cionista média, origó, index, hírtv, stb.. ír az még semmit sem bizonyít. Írtok itt arról, hogy tízezer embert ölt meg. Jó, meglehet, de azt is mellé kell írni, hogy háború volt és amit tett parancsra tette, mint ahogy ma is Pintér elvtárs parancsára teszik a dolgaikat... Most akkor a rendőr a hibás, akit kiküldenek tömeget oszlatni, meg gárdistát vegzálni? A nagy lóswanz-ot! Fejétől bűzlik a hal.

kfgabri 2012.07.19. 10:17

Miki, Kaiser Edénél nem volt hangsúlyos, hogy x éves fiatalember, Kunos Péter is csak rövid ideig volt középkorú és beteg, akkor miért kell egy minden bizonnyal volt nácit abajgatni, mert elmúlt 90?Azon lehet jogászkodni, hogy ártatlanság vélelme, lehet profiskodni, hogy még semmiféle bizonyítási eljárás nem történt, attól még azok az események megtörténtek, vele vagy nélküle.

Berényi Miki 2012.07.19. 10:09

Bocsánat, lemaradtam valamiről, és esetleg a rendőrség, ügyészség, Wiesenthal Központ ítéletet is hirdetett az ügyben? Mert ha nem, akkor ő bizony jelenleg egy öreg ember, akit

kfgabri 2012.07.19. 09:04

Ezzel az a baj, hogy hangsúlyosabb, hogy ő egy ÖREG EMBER, és nem az, hogy ereje teljében közreműködött a civilizáció egyik legocsmányabb projektjében.Erre pedig nem mentség a szovjetek faszsága, nem mentség az örmény népirtás, se az amcsik Vietnáma.Ez a magyar történelem része, ezzel szembe kell nézni, konklúziót le kell szűrni, hogy szervezetten, jogba burkolva is tud ez a társadalom utálni, nem csak fröcsögve és csürhében, akár egyénileg is.Az ex-nyilas-náci háziőrizete pedig nem fog a fejekben rendet tenni.

Berényi Miki 2012.07.19. 08:57

97 éves, szóval ő sem lesz olyan szerencsés, hogy bizonyítsa az ártatlanságát - ha ártatlan, és Wiesenthal-ék sem, hogy bűnösségének kimondásával elégtételt adjanak az áldozatoknak - ha bűnös.

Egy ügy, amit a fél ország úgy kezel majd, hogy halálba kergettek egy megtört öregembert, a másik fele pedig úgy, hogy meghalt egy tömeggyilkos, mielőtt elszámolhatott volna bűneivel.

ObudaFan 2012.07.18. 23:46

„Persze arról hallgatnak, hogy a szovjetek hány civilt öltek meg.”

Már kik hallgatnak erről?

ObudaFan 2012.07.18. 23:45

Senki sem tartja a markát. Az ügyészség vizsgálja, hogy követett-e el valaki háborús bűncselekményt.Néhány tízezer ember megölésében való közreműködést pedig legfeljebb te próbálsz erkölcsileg menthetőnek beállítani, de ez legfeljebb téged minősít.

„Nem parancsra tette? Ugyan már...”

A gyanú szerint nem. Persze ebből a szempontból sem sikerült elolvasnod a hírt, de az itt tanúsított teljesítményedet látva ez nem meglepő.

"Magyarország megszállása után a kassai téglagyárban kialakított zsidó gyűjtőtáborból több esetben különböző számú embert deportáltatott, s a gyűjtőtáborban fogva tartott embereket, beleértve az asszonyokat és gyermekeket, személyesen is bántalmazta, tehát megrugdosta, megpofozta és megkorbácsolta őket"

"A vádirat egyik pontja szerint Csatáry László 1944 májusában például azt az utasítást adta beosztottainak, hogy a rend fenntartásakor a kard élét is használhatják, június elején pedig 300 olyan zsidót is deportáltatott, aki korábban valamilyen ok miatt kivételt kapott, így Csatárynak nem volt joga elvitetni őket"

http://www.origo.hu/…-kassan.html

pappcs 2012.07.18. 23:21

"Azért csak mindig meglepődöm, hogy az emberi ostobaságnak és aljasságnak mennyire nincs határa." Meg a pénzéhségnek... Három generáció is felnőtt már azóta, mire fel tartják ezek még mindig a markukat!? Kipában mindent szabad ebben az országban?! Gusztustalan.Nem parancsra tette? Ugyan már... Háborúban? Persze arról hallgatnak, hogy a szovjetek hány civilt öltek meg.

AlexKirályfi 2012.07.18. 23:00

"Azért csak mindig meglepődöm, hogy az emberi ostobaságnak és aljasságnak mennyire nincs határa."

áhh, ezen naponta 20-szor se tudsz eléggé ...

ObudaFan 2012.07.18. 22:37

„azt parancsra tette”

A gyanú szerint egyébként nem.

ObudaFan 2012.07.18. 22:27

pappcs

Azért csak mindig meglepődöm, hogy az emberi ostobaságnak és aljasságnak mennyire nincs határa.

efi99 2012.07.18. 21:42

Hogyne lenne egy olyan embernél, akit előtte évtizedekig nem találtak meg.1 hete sem tudták, hol van, pedig akkor is már több mint 96,9 éves volt, mi rá a biztosíték, hogy 1 hét múlva tudnák.Egyébként nem értem hogyan működhet ez 2012-ben ez ilyen töketlenül. Adott egy ember, aki fizet ilyen olyan számlákat, mert igénybe vesz szolgáltatásokat, megjelenik itt-ott pl dokinál, vannak papírjai, amiket 10 hivatal kiállított, időnként meghosszabbít. Mellette van ellene ki tudja hány ítélet több országban és 60 év alatt nem tudják összekötni a kettőt. Még csak nem is körözik ??

AlexKirályfi 2012.07.18. 21:01

Azért figyelted a részleteket is?Még csak nem is a bejelentett lakcímén találták meg, azaz már eleve bujkált, legalábbis nem lehet előkeríteni olyan könnyen.

Ezen kívül is, az összes körülmény fenn áll, én azt nem értem, hogy miért nem előzetesbe tették ennyire súlyos bűncselekményért.

De ezek szerint ez mégse olyan súlyos? Hát fene tudja.Ehhez képest egy snassz bankrablásért tuti előzetes lesz. Vagy a pécsi Gazsi ugye, pedig csak egyetlen egy embert ölt meg (állítólag).

Akkor hogy van ez? (ja és nem, nem vagyok az ...)

Gabicsek 2012.07.18. 20:46

Nem megyek ebbe bele.

Az eredeti kérdése Attikának ez volt:

„Van értelme egy 97 éves ember házi őrizete elrendelésének?”

Szerintem nem sok, egy lakhelyelhagyási is elég lett volna.

pappcs 2012.07.18. 19:13

Persze, persze biztos úgy történt, ahogy a zsidó vallásúak hírdetik... Ismeritek a pinokkió történetét? nem véletlenül hosszú ezeknek is az orra...Amúgy meg még ha végezte is a dolgát az öreg, azt parancsra tette. Na meg arról feledkeznek meg, hogy akkor háború volt. A háborúban meg halottak, áldozatok vannak... Most nincs háború, de mégis ölik a magyar embereket...

Gabicsek 2012.07.18. 19:08

Gondolom, ő meg mocskosan viselkedett egy rakás emberrel a háború idején. Tök mindegy, hogy most hány éves.

pappcs 2012.07.18. 17:39

wers! Mekkora egy magyargyűlölő vagy! Na húzás haza izraelbe... :@ 97 éves öreg embert perbe fogni, pusztán a pénzért?! Mocskos férgek az összes!

Dr.Attika 2012.07.18. 14:44

Tehát mi a jogi álláspontod?

wers 2012.07.18. 14:07

:) nem tűnt jogi kérdésnek, különben nem válaszoltam volna.

Dr.Attika 2012.07.18. 14:05

Vagyis mi a jogi álláspontod?

wers 2012.07.18. 13:56

Éljen, gratulálok a bírónak.

Dr.Attika 2012.07.18. 13:41

Nem költői a kérdés. Mai nyilvános bírósági kényszerintézkedés.

wers 2012.07.18. 13:35

elég kőltőinek tűnik a kérdés. Kb. annyi értelme, mint egy 1 éves gyereket.

Dr.Attika 2012.07.18. 13:17

Van értelme egy 97 éves ember házi őrizete elrendelésének?