Másodfellebbezés: ilyen nincs és mégis van!forrás főoldal vissza

ObudaFan 2012.06.29. 23:02

Ez úgy valósulhat meg, hogy több vádpont van, és az egyikben eltér az első- és a másodfok álláspontja, a másikban meg nem.

Norbert M Sziraki Design 2012.06.29. 10:34

A Be. 386. § (1) bekezdése által szabályozott ügydöntõ végzésekte vonatkozó fellebbezési lehetõségek figyelembe vételével nem lehet fellebbezni abban az esetben harmadfokra - ügydöntõ végzés ellen - ha az eljárást mind elsõ mind másodfokon megszüntették. De a Be. 387. § (2) bekezdésének utolsó fordulata taglalja a felülbírálat tekintetében ezt a lehetõséhet is: "(2) Ha a másodfokú bíróság ítélete több bûncselekményrõl rendelkezett, a fellebbezés folytán a harmadfokú bíróság az ítélet minden rendelkezését felülbírálja, kivéve a másodfokú bíróság által az elsõ fokú bíróság ítéletének felmentõ, vagy eljárást megszüntetõ rendelkezését helybenhagyó részét.".

A kérdés az lenne, hogy milyen ügydöntõ, vagy nem ügydöntõ végzés miatti fellebbezés esetén kerülhet a harmadfokú bíróság elé olyan ügy ahol mind két fokon megszüntették az eljárást?

Habár joghely szerint az ügydöntõ végzésekre vonatkozik a hivatkozott jogszabály [387. (2) bekezdés]. §), ilyen eset viszont ez okból a korábban emlitett jogszabály miatt nem fordulhat elõ elméletileg.

Másrészt, ha nem téved a törvény és az én feltételezésem sem tévedés, akkor a kiemelt részben szereplõ helyzet beállta lehetetlen. E tekintetben érdekelne az is, hogy mióta "joggyakorlat" a meg nem történõ lehetõségek intézése?

Vagy ha mégis van mód a 386. § (1) bekezdése ellenére a fellebezésnek, az milyen módon valósulhat meg?