aláhamisították a nevem- mit tegyek?forrás főoldal vissza

ildikó31 2004.12.16. 13:31

Egyébként meg elmondom, hogy másképpen is bekerülhetett volna a tulajdonközösségbe az ügyvéd úr, anélkül, hogy bűncselekményt követett volna el. Ajándékozási szerződést kellett volna kötni, és utána a többi tulajdonrész vásárlása tekintetében nem kell nyilatkoztatni a tulajdonostársakat! Ez azt jelenti kedves hotdog, hogy bárhogyan is kijátszottak volna. Ez már nem csak jogkérdés, hanem erkölcsi és etikai kérdés is!

ildikó31 2004.12.16. 08:18

Kedves hotdog! Ne haragudj, ha esetleg megbántottalak, nem ez volt a célom. Ezért bocsánatot kérek Tőled, ha mégis így lenne! Csak arra akartam célozni, hogy büntető eljárást nem célszerű indítani, mert a bűncselekmény már elévült, ha a Földhivatal határozatát akarod megtámadni, az sem célszerű mert a megtámadás objektív határideje is lejárt! Esetleg még a tulajdonjogi per maradhat. Ezért írtam, hogy menj el ügyvédhez. Természetesen jogos a felháborodásod, a "neked van igazad" úgy értettem, hogy ha érvényt akarsz szerezni az igazadnak!

hotdog 2004.12.15. 14:29

Köszönöm a segítségeket!Érdekes volt Ildikónak az a mondata, hogy"ha úgy érzed neked van igazad..."Szerinted ez csupán az én érzésem? Itt sajnos egy komoly hamisítást követtek el, amiben a földhivatal is asszisztált azzal, hogy nem értesített az ügyletről. Nem az elővételi joggal akarok most ugrálni, hanem mélységesen lesújt az a tény, hogy ma kishazánkban törvényesen tulajdont lehet szerezni okrathamisítással. Még a végén nekem, ha úgy vesszük a károsultnak kell bizonyítanom dolgokat , (pl.hogy az nem az én aláírásom, pedig a vak is látja).Le vagyok sújtva ettől az egésztől, de azért nagyon köszi a hozzászólásaitokat.

derill 2004.12.10. 11:47

Sajnos a birósági döntés nem mindig azt bizonyitja, hogy kinek van igaza, tény, hogy egyebekben Ildikónak igaza van. Azt gondolom, hogy mindenképpen szükséged van ügyvédre, és ezután egyezkedni kell az ügyvéddel, ezzel egyidőben meg kell inditani az államigazgatási részét, tehát irni a földhivatalnak. Ha nem megy igy, akkor érdemes pereskedni, legalább is az alapján, amit leirtál. De ehhez tényleg ügyvéd kell.

ildikó31 2004.12.09. 11:54

Kedves hotdog! ha úgy érzed, hogy neked van igazad, igényt tartasz a tulajdoni jogra, akkor fogadj ügyvédet, és indíts meg a pert! Itt már sokan tanácsoltak sokfélét! Ha azonban az ügyvéd ( esetleg kérdezz meg többet is) is azt tanácsolja, hogy nem érdemes megindítani a pert, akkor vagy elfogadnod, vagy ennek ellenére mégis ezekreket áldozol egy bizonytalan perre! Csak a bírósági eljárás során győződhetsz meg arról, hogy ebben a vitában kinek van 100%-ban igaza.

hotdog 2004.12.08. 16:41

Kedves Attila!

Nem értem, miért bagatelizálod el az elővételi jogot, hiszen a földhivatal ennek hiányában egy tulajdonjog bejegyzést elutasította anno. Ezért készült el akkor a hamisított okirat. Nem lehet annyira lényegtelen tehát. Vagy rosszul értelmezem?Ha a vevő-ügyvéd akkor nem kreál egy hamis lemondó nyilatkozatot, nem lehett volna tulajdonos az ingatlanban és ma sem vehette volna meg a további 1/4 részt a megkerülésemmel.

derill 2004.12.08. 11:33

Attila visszanéztem még egyszer. Igazad van, a határozatnál semmisséget irtam. Hatálytalan. Bocs, elirás.

derill 2004.12.08. 11:28

Abban Attilának igaza van, hogy tulajdonostárs annak a másik tulajdonostársnak adja el az ingatlanát, amelyiknek akarja. De a hamisitott okirattal senki sem válik tulajdonostárssá. Ha a biróság megállapitja, hogy hamis volt a lemondó nyilatkozat, akkor igenis élhet a vételi jogával, ez esetben az ügyvéd már nem lesz tulajdonostárs, és a másik adásvételi szerződés is megtámadható ezen indokkal.

Az elővételi jognak igen fontos szerepe van, célja az, hogy a régen feldarabolt, egy helyrajzi számon szereplő földek ujra egyesülhessenek. Lehet, hogy ma már elavult intézményről van szó, de amig létezik, addig alkalmazható.

Az, hogy mit mondott a földhivatal, őszintén szólva nem nagyon érdekelne. Beadnám irásban, hogy tudomásomra jutott, hogy hoztak egy ilyen határozatot, nekem is kellett volna belőle kézbesiteniük, merthogy én is tulajdonostárs voltam, nem kaptam, kérem a kézbesitését. Meglátjuk mit válaszolnak irásban, és bármit is, ha nem tetszik, megfellebbezném.

Az 5 éves elévülés ugy gondolom relativ, tehát ha most jutott tudomására, akkor most indithat eljárást.

Én nem az adásvételire mondtam, hogy semmis, hanem a lemondó nyilatkozatra. Az adásvételi a lemondó nyilatkozat semmisségére tekintettel megtámadható. Ezért irtam, hogy próbáljon az ügyvéddel egyezkedni, ha nem sikerül, akkor nyilván per lesz. A kamaránál meg érdemes jelezni a dolgot.

hotdog 2004.12.08. 10:05

Kedves Szájbertattila!

Ezek szerint ha nem ellenőrzöm 2-3 évente a tul.lapomat, bárki jogos tuladonossá válhat az ingatlanomban, a hátam mögött megkötött és büntetőjogi szempontból elévült tranzakcióval?Elég siralmas törvények vannak, ha ennyire kiszolgálják a bűnözést. Egyébként szerintem egy ilyen hamisítás súlyosabb kellene, hogy legyen jogvégzett személy (az ügyvet bonyolító ügyvéd) esetében, mint egy sima kisemben esetében.

szajbertattila 2004.12.06. 23:15

Derill érvelésével nem értek, mivel a semmisség, és hatálytalanság mind jellegüket, mind jogkövetkezményüket illetően különböznek egymástól, az érvelésben ezek összemosását látom. Az elővásárlási joggal kapcsolatos igények szerinten igen messze állnak a tulajdoni igénytől, a tulajdoni igénynek ehhez az ügyhöz semmi köze nincs.

A 10 évvel ezelőtti adásvételi szerződés hatálytalanságának (nem semmisségének) megállapítását lehetett volna kérni 5 éves elévülési időn belül az elővásárlási jog megsértésére hivatkozva, ennek eltelte után azonban a kötelmi igényt jelentő, így elévülés alá eső elővásárási jog megsértésére hivatkozni nem lehet. Az ügyvéd tehát tulajdonostárs- és ha a másik tulajdonostárs az ügyvéd tulajdonostársnak akarja eladni a részét, akkor Hotdognak abba nincs beleszólási joga. Szerintem ez itt a jogi helyzet

hotdog 2004.12.06. 19:58

Kedves Alex6!

Nem értem a jóhiszeműségre vonatkozó utalásodat, itt egyértelműen rosszhiszemű dolog történt. Egy ügyvéd megvette az örökös özvegy 1/2 részét úgy, hogy hamis lemondó nyilatkozatot adott be a nevemben. Ennek alapján bejegyezték őt tulajdonosnak. Sajnos eddig mindenki úgy nyilatkozott ezügyben( beleértve a megyei földhivatalt is), hogy eltel 3 év, ez van. Etz Te a jóhiszeműségre hivatkozva említetted. Mi a helyzet, ha bizonyíthatóan rosszhiszeműen történt az egész, mint egy lopás?

hotdog 2004.12.06. 19:52

Kedves Derill!

Köszönöm a hozzászólásodat. Azóta természetesen felkerestünk egy ügyvédet, de per még nem indult. A földhivatali határozattal sajnos már nem tudunk tenni semmit, mert a felettes hivatal azt mondta, hogy ez van, az a határozat már visszavonhatalan és semmi tennivaló nincs az ügyben, még a kézbesítését sem kérhetem. Sajnos azóta történt egy újabb bejegyzés a tulajdoni lapon, a csaló ügyvéd, aki hamisított nyilatkozattal vette meg 95-ben az 1/2 részt, most, mint tul.társ megtehette és meg is tette, hogy simán bejegyeztesse a további 1/4 részre a tulajdonjogát. Sajnos az eredeti tulajdonosok összejátszottak ezügyben vele. Külön szép az egészben, hogy a telek 100%-ra özvegyi jog volt bejegyezve anno és az adás-vételek során (1/2 és most az 1/4 rész megvétele) szépen levették erről a két részről az özvegyi jogot, magyarán az özvegy (aki először belement a hamisított nyilatkozattal véghezvitt adás-vételbe) csupán az én 1/4 részemen tartja még mindig rajta az özvegyi jogát. Undorító.Mindegy, ez van. Azt szeretném elérni, hogy ne lehessen jogos tulajdont szerezni hamisítással és további tulajdonjoghoz jutni ezt meglovagolva. Mindenképpen vissza akarom szerezni a jogot, hogy élhessek az anno létező elővételi jogommal. Szerinted megsemmisíthető ez a csaláson alapuló ügylet? Bár büntetni már nem lehet a bűnözőt, legalább az "ebül szerzett jószágát" kellene visszavenni tőle.Sajnos a földhivatal ezeket a bejegyzéseket már nem törölheti, legalábbis a megyei földhivatalnál ezt mondták.

derill 2004.12.05. 14:15

Bocsánat, hogy csak most kapcsolódok bele, de most láttam a beirást. Igy az elejétől sorban olvasva reagálok.

ildikó31: Sajnos nem igaz, hogy 10 évvel ezelőtt bármiféle határozatot hoztak volna a változás bejegyzésről.

Ugyanis én is tulajdonostárs vagyok, közben körülöttem időnként változtak a dolgok, de soha egyetlen határozatot sem kaptam.

Ezt ugy képzeld el, hogy osztatlan közös tulajdon, 19 tulajdonostárssal, akikről fogalmam nincs, kik, sosem láttam őket.

Időnként halnak ki közülük, a tulajdonostársi poziciójuk pedig 40 évvel ezelőtti téves földhivatali bejegyzésből adódik (nekem is van tulajdonrészem olyan ingatlanban, ami sosem volt az enyém, sosem jártam ott, és másoknak is van az enyémben). A tisztázása lehetetlen, mivel csak a birtokviszony rendezett 40 éve, a tulajdonviszony időnként változik, amikor valaki a saját ingatlanát eladja, de hát a helyrajzi számokkal gond van. Lehetetlen pertársaságot alakitani, és még nem volt időm, erőm nekifogni az ügy rendezésének, ráadásul kényszer sem volt még rá.

A változás csak akkor volt szembetünő, amikor én 78-ban megvásároltam a tulajdonrészemet, és utána 2000-ben meghalt az édesapám, és emiatt a közjegyzői eljáráshoz be kellett szerezni uj tulajdoni lapot. Közben meg óriási változások történtek, amiről én a köztes időpontban semmiféle értesitést nem kaptam. Ilyen esetben a sok tulajdonostársra tekintettel nem kötelező a lemondó nyilatkozatot mindenkitől beszerezni, ugyanis az akkori szabályok szerint erre nincs szükség, ha beszerzésük aránytalan nehézségekkel járna.

A büncselekmény azóta már elévült hotdog ügyében, de a lemondó nyilatkozat természetesen semmis, ennek megállapitása iránt a birósághoz kell fordulni, ez esetben az elővételi jogod most is fennáll ugyanarra, ugyanolyan feltételekkel, amire akkor, és amilyen feltételekkel akkor a szerződést megkötötték.

Alex6-nak is igaza van, ez a másik ut. Ha nem jogerős a határozat, akkor ugyanis a bejegyzés jogszabályba ütközik, tehát törölniük kellene a bejegyzést. A baj ezzel az, hogy tudomásom szerint a földhivatal is az Áe. alapján dolgozik. Az Áe.. szerint pedig csak egy éven belül módosithatják, vonhatják vissza a határozatukat. Ez a bejegyző határozatra vonatkozik, hiszen az volt határozat. A bejegyző határozat visszavonhatóságának hiányában viszont a földhivatali bejegyzés törlése aggályos. Ez esetben ha jól sejtem uj határozatot kellene hozniuk (nem azt kéred, hogy vonják vissza, mert azt egy éven belül tehették volna, hanem azt, hogy semmisség miatt töröljék a bejegyzést). A határozatban törlik a bejegyzést, amit most már a másik fél fellebbezhetne meg. Ha megfellebbezi, II. fokon helybenhagynám a határozatot, majd birósághoz fordulhat. Ez esetben beavatkozóként Te bizonyitod, hogy a bejegyzés semmis okiraton alapult, és nyert ügyed van. Ez igy kicsit hosszabbnak tünik, mint ha rögtön a birósághoz mész.

Attila: tudom siettél, ezért értetted félre. A lényeg az, hogy hotnál osztatlan közös tulajdon van. Van egy telek, bazinagy. Ezen több tulajdonostárs. A birtokviszony rendezett, a tulajdonviszony nem (ha nem igy van hot, javits ki).

Emiatt persze bármelyik tulajdonostárs szeretné eladni a részét, a többinek elővételi joga van. Az ügyvéd, amikor megvásárolta valamelyik tulajdonostárstól az egyik részt, nem volt tulajdonostárs, tehát a többi tulajdonostársnak egyrészt elővételi joga volt vele szemben, másrészt arról le kellett volna mondania ahhoz, hogy az ügyvéd vehesse meg. Emiatt magánokirat hamisitást követett el, magyarán irt egy nyilatkozatot, miszerint hot lemond az elővételi jogáról, és aláirta hot helyett.

Most hotnak azonnal kell lépnie, mégpedig válaszolni az ügyvéd levelére. Egyrészt azt, hogy elővételi jogáról senki javára nem kiván lemondani, továbbá nem ismeri el őt tulajdonostársnak, és peren kivüli egyezséget ajánl számára, mely szerint az akkori szerződési feltételekkel megszerzi az ügyvédtől az ingatlanrészt (adásvétellel), vagy pedig pert indit a jogainak érvényesitése iránt.

Itt most kérdésként merülhet fel, hogy jogszerü adásvételi-szerződést tud-e kötni az ügyvéddel, magyarán tulajdonostól fog-e szerezni?

Mivel a tulajdonjogi igény nem évül el, ha más is megtámadja a tulajdonostársak közül a szerződést, nyilvánvalóan a biróság ki fogja mondani, hogy semmis, és ez esetben bármelyik tulajdonostárs élhet az elővételi jogával, ráadásul az ügyvédtől való szerzés már nem a tulajdonostól való szerzésnek fog minősülni. Tehát érdemes lenne beszerezni a tulajdonostársak nyilatkozatát arról, hogy ők viszont nem kivánnák azt a részt megvásárolni, tehát ők nem akartak élni az elővételi jogukkal.

Ezek után a peren kivüli egyezség során meg lehet szerezni adás-vétellel az ingatlanrészt, hiszen mindaddig tulajdonos az ügyvéd, amig a biróság ki nem mondaná az ellenkezőjét. Ez esetben az ügyvéd pedig meguszná a perköltséget, és lehet, hogy neki megéri.

Szerintem viszont nem fog belemenni, mert bizik abban, hogy egyrészt nem fogsz mégsem birósághoz fordulni, másrészt, hogy valamiért mégis elveszited a pert.

Én ettől függetlenül mindenképpen ezt választanám a helyedben, és keresnék egy ilyen ügyekben jártas ügyvédet.

szajbertattila 2004.12.04. 20:57

Kedves Hotdog,

az elővásárlási jogból kötelmi jellegű igény keletkezik, ami 5 év alatt elévül: azaz 5 éves elévülési időn belül lehetett volna fellépni a szerződés ellen azon az alapon, hogy valaki az elővásárlási jogod megsértette. Így számolni kell azzal, hogy a pernyertességed még akkor is kétséges, ha az első ügyletben valóban idegennek adtak el tulajdoni hányadot. Szerintem.

ludvigvanmozart 2004.12.04. 07:34

Addig amíg úgy működik az igazságszolgáltatás, ahogy, nem érdemes semmit tenni.Meg kell tanulni nyelni.Az én nevemet nem csupán aláhamisították, hanem egy teljes bírósági beadványt fogalmaztak meg a nevemben. Bele is került annak idején 60.000 Ft-omba.Az elkövetőt az elsőfokon eljáró bíróság elmarasztalta, de a másodfok felmentette.Hozzátartozik az igazsághoz, hogy az elkövető a taláros testület tagja.Még ma is.

hotdog 2004.10.19. 23:20

Kedves Szajbertattila.

Nem én tévedtem, hanem te értetted félre. Biztos hibáztam, mert összvontan kérdeztem rá a dolgoka. A nevem aláhamisítása egy tulajdonon kívüli vevőnek való eladásnál a vevő által történt. Ez a jelenleg birtokomban lévő aláírások alapján elég egyértelműen látszik. Ez történt alig 10 éve, és természetesen a hátam mögött. Ekkor kellett volna a lemondó nyilatkozatom, de nem kérték ki tőlem, mert én is igényt tartottam rá. Erről a hozzáállásomról egyébként ezt az ügyletet jóval megelőzően szóban már értesültek a tuladonostárak.Alex6! Ezesetben jóhiszeműségről szó sem lehet. Sima csalás, amint már valamelyikőtök meg is állapította alább.A folytatás a másik dolog, ami a napokban történt és itt már valóban mint tulajdonostárs szólítanak fel a lemondásra,további résztuladon eladása miatt, holott nem kéne. Ezt én sem értem. Lehet, hogy a csaló lelkiismerete nem engedi, hogy jogos tulajdonosnak érezhesse magát az ingatlanban?

szajbertattila 2004.10.19. 21:52

alex6 nakigaza lenne, ha a hotdog részét adták volna el - és most visszakövetelné a részét. De nem az ő részlt adták el, hanem egy másik tulajdonostársét - és ebben az esetben még elővásárlási jog sincs (tulajdonostársak egymás közötti eladása esetén)

egyébként Hotdog alapvetőtévedését abban látom, hogy úgy fogja fel az elővásárlási jogot mintha az valami superjog lenne, és nélküle nem lehetne eladni az ingatlant. Márpedig ez nincs így. Az elővásárlási jog l csak akkor ér valamit, ha az előv. jogososult meg szeretné venni a másik részét akkor, amikor az el akarja adni. Tehát ha nem akarja eladni a másik - nem léphet fel az előv jogosult a vételi szándékkal, és ha a másik el akarja, de a másik tulaj ténylegesen nem akarja megvenni vagy nincs rá pénze, akkor sem ér az előv joggal semmit - ilyenkor ugyanis a másik tulaj annak adja el, aki jobb feltételekkel, többet stb. tud és akar fizetni.

A Hotdog által vázolt esetben nincs joga ahhoz, hogy az ügylettel szemben az elővásárlási jog alapjáé fellépjen, mert tulajdonostársak egymás között annak adják el, akinek akarják, így elvileg nem is kellett volna becsatolni azt a hamis okiratot sem. És most sem kell Hotdog hozzájárulása - de mivel ugyanaz az ember veszi, feltehetően most is ugyanabban a tévedésben van, nevezetesen, hogy Hotdognak, mint tulajdnostársnak van elővásárlási joga.

Alex6 2004.10.19. 17:44

Hotdog!

Én azt ajánlom gyorsan lépj.Az igényedet csak rosszhiszemű szerzővel szemben tudod érvényesíteni, azaz azzal szemben aki tudta, hogy a te nyilatkozatod hamis volt. A törvény ugyanis védi a jóhiszemű szerzőt!!!Amenniyben egy jóhiszemű személy tul. jogot szerez, három év elteltével már akkor sem törlik a bejegyzést, ha az alapjául szolgáló okirat érvénytelen volt!!!Ebben az esetben már csak kártérítési pert indíthatsz az elkövető ellen, de a bizonyítéás nagyon nehéz (nem csak azt kell ugyanis bizonyítani, hogy hamis, hanem azt is, hogy ő tette)Üdv

Nick Name 2004.10.18. 19:21

"elővásárlási jogról szóló nyilatkozat"-ot akartak írni, természetesen. :))

Nick Name 2004.10.18. 16:27

Kedves Ildikó!

Senki nem vitatja, hogy az elővásárlási jog magánokirat, viszont annak kapcsán a közokirat (közhiteles nyilvántartás) tartalma hamisítódik meg, ezért ez a Btk 274.§-ának /1/ bekezdés c./ pontja szerinti ún. "intellektuális" közokirat-hamisítás bűntettét valósítja meg, az ennek érdekében elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége pedig ebbe beleolvad (ld. pl. BH 1998/321.).

ildikó31 2004.10.18. 14:14

Kedves Nick Name!

a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba jogot, kötelezettséget az adásvételi szerződés alapján jegyeznek be. tehát az elővásárlási jogról szóló nyilatkozat, úgy ahogy te is irtad lentebb, magánokirat!

hotdog 2004.10.17. 18:39

Kedves Nick Name!

Nagyon köszönöm a segítséget, megfogadom a tanácsodat.hotdog

Nick Name 2004.10.17. 17:36

Kedves hotdog!

szerintem azt írd, mint kb. ebbe a hozzászólásba: azaz, hogy nem ismered el őt tulajdonostársnak, mert hamis okirat alapján jutott ebbe a státuszba, de addig SEM járulsz hozzá az eladáshoz. röviden azt is felvázolhatod az ügyvéd úrnak, hogy a szabályos felhívás minimális kritériuma az eladási feltételekről való tájékoztatás.

Nick Name 2004.10.17. 17:34

Kedves Ildikó!

Aztán szerinted hova jegyeztek be jogot vagy kötelezettséget azon hamis magánokirat alapján? Szerintem a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba, ami tökéletesen megfelel az Általad írt kritériumoknak.

hotdog 2004.10.15. 22:06

Új fejlemény történt. Ezért nagyon megköszönném, ha segítenétek még egy kicsit.A mai napon kaptam egy tértivevényes levelet az ominózus csalás elkövetőjétől, aki 1/2 részben tulajdonosnak vallja magát, melyben felszólít, hogy mondjak le további 1/4 rész elővásárlási jogáról. Azt sem közölte, hogy milyenek a szerződés feltételei, körülményei. Semmit nem tudok a leendő adás-vételről, csak ezt a felszólítást kaptam. Mit tegyek? 8 napon belül nyilatkoznom kell, mert ha nem teszem, beleegyezésnek tekinti és úgy tudom, ezt a tv. is így szabályozza.Idézem a levelet:"Tárgy: felhívás a * cím * hrsz. alatti K.O. 1/4 résztulajdoni elővásárlási jogról való lemondására

Igen tisztelt G.O. tulajdonostárs azzal a kéréssel fordulunk önhöz, mint tulajdonostárshoz, hogy Dr.M.M. 1/2 résztulajdonos javára mondjon le elővásárlási jogáról. Kérjük, levelünk kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozzon, élni kíván-e elővásárlási jogával. Abban az esetben, ha a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, tudomásul vesszük, hogy lemondott, nem kíván élni jogával. Kérjük a fenti felhívásunk szíves tudomásulvételét.Tisztelettel: Dr.M.M. félrésztulajdonos, tuladonostárs, vevő"

Attól tartok, hogy bármilyen nyilatkozatot teszek, elismerem Dr. M.M-met tulajdonostársnak, legitimálom. Ezt nem akarom. Szerintem most erre reagálnom kellene, hogy ő tudomásom szerint nem tulajdonostárs, nem? Úgy érzem, hogy ezzel a levéllel akarja kicsikarni belőlem, hogy tudomásul veszem őt, mint tulajdonost. Fölhívhatom-e őt, hogy adja át azokat a dokumentumokat, melyek alapján ő 1/2 résztulajdonos.Köszi előre is minden reagálást!


hotdog 2004.10.15. 15:58

Kedves Ildikó!Természetesen igényt tartok az eladandó részre, megvásárlárolnám ugyanazokkal a feltételekkel, ezt akkor is jeleztem, amikor szóban felmerült anno. Az ügy azonban ennyiben maradt. Legalábbis én így tudtam eddig.Köszönöm a segítségedet.Köszönöm mégegyszer a többiek hozzászólását is.

ildikó31 2004.10.15. 15:31

Kedves Alex6!

Ebben az esetben közokiratnak minősül a tulajdoni lap, errő szoktunk másolatot kérni a Földhivatalban. Ez közokirat. De az ügyvéd úr az elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot írta alá az arra jogosult helyett. Ezt senki nem foglalta közokiratba. Ez a nyilatkozat nem lett közokirat!

ildikó31 2004.10.15. 15:22

Kedves hotdog!

A büntetőjogi álláspontom továbbra is változatlan, szerintem elévült.A polgárjogi álláspontom annyiban változik, mivel nem tudtam az első tényállásból, hogy kaptál határozatot vagy nem, hogy egyetértek Alex6-tal, kérni kell a kézbesítést, megfellebbezni, de ezt csak akkor teheted, ha idézem a kommentárt: A) Ha a tulajdonostárs úgy köti meg a szerződést a kívülálló harmadik személlyel, hogy a megelőző vételi ajánlati közlésre vonatkozó kötelezettségének részben vagy egészben nem tett eleget, azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a szerződés az elővásárlási jog megsértésére hivatkozó tulajdonostárssal szemben hatálytalan, azaz a sérelmet szenvedett tulajdonostárs az elővásárlási jogát a sérelemről tudomásszerzést követően akkor is gyakorolhatja, ha tulajdonostársa a szerződést a kívülállóval már megkötötte. A megkötött szerződés hatálytalanságára tehát csak az a tulajdonostárs hivatkozhat, aki egyidejűleg gyakorolja is az elővásárlás jogát. Azaz ugyanazokkal a feltételekkel megvásárolod a tulajdoni hányadot!

Alex6 2004.10.15. 15:09

Ildikó!

Az eljáró ügyvéd intellektuális közokirathamisítást követett el. Btk 274.§(1)c

hotdog 2004.10.15. 15:05

Kedves Alex6!

Köszi a tanácsot, megfogadom.

ildikó31 2004.10.15. 15:01

Kedves Nick!Pp. 195. § (1) Az olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül a megszabott alakban állított ki, mint közokirat .....a tulajdonostárs lemondó nyilatkozatát nem ezek a hatóságok, szervek állítják ki, tehát nem közokirat, kivéve, ha a nyilatkozattételi jogosult nem megy el közjegyzőhöz, és nem foglaltatja közokiratba. addig magánokirat!

hotdog 2004.10.15. 14:54

Kedves Mindenki!

Köszönöm a válaszokat! Ildikó! A határozatot soha nem kaptam meg, ti. nem küldött a földhivatal nekem példányt. A mostani betekintés kapcsán meg is találtam, hogy kiket értesítettek határozatban (lap alján felsorolás), de az én nevem nem szerepel. És nincs is a birtokomban ilyen irat. Már említettem, hogy nem tudtam a biznisz megvalósulásáról. Talán ez is lehet egy ok, amiért nem nézegettem sűrűn, hogy mi a helyzet a tulajdonommal papíron. Nem értesültem a változásról!Köszi.

Alex6 2004.10.15. 14:51

A tulajdoni igény viszont még érvényesíthető, mivel nem évül el!

Hotdog!Az illetékes ügyvédi kamarának is mindenképp írj egy levelet! Hadd tisztuljon egy kicsit a szakma.

Nick Name 2004.10.15. 14:45

Kedves Ildikó!

Az illető ugyan nem magán-, hanem közokirat-hamisítást követett el, de a dolog lényegén nem változtat: ez bizony elévült.

Alex6 2004.10.15. 14:18

Kedves Szebe!

Az Inytv-t 1997-es, az eset pedig tíz évvel ezelőtt történt!

Alex6 2004.10.15. 14:12

Kedves Ildikó31!

Szerintem még manapság is gyakran előfordul, hogy a földhivatal nem kézbesít szabályszerűen egy határozatot.Ha ez előfordul (márpedig hotdognál ez a helyzet), akkor a határozat nem emelkedhet mindaddig jogerőre, ameddig a szabályszerű kézbesítés nem történt meg. Ilyenkor az Inytv alapján a határozat kézbesítését kell kérni, majd a kézbesítést követően fellebbezni a határozat ellen!Az 1/2 tulaj által elkövetett cselekmény pedig nem csak magánokirat hamisítás, hiszen a csalás tényállása egyértelműen megvalósul!

szebe 2004.10.15. 14:12

Ha nem is büntethető a büncselekmény, de a lemondó nyilatkozat szerintem attól még nem lesz legális:

1.Pp. 196. § (1) A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

197. § (1) A magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt az ellenfél kétségbe vonja, vagy a valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek találja.(3) A magánokiraton levő aláírás valódiságát vagy a szöveg meg nem hamisított voltát - kétség esetében - más olyan írással való összehasonlítás útján is meg lehet állapítani, amelynek valódisága nem kétséges. A bíróság evégből íráspróbát rendelhet el, s azt a szükséghez képest írásszakértővel is megvizsgáltathatja.

2.1997. évi CXLI. törvény kimondja:A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítő és ellenjegyző ügyvéd, illetőleg a közokiratba foglaló közjegyző szerződő félként van feltüntetve.

A jogszabályon alapuló elővásárlási jog nem évülhet el (a szerződéses is csak legfeljebb megszűnik ha időhöz volt kötve) csak az alábbiak szerint türölhető a nyilvántartásból:Ingatnyilv.Vhr. 75. § (1) Ha az ingatlanra elővásárlási jog van bejegyezve, vagy a nyilvántartás adataiból megállapítható, hogy jogszabályon alapuló elővásárlási jog áll fenn, és a tulajdonjog bejegyzését vétel jogcímén nem az elővásárlási jog jogosultja javára kérik - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - csatolni kell a jogosult nyilatkozatát arról, hogy az elővásárlás jogával nem kíván élni.(2) Ha a jogosult nem nyilatkozott, annak nyilatkozattételre való írásbeli felszólítását és a kapott vételi ajánlat közlését a kérelmező az átvételt igazoló irattal (tértivevény, átvételi elismervény) köteles igazolni.(3) Ha a nyilatkozat beszerzése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna, a bejegyzéshez elegendő a szerződő felek együttes nyilatkozata, amelyben elő kell adni a rendkívüli nehézséget vagy a számottevő késedelmet valószínűsítő tényeket.

ildikó31 2004.10.15. 12:57

kedves hotdog!A földhivatal az ingatalnnyilvántartásban történő változás-bejegyzésekről határozatot hoz, ezt a határozatot a többi tulajdonostárs is megkapja. Tehát 10 évvel ezelőtt, mikor az ügyvéd ezt az ügyletet lebonyolította te is kaptál ilyen határozatot. Akkor kellett volna intézkedni! (sajnos az idő múlásának ilyen jogkövetkezményei vannak)

hotdog 2004.10.15. 10:38

Nem tudtam az ügyletről és most keresett meg a bűntényt elkövető, hogy mindjak le egy másik elővételi jogró. Ennek kapcsán néztem utána, mert gyanúsan viselkedett. Egyébként a bűntény bűntény marad, nem? Ami az elévülést illeti, a semmisség esetén is létező dolog?köszi

ildikó31 2004.10.15. 09:56

Kedves hotdog!nem értem, hogy miért most 10 év után jártál utána ennek a dolognak. az 1/2 tulaj magánokirathamisitást követett el, amelynek az elévülési határideje már lejárt.

hotdog 2004.10.13. 18:32

Kedves Jogászok!

A napokban derült fény arra, hogy aláírásomat helyettem valaki hamisította egy iraton. Tíz évvel ezelőtt egy ingatlant, melyben 1/4 részben tulaj vagyok el akart adni a 1/2 rész tulaja. Elővételi jogomról nem kérte ki az írásos nyilatkozatot, mert szóban jeleztem, hogy élni kívánok vele. Akkor elült az ügy. Most betekintettem a telekkönyvi iratokba és megtaláltam azt a nyilatkozatot, melyen az én nevem szerepel aláírásként, de nem én írtam és az elővételi jogomról való lemondást tartalmazza.Mit tehetek ilyenkor? Rendőrség vagy bíróság? Hol kezdjem?Előre is köszönöm a választ.UI: Az ügyet intéző ügyvéd és az ingatlan 1/2 részének vevője egy és ugyanaz a személy. A nyilatkozatot is ő adta be a hamis aláírással.