Örökös kihagyása - sürgősforrás főoldal vissza

nonolet 2017.11.15. 23:07

...értékpapír számlára viszont nem adható haláleseti rendelkezés, az mindenképpen része a hagyatéknak.

nonolet 2017.11.15. 22:54

Nyilván csak ARRA a számlára vonatkozik, AMIRE leadtad.Ha több számla van, több rendelkezés kell.

Csak az a számla egyenleg nem része a hagyatéknak,amire van érvényes rendelkezés a halálkor.

ksanyi52 2017.11.15. 22:20

Jó estét kívánok!Bocsánat ha egy kicsit értetlenkedek az üggyel kapcsolatban. Ha a banknál haláleseti rendelkezést adunk le ,az nem minden a banknál elhelyezett értékre vonatkozik? Teszem fel pl. a feleségemmel közös számlánk van, a szüleink ránk bíztak egy bizonyos összeget hogy ha meghalnak abból temessük el őket, vagy házra, vagy kocsira gyűjtünk, és be tesszük a pénzt kincstárjegybe. Ha én vagy a feleségem meghalna, és nem lenne gyerekünk, mit keresgélne az én vagy az ő testvére a mi banki követelésünkből? Azért adtunk le haláleseti rendelkezést hogy a másik fél rendelkezzen az egész vagyonnal.Ha az összest felvenné,vagy felvenném,nem jóhiszeműen járnék el?

drbjozsef 2017.11.11. 17:04

Arra.

Comenius 2017.11.10. 15:58

"Helyzet van Béláim"..ezt valaki nagyon "túltolta:)

Nos..megfogadva a tanácsotokat elkeztem egy kicsit "informálódni"..

Első lépésben bementem a közjegyzőhöz és "betekintést" kértem az iratokba (no meg másolatokat is kértem..3000 forintomba került..de sebaj..)

Nos! A közjegyző, annak rendje és módja szerint, megkereste az OTP-bankot a hagyatéki eljárás elindításakor és hivatalos tájékoztatást kért az elhunyt -OTP-banknál nyilvántartott - adatairól/vagyonáról.

A Bank hivatalosan közölte, hogy az elhúnytnak a Banknál van /halálkori állapot!/:

haláleseti rendelkezés..

A közjegyző ezért csak ezt az egy kamatozó betétet /annak 50%-át/ vette bele a hagyatéki vagyonba a bankbetétek/bankszámlák közül, mert a haláleseti rendelkezéssel "érintett" bankbetétek NEM KÉPEZIK a hagyaték részét / ..egyetlen egy esetben "számít"..a "kötelesrész" alapjának kiszámításakor..de az örökhagyónaknem volt kötelesrészre jogosult örököse..én legalábbis ezt a tájékoztatást kaptam/

drbjozsef 2017.11.09. 09:34

Jogos.Lehet az egész a testvéré.De akkor mi a teendő? A hagyatéki végzés egy dolog, dekleratív, jó, lehet, hogy nem illeti meg a kérdezőt egy fillér sem. De lehet, hogy az egész. Bár ezt ő, bizonyítani nem fogja tudni. Viszont, a közjegyző határozatával szemben a testvérnek kellene fellépnie, ha arra akar hivatkozni, hogy az egész (vagy 2/3 vagy bármennyi) az övé a takarékbetétből. Ráadásul itt végrendeleti az örökös, az csak számít, ha az örökhagyó rendelkezett a takarékbetét feléről.

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.09. 08:37

Melyik jogszabályhely rendelkezik úgy, hogy ha egy bankszámla fölött többen rendelkeznek, akkor a számlaegyenleg közöttük egyenlő arányban oszlik meg? Nem lehet, hogy akár az egész csak az egyiké vagy a másiké?

nonolet 2017.11.09. 08:01

Itt már jártunk egyszer tegnap is, hogy ...

"Sikkasztás biztos nem (nem bíztad rá a pénzed)

Csalás biztos nem (nem tévesztett meg a pénzedért)

Lopás.... vélhetően ez lesz a delictum.

De az is lehet, hogy csak egy sima polgári ügy.Azaz nem is bűncselekmény..."

- -

A bank ADDIG biztosan nem hibáztatható,amígnem tudott hivatalosan a halálesetről.

Aki elvitte a pénz felét az örökös elöl az a hunyó.Ez is tény.

A kérdés az, hogy bizonyíthatóan

vagy

Az is kérdés, hogy örökös-e ő is?Azaz értesült-e a hagyatéki végzésről hivatalból is?

- -

Amúgy meg mivel ő a betét tulajdonosa és így csak ő(vagy a meghatalmazottja) rendelkezhetett és más nem.

Hát őt kell piszkálni...

1.Tértivevényes felszólító levél, határidővelésper kilátásba helyezéssel a nem fizetés esetére.

HA fizet OKÉ!

HA nem fizet ...

2.Fizetési meghagyás kibocsátása.(3% illeték, de minimum 5 eFt előlegezendő)

HA fizet OKÉ!

HA nem fizet ...

Eldönthető mi legyen a következő lépés.(visszavonulás, per, végrehajtó)

drbjozsef 2017.11.09. 07:33

Esetleg jogtalan eltulajdonítás (Btk378) ?

Nem értek a büntetőjoghoz (sem), én is csak tippelek.

drbjozsef 2017.11.09. 07:30

Ha azt állítja az illető, hogy nem ő vette fel, de utólag kiderül, hogy mégis, akkor lehet esetleg valamilyen bünetőjogi alakzatot keresni. Itt már esetleg megállna a csalás, hiszen jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtett. (Bár a pénzt közvetlenül nem tőled csalta ki.)

drbjozsef 2017.11.09. 07:27

A Bank nem hibázott, az nem kérdés. Ha a két tulajdonos egyetemlegesen férhet a takarékhoz, akkor teljesen szabályosan adta ki az egyik félnek is az egészet.

Ha van olyan rendelkezés, hogy az egyik fél halálát be kell jelentenie a másik félnek, akkor ezt a másik fél megszegte, de ezt a banknak nem kell vizsgálnia, nem mulasztott.

Hogy a másik fél tudott vagy sem a halálesetről, ezt utólag nehéz bizonyítani, elméletben lehetett jóhiszemű (bár a leírás alapján minden valószínűség szerint nem volt az).

Ezért egyelőre a feljelentés sem jöhet szóba szerintem.

Amit a kérdező tehet, az annyi, hogy ír egy ajánlott-tértis levelet az általa sejtett illetőnek, hogy a közjegyző végzése alapján fizesse ki neki a takarékbetétkönyv értékének felét.

Aztán, kiderül, mit reagál erre az illető. Ha vitatja, hogy járna belőle, az már egy elismerés, hogy ő vette fel. Ha azt is vitatja, hogy egyáltalán felvette, azt se tudja miről van szó, akkor lehet elgondolkozni a továbbiakon. Én ezesetben valószínűleg második körben a banknál próbálkoznék, szintén egy ajánlott-tértis levéllel a jogi osztálynak, benne a hagyatéki végzéssel is, kérve, hogy jelöljék meg ki volt a pénz felvevője, vagy ha ezt valamilyen (adatvédelmi/személyiségi jogi) okból nem teszik meg, akkor ők keressék meg, és szólítsák fel a betét felének visszafizetésére.

Ha elismeri egyébként, hogy ő volt, akkor is inkább polgári per (esetleg előtte egy fizetési meghagyás) a járhatóbb út, mint feljelentés.

Szomorú örökös 2017.11.09. 05:39

Comenius

Szerintem KBS arra gondolt, hogy ha rendelkezési joga van valaki másnak is a bankszámla vagy takarékbetét felett, akkor a teljes összeg felett van jogosultsága, nem csak az 50 % felett. Az már más kérdés, hogy ezt a társtulajdonos halálhírének bejelentése nélkül mondta fel, ergo nem kizárt, hogy ez már törvénytelen volt, hiszen a számla társtulajdonosa nem volt jelen, de ebben majd ő fog válaszolni talán.

Comenius 2017.11.08. 21:11

ppersze..elég, ha csak azt mondod, hogy CSAK..mert KBS ezt mondta:)

Comenius 2017.11.08. 21:09

KBS!

„csak az 50% felett jogosult rendelkezni”

Megmagyarázod, hogy miért?

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.08. 21:06

„csak az 50% felett jogosult rendelkezni”Ez konkrétan tévedés.

Comenius 2017.11.08. 20:33

Vadsuhanc

OTP NYRT,,

amőgy pedig szerintem ez "nem megenged, vagy nem enged neg kérdése", habem TÖEVÉNY:))

Vadsuhanc 2017.11.08. 17:45

Comenius

Nem ártana tudni milyen pénzintézetről van szó. Ugyanis van olyan bank, aki a közös takarékbetét esetén az egyik tulajdonos halála esetén is megengedi a betét feletti rendelkezést a többi tulajdonosnak.

A többit utána...............

nonolet 2017.11.08. 17:42

Nem érted... nem a bankot csapta be csalással.

Comenius 2017.11.08. 17:08

Nem a banknak hiányzik az a pénz..

ez igaz! De a Bankot "tévesztette" meg! ..azzal,hogy nem közölte azt, hogy csak az 50% felett jogosult rendelkezni

nonolet 2017.11.08. 15:39

Nem a banknak hiányzik az a pénz...

Comenius 2017.11.08. 15:37

bővebben?

nonolet 2017.11.08. 15:10

Ehhh ...

Comenius 2017.11.08. 13:56

Csalás biztos nem (nem tévesztett meg a pénzedért)

Engem nem..de a bankot igen..

Comenius 2017.11.08. 13:55

Csalás biztos nem (nem tévesztett meg a pénzedért)

engem nem..de a Bankot igen..

nonolet 2017.11.08. 13:27

"Ez KIZÁRT! ..mint mondtam.."nem felhőtlen a viszonyunk":(("

Épp ezért...Hátha belátja, hogy: vége, fizetnie kell.Ha nem akar nagyobb bajt magának.

- -

Sikkasztás biztos nem (nem bíztad rá a pénzed)Csalás biztos nem (nem tévesztett meg a pénzedért)Lopás.... vélhetően ez lesz a delictum.

De az is lehet, hogy csak egy sima polgári ügy.Azaz nem is bűncselekmény...


Szomorú örökös 2017.11.08. 13:17

Comenius

„..csak az az aprócska probléma van, hogy NEM TUDOM /bizonyítani sem tudom!/..hogy csak "neki volt hozzáférése az örökhagyón kívül egyedül" jiszen...mint mondtam..a BANK-banktitokra hivatkozva- nem árul er részleteket:(”

Nem azt mondtam, hogy kifejezetten gyanúsítsd meg az illetőt, hanem azt, hogy meséld el a rendőrség előtt ezt a beszélgetést csak úgy, kötetlenül. Ha a rendőr normális, akkor ezt érteni fogja és nem veszi jegyzőkönyvbe, de hangsúlyozd ki, hogy ez megtörtént, azonban nem tudod semmivel bizonyítani. A rendőrséggel szemben ez a lehetőség már nem áll fenn a bank számára, neki kénytelen lesz kiadni, hogy ki volt az, aki az örökhagyó halálát követően törvényellenesen kivette a pénzt a számláról. Hidd el, a pénzfelvétel időpontja eléggé perdöntő információ lesz arra, hogy eljárás alá vonják a másik örököst, aztán majd a kisszéken - később meg a fakorlátnál - magyarázhatja a bizonyítványát.

Comenius 2017.11.08. 11:43

Szomorú örökos

"A helyedben simán elmesélném feljelentő jegyzőkönyv felvétele közben ezt a rendőrségen. Ha neki volt hozzáférése az örökhagyón kívül egyedül, akkor ebből simán lehet bűncselekmény, mivel ő tudatában volt, hogy az a lóvé nem csak az övé."

..csak az az aprócska probléma van, hogy NEM TUDOM /bizonyítani sem tudom!/..hogy csak "neki volt hozzáférése az örökhagyón kívül egyedül" jiszen...mint mondtam..a BANK-banktitokra hivatkozva- nem árul er részleteket:(

Comenius 2017.11.08. 11:34

monolet!

"Ismeretlen tettes... természetesen.A tények azonban megemlíthetők a feljelentésben :-)"

Köszi a válaszod..így járok el.. :))

Még csak annyit kérdezek, hogy szerinted a feljelentést lopás, csalás,sikkasztás..stb. alapos gyanúja vagy milyen címszóval tegyem? /Vagy állapítsa meg a nyomozóhatóság?/

"Írd meg aztán mutasd meg az illetőnek is"

Ez KIZÁRT! ..mint mondtam.."nem felhőtlen a viszonyunk":((

Szomorú örökös 2017.11.08. 11:32

Comenius

A helyedben simán elmesélném feljelentő jegyzőkönyv felvétele közben ezt a rendőrségen. Ha neki volt hozzáférése az örökhagyón kívül egyedül, akkor ebből simán lehet bűncselekmény, mivel ő tudatában volt, hogy az a lóvé nem csak az övé.

nonolet 2017.11.08. 11:14

Ismeretlen tettes... természetesen.A tények azonban megemlíthetők a feljelentésben :-)

Írd meg aztán mutasd meg az illetőnek is mielőtt leadod rendőrségen, hogy dönthessen a pénz sorsáról.

Hátha bejön már a blöff is...

Comenius 2017.11.08. 11:04

Ja!! És NEM volt haláleseti rendelkezés a betétkönyvön! /Ezt a közjegyző a hagyatéki tárgyaláson ismertette is velünk!/..tehát az "egyetemleges rendelkezési jog" csak az örökhagyó életében volt "hatályos". Az örökhagyó halála pillanatától a "társtulajdonos" csak a "saját része" (50%-tulajdoni hányad felett!/ rendelkezhetett /KBS! Nem jogászkodom, ezt mondta a közjegyző!/

Comenius 2017.11.08. 10:59

nonolet!

"Persze vélelmezhető a delictum.De azt bizonyítani is kell... különben csak hamis vád."

Na PONT EZ AZ! :(( "Sejtésem" az van,hogy ki vette fel az egész összeget szóban-de sajnos nem tanuk előtt, csak négyszemközt-tett is olyan megjegyzést , hogy "Igen, na és?..a Bank úgysem mondja meg neked, hogy ki volt, aki felvette,,)..Az "illetővel" hogy is mondjam.."nem felhőtlen a kapcsolatunk".. nem is hajlandó egyeztetni sem ..és én sem nagyon erőltetem a személyes konzultációt..Nos, ha tényleg ő az, akkor Ő tuti tudta a halál tényét!! (hiszen az örökhagyó testvére..és a kórház őt is értesítette..) Neki a bankbetét felett az örökhagyóval "egyetemleges" rendelkezési joga volt. A takarékbetétkönyv"fizikailag" az ő birtokában volt (ezért is tudta beváltani a haláleset másnapján- hisz a Bank nem tudott még a halálesetről..)

Ezért van dilemmám, hogy hogyan fogalmazzam meg a feljelentést? "ismeretlen tettes" ellen, vagy ő ellene? ( Nincs bizonyítékom, hogy ő vette fel..a Banknem nevezi meg,hogy ki volt az.. a "sejtésem"-meg a négyszemköztibeszélgetésünk"pedig szerintem kevés...az ügy "nevesítésére"..

Comenius 2017.11.08. 09:28

KBS! ..és ez mit jelent? (Nem vagyokjogász..)

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.08. 08:06

Azt mondtam már, hogy a közjegyző végzése deklaratív és nem konstitutív hatályú? Azt hiszem, mondtam.

nonolet 2017.11.08. 08:02

Nem biztos az a bűncselekmény.Az sem biztos, hogy van tényállás a történtekre.

Ha kiderül, hogy

ÉS

akkor talán van ügy is.

Hisz, egyébként jogszerűen vehette fel az egészet is.Pláne, ha még nem is tudott a halálesetről (szerinte).

Persze vélelmezhető a delictum.De azt bizonyítani is kell... különben csak hamis vád.

Szomorú örökös 2017.11.08. 06:31

Comenius

Mivel bűncselekmény történt, ha valaki a hagyatékot szándékosan eltüntette, akkor ott szerintem simán lehet ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni és én abban egészen biztos vagyok, hogy rendőrségi megkeresésre egyből készségesek lesznek a bankfiókban is, azaz ki fog derülni, ki volt az, aki lenyúlta a teljes pénzt.

Comenius 2017.11.07. 21:44

"Egyébként az mindenképp nekem kicsit fura, hogy a halála másnapján levették az összeget, de a közjegyzőnél mégis szerepel, hogy mennyi pénz volt rajta. Hogy lehet ilyen, amikor a hagyatéki leltár idején elvileg már semmi nem lehetett a számlán? Nekem itt sántít egy kicsit a sztori..." Hát..nekem is:(

"Könyörgöm mint örökös menj már be a közjegyzőhöz és tanulmányozd át az iratokat. A közjegyző biztos, hogy megkérte a pénzintézettől, hogy a betétkönyvben mekkora összeg van." Ez ismegtörtént..és azt a tájékoztatást kaptam(iratokban is az van), hogy az x.számú kamatozó betét halálkori egynleg X millió Forint, melynek örökhagyó hagyatéki vagyonába ennekaz összegnek az 50%-a tartozik,a másik fele a betététkönyv másik tulajdonosáé, akinek személyét azonban a közjegyző sem ismeri (nekem legalábbis ezt mondta és az iratokban sincs nyoma..)

"Könyörgöm kérd már ki a pénzintézettől legalább azt az iratot, hogy nem fizetik ki neked az örökséget, mert az nem létezik mert azt már valaki " kivette " Ez egy jó ötlet, köszönöm (Előzőbanktúrám során-személyesenvoltam benn-szóbanközölték, hogy megszűnt abetétkönyv, de arról,hogyki vette fel (ki volt a másik 1/2 rész tulajdonosa/nemadhatnaksem szóban,sem írásbaninfót...De megfogadom a tanácsodat..arról, a TÉNYRŐL,hogy megszűnt..csak adhatnak valami papírt....megpróbálom...:))..és azután mi a következőlépés? Rendőrség..ismeretlen tettes? /hisz polgáripert/meghagyást..stb../ csak konkrét személy ellen indíthatok

nonolet 2017.11.07. 19:35

A közjegyző nyilván a halál napi egyenleget kértea banktól... értelemszerűen.

Szomorú örökös 2017.11.07. 19:25

Comenius

„IGEN!! szerepel a halálkori egyenleg: x millió forint..”

Nos, ez esetben nincs más hátra, a banknál kell hivatalból lekérdeztetni a rendőrséggel, ki vette le a pénzt a számláról. Nagy valószínűséggel hozzáférése volt a számlához, másként miért is tudta volna levenni. Vagy pl. el tudom képzelni, hogy kártyával vette le az illető pin kód ismeretében. Nos ez esetben lehet soha nem fogod megtudni, ki volt az. Kérdés, hogy takarékbetétkönyvnél létezik-e ilyen, ezt sajna nem tudom. :-O

Egyébként az mindenképp nekem kicsit fura, hogy a halála másnapján levették az összeget, de a közjegyzőnél mégis szerepel, hogy mennyi pénz volt rajta. Hogy lehet ilyen, amikor a hagyatéki leltár idején elvileg már semmi nem lehetett a számlán? Nekem itt sántít egy kicsit a sztori...

Vadsuhanc 2017.11.07. 18:32

Comenius

Könyörgöm mint örökös menj már be a közjegyzőhöz és tanulmányozd át az iratokat. A közjegyző biztos, hogy megkérte a pénzintézettől, hogy a betétkönyvben mekkora összeg van.

Könyörgöm kérd már ki a pénzintézettől legalább azt az iratot, hogy nem fizetik ki neked az örökséget, mert az nem létezik mert azt már valaki " kivette "

Comenius 2017.11.07. 15:32

Szomorű örökös

"Annak kellene utána nézni, hogy a hagyatéki leltárban szerepel-e összeg a takarékbetétkönyv(ek) vonatkozásában vagy sem?" IGEN!! szerepel a halálkori egyenleg: x millió forint..

Comenius 2017.11.07. 15:31

Köszönöm a válaszokat..akkor hajrá!:)) Hajól sejtem az első az,hogy abanktólkérjek egy igazolást, hogy ki vette fel a pénzem /Mondjuk a Bank azt mondta, hogy ilyen igazolást nem tudkiállítani-banktitokra hivatkozva../ erőszakkal meg mégsem tudom ezt megszerezni..Gyanítom egy ügyvédet kellene felkérnem,ő tud segíteni..Mégegyszer köszönöm

Szomorú örökös 2017.11.07. 05:58

Comenius

Annak kellene utána nézni, hogy a hagyatéki leltárban szerepel-e összeg a takarékbetétkönyv(ek) vonatkozásában vagy sem? Ha összeg nélkül szerepel, akkor azt kell bizonytani, hogy volt rajta pénz. Ha az örökhagyó halála után vették ki róla az összes pénzt, mielőtt még a bankhoz eljutott volna a halálhír, akkor valaki az örökösök közül, akinek jogosultsága volt az adott banknál erre a betétkönyvre, komoly szabálysértést követett el. Sajna ha ezt nem tudod bizonyítani, akkor az kb. olyan, mint a lepedő alatt otthon tárolt pénz, ami soha nem fog a hagyatéki leltárba bekerülni, azé lesz, aki hamarabb megtalálja az elhunyt lakásában.

nonolet 2017.11.06. 20:51

Comenius

"egyenlegének FELE RÉSZE"

Fogod?

Nem a betétkönyvet adta át...

Hanem a követelési jogot.

nonolet 2017.11.06. 20:48

Comenius

"5. A Bank üzletszabályzata is azt tartalmazza, hogy a takarékbetét tulajdonosa KÖTELES a társtulajdonos halálát bejelenteni a pénzintézetnek,"

Bizonyára meg is tette, amikor értesült róla!

Az pech, ha CSAK a betét felvétele után értesült...

Jaaaaa akkor meg már minek, hisz megszűnt a betét.Pech, pech, pech.

- -

"NEM BANKSZÁMLA,hanem TAKARÉKBETÉTKÖNV!! FIZIKAI valójában létező TÁRGY!!!"

...és?Attól az csak egy igazolása bankkal szembeni pénzkövetelési jogról.

A valódi örökséged tehát: a pénzkövetelés JOGA !!!!

A hagyatéki leltár szerint: a banktól követelheted.Mivel a halál napján még a banknál volt a "pénz" ...

Aztán kiderült, hogy: a bank szerint már nincs nála, amikor követelted tőle.

Innentől az ügy elágazik.

Attól függően, hogy a bank JOGSZERŰEN fizetett vagy sem a halál utáni napon.

1.Ha NEMAkkor ugye ő a hunyó és tőle követelheted apénzed.

2.HA IGENAkkor nem bank hunyó, hanem aki felvette a pénzed.

A bank CSAK akkor nem volt jogszerű,HA!!!!MÁR tudott a halálesetről ÉS MÉGIS fizetett.

Kitől tudhatott a halálról már másnap?

KIZÁRT (a gyakorlatban)

Szerinted?! (aligha szólt erről)

Gondolom, nem.

Vagyis... a bank alighanem jogszerű volt.Tehát attól kell a pénzed követelni aki felvette!(nála van a pénz, ami a halál után már nem lehetne nála)

Mint örökös (azaz jogutód!)azt megtudhatod a banktól,hogyki volt az aki felvette a pénzt.

Aztán tőle követelheted.

Sorrendben

Mivel eléggé valószínű, hogy a másik tulaj volt az.Így az első kettőt csak a gyanú lapján ismeglépheted a valószínű személlyel szemben.Sőt akár harmadikat is, a per akkor is megindul.

Nyilván saját kockázatra (harag, rágalmazás esete).támadhatsz csak rá, addig amíg a bank nem adja írásba, hogy ki volt az ténylegesen.

- -

Egy tanúk nélküli szóbeli fellépés is eredményes lehet,ha elhitted, hogy úgyis behajtod" rajta lesz, ami lesz.

Comenius 2017.11.06. 18:24

Kedves KBS! Nem éretm az ellebnségeskedésedet..tudtommalén nem bántottalak meg..és nem "kioktatást" kértem, hanem tanácsot! Ha nem érttzed magad kompetensnek ebben, akkor köszi..de inkább hozzáértők válaszát várom:)

Comenius 2017.11.06. 18:22

Na mégegyszer!

NEM BANKSZÁMLA,hanem TAKARÉKBETÉTKÖNV!! FIZIKAI valójában létező TÁRGY!!!

Idézet a hagyatékádadó-JOGERŐS!!- végzésből:

" Hagyatéki vagyon:1.A Bp.....helyrajzi számú..négyzetméter alapterületúingatlan X/1000 eszmeihányadú lakás1/1 tulajdonjoga..

2. A...Banknál vezetett / tulajdoni hányadú....számú BETÉTIOKIRAT elhalálozáskori egyenlegánrkFELE RÉSZE és időközikamatai!"

3.A közjegyzőahagyatéki vagyont az alábbiakszerint adja át.../ésitt jön afelsorolás,hogy melyok örökös, milyen tulajdoni hányadban részesól a TELJES hagyatéki vagyonból..tehát az INGATLANBÓL ÉS!! a Takarékbetétkönyv FELÉBŐL!!"3. A közjegyző csakés kizárólag a hagyatékot adta át /a takarékbetétkönyv esetében ez a ZELJES" összeg 50%-a!/

drbjozsef 2017.11.06. 12:46

Tehát azt mondja a Bank, hogy nem mondja meg ki volt a másik tulajdonos, de mivel ő szegett szabályt, lépjél fel vele szemben. Ügyes.

Vadsuhanc 2017.11.06. 12:33

Comenius

Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy a hagyatéki tárgyalás előtt a közjegyző nem kereste meg a pénzintézetet a végintézkedésre hivatkozva.

Kinek a nevén volt az a betét? Az örökhagyóén nem ? VAgy volt más tulajdonos is?

A hagyatékátadó végzésben benne kell lenni annak is ki a másik örökös.

Az örökhagyó halála esetén, ha nem volt haláleseti rendelkezés a pénzintézet nem fizette volna ki a pénzt.

És mint írtam ne hagyd magad lerázni lsd. KBS 6. pontra adott válaszát indokolásul.

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.06. 12:05

(Dogmatikai finomság: a bankszámlaegyenleggel kapcsolatban tulajdont, tulajdonost emlegetni helytelen, mivel az nem lévén dolog, nem lehet tulajdonjog tárgya sem. Az egyenleg a bankkal szembeni kötelmi jogi igény, követelés.)

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.06. 12:03

1. Ez legfeljebb a közjegyző álláspontja. Egyrészt nem biztos, hogy ez a valóság, másrészt a közjegyző ilyen tárgyú vitát nem dönthet el.

2-3. Mintha nem lennél tisztában az egyetemleges jogosultság mibenlétével.

4-5. Na és?

6. Ez nem igaz. A jogosult jogutódjának minden adatot joga van megtudni, amelyet maga a jogosult megtudhatott.

7. Ha te jobban tudod, akkor ne kérdezz, hanem csináld.

Comenius 2017.11.06. 11:23

Köszönöm a segítségeteket..lehet, hogy én nem fogalmaztam egyértelműen (ezért elnézést kérek..) Megpróbálom mégegyszer..

1.A takarékbetétkönyv /illetve annak 1/2 tulajdoni hányada!/ a hagyaték részét képezte-ahogy ezt a közjegyző a hagyatéki tárgyaláson ismertette is velünk.

2. Ameddig az örökhagyó élt , a takarékbetét felett önállóan is rendelkezhetett mind az örökhagyó,mind a "másik" tulajdonos..

3.A takarékbetéten NEM volt haláleseti rendelkezés! ..tehát -szerintem-a halál beálltakor az 1/2 tulajdoni hányad már az ÖRÖKÖSÖK tulajdonába került, tehát a"másik" tulajdonos csak a saját részével rendelkezhetett volna

4.A közjegyző a hagyatéki eljárásban ÁTADTA a hagyatékot az örökösöknek /tehát a betétkönyvben lévő összeg /halálkori egyenlegének/ FELÉT

5. A Bank üzletszabályzata is azt tartalmazza, hogy a takarékbetét tulajdonoisa KÖTELES a társtulajdonos halálát bejelenteni a pénzintézetnek, mert onnaqntól kezdve -a hagyatéki eljárás lefolytatásáig- a takarékbetét ZÁROLÁSRA kerül..

6. A JOGERŐS hagyatékátadó végzés birtokában kerestem fela Bankot ,aholazt a tájékoztatást kaptam, hogy a takarékbetétkönyv "sorsáról" adhatnak felvilágosítást,arról azonban nem, hogy ki a másik tulajdonos (nem is adtak!) ..azt közölték, hogy a takarékbetét már nem létezik.., azt beváltották az örökhagyó halálának másnapján

7. A Bankkalszemben nem tudok fellépnio, hiszen a Banknak nem volt tudomása a sajnálatoshalálesetről, amikor kifizetést teljesített..én pedig csak a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában léphettem fel,,mint "betétes"

drbjozsef 2017.11.06. 09:05

(tehát bármiféle okirat, hagyatéki végzés, halotti anyakönyvi kivonat NÉLKÜL)

drbjozsef 2017.11.06. 09:05

Valami akkor sem kerek. Minden bizonnyal nem is kellett akkor haláleseti rendelkezés.Én nem ismerem hogyan működik ez a két névre szóló takarékbetét, de ha az egyik tulajdonos halála másnapján csak úgy (tehát bármiféle okirat, hagyatéki végzés, halotti anyakönyvi kivonat) fel tudta venni, és odaadták neki az egészet, akkor valószínűnek tűnik, hogy ez egy ilyen konstrukció.

Vagy ha nem, akkor kamuzott valamit a banknak, mondjuk egy szabályos meghatalmazást, nem tudom, azzal ilyet kiadnak-e.

Mindenképpen a bankkal szemben kell fellépni, ahogy KBS is írta, majd ott kiderül, hogy ki és hogyan vehette fel.

Burn Out 2017.11.06. 08:29

másik topicban írta, hogy nem volt halál eseti rendelkezés

nonolet 2017.11.06. 08:26

...és még az is lehet, hogy joga volt az egészet felvenni egy érvényes haláleseti rendelkezés okán.

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.05. 18:36

„ Kettő névre szóló takarékbetétként volt nyilvántartva ”Ha egy kicsit rövidebben írsz, elsőre észrevettem volna. Így elég valószínű, hogy a másik "név" vette fel a pénzt. Beszélje vele.

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.05. 18:33

Hadd kérdezzek én is valamit:Ha egy ember tartozik neked tízezer forinttal, és azt mondja, hogy ne haragudj, de pont azt a tízezrest valaki kilopta a zsebéből, akkor kitől követelheted? Vagy hogy még jobban értsd: azt mondja, ő már tegnap odaadta valakinek, aki azt mondta, hogy nem is neked tartozik vele, hanem neki.

Vadsuhanc 2017.11.05. 18:17

Helyedben visszamennék a pénzintézethez és részletes tájékoztatást kérnék (írásban kérve és a választ is olyan módon kérve) mi a fene történt az általad megörökölt betéttel. Kinek mikor, hogyan és milyen módon került kifizetésre a pénz.

Igazat adok KBS-nek, nem kell mindjárt krimit látni bár én jobban hajlok ez irányba, de pénzintézet válaszát feltétlenül megvárnám.

Ne hagyd magad lerázni. Mondjuk a végrendelet részletes ismerete sem ártana, de szerintem ez meghaladja a fórum terjedelmét. Kicsit hiányos a leírásod a lényeget illetően.

Abban biztos vagyok rokon lesz aki felvette a pénzt. Azok közül, akik megtámadták a végrendeletet.

Comenius 2017.11.05. 18:01

Egyébként pedig köszönöm a válaszod Sándor..csak még azt nem mondtad meg konkrétan, hogy KIVELszemben érvényesítsem a polgári jogi igényemet?? /Mivel..említettem, hogy számomra ismeretlen az a személy, aki beváltotta a betétkönyvet../ Tudomásom szerint a polgárieljáráésokban konkrétan meg kell neveznem az "alperest"..vagy a "terheltet"..nem így van?

Comenius 2017.11.05. 17:58

Nem jogászkodtam, ezért kérdeztelek benneteket..Amúgy pedig a takarékbetétkönyv FIZIKAI valójában létezett..tehát KONKRÉT tárgy volt..

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.05. 17:44

(Számlapénzt egyébként sem lehet ellopni, nem lévén dolog. Nem kellene jogászkodnod, célravezetőbb lenne, ha egyszerűen és lényegre törően kérdeznél.)

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.05. 17:43

Az van, hogy a követelésed polgári jogi, ha kriminalizálod, abból még nem lesz pénzed.

Comenius 2017.11.05. 17:25

Na most akkor mi is van? 50 ezerig lehet lopni?

Comenius 2017.11.05. 17:23

370. §149 (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

ba) bűnszövetségben,bb) üzletszerűen,bc) dolog elleni erőszakkal - ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,bd) zsebtolvajlás útján,be) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével,bf) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve,bg) hamis vagy lopott kulcs használatával,bh) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére vagybi) erdőben jogellenes fakivágássalkövetik el.(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

ba) a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon,bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,bc) vallási tisztelet tárgyára,bd) holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,be) nemesfémre vagy

követik el.(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

követik el.(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

követik el.(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

követik el.

A fenti szabályok az új Btk. Esetében különösen a vagyon elleni bűncselekményeknél (lopás, csalás, sikkasztás stb.) bírnak jelentőséggel mivel a több bűncselekményi értékhatár emelkedett.

"2013. július 1-től “kisebb az értéknek” az 50 001-500 000 Ft-ig terjedő kár, vagyoni hátrány minősül szemben a korábbi 200 000 Ft-ig terjedővel. Hasonlóan megemelkedett a “nagyobb értékű” kár, vagyoni hátrány határa. “Nagyobb értékűnek” az 500 001 Ft és 5 000 000 Ft közötti kár, vagyoni hátrány minősül. A “jelentős érték” 50 000 000 Ft-os felső határa változatlan marad és nem módosul a “különösen nagy” és “különösen jelentős” kategórai értékhatára." Forrás:http://batki.info/…-valtozasok/

Kovács_Béla_Sándor 2017.11.05. 12:44

A "kisértékű" egymilliót jelent. (Most. Jövőre már hármat.)

Comenius 2017.11.05. 08:49

Tiszteletem minden fórumtársnak!Ismertetem a tényállást:

1. Nagynéném 2016.nmovember 21.-én elhalálozott..végintézkedést hagyott /amelyben 9 azaz kilenc örököst nevezett meg..különböző tulajdoni hányadokkal../2.A hagyaték tárgyát képezte egy "Kamatozó betét"/takarékbetét 1/2 tulajdoni hányada is..3.A pénzintézetnél Kettő névre szóló takarékbetétként volt nyilvántartva /tehát nem "bemutatóra"/4.A hagyatékátadó végzés idén,október 05-én lett jogerős / mert az örökösök egy része megtámadta a közjegyző végzését..amássodfok viszont jóváhagyta/5.A jogerős hagyatéki végzés birtokában felkerestem a pénzintézetet, az okiratot bemutattam.és rendelkezni kívántam a TULAJDONOMRÓL6. Azt a tájékoztatást kaptam? hogy a betétkönyv már nem létezik..azt 2016.november 22.-én) tehát az örökhagyó halálának másnapján már megszüntették..és a TELJES öszeget felvették!7. Tudomásom szerint az "örökség" az az örökhagyó halálának pillanatában száll át az örökösre /akkor szerez tulajdonjogot bármely ingó és /vagy ingatlanon/8, A pénzintézet azt javasolta, hogy indítsak "polgári peres" eljárást..Oké..de ki ellen? /Ki legyen az alperes?/8. Szerintem inkább rendőrségi feljelentést kellene tennem..csalás..lopás ..vagy valami ilyesmi alapos gyanúja miatt..ISMERETLEN tettes ellen /sejtésem az van..de ../Várom a tanácsaitokat,véleményeteketJa! és az összeg meghaladja azt az 50 ezer +1 forintot.. a "kis értéket" jelent tehát nem "kis értékű"

Sherlock 2017.10.30. 10:02

Az elhunyt utolsó lakóhelyét (település) és hogy melyik hónapban hunyt el.

ObudaFan 2017.10.27. 16:36

A mokk.hu-n meg tudja keresni.

Kovács_Béla_Sándor 2017.10.27. 15:13

Vagy az eljáró közjegyzőt.

livibaba 2017.10.27. 13:50

domboedina! Az elhúnyt állandó lakcime szerinti önkormányzat hagyatéki ügyintézőjét kell megkeresni, akár először telefonon, aztán megmondja, mit kell tenni.

Gabicsek 2012.03.25. 21:07

Mivel így írta: "nem mondta be", feltételezem, nem akarta bemondani. Nem azt írta, hogy nem tudott róla, hogy létezik.

Egyjogász 2012.03.25. 20:59

Szerintem nem szükségszerű, hogy az örökös kétséget kizáróan tudjon arról, hogy létezik-e másik örökös.Pl. A gyerek annyit tud, hogy az apja elköltözött vidékre, újranősült, de nem tartották a kapcsolatot (nagyon sok ilyen van). Aztán egyszer kap egy értesítést, hogy a papa elhunyt. Nem az ő kötelessége, hogy kinyomozza,, hogy rajta kívül van-e más örökös.

Az más dolog, ha az alábbi ügyben az örökösök tudtak a további örökösről, de azt a közjegyző kérdésére szándékosan elhallgatták.

Gabicsek 2012.03.25. 20:25

Jobban is járnak, ha megegyeznek, mert ha a másik két örökös "nem mondta be", hogy van még örökös, elkövetik a hamis tanúzás vétségét és a harmadik örökös feljelentést tehet. Mert ugye nyilatkozni kell - és alá is kell írni erről jegyzőkönyvet -, hogy kik érintettek az öröklésben.

239. § Aki a hamis tanúzást fegyelmi, szabálysértési, választottbírósági avagy egyéb hatósági eljárásban követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kovács_Béla_Sándor 2012.03.25. 18:58

Igen.

Akatica 2012.03.25. 17:01

Tehát, ha elmennek egy ügyvédhez és a pénz ellenében se ingó, se ingatlan követelése nem lesz tovább, akkor úgy rendben is lesz minden???Nagyon-nagyon köszönöm, hogy válaszolt!!!!!

Kovács_Béla_Sándor 2012.03.25. 16:43

Ha meg tudnak egyezni, akkor nincs szükség senki másra. Ha nem tudnak megegyezni, akkor kérheti a hagyatéki tárgyalás megismétlését, vagy perelhet.

Akatica 2012.03.25. 16:39

Milyen büntetésre számíthat az, vagy van-e valamilyen jogi következménye, ha az elhunyt örökösei közül kihagytak egyet (unokáját) a hagyatéki tárgyalás során? Már több éve nem tartották a kapcsolatot, de most valahogy előkerült és követeli a részét. Nincs is ezzel semmi baj, kifizetnék a részét, de menjenek újra a közjegyzőhöz, vagy hogy kellene, hogy ne legyen ebből a másik két örökösnek problémája, hogy őt nem "mondták be"? Idén februárban emelkedett jogerőre a határozat. Előre is köszönöm a segítséget.