Legfőbb ügyész vagy legfőbb ügyészségi ügyészforrás főoldal vissza

Gabicsek 2012.02.21. 12:47

Legfőbb ügyész nevében és helyett aláírhatja legfőbb ügyészségi (fő)osztályvezető ügyész vagy ügyész.

xita 2012.02.21. 11:44

176. §. (1)A nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, és az elrendelésétől, illetve megindulásától számított két hónapon belül be kell fejezni. Ha az ügy bonyolultsága vagy elháríthatatlan akadály indokolja, a nyomozás határidejét az ügyész legfeljebb hat hónappal, ha ez a határidő letelt, az ügyészség vezetője legfeljebb a büntetőeljárás megindításától számított egy év elteltéig meghosszabbíthatja.(2)488 Egy éven túl a felettes ügyészség vezetője, két éven túl a legfőbb ügyész jogosult a nyomozás határidejének meghosszabbítására.

Kérdés: ha nem a Legfőbb ügyész írja alá a 2 éven túli nyomozás meghosszabbításáról szóló iratot, akkor mi van?