Ítélethozatalforrás főoldal vissza

krisz75 2012.02.04. 19:04

Még új vagyok itt, remélem nem fogok nagy butaságot kérdezni. Párom most tölti (egyenlőre) a 30 napos előzetest. Az normális, hogy ügyvéddel még nem találkozott, hisz van kirendelt ügyvédje. A következő kérdés, hogy tett beismerő vallomást, és nekem azt tanácsolta egy ügyvéd, hogy kérje tárgyalás nélkül az ítéletet. Ez jobb, vagy kevésbé jó döntés lenne? Enyhítést, vagy enyhítő körülmények figyelembe vételét hogyan lehet így megoldani, tárgyalás nélkül? viszont azt mondták, hogy ez által együtt műköést tanúsít, és így az ügyintézés rövidebb és ez az ő szempontjából csak jó lehet. Ezekre szeretnék választ kapni, ha lehetséges.

Mimóka 2012.01.30. 11:17

Hát nem sietik el a dolgot,megadják a módját!

Miért kábítják az embereket akkor,hogy gyorsítani

akarják bírósági ügyek átfutási idejét?

Sehol nincs ilyen hosszú határidő az ügyintézésben!

ObudaFan 2012.01.29. 22:14

Eleve az írásba foglalásra adhat magának 60 napot a bíró, és utána még kézbesíteni is kell. A legegyszerűbb, ha a bíróságon érdeklődsz.

Mimóka 2012.01.29. 21:13

Most már csak azt szeretném tudni,mennyi idő mulva kapom meg a bíróságtól az ítéletet,hisz már majdnem 2 hónapja volt a tárgyalás?Nincs erre határidő?

Gabicsek 2012.01.29. 20:59

Ha van jogerős ítélet és nem fizet, meg kell kérni a végrehajtást.

Mimóka 2012.01.29. 20:56

Igen elbírálták a kárigényemet,vállalta is a károm megtérítését,ezért várom az itéletet,hogy ezt mennyi idő alatt kell megtérítenie.Nem emlékszem,hogy ezt az itélethirdetéskor mondták volna.Ezért várom az itéletet,hogy abban mi áll?

Arra írtam,hogy nem tudom kárigényemet intézni,hogy gondolom sajnos erre ügyvédet kell fogadnom,mert ha önként nem fizet,erre minden esélyem megvan,a továbbiakat szerintem egyedül nem tudom intézni.

Kovács_Béla_Sándor 2012.01.29. 20:44

Akkor csak a végrehajtásra gondolhat, de annak sincs helye, amíg a részleteket rendben fizeti az adós.

Gabicsek 2012.01.29. 20:37

„Kárigényemet addig nem tudom elindítani,ameddig erről nincs ítélet a kezemben!”

Ha a büntetőeljárás során polgári jogi igényt terjesztettél elő károd megtérítésére, akkor milyen kárigényt akarsz még elindítani?

Mimóka 2012.01.29. 20:28

KBS!

A tárgyaláson kárigényemet is elbírálták,vállalta a károm megtérítését ugyan,de tartok tőle,hogy ezt csak azért mondta,mert ez enyhítő körülmény.

Még a bíróságtól nem kaptam meg az ítéletet,nem tudom ezt hogyan kellene kifizetnie,azt tudom,hogy a 350.000 Ft-os pénzbüntetésre 22 hónap részletfizetést kapott.Mennyi idő mulva kellene az ítéletet megkapnom?

Kovács_Béla_Sándor 2012.01.29. 18:45

Eső után köpönyeg, de kérhetted volna, hogy a büntetőeljárásban döntsenek a polgári jogi igényedről is.

Mimóka 2012.01.29. 16:02

KBS !

Az előbb leírt büntetőügyben én voltam a följelentő,engem ért kár a sikkasztás által.A 2011.dec.6-i tárgyaláson jogerős ítélet született,mivel senki nem élt a fellebbezés lehetőségével.Sikkasztás tényét elismerte,hajlandó a nem kis káromat megtéríteni,legalább is ezt mondta,de szerintem csak azért,mert ez enyhítő körülmény.

ObudaFan 2012.01.29. 12:13

Be. 262. § (4) Az ügyész, a vádlott, a védő, a pótmagánvádló és a sértett részére az ügydöntő határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát akkor is kézbesíteni kell, ha velük a határozat rendelkező részét kihirdetés vagy kézbesítés útján már közölték, egyébként a határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát - ha a határozat ellen a felsoroltakon kívül más fellebbezett - a fellebbezőnek kell kézbesíteni.

260. § (4) A jegyzőkönyvbe nem foglalt határozatot - ha e törvény másképp nem rendelkezik - legkésőbb a meghozatalától, illetőleg a kihirdetésétől számított harminc napon belül, ha hosszabb indokolást igényel, hatvan napon belül kell írásba foglalni. A határozat teljes írásba foglalásának napját a határozat eredeti példányán fel kell jegyezni.

lajcsó 2012.01.29. 12:10

Mimóka!

Nem kell várnod a ítéletre. Indíts el a kártérítési pert. Indítványozd a bíróságnak, hogy tegye a per anyagává a büntetőeljárás iratait! A bíróság helyt fog adni az indítványodnak.

Kovács_Béla_Sándor 2012.01.29. 10:22

Szerintem a sértettnek nem küldenek hivatalból az ítéletből, ha nem volt a perben magánfél.

Mimóka 2012.01.29. 10:06

Sziasztok!

Büntetőügyben az ítéletet a tárgyalástól számítva mennyi időre kell megkapnom?2011.dec.06-án volt a tárgyalása az ügynek,amiben én sértett vagyok,és még semmit nem kaptam a bíróságtól!Nincs semmi határidő erre?Kárigényemet addig nem tudom elindítani,ameddig erről nincs ítélet a kezemben!

Ha tud erre valaki válaszolni,örülnék neki!

Gabicsek 2012.01.27. 08:56

A szakértői vélemény nem kötelezi módosításra, az csak egy a bizonyítékok körében.

Magánnyomozó 2012.01.27. 08:15

Nem fikció? :)Emlékszel te a Kaiser Ede Erste bankrablására????Vannak esetek amikor igen is fikció és a kérdés nem az volt, hogy fikció e vagy sem!!!!

lajcsó 2012.01.27. 08:09

A vádirat azt is tartalmazza, hogy az ügyész milyen bizonyítékokra alapozza a vádat. Ez nem fikció.

Magánnyomozó 2012.01.27. 07:11

Tisztelt fórumozók!

A kérdésem a következő:A bizonyítási eljárás végén, amennyiben nem, vagy csak részben bizonyítható egy fikción alapuló vádiratban foglalt tényállás, az ügyész módosítja a vádat arra ami a szakértők által egyértelműen kijelentett? Mi a gyakorlat? Végig kitart az álláspontja mellett, vagy a szakértők véleménye szerint módosítja azt?