erőszakos közösülésforrás főoldal vissza

Dr.Attika 2011.12.19. 17:10

Kedves "greentea"!Reagálj már valmit az elég hosszú hozzászólásokra.A Te jogi tudásod elmélyítése érdekében szóltunk hozzá.

guba 2011.12.18. 16:16

„Vagyis értékelték az életkorát - ha nem tették volna, nem minősülne védekezésre képtelennek.”

Ez csak annyi különbséget jelent, hogy ellenkező esetben bizonyítást kellene lefolytatni arra nézve, hogy védekezésre képtelen állapotban volt-e, így meg nem kell. A tényállás ugyanaz, csak 12 év felett bizonyítani kell, 12 év alatt meg törvényi vélelem áll fenn, ráadásul megdönthetetlen. Mindkét sértettel közösültek, és mindkettő védekezésre képtelen, és csak az életkorukban van különbség. A büntetési tételben kellene értékelni, mivel a 12 év alatti kitettebb, nagyobb védelemre szorul.

Laikusok lehet, hogy nem tudnak különbséget tenni értékelés meg bizonyítás között, de Kend jogász, ráadásul már ügyvédkedik is. :)

Kovács_Béla_Sándor 2011.12.18. 15:03

„ A különbség csak abban van, hogy a 12 év alatti törvény erejénél fogva védekezésre képtelen”Vagyis értékelték az életkorát - ha nem tették volna, nem minősülne védekezésre képtelennek.

guba 2011.12.18. 15:01

„Vagyis amikor megállapítják, hogy a 12 éven aluli sértettel szemben akkor is megvalósul ez a bűncselekmény, ha beleegyezett, akkor a sértett életkorát értékelik. ”

A törvényi vélelem arról szól, hogy bizonyítás nélkül elfogadod, hogy a 12 éven aluli személy védekezésre képtelen. Újra kiemelném, tehát, hogy a beleegyezésnek nincsen jelentősége, vizsgálni sem kell. Mint ahogy arra sem tudnál eredménnyel hivatkozni, hogy az öntudatlan állapotú sértett nem védekezett. A különbség csak abban van, hogy a 12 év alatti törvény erejénél fogva védekezésre képtelen, a 12 év feletti pedig a bizonyítást nyert körülmények által válhat azzá. Vagyis ha az ugyanabban a helyzetben lévő 12 éven aluli sérelmére elkövetett bűncselekménynek ugyanaz a büntetési tétele, akkor pontosan nem értékelték az életkorát.

Kovács_Béla_Sándor 2011.12.18. 14:44

Ezért bűncselekmény. De ennek a bűncselekménynek feltétele a minősített fenyegetés illetve az erőszak vagy a védekezésre képtelen állapot kihasználása. A két körülmény közül valamelyiknek fenn kell állnia; 12 év alatti sértett esetén - éppen mert 12 év alatti - az utóbbi áll fenn. Vagyis amikor megállapítják, hogy a 12 éven aluli sértettel szemben akkor is megvalósul ez a bűncselekmény, ha beleegyezett, akkor a sértett életkorát értékelik. Ha ugyanez az életkor önmagában minősítő körülmény is lenne, akkor ott már másodszor értékelnék.

guba 2011.12.18. 14:34

Semmi relevanciája, nincs a beleegyezésnek 12 év alatt, nincs értelme hivatkozni a sértett beleegyezésére. Pont ez a lényege a 210.§-nak.

guba 2011.12.18. 14:30

Akkor van értelme az összehasonlításnak, ha azonos helyzetben lévő sértetteket vizsgálunk. Védekezésre képtelen 12 éven felülit lehet összehasonlítani védekezésre képtelen 12 éven alulival. Ugyanaz a büntetési tétele, tehát nincs fokozottabb védelem.A megrontás azért nem adekvát helyzet, mert ott a sértett nem vélelmezetten védekezésképtelen.

Kovács_Béla_Sándor 2011.12.18. 13:53

„A jelenlegi szabályozás viszont a 12 éven aluliak fokozottabb büntetőjogi védelmét csak abban az esetben ismeri el, ”Ez tévedés. A fokozott védelem már abban megnyilvánul, hogy beleegyezés esetén is az erőszakos közösülés valósul meg - nem pedig megrontás.

guba 2011.12.18. 12:12

Nem ezzel van a probléma Attika. A korábbi szabályozás minősítő körülményként értékelte, ha valaki 12 éven aluli sértett sérelmére követett el erőszakos nemi közösülést, függetlenül a módjától. Ez nem is vitásan helyes volt így, mivel egy kialakulatlan személyiségben a cselekmény nagyobb károkat okoz, tehát a társadalmi veszélyessége is nagyobb. A jelenlegi szabályozás viszont a 12 éven aluliak fokozottabb büntetőjogi védelmét csak abban az esetben ismeri el, ha az elkövető erőszakot, vagy élet, testi épség elleni fenyegetést alkalmaz. Ebből következően ugyanabban a tételkeretben kell elbírálni, ha valaki egy felnőtt védekezésre képtelen, mintha egy 12 éven aluli (ipso iure védekezésre képtelen) személy sérelmére követi el a bűncselekményt. Ezáltal éppen a lényeg vész el, mivel nem valósul meg a 12 éven aluliak fokozottabb védelme. Pontosabban csak az erőszakos elkövetési mód esetén valósulna meg, ami viszont éppen a gyermek védekezésre képtelensége miatt nem tipikus, hanem kivételes.

Dr.Attika 2011.12.18. 10:10

Szerintem egyszerűbb a megoldás. Alapeseti tényállás hiányában nem állapítható meg a ninősített eseti tényállás. A Btk. 210.§, mint jogalkotói értelmezéssel az alapeseti büntethetőség megvalósul akkor, ha a sértett a 12. életévét nem töltötte be, de a közösülésbe beleegyezett. Ezzel nyílik arra lehetőség, hogy a bíró 5-10 évig tegyen a "puttonyba".

guba 2011.12.18. 09:08

Szerintem nem karcolta, meg is lepődtem, hogy a kommentár a kétszeres értékelésre hivatkozva indokolta a jogszabályváltozást. Pontosan azért emelte ki külön a jogszabály, hogy a 12 év alatti sértettet védekezésre képtelennek kell tekinteni, mert sem fizikailag sem mentálisan nincsen abban a helyzetben, hogy védekezzen, vagy akár, hogy a saját helyzetét belássa. Ezeket a sértetteket a "cukros bácsik" jellemzően nem erőszakkal, vagy fenyegetéssel, hanem két jó szóval nyerik meg maguknak. Ezt belátva, semmi különbség nincsen a cselekmény fenyegetettségében, ha valaki egy évzáró bulin a talajrészeg kolléganőjét csinálja meg (akivel esetleg már régóta flörtölt), vagy egy tizenegy éves kislányt, akivel szemben szintén semmilyen erőszakot lényegében nem kell kifejtenie. Ez szerintem óriási jogalkotói hiba, mert nyilván a két cselekmény társadalmi veszélyessége nem ugyanaz, és a második esetben ennek a megnövelt büntetési tételkeretben is kifejezésre kellene jutnia (ahogy a korábbi szabályozás szerint volt, nagyon helyesen).

Kovács_Béla_Sándor 2011.12.18. 08:03

Igen, mert addig önmagában a sértett kora volt a minősítő körülmény. De ez igencsak karcolta a ne bis idem elvét, ha a sértett beleegyezésével történt a cselekmény. Ezért ma már a sértett 12 éven aluli kora és a speciális fenyegetés vagy erőszak együtt minősít.

guba 2011.12.18. 07:23

Igaz, 2005. szeptember óta valóban már csak az alapesetért felel.

Kovács_Béla_Sándor 2011.12.18. 00:44

Nem.

guba 2011.12.17. 21:44

A minősített esetért felel akkor is, ha a sértett ellenkezés nélkül közösül vele.

greentea 2011.12.17. 19:08

Kedves fórumozók. A kérdésem elméleti, mint sem gyakorlati. A törvény és a tankönyv szövege alapján nem tudok dűlőre jutni...

Tehát a törvényben az alapeset így szól: 197. § (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ugye a 12. életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni. A kérdésem az, hogy aki 12. életévét be nem töltött személlyel közösül (beleegyezik a sértett,akár nem), de nem kényszeríti stb, akkor őt csak az alapeset miatt vonják felelősségre? És a minősített eset pedig akkor valósul meg, ha a 12. életévét meg nem haladott sértettet erőszakkal, fenyegetéssel (...) kényszeríti az elkövető?

remélem érthető, mire szeretnék kilyukadni :)Hálásan köszönöm a válaszokat.