Büntető törvénykönyvforrás főoldal vissza

Dr.Attika 2015.07.17. 11:21

Tisztelt Berecz Úr!A fiktív kiléptetés fegyelmi vétségből arra következtetek, hogy pénzügyőr.Keressen meg a közvetlen elérhetőségemen. Segítek, mint volt pénzügyőr kollégának, amit tudok.Dr. Béres-Deák Attila ügyvédwww.jogitanacs.info

Zolika86 2015.07.17. 02:07

Kedves Ügyvédek!Rendvédelmi szervnél dolgoztam, év elején fegyelmi eljárás indult ellenem melynek vége az lett hogy 5hónap múlva azt a fegyelmi büntetést kaptam hogy megszüntették a szolgálati viszonyomat.A fegyelmi vétségből adódóan a szerv hivatalból megtette a büntető feljelentést csak azt nem tudom hogy ellenem,vagy ismeretlen tettes ellen?Hozzáteszem a fegyelmi eljárás során nem az volt a cél hogy fényt derítsenek az eset körülményeire és a tettes kilétére hanem az hogy engem minél jobban belekeverjenek ebbe az ügybe.Már eltelt 6 hónap de én még idézést nem kaptam.A fegyelmi során sem tettek említést hogy a cselekmény bűncselekmény lenne.Lehetséges az hogy ismeretlen tettes ellen tették meg a feljelentést,vagy esetleg még nyomozati szakaszban van az ügy,vagy lehetséges, habár a fegyelmi során rámrótták a bűnösséget,hogy nem is tették meg a feljelentést??A fegyelmi során rámrótt cselekmény fiktív kiléptetés mely vétkes kötelezettségszegés a testületben belül.Hogyan tudhatnád meg hogy folyik e ellenem büntető eljárás?Mennyi idő után értesítenek ilyen esetben?Előre is köszönöm válaszaikat! Tisztelettel:Berecz úr!

rangerboy 2015.07.01. 23:16

Kedves Ügyvédek!

Egy olyan kérdéssel fordulok a forum használóihoz, akiknek már van esetlegesen tapasztalatuk ebben, és persze a Tisztelt Ügyvédekhez, akik pedig tanácsot tudnának nekem adni.

Van egy levél, amelyek az én nevemre küldtek ki és arra a cimre, ahová be voltam jelentkezve, ideiglenes lakcimen.A levelet 2013. február, március környékén kaphattam meg, azonban már 2013 január óta elhagytam az a lakcimet. A kiküldött levél internetes számla aktiválásához szolgáló adatokat tartalmazott ( a hivatal minden évben csak egyszer küld ki egy értesítőt postán- mivel azonban aktiválták az internetes számlát, így postai levelet egyáltalán nem küldenek-). Ezt a számlát aktiválták is 2013.-ban, azonban a levél nem jutott el hozzám, így nem is én aktiváltam. A számlát letiltattam most 2015. júniusában, ugyanis mindeddig nem voltam a hivatalnál illetékes, és vártam a 2015. februári, márciusi levelet.

Utánanéztem, és elvileg levéltitok megsértése miatt feljelentést tehetek, melyek mindenképpen meg is akarok tenni, mert az egy dolog, hogy nem adja oda a levelet, de miért aktivál olyan számlát, amihez semmi köze. Ezzen már biztosan megsértett valamilyen jogszabályt, esetlegesen törvényt.

Irtam, hogy küldjék meg nekem a levél másolatát, illetve, hogy mikor és mely IP címről lett aktiválva a internetszámla, valamint milyen lekérdezéseket eszközöltek a 2 év alatt, mert ezeket mellékelném a feljelentésemhez. Sajnos erre még nem kaptam választ. Gondolom a feljelentés miatt a rendőrség ugyis kikérheti ezeket az információkat, vagy nem?Mi a szabályozás az internetes felületeknél? Gondolom mindent rögzit egy naplózási fájl (lekérdezés ideje, be-kilépés, IP cím..... főleg az IP cím tudná megadni azt, hogy ki és hol aktiválta, vagyis azt akire gyanakszom, és akinek a cimére ment.

Valószinúleg azért nem kaphattam meg, mert peres eljárással vagyok az illetővel, és gondolom igy kiváncsiskodott utánam vagy valami.

A kérdésem hogy mit és hogyan érdemes erre reagálnom. Miként jelentsem fel? Levéltitok megsértése? Valami más miatt még megtehetem? pl. hogy aktiválta, mikor az nem is az övé. személyes adatokkal való visszaélés miatt -egyébként az internetes számla tartalmazza a nevet, cimet, biztosítási számot, jogviszonyokat? Ezek olyan adatok mihez neki egyáltalán, de semmi köze sincs. Milyen szabályokat sértett meg, amelyek miatt feljelenthetem?

Ilyen esetekben mi a gyakoribb? pénzbüntetés, vagy szabadságvesztés? És mennyi idő?

Várom a jogi tanácsokat.

köszönettelrangerboy

folyami géb 2015.07.01. 13:48

Ja így értem, bejött az üzletszerúség. Ha szerencséje van, ilyen időmúlás mellett megúszhatja ezt is felfüggesztettel, de nyilván csökkent ennekaz esélye.

Zoltán K. 2015.07.01. 11:29

Én arra lennék kíváncsi hogy 2006 os a jelenlegi tárgyalás.De leértékelés az erkölcsit mi szerint 2006 környékén indult e eljárás ellen és milyen ítéleteket kaptam.Így most 2 8 as lett az ügy ülök lesznek eddig nem voltak eddig felfüggesztést inditványozott az ügyész.Most mire számitsak

folyami géb 2015.06.10. 12:54

Olyan nincs, hogy a csalásnak nőtt volna a büntetési tétele.

Zoltán K. 2015.06.10. 07:36

Jó napot kívánok.Van egy 2006 ügyem csalás.Eddig 1-5 volt a büntetési tétel, most 2-8 lett.Mert akkor 2006 ban volt más bün cselekményem az erkölcsi szerint azok ítéleteték felfüggesztései sikeresen leteltek. Így most a vád üzletszerű csalás. Nem rég szabadultam, az utolsó ítéletéből az 2008 volt .Most mire számítsanak?2

Csontoszs 2004.08.27. 21:52

Nincs mit. Sok szerencsét.

wesa 2004.08.27. 21:43

Nagyon köszönöm a segítséget !

Sokat segítettél.

Csontoszs 2004.08.27. 21:26

Wesa

a büntetés kiszabása sok mindentől függ. A Btk. tól-ig határt szab meg, a különböző minősítéseknek megfelelően, és azon belül pedig számos egyéb tényező van, melyet a bíró figyelembe vesz az ítélet kiszabásánál, mint pl. az értékhatár aljához vagy tetejéhez való közelítés, előélet, visszaesés, és még sorolhatnám, ez túl nagy falat most ide.

a bűntetési tételek:

Btk. 318. §(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a csalás kisebb kárt okoz, vagy a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást

d)követik el.(3)(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

követik el.(5) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

követik el.(6) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

c)követik el.(7) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

c)követik el.

Értékhatárokat a Btk. értelmező rendelkezései között találjuk meg. Így:

Btk. 138/A. § E törvény alkalmazásában az érték, a kár, a vagyoni hátrány, a mérték összege, illetőleg az adó-, a járulék, a magánnyugdíjpénztári tagdíj bevétel csökkenésének összege

Ami még érdekes lehet - ha több sértett van - az az üzletszerűség vizsgálata. Az üzletszerűség fogalmát szintén az értelmező rendelkezések között találjuk:

Btk. 137. §

9. üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik,

Az üzletszerűség komoly minősítési körülmény lhete, mint láthatod.

"Mennyi az esély rá hogy valaha lássuk a pénzünket ?"

Sajnos az a tapasztalatom, hogy a büntetőeljárásokban nagyon kevés energia fordul arra, hogy a reparáció sikeres legyen. Az elkövetők kihallgatásuk során többnyire vagyontalannak, vagy létminimumon élőknek nevezik magukat, miközben 40.000 forintos cipőben vannak, és 5 M forintos autóval jönnek a kihallgatásra. A bíró csak abból tud ítéletet szabni, ami az iratokban van. Arra pedig nem sokszor van energia, hogy nyomozati szakban felderítsük azt is, hogy a "mókus" - bocsánat a sajátos szlengemért - az általa bevalottakkal ellentétesen él, bár azért bizonyos határokon belül erre lenne lehetőség.

Ezt a kérdést magam is hallom nap mint nap. Mindenkinek elmondom, hogy a Be. lehetőségeihez mérten igyekszem felderíteni az elkövető vagyoni helyzetét, és ha találunk vagyont, akkor lehet kérni a zár alá vételt,ha az elkövető egy vállakozásába mentette a vagyont, ma már azzal szemben is lehet intézkedéssel élni, bár ez ügyészi jogkör.

A behajtó céget személy szerint nem tartom jó ötletnek.

wesa 2004.08.27. 20:53

Köszönöm a segítséget !

Így már világosabban látok.

Egyébként a leszámolást idézőjelben értettem , valójában arra gondoltam hogy közösen összefogva mi sértettek talán nagyobb erővel bírva , ügyészség elé terjesztjük a dolgot. Így követelésünknek nyomatékosan érvényt szerezhetünk.

Lenne még kérdésem.

Ha bizonyítást nyer az illető bűnössége , milyen bűntetés szabható ki rá ?

Mennyi az esély rá hogy valaha lássuk a pénzünket ?

Behajtó céghez érdemes-e fordulni ?

Köszönöm

Csontoszs 2004.08.27. 20:03

wesa

CsalásBtk. 318. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

Ez a csalás büntetőjogi fogalma, ami oly sokszor eltér a "hétköznapi" csalási fogalomtól.

Kommentár:

" A csalás elkövetési tevékenysége a megtévesztés, ezen belül a tévedésbe ejtés, vagy tévedésben tartás.

A bűncselekmény megállapításához elengedhetetlenül szükséges, hogy a tévedés a károkozással okozati összefüggésben álljon. A törvény nem követeli meg, hogy a tévedésbe ejtés kifejezetten fondorlatos, elháríthatatlan legyen. A károsult hiszékenysége, könnyelműsége sem zárja ki a csalás megállapíthatóságát. A tévedésbe ejtés feltétele, hogy alkalmas legyen a sértett személyéhez kapcsolódóan a károkozás előidézésére. Éppen ezért minden egyes esetben az elkövetői magatartással összefüggésben konkrétan vizsgálni kell a sértett tudattartalmát.

A hitelek elterjedésével együtt megnőtt azoknak a száma, akik ezzel a lehetőséggel visszaélve kívánnak maguknak jogtalanul hasznot szerezni. Tipikus példája ennek, hogy bár tudatában vannak annak, hogy a hitel visszafizetésére nincs reális lehetőségük, mégis különböző összegű kölcsönöket vesznek fel, majd a hitel törlesztését meg sem kezdik. Hasonló a jogi helyzet azoknál a vásárlásoknál, ahol az elkövető úgy vásárol részletre, vagy más halasztott fizetési konstrukcióban, hogy már a vásárláskor tudja, hogy a vételárat nem fogja kifizetni, de e vonatkozásban - általában a hitelképesség hamis igazolása útján - az eladót tévedésbe ejti. Ugyancsak gyakori elkövetési mód, hogy az elkövető úgy vesz fel kölcsönt, hogy a kölcsönadónak - akit szintén nyerészkedési célzat vezet - az átlagosat többszörösen meghaladó uzsora kamatot ígér, így terelve el a sértett figyelmét, megtévesztve őt fizetési szándékát illetően.A fenti példákkal kapcsolatban feltétlenül szükséges felhívni a figyelmet, hogy a csalás megvalósulásához a kölcsön felvételekor, a vásárláskor stb. kell az elkövető szándékában meglennie a nem fizetés szándékának, vagy tudatának. A gyakorlatban számtalan esetben fordul elő, hogy a vádlottak azzal védekeznek, hogy szándékukban állt a hitel visszafizetése, az áru ellenértékének kiegyenlítése, csupán késedelembe estek, illetve a gazdasági élet kiszámíthatatlansága folytán kerültek olyan helyzetbe, hogy nem tudtak eleget tenni vállalt kötelezettségeiknek. A védekezés lényege a nem fizetés következményeinek polgári útra terelése. Az eljárás során elengedhetetlen annak feltárása, hogy az ügylet megkötésekor az elkövetőnek volt-e reális esélye a vállalt kötelezettségek teljesítésére, vagy csupán a szerencse forgandóságában bízott, illetve eleve nem volt szándékában a teljesítés."

Nos, elnézést, hogy rögtön a kommentárból idézek, de arra akartam rámutatni, hogy a kezdeti ötleted jó volt, nevezetesen, hogy a Btk-t kerested a neten. Azt tartom a legszerencsésebbnek, hogy akit érint, az vegye a fáradtságot, és olvasson utána témának. Kérdése lesz így is, hiszen ha minden olyan egyszerű lenne, ahogyan a tankönyvek és kommentárok tárgyalják a törvényszövegeket, akkor nem lenne az a rengeteg gyakorlati probléma.

a kommentár pontosan rámutat a probléma lényegére. Írtatok egy megbízási szerződés, melynek tartalma most nem ismert, de: amennyiben annak megkötésekor a másik fél tudatában volt, hogy a megbízásban foglaltaknak nem fog tudni eleget tenni, vagy nem is akart, akkor a csalás megállapítható. Ezen tudattartam meglétének bizonyítása a gyakrolatban rendkívül nehéz tud lenni. Az pl. hogy a szerződés megkötésekor a másik fél fűnek-fának tartozik már, semmilyen anyagi fedezete nincs, a megbízásban fogaltak nem tud megfelelni, mert pl. ahhoz egyáltalán nem ért, és még sorolhatnám, akkor már megalapozott lehet a gyanú a bcs. elkövetésének megállapításához.

a közös leszámolás:

Csak óvatosan ezzel. Sokszor gyorsabbnak gondolják, mint a peres eljárást, de komoly következményekkel járhat:

ÖnbíráskodásBtk. 273. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Nagyon sok feljelntés van csalás vádjával, de valóban sok az is, amikor tényleg polgári jogi vita van a felek között, nevezetesen késedelmeb esés, hibás teljesítés, etc. Az, hogy a megbízási szerződésben nem kértél fedezetet, és hogy nem ügyvéd hitelesítette: hát ez önmagában nem hiba, sem büntetőjogi-sem polgári jogi szempontból.

a fenti sorok természetesen általánosságban értendők, természetesen minden ügyet önmagában, részleteiben kell vizsgálni, és akkor mondható megnyugtató "diagnózis", legalábbis részemről.

Remélem azért nagyjából érthető, hogy a másik fél magatartásának vizsgálata min alapul, és ez dönti el, hogy bcs. vagy polgári jogi vita állapítható meg.

wesa 2004.08.27. 19:31

Üdv mégegyszer !

Egy éve ismerek egy fickót, a főnököm volt korábban egy pénzügyi tanácsadó cégnél. Egészen baráti volt a viszonyunk. Bróker tevékenységet is folytatott a munkánk mellett.Időközben örököltem egy házat, amit eladtam azzal a céllal hogy egy régi gyermekkori barátommal közösen megvalósítjuk álmunkat, és kimászunk a "mókuskerékből".

A lényeg:

A fickó teljesen a bizalmamba férkőzött felvetette ötletnek hogy ő részvényeket vásárolva megduplázza az összeget. Sokat gondolkozva a dolgon végül is bele mentem.Megírtunk egy megbízási szerződést.Amiben x százalékot ígér egy éves futamidőre.Csak pár héttel ezután jöttem rá hogy hiba van a szerződésben, mégpedig: nem kértem fedezetet, csak két tanú hitelesítette ,nem ügyvéd. Az egyik tanú pedig a fickó felesége.

A fickó szép lassacskán mára el is tünt.Nyomozásba kezdtem, lépten-nyomon olyan emberekbe botlottam akiknek tartozik.

Nálam még nem telt le a határidő, viszont bizalmatlanságom az bőven lett.

Mit tehetek?Tervezünk egy közös "leszámolást"

Csontoszs 2004.08.27. 14:20

Írd le a mi a kérdésed.

wesa 2004.08.27. 13:01

Ha esetleg van jelentkező aki tud segíteni a csalással kapcsolatos ügyekben, abban az esetben nyitok egy "csalás" topikot, ahol erről részletesen beszélhetünk.

wesa 2004.08.27. 12:51

Üdvözlök mindenkit ! Segítséget szeretnék kérni abban, hogy itt az interneten hol lehet hozzáférni a Büntető törvénykönyv összes paragrafusához. Természetesen díjmentesen.Lehet hogy nekem kerülte el a figyelmemet , viszont sehol sem találom. Szeretnék tájékozódni ezen a területen, ugyanis úgy vélem csalás áldozata vagyok. Ha esetleg valaki tudna segíteni konkrétan az ügyemben azért nagyon hálás lennék.

Köszönöm