Mire számíthatok, van megoldás?forrás főoldal vissza

ObudaFan 2011.09.07. 18:17

„Pedig ekézhetnélek éppen ezzel is.”

Konkrétan ezt is tetted (2011.09.03. 07:14), pedig tudtad, hogy teljesen alaptalan.Ennyit a tisztességes vitáról.

A kérdéseidre a válasz:

„ebben a mondatban mit jelent a "kérés" a költségek tételes előterjesztése és igazolása, mint törvényi szóhasználathoz képest”

Pontosan arra szerettem volna utalni, hogy tételesen igazolni kell a költségeket. (Amit te egyébként utóbb vitattál, de örülök, hogy meggyőztelek.)

„illetve ebben az összefüggésben hol ér véget a büntetőeljárás.”

A különleges eljárásban hozott jogerős határozattal.

„Persze értem én, hogy nehéz olyan választ adnod, amellyel ne kerülnél ellentétebe a korábban általad kifejtettekkel.”

Olyan választ lenne nehéz adnom, amivel ellentétbe kerülök. Feltéve, hogy a válasz helyes.

guba 2011.09.07. 10:27

És tisztességes vitában én ellenkező bizonyításig vélelmezem, hogy az ellenfelem is ismeri az egyes jogintézmények tartalmát és jelentését. Ha tehát te azt írod, hogy lehetne bűnsegéd, vagy felbujtó, akkor azt feltételezem, hogy felületes voltál, és nem azt, hogy annyira alulképzett vagy, hogy nem tudod azt sem, hogy nem vehet részt valaki egy elkövetésben két elkövetői minőségben. Pedig ekézhetnélek éppen ezzel is.

guba 2011.09.07. 10:10

„Azt még el tudom képzelni, hogy tévedtél abban, hogy a vádlott költségeinek megtérítésére büntetőeljárásban van-e mód, de annál többre tartalak, hogy elhiggyem, hogy a büntetőeljárás fogalmát így használd.”

Ne minősítgessél, mert egyáltalán nem érdekel a véleményed, helyette válaszoljál a feltett kérdésre. Persze értem én, hogy nehéz olyan választ adnod, amellyel ne kerülnél ellentétebe a korábban általad kifejtettekkel.Ha nem tudsz korrekten vitatkozni, lépj le inkább.

guba 2011.09.07. 10:02

„Ez mind szép lenne, ha nem te magyaráztad volna el, hogy miután a másik laikus "tettestárs"-ként írja le magát, még mellékesen se beszéljünk már arról, hogy egyébként bűnsegédként és felbujtóként a távolból is el lehet követni ezt a bűncselekményt.”

Felesleges kiegészítés volt, amely felületességen alapult. Ha elolvastad volna a topiknyitót, nyilván nem tetted volna meg, most meg már nehezedre esik elismerni, hogy figyelmen kívül hagytad a tényállásból azt, hogy a kérdező többször is kiemelten hangsúlyozta, hogy ő hogyan is lehetne tettestárs. Az idézésben akként van aposztrofálva.

„Aztán kb. két és fél hete felhívtak a szüleim hogy kaptam egy beidézést tártyalás elökészítésére, mint tettestárs ... ...nem értem hogy engem milyen alapon jelentgetnek fel mint "tettestárs"?”

ObudaFan 2011.09.07. 09:08

„Teodor nem a kérdező, és nem is jogász, hanem egy dilettáns, aki odatévedt, legalábbis a szóhasználatából ez derül ki. Ha tehát ő az ügyészt felperesnek nevezi, akkor szerinted ezzel már felvetődött a kártérítés polgári perben való érvényesítése? ”

Ez mind szép lenne, ha nem te magyaráztad volna el, hogy miután a másik laikus "tettestárs"-ként írja le magát, még mellékesen se beszéljünk már arról, hogy egyébként bűnsegédként és felbujtóként a távolból is el lehet követni ezt a bűncselekményt.

„Pontosan abban az értelemben használtam a "büntetőeljárást" ahogy te”

Nem, legfeljebb ahogy láttatni szeretnéd, hogy én hogyan is használtam. Egyébként elég életszerűtlen a magyarázatod. Azt még el tudom képzelni, hogy tévedtél abban, hogy a vádlott költségeinek megtérítésére büntetőeljárásban van-e mód, de annál többre tartalak, hogy elhiggyem, hogy a büntetőeljárás fogalmát így használd.Erről legfeljebb az jut az ember eszébe, amit Théophile Gabrone mondott Mervinnek.

naeznincs 2011.09.06. 19:53

OFFHangulat javítás következik, itt a nagy kérdés

"Ha Superman olyan okos, miért veszi a bugyiját a nadrágjára?" :)

Nem kell válasz, csak mosolyogjatok végre, és bocsássatok meg egymásnak, ha tudtok.

guba 2011.09.06. 19:27

„Valóban érdemes kérni a költségeket, de már a büntetőeljárás során.”

Cserében te is magyarázd el, hogy ebben a mondatban mit jelent a "kérés" a költségek tételes előterjesztése és igazolása, mint törvényi szóhasználathoz képest, illetve ebben az összefüggésben hol ér véget a büntetőeljárás.

guba 2011.09.06. 19:13

„De még egyszer kérlek, magyarázd meg, miért írtad le ezt a nyilvánvaló hamis állítást:

„Gyanúsított egyébként költségigénnyel szerintem nem élhet a büntetőeljárásban.””

Érdekesen akarsz fogást keresni rajtam. Pontosan abban az értelemben használtam a "büntetőeljárást" ahogy te, mivel reagáltam a hozzászólásodra, és ez volt megfelelő a szóhasználatodnak. Ha te ugyanis azt írtad, hogy "még a büntetőeljárásban kérje", akkor ez alatt nyilván azt éretted, hogy addig amíg vele szemben az eljárást meg nem szüntetik, vagy fel nem mentik. Mint ahogy beidézted az idevágó jogszabályt, a költségek megállapítására az eljárást befejező határozatban van mód, és a kifizetés azt követő harminc napon belül történhet.

guba 2011.09.06. 18:58

„Dehogynem volt.

Teodor # 2011.08.26. 19:22”

Teodor nem a kérdező, és nem is jogász, hanem egy dilettáns, aki odatévedt, legalábbis a szóhasználatából ez derül ki. Ha tehát ő az ügyészt felperesnek nevezi, akkor szerinted ezzel már felvetődött a kártérítés polgári perben való érvényesítése? És a te következő hozzászólásodat ennek fényében kellet volna értelmeznem?Ne viccelj már!

ObudaFan 2011.09.03. 09:42

„három napodba telt míg felfogtad, hogy ha valakit társtettesként vádolnak, akkor ugyanarra a cselekményre nézve már nem lehet sem felbujtó, sem bűnsegéd”

Ez után a mondatod után arra kérlek, hogy senkit ne vádolj azzal, hogy csúsztat, bármit is írna.

ObudaFan 2011.09.03. 09:32

De még egyszer kérlek, magyarázd meg, miért írtad le ezt a nyilvánvaló hamis állítást:

„Gyanúsított egyébként költségigénnyel szerintem nem élhet a büntetőeljárásban.”

ObudaFan 2011.09.03. 09:32

Dehogynem volt.

Teodor # 2011.08.26. 19:22

guba 2011.09.03. 07:14

Kértelek már, hogy a hiányzó magyarázataidat ne tényállásbeli csúsztatásokkal, és személyeskedéssel helyettesítsd. Valóban értelmetlen veled a vita, mert tisztességtelen módon hamis tényekre hivatkozol, ráadásul nem először. Nyilván jól jönne neked, ha lett volna olyan felvetés, hogy esetleg polgári pert kell-e indítani, de nem volt ilyen. Azért te nyugodtan hivatkozzál rá...,igaz mondjuk, hogy az is három napodba telt míg felfogtad, hogy ha valakit társtettesként vádolnak, akkor ugyanarra a cselekményre nézve már nem lehet sem felbujtó, sem bűnsegéd.

ObudaFan 2011.09.01. 10:06

„„Sehol nem állítottam, hogy a különleges eljárás ne lenne a büntetőeljárás része. ”

De, implicite igen, amikor azzal magyaráztad, hogy még a büntetőeljárásban érdemes kérnie a költségtérítést, hogy ne kelljen később különleges eljárásban.”

Nem ezt írtam. Azt, hogy büntetőeljárásban is lehet érvényesíteni a költségigényt, arra a felvetésre írtam, hogy a kérdező ezt érvényesítse polgári perben.

De te még nem magyaráztad meg, miért írtad, hogy büntetőeljárásban szerinted a nyilvánvaló jogszabályi rendelkezések ellenére ne kérhetné a felmentett vádlott a költségei megtérítését. Te ugyanis explicite és szó szerint ezt írtad, és nem nekem kell úgy félremagyarázni a szavaidat, ahogy te próbálod azt az én szavaimmal.

Ez a vita ismét ugyanolyan céltalan és komolytalan, mint minden vita veled, vitaképtelen vagy, itt hagylak.

guba 2011.09.01. 09:44

„De annak örülök, hogy legalább meggyőztelek álláspontod nyilvánvaló helytelenségéről.”

Eh, már megint a színészkedés érvelés helyett...

„Sehol nem állítottam, hogy a különleges eljárás ne lenne a büntetőeljárás része. ”

De, implicite igen, amikor azzal magyaráztad, hogy még a büntetőeljárásban érdemes kérnie a költségtérítést, hogy ne kelljen később különleges eljárásban.

„Amint azt te is tudod, a tanács arra a felvetésre született, hogy a kérdező utólag, polgári perben érvényesítse a költségigényét. ”

A "mint azt te is tudod" mondatkezdetek általában arra hivatottak, hogy pótolják a hiányzó ténybeli alátámasztást. Most is. Nem volt ilyen felvetés.

ObudaFan 2011.08.31. 11:34

Nem, te konkrétan ezt írtad:

„„„Gyanúsított egyébként költségigénnyel szerintem nem élhet a büntetőeljárásban.”””

Ezt még csak hozzávetőlegesen sem lehet úgy értelmezni, ahogy azt utólag szeretnéd. És ez hatalmas tévedés.

De annak örülök, hogy legalább meggyőztelek álláspontod nyilvánvaló helytelenségéről.

„Ez okozza ui. a félreérthetőséget. Még kevésbé tetted egyértelművé azzal, hogy először a különleges eljárásokat nem tekintetted a büntetőeljárás részének, majd később igen.”

Sehol nem állítottam, hogy a különleges eljárás ne lenne a büntetőeljárás része. Kétségbeesetten próbálod így magyarázni, amit leírtam a tárgyi tévedésedet követően.

Akkor még egyszer. Az alapeljárásban sincs semmi akadálya a terhelt költségigénye érvényesítésének - ellentétben korábban kifejtett álláspontoddal. Ha ez elmaradt, még mindig értelmesebb büntetőeljárásban, különleges eljárás keretei között érvényesíteni a költségigényt, mint polgári perben.

„De, akkor mi értelme lenne egy ilyen tanácsnak?”

Amint azt te is tudod, a tanács arra a felvetésre született, hogy a kérdező utólag, polgári perben érvényesítse a költségigényét. Ami felesleges, időrabló, költséges. Ez volt az értelme.

guba 2011.08.31. 09:11

Ha meg csak a bejelentés jogát akarjuk alatta érteni, akkor semmivel nincs beljebb a kérdező akkor sem, ha nem az eljárás végén nyilatkozik a költségigényéről, hanem első fellépésekor ezzel nyit. De, akkor mi értelme lenne egy ilyen tanácsnak?

guba 2011.08.31. 09:06

Ezt írtam én is. Bejelenthetsz bármit, aztán majd ha eljön az ideje dönt róla bíróság. De, költségtérítést terheltként az eljárás befejezése előtt nem fogsz kapni.Kérésről volt egyébként szó, ami ebben a szövegösszefüggésben nem egyszerűen a bejelentés jogát jelenti, hanem azt, hogy arra is van esélyed hogy még a büntetőeljárásban meg is kapjad. Erre reagáltam, szerintem adekvát módon.

Kovács_Béla_Sándor 2011.08.31. 08:51

Polgári perben is bejelenthetem a perköltség igényemet már a keresetlevélben, pedig dönteni ott is csak az eljárás végén, az ítéletben fognak róla.

(Elég méltatlan, amit műveltek egymással. Szvsz ok nélkül, feleslegesen.)

guba 2011.08.31. 08:03

A felbujtó és a bűnsegéd mint elkövetői alakzatok irányába tett kitérődet meg szintén felületességen alapuló felesleges hangulatrontásnak tekintem, megtoldva egy kis személyeskedéssel.

guba 2011.08.31. 07:59

Hogy a terhelt nyilatkozattételi jogát ez bármilyen módon is korlátozná, nem igaz, és megint félrebeszélés. Nyilván tehet bármilyen indítványt, jegyzőkönyve is fogják venni, csak egy ilyen értelmű indítványt eleve azzal hárítana el a bíróság, hogy a költségtérítésnek az eljárása végén lesz helye, nyilván a szükséges feltételek megvalósulása esetén.

guba 2011.08.31. 07:54

Akkor én is összefoglalom, hogy "te is értsd"! Azt írtad, hogy

„„„Valóban érdemes kérni a költségeket, de már a büntetőeljárás során.””

Erre írtam, hogy az eljárás során nem élhet költségigénnyel. Ez alatt azt kell érteni, hogy hiába kéri a költségeit, a tanúdíjhoz hasonlóan nem kaphatja meg, mert a bíróság csak az eljárás végén dönt a bűnügyi költségről. Ez teljesen összhangban van az általad is beidézett jogszabályokkal.Azóta láthatóan próbálsz rendet tenni a fejedben, ami helyes, csak a túl korán leírt hozzászólásaid, azért még továbbra is olvashatóak. Többször kértem, hogy tedd egyértelművé, hogy mit is értettél a "már a büntetőeljárás során" kitétel alatt, amire azóta sem adtál választ. Ez okozza ui. a félreérthetőséget. Még kevésbé tetted egyértelművé azzal, hogy először a különleges eljárásokat nem tekintetted a büntetőeljárás részének, majd később igen.

„„Ha tud róla. Ahhoz azért nem árt nyilatkozni. Nem mellesleg épp a költség vonatkozásában nem kevés határozat születik különleges eljárásban.””

Nem az a kérdés, hogy az ártatlanul eljárás alá vont terheltnek jár-e költségtérítés, hanem az, hogy mikor kaphatja meg. Az eljárás befejezése után - ahogy azt szépen be is idézted - az pedig, hogy a költségeit igazolnia is kell, semmiben nem mond ellent az általam kifejtetteknek.

ObudaFan 2011.08.29. 23:11

Hogy te is értsd.

Az a véleményed, hogy

„a vádlottnak esetleg már a kihallgatása során nyilatkoznia kellene a költségigényéről. Erre írtam, hogy ez felesleges, egyrészt mert nincs helye, amíg az eljárást vele szemben meg nem szüntetik, vagy fel nem mentik”

azért teljesen alaptalan, mert egyrészt

1. § (3) Az (1) bekezdésben megjelölt költségek megtérítésére a terhelt által előterjesztett tételes kimutatás és igazolás alapján van lehetőség.

másrészt

7. § (1) Az e rendelet alapján megtérítendő készkiadást és munkadíjat a bíróság az eljárást befejező határozatában állapítja meg.

(Meg úgy általában is érthetetlen lenne, hogy a vádlott általános indítványtételi jogát mi korlátozná épp ebben a kérdésben,)

ObudaFan 2011.08.29. 22:49

De ha már itt tartunk.

„Ez a mondat arra enged következtetni, hogy a vádlottnak esetleg már a kihallgatása során nyilatkoznia kellene a költségigényéről. Erre írtam, hogy ez felesleges, egyrészt mert nincs helye, amíg az eljárást vele szemben meg nem szüntetik, vagy fel nem mentik, másrészt ebben az esetben nyilatkoztatják hivatalból. ”

Már megint elég lett volna a puszta jogszabályt elolvasni, hogy ne írj ökörséget.

26/2003. (VII. 1.) IM-BM-PM együttes rendeleta terhelt és a védő készkiadása, illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról

1. § (3) Az (1) bekezdésben megjelölt költségek megtérítésére a terhelt által előterjesztett tételes kimutatás és igazolás alapján van lehetőség. Ennek hiányában a bíróság az eljárási iratok alapján határoz a költségek megtérítéséről.

Ami adott esetben egyáltalán nem mindegy.

ObudaFan 2011.08.29. 22:40

„„Gyanúsított egyébként költségigénnyel szerintem nem élhet a büntetőeljárásban.””

Ez lenne a színvonal?


guba 2011.08.29. 22:24

„Amikor a kérdést feltetted, ez még fel sem merült, így, azt gondolom, joggal feltételeztem, hogy ez is nehézséget okoz.”

Olvasd már vissza a topiknyitót! Idézőjelben szerepel a tettestárs:

„könnyü testi sértéssel vádol az az orvos aki a blogíró ellen tette a feljelentést, most a blogíró és társai ellen tett könnyü testi sértés miatt feljelentést, és kérik hogy jelenjek meg meghallgatásra a tárgyalás elöksézítése céljából...nah de nekem semmi közöm az egészhez, hiszen nem is tartózkodtam az országban, és sem az orvost, se egy feljelntettet sem ismerek és soha sem írásos, sem szóbeli formában nem léptem egyikkel sem kapcsolatba...nem értem hogy engem milyen alapon jelentgetnek fel mint "tettestárs"?”

„Nem fogalmaztam pontatlanul sem, bárhogy próbálod összeollózni a hozzászólásaimat.”

Ugyan már, ezért inkább szégyellhetnéd magad!Színvonal alatt vitatkozol megint, okostóni!

ObudaFan 2011.08.28. 20:00

„Köszi a választ, de mint ahogy olvashattad a kérdező többször leírta, hogy mindkét bcs vonatkozásában társtettesként kezelik, tehát, a kérdés értelmezési tartománya az ismert világegyetemnek csak a tényállás által behatárolt része lesz.”

Amikor a kérdést feltetted, ez még fel sem merült, így, azt gondolom, joggal feltételeztem, hogy ez is nehézséget okoz.

„de vegyük úgy, akkor, hogy pontatlanul fogalmaztál.”

Nem fogalmaztam pontatlanul sem, bárhogy próbálod összeollózni a hozzászólásaimat.Tévedtél, megesik. Csak ez a küszködés lenne felesleges mellé.

guba 2011.08.28. 07:18

„Az odáig rendben van, csak feltettél egy kérdést, amire válaszoltam.”

Köszi a választ, de mint ahogy olvashattad a kérdező többször leírta, hogy mindkét bcs vonatkozásában társtettesként kezelik, tehát, a kérdés értelmezési tartománya az ismert világegyetemnek csak a tényállás által behatárolt része lesz.

guba 2011.08.28. 07:11

„Ebből ez önmagában nem következik, ugyanis a büntetőeljárás része még a bűnügyi költséggel kapcsolatban lefolytatandó különleges eljárás is.”

Éppen ezért félreérthető az a felhívásod, hogy "még a büntetőeljárás során kérje". Annál is inkább, mert a legutóbbi hozzászólásodban még arra hivatkoztál, hogy azért kell "még a büntetőeljárásban kérni", hogy ne kelljen különleges eljárásban, később:

„Ha tud róla. Ahhoz azért nem árt nyilatkozni. Nem mellesleg épp a költség vonatkozásában nem kevés határozat születik különleges eljárásban.”

Picit inkoherensnek tűnik a kétféle indoklásod, de vegyük úgy, akkor, hogy pontatlanul fogalmaztál.

ObudaFan 2011.08.27. 23:55

„Társtettesként van aposztrofálva.”

Az odáig rendben van, csak feltettél egy kérdést, amire válaszoltam.

ObudaFan 2011.08.27. 23:53

„Ha ez így tévedés szerinted”

Meg a jogszabály szerint.

„„Valóban érdemes kérni a költségeket, de már a büntetőeljárás során.”

Ez a mondat arra enged következtetni, hogy a vádlottnak esetleg már a kihallgatása során nyilatkoznia kellene a költségigényéről.”

Ebből ez önmagában nem következik, ugyanis a büntetőeljárás része még a bűnügyi költséggel kapcsolatban lefolytatandó különleges eljárás is.

„ A vádlott költségei is részét képezik ugyanis a bűnügyi költségnek.”

Na ugye. Épp ezért tévedés az, amit leírtál.

deothora 2011.08.27. 21:43

Én konkrétan betelfonáltam a bíróságra és ott mondták hogy én mint "tettestárs" szerepelek a feljelentésben. De azért nagyon szépen köszönöm a válaszokat.Amennyiben tárgyalásra kapok beidézést mindenképpen meg fogok jelenni ügyvéddel, ezt eldöntöttem.

guba 2011.08.27. 20:54

„Mondja ő.”

Abszurd az ügy, de mégiscsak az alapján válaszolsz, amit a kérdező eléd tár. Ha tévedett, vagy pontatlanul tette fel a kérdést, akkor nyilván nem lesz használható a kapott válasz.

guba 2011.08.27. 20:50

„Ez így, általánosan nyilvánvaló tévedés.”

Ha ez így tévedés szerinted, akkor csak a korrektség kedvéért újra megkérdezem, hogy hogyan értetted ezt a mondatot, mivel erre született válaszként:

„Valóban érdemes kérni a költségeket, de már a büntetőeljárás során.”

Ez a mondat arra enged következtetni, hogy a vádlottnak esetleg már a kihallgatása során nyilatkoznia kellene a költségigényéről. Erre írtam, hogy ez felesleges, egyrészt mert nincs helye, amíg az eljárást vele szemben meg nem szüntetik, vagy fel nem mentik, másrészt ebben az esetben nyilatkoztatják hivatalból. A vádlott költségei is részét képezik ugyanis a bűnügyi költségnek.

„Ha tud róla. Ahhoz azért nem árt nyilatkozni. ”

Számos bírói hiba elkövethető, különben nem lenne szükség jogorvoslati rendszerre.

Kovács_Béla_Sándor 2011.08.27. 20:42

Mondja ő.

guba 2011.08.27. 20:33

„Felbujtóként vagy bűnsegédként.”

Társtettesként van aposztrofálva.

ObudaFan 2011.08.27. 16:21

(„Gyanúsított egyébként költségigénnyel szerintem nem élhet a büntetőeljárásban.”

Ez így, általánosan nyilvánvaló tévedés.Be. 339. § (3) Ha a vádat az ügyész képviselte, és a bíróság a vádlottat felmenti, vagy az eljárást az ügyész vádelejtése miatt megszünteti, az állam a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül - a külön jogszabályban meghatározott mértékben - megtéríti a vádlott költségét, továbbá védőjének az eljárás során nem előlegezett díját és költségét.)

ObudaFan 2011.08.27. 16:17

„HA meg arra gondoltál, hogy az eljárás befejezésekor kellene kérnie, akkor felesleges volt, mert a bűnügyi költségről a bíróság úgyis hivatalból rendelkezik.”

Ha tud róla. Ahhoz azért nem árt nyilatkozni. Nem mellesleg épp a költség vonatkozásában nem kevés határozat születik különleges eljárásban.

„interneten keresztül hogyan lehet elkövetni könnyű testi sértést?”

Felbujtóként vagy bűnsegédként.

guba 2011.08.27. 15:00

Ez már nem eljárásjogi, hanem ténybeli kérdés. Ezért lesz neked is a legjobb, ha elmész a kihallgatásra és tisztázod magad.

deothora 2011.08.27. 14:20

Kedves Guba!Abban igazad van, hogy írtam, de az nem mindegy hogy mit: én név nélkül általánosságban írtam egy véleményt, egy adott szituációról, úgy hogy nem neveztem meg senkit...a blogíró pedig a blogjában egy orvosról ír név szerint, és oda idézgeti az én nevemet, az ö véleményével...szerintem ez azért különbség nem?

guba 2011.08.27. 13:50

Jó, most az hogy neked van-e blogod, vagy nincs ebben az ügyben éppen nem releváns, a lényeg az, hogy nyilvános internetes felületen írtad. Nem vagy tettestárs, ezt már írtam korábban is, de terhelt vagy és ha idéztek, akkor köteles vagy megjelenni.

deothora 2011.08.27. 13:46

Még annyit hogy alapvetöen kivagyok azon akadva hogy a blogíró olyan dolgokat ad a blogjában a "számba" amiket én nem mondtam...az újság fórumában egy általánosságban tett megjegyzést írtam név nélkül, csupán a blogíró nevesítette a saját blogjában a véleményével kiegészítve amit írtam..nah de elvileg még ö sérti meg ezzel az én jogaimat nem?

deothora 2011.08.27. 13:43

Kedves Guba valamit félre érthettél mert: nekem nincsen blogom, én egy újság fórumjában reagáltam egy újságcikkre amiben egy mühibát elkövtö orvosról írtak akit elítélt a bíróság...majd kaptam egy idézést a bíróságra hogy egy X.Y. készített egy blogot amiben az én nicknevemet és bejegyzésemet bemásolta a fentebb említett fórumról és a saját véleményével kiegészítette...az orvos akiröl a blogíró a fórumában írt feljelentette a blógírót és tettestársait...és én mint tettestárs vagyok feljelentve - ezt megkérdeztem a bíróságon- és nem értem hogy, hogyan lehetek tettestárs ha a blogíró a tudtom és beleegyezésem nélkül használta fel az írásomat és a nicknevemet egy másik fórumról??Továbbá jött még egy idézés hogy a blogíró és tettestársait - és itt szintén mint tettestárs vagyok vádlott- könnyü testi sértés miatt feljelent...nah és ezen már végképp kiakadtam, mert sem a blogírót, sem a blogíró által ott idézett másik 8embert nem ismerem, söt magát a feljelentöt sem, és az országban sem tartozkodtam amikor az inzultus történhetett..akkor mégis miért és hogyan is vagyok tettestárs???

Kovács_Béla_Sándor 2011.08.27. 13:14

Még az is lehet, hogy rosszul olvasta a vádiratot. Pl. az I. r.-t vádolják becsületsértéssel és testi sértéssel, őt meg társtettesként a becsületsértéssel.

guba 2011.08.27. 13:03

Ha a becsületsértésről a vád könnyű testi sértésre változott, vagy azzal kiegészült, akkor nyilván érte valamilyen testi inzultus is a magánindítvány tevőt, mert teljesen megalapozatlan feljelentés alapján nem fog a bíróság lefolytatni egy magánvádas eljárást sem. Ezen akadtam fenn. Az hogy a blogodban mit írtál és a tényállás többi része világos, csak más egyéb cselekménynek is kellett még történnie. Ha meg a két bűncselekménynek csak annyi köze van egymáshoz a blogkészítő testi sérülést is okozott a sértettnek, akkor ebben te semmi esetre sem lehetsz társtettes.

deothora 2011.08.27. 12:02

Kedves Guba!Elöször jött az idézést hogy a blogkészítöt és tettestársait - itt azokat akiket a blogkészítö a tudtuk nélkül idézett tettestársnak veszik azért es is érdekes- becsületsértés miatt feljelentik....aztán most meg két hete jött hogy az orvos a blogkészítöt és tettestársait könnyü testi sértés miatt jelentette fel, és én is mint tettestárs szerepelek..nah de nem értem hogy miért, amikor sem a blogkészítöt nem ismerem, sem a többi feljelentettet, és blog létezéséröl is csak az elsö idézésböl értesültem, tehát az aki csinálta az engedélyem és tudtom nélkül szedte le egy fórumból az írásomat amihez a saját véleményét csatolta...a könnyü testi sértés meg azért is nevetséges mert nem is voltam, az országban sem, és a feljelentöt sem láttam soha életemben, még csak fotóról sem, és semmilyen kapcsolatban nem álltam vagy állok egy feljelentettel sem...szóval nem nagyon értem hogy most mit is akarnak tölem úgy egészen pontosan???

guba 2011.08.27. 11:43

Ha szerinted a Be. 514.§ (1) bekezdése alapján kérhet költségtérítést a gyanúsított, akkor tisztáznod kellene, hogy mit is értettél ez alatt:

„Valóban érdemes kérni a költségeket, de már a büntetőeljárás során.”

Technikailag ez úgy bonyolódna le, hogy - a tanúhoz hasonlóan, csak kérdés nélkül - nyilatkozik a vádlott, hogy ő is kér költségtérítést? :) HA meg arra gondoltál, hogy az eljárás befejezésekor kellene kérnie, akkor felesleges volt, mert a bűnügyi költségről a bíróság úgyis hivatalból rendelkezik.

ObudaFan 2011.08.27. 09:40

„Azon csak én akadtam fenn, hogy interneten keresztül hogyan lehet elkövetni könnyű testi sértést? ”

Természetesen nem, csak ezt már részletesen megtárgyaltuk egy másik topicban. Ebben a topicban feltett kérdés tekintetében meg nincs nagy jelentősége, ettől még tárgyalást kell ugyanis tartani.

„Gyanúsított egyébként költségigénnyel szerintem nem élhet a büntetőeljárásban.”

Szerintem meg a Be. 514. § (1) alapján igen.

guba 2011.08.27. 09:21

Azon csak én akadtam fenn, hogy interneten keresztül hogyan lehet elkövetni könnyű testi sértést? Gyanúsított egyébként költségigénnyel szerintem nem élhet a büntetőeljárásban.

deothora 2011.08.26. 21:07

Ahha, értem és nagyon szépen köszönöm a válaszokat, most már legalább látok egy kis fényt az alagút végén

ObudaFan 2011.08.26. 20:46

Felperes az itt nincs, magánvádló van, és valóban őt terheli a bizonyítás. Valóban érdemes kérni a költségeket, de már a büntetőeljárás során.

Teodor 2011.08.26. 19:22

Nyilván felmentenek, hiszen könnyedén bizonyítani tudod, hogy nem is voltál az országban. Arról nem is beszélve, hogy a bizonyítás a felperest terheli, ha jól tudom.. és nyilván nem fog tudni rád bizonyítani semmit, különösen nem a testi sértést.A helyedben mindenesetre nyitnék egy kis noteszt és elkezdeném feljegyezni az üggyel kapcsolatban felmerült költségeimet.. a felmentés után pedig perelném is az orvost egyből..

deothora 2011.08.26. 19:17

Ah értem, szóval elöször tisztázni kell az egész helyzetet?...köszönöm a segítséget és még egyszer elnézést a butuska kérdésekért.

ObudaFan 2011.08.26. 19:04

Felmenteni ebben az esetben majd felmentenek, de ehhez azért előbb csak tisztázni kell, hogy igaz-e, ami a feljelentésben van, vagy sem.

deothora 2011.08.26. 19:00

Elnézést ha buta dolgot kérdezek, de nem értem hogy, semmi közöm az egészhez, nem csináltam semmit, bizonyíthatóan nem is állok kapcsolatban a többi feljelentettel...ezek tükrében kérdeztem hogy számíthatok rá hogy ellenem az eljárást beszüntetik, vagy felmentenek?

ius latratus 2011.08.26. 18:58

Honnan veszed, hogy téged el akarnak ítélni?A másik kérdésedre a válasz: ha kék foltok vannak rajtad, s az utcán ráböksz Pistikére hogy ő tette, s te feljelented, akkor Pistike fel lesz jelentve...

(s nem kívánnám részletezni tovább)

deothora 2011.08.26. 18:53

Elnézést hogy megint kérdezek de: semmi közöm az egészhez, nem is ismerem azokat akik elkövették a testi sértést az áldozatot sem ismerem....akkor miért akarnak engem elítélni? Nem értem...ezzel az erövel akkor akárkire rábökhetek az utcán és mondhatom hogy ö vert meg és feljelentem, ha van rajtam két kék folt?

ObudaFan 2011.08.26. 18:46

Akkor szüntetik meg, ha a feljelentésben foglaltak nem minősülnek bűncselekménynek.

deothora 2011.08.26. 16:49

Köszönöm a választ, még az a kérdésem lenne hogy, lehetséges hogy megszüntetik ellenem az eljárást?hiszen nem csináltam semmit

ObudaFan 2011.08.26. 16:31

Ha meghatalmazol ügyvédet ezzel, az nyilván hasznos lesz. Azt azért így sem lehet garantálni, hogy nem kell megjelenned-

deothora 2011.08.26. 15:44

Tisztelt Szakértök!Már írtam a témával kapcsolatban de mivel nagyon kétségbe vagyok esve ezért újra, tanácsot szeretnék kérni. Az esetem a következö: Én már több éve Ausztriában élek az élettársammal, már lassan két éve hogy egy újság fórumában reagáltam egy cikkre ami egy mühíbát elkövetö orvos elítéléséröl szólt, ott általánosságban azt írtam hogy " az ilyen orvosokról akik hibát követnek el vagy elveszítik az engedélyüket kéne egy internetes listát csinálni, és nyílvánosságra hozni hogy a leendö páciensek informálva legyenek, ha már az állam nem védi meg öket az ilyen kontároktól" ennyi ....aztán egyszer csak felhívtak a szüleim hogy kaptam egy beidézést a bíróságra becsületsértés miatt, mert egy számomra idegen valaki csinált egy orvosról szóló blogot, ahol a tudtom és engedélyem nélkül megjelentette az én nicknevemet és a tölem származó idézetet amit a saját véleményével úgy egészített ki hogy "XY(én nicknevem)a nyílvános pellengért találná a megfelelö büntetésnek" ...és utánna idézte a fentebb írt mondatot tölem...Az orvos akiröl a honlap szólt feljelentette az illetöt és tettestársait - mert a blogkészítö több embertöl is másolgatott- nah de én nem is ismerem az oldal készítöjét, és soha nem olvastam az oldalát, a blog létezéséröl is csak a bírósági idézésböl értesültem.A tölem származó mondat a tudtom és engedélyem nélkül került fel az oldalra...írtam a bíróságnak egy beadványt amiben leírtam mindent, és kaptam is egy választ hogy igazoltnak tekintík hogy nem megyek haza, ugyanis nekem nincs pénzem haza vonatozni egy oda-vissza út kb. 300euró+szállás stb. tehát 400euró körül lenne csak az hogy hazatudjak menni a tárgyalásra. Azt gondoltam ezzel el van intézve a dolog. Aztán kb. két és fél hete felhívtak a szüleim hogy kaptam egy beidézést tártyalás elökészítésére, mint tettestárs könnyü testi sértéssel vádol az az orvos aki a blogíró ellen tette a feljelentést, most a blogíró és társai ellen tett könnyü testi sértés miatt feljelentést, és kérik hogy jelenjek meg meghallgatásra a tárgyalás elöksézítése céljából...nah de nekem semmi közöm az egészhez, hiszen nem is tartózkodtam az országban, és sem az orvost, se egy feljelntettet sem ismerek és soha sem írásos, sem szóbeli formában nem léptem egyikkel sem kapcsolatba...nem értem hogy engem milyen alapon jelentgetnek fel mint "tettestárs"? Írtam még egy beadványt a bíróságra ahol mindent leírtam hogy, nincs pénzem hazautazgatni, és hogy semmi közöm az egészhez...de még nem kaptam választ, úgy mint a múltkor.Az lenne a kérdésem hogy, Önök szerint mire számíthatok, vagy mi legyen a következö lépés amit tennem kéne? Soha nem volt bírósági ügyem, büntetlen elöéletü vagyok, és járatlan ilyen ügyekben...muszály mindenképpen hogy hazamenjek, vagy esetleg feltudnék ügyvédet fogadni aki képvisel? Lehetséges lenne hogy, beszüntetik ellenem az eljárást, hiszen nem csináltam az ég világon semmit, és a többi fejlelentetthez sincs semmi közöm...??? Kérem szépen hogy válaszoljanak, mert nagyon kétségbe vagyok esve, azonkívül a munkámban is akadályoztatva vagyok, mert nem tudom hogy most kapok-e szabadságot haza menni,söt el is veszíthetem ez miatt a munkámat, mert hazautazni innen -kb.900km-re lakom a bíróságtól- legalább háromnap mert a vonat úgy kb. 10-12óra átszállásokkal együtt, autóm pedig nincs....Kérném szépen hogy ha lehet akkor kicsit világosítsanak fel hogy mire számíthatok? Nagyon szépen köszönöm elöre is.