Feljelentés elbírálásáról határozatforrás főoldal vissza

ObudaFan 2011.07.08. 20:16

Ha sértett lennél és indítványt tehetnél, akkor sem lenne azt senki köteles elfogadni. A bíróság viszont a vádtól eltérően is minősítheti a cselekményt, ha azt egyébként tartalmazza a vádirat.

HA viszont a vádirat egy cselekményt nem tartalmaz, akkor még azért mindig tehetsz feljelentést, majd végigjárhatod az utat a pótmagánvádig, ahol végső soron a másodfokú bíróság majd eldönti, hogy jogosult vagy-e a pótmagánvádra, vagyis sértett vagy-e. HA már ez ennyire fontos neked.

guba 2011.07.08. 10:40

Miért akarod te jobban tudni az ügyésztől, hogy milyen bűncselekmény megvalósulását tudja bizonyítani a bíróság előtt?Ha vagyoni igényed van az ügyvezetővel szemben, akkor nyugodtan indíts polgári pert.

kismukk 2011.07.08. 10:25

guba:Okos!Szóval, semmi kivetnivaló nem lehet abban, ha a cégvagyon 2006. évi eltüntetéséért tesszük a feljelentést és a nyomozás-vád-ítélet egy 2008. évi közokirat-hamisítást jelöl meg, mert cégiroda nem fellelhető a bejegyzett székhelyen?

guba 2011.07.07. 18:53

Szerintem itt túl sok mindent nem tehetsz. A nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság sincsen a legkisebb mértékben sem tekintettel arra, hogy a feljelentő milyen bűncselekményként minősíti az elkövetési magatartást. A feljelentőnek ugyanis a történeti tényállást kell előadnia és egyáltalán nem kell, vagy szükséges, még csak tudnia sem, hogy az milyen különös részi tényállás alá vonható.

kismukk 2011.07.06. 23:00

A feljelentésben foglaltaktól teljesen eltérő, más bcs-re folyt a nyomozás (közokirat-hamisítás). Amivel teljesen ki lettünk zárva az eljárásból (sértettje nem lehet közok-ham.-nak, polgári jogi igényt nem terjeszthet elő, indítványt nem tehet, - csak hallgatóság lehet)

ObudaFan 2011.07.06. 22:20

„És ha nem értünk egyet a szerv minősítésével, milyen jogorvoslati lehetőség van?”

Attól függ, milyen körülmények folytán vált fontossá a sértetti minőség. Pl. ha pótmagánvád lett emiatt elutasítva, akkor fellebbezéssel.

guba 2011.07.06. 21:24

Az, hogy a tanú sértett is egyben, vagy sem, nem eljárásjogi, hanem anyagi jogi kérdés. Ez nem a hatóság döntésén múlik, hanem, a büntetőeljárás alapjául szolgáló bűncselekmény minősítésén.

kovacsz 2011.07.06. 20:38

Röviden: A sértett lehet tanúk, de nem minden tanú sértett....

kismukk 2011.07.06. 20:30

És ha nem értünk egyet a szerv minősítésével, milyen jogorvoslati lehetőség van? (merthogy közben semmiféle tájékoztatást nem kapunk)

ObudaFan 2011.07.06. 19:29

A nyomozás során a nyomozó hatóság, vádemelési szakban az ügyészség, aztán a bíróság.

kismukk 2011.07.06. 17:55

Vajon ki dönti el, hogy feljelentők vagy sértettek vagyunk-e? Tanúkénti meghallgatáskor (nyomozás kezdetén) előadtuk vagyoni sérelmeinket, a jegyzőkönyv tetejére mégis azt írták, hogy gazdasági adatszolgáltatás mulasztása miatti bcs.Tárgyaláson már tanúk sem lehettünk, iratokba nem engedtek betekinteni.

Gabicsek 2011.07.04. 09:20

Ha sértettek is vagytok, a nyomozás befejezéséről kellett volna értesítést kapni a nyomozó hatóságtól, ilyenkor iratbetekintési, fénymásolat kérési jog is van.

kismukk 2011.07.03. 11:39

Megkaptuk. De csak akkor és úgy, hogy hosszas érdeklődés után, mikor kiderítettük, milyen ügyszámon és melyik bíróságon érdeklődjünk, bementünk a bíróság iratirodájába és megkérdeztük.

ObudaFan 2011.07.03. 10:37

A vádiratot fogod megkapni.

kismukk 2011.07.02. 22:54

Kérdezném a tisztelt fórumozókat, feljelentés elbírálásáról kell-e és mikor határozatot kapniuk a feljelentőknek? A Be. szerint a feljelentésről 3 napon belül kell határoznia a nyomozó hatóságnak, ha elutasítja, rendszerint olyasmit ír, hogy a cselekmény nem bűncselekmény. Ha nyomozatba helyezi és annak során állapítja meg bűncselekmény hiányát, akkor kb. másfél hónap múlva közli, hogy nyomozás megszüntetve.

Esetünkben feljelentésre nyomozást rendeltek el, ami vádemelési javaslattal zárult. (Ezt más forrásból tudtuk meg.) Nyomozás eredményéről, feljelentés elbírálásáról semmilyen határozatot nem kaptunk. Ezt a Be. melyik jogszabályhelye alapján lehet megpanaszolni?