Lehet fellebbezni?forrás főoldal vissza

ObudaFan 2011.06.23. 19:42

Ha jól értem, az ítéletet tudomásul vetted.

Az államot illető bűnügyi költség és a rendbírság megfizetését az igazságügyért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő okból egészben vagy részben elengedheti.

Az elsőfokú bíróságon kell a kérelmet előterjeszteni.

Az első fokú bíróság az államot illető bűnügyi költség és a rendbírság megfizetésének elengedésére irányuló kérelmet a szükséges adatok, így különösen a környezettanulmány, az intézeti munkáltatói vélemény beszerzése után az addigi befizetés adatairól szóló igazolással és a büntetőügy irataival (részirattal), az esetlegesen rendelkezésre álló bírósági foglalási jegyzőkönyvvel felterjeszti az igazságügyért felelős miniszterhez.

A bíróság a felterjesztés előtt a bűnügyi költség megfizetésére kötelezettnek, illetve a rendbírsággal sújtottnak a döntéshez szükséges személyes adatait is beszerzi, ideértve a vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó adatokat is, és erről a bűnügyi költség megfizetésére kötelezettet, illetve a rendbírsággal sújtottat értesíti.

albertkekesi 2011.06.23. 18:20

A napokban egy bírósági tárgyaláson elitéltek (magánokirat-hamisítás). Büntetést nem szabtak ki, de a bűnügyi költséget meg kell térítenem.Hogyan tudom ezt elkerülni így, ítélethirdetés után, hogy ne kelljen kifizetnem? Van még lehetőségem bebizonyítani, hogy jogosult vagyok a személyes költségmentességre?