ügyész felelősségeforrás főoldal vissza

Nick Name 2004.10.21. 05:48

Figyelj, hidd el, ismeretlenül is jó szándékkal mondom: megértem az elkeseredettséged, de ha feljelentést teszel, attól még a teljes vagyonod ugyanúgy elúszhat, plusz te kaphatsz a nyakadba egy büntetést hamis vád miatt.

Inkább próbáld újabb és újabb érvekkel az eljárás megindítsát elérni! A Legfőbb Ügyészséghez fordultál már panasszal? Igaz ugyan, hogy az ügyészi határozatok végén az szerepel, hogy "további panasznak helye nincs", de az ügyészség hierarchikus szevezet, ha bármikor meg tudsz győzni egy ügyészt arról, higy igazad van, újraindíthatja (újraindíthattatja) az eljárást!

Detto 2004.10.20. 23:11

Nem kérheted előre ügyvéd kirendelését, ha van egy ügyészi határozatod ami igazat ad neked, és nem Te vagy a vádlott hanem az áldozat. Tényleg pótmagánvádról beszéltem. Az ügyész felelőssége abban van, ha hivatalos (Cégbírósági) iratokat nem vesz figyelembe, ügyvédi, egyéb okirathamisítási feljelentések tekintetében nem nyomoz, sőt következetesen nem válaszol. Ha a Cégbírósági iratok sem számítanak hitelesnek akkor miben higgyek? Viszont a jogi személy felelőssége (Hitelszövetkezet)miatt kénytelen vagyok megtenni a feljelentést, hiába nem célszerű, mert a teljes vagyonom a tét.

Nick Name 2004.10.20. 05:50

Az ügyészre is vonatkoznak az általános büntetőjogi normák: azaz szándékosság esetén elkövethet különböző hivatali bűncselekménmyeket: hivatali bűnpártolás, hivatali visszaélés stb. Mégis nagyon nem ajánlom, hogy errefelé próbálkozz.

Milyen magánvádról beszélsz: feltételezem, hogy pótmagánvádról, ott pedig kötelező az ügyvédi képviselet. Ha ügyvéd nélkül nyújtod be, a bíróság kötelezően elutasítja, és csak a határidőn belül nyújthatnád be ügyvéddel is csak újra, ami meg, ha holnap letelik, fizikailag nem lehetséges.

Időben kérhetted volna ügyvéd kirendelését is, de erre előbb kellett volna gondolni.

Detto 2004.10.19. 23:30

Tényleg nincs jogszabály az ügyészi felelősségre? Az én esetemben átlép az eddigi ügyészi határozaton, megváltoztatja, okirat hamisítási ügyekben nem nyomoz, sorozatban lezárja és a Cégbírósági iratok sem érdeklik. Magánvádlóként holnapig tehetnék feljelnetést, de ügyvéd nélkül kicsit nehéz.

Nick Name 2004.07.23. 19:15

Kedves hihetetlen,

bocsáss meg, hétközben nem voltam netközelben.

Röviden azt kell válaszolnom neked, hogy a védekezési jogod nem sérült, ezzel az eljárás jelen szakaszában már elkéstél. Egyébként nem hiszem, hogy az ítéletben ne lenne szó arról, hogy a bíróság - most már ez a fontos, nem az ügyész - szerint min alapszik a te bűnösséged. Nyilván te ezzel nem értesz egyet, de ha meg akarod érteni, mi ellen kell harcolnod, próbálj az ő fejükkel gondolkodni.

hihetetlen 2004.07.19. 19:24

Kedves Nick Name !Köszönöm a szakszerütlen kérdéseimre adott válaszokat, amit én mint laikus is megértettem. Ha még van türelmed akkor az alábbiakra adj választ. Elsőfokon nwekem volt ügyvédem /jelenleg másik van/ a tárgyalásokon nem volt jelen, egyszer-kétszer beszaladt és belenézett az addig elkészült jegyzőkönyvekbe. Engem és a főnökömet a jegyzőnőt jogosulatlan gazdasági előny megszerzésével vádoltak mint bűnsegéd, de a pályázat elkészítésében csak a adatlap kitöltése és megfelelő példányba való lemásolása volt a feladatom.Hiába mondtam az akkori ügyvédemnek, hogy én nem értem miként tévesztettem meg a döntéshozót. Sajnos a vádírat felolvasása után azt nyilatkoztam a birónak, hogy értem a vádat. A tárgyaláson többször kértem, igaz a birón keresztül az ügyésztől, hogy közölje miden nyilvánul meg az én megtévesztő magatartásom. A jegyzőnő, aki a betegsége miatt később tett vallomást és ő már az elején közölte, hogy nem érti a vádíratban szereplő vádakat. A magán okirat hamisítás és a döntéshozó megtévesztését nem érti. A biró ezt jegyzőkönyvezte /a jegyzőnőnek nem volt és nincs ügyvédje, 34 éves köztisztviselői gyakorlattal rendelkezik/Kérdésem, hogy a védekezési jogunk, vagy ha ilyen nincs akkor a védekezési lehetőségünk nem sérült e, mivel lényegében 5 évig úgy zajlott az elsőfokú tárgyalás, hogy a vád számunkra értelmezhetetlen volt és most is az. A mostani ügyvédem is értetlenségét fejezi ki a váddal kapcsolatban.

Nick Name 2004.07.18. 20:28

A vád soha nem azt jelenti, hogy milyen Btk szerinti bűncselekménnyel vádol az ügyészség, hanem hogy milyen magatartással. Feltételezm, hogy az elsőfokú bíróság bűnösnek talált X vétségben, és a főügyészség azt indítványozza, hogy ez nem X vétségnek, hanem y vétségnek minősül.

Visszatérve eredeti kérdésedre, ez ellen természetesen nem nyújthatsz be panaszt, de nem is kell, hiszen ez nem több, mint az eljárás egyik szereplőjének a minősítésre tett indtványa, ugyanolyan, mint az ügyvédedé. Majd a bíróság eldönti, hogy melyiknek ad helyt (vagy egyiknek sem).

Arra, hogy a föügyészség mely részében tartja alaposnak a fellebbezésed, csak az ítélet, a fellebbezések és a főügyészi átirat teljes ismeretében lehetne választ adni. Mindenesetre ez a fogalmazási mód megszokott, ha - a laikus számára való érthetetlenségénél fogva - talán nem is helyes.

hihetetlen 2004.07.18. 19:54

Szerintem a másodfokú bíróság területén működő ügyészség az átíratában nem csak a minősítésben tért el /bűsegég helyett elkövetőnek minőssít/ hanem új vádat is megfogalmaz amihez nekem nincs közöm és nem is igaz. /Előbb nyújtottuk be a számlát mint ahogy lehetett volna, a Magyar Államkincstár ezt cáfolta és az önkörmányzatnak meg volt meg az önerő, ez sem igaz mert 2-3 hónapos utófinanszirozással kaptuk meg még az állami pénzt is, addig a teljes összeget az önkormányzat viselte./Ezt az elsőfokú tárgyaláson 2 perc alatt meg tudtam volna cáfolni, de ezzel engem nem vádoltak.Még annyit, hogy az ügyvédem fellebbezésére az ügyészség úgy reagál ebben az átíratban, hogy részbem megalapozott a fellebbezés de hogy melyik részben erre nem tér ki. Egy konkrét jogszabályokra hivatkozó szövegre így reagál egy ügyészség ?

Nick Name 2004.07.18. 18:41

Na így már értem.

A másodfokú bíróság területén működő ügyészség átirattal küldi meg az iratokat a másodfokú bíróságnak. Ebben tehet indítványt az eltérő minősítésre, de a tényállás a lényeget illetően nem térhet el az elsőfokú ítéleti - és a vádirati - tényállástól. Tehát nem új vádakról van szó, hanem csak arról, hogy az elsőfokú ítéletben foglalt magatartás nem úgy minősül, haogy azt az elsőfokú bíróság minősítette, hanem másképp. De - és ez a lényeg - ugyanaz a tényállás!

hihetetlen 2004.07.18. 16:58

Elnézést rosszul fogalmaztam. A másodfuku ügyészség tényleg nem vádiratot írt, hanem másodfoku biróságnak egy levelet, amiben megfogalmazza a számomra új vádakat, ami a vádíratban és az elsőfoku tárgyaláson nem hangzottak el.

j.janos 2004.07.18. 16:30

hihetetlen: akkor most milyen vádiratról beszélsz? II. fokra nem kell külön vádiratot gyártani az ügyésznek!

csufi99 2004.07.18. 15:19

Arról van szó, hogy első fokon vádirat- s II.fokon semmi ? Nem értem, én sem,. Vádoltak valamivel , másod fokon már nem volt vád ellened?Most írsz az ügyvédedről, ő nem tud eliagazítani, ismeri az ügyet, akkor azt tudja, ven- miért és hová fordulnod.Az eleján többes számban írsz, majd már csak egyes számban.. érthetetlen, ám nem hihetetlen..

hihetetlen 2004.07.18. 15:17

Kedves Nick Name !Félreértésről lehet szó. Elsőfuku itélet van /36 e. Ft/ pénzbüntetést kaptam egy év próbaidőre. Az ügyész és mi isfellebbeztünk.Az elsőfoku vád és itélettől eltérően vádolnak az előbbiekben leírtakkal a másodfokon.

Nick Name 2004.07.18. 14:14

Bocs, de ez így még inkább zavaros.

A kezdő hozzászólásban vádiratról beszélsz, közben meg már jogerős ítélet is van? Akkor meg mit akarsz a felettes ügyésztől?

hihetetlen 2004.07.18. 13:47

Kicsit konkrébabban leírom a szerintem megalapozatlan vádat aminek alapja nincs. 1. A vád szerint egy pályázati pénzel támogatott beruházásnál a számlát korábban nyújtottuk be mint ahogy ezt tehettük volna, ezért ez megkezdett beruházásnak számi és így nem lett volna támogatható. A Magyar Államkincstár kiadta az igazolást és közölte a jogszabályi helyet, hogy a számla benyujtását már 3 hónappal előbb is meg tehettük volna.2. A pályázatnál nem rendelkeztünk saját erővel. /Ez nem igaz, mert rendelkeztünk/, de nekem mint a hivatal műszaki ügyintézőjének - a munkánál mint műszaki ellenőr müködtem közre - mi közöm van ?A pályázatnál csak az adatlapot töltöttem ki, érdemi munkát nem végeztem.Az ügyvédem se érti, hogy a kötelezétség vállaláshoz nekem mi közöm van ? Az elsőfokon ezekkel engem nem vádoltak, ahol tudtam volna ellene védekezni. Az akkori vádakról a másodfok már szót sem ejt.Ilyen esetben a felettes ügyésznél lehet e panasszal élni, vagy csak felesleges próbálkozás ?hihetetlen

Nick Name 2004.07.18. 06:33

Szvsz az igazság valahol középen van.

j.janos 2004.07.17. 22:13

hihetetlen: valamikre biztosan alapozta az ügyész, ez majd a tárgyaláson felszínre kerül. Hamis vád nem valósul meg.

csufi99 2004.07.17. 20:17

Miért lenne hihetetlen? Nem első eset, ott is smberek dolgoznak. A többit - ha jól értem majd eldönti a bíróság.Felelősség, a bírákra, ügyészekre külön törvény vonatkozik, de feltételezem van egy védő ügyvéd is, aki kimerítő választ ad minden kérdésre.

hihetetlen 2004.07.17. 19:48

Az ügyész a vádíratban olyan megállapítást tesz, amit se tanuvallomás, se dokumentum nem támaszt alá és ráadásul valótlan is, ez nevezhető e hamis vádnak és az ügyészre nézve van e következménye ?