Visszaélés különleges adattalforrás főoldal vissza

Gabicsek 2011.05.08. 22:21

Btk.Visszaélés személyes adattal534177/A. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével jogtalan haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.(3) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el.

Fontos törvényi tényállás, hogy jelentős érdeksérelmet okozzon. Anélkül nem valósul meg.

Nikla 2011.05.08. 21:55

Kedves Fórumozók!Ha pár évvel ezelőtt elítéltek magánokirat-hamisításért és most egy személy megszerezte vagy tudomására jutott az ítélet és ez a személy különböző helyeken (interneten, újságcikkekben) nyilvánosságra hozza az ügy részleteit, akkor elköveti a különleges adattal való visszaélést? A nyilvánosságra hozó személynek semmi köze nem volt az ügyhöz, úgy tűnik, hogy mindezt bosszúból csinálja. A lényeg még, hogy nem vagyok közszereplő, hanem csak egy egyszerű magánember.Köszönöm a választ!