Parkolásforrás főoldal vissza

sajdik 2011.04.20. 22:01

Tisztelt Hozzáértők és Tapasztalt(tabb) forumozók,

Közterület fenntartók 20e(!) HUF-ra bírságoltak mert "zöld területen várakoztam". A zöld terület egy parkolót határoló füves terület amelynek a széle/határvonala nem egyértelmű, úgymond beleolvad a parkolóba...Kérdésem az lenn hogy amennyiben az autó külföldi rendszámmal rendelkezik és külföldi állampolgár a tulajdonosa, akkor:

Minden választ előre köszönök!

fricc 2011.04.18. 13:48

Sziasztok!Tanácsot szeretnék kérni.

BP-en sikeresen összeszedtem egy bírságot a bp-i közterültet felügyelettől.Egyirányú utca, a közepén egy Y elágazás, és egy balra kötelező haladási irány tábla.Én nem fordultam el balra hanem leparkoltam az 50m-es kis szakaszon a többi autó közé (ami az Y elágazás másik szára volt)Amikor vissza jöttem, még láttam a bírságot kirakó emberkéket, akik végig bírságolták az említett szakaszon az összes autót. Normális hangnemben megkérdeztem tőlük, hogy mit követett el e a sok autós, és normális hangnem válaszoltak, hogy tiltott helyen állnak, mert ebbe a kis utcába mind a két irányból behajtani tilos. Kint is van a táblaMegnéztem az utca másik végét, ott tényleg kint van a tábla. Viszont azon az oldalon ahonnan én behajtottam el van fordítva 90 fokkal a mindkét irányból behajtani tilos tábla, mondhatni a tábla síkja párhuzamos volt az útesttel. Így az nem is láthatott.Az biztos, hogy ha látom a táblát, akkor nem hajtok be oda.Ezt a tényt fényképezőgéppel megörökítettem.Azt elismerem hogy nem vettem figyelembe a kötelező haladási irányt, de ezért nem a közterületnek kéne bírságolnia… Ha meg kint van a tábla nem hajtok be...

Van értelme bármit is csinálni a bírság ellen? Ha igen mit érdemes tennem?

ObudaFan 2011.04.04. 13:17

kata65

Fellebbezhetsz, szerintem eséllyel.

ObudaFan 2011.04.04. 13:15

„A 60 napos postára adási határidő – emlékeim szerint – arra vonatkozik, ha a páciens díjfizetés nélkül parkolt, és emiatt szeretnék jól megfejni. Tilosban parkolás (mint közlöködési szabálysértés) esetére szerintem ez nem vonatkozik, viszont nem derült ki, hogy Strega milyen jogcímen kapta a csekket.”

Tévedés.

3/2010. KJE szám

A Magyar Köztársaság nevében !

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot:

A közúti közlekedési bírság kiszabásának határidejével kapcsolatos 1/2010. Közigazgatási jogegységi határozat 2010. április 1. napját követően kézbesített közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során nem alkalmazható.

Indokolás

I.

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.) 31. § (1) bekezdés a) pontjában írt jogkörében a Bsz. 32. § (1) bekezdése alapján jogegységi eljárás lefolytatását, és annak eredményeként a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Jogegységi Tanácsa által meghozott, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. §-ának (4) bekezdésében szabályozott 60 napos bírságkiszabási határidő túllépése esetén alkalmazandó szabályokról szóló 1/2010. Közigazgatási jogegységi határozat felülvizsgálatát indítványozta.

A felülvizsgálat szükségességét azzal indokolta, hogy az időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről szóló 86/2010. (III.26) Kormányrendelet (Kr1.) 5.§ /4/ bekezdése folytán 2010 április 1-jén hatályba lépett 410/2007 (XII.29) Kormányrendelet(Kr2.) 9.§-át a módosított /4/ bekezdéssel kiegészítette akként, hogy a Kkt. 21.§ /4/ bekezdése szerinti 60 napos határidő jogvesztő. Ezért a meghozatalakor helytálló jogértelmezést tartalmazó jogegységi határozat a jogszabályi változásokra figyelemmel 2010. április elsejét követően indult ügyekben meghaladottá vált. Az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatala szükséges annak megállapítására, hogy a 1/2010. KJE határozat az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel a jövőben nem alkalmazható.

II.

A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfőbb ügyész képviselője az indítvánnyal egyetértett.

III.

Az 1/2010 KJE jogegységi határozat a következő rendelkezéseket tartalmazza:"I. A Kkt.21. §-ának /4/ bekezdésében szabályozott 60 napos bírságkiszabási határidő túllépése esetén az ügyintézési határidőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.II. A határidő túllépése az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértésnek minősülhet."

A Kr1. 5.§ /4/ bekezdése szerint a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:"(4) A Kkt. 21. § (3) bekezdésében meghatározott határidő jogvesztő. A határidő számítása során a bírság akkor tekinthető kiszabottnak, ha a határozatot az ügyfélnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint kézbesítették."

A 92/2010.(III.31.) Korm.rendelet 21. § (4) bekezdése a Kr2. 9. §-ának "(3)" szövegrészét "(4)" szöveggel léptette hatályba.

A Kr1. 5. § (1) bekezdése értelmében ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

A Kr1. a Kr2. 9. § (4) bekezdésének hatályba léptetésével kapcsolatban átmeneti rendelkezést nem tartalmaz, ezért a 9. § (4) bekezdésének rendelkezéseit 2010. április 1-től alkalmazni kell.

Az elsőfokú közigazgatási hatóság a bírságot a Kkt. 21. § (4) bekezdése alapján az előírás megszegésétől számított 60 napon belül szabhatja ki. A Kr2. 9. § (4) bekezdése szerint a 60 napos határidő alatt a bírságot kiszabó elsőfokú határozatot kézbesíteni kell, tehát a határidő jogvesztő jellege akkor állapítható meg, ha az elsőfokú határozatot 2010. április 1. után kézbesítették.

A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács - a Bsz. 27. §-a, 29. § (1) bekezdés a) pontja és a 32. § (4) bekezdés alkalmazásával - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2010. május 10.

kata65 2011.04.04. 09:32

Segítséget kérnék az alábbi rendőri fellépéssel kapcsolatban.Hányszor lehet egymás után szabálytalan irányban leparkolt autót büntetni? Behajtás egyszer valósult meg (ez sem teljesen igaz), utána az autót egymást követő 4 éjszakán megbüntették. Összesen 200 000 Ft... A fotón ott vannak sorban az előző éjszakai büntető cetlik. A parkolás maga nem tiltott.Budai, kertes mellékutca, térben kiszélesedik. 17 éve parkolunk oda, egyéb lehetőség híján a behajtási tilos tábla mögött közvetlenül. Ez még a kiszélesedő tér rész. Az utcába magába NEM is hajtok be, (kétségkívül a behajtani tilos táblát túllépem). Forgalmat nem veszélyeztetek. Másodpercenként is rárakható a cetli? Még jó, hogy hazajöttünk az 5. napon...(Tudjuk, hogy az ott drosztoló taxis kezdeményezte, persze ez bizonyíthatatlan...nem csak állampolgár bosszantás, véleményem szerint hivatallal történt visszaélés) Mit tehetek?

Köszönöm segítségüket,Kata

kea4 2011.04.02. 23:36

Kedves Strega és Óbudafan!

A 60 napos postára adási határidő - emlékeim szerint - arra vonatkozik, ha a páciens díjfizetés nélkül parkolt, és emiatt szeretnék jól megfejni. Tilosban parkolás (mint közlöködési szabálysértés) esetére szerintem ez nem vonatkozik, viszont nem derült ki, hogy Strega milyen jogcímen kapta a csekket.

Üdv:KEA.

Strega 2011.04.02. 16:24

Hát vannak még érdekes dolgok,a parkoló óra előtt kb. 10 métere rakták ki a megállni tilos táblát.Nem gondoltam volna én sem,hogy ilyen van!

Gabicsek 2011.03.31. 20:10

Én csak azt az egyet nem értem, hogy parkolóóra mellett parkoltál, vettél parkolójegyet, akkor hogy lehet, hogy ezen a helyen tilos a parkolás?

Strega 2011.03.31. 15:05

A közterület felügyelet felé jeleznem kell a jogvesztést,vagy maguk is rájönnek?Erika

ObudaFan 2011.03.31. 14:50

Igen.

Strega 2011.03.31. 14:46

Tisztelt szerkesztőség!2011 január 7-én tilosban parkoltam,bár a táblát nem láttam,én voltam a figyelmetlen,parkoló óra mellett parkoltam le és vettem parkoló jegyet is.Március 24 adták fel a fizetési felhívást,kérdésem az lenne hogy a 60 napos jogvesztés alkalmazható-e ebben az esetben?Tisztelettel:Erika Kecskemétröl

ObudaFan 2011.03.30. 13:03

Az objektív felelősség körében kiszabott bírság esetén közérdekű munkára átváltoztatásnak nincs helye.A második esetben meg lehet próbálni egy fellebbezést, ha tudod igazolni ezt a történetet.

janigaakos 2011.03.30. 12:11

Sziasztok!Olyan problémám lenne, hogy március 9. én megbüntettek parkolás miatt. Sajnos nem vettem észre, hogy ideiglenes megállni tilos tábla volt kirakva, mert munkások bontották az út jobb oldalát. Ez egy egy irányú utca volt. Én az út bal oldalán parkoltam. A tábla 20 méterig tiltotta a bal oldalon a parkolást. Én sajnos közelebb álltam. Azt szeretném kérdezni, hogy közmunkával szeretném törleszteni a büntetést ami 10000 forint volt. Azt tudom, hogy csak a rendőrség szabhat ki közmunkát. Mit írjak a fellebbezésbe, hogy oda kerüljön az ügy? Gondoltam arra, hogy műszaki hibára hivatkozok.Van még egy másik problémám is. Ugyan ez az egyirányú utcában történt. Csak március 25.én. Kereket cseréltem az autón az út jobb oldalán. A bal oldali kerekeket kicseréltem. Mivel nem fértem hozzá a jobb oldali kerekekhez a járda miatt az emelővel, megfordultam. Így az egyirányú utcával szemben álltam. Kicseréltem a kerekeket és bementem a munkahelyemre megmosakodni. Közben jöttek a közterület felügyelők és egy 15000-os csekkel megajándékoztak.A kérdésem az lenne, hogy ha fellebbezek eltörölhetik a bírságot? Ha nem akkor ezt a büntetést is közmunkával szeretném kiegyenlíteni, mert sajnos nem tudom kifizetni, mert anyagilag elég rosszul állok.

Válaszotokat előre köszönöm.

Tisztelettel: Janiga Ákos