Lehetetlen helyzetforrás főoldal vissza

Maléna73 2011.03.02. 08:05

Tisztelt Fórumozók!

Köszönöm szépen az eddigi hozzászólásokat!

Nem vitatom felelősségemet jóhiszeműségem tekintetében, viszont hiszem, hogy akármilyen körültekintően jártam volna el személyesen, nem tudtam volna elkerülni, hogy egy ilyen, számomra hatalmas csalás áldozata legyek. Hiszen, hittem volna az Ügyvédnek, aki a szerződésünket írta és még ma is praktizál, hittem volna a Bank Dolgozóinak, akik a hitelt intézték, elvileg az én érdekeimet is szem előtt tartva, úgy ahogy hittem a Közjegyzőnek aki ellenjegyzett, hogy minden rendben és a törvényesség keretein belül történik. Eszembe nem jutott volna kételkedni az Eladóban, még abban az esetben sem, ha idegen lett volna, hisz ki olyan őrült, hogy eladja ingatlanját de megtartja hitelét.Arra meg legvadabb rémálmában sem gondol senki, hogy egy banki dolgozó, elutalgat a számlájáról összegeket, főként nem 47 millió Ft-ot.

Megmutattam szerződéseinket az xxx Bankfiók jelenlegi hitelügyintézőjének és egy Ingatlanjogásznak is, alakilag Ők sem láttak benne semmi "gyanúsat", nemhogy én mint laikus.

Végre történik valami jó is velem, össze tudok szedni annyi pénzt, hogy jogi képviselőhöz forduljak. Már csak az a kérdés, hogy büntető- vagy polgárjogihoz...

Szép napot!

M.

guba 2011.02.28. 13:16

A közeli hozzátartozódtól követelheted a károd megtérítését, illetve tehetsz ellene feljelentést csalás gyanújával.

gyémánt 2011.02.28. 10:41

Hát nagy butaság és felelőtlenség volt egy hitel ügyintézést másra bízni és másban bízni amit végül is ön fizet meg.Arra következtetek,hogy ön annyira kényelmes volt,hogy inkább másra bízta ezt az ügyet.Nincs jóhiszeműség se más ha pénzről van szó!A mai világba már senkiben sem szabad megbízni és sajnos még a hivatalos szerveket is ellenőrizni kell,nehogy ilyen esetek előforduljanak.Én mielőtt valamit aláírok személyesen járok mindennek utána sőt többszöri átolvasás és értelmezés után írok alá bármit.

Maléna73 2011.02.27. 23:12

Sziasztok!Történetem nem mindennapi, meghökkentő és megdöbbentő egyaránt és ami a legszörnyűbb nem látom a végét…Belátom, jóhiszeműségem és bizalmam határtalan volt egy közvetlen közeli hozzátartozómmal szemben (Eladó), amit 18 éves felhőtlen, tökéletes, szinte szülői viszonyra alapoztam.Kíváncsi vagyok kívülállóként, hogyan látjátok a történteket, illetve mit javasoltok, hogyan tovább?Az xxx Bank Zrt. és köztem 2008……..-én Hitelszerződés jött létre. A kölcsön célja ingatlan vásárlása, mely nem volt tehermentes. Szerződés szerint a vételárat az xxx Bank Zrt.-től igényelt kölcsönből akként kellett volna megfizetni, hogy az ingatlan tehermentesítése érdekében közvetlenül a végrehajtó letéti számlájára 1.500.000 Ft jóváírásra kerüljön, ez meg is történt. Míg a fennmaradó vételárat az Eladó által yyy banknál felvett hitel kiegyenlítésére kellett volna fordítani.Eladó az ehhez szükséges bankszámlaszámot megadta, illetve a yyy bank részéről szükséges okiratot bemutatta, amiket az xxx Bank Zrt. hitelesnek nyilvánított, így látszólag nem volt akadálya a hitel folyósításának. A gondok akkor kezdődtek illetve részben derültek ki, mikor az xxx Banktól felvett hitel visszafizetése akadozott végül meg is szűnt. Kiderült, hogy a yyy banktól az Eladó által felvett hitel nem lett kiegyenlítve.Itt említeném meg, hogy személyesen soha nem jártam az xxx Bank Zrt. bankfiókjában, sem számlanyitás céljából, sem hitel igénylése céljából annak megítélése után, hitelszerződés kötés céljából sem. Soha nem találkoztam személyesen sem hitelügyintézővel, sem pedig az xxx Bank Zrt. bármely alkalmazottjával a 2010-es évet megelőzően. Az egész ügylet lebonyolítása alatt csak az Eladóval tartottam személyes kapcsolatot, Ő hozta el részemre a szükséges iratokat és miután aláírtam azokat, intézte velük a további teendőket. Egyetlen helyen jelentem meg személyesen, ez pedig a Közjegyző volt.2010 elején megjelentem az xxx Bank által megadott időpontban és helyen, mely találkozóról az Eladótól értesültem és amin Ő is részt vett. Elmondása szerint szerződés módosítás céljából hívtak be. Az Ügyintézők aláírattak velem egy az Ingatlant Terhelő Elővásárlási Jogot Alapító iratot, amit akkor láttam először és amelynek az xxx Bank Zrt. lett a Jogosultja. Mielőtt aláírtam, közölték velem, itt tudtam meg, hogy a yyy bank nem lett kifizetve. Mélységes felháborodásomra az Eladó megnyugtatott és biztosított róla engem, - és az xxx Bank jelen lévő Ügyintézőit is- hogy még az évben (2010) kiegyenlíti tartozását. Kapcsolatunkra való tekintettel, türelmesen vártam. 2011. Januárjára elfogyott minden türelmem és már azt is láttam, ha nem teszem meg a megfelelő lépéseket rám hárul a teljes felelősség, holott én csak jóhiszeműen jártam el. Elkezdtem kideríteni a részleteket. Így derült ki, hogy a yyy bank jelzálogjog törléséhez való hozzájárulása hamis volt. Az is kiderült, hogy mindezen ügylet lebonyolításáért Eladó, az xxx Bank …..…. Fiókjában dolgozó „kapcsolatának” 500.000 Ft-ot juttatott. A szerződésben megadott yyy bankszámlaszám, magán személy bankszámlaszáma volt –Eladóé-, így az xxx Bank Zrt. a yyy hitel kiegyenlítése helyett egy magán személynek utalta az általam tőlük igényelt hitel összegét. Mindezek tudatában, még mindig bizalommal, személyesen felkerestem az xxx Bank-os Kapcsolattartómat, hogy próbáljunk valamilyen közös megoldást keresni, hisz az Ő felelősségük illetve hibájuk van olyan nagy mint az én jóhiszeműségem, ha nem nagyobb. Mindenféle közös megegyezéstől illetve megoldástól elzárkóztak, kérdéseimre, melyek az ő felelősségüket vitatta, kitérő válaszokat kaptam.Szerintem:Az xxx Bank Zrt. megtévesztett, mivel hitelesnek nyilvánította, az állítólagosan a yyy banktól beszerzett okiratot. A szememben hűtlenül kezelték vagyonomat. A folyószámlám érintésével a hitel összegét igaz, hogy arra a számlaszámra küldték ami a szerződésben meg volt adva, viszont az átutalás alkalmával látniuk kellett, hogy a számlaszám tulajdonosa magánszemély, ennek ellenére mégis elutalták a pénzt, ha máshol nem de ezen a ponton mindenképp ki kellett volna derülnie a csalásnak. Látniuk kellett, hogy a szerződésben megadott számlaszám és annak tulajdonosa nem egyezik. Természetesen megkérdeztem az általuk részemre kijelöl Kapcsolattartót, hogy történhetett ez meg. A válasz „ez technikai kérdés, technikai malőr”. Többek között ennek a „technikai malőrnek” is köszönhetően, jelenleg a tulajdonomban lévő ingatlanon, számomra felfoghatatlan módon van 2 darab hitel.Hibáztatom az xxx Bankot abban is, hogy 2010-es találkozásunkkor, Ők már tudták, hogy milyen csalárd ügylet részese lettem akaratomon kívül (ennek ténye kiderült a 2011-es beszélgetésünk alkalmával), ennek ellenére elhallgatták előlem a fontos részleteket, sőt arra buzdítottak, hogy értékesítsem az ingatlant, holott ez a 2 bank beleegyezése nélkül, most már tudom, lehetetlen. Ha 2010-ben tudtam volna mind azt a dolgot, amit ma, már akkor megtettem volna a megfelelő lépéseket és a feltételezett adósságom sem nőtt volna ekkorára.Jelenleg ott tartunk, hogy a Bíróság csak másodfokon adott helyt az xxx Bank Végrehajtási kérelmének, vissza küldték első fokra. xxx Bank 78 milliót szeretne tőlem látni, még egyet sem láttam soha egyben, nem hogy 78-at……

Sajnálatos módon férjem és én is munkanélküliek vagyunk, gyermekünk még tanuló. Nem áll módomban jogi képviselőhöz fordulni, így saját magamnak kell a dolgok végére járni.

M.