Kirendelt védő visszavonása (bohózat)forrás főoldal vissza

MajorDomus 2016.03.19. 11:49

Numda

Sőt a feleségét is reszelheted ha van jó reszelőd!

Ehhez sem kell Kalasnyikov.

wers 2016.03.19. 11:03

Az ügyvéd nem védheti saját társát, barátját stb?

Dr.Attika 2016.03.19. 10:56

Igen az ügyvédi etikai kódex nem jogszabály, de magatartási normát szabályoz. Ezen norma megszegése büntető, polgári jogi szankciót is vonhat maga után.

Sherlock 2016.03.19. 10:31

A hangya a testsúlyának sokszorosát képes felemelni. Ezért szeretem a kávét.(Kb. ennyire következik a második mondatod az elsőből. A második ráadásul nem igaz.)

Numda 2016.03.19. 10:29

A kódex nem jogszabály.Magatartási normát nem szabályozhat. :-)

Dr.Attika 2016.03.19. 09:03

Az ügyvédi etikai kódexben kellene leírni?: Ügyvéd sem védencét, sem védence élettársát, házastársát nem reszelheti,ugyanezen személyektől reszelésre vonatkozó ajánlatot nem fogadhat el.

Numda 2016.03.19. 08:56

Védőm még mindig nincs, a bírtóság képtelen hadra fogható ügyvédet találni az ügyhöz.Mindenki retteg Tállai Andrástól. :-)

Numda 2016.03.19. 08:53

A vádiratomat benyújtó címeres vezető ügyészt tegnapi (még nem megerősített) híreim alapján lefokozták alaphelyzetbe, helyére új vezetőt neveztek ki, viharsebesen. A másik gazembert simán kirúgták, azzal is volt elég bajom. :-)

Ebben a viharsebesen lefolytatott rendrakási akcióban reményeim szerint nekem is volt részem, hiszen én kalasnyikov helyett jogi eszközöket használtam a bűnpártolással, bűnpártolás sorozattal alaposan gyanúsítható tipikus magyar ügyész esetében. Módszeresen lelepleztem a korrupciós tevékenységüket, okirati bizonyítékok felhasználásával, úgy, hogy a KNYF ne tudja bűnpártolni ezeket a tévelygő jogászokat.

A kérdésem az, hogy az ügyemben fennálló érintettségére hivatkozva megismerhetem-e a lefokozó döntést, hiszen annak indokolása masszívan összefügghet az ellenem folyamatban lévő koncepciós üggyel, másrészt egy ilyen ügyésztől származó (elképesztően ostoba) vádirat támadható-e erre alapozva?

Numda 2016.03.18. 15:24

:-)

efi99 2016.03.17. 13:10

És bonyolíthatja a dolgot, ha az élettárs reszelte az ügyvédet.

Sherlock 2016.03.17. 12:25

Volt itt a fórumon valaki, akinek a védője reszelte az élettársát, amíg ő előzetesben ült. Az pl.alapos indok volt. De ezt nehéz lenne nevesíteni a Be.-ben.

Numda 2016.03.17. 11:39

A Be. szerint a kirendelt védő megbízatásának visszavonását a terhelt/vádlott is kérheti, alapos indok fennállása esetén.Azt azonban sehol, semmi nem definiálja, hogy mik lehetnek az alapos ok halmazatban.

Mik lehetnek?

Kovács_Béla_Sándor 2011.02.07. 10:07

Kamaránál.

xita 2011.02.07. 09:32
Kovács_Béla_Sándor 2011.02.07. 09:25

Tegyél panaszt.

xita 2011.02.07. 09:24

50. § (1) A védő köteles

Ez azt jelenti, hogy az ítélet meghozatala előtt legalább praktikus, ha felveszi velem a kapcsolatot? Már probléma, hogy január 28 óta nem keresett, amióta kirendelték...A vádindítvánnyal, vádirattal kapcsolatban reagálni 15 napom van.

xita 2011.02.05. 15:51

Ez a legszebb ebben a magyar nyelvben, amit Te most írsz.Nem azon az alapon vonta vissza a hatóság a védő kirendelését, mert nem volt a névjegyzékben, hanem azért, mert a védő maga kérte felmentését, és az indoklásban hivatkozott arra, hogy nincs a névjegyzékben.

Valójában: nem volt a névjegyzékben, ezért a védő maga kérte felmentését, ezért a hatóság visszavonta azt.

Persze, ezt a védő akkor is tudta, amikor kirendelték.

guba 2011.02.05. 12:33

Nem azon az alapon vonta vissza a hatóság a védő kirendelését, mert nem volt a névjegyzékben, hanem azért, mert a védő maga kérte felmentését, és az indoklásban hivatkozott arra, hogy nincs a névjegyzékben. Vagyis jogszerű volt a kirendelése is, a védői ténykedése is, de saját kérésére felmentették.

xita 2011.02.05. 10:49

Rendben. ElolvastamDrAttika ezzel fejezi be:Arra meg végképp nincs joga a hatóságnak, hogy már kirendelt védő kirendelését visszavonja azon az alapon, hogy a névjegyzékbe nem került be vagy időközben kikerült.

Mégis ez történt! Lásd: 15,48

De nyilván az idegeim sincsenek rendben, de vannak tények.

guba 2011.02.05. 10:31

Olvasd el Attika doktor 4-én 15.37-kor született hozzászólását. Világos, egyértelmű. Nem érted, vagy nem akarod megérten?

xita 2011.02.05. 10:23

de miért nem? Lehetne bővebben?

kovacsz 2011.02.05. 10:17

Nem.

xita 2011.02.05. 09:58

És akkor még az előbbiekhez hozzátéve: élhetek azzal a gyanúval, hogy a kirendelt védő

A vádat ez a szakvélemény alapozta meg.

xita 2011.02.04. 18:31

A kirendelt védő kirendelésekor is tudhatta (ki, ha nem ő?), hogy kirendelése akadályba ütközik (vagy ha nem akadály, akkor a Budapesti Ügyvédi Kamara minek hoz ilyen döntést?), abba az akadályba, amit 4 hónappal később jelzett.

Ugyanezt a nyomozóhatóság is tudhatta, feltéve, ha ismerniük kell a vonatkozó jogszabályokat, stb.

De ebben az ügyben ezek szerint tényleg mindegy az is, hogy az igazságügyi szakértő nem látta el aláírásával és bélyegzőjével a szakvéleményét, elfelejtette, oszt jó napot.

Aztán, hogy egy nyomdaipari szakértő szakvéleménye hogyan kapcsolódik a web világához, nyilván az se számít.

iusuf 2011.02.04. 16:00

Meg lehet fellebbezni, de legfeljebb időhúzásnak lehet jó. A kirendelt védő ugyanis "indokolt esetben" kérheti a felmentését a kirendelés alól, amit az eljáró hatóság szabadon mérlegel. Mi az "indokolt eset", ha nem ez?


Kovács_Béla_Sándor 2011.02.04. 15:58

Ahogy DrAttika mondja: a kirendelés jogszerű, érvényes és joghatályos volt. Most pedig a kirendelt védő kérelmére visszavonták. (Ha nem lett volna jogszerű vagy érvényes vagy joghatályos, akkor nem kellett volna visszavonni.)

A kirendelés visszavonásáig a védő teljes jogkörrel járt el.

Mi is a problémája, gyanúsított?

xita 2011.02.04. 15:57

Most kaptam meg 3 nappal ezelőtt, tegnap pedig a vádiratot. Belefér még? Mondjuk az új védő még nem keresett....

Dr.Attika 2011.02.04. 15:55

Meg kellett volna fellebbezni.

1998. évi XIX. törvénya büntetőeljárásról

48. § (1) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság védőt rendel ki, ha a védelem kötelező, és a terheltnek nincs meghatalmazott védője. A terheltet a kirendelést követően tájékoztatni kell a védő személyéről és elérhetőségéről. A 46. § b) pontja esetén a védőt legkésőbb a terhelt első kihallgatásáig ki kell rendelni. A kirendelő határozatban a védőt tájékoztatni kell a terhelt fogva tartásának helyéről, valamint kihallgatásának tervezett helyéről és idejéről.164(2) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság akkor is védőt rendel ki, ha a védelem nem kötelező, de a terhelt védő kirendelését azért kéri, mert a jövedelmi viszonyai miatt nem tud a védelméről gondoskodni.(3) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a 47. § (1) bekezdésében felsoroltak kérelmére vagy hivatalból védőt rendel ki, ha ezt a terhelt érdekében szükségesnek tartja.165(4) Ha a terhelt, vagy más erre jogosult a terhelt védelméről meghatalmazás útján gondoskodik, a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a védő kirendelését visszavonja. A kirendelés a visszavonással hatályát veszti.166(5) A védő kirendelése ellen nincs helye jogorvoslatnak, de a terhelt - indokoltan - más védő kirendelését kérheti. A kérelemről az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság dönt, amely előtt az eljárás folyik.(6) A kirendelt védő indokolt esetben kérheti a felmentését a kirendelés alól. A kérelem elfogadásáról az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság dönt, amely előtt az eljárás folyik.(7) Ha a védő a kirendelését követően helyettest vesz igénybe, a helyetteseként eljáró személyéről haladéktalanul tájékoztatja a terheltet, illetőleg azt a bíróságot, ügyészt vagy nyomozó hatóságot, amely előtt az eljárás folyik.167(8) Ha a terhelt fogva van, a kirendelt védő személyéről és elérhetőségéről a kirendelő haladéktalanul értesíti a fogvatartást végrehajtó intézetet.169(9) A kirendelt védő a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság előtt az idézésre, illetőleg az értesítésre történt megjelenéséért, az iratok tanulmányozásáért, valamint a fogva tartott terhelttel a fogva tartás helyén történő megbeszélésért díjazásra, továbbá költségtérítésre jogosult.17149. § (1) A kirendelés, illetőleg a meghatalmazás hatálya - ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki - a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart, de kiterjed a perújításra, a felülvizsgálatra, valamint a különleges eljárásokra is.172(2) A védő kirendelése - az (1) bekezdésben szabályozott eseten kívül - akkor is az eljáró bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság határozata folytán veszti hatályát, ha a kirendelés törvényi oka megszűnt.173

xita 2011.02.04. 15:48

Fejléc: Ügyészség megnevezéseBüntetőügy száma

Határozatvédő kirendelésének visszavonásáról

A sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt ...folyamatban lévő bűnügyben a Be. 49.§.(2) bekezdés alapján dr. X.Y. védő kirendelését visszavonom.

IndoklásAz ügyben kirendelt dr. X.Y. a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének 470/11/11. számú határozatára hivatkozva - miszerint védőként büntetőügyben csak az rendelhető ki, aki a kirendelhető ügyvédek névjegyzékében szerepel - a kirendelés alóli felmentését kérte.Tekintettel arra, hogy dr. X.Y. a büntetőügyben kirendelhető védők névsorában nem szerepel, a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

vezető ügyész

Dr.Attika 2011.02.04. 15:37

Ne keverjük már a dolgokat. A kamarai határozat alapja az, hogy a kamara és a kirendelő hatóságok megállapodást kötöttek, hogy a védők kirendelése nem ex-has történik, hanem azon névjegyzék alapján, amit a kamara vezet és átad a hatóságnak. Ettől függetlenül minden ügyvéd kirendelhető a hatóság illetékességi területén lévő kamarából. Ebben az esetben a hatóság nem tartja be a megállapodást, de törvénysértés nem történt.Arra meg végképp nincs joga a hatóságnak, hogy már kirendelt védő kirendelését visszavonja azon az alapon, hogy a névjegyzékbe nem került be vagy időközben kikerült.

xita 2011.02.04. 13:59

A Budapesti Ügyvédi Kamara a kirendelt bűnügyi védői tevékenység támogatása céljából, a kirendelhető védők, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, tudományos intézmények és szaktekintélyek bevonásával minőségbiztosítási rendszert épít fel és tart fenn.

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2009. Eln.470/11/11. számú határozata értelmében a bűnügyi védőként kirendelhető ügyvédek névjegyzékébe - kérelmére - az az ügyvéd vehető fel, aki

(i) legalább 3 éves, rendőrségnél, vám- és pénzügyőrség nyomozati vagy vizsgálati feladatot ellátó szervezeti egységénél, ügyészségen vagy bíróságon büntető ügyszakban szerzett (beleértve a fogalmazói és titkári kinevezés hatálya alatti időszakot),(ii) vagy büntető, illetve büntető-eljárásjogi tantárggyal összefüggésben szerzett oktatói gyakorlatot;

Nem szerepelhet a névjegyzékben az, aki felfüggesztett kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

A határozat 2009. november 16. napján lépett hatályba, rendelkezéseit a 2010. évre vonatkozó kirendelhető védői lista összeállítása alkalmával kell először alkalmazni. A névjegyzékbe folyamatosan lehet jelentkezni.

xita 2011.02.04. 13:58

De nem így van.Itt van előttem a papír, bocsánat, a kerületi vezető ügyész határozata, mely szerint:"a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének 470/11/11. számú határozata értelmében védőként bűnügyben csak az rendelhető ki, aki a kirendelhető ügyvédek névjegyzékében szerepel", s mivel az én emberem már a kirendeléskor sem szerepelt a listán, ezért a visszavonásáról határozott az ügyész.

guba 2011.02.04. 13:45

Bármelyik ügyvéd kirendelhető, ennek nincsenek plusz követelményei.

xita 2011.02.04. 13:24

Gyanúsítottkénti kihallgatásomra kirendeltek egy védőt mellém. Eddig ez rendben van.A védő volt olyan szíves, és az abszurd gyanúsítás ellen panasszal élt. Ez is rendben van.A panaszra nem válaszoltak 4 hónapja. Ez nincs rendben.Majd 5 hónap után közlik, hogy a kirendelhető védők között nincs nyilvántartva az a védő, akit ők kirendeltek. Ez nagyon nincs rendben.

De akkor most mi a helyzet a meggyanúsítás körülményeivel, hiszen a gyanúsításhoz védőt kötelező volt kirendelni, de a kirendelt védő már akkor sem volt a kirendelhető védők között nyilván tartva, vagyis olyan valaki képviselt és védett, aki nem védhetett és képviselhetett.

Jogászok, most ilyenkor mi van??????