Tarthat - e a nyomozás 4,5 évig?forrás főoldal vissza

Gabicsek 2010.12.28. 21:22

Ha viszont bíróságra megy az ügy, akármeddig elhúzódhat. Ha 2009. márciusában történt meg az első gyanúsítottkénti kihallgatás, akkor nincs meg a két év, de akkor sem, ha visszaadták pótnyomozásra, és ezután folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás volt, és azóta újból elküldték vádemelési javaslattal.Egyébiránt: A gyanúsítottkénti kihallgatásra irányuló intézkedéssel szemben van helye panasznak. (A legelső kihallgatáson, amikor gyanúsítottként hallgatják ki! tehát magyarul: a gyanúsítotti pozició miatt lehet panaszkodni) Rossz gyakorlat a rendőröknél, hogy folytatólagos gyanúsítottkénti kihallgatáskor, esetleg újabb bűncselekményekkel való gyanúsításkor is rákérdeznek panaszra, ugyanis ekkor már nincs helye panasznak! (mivel eleve már gyanúsított) Jól kinéznénk, ha egy sorozatbetörőnél van vagy 35 folytatólagos kihallgatás, minden kihallgatáskor újabb bűncselekménnyel gyanúsítás, és minden egyes alkalommal panaszkodna. A lényeg tehát, hogy ilyenkor már nincs helye panasznak, lehet, ezért nem kaptál értesítést.

Főlökött 2010.12.28. 10:19

Tisztelettel :

Elhiszem, 4,5 év nem kevés idő.-(

Nem lenne jobb, tiszta vizet önteni a pohárba ? Kérjünk már írásban tájékoztatást, és akkor nem kétségek között töltenénk a napjainkat. Lehetséges, hogy egy megrovással már lezárult az eljárás ( csak vélelmezés! ), csak nem értesültünk róla. Olvasatomban nincs kár sem, mivel a hiány ki lett fizetve, amit feltártak.Csak felőröljük idegrendszerünket, feleslegesen és félünk mindentől és mindenkitől. Legyünk már tisztába azzal, milyen eljárás is folyik ellenünk, ha egyáltalán van még. Még mindig azt javasolom, kérjünk írásbeli tájékoztatást és tisztán látunk utána. Tudjuk, mi várható és nem kell már félni sem :)

xita 2010.12.28. 09:59

Válasz Főlököttnek:

Főlökött 2010.12.28. 09:44

Tisztelettel :

1., Felvetődött bennem a gondolat, de csak vélelmezés ( ! ), hogy 2006-2009 között nem volt megszüntetve-vagy felfüggesztve a büntetőeljárás ? Mert azon időszak nem számít be a nyomozati határidőbe.

2., Nem szól a felsorolás arról, hogy mikor volt az első gyanúsítotti kihallgatás, csak "2009. márciusában közlik, hogy nyomozás lezárva"

3., Arról sem szól a felsorolás, hogy "2009. szeptember: újabb gyanúsítottkénti kihallgatás" - ez milyen volt. Folytatólagos gyanúsítottkénti, vagy gyanúsítotti, azaz új eljárás indult, vagy a régi folytatása során keletkezett a jegyzőkönyv.

4., Megjegyzem, hogy a 2009 szeptemberi "gyanúsítottkénti kihallgatás, ellene panasz, panaszra azóta sincs reagálás" miatt, írásos tájékoztatást kellene kérni az Ügyészségtől.

xita 2010.12.28. 07:04

III. Cím

A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA

A nyomozás határideje

176. § (1) A nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, és az elrendelésétől, illetve megindulásától számított két hónapon belül be kell fejezni. Ha az ügy bonyolultsága vagy elháríthatatlan akadály indokolja, a nyomozás határidejét az ügyész két hónappal, ha ez a határidő letelt, a főügyész legfeljebb a büntetőeljárás megindításától számított egy év elteltéig meghosszabbíthatja.

Esetemben:- 2006. május - 2009. március: nyomozás ismeretlen tettes ellen,- 2009. márciustól napjainkig: nyomozás ellenem, úgy, hogy 2009. márciusában közlik, hogy nyomozás lezárva, gyanúsítás, vádemelési javaslat az ügyészség felé, iratismertetés, azóta hosszabbítgatás- 2009. szeptember: újabb gyanúsítottkénti kihallgatás, ellene panasz, panaszra azóta sincs reagálás és csend.

Hol van itt a legrövidebb idő, a 2 hónap? A + 2 hónap, majd az egy év? Az ismeretlen tettes ellen is ez 3 év!

Gabicsek 2010.12.27. 18:14

Főlökött hozzászólásához még idemásolom a további érthetőség kedvéért:

Be. 190. §(3) Ha a meghatározott személy gyanúsítottkénti kihallgatásától számított két év eltelt [176. § (2) bek.], az ügyész a rendelkezésre álló adatok alapján dönt arról, hogy a nyomozást meg kell-e szüntetni, vagy a 193. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekmény elvégzésének és azt követően vádemelésnek, a vádemelés elhalasztásának vagy az ügy közvetítői eljárásra utalásának van-e alapja.

Főlökött 2010.12.27. 17:15

Tisztelettel :

Mint ahogy bemásoltam a releváns részt és az a kivastagított részben megtalálható :)

Dr.Attika 2010.12.27. 17:04

A nyomozás folyhat 2006 óta. A kétéves limit a meghatározott személy ellen folyó eljárásra vonatkozik. Valószínűleg a meggyanusítás két éven belüli.

Főlökött 2010.12.27. 15:45

Tisztelettel :

" A nyomozás határideje :

Be. 176. § (1) A nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, és az elrendelésétől, illetve megindulásától számított két hónapon belül be kell fejezni. Ha az ügy bonyolultsága vagy elháríthatatlan akadály indokolja, a nyomozás határidejét az ügyész két hónappal, ha ez a határidő letelt, a főügyész legfeljebb a büntetőeljárás megindításától számított egy év elteltéig meghosszabbíthatja.497 498(2) Egy éven túl a legfőbb ügyész jogosult a nyomozás határidejének meghosszabbítására. Ha a nyomozás meghatározott személy ellen folyik, a meghosszabbítás legfeljebb a gyanúsítottnak a 179. § (1) bekezdése szerinti kihallgatásától számított két évig terjedhet, kivéve, ha a legfőbb ügyész a 193. § (3) bekezdése alapján a nyomozás időtartamát az engedélyben meghatározott időpontig meghosszabbította.499(3) Ha az ügyész nyomoz, a nyomozás határidejét az ügyészség vezetője két hónappal, a felettes ügyész legfeljebb a nyomozás elrendelésétől számított egy év elteltéig, azt követően a (2) bekezdésben meghatározott határidőig a legfőbb ügyész hosszabbíthatja meg.(4) A nyomozás határidejének meghosszabbításáról rendelkező határozat ellen nincs helye panasznak."

xita 2010.12.27. 15:42

Igen, 2006. májusa óta.

végrehajtó1 2010.12.27. 15:38

Ennyi ideje nyomoznak?

xita 2010.12.27. 15:36

Tarthat-e a nyomozás 4,5 évig? Anélkül persze, hogy vádemelés történne az ügyben? Néhány tízmilliós sikkasztás és/vagy néhány milliós áfacsalás a téma.